Patrik Engellau: Kanske bör vi häda mera

Patrik Engellau

En moderatpolitiker i Östhammars kommun med säte i socialnämnden och dess arbetsutskott påstås ha skrivit på Facebook att ”islam är en elak sekt”. Detta har lokalt orsakat stor indignation och vrede. Upsala Nya Tidning publicerade flera upprörda artiklar. Arton socialsekreterare skrev till socialnämnden med begäran att moderatpolitikern skulle entledigas.

Huruvida uttalandet om att islam är en elak sekt verkligen gjorts tycks oklart. Men det spelar ingen roll, för i sin skriftliga reaktion på bråket tar nämnden avstånd från uttalandet vilket betyder att nämnden anser det vara genuint. Men trots detta bestämmer nämnden att lämna saken utan åtgärd.

Det tycker jag var strongt av socialnämnden i Östhammars kommun. Visserligen anförde nämnden som skäl för sitt ställningstagande att kommunallagens formella rekvisit för ett entledigande inte var uppfyllda, men om nämnden varit lika upphetsad som Upsala Nya Tidning och dess egna arton socialsekreterare så hade den säkert kunnat hitta någon metod att göra livet surt för moderatpolitikern.

Att jag nämner fallet beror på att det belyser hur olika vår samtid bedömer olika religioner och deras anhängare. Jämför uttalandena ”kristendomen är en elak sekt”, ”judendomen är en elak sekt” och ”islam är en elak sekt”.

Uttalandet om kristendomen skulle vara helt okontroversiellt. Ingen skulle bry sig, inte ens djupt troende kristna. Kristna är vana att få pisk. Tänk bara på Elisabeth Ohlson Wallins bilder av Jesus och lärjungarna som bögar och transor. Ingen skulle orka läsa en text på temat att kristna är elaka sektmedlemmar. Ett helt ofarligt uttalande. En stor gäspning bara.

Att judendomen skulle vara en elak sekt är däremot kontroversiellt. Det vetter mot antisemitism och det är farligt. Skillnaden i vår attityd till kristendomen och judendomen på den här punkten är inte alldeles lättförklarlig för mig. Kanske har det med Förintelsen att göra. Västerlandet har dåligt samvete och drar sig för att säga något som kan tolkas som anstruket av antisemitism. Jag skulle nog inte låta publicera en text som utpekar judarna som medlemmar i en elak sekt. (Sedan råkar jag personligen vara prosemit, men det är en annan sak.)

Men när det gäller islam hettar det till ordentligt vilket det alltså gjorde i Östhammars kommun. Moderatpolitikern anklagades för islamofobi. Varför det är så känsligt att kalla islam för en elak sekt vet jag inte. Det finns ingen motsvarighet till Förintelsen som skulle kunna förmå västerlänningar att lägga band på yttrandefriheten på den här punkten. Man bara vet att ett sådant yttrande är farligt.

Förklara det, den som kan. Det enda jag kan komma på är att västerlänningar är rädda för muslimer. Jyllands-Posten, Lars Vilks och Charlie Hebdo har satt sina spår. Dessutom är det PK-isternas paradgren att anklaga vem som helst för rasism där islamofobin uppträder som en framstående underavdelning.

Om detta är förklaringen är det mycket allvarligt. I så fall har västerlandet gett upp. Kanske är det så att vi för att rädda västerlandets viktigaste värden måste börja häda mera.