En värdegrund som inte omfattar samhällsbyggarna är bara skit värd

Bitte AssarmoÄnda sedan jag först började skriva om fattigpensionärernas situation har jag fått utstå brunstämpling och svartmålning från människor som gärna åberopar en fin och god värdegrund – faktiskt stundvis även från fromma bröder och systrar inom kyrkan.

Varför det är fult att värna de äldre är för mig obegripligt, eftersom jag har vuxit upp med ett samhällskontrakt som slår fast att den som arbetar och betalar skatt under sitt liv också ska kunna förlita sig på att han eller hon får ta del av välfärden på ålderns höst. Kanske finns det helt enkelt inte plats för fattiga pensionärer i dagens progressiva Sverige. Kanske gäller den fina värdegrunden bara upp till 65 års ålder. Kanske är det helt enkelt lite coolare att bry sig om andra utsatta grupper i samhället än just de gamla, som ju ändå inte kan rösta särskilt många år till.

En sak är jag dock beredd att ta gift på: Om Tage Erlander, som själv gjorde en stor sak av samhällskontraktet på sin tid, visste att de som idag åberopar detta kontrakt anklagas för att ha ”fel värdegrund” skulle han vända i sin grav. Han skulle också ha ställt frågan i vad denna värdegrund kan tänkas bestå, om den inte omfattar de äldres trygghet. Frågan är om den gamle landsfadern hade kunnat stå emot trycket från de postmodernistiska värdegrundsprofeterna, eller om han hade blivit brunstämplad han också. Fan vet.

Själv ger jag inte vika en tum. Folk får säga vad de vill, skriva vad de vill och tycka vad de vill, och oavsett vad de kommer dragande med – stöveltramp, brunskjortor, SD-kort eller något annat som kan misstänkliggöra mig – så kommer jag aldrig att ändra min uppfattning om att de som har byggt Sverige också ska kunna leva på sin pension. Inte bara för att jag delar uppfattningen med forna tiders rakryggade socialdemokrater, utan också för att det helt enkelt är logiskt. Den som arbetar får lön. Den som under ett långt yrkesliv betalat in skatt till den offentliga sektorn ska också gynnas av detta. Att påstå något annat är okunnigt, infantilt och människofientligt.

Nyligen läste jag en debattartikel i Expressen, där Jeanette Höglund – kvinnan bakom organisationen Vid din sida  – berättar om det drev hon utsatts för efter att någon (vem är oklart) tyckte sig ha hittat en ”koppling” mellan hennes organisation och Sverigedemokraterna. Jeanettes pappa är tydligen SD-politiker, och dessutom var Jimmie Åkesson en av de politiker som deltog i organisationens manifestation för en tid sedan. Det räcker tydligen för att Twittertrollen ska dreva och för att kändisar som Kjell Bergqvist ska ta avstånd från hela verksamheten.

Det är inte bara omoget fjortisbeteende utan dessutom helt ryggradslöst. Vad är man egentligen för en ynklig och mesig liten stackare om man inte vågar stå upp för fattigpensionärerna bara för att det kan finnas Sverigedemokrater som också gör det?

Jeanette Höglund skriver storsint nog att hon respekterar Kjell Bergqvists beslut eftersom han har sitt varumärke att skydda. Själv hyser jag bara förakt för människor som vänder kappan efter vinden och ständigt känner efter åt vilket håll det blåser. Och ett varumärke som inte tål medmänsklighet är ingenting värt i mina ögon.

Jeanette Höglund vill nu att folk ska förstå att fattigpensionärerna inte är en partipolitisk angelägenhet utan en allmänmänsklig – något som rör oss alla. Hon har givetvis helt rätt och jag hoppas att hon får som hon vill, så att Sverige kan stå enat bakom de samhällsbyggare som idag knappt kan överleva på pensionen. Själv skulle jag gärna stå sida vid sida med både Jimmie Åkesson och Jonas Sjöstedt, och alla partiledare däremellan, om det skulle leda till att de två statsmakterna gör något radikalt åt de usla pensionerna och börjar följa det samhällskontrakt som deras företrädare en gång upprättade. För en värdegrund som inte omfattar dem som en gång byggde landet är bara skit värd.

