Gästskribent Lennart Waara: Politiska signaler från socialdemokraterna med obehagliga konnotationer

Föreningsfriheten eller organisationsfriheten är rätten för svenska medborgare att bilda och tillhöra organisationer utan statsmakternas eller andra aktörers ingripande vilket kallas positiv organisationsfrihet. Denna frihet inbegriper också rätten att stå utanför organisationer, det vill säga negativ organisationsfrihet. I Sverige skyddas föreningsfriheten i Regeringsformens andra kapitel:

Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad … föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften.

Socialdemokraterna presenterar nu på sin hemsida ett förslag som för tankarna till helt andra regimer i 1900-talshistorien. Totalitära regeringar har historiskt alltid hanterat oppositionella och kritiker genom att förbjuda sådana organisationer och föreningar.

Den grundläggande invändningen mot det förslag som presenteras är att det bryter med grundlagens stadganden om föreningsfrihet genom att man uttryckligen avser förbjuda organisationer och föreningar.

För att klart och tydligt visa vad socialdemokraterna och minister Morgan Johansson föreslår citeras pressmeddelandet från den 2 juli 2019 in extenso:

Förbjud rasistiska organisationer

Rasistiska organisationer sprider hat och hot via medier och på internet och skapar otrygghet för många. De rasistiska organisationerna utgör ett särskilt hot mot vårt samhälle. Vi tar det på största allvar och vill därför förbjuda rasistiska organisationer.

Rasistiska organisationer bidrar till att sprida rasism på ett organiserat vis och skapar otrygghet för många. Vit makt-miljöns aktiviteter utgör ett hot mot enskilda individer och demokratin och personer inom den miljön bedöms ha förmåga att kunna begå grova våldsbrott som skulle kunna utgöra terroristbrott i Sverige. Därför anser vi Socialdemokrater att rasistiska organisationer ska förbjudas.

-          Nazismen är ingen åsikt, det är ett brott mot mänskligheten. Men nazistiska och andra högerextrema organisationers aktivitet har ökat på senare år och därför måste vi vidta skarpare åtgärder, säger Morgan Johansson (s), justitieminister.

Regeringen kommer därför tillsätta en kommitté som ska överväga om det bör införas ett förbud och särskilda straff för de som deltar i en rasistisk organisation, samt hur ett förbud mot rasistiska organisationer kan se ut.

Pressmeddelandet innehåller en rad intellektuellt och demokratiskt diskutabla inslag. Den första och principiellt viktigaste invändningen är att socialdemokraterna uppenbarligen syftar till att urholka de svenska medborgarnas grundlagsfästa föreningsfrihet. Den sista meningen i pressmeddelandet är särskilt upprörande. Socialdemokraterna vill införa ”ett förbud ” för medborgare som ”deltar i en rasistisk organisation”. De vill också se någon form av förbud mot vad de kallar ”rasistisk organisation.” Vem avgör och hur bedömer man vad som är en ”rasistisk organisation”? Vilka konkreta organisationer är det fråga om? Rasistisk har de senaste åren utvecklats till ett invektiv som kastats på många av oss som varit kritiska till massmigrationen av muslimer. Är det kanske riksdagspartiet SD som avses? SD har ju av statsministern Stefan Löfven vid flera tillfällen i riksdagen kallats för rasistiskt. AFS som i statsmedia frekvent kallas för ”främlingsfientligt” alternativt ”rasistiskt.” NMR? Vilka organisationer avses?

Vem och hur skall man avgöra om medborgare deltar i rasistiska organisationer. Genom angiveri? Skall SÄPO börja spana på vanliga medborgare som kan misstänkas delta i ”rasistiska organisationer”? Morgan Johansson och socialdemokraterna vill ”överväga” om det skall införas ”särskilda straff” för dem som deltar i ”rasistiska organisationer”? Vad kan menas ”särskilda straff”? Det ligger en obehaglig totalitär tonalitet i formuleringen. DDR har kanske ett och annat att lära minister Morgan Johansson och socialdemokraterna om hur oliktänkande kan hanteras, straffas, omskolas och i sista fall avlägsnas från samhället. De totalitära dragen i den socialdemokratiska regeringen är allt mer skrämmande. Ledande i den utvecklingen förefaller minister Morgan Johansson vara.

Den andra invändningen är att socialdemokraterna försöker skylla den ökande otrygghet svenska medborgare upplever i samhället på ”rasistiska organisationer”. Men dödsskjutningar i städerna, granatattacker, gängkriminalitet, narkotikahandel, gruppvåldtäkter, stenkastning mot blåljuspersonal etc. begås till övervägande del av invandrargäng i den dysfunktionella muslimska diasporan.

Ett annat exempel ur högen är den ökande otrygghet som judar i Malmö känner. Den framkallas av en allt tydligare antisemitism. Den är inte heller främst orsakad av ”nazistiska” eller ”rasistiska” organisationer utan av muslimska grupper och statslösa palestinier.

Det socialdemokraterna gör med denna avledningsmanöver är att leda bort uppmärksamheten från de verkliga otrygghetsproblemen som regeringen misslyckats med att ordna upp genom att rikta ansvaret mot andra.

Läs om den glidande och falska formuleringen: ”Vit makt-miljöns aktiviteter utgör ett hot mot enskilda individer och demokratin och personer inom den miljön bedöms ha förmåga att kunna begå grova våldsbrott som skulle kunna utgöra terroristbrott i Sverige”.

”Bedöms ha förmåga”. Bedöms av vem? Av Morgan Johansson? Var finns beläggen? ”Kunna begå grova våldsbrott.” Finns det exempel på vem, var och när? Vilken konkret organisation avses? ”Skulle kunna utgöra terroristhot i Sverige.” Finns något konkret exempel? Misstanke? När och var? Finns över huvud någon empirisk grund för de lösa påståenden och misstankar som socialdemokraterna för fram i pressmeddelandet? De faktiska terroristhot som avslöjats av SÄPO och de faktiska terrordåd vi haft i Sverige är muslimska. I det fallet finns saklig och empirisk grund. ”Vit-makt-miljön” är väl närmast att beskriva som en begränsad subkultur till punk- och skinheadskulturen med nynazistiska inslag som hittills framförallt producerat aggressiv nationalistisk musik och konserter, men inte så mycket mer.

Den tredje invändningen gäller den konstiga formuleringen ”nazismen är ingen åsikt, det är ett brott mot mänskligheten.” Historiskt, filosofiskt och politiskt är det näst intill obegripligt vad socialdemokraterna menar. I Sverige idag är ”nazismen” inget annat än en åsikt och möjligen finns organisationer som beskriver sig som nationalsocialistiska. Ingen av dem har såvitt bekant begått brott mot mänskligheten. En organisation eller en åsikt kan inte vara ett brott mot mänskligheten. Bara politiska åtgärder och handlingar kan ses som brott mot mänskligheten och beivras juridiskt av bland andra svensk lagstiftning och Internationella domstolen i Haag.

