Patrik Engellau: Vad ska Trump ha sin mexikanska mur till?

Patrik Engellau

Antalet migranter som årligen tagit sin in i USA söderifrån är svårt att bedöma eftersom många lyckats smita förbi gränskontrollerna som tidigare troligen inte var särskilt välutvecklade; att smyga sig in var länge naturmetoden för mexikaner att komma in i USA. Det hindrar inte att många togs av gränspolisen. Av dessa fick åtskilliga trots detta tillträde till landet i avvaktan på att myndigheterna skulle utreda deras fall. Ofta hade migranterna gått under jorden när det blev deras tur.

Konsekvensen är att USA har en mycket stor ”olaglig” eller ”oauktoriserad” befolkning varav ungefär hälften är mexikaner och en ökande del övriga latinamerikaner som tagit vägen via genomfartslandet Mexiko. Antalet personer utan uppehållstillstånd uppskattas till ungefär elva miljoner.

Det är en dramatisk siffra (hur man nu räknat fram den). Det är ungefär 3,5 procent av USAs befolkning. Om Sverige hade samma proportion – ja, vad är det relevanta begreppet, ej folkbokförda eller papperslösa kanske? – så skulle det handla om 350 000 personer som vore okända av myndigheterna. De svenska myndigheterna hade antagligen gripits av panik eftersom Sverige är vant att ha koll på sin befolkning. En statlig utredning om vård för papperslösa (2011:48) antog 2011 att det fanns upp till 35 000 illegala personer i Sverige. (Underligt nog verkar det inte finnas några mer aktuella siffror. Samma antal uppges av den officiösa sajten migrationsinfo.se som är uppdaterad per 2018. Jag tror att ingen myndighet egentligen vill veta eftersom de vill låtsas ha kontroll.)

Sedan långt före Trump har amerikanska myndigheter försökt stävja den illegala invandringen söderifrån men maktförhållandena i landet har liksom i Sverige varit sådana att begränsningar av invandringen inte har kunnat genomföras med särskilt stor beslutsamhet. Flyktingaktivister och invandringsvänliga politiker har förhindrat verkningsfulla åtgärder.

Precis som i Sverige är saken helt och hållet en inrikespolitisk fråga. Migranterna själva är bara objekt för den inhemska maktkampen. Starka amerikanska intressen menar att problemet inte finns, bland annat eftersom antalet arresterade migranter sjunker år för år vilket antas tyda på att migrationen avtar:

Trump har en annan uppfattning. Han menar att antalet migranter ska minska och framför allt att ingen ska slippa in i USA utan tillstånd. Det är i det perspektivet man ska förstå muren mot Mexiko. I avvaktan på att muren färdigställs har en rad mer eller mindre drastiska förändringar genomförts. Ingen migrant ska nu släppas in i USA förrän de blivit utredda. I stället får de vänta på den mexikanska sidan. Gränspolisen har skurit ned på antalet utredningar per dag vilket förlänger väntetiderna för migranterna. En prövad men nu avslutad åtgärd som väckt mycket ont blod var att skilja på föräldrar och barn i migrantfamiljer. Bakgrunden var att olaga gränsövergång gjordes till ett brott för vuxna men inte för barn varför föräldrarna men inte barnen sattes i fängelse.

När USA beslöt att icke utredda migranter fick stanna i Mexiko fick Mexiko ett problem. Tidigare hade mexikanarna varit belåtna med att migranterna, som på senare år i ökande utsträckning bestått av folk från andra länder, i första hand Guatemala, Honduras och El Salvador men även av helt nya grupper, exempelvis från Afrika och Asien, försvann in i USA och inte besvärade det södra grannlandet. Men nu skulle ett ökande antal migranter på vänt omhändertas på mexikansk bekostnad.

Trump nöjde sig emellertid inte med att lägga denna börda på Mexiko utan krävde dessutom att Mexiko skulle börja kontrollera sin södra gräns mot Guatemala för att sätt stopp för transittrafiken från resten av världen. Mexikanarna var inte så helt ovilliga som man hade kunnat vänta eftersom många mexikaner blivit besvärade av migrantströmmarna genom deras land. De kommuner som skulle förse migranterna med mat och husrum var särskilt intresserade av att åtgärder vidtogs.

Det behövdes bara att Trump hotade med att lägga tullar på Mexikos export till USA (som motsvarar nästan Sveriges bruttonationalprodukt och en tredjedel av Mexikos) för att det skulle börja hända saker. Mexikos migrationskommissionär Francisco Garduño förklarade att han räknade med att minska strömmarna söderifrån med sextio procent eftersom han inte ville att Mexiko ”förvandlades till en trampolin för att komma in i USA”. Inflödet av så många migranter från Centralamerika, Asien och Afrika var ”inget normalt fenomen”, sa Garduño, utan måste stoppas.

Jag fäste mig särskilt vid uppgiften om att migranter från Afrika, jag vet inte hur många, nu börjat ta vägen genom Mexiko. Ju mer Europa börjar säkra sina gränser desto naturligare är det att afrikaner väljer att fara till USA om den vägen ligger öppnare.

Det är många människor vi talar om. Enligt en nyligen publicerade studie baserad på intervjuer med 25 000 personer i tio länder i MENA-området överväger nästan hälften av befolkningen under 30 år att bli migranter. Där finns ungefär 450 miljoner människor i området. Om hälften är under 30 och hälften av dessa bestämmer sig för att migrera står 100 miljoner människor på kö till västvärlden.