42 reaktioner på ”En värdegrund som inte omfattar samhällsbyggarna är bara skit värd

 1. Fredrik Östman skriver:

  Men den enda orsaken till att man kan nära uppfattningen, som länge var tongivande inom Sverigedemokraterna, att äldre tiders socialdemokrater och socialdemokrati brydde sig om arbetareklassen och pensionärerna är ju att agitationen och propagandan kunde fungera så mycket effektivare så länge socialismens misslyckande ännu kunde döljas bakom de kvarvarande resterna av det gamla fungerande samhälle som hela tiden angreps och avvecklades. Erlander hade inte kommit så långt på vägen ner i helvetet och hade det därför inte lika hett om öronen. Men han vandrade lika taktfast vidare i den inslagna riktningen som såväl tidigare som senare socialister. Han ville väck från detta fungerande och rättvisa samhälle! Om han insåg det eller ej: Tage Erlander ville ha det som vi har det nu — och ännu värre som vi snart kommer att få det.

  De vill ha det så här. Detta är den socialistiska drömmen.

  Gillad av 12 personer

  • Christer H skriver:

   Har samhället nu nått den socialistiska drömmen? Nja, drömmen haltar för den har skjutit sig
   själv i foten.
   I den socialistiska drömmen finns det fortfarande mycket pengar att ta från ” de rika”, pengar
   som kan användas för att ”ge till de behövande”.
   I dagens Sverige håller vi alla på att bli fattigare för att kostnaderna för den överstora offentliga sektorn inklusive bidragen är för stora i förhållande till uthålliga, möjliga skatteintäkter. Skatterna har passerat Lafferkurvans topp vilket innebär att det inte går att
   klämma ur mera skatter utan att skada ekonomin.
   Sverige är på väg att bli den socialistiska mardrömmen med sjunkande reala skatteintäkter, ökande kostnader för bidragssamhället och ökande andel fattigpensionärer.
   Gossen i HC Andersens saga hade rätt – kejsarna/socialisterna har inga kläder…..

   Gillad av 7 personer

   • Göran Nilgard skriver:

    Idén med Lafferkurvan, som jag minns när jag läste om den i mitten av 70-talet var att om staten tar 0% i skatt blir intäkterna 0, men också den mera avancerade tanken att när staten tar 100% blir det också 0 för då försvinner incitamentet att arbeta som då bara innebär att allt går till skatt och vid den punkten slutar den ”legala marknaden” helt att fungera och vi går över till en illegal ”under skatteradarn marknad” för alla ekonomiska transaktioner i samhället. (tänk er Laffer kurvan som en normalfördelning över en mycket stor population där människor efterhand faller ifrån vid höga skattesatser och övergår till ”under skatteradar marknaden”). Vågar inte använda färgbeteckning på den illegala men det finns ett annat namn.
    Bra exempel på ett sådant tillfälle just nu är Venezuela.
    Derivera Lafferkurvan och bestäm riktningen av tangenten i ”varje punkt”. Det optimala för oss skattebetalare är när tangenten i ”punkten är >0, för då betalar vi mindre skatt. Det optimala för staten är när tangenten i punkten är =0. När den socialistiska snikenheten tar överhanden (vilket hände i Fördatorisk tid i Sverige) och man ökar skatteuttagen så händer det för socialisterna helt oväntade att att tangenten i punkten blir negativ dvs <0 och då minskar intäkterna trots att skattesatserna höjs. Ju mera skattesatserna höjs, ju mindre pengar in till statskassan.
    Var optimum finns beror av så många faktorer att det inte låter sig beräknas av en vanlig dödlig. Det får mera handla om empiriska studier, men man kan säkert se samband över tid. I Sverige skulle optimum sannolikt inträffa vid en mycket högre skattesats än i t.ex. USA idag. Ha dock i minne att Roosevelt för höginkomsttagare i krisläge lyckades skruva upp skattesatserna till 92 – 96% marginalskatt, men det var för 75 år sen eller mer.
    Förutom att få siffervärden, mellan 0 och 100, känns tanken att sambandet som Laffer kurvan argumenterar för, existerar för en mycket stor population. Och det är alltid mycket stora populationer det rör sig om i dessa sammanhang.