Aktuella brott mot mänskligheten utgör IS skräckvälde med våldtäkter, tortyr, pedofili och mördande som filmats och publicerats på internet. De IS-personer som begått handlingar som utgör brott mot mänskligheten har socialdemokraterna inga problem med. De släpps in i Sverige i hundratal enligt SÄPO och går fria på våra gator. Hatpredikande och IS-rekryterande islamistiska imamer har fortsatt sin agendadrivna islamism fram tills SÄPO nyligen agerade och internerade dem. Morgan Johansson har till exempel inte lagstiftat om att förbjuda IS-terrorister att återvända till Sverige om de saknar svenskt medborgarskap eller har dubbelt medborgarskap.

Om medlemmar i exempelvis NMR begår brott mot lagen skall de lagföras, processas i domstol och dömas om de är skyldiga till brottsliga handlingar.

Om medlemmar i en ”högerextrem organisation” begår brott skall de sakföras och dömas i domstol. Det finns redan lagstiftning på plats mot dessa handlingar. Men inga organisationer – rasistiska, högerextrema, fascistiska, nazistiska, vänsterextrema, autonoma grupper, kommunistiska, socialistiska – skall med gällande grundlag om föreningsfrihet dömas eller förbjudas som organisationer. Åsikter, även obehagliga åsikter, är och skall vara tillåtna enligt grundlagen liksom att organisera sig i föreningar kring dessa åsikter. Det uttalande som tillskrivs Voltaire men inte fällts av honom är fortfarande en giltig maxim: ”Jag ogillar dina åsikter men är beredd att gå i döden för din rätt att hysa dem”.

Min fjärde synpunkt är att det socialdemokratiska förslaget i det citerade pressmeddelandet än en gång visar på behovet av en svensk författningsdomstol som har till lagstadgad uppgift att granska att inte regering och riksdag bryter mot grundlagen. Precis det som USA:s Högsta domstol har den uppgiften enligt Konstitutionen.

Pressmeddelandet har tyvärr inte uppmärksammats eller analyserats och diskuterats i tillräcklig grad. Förslaget är ett politiskt aktstycke med konnotationer till helt andra samhällen och regimer i 1900-talshistorien. Läs pressmeddelandet noga och eftertänksamt och sprid det!

Lennart Waara disputerade 1980 i ekonomisk historia på en avhandling om statligt företagande i marknadsekonomier. Undervisat vid Uppsala universitet. Arbetat som revisionsdirektör på Riksrevisionsverket. Organisationskonsult med uppdrag åt bland andra finansdepartementet, utrikesdepartementet och åt Sida i Ryssland. Företagsledare i olika företag bland annat som VD och rektor för Beckmans School of Design och näringslivsdirektör i Örebro kommun. En blogg kring politik, samhälle och kultur: lennartwaara.com

86 reaktioner på ”Gästskribent Lennart Waara: Politiska signaler från socialdemokraterna med obehagliga konnotationer

 1. A skriver:

  Extremister styr detta land. Sakta sakta löper de linan ut. Våra förutspåelser blir sanna! Vi har full koll på detta och dessutom har det hänt förr. Så jävla illa är det L.W..

  Gillad av 15 personer

  • Claes-Göran Olsson skriver:

   Socialdemokraterna smyger ut propåer om omvälvande grundlagsändringar av vår föreningsfrihet och åsiktsfrihet.

   I början av semestertiden för att undgå uppmärksamhet.

   Avslöjar därmed sina totalitära böjelser och visar att demokrati bara är en fasad man bekänner sig till vid festtal.
   .

   Gillad av 1 person

   • Hilding Bengtsson skriver:

    Sossarna visar tydligt sina alltmer odemokratiska Fascistiska sidor!

    Hade Stefan varit yngre kunde diktatur redan varit ett faktum!

    Men Morgan besitter säkert samma LEDARegenskaper!

    Han kan ersätta Stefan?

    Snart inget skämt,
    när vi kallar Sverige DDR 2.0!

    Det börjar bli obehagligt,
    att styras av de historiskt bruna!

    Centern o Sossarna,
    ihop med Miljötalibanerna!

    Gillad av 1 person

 2. Tomas skriver:

  S.k. justitieministern är älskad av få, men av de rätta makthavarna, Löfven, Lööf, Lövin, Strandhäll och andra naturliga begåvningar. Om det hettar till kanske han kan få en egen ras uppkallad efter sig. Begåvningsreserven på MSB och Elviskopian har han att gömma sig bakom.

  Gillad av 6 personer

 3. brrr skriver:

  En förkrossande majoritet av svenskarna vill antingen ha det såhär, stöder det, eller är likgiltiga inför det.

  Grattis till er som kan lämna detta vansinne och finna ett land med friska människor. Vi andra har inget annat val än att gå under tillsammans med de positiva och de likgiltiga.

  Gillad av 10 personer

  • Beppe852 skriver:

   Samtliga partier, kanske SD undantaget, sprattlar i globalisternas händer. Precis detta scenario är som en dröm som uppfylls i deras ögon. Soros springer i EU`s korridorer som de var svängdörrar, alla politikerna i regeringen går ständigt på Bildebergsmöten, Fredrik Reinfeldt tjänade under sitt första år som privatperson många miljoner på sina föreläsningar! Ingen kan tjäna de stora summorna utan stöttning, så bra eller intressant är han inte. Polen och Ungern är de enda länderna i EU som förstått vilka som ligger bakom nermonteringen av Europas stater, globalisternas går ”All in” för att undanröja nationsgränser som av dem ses som ett handelshinder. Allt för att öka sin förmögenheter ytterligare. Detta är RD med S, Mp, C, L, M, KD och SD väl medvetna om, det de inte pratar om är att de blir rikt belönade när de fullgjort sitt verk. Reinfeldt, G Persson, C Bildt, ja alla som tidigare varit i beslutande ställning har idag avsevärda förmögenheter! Må Gud hjälpa oss, detta slutar inte väl! Jag lyckönskar alla som kan flytta till ett land som står utanför dessa galenskaper

   Gillad av 5 personer

   • Hilding Bengtsson skriver:

    Som lydig RÅDTAGARE,
    blev FredRIK sen anlitad som rådgivare på Wall Street!

    Där cashades utlovad belöning in,
    via feta arvoden!

    Oroväckande att Tuffe Uffe bara dagarna efter EU valet bjöds in,
    till årets Bilderbergkonferens!

    Inte en stavelse om det FÖRE VALET!

    Anniepulatören bjöds som bekant in tidigare, när AKB tappade stöd!

    Då viftade hon med Islamofobikortet
    istället för rasistkorten e utbildning!

    Så vem som styr är klart!

    Samtliga Regeringar efter kriget,
    har haft Bilderbergs STÖD…

    TOM UTSETTS AV, i praktiken!!!

