HITTAT PÅ NÄTET: Karl XII:s sista fälttåg

Karl XII:s sista fälttåg var ett svenskt anfall mot Norge under hösten 1718. Detta var andra gången den svenske kungen anföll Norge, ett tidigare misslyckat försök hade gjorts 1716.

För att anfalla Fredrikshald från havet, ville Karl XII att den svenska galärflottiljen skulle förberedas. Varken svenskar eller danskar kunde ta sig in i Idefjorden, då inloppet vid Svinesund spärrades av av två skansar; en dansk och en svensk. Därför bestämde sig Karl XII för att dra flottiljen över land med hjälp av stockar hela vägen från Strömstad till Trångstrandsviken, vilken är en sträcka på två och en halv mil.

Detta arbete började den 26 juni och fartygen var i havet två veckor senare.

Episoden beskrivs så här i Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Före det norska fälttågets början ville Karl XII också göra sig till herre över Idefjorden. Men inloppet spärrades av den överlägsna danska flottan. Karl var dock ej rådlös: en svensk eskader skulle han ha in i fjorden, och då den inte kunde komma dit sjövägen, fick man ta den över land. Alltså ger han befallning, att två galärer och fem mindre skärgårdsfartyg skola släpas över land från Strömstad.

Det var en sträcka på två och en halv mil. Visserligen hade man hjälp av fem mellanliggande småsjöar, men ändå . . . Överste von Dahlheim, som erhöll det svåra uppdraget, klarade det dock med glans. På risbäddar och kavelbroar halades de stora fartygen fram över torra landbacken.

På morgonen den 7 juli kunde fartygen återbördas åt sitt rätta element. Men norrmännen blevo varskodda, då båtsmännen oförsiktigt nog höjde ett fröjderop, och anföllo genast med en eskader. Med hjälp av ett landbatteri lyckades dock svenskarne slå dem tillbaka. Karl XII, som själv ivrigt tagit del i ledningen av hela företaget, stod på land och kommenderade sitt folk. Han fick därvid sin kind rispad av en kula, som även sårade hans page.

BILD: Riksdaler år 1718.

Läs mer om det andra fälttåget mot Norge 1718 i Grimbergs Svenska folkets underbara öden, femte bandet, kapitlet: ”Karl XII:s sista fälttåg”.

Redaktionen