MOHAMED OMAR: Vidskepelse ska inte tillåtas äventyra människoliv

OPINION Det sägs att Allah, som den ende guden ju kallas på arabiska, är allsmäktig. Han kan göra allt. Det bevisade han en gång när en elak etiopisk kung försökte inta Mecka med en stor armé. Kungen hade flera väldiga och skräckinjagande elefanter med sig.

Men Allah lät en svärm fåglar störta ner över den etiopiska armén. Fåglarna bar på stenar som de, likt moderna bombflygplan, slungade mot soldaterna som föll ner döda i drivor.

Denna händelse skildras kortfattat i Koranens 105:e kapitel som bär rubriken ”Elefanten”. Så här låter den i Zetterstéens översättning från 1917:

Har du ej lagt märke till, huru din Herre förfor med elefantens män?
Lät han ej deras anslag komma på skam?
Han sände ju över dem fåglar i mängd,
Som kastade på dem stenar av bränd lera,
Och gjorde dem lika maskstungen gröda.

Den etiopiske kungen som ledde erövringståget mot arabernas heliga stad ska ha hetat Abraha och det ska ha skett år 570 e. Kr, ett år som av araberna sedan blev känt som ”Elefantens år”.

Det här korankapitlet brukar användas som bevis för Guds särskilda omsorg om sitt kubformade tempel i Mecka. Han skyddade det då, och han kommer att skydda det idag.

Men det visar sig nu att islams gud antingen inte är allsmäktig eller har tappat lusten att beskydda sitt tempel. Saudiarabien stoppar nämligen den årliga pilgrimsfärden, på arabiska hajj, på grund av coronaviruset. Under hajj, som i år infaller om fem månader, samlas miljoner muslimer i Mecka för att besöka templet.

”Saudiarabien förnyar sitt stöd för alla internationella åtgärder för att begränsa spridningen av detta virus, och uppmanar sina medborgare att utöva försiktighet om de reser till länder som upplever coronautbrott”, säger Saudiarabiens utrikesministerium i ett uttalande.

Den vanliga islamiska synen på epidemier så väl som på naturkatastrofer är att de är Guds straff för människors synder och upproriskhet.

När coronaviruset började härja i Kina förkunnade till exempel den syriske imamen Abd Al-Razzaq Al-Mahdi att det var Guds straff för kinesernas ateism, kommunism och buddhism, samt för att de förföljt muslimerna i Turkestan. Imamen menade att det var tillåtet att glädje sig åt kinesernas olycka och bad sedan, tillsammans med sin församling, att Gud måtte utplåna dem.

Jag gissar att imamen kommer att behöva hitta på en ny förklaring när viruset nu drabbar Saudiarabien och förmodligen även fromma och gudfruktiga muslimer i andra länder. Kanske är de inte tillräckligt fromma och gudfruktiga?

Hur som helst är coronavirusets spridning oroväckande. Den saudiska staten har agerat förnuftigt för att skydda sina egna medborgare. Man har inte låtit koranisk vidskepelse äventyra människors liv. Jag hoppas att vår regering inte kommer att låta sig styras av utopiska visioner om en gränslös värld, och pk-istisk vidskepelse om ”allas lika värde”, utan när det är allvar faktiskt vidta de åtgärder som krävs för att skydda oss.

Inte ens envis pk-politiker som Åsa Romson kan väl tro att elaka och farliga virus förvandlas till en harmlös, svensk förkylning när de åker tunnelbana i Stockholm. Ja, sådana som vi alltid har haft.

BILD: Mecka vid slutet av 1800-talet.

LÄS ÄVEN Mohamed Omars artikel ”En värld utan gränser kan hota mänskligheten” (2/2 2020)

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Du kan visa din uppskattning genom att donera via swish till 0760078008 (Eddie)

Mohamed Omar