    Sånt kallas väl helgardering)

    Gillad av 2 personer

  • Kalle skriver:

   Jag har en dröm. Tänk om Säpo strejkar alla på samma gång. Då är sossarna och restan av stålleregeringen inte så kaxiga utan beskydd. Svennarna får tillfälle att ge utlopp för sin inneboende ilska. Hoppas att de blir en sanndröm!!

   Gillad av 2 personer

 4. Bo Svensson skriver:

  Att just nazism är ett brott mot mänskligheten, är för att deras massmord på civilbefolkning gjordes med urskillning. – Det skall göras urskillningslöst med bomber och napalm. – Då är man modig och käck och hyllas som hjälte vid jubileer.

  Gilla

   • Stefan Sewall skriver:

    Ja där håller jag helt med Fredrik Ö. Stalin var den mest hyllade massmördaren. Han var käck tyckte svenska kommunister. I ryska läroböcker står (stod under Jeltsintiden i alla fall) att han mördade minst 40 miljoner ryssar och det var till stor del med noggrann urskillning. NKVD/KGB knackade på väl valda dörrar mitt i natten överallt i Sovjet och hämtade folk, en och en, till en långsam plågsam säker död i ett sibiriskt läger, där man fick svälta och frysa ihjäl långsamt, och arbeta stenhårt fram till dess oavsett hälsoläge. Vid sjukdom fanns ingen vård. Om regimen skulle ångrat sig och insett att den enskilde fången ev. skulle varit oskydigt dömd, så hade den haft lång tid på sig att ändra domen och frige vederbörande, eftersom avrättningen var långsam och tog många år, – men folk fick sitta tills de dog. En och annan överlevde dock märkligt nog. Själv skulle jag säkert ha dött efter en vecka, inser jag.
    Detta hyllades på 50-talet av C.H. Hermansson som kallade Stalin alla tiders största geni. Han kallade honom också vetenskapsman vill jag minnas. C.H. HERMANSSON VAR LEDAREN FÖR VPK, SAMMA PARTI SOM NU SITTER MED I SOSSARNAS REGERING. Nu heter partiet ”V” men är samma parti.

    Det var i.o.f.s även de som fick ett väl valt skott i nacken, i källaren till Lubyankafängelset. Minst 90 000 i just Lubyanka, enligt arkiven har jag läst. Även de var utvalda och hämtade av polis. 22 000 polska officerare fick väl valda kulor i nacken i Katynskogen också.
    I KIna mördades folk, bl.a av pöbelhopar som gav sig på oönskade medmänniskor.
    -Pöbelvälde med massmord av urskilda, av mobben utpekade impopulära bybor. Även kannibalistiska riter förekom i Maos Kina då man dödade och åt upp oliktänkande vid sammankomster av kommunistiska pöbelhopar.
    Sådant pratar sossarna och deras kompisar i V inte så mycket om, trots att det var I MYCKET STÖRRE SKALA OCH NÄRMARE I TIDEN än naziförbrytelserna, utan ständigt väljer de att hänvisa till nazismen när de ska skrämmas. Kommunismen har mördat minst 10 ggr fler än nazismen och närmare i tid och av minst lika ondskefulla skäl. Kulturrevolutionen i Kina inträffade runt 1968, samtidigt som svenska idioter sprang runt och demonstrerade med porträtt av massmördaren Mao. De hade ingen aning alls om vad som hände i Kina samtidigt. Tänk om ungdomar i Stockholm hade fyllt gatorna, långt tidigare 1941, med plakat med Hitler på. Hur hade man sett på dem sedan?
    Kommunismen är inte bara en åsikt, utan den har begått de mest storskaliga brotten mot mänskligheten genom historien (åven om alla enskilda socialism-romantiska utopia-drömmare inte har gjort det), och kommunister skulle absolut inte sitta i en svensk regering.

    Gillad av 15 personer

  • Niklas R skriver:

   Alla socialistiska diktaturer använder massmord som verktyg i sitt strävande efter att omdana samhället till sin ideologi.
   Det är inget unikt med det nationalsocialistiska Tredje Riket.

   Gilla

 5. lena skriver:

  Socialdemokraterna är helt enkelt desperata. Deras hat mot SD lyckas inte utan får helt omvänd effekt. Inte konstigt att de blir desperata. De har fått 20% av Sveriges befolkning emot sig. Ändå är det som deras hatkampanjer i stället lockar folk till SD eftersom de vägrar se problemet. Det som bekymrar Svenska folket. Att deras ansvarslösa invandringspolitik lockar hit för många. Lockar hit bedragare som vill hänga snålskjuts på vår välfärd. Deras envisa sätt att ”värna asylrätten” till varje pris är att också vägra se sanningen att många som säger sig vara asylsökande i själva verket är bedragare.

  Gillad av 14 personer

  • Tomas skriver:

   Det slog mig just att beräkningen av folkmängden görs väl efter antal personnummer dvs identiteter? Med tanke på att det tydligen finns flertalet nysvenska bedragare med flera identiteter så kanske vi inte är så många. Morgan vill nog inte rota i det pga att klanröstningen kan påverkas.

   Gillad av 3 personer

 6. Kennet skriver:

  Det hela är naturligtvis förfärligt. Det finns ingen organisation, mig veterligen, som kallar sig ”nazistisk”. Att regeringen vill förbjuda ”nazistiska” organisationer skulle därför inte få några praktiska konsekvenser.

  Socialdemokraterna försöker blanda bort korten och vill inte skriva ut det korrekta ordet – ”nationalsocialism”, eftersom läsaren då skulle uppmärksammas på att nazism är en slags ”socialism” – nämligen den nationalistiska socialismen.

  Som jag förstår det – men här killgissar jag lite – så är de svenska ”nazistiska” organisationerna just nationalsocialistiska, dvs de är socialister (åtminstone i bemärkelsen motsatsen till marknadsliberaler) då de bl.a. vill förstatliga bankväsendet. Och de är nationalistiska.

  Slutsatsen är att regeringen vill ha in en ny gummiparagraf i svensk lag, där man godtyckligt skall kunna förbjuda de organisationer som bedöms hota ens egen makt på sikt. På samma sätt som ”hets mot folkgrupp” används som gummiparagraf och anpassats till långt mycket mer än rena folkgrupper.

  Gillad av 14 personer

  • Elisabeth skriver:

   Håller med Kennet, det ger krypande obehagskänslor. Jag tror också att de är ute efter en gummiparagraf för att komma åt politiska motståndare och oliktänkande. Man kan då mobilisera SÄPO och andra organisationer och göra livet svårt för dissidenter. De drömmer förstås om att stoppa fria åsiktsforum som Flashback men det lär inte gå utan samarbete med USA.
   Jag vill också tacka Lennart Waara för ett mycket läsvärt och intressant inlägg.

