Anders Leion: Gammal pjäs

Anders Leion

OPINION I slutet på sjuttiotalet gjorde jag en kort sejour på Brå. Min uppgift var att undersöka fusket med bidrag riktade till företag, till exempel lokaliseringsbidrag, som var omfattande vid den tiden 

I Bidrag och politik: 1980:5, en liten skrift, redovisas resultatet. Av denna framgick att bidragsbeloppen ökat från ett tiotal miljoner i början av sextiotalet till tre miljarder i slutet på sjuttiotalet. Man talade vid denna tid mycket om missbruk, men jag fann endast ett fåtal rättsfall. Min förklaring, då som nu, var och är att det inte finns någon drabbad, förutom de frånvarande och osynliga skattebetalarna. Både företagarna och de närmast berörda kommunpolitikerna var glada över pengatillskottet och lokaliseringen av ett nytt företag till orten. Rapporten var en besvikelse för beställarna. 

Beställare var rikspolitiker och deras partier. Det hade funnits en omfattande debatt om fusk med bidrag, både de som riktades till individer och hushåll och de som riktades till företag. Högerpartiet ville att bidragen till enskilda skulle undersökas. Socialdemokraterna ville inte ha någon utredning. Kompromissen blev att fusk med bidrag riktade till företagen skulle utredas.   

En undersökning av Brå har i dagarna avslöjat att den politiska styrningen fortsatt och blivit än mer detaljerad och skamlös. Också färdiga undersökningsresultat ändras efter påtryckningar från departement och annat politiskt håll.  

Intervjuade politiker säger sig vara förfärade. De spelar teater. De har hela tiden vetat att den politiska styrningen funnits. De har ju önskat den och själva varit med och utövat den. 

Så, vad betyder detta? Skall vi se dagens reaktion som ett friskhetstecken, ett avståndstagande från en föraktlig praktik – eller som det vanliga, gamla undanmanövrerandet? Kommer man att återgå till gammal praktik när uppmärksamheten klingat av?   

Det beror på om någon eller några ur det gamla gänget kommer att fortsätta regera eller om tillräckligt stort inslag från det enda oberoende partiet kommer att få inflytande. 

Med tiden korrumperas alla. Men det tar ändå viss tid.