    Lång uppmarsch för det egentliga syftet med denna drapa. Det Magdalena Andersson säger om Laffer kurvan: Aj dont agji, fast på bättre engelska.
    Det hon samtidigt säger: jag tror inte på normalfördelningskurvan. Så Gauss har haft ett skrattanfall i sin himmel de senaste åren…..

    Gillad av 1 person

   • Göran Nilgard skriver:

    Vid en närmare eftertanke om Lafferkurvan kanske jag borde tagit hänsyn till att skatteintäkterna sannolikt mera liknar en Erlang fördelning.
    En Erlang fördelning approximeras ofta till en normalfördelningskurva för stora tal. Erlang fördelningen kännetecknas av en lång svans till höger.
    Översatt till verkligheten: det kommer alltid att finnas människor som betalar skatt, också vid skattesatser mycket nära 100%, men de är så få att de saknar praktisk betydelse.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Men det viktiga att förstå är att detta är ett statiskt betraktelsesätt. Nästa år har kurvan, vid oförändrade skattesatser, förskjutit sig. Vidare har den totala produktionen påverkats (sänkts) av skatteuttaget (i den mån detta inte investerats produktivt). Så ett land på topp på Lafferkurvan får in mer skattepengar år ett än ett identiskt land strax till vänster om toppen, men på tre år kan det andra landet få in mer skattepengar än det första tack vare att dess totala produktion har stigit fortare.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Genom tillväxtens exponentiella egenskap är alltså noll den skattesats som under oändlig tid leder till de största skatteintäkterna.

    Lafferkurvan i dess vulgära, statiska form säger oss inte mycket mer än att skatt är skadligt. Den optimala skattenivån är alltid noll. Lafferoptimum är en chimär.

    Gilla

   • Jan Andersson skriver:

    Rent förnuftsmässigt har jag svårt att förstå varför inte varje näringsminister sedan Olof Palmes frånfälle haft allra högst på agendan att försöka locka tillbaka all större och mindre svenska företag som jagades ur landet av honom. Börja med IKEA, sedan är listan lång.

    DET vore väl någonting att visa upp för alla belackare? Men nej, och därför bevisas Fredrik Östmans tes i hela sin iskalla cynism: de vill ha det så här.

    Gilla

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Ja, i vilka man internerade kommunister som kunde misstänkas utföra sabotage, spionage, mord, attentat och bistå sovjetiska styrkor om dessa skulle fortsätta från Finland mot Norges kust.

    Felet var inte att internera landsförrädare (tänk på att en kommunist då var en person vars parti dels öppet hyllade såväl Hitler som Stalin, fram tills pakten bröt samman, dels tillhörde partier och organisationer som var direkt styrda från Moskva via sovjetiska konsulat och ambassader). Felet var och är att ljuga om det och mörklägga det i efterhand, likt hur VPK, SKP och de andra begravde de få stackars Kirunasvenskar som lyckades återvända från Sovjetdiktaturen.

    Så, kontext, kamrat. Kontext spelar roll – händelser och gärningar är inte fria väte-atomer i vakuum.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gillad av 5 personer

 2. Aurora skriver:

  Bra, bra, bra. När ’fel’ organisation hjälper så är de ’goda’ för politiskt fisfina för att vara med. Kjell B är, av oklar anledning, skiträdd för SD. Känner bara förakt för hans fördomsfulla godhet. Jeanette är en hjälte. Hennes organisation har också fått kritik av ’the usual suspects’ alltså invandrargrupper, skäggbarn och hitresta tiggare för att de inte får gratis mat i hennes soppkök. Nej, hennes soppkök är för fattiga pensionärer (inklusive invandrade faktiskt) men inte för unga och arbetsföra. De senare som, när Frälsningsarmén och liknande delar ut, med vassa armbågar roffar åt sig lastvis med kläder och knuffar undan stackars behövande pensionärer.