   Gillad av 9 personer

 7. Benjamin Dhover skriver:

  Lille Mårrgan är en riktigt kuslig figur. Jag har en bestämd känsla att han skulle funnit sig mycket väl tillrätta i en sån där snitsig, svart uniform med silverdödskallar om han fötts för 100 år sedan.

  Gillad av 15 personer

 8. Rutger skriver:

  Likheten med nazistysklands utvecklingsprocess är slående. Ett folk som översvämmas av galna härskares indoktrinering, falska hotbilder och drypande lögner i syfte att införa ett totalitärt samhälle. Då var det judarna som stod i skottgluggen, nu anses hotet komma från vita rasister,

  Skillnaden mellan nazistysklands progandaminister Josef Goebbels och Morgan Johansson är främst avsaknaden av de starka invektiven om den påstådda fienden, tex som ”degenererade ” och ” parasiter på den friska samhällskroppen”

  Jag har alltid varit oförstående till hur ett fritt land kan omvandlas till en förtryckarstat. Nu när jag själv befinner mig i en sådan utvecklingsprocess förstår jag det bättre. Det är en tidsmässigt långt utdragen process fylld av indoktrinering, stegvis positionsförflyttning från maktens sida i kombination med en passiv befolkning, vars passivitet skapats genom att under lång tid fyllts med lögner – en skapad ” tidsanda ” som legitimerar processen

  Gillad av 15 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   Rutger skrev: ”Det är en tidsmässigt långt utdragen process fylld av indoktrinering, stegvis positionsförflyttning från maktens sida i kombination med en passiv befolkning, vars passivitet skapats genom att under lång tid fyllts med lögner – en skapad ” tidsanda ” som legitimerar processen”
   Just det, hjärntvätt exekverad av SVT/SR AB och nu DN. Utan TV:s nyhets-monopol (likt Goebbels riksradio) skulle folket inte ha kunnat hjärntvättats under så lång tid till nuvarande likriktning, med start ung. 1968.

   Gillad av 7 personer

 9. Lars Bernhoff skriver:

  Tack för en samlad och gedigen genomgång över 4 mycket tunga argument mot vad som ska framstå som ett kraftfullt ingripande mot rasistiska organisationer och åsikter. Det är pinsamt att sossarna åter ska förbereda för lagar som redan från början inleder till tolkningssvårigheter. Lagen om 9000 ensamkommande är redan ett lågvattenmärke.
  Regeringen kan börja med att tillämpa de lagar vi har, vilket innebär att när jihadister och vit makt organisationer ska fällas när de gör verkliga brott i likhet med alla andra oavsett om de är med i en förening eller inte. Tyvärr verkar det som förberedelse till tex terroristbrott är svåra att döma för.

  Jag vill inte att en populistisk lagstiftning ska bli rättesnöre. Morgan Johansson och regeringen har varit senfärdiga med flera viktiga lagar kring tex jihadister och imamer som predikar brott. Därför är det bättre att följa Voltaires riktlinjer att åsikter är fritt men handlingar som uppenbart är brottsliga ska rättsväsendet kunna lagföra och frihetsberöva/utvisa snabbt. Det kan Morgan koncentrera sig på.

  Gillad av 7 personer

 10. Erik Sandewall skriver:

  I detta sammanhang kan man också notera de pågående försöken att skapa en standardiserad definition av ‘islamofobi’, och att i dessa förslag ingår att islamofobi sägs vara ett slags rasism. Om rasism förbjuds så blir konsekvensen alltså att islamofobi förbjuds. Då blir det också viktigt vem som kommer att definiera islamofobi.

  Gillad av 5 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   Detta ord finns inte. Det är en lömsk uppfinning av islambefrämjande krafter. Militanta muslimer som vill att islam skall kunna utbredas så mycket och så fort som möjligt myntade detta begrepp för att kunna brunsmeta alla motståndare mot islamutbredning i Europa. Varför ska islam komma hit och utbreda sig här? Det har inte funnits någon islam alls i norra Europa någon gång sedan det hittades på 630. De som migrerar hit får anpassa sig till oss och bli sekulära eller kristna.

   Gillad av 7 personer

 11. Isabella skriver:

  Socialdemokraterna har tappat sin moraliska kompass.

  Är det något som ska förbjudas så är det deras godtyckliga godkännande av svenskt medborgarskap till kriminella från utomeuropeiska länder.

  Det ska fordras egen inkomst som är laglig och inte kommer från kriminell verksamhet.
  Det ska fordras att man kan betala hyra av egna medel och inte är bidragsberoende.
  Det ska fordras att man har starka asylskäl för att stanna i Sverige, som flyktingstatus. Inte flyktingstatus generellt för att ett inbördeskrig bryter ut i ett muslimskt land. Eller att Sveriges ministrar har en faiblesse för den palestinska saken.

  Socialdemokraterna behandlar människor som om de har olika värde.

  Svenska människor har samma värde som muslimska kriminella som vi ser fler och fler av.

  För socialdemokraterna är rösterna som gör att de kan klamra sig fast vid regeringsmakten det viktigaste.

  Socialdemokraterna ödelägger svenskarnas eget land, deras hem, deras välfärd och deras hopp och tro om en framtid.

  Vad säger socialdemokraterna om hur de ställer det för de generationer som kommer efter oss? Ska de leva med våldtäktsmän, sharialagar och kastas tillbaka i historien flera hundra år?
  Är det vad socialdemokraterna unnar sina barn och barnbarn?

  Socialdemokrater – där man inte ens vet när det citeras ur Wilhelm Mobergs text.
  Socialdemokrater – där man sätter på sig slöjan när man besöker ett muslimskt land, för att passa in. Slöjan, som kvinnor dött för att slippa bära.

  Socialdemokrater vill förbjuda rasistiska organisationer. Om socialdemokraterna
  menar vad de säger, kommer det att innebära att judar kan leva tryggt i Malmö och på andra orter. Inte bli trakasserade,hotade och misshandlade av personer från mellanöstern.

  Då innebär det att personer med muslimsk bakgrund med kulturyttringar som att förbjuda homosexuella och judar att existera på denna planet, ska förbjudas att ha möten i någon som helst form.
  Det vill säga om rasistiska organisationer ska förbjudas i Sverige.

  Gillad av 9 personer

  • Kennet skriver:

   ”Är det vad socialdemokraterna unnar sina barn och barnbarn?”

   Statsminister Stefan Löfvén har varken barn eller barnbarn. Likaså saknar Ulf Kristersson egna barn och barnbarn. Detta faktum borde diskvalificera dem från beslutande poster som rör folkets framtid. När de är döda behöver de inte bekymra sig om de som kommer efter.

