HITTAT PÅ NÄTET: Genusideologi är ett hot mot vetenskaplig frihet

I en ledare i Upsala Nya Tidning (1/6 2020) menar Emma Jaenson att genusideologin är ett hot mot den vetenskapliga friheten.

”Visst har det funnits ojämställda strukturer att bryta upp. Problemet är när genusperspektivet blir en överideologi.”

Läs ledaren här

Redaktionen