  Gillad av 7 personer

 3. Elisabeth G skriver:

  Det är fascinerande att de som struntar i samhällskontraktet inbillar sig att de är goda när de i själva verket är onda. Att prioritera andra länders befolkningar framför den egna är ren och skär ondska. I civiliserade samhällen tar man först hand om sina närmaste och därefter, om resurserna räcker, andra.

  Och vad tror dessa ”goda” kommer att hända när folk slutar betala skatt. Redan flyr svenskar från Sverige. Hade jag varit ung i dag och inte kristen hade jag jobbat svart så mycket det bara gick, för att lägga undan till min egen pension.

  Gillad av 8 personer

 4. Bo Svensson skriver:

  Tycka synd om -argument kan alltid bemötas med att det finns andra som det är ännu syndare om och där makthavare tar sig friheten att betrakta pengarna de har makt att fördela som resurser att göra maximalt gott med, kommer man ingenstans med sådana.

  Skattemedlens användning skall vara i enlighet med skattebetalarnas prioriteringar.

  Gillad av 1 person

 5. Aha skriver:

  En invandrare som kom under massåret 2015 beräknas under sin livstid i Sverige, snitt 58 år, kosta 74 000 kr per år. 150 000 kom. Det finns ca 300 000 fattigpensionärer.

  Etablissemanget med media och hang arounds såsom kändisar valde alltså att försörja migranterna istället för att förbättra villkoren för sina egna fattigpensionärer. Bara den kohorten migranter skulle ha motsvarat ca 6 000 kr extra i månaden för fattigpensionärer om de antas vara pensionärer i 29 år, hälften av 58 år.

  Problemet blir nu; fattigpensionärerna har mestadels röstat för detta. I sina klagomål tar de ännu inte upp den ekonomiska prioritering som skett och som ännu sker med det kontinuerliga mottagandet av migranter.
  Har fattigpensionärerna därmed förlorat stöd för sin sak?

  Gillad av 2 personer

  • Rune skriver:

   ”Problemet blir nu; fattigpensionärerna har mestadels röstat för detta. ”
   Ja, det har de gjort på grund av att de får vilseledande information i de etablerade medierna.
   En ny TV-kanal som sänder på fasta tider varje dag skulle kunna ändra en hel del på detta.

   Gillad av 3 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   Nej, vederbörande kommer att kosta mer. Vad ESO-rapporten av Ruist m fl omtalade var omfördelningen av resurser till ”flyktingar”, som definierats med ”precision” sedan 1990 och sedermera, men de som invandrade från 1983 och senare, men innan 1990, bara sammanfattades kategoriskt under beteckningen ”flyktingar”. (Förmodligen är även detta vilseledande, eftersom endast ca 6% av dem som invandrat och fått uppehållstillstånd sedan 1980 är flyktingar enligt vedertagna definitioner; så då måste man fråga sig om rapportens definision är ett bedrägeri eller helt sonika bortser från majoriteten immigranter.)

   Rapporten inkluderar inte kostnaderna för brottmål och annat samhällsfördärv, eller kostnaderna för undanträngningen från bostadsmarknaden, vården och s k integrationssatsningar. Åtminstone är det så jag förstått det. Säg gärna emot, den som vet bättre. Slutsatsen jag ser är huvudsakligen att kostnaden är kraftigt underdriven, eftersom den inte ser till de totala kostnaderna, samt att begreppet ”flykting” används vilseledande av dem som refererar till rapporten och kanske även rapportförfattarna själva.

   ESO sägs vara ”fristående” under Finansdepartementet.

   Gillad av 1 person

 6. Lars Bernhoff skriver:

  Assarmo har rätt. Det är en bra sak att kämpa för fattigpensionärer. Extra viktigt när de inte får berättigad plats i debatten och i budgeten när pengarna rinner iväg till obudgeterade ändamål som inom den ostyrda och dyra immigrationen.
  Jeanette Höglund verkar vara en idealist värd stort beröm. Att hennes organisation kan bli smutskastad när hon/de inte kan styra helt rätt för att bibehålla politisk obundenhet. Det är ju självklart som mål för en välgörenhetsorganisation, allt annat skulle vara tokigt. Vilket parti Jeanettes pappa röstar på ska inte belasta henne. Att få kontroll på sociala media för en idealist är inte något vi kan förvänta. Kjell B har säkert mer kunskap om detta.
  Det finns gott om missnöjda fd socialdemokrater. En del blir SD anhängare vilket LO har stor erfarenhet av. De blir inte onda av det skälet. Det är de ledande partierna som inte klarat sitt jobb. Fattigpensionärerna är en av de grupper som kommit i kläm vilket kan vara ett opolitiskt påstående.