   Gillad av 2 personer

 12. Erik2 skriver:

  Bra skrivet. Det är oerhört obehagligt. Kommer finnas lämpliga och tillämpliga lagar på plats till valet 2022 då utredningen ska vara klar 2021. Se bara vad fort all debatt har strypts på facebook och twitter. På bara ca ett och ett halvt år så har man stoppat det fria ordet, ringat in motståndarna och nu börjar man agera mot grupperna via t ex åtal mot moderatorer. Se på bensinupproret 2.0. Knappt några inlägg vågar man släppa igenom för man måste ”hålla en god ton”. Notera där också vad fort 650 000 personer anslöt sig. Det är ett uppror by proxy för folk är upprörda och förbannade och livrädda. Bensinpriset är dock ännu ofarligt att vara upprörd över. Detta uppror har mötts av… arrogans. I detta bensinuppror syns tragedin så tydligt. Ska vi bara gå under gråtandes? Är det det ni vill ni som styr? Vad är syftet med att göra livet svårare och svårare för vanliga människor? Är det politikers uppdrag?

  Gillad av 8 personer

  • brrr skriver:

   Inte bara facebook & twitter, utan även på youtube (ägs av google) görs stora utrensningar. Jag har gått in på kanaler som tidigare haft hundratals inlägg, och plötsligt är helt tomma, t.ex. YouKipper.

   I morse upptäckte jag också att Katie Hopkins film Homelands var borttagen. Den återfann jag på Bitchute, liksom några av YouKippers videor, många har börjat lägga ut sina videor på flera olika sajter för den händelse de försvinner från youtube.

   Men väldigt få märker censuren, eftersom de flesta tittar på olika former av underhållning, inte inlägg om politik och samhällsutveckling.

   Gilla

 13. Konservativ skriver:

  Rakryggad och rättrådig artikel. Däremot har jag svårt att se att det skulle gå att åteföra Sverige till någonting som påminner om rättrådighet. Framtiden tillhör det råa maktspråket och det råa våldet och det ohämmade godtycket. Nuvarande etablissemang kommer kasta masken helt och hållet och driva det hela rakt in i kaklet. Tills ekonomin sätter stopp för dem. Svenskar som vill organisera sig får göra det i informella klaner och försöka skydda sig genom kulturella metdoer. Förbud mot bankkonton, ständig övervakning, förbud mot organisationer, polistrakasserier är saker som man får vänja sig vid. Vi lär också få se oförklarliga försvinnanden och att socialtjänsten mobiliseras för att sätta oliktänkandes barn på barnhem. Vi har ju också sett hur etablissemanget flörtat med att kategorisera oliktänkande som sinnessjuka så det är möjligt att monstren som styr oss även kommer använda mentalsjukvården.
  Hursomhelst så är det väl ingen som fantiserar om att det här förslaget riktar sig mot uttalat rasistiska organisationer såsom Afrosvenskarnas Riksförbund, Assyriska Riksförbundet i Sverige, Bosnien- och Hercegovinas kvinnoriksförbund, Förbundet är centralorganisationen för i Sverige verksamma finlandssvenska ideella föreningar, Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet? Nej, sossarnas förslag handlar enbart om härskarklassens hämningslösa hat mot oss Svenskar. För oss Svenskar spelar det ingen roll om vi försöker vara opolitiska. När härskarklassen gjort sig av med förment ”rasistiska” Svenska organisationer kommer de att komma efter varje person som har något litet kvar av Svensk identitet. Och därefter kommer härskarklassen att börja uttalat rasistisk förföljelse mot människor med nordeuropeiskt utseende. Det ligger så att säga i tangentens riktning.

  Gillad av 6 personer

 14. Christer E skriver:

  Never let a good crisis go to waste (troligen Churchill).

  Det är uppenbarligen en kris i Sverige med skjutningar i både stora och medelstora städer, dessutom, för något år sedan, bara Mexiko med fler handgranatsattacker än Sverige.
  När krisen väl är dokumenterad och erkänd, är steget för de styrande (regeringen) enkelt för att flytta fram positionerna, dvs förbjuda det oönskade med motivering just av den aktuella krisen.
  Konsten att slå ihjäl två flugor med samma smäll (!).

  Gillad av 1 person

 15. Ove Ortega skriver:

  Tyskland har som en direkt utflöde av sitt Författningsskydd kriminaliserat odemokratiska organisationer som arbetar för att vräka det demokratiska ramverket, Författningen, över ända.

  Denna form av lagstiftning är konsekvent och politisk neutral. Att Socialdemokratiska arbetarpartiet nu presenterar ytterligare en populistisk och principiellt synnerligen tveksam lagstiftningsprodukt är föga förvånande. I Sverige så har alla de diskussioner om en liknande lagstiftning som i Tyskland stött på patrull av den vänster som fortfarande när revolutionsromantiska drömmar, som önskar avskaffa äganderätten och införa en folkdemokrati. Protesterna från Vänsterpartiet och ”revolutionära” företrädare inom universitetsvärlden har varit programatiska, då rädslan varit att en slik lagstiftning skulle träffa den ”goda” revolutionära sidan och det ”goda” hatets praktik.

  Göran Perssons panikinstiftande statliga myndighete ”Forum för levande historia”, verkade initialt med samma förvridna utgångspunkt då det brott mot mänskligheten som myndigheten skulle informera om enkom var de nazistiska, medan kommunismens brott mot mänskligheten och Gulag inte skulle vara föremål för myndighetens arbete. Denna totalt motbjudande skevhet tvingades efter kritik myndigheten slutligen till att informera även om kommunismens illdåd.

  Det lagstiftningsförslag som föreligger är typiskt för ett förljuget och cyniskt maktparti som SAP, vars rättspolitik dessutom präglats av förakt och misstänksamhet mot den maktdelning och förstärkning av den dömande maktens oberoende från den politiska, vilket vore önskvärt för att stärka rättstaten och demokratin. SAP förfäktar den Rousseanska folkviljans paternalistiska överhöghet – majoritetsförtryck är helt i sin ordning så länge SAP styr. När nu hotet mot det demokratiska styret och dess praktik dessutom hotas av islamister, är det föreliggande enögda och maktpolitiskt, cyniskt motiverad lagstiftningsförslag fullständigt förfelat och föga adekvat om det nu vore så att demokratin vore det skyddsvärda föremålet för lagen och inte SAP:s maktinnehav.

  Gillad av 3 personer

   • Ove Ortega skriver:

    Nu handlar det om att den Tyska Författningsdomstolen, givet den Tyska moderna historien, har satts att vakta författningen och demokratin. Det så kallade partiförbudet har naturligen nyttjats restriktivt. Det handlar inte om att försvara den rådande politiska regimen och vissa åsikter, att påstå det givet Tysklands moderna historia är bara vulgärt och barnsligt.

