MOHAMED OMAR: Svensk filosof om coronaviruset – ”Medellivslängd är ett bättre mått än antal döda”

INTERVJU I en krönika i Aftonbladet (20/3) beskriver Oisin Cantwell hur de extrema åtgärderna som vidtagits för att bekämpa coronaviruset drabbar det svenska samhället. Bör vi inte tänka på folkflertalets hälsa och välmående?

Är sjukdomsbekämpning den moraliskt rätta vägen att gå även om den leder till större mänskligt lidande i form av kraschad ekonomi, fattigdom och krossade livsdrömmar än sjukdomen i sig?

Jag tror att det även behövs filosofer i debatten.

Jag håller med Cantwell och ringde upp min gamle vän, filosofen Arvid Båve. Han är docent i teoretisk filosofi och undervisar för närvarande vid University of Kent i Storbritannien. Jag tänkte på honom eftersom jag sett att han postat några moralfilosofiska tankar om corona på Facebook.

”I stället för att räkna antalet döda, bör man räkna hur mycket coronaviruset sänker den svenska medellivslängden”, säger Båve.

”Då får man fram ett mått som stämmer överens med vår naturliga uppfattning att det är värre när en ung människa dör än när en gammal dör. De som dör unga sänker så klart medellivslängden mer.”

”Inom vården är det standardpraxis att värdera yngres liv högre än äldres när man måste prioritera.”

Båve hänvisar till en artikel* av demografen Martin Kolk där han uppskattar hur corona kommer att påverka medellivslängden.

Båve är teoretisk filosof, men han har intresserat sig för moralfilosofi i tjugofem år. Och han undervisar i det.

Han är orolig över de drastiska åtgärder som vidtagits för att stoppa viruset. De kan leda till mer lidande än själva sjukdomen.

”En ekonomisk depression”, säger Båve, ”kommer att drabba vården också. Det blir mindre pengar till vården som leder till försämrad hälsa och till och med till att fler dör.”

”Dessutom leder ekonomiska krascher alltid till fler självmord.”

Reaktionerna på coronaviruset, menar Båve, påminner honom om vissa studenters beteende.

”Psykologin bakom folks reaktioner påminner om en typ av student jag stött på när jag undervisat i etik. De vägrar befatta sig med svåra moraliska dilemman. De undviker att lösa uppgifterna eftersom de inte kan inte se någon utväg som är acceptabel för dem.”

Båve säger att politikerna visserligen har stöd av allmänheten just nu för sina ”tuffa tag”, men att detta kan komma att ändras när ”ryggmärgsreflexer och känslor kompliceras av åtgärdernas ekonomiska effekter.”

* Martin Kolk, ”Coronaviruset, dödlighet och medellivslängd” (19/3 2020)

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Du kan visa din uppskattning genom att donera via swish till 0760078008 (Eddie)

Mohamed Omar