  Gilla

 7. kaj jakobsson skriver:

  Att (över)leva på 7300kr/månad före skatt plus
  Ev bobidrag kräver sin man/kvinna. En halv
  Miljon pensionärer har mindre än 10 000
  att leva på,vara v300 000 har som sagt drygt 7000.
  Trasiga glasögon? Tejpa dem, tappad plomb?
  Tugga på andra sidan. Socialen? Som svensk
  ingen chans. Arma land

  Gillad av 4 personer

 8. Lars Strömberg skriver:

  Bitte skriver: ”…Varför det är fult att värna de äldre är för mig obegripligt, ..”
  Jag vet inte om det ”är” fult, men om det nu ”är” det, så är min spontangissning att det beror på att de flesta människor är fokuserade på – och styrs (låter sig styras) av JÄMFÖRELSER. De kan inte bedöma en sak – tex storleken på ett visst problem – utan att JÄMFÖRA just det problemet med andra problem. De är rangordningsstyrda.
  Det är betydligt enklare att bedöma genom rangordning än att bedöma genom att själv värdera. Det förra kräver bara att sortera efter storlek, det senare är en process som kräver egna tankar, värderingar och resonemang.
  Eftersom skrämmande många dessutom lever sina liv med skallen dinglandes över en glasbit i handflatan, så ser de myclet sällan horisonten och ersätter det egna tänkandet och perspektivet med vad som försiggår på glasbiten i handflatan.
  Om det är ”mera synd om” en ”flykting”, och ”mindre synd om” en gamling, så hamnar flyktingen högre i ranking. Om det DÄRMED är ”mera godhet” att värna den förra än den senare, så är det två skäl att fokusera på den förra.

  Gilla

 9. lenam skriver:

  Men vi ville ju inte ställa grupp mot grupp. Vi trodde att vi kunde försörja alla sorters grupper från hela världen. Vi tänkte inte på att dessa grupper inte hinner arbeta ihop till sin pension. Därför måste alla pensionärer dela på den lilla kakan vi har. Vi trodde att godhet var gratis. Tyvärr. Sorry. Vi var naiva.

  Gilla

 10. Eva Danielsson skriver:

  Pension är uppskjuten lön, inte ett bidrag. Staten nallar ur pensionspengarna när det passar dem. Ett anständigt land har individuella pensionspengar som staten inte kan röra och som ingår i giftorättsgodset. Alla beslut inom en familj om boende, barn och ekonomi bör ju tas utifrån en gemensam ihopslagen ekonomi. Om man värnar om familjen, vill säga. Och alla dessa beslut påverkar pensionen. Det nuvarande systemet ger allmänt (för) låga pensioner och särskilt låga till kvinnor, som oftast av olika anledningar har arbetat deltid när barnen växte upp och/eller haft mer lågavlönade yrken. Det vi arbetar ihop är inte statens pengar. Skatt är i princip stöld, som vi dessutom avtvingas i form av källskatt. Skattepengar borde användas till det skattebetalarna prioriterar. Socialdemokratin är ju en förmäten organisation som tar sig rätten att räkna allas våra pengar som sina. Och landet som deras. Möjligen låtsas man ibland vilja använda skattemedel till något medborgarna vill ha utfört, men de stora summorna går åt till deras maktbygge. Senaste tydliga yttringarna för det är väljarimporten och klimatslöseriet förutom den vanliga korruptionen med en svällande myndighetssfär med partiboksutnämnda chefer.

  Gillad av 7 personer

  • Ewald skriver:

   ED
   Som vanligt mitt i prick.
   Tänk om vi som ofta knegat i 50 år fått behålla våra intjänade pensionspengar och fått förvalta dem själva, vilket välstånd.