    Denna typ av lagstiftning är politiskt neutral, om man nu inte menar att det är politiskt fullt legitimt att vilja avskaffa demokratin. Den slår alltså både mot vänsterextremism och högerextremism, Islamism och vad det nu månde vara som anses hota det demokratiska
    statsskicket. Den Tyska författningsdomstolen har dock varit synnerligen restriktiv just för att samtidigt värna åsikts-, yttrande- och opinonsfriheterna. Författningen innehåller dock ett yttersta värn mot odemokratiska partier som hotar statsskicket. Nu råkar det ju vara så att det demokratiska statsskicket samtidigt utgör själva förutsättningen för pluralistisk åsiktsbildning, vilket signaturen KONSERVATIV inte förstår, men som tyskarna lärt sig den hårda vägen.

    Om parti- och föreningsförbud överhuvudtaget skall införas, vilket naturligtvis kan diskuteras, är det tyska författningsskyddet en självklar utgångspunkt för lagstiftning och komparativa rättsliga reflektioner. Att endast kriminalisera rasistiska organisationer för att försvara demokratin är synnerligen godtyckligt och politiskt enögt.

    Gilla

   • Ove Ortega skriver:

    Nu handlade fallet Maasen om en statstjänsteman som fick sparken efter att han undergrävt sitt ämbete efter flertalet uttalanden. Ett fall som överhuvudtaget inte inbegrep lagstiftningen i fråga, inte Författningsdomstolen och inte författningsskyddet överhuvudtaget.

    Maasen blev en politisk belastning och förlorade trovärdighet efter flera mindre väl avvägda uttalanden, detta kan naturligtvis diskuteras men är för sakfrågan fullständigt irrelevant.

    Maasen själv som konservativ och verksam inom underrättelsetjänsten torde knappast ställa partiförbudet i den Tyska författningen i fråga, vilket endast en gång tillämpats; på femtiotalet förklarade Författningsdomstolen efter en process, KPD som illegalt, då det ansågs utgöra ett hot mot det demokratiska statsskicket.

    Gilla

   • Konservativ skriver:

    Den som håller uppe nuvarande Tyskland som ett demokratiskt föredöme vet helt enkelt inte vad han snackar om. Åsiktsförföljelsen mot invandringskritiker är benhård i Tyskland. Säkerhetstjänsten har under många år begått rena olagligheter och har varit inblandade i provokationsmord.
    För att inte tala om hur historierevisionister behandlas. Om du har fel åsikt om historien i Tyskland sätts du i fängelse. Samtidigt som rätt åsikt om historien mjölkas politiskt och används mot invandringskritiker igen och igen och igen och igen. Smaka på den du! Gör allt annat än en version av historien olaglig och använd den sedan hänsynslöst för att genomdriva din agenda. Dessutom upprätthålls detta i specialrättegångar där den åklagade saknar rätt att försvara sig.

    För övrigt, lyssna på Martin Sellners vittnesmål om hur dissidenter behandlas i Österrike. Du kan hoppa upp och sätta dig på att det är minst lika illa i Tyskland. Kort sagt, om du har Tyskland som demokratiskt föredöme är du helt enkelt inte demokrat. Vilket är ok. Men det blir ju rent motbjudande när du påstår dig vara MER demokrat än någon annan. Förstår du då inte att du med ditt tvärtomspråk förkroppsligar den sjuka som förgiftat västvärldens intellektuella klimat? Förstår du då inte att varje åsiktsförbruk kommer missbrukas för att cementera ett etablissemangs makt? När hädelse förbjuds blir allting heligt.

    Gilla

   • Ove Ortega skriver:

    Frågan avsåg om partiförbud är en bättre bättre och mer neutralt lagstiftningsförfarande än att endast kriminalisera rasistiska organisationer. Jag hävdar ingenting om huruvida det råder en åsiktskorridor eller om lagstiftning som kriminaliserar förnekelse av föreintelsen, eller hets mot folkgrupp är adekvat eller tillämpas fel i Tyskland.

    Frågan avser demokratins paradox; hur kan staten tolerera de intoleranta i betydelsen odemokratiska partier som verkar för att avskaffa demokratin. Det är denna fråga som partiförbudet träffar och på femtiotalet förbjöds exempelvis det Tyska Kommunistpatiet; KPD.

    Denna lagstiftning tar inte sikte på åsikter, den avser organiserat politisk arbete, kårverksamhet, för att avskaffa demokratin, antingen från höger eller vänster.
    Jag uttalar mig inte om graden av pluralism i Tyskland eller huruvida Tyskland är ett demokratiskt föredöme.

    Det är minst sagt tröttsamt med inbilska nonsensinlägg från personer som inte kan skilja mellan äpplen och päron och som inte tycks förstå sakfrågan överhuvudtaget.
    Det handlar alltså om ett yttersta författningsskydd mot partier som arbetar för att avskaffad demokratin, denna typ av skydd finns i åtskilliga författningar, och har överhuvudtaget ingen bäring på de övergrepp på den fria åsiktsbildning du anser dig se i Tyskland. Kan man inte se skillnad mellan olika typer av lagstiftning och skilja mellan grundlagsskydd, författningsskydd och vanlig straffrättslig reglering så blir all diskussion om komparativa rättsliga regleringar totalt meningslös.

    Gilla

  • Konservativ skriver:

   Jag råder alla att lyssna igenom Martin Sellners föredrag som jag länkade till. Så ni får reda på hur det går till i den sorts system som Ortega förespråkar.

   Gilla

   • Ove Ortega skriver:

    Du är intellektuellt oförmögen att förstå att man kan diskutera enskilda element i konstitutioner världen över med avseende på om de är välmotiverade och har en funktion att fylla, utan att man för den skull talar om hela länder med avseende på debattklimat, huruvida tysk öl är bättre än svensk eller om alptopparna är högre i Österrike än i de svenska fjällen?

    En enkel fråga: Är det bra eller dåligt med en oberoende Författningsdomstol som i Tyskland?

    Denna fråga kan besvaras på ett juridiskt och konstitutionellt principiellt plan, eller så kan man som signaturen KONSERVATIV börja orera om vem som påstår sig vara mest demokratisk, eller om det finns en åsiktskorridor i Tyskland, eller ej.

    Jag förespråkar inte ett ”system” – ett ”system” som du dessutom överhuvudtaget inte preciserar. Jag diskuterar vad som inom statsvetenskapen kallas för den ”demokratiska paradoxen”; nu råkar Tyskland vara det klassiska exemplet för en konstitution med ett författningsskydd, som adresserar denna problematik. Vad händer med en demokratisk stat när ett revolutionärt parti vinner majoritet och på demokratisk väg vill avskaffa demokratin. Bör konstitutionen innehålla försvarsmekanismer emot denna problemtik, eller ej?

    Det har i Tysklands fall, föga förvånande, bedömts vara av vikt att den oberoende Författningsdomstolen i extrema fall kan kriminalisera partier som utgör verkliga hot mot demokratin. NSDAP avskaffade som bekant övriga partier när det väl kommit till makten med ”demokratiska medel”. Den demokratiska paradoxen har med andra förtecken aktualiserats i Algeriet, då ett teokratiskt parti vann ett demokratiskt val och avsåg avskaffa flerpartisystemet. Finns denna problematik överhuvudtaget enligt dig? eller är det så att den samlade statsvetenskpaliga litteraturen i frågan bara är trams. Går det att jämföra svensk konstitution, och enskilda lagrum, med andra länders regleringar utan att bli anklagad för att förespråka ett ”system”. Och ja, du har alldeles rätt det finns fler kameler i Algeriet än i Sverige, men nu var inte heller detta faktum föremålet för mitt ursprungliga inlägg.

    Gilla

   • Konservativ skriver:

    USA skrev Tysklands konstitution för att säkerställa att ingen antiamerikansk regim någonsin skulle kunna komma till makten i Tyskland. Det är allt. Det är vad du beundrar, USAs eviga dominans över och eviga förstrelse av Europa. Det är vad du beundrar, resten är ordsallad. Du är bara ytterligare en företrädare för Washinton Maktrörelsen.

    Gilla

   • Ove Ortega skriver:

    Kul att någon, som åter igen med fermitet visar sin totala oförmåga till saklig, intellektuellt hederlig argumentation i alla fall låter täckelsen falla. Du påstår igen, helt saklöst, en massa om vad jag ”egentligen” propagerar för, utan någon som helst rimlig grund för dina bisarra och i sak totalt irrelevanta påståenden.

    Washington, och den ”judiska lobbyn”- förmodar jag, styr naturligtvis hela världen, enligt dig. Vem är förvånad? Tyskland har ingen egentlig självständig röst. USA, som var med och befriade Europa från Tredje Riket verkade, och verkar fortfarande egentligen för Europas eviga förstörelse – helt enkelt den vanliga extremhöger-smörjan. Nu har du i alla fall, ofrivilligt, slutligen varudeklarerat din egentliga ”demokratiska” och politiska hemmahörighet: ”KONSERVATIV” – pyttsan.

    Varför låtsas du vara engagerad i en konstitutionell principfråga som du överhuvudtaget inte förstår och ännu mindre bryr dig om? Jag ger definitivt slutligen upp i mina dåraktiga försök att kasta pärlor till svinen.

    Gilla

   • Konservativ skriver:

    Som sagt var, författningsdomstol spelar ingen som helst roll. Eftersom den överhuvudtaget ej granterar åsiktsfrihet eller yttrandefrihet. Såsom exemplet Tyskland visar med all önskvärd tydlighet.

    För övrigt är det roande att avslöja Herr Ortega som bara ytterligare en etablissemangare som börjar kasta nazistanklagelser omkring sig så fort han blir ifrågasatt 🙂

    Gilla

 16. Eskil skriver:

  Det frågas i texten: Vem avgör och hur bedömer man vad som är en ”rasistisk organisation”?

  Svar:
  Det kommer att avgöras av ett politiskt etablissemang som betraktar det som rasism att ha någon invändning mot det kloka i att låta MPs aningslösa verklighetsuppfattning styra Sveriges migrationspolitik.

  Gillad av 4 personer

  • educaremm skriver:

   Anders F1

   S.k. rasism finns förmodligen över hela jordklotet i olika former, sorter och slag.

   Förmodligen vill man i Sverige försöka att agera på ett framförhållande vis. Alltså på ett långsiktigt politiskt strategiskt vis. Detta genom att först ge sig på och förbjuda de i Sverige som man då vill kalla för svenska rasister. De som då vill anses vilja vara motståndare till begreppet allas lika värde och därmed anses kunna anklagas för att vilja sprida oro i samhället.

   I ett senare politiskt steg har man då grundlagt för att också kunna förbjuda även muslimska organisationer, vilka då också, i en modifierad kontext, skulle kunna bli identifierade som att vilja verka mot alla människors lika värde, och på så sätt även de, av ett etablissemang, då kunna bli identifierade såsom just rasistiska organisationer som vill sprida oro i samhället, och därmed också de då anses kunna förbjudas?

   (I en s.k politisk rättvisas namn?)

   Vem vet…

   Gilla

   • A skriver:

    Detta är också det listigaste motargumentet Eduaremm. Även om jag är emot mycket av det du skriver, så är du inte dum. Om jag vore makteliten så skulle jag vara oroad av vissa saker vissa mussar sysslar med. Vissa specifika saker. De kan inte ha undgått att se det. Jag skulle omedelbart gillra upp en fälla och vänta på rätt tillfälle om jag vore dem. Några inom eliten är såklart experter på makt, med fingertoppskänsla. Kanske är detta fällan. ”De” KAN inte vara så dumma att de inte förstår. Om makten ska behålla sitt manöverutrymme så är det vissa saker de inte kan tillåta, annars är det kört för dem.

    Mvh A

    Gilla

   • Hilding Bengtsson skriver:

    A
    Denna elit behöver klanrösterna!

    Man biter ej den hand som ger Dig makten,
    en lätt travesti på ett känt ordspråk!

    Gilla

 17. Stefan Sewall skriver:

  ”Min fjärde synpunkt är att det socialdemokratiska förslaget i det citerade pressmeddelandet än en gång visar på behovet av en svensk författningsdomstol som har till lagstadgad uppgift att granska att inte regering och riksdag bryter mot grundlagen. Precis det som USA:s Högsta domstol har den uppgiften enligt Konstitutionen.”

  Exakt. Sverige har inte vad som skulle behövas mot maktmissbruk av detta slag.
  Sveriges regering har dessutom anklagat Polska regeringen för att de ville demokratisera sin författningsdomstol, som de till skillnad från Sverige ändå har. I den polska författningsdomstolen har det tydligen suttit barn och ättlingar till gammelkommunister som ärvt jobben efter de ursprungliga, av dåvarande kommunistregering politiskt tillsatta, domare/jurister från tiden före befrielsen 1989. Den nuvarande demokratiskt valda icke kommunistiska regeringen har velat få bort dessa gamla odemokratiskt tillsatta kommunister, som suttit kvar efter tidigare nepotistisk tillsättning -ett sorts kommunistiskt arvsförläningsförfarande, av medeltida natur. Detta har Sveriges regering ondgjort sig över. -Sverige som inte ens har en konstitutionsdomstol.

  Gillad av 2 personer

 18. Laggar skriver:

  Det är enkelt att säga att man skall förbjuda racistiska organisationer, men det behövs någon som auktoritativt bestämmer vad som är racism. Gestapo lär ha bestämt vem som är jude och vem som inte är det. Handlingar är något som man kan titta på och straffbelägga, men då får man problemet med idé och handling, olika typer av förberedelse för handling, konspiration för att handla. De som har åsikten och aldrig tänker sig utföra något kunde då undgå, men då får man skillnaden mellan åsikt och verklighet, t.ex. skolledaren i Florida som inte ville ta ställning till om holocaust är ett historiskt faktum. Morgans utredare får väl som direktiv att ta extra lång tid på sig, för knappast tror jag att Morgan vill behandla de snåriga förslaget så snabbt, men spela för galleriet är enklare.