   Gillad av 1 person

 11. W skriver:

  En kommun som varit på många skribenters läppar de senaste veckorna är Filipstad som enligt vissa är en konkursmässig kommun. Jag tror det började med en artikel i Expressen skriven av Anna Dahlberg den 13 april. Sedan har Filipstad fungerat som ett dåligt exempel i media.

  ”Filipstad håller på att knäckas av skenande socialbidrag. Staten flyr sitt ansvar för flyktingvågen 2015 och lämnar utsatta kommuner i sticket.”

  SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog uttalade sig om kommunala skattehöjningar.
  ”Vi har ett högt tryck nu från en åldrande befolkning. Sedan har vi skatteintäkter som inte ökar så snabbt längre.”
  Det är den nya floskeln. Demografin är numera skulden till kommunernas dåliga ekonomi, inte massinvandringen. Hur ser då verkligheten ut i Filipstad?

  I själva verket har 80+ minskat så har också pursvenskarna överlag, Personer med inrikes bakgrund har minskat med nästan 2000 personer, samtidigt som utrikes personer har ökat med ca 1500 personer under samma tid. Rena befolkningsutbytet i Filipstads kommun! Iscensatt av rödgröna politiker med god hjälp av Fredrik Reinfeldt.
  https://thoralfsblogg.com/2019/06/02/filipstad-socialdemokraternas-monsterkommun/comment-page-1/#comments

  Hur många tror att en åldrande befolkning är orsaken till att Filipstads kommun är färdig för konkurs?

  Gillad av 7 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Ett bättre alternativ till välbevakade gränser är rätt nivå på konsekvenserna av att påträffas där man inte får vara och på konsekvenserna av att bereda illegala skydd och försörjning.

   Gilla

  • Jari Norvanto skriver:

   Precis. Det insåg även sossen Gunnar Myrdal för en herrans massa år sen. Och på senare år Assar Lindbeck. Det räcker med bondförnuft för att förstå detta.

   Gillad av 1 person

 12. nybake skriver:

  Det faktum att debatten existerar överhuvudtaget tyder på något fullkomligt nästan obotligt sjukt tillstånd i samhället. Förmodligen främst på ett ohämmat överskott av skattemedel strödda över de infantila postidioterna bland åsiktspoliserna.

  Gillad av 1 person

 13. Matte skriver:

  Sverige har gjorts till rövarnas samhälle.
  Allt kretsar kring dem som gör samhället svagare och farligare.
  Vi andra får vara glada om vi får plats och lämnade ifred.

  Gillad av 2 personer

 14. Patria Amissa skriver:

  Vilka värderingar och drivkrafter som socialdemokratiska och andra politiker har och har haft, och hur de innerst inne tänkt, är inte lätt att veta. Det kanske heller inte är det viktiga. Det avgörande är väl snarare det synliga resultatet av deras beslut och åtgärder. Under rekordåren 1945-70 kunde svensken med egna ögon se hur reallönerna ökade samtidigt som ett välfärdssamhälle med en rad trygghetssystem växte fram. Svensken reste sig för första gången på allvar ur fattigdomsträsket.

  Det är svårt att tänka sig att Erlander, Sträng och andra ledande politiker hade dolda, onda avsikter med detta, men det fanns förstås ett glapp mellan den klasskampspropaganda som högljutt framfördes vid genomförandet av politiska beslut och de ekonomiska realiteterna. Ideologiskt stod kapitalismen för ondskan, men i realiteten insåg sossarna mycket väl att ett starkt näringsliv var det viktigaste verktyget i samhällsbygget. Därför gjorde Sträng och Marcus Wallenberg upp varje år bakom kulisserna. Det gick fint, men hyckleriet, förstärkt av ljugandet i försvarsfrågan om Sveriges alliansfrihet, låg förstås som en gul smog över samhällsdebatten.

  Långt in på 2000-talet fanns klasskampsperspektivet, om än urvattnat, kvar i socialdemokratins retoriska arsenal. 2006 utnyttjade Göran Persson, som många av oss minns, i valdebatten det faktum att många svenskar, speciellt fattigpensionärer och andra låginkomsttagare, ofta inte har råd att laga sina tänder. Det var en korrekt iakttagelse, och detta är allvarligt, för dålig tandhälsa kan även bidra till uppkomsten av andra sjukdomar. På den punkten har det dock hänt grejer sedan 2006.

  2013 antog riksdagen nästan enhälligt (SD starkt emot) en lag om att papperslösa, dvs utländska personer som befinner sig här illegalt och inte sällan lever på kriminalitet ska ha i princip gratis tandvård (gratis för minderåriga, en avgift på 50 kr för vuxna). Antar att många sett den video om detta som Samhällsnytt sände i februari i år, där Tommy Deogan med dold kamera låtsas vara papperslös invandrare. Hur mycket av tandvårdsresurserna som de papperslösa tar i anspråk, och hur stora kostnader det hela drar, kan man ju fundera över.

  Detta riksdagsbeslut indikerar starkt att Sverige nu är så rikt att vi har råd att ge vem som helst tandvård (och annan sjukvård), eller hur? Jaså inte? Tisdagen den 28/5 hade Aktuellt ett inslag som visade att många svenskar fortfarande inte har råd att laga sina tänder. Enligt professorn i odontologi Björn Klinge har klasskillnaderna vad gäller tandstatus snarast ökat sedan 2006 trots det tandvårdsstöd som infördes 2008 av den borgerliga regeringen, och han kan inte från politiskt håll se något som helst intresse för att detta missförhållande ska rättas till. Kan också nämnas att, enligt riksdagens utredningstjänst, 48 000 svenskar år 2009 avstod från tandvård därför att de inte hade råd.

  Pressad av frågor om detta sade ansvarig minister Hallengren, nu nästan helt befriad från klasskampsperspektivet, men iförd rosa kroppsdräkt, att hon visserligen höll med om att det ligger mycket i att tänderna är en del av kroppen (sic!), men med de skattesänkningar som de borgerliga genomdrivit, fanns det inte stort hopp om bättring. För säkerhets skull hade hon begravt frågan i en långtidsutredning. I skrivande stund hör jag på ekot att svenska staten förra året beräknas ha betalat ut 8,7 miljarder kr i bidragsfusk. Gratis tandvård åt kriminella lär inte ha bakats in i den notan.

  Gillad av 1 person

 15. Jaxel skriver:

  Det är inte bara pensionen man kan ha synpunkter på utan även åldringsvården. Skall dock inte bli långrandig angående detta, utan istället följa upp följande formulering från krönikören:

  ”Kanske är det helt enkelt lite coolare att bry sig om andra utsatta grupper i samhället än just de gamla,”

  Jag skulle säga att det ligger till så här. Antag att någon, exempelvis Kjell Bergqvist, vill visa hur oerhört god han är. Då duger det inte att komma dragande med att vi måste ta väl hand om våra (Sveriges) äldre. Detta är ju en självklarhet. Det ger inga särskilda poäng för godhet. Att däremot ställa det fullständigt gränslösa kravet att vi, enligt principen om alla människors lika värde, skall vara beredda att ta hand om alla människor i hela världen det ger verkligen bevis på en helt exceptionell godhet. Helt enkelt därför att kravet, som sagt, visar på en orimlig omfattning av medkänslan.

  I den svenska debatten går det dessutom alltid att framställa sig som en sådan gränslöst god människa utan att det hela behöver kosta något i form av konkreta egna handlingar eller uppoffringar.

  Man,skukle kunna säga att begreppet godhet perverterats i den svenska debatten. Självklar medkänsla och godhet får stå tillbaka till följd av debattörers behov av att inför sig själv och andra glorifiera sin självbild, d v s på grund av egenintresse som framhålls som medkänsla och godhet.

  Gilla

 16. Nils Dacke skriver:

  Invandringen har ett yttersta syfte — att sakra vslboskap for Socialdemokraterna och Vansterpartiet och darmed sakra langsiktigt maktinnehav for Vanstern.

  Borgarna tiger av radsla for att bli anklagade for att vara resister.

  Nils Dacke

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.