  Gilla

 19. Mats R skriver:

  En intressant fråga är hur man kommer att göra med islamistiska organisationer. Islamism kan ju knappast beskrivas som annat än högerextremistisk och antisemitisk. Dess åsikter om kvinnor, judar, demokrati, homosexualitet, fri-och rättigheter med mera skiljer sig inte mycket från de som hyses av t.ex. NMR. SAP:s ovan citerade beskrivning av rasistiska organisationer skulle lika gärna kunna gälla t.ex. Muslimska Brödraskapet (som f.ö. en gång i tiden startades som en egyptisk efterbildning av Mussolinis fascistiska rörelse).

  Gillad av 1 person

 20. Willy Lindqvist skriver:

  SSU i Malmö gav, vid senaste 1 majdemonstration i staden, uttryck för rasism mot judar. Vill Morgan Johansson med sitt lagförslag också klämma åt det egna partiets ungdomsorganisation?

  Gilla

 21. Göran Holmström skriver:

  Sagt det förr likheten med nazismen är slående.
  Socialdemokraterna skyr inga medel för att behålla makten, importera röster.
  Skänka bort ett lands tillgångar, sakta förbjuda allt som kan hota deras makt.
  När ska vi börja kämpa emot?

  Gillad av 1 person

 22. Tomas Hörz skriver:

  Ala som tror att det är bra för demokrati eller för den delen mänskligheten att tillåta rörelse som NMR tillhör väl den missnöjda minoritetsgrupp som röstar på SD och som är säkra på att vi 80% som inte håller med inte förstår vårt eget bästa. Det verkar väl lite överdrivet självgått

  Gilla

  • Stefan Sewall skriver:

   Ala (alla kanske?) som tror att det är bra för demokrati eller för den delen mänskligheten att tillåta rörelse som AFA tillhör väl den missnöjda minoritetsgrupp som inte gillar mordbränder.
   De som inte gillar mordbränder är väl överdrivet självgoda, eller hur?

   Gilla

  • Christer E skriver:

   Jo, det är det som konstituerar populismen och alt-right, närmast religiös övertygelse om den egna sidans förträfflighet och alla andras brist på insikt.

   Den finns flera färger i den politiska paletten än de få (två?) många här använder sig av.

   Gilla

   • Yngve Frej skriver:

    Det finns tre nutida direkt antidemokratiska rörelser:

    1. Extremhögern, 2. Revolutionär kommunism, 3. Islamism

    Då väljer den som har verklig omsorg om demokratin att lagstifta mot odemokratiska omstörtande partier, vilket träffar alla tre antidemokratiska rörelser. Det handlar alltså inte om att gilla eller tillåta NMR. Frågan är varför staten inte bör bekämpa alla odemokratiska organisationer som hotar det demokratiska statsskicket? Att då välja att bara kriminalisera rasistiska organisationer p.g.a. hotet mot demokratin är att vara synnerligen politiskt selektiv, med risk för att dessutom politisera och polarisera genom populistisk oövertänkt lagstiftning.

    Gilla

   • Christer E skriver:

    @ Yngve Frej
    Helt rätt och jag ser ytterligare två antidemokratiska rörelser,
    4. Den kristna fundamentalismen, 5. Militanta veganer

    Ett problem är det muslimska brödrarskapet. De vill avskaffa demokratin och de demokratiska institutionerna, men genom att vinna allmänna val (som i Egypten).

    Gilla

   • YNGVE FREJ skriver:

    Frågan handlar inte om antidemokratiska åsikter, frågan handlar om verkliga hot i form av politiskt, organiserade rörelser som vill avskaffa demokratin. Det finns många grupper som agerar odemokratiskt och eventuellt kriminellt i ensklida fall, då träffas deras agerande av Brottsbalkens sedvanliga reglering.

    Det finns inga exempel på nutida kristna fundamentalister eller militanta veganer / miljöterrorister som organiserat sig i syfte att avskaffa demokratin och därmed utgör ett verkligt hot i betydelsen hot mot konstitutionen och det demokratiska statsskicket.

    Gilla

   • Christer E skriver:

    Ger dig rätt I stort (igen), men en liten kommentar i alla fall.
    I USA har de kristna fundamentalisterna i vissa stater lyckats införa att skolan måste lära ut att Intelligent Design är ett alternativ till Darwins lära om evolutionen, dvs i strid mot etablerad vetenskaplig konsensus.

    Kanske en aning långsökt, men värt att hålla koll på. Det som händer i USA brukar dyka upp i Europa några år senare

    Gilla

  • Sven Dufva skriver:

   Men varför då tillåta teokratisk islamism, som Muslimska Brödraskapet, vilka önskar avskaffa demokratin? Varför tillåta revolutionära kommunistpartier i Sverige? Om det nu verkligen är
   demokratin som vi vill värna?

   Varför inte just lagstifta mot omstörtande odemokratiska partier som i Tyskland, varför begränsa sig till rasism? Är Venezuela demokratiskt?

   Gilla

 23. Stefan Sewall skriver:

  L XSON skrev:
  ”Säpos bedömning av terrorhotet mot Sverige 2019:
  Det finns inget identifierat terrorhot från våldsbejakande vänsterextremism (1).”

  -Kommentar: 3 km från mitt hus brändes ett hus ned av AFA. -Mordbrand. De tände på ett hus med två våningar och flera lägenheter. En ung kille som sades vara nazist bodde där. Hans bror som är mkt snäll och försynt och helt oförarglig, och ej nazist, och som är en duktig underställd arbetskamrat till mig på sjukhuset har berättat det. Nazisten var inte hemma, men i huset bodde i en annan lägenhet en 91 år gammal dam som blev innebränd. Hon stod och skrek på ovanvåningen enligt vittnen och tidningsartiklar, men brandmännen lyckades inte få dit stegar av okänd anledning. Nazisten bor nu på okänd adress. Tanten är död pga AFA.

  Gillad av 1 person

 24. Magnus Rosensparr skriver:

  Det finns en mycket enkel lösning på relaterade problem. Om Socialdemokraterna inte innehar regeringsmakten, finns det inte särskilt stor skada Morgan Johansson kan göra.

  Allt som hänt i svensk politik under de senast 50 åren visar på det stora behovet av en författningsdomstol här. Men det räcker inte med en sådan enbart, vi måste också få en helt ny regeringsform.

  Gillad av 1 person

 25. olle reimers skriver:

  Förslaget är inte avsett att bli verklighet på det sätt det är skrivet.

  Förslaget är en varning till dem som vill kritisera makten.

  Förslaget är en uppmaning till de egna kadrarna att slå ner på dem som vill kritisera makten och ge dem ett redskap att arbeta med.

  Förslaget ska i framtiden hänga i luften. På det sättet får det avsedd effekt.

  Gilla

Lämna ett svar till Stefan Sewall Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.