Richard Sörman: Bästa sättet att hantera problem är att inte skaffa dem

Richard Sörman

Bortom alla dagspolitiska diskussioner om olika problem och deras möjliga lösningar står den verkligt stora politiska frågan i ett hörn och väntar på sin tur: har vi inte fått nog av problem och utmaningar? Vi behöver hitta tillbaka till vad som antagligen är ett mer manligt sätt att tänka och som i huvudsak går ut på att det enklaste sättet att hantera problem är att inte skaffa dem.

Vår samtid har en hopplös inställning till ”problem” och ”utmaningar”. Inga problem är för stora för att hanteras, inga utmaningar för svåra för att övervinnas. Bara vi satsar på forskning, kunskap, engagemang och direktiv kan vi ta oss an vad som helst. Men hur ofta hör vi någon säga att det räcker med problem och att vad vi verkligen behöver är lugn och ro? Hur ofta hör vi någon säga att vi inte behöver mer kunskap och engagemang utan integritet och förmåga att säga nej?

Jag kom att tänka på detta när jag läste en insändare i Göteborgsposten där två socionomer, Johanna Thorn och Gustav Gabrielsson, skriver att gängkriminaliteten bör hanteras med mer sociala insatser och inte med fler poliser och hårdare tag. Artikeln fångar med precision den utopiska och gränslösa syn på problemhantering som alltför länge har tagits för självklar i Sverige och som verkar inspirerad av självhjälpsrörelsen där allt är möjligt så länge man tror på sig själv och aldrig ger upp.

Thorn och Gabrielsson tror på samtal med kriminella för att skapa en medvetenhet om deras möjlighet att göra andra val än dem som håller dem fast vid den kriminella banan. Sympatisk tanke naturligtvis och den kan säkert vara rimlig om den appliceras på rätt personer. Men kruxet är bara att hela kriminalpolitiken ska involveras i detta projekt och att en hel rad med åtgärder och insatser därför måste komma till.

Thorn och Gabrielsson skriver:

Flera myndigheter [måste] faktiskt ta ansvar för denna samhällsförändring. Att tala om samverkan räcker inte när ingen har den egentliga uppgiften att verkställa förändringen.

• Kunskap måste ut i kommunala myndigheter om hur man skall arbeta med kriminalitet och de måste åläggas ett ansvar att arbeta med frågan.

• Orimligt nog kanske inte polismyndigheten behöver fler poliser utan flera socialarbetare.

• Kriminalvårdens ansvar bör utökas till att i större utsträckning säkerställa att dessa individer erhåller goda psykosociala förutsättningar, något som ligger hos socialtjänsten i dagsläget.

Det kanske inte finns mycket att invända mot detta. Det är väl socionomers uppgift att tro på sitt arbete och att uppmana oss att inte bara förlita på polis och repression. Men ändå…

Låt oss komma till det väsentliga. Börjar vi inte bli ganska trötta i Sverige på ansvar och uppgifter? Har vi verkligen energi till att hantera hur mycket som helst? Har inte socialtjänsten arbete så det räcker? Och sedan själva sakfrågan: Ska vi lägga om hela kriminalpolitiken så att ”motivation till förändring” ska bli standardmetod i kriminalvården? Vem tror längre på det?Prata och prata och prata och prata. Kan vi göra om människor? Äger vi något psykologiskt trollspö som ska göra förhärdade yrkeskriminella med empatistörningar och neuropsykiatriska diagnoser till självständigt tänkande individer som plötsligt ska motivera sig själva att välja arbete och medelmåttiga löner istället för kriminalitet och snabba pengar?

Det räcker nu med teorier och metoder. Det räcker med krumbukter och strategier. Det räcker med engagemang och kunskap. Vad vi verkligen behöver är integritet. Det vill säga en tydlig avsikt att inte behöva hantera problem som egentligen inte är våra. Jag har ingen lust att betala skatt för att mängder av yrkeskriminella ska få sitta och prata motivation. Speciellt inte om de inte ens är födda i Sverige och borde sitta i fängelse någon annanstans. Jag har heller ingen lust att betala skatt för att SÄPO ska hålla koll på de hundratals islamister som nu tydligen finns i vårt land. Varför i hela himlens namn ska vi behöva lägga resurser på att hantera islamister? Vad har islamister med Sverige att göra?

Ingen människa kommer kunna leva helt utan bekymmer. Livet kommer alltid ifatt oss: oro, sjukdomar, olyckor, ovisshet om syfte och mening. Men det är en fullständigt sund och hedervärd attityd att vilja göra livet enkelt och hålla komplikationer borta. Man ska hjälpa andra människor, man ska ge dem sitt stöd när det behövs, i den mån man förmår och orkar. Men ingen kan hantera hur mycket som helst. Alla behöver balans mellan ansträngning och vila. Vi har rätt att vila.

Till viss del handlar allt detta om manligt och kvinnligt. Jag generaliserar naturligtvis och kanske idealiserar jag goda manliga värderingar också. Men jag har en föreställning om att män äger en större förmåga att hålla problem ifrån sig. En man gör gärna saker och ting så enkelt som möjligt. Han stoltserar inte bara med att ha saker under kontroll utan också över att han inte ens tänker oroa sig. Han ser ned på rädsla och ängslan. Han ser ned på kontrollbehov och hysteri. ”Det är lugnt! Det ordnar sig!”

Sverige behöver ta det lugnt. Vi behöver vila. Vi behöver återhämta oss. Vi behöver inte fler utmaningar. Vi behöver ta hand om oss själva. Vi kan inte lösa världens alla problem och vi behöver hålla dem ifrån oss. Vi har gjort tillräckligt.

62 reaktioner på ”Richard Sörman: Bästa sättet att hantera problem är att inte skaffa dem

 1. Fredrik Östman skriver:

  ”Det kanske inte finns mycket att invända mot detta.” — Men invändningen är uppenbar. Det som presenteras är en just-so historia. Det finns ingen evidens, som det så ofta ljugs om. Det är med Anders Leions terminologi Metod A (eller var det B), den ovenenskapliga metoden som inte filtrerats genom erfarenhetens och sinnevärldens filter. Vi vet att det traditionella rättsväsendet inte är perfekt och inte kan framkalla brottslingars hela potential. Det behöver inte dessa irrationella och inte särskilt originella eller begåvade dödgrävare inte säga oss. Andrea Palladio sade det mycket bättre för femhundra år sedan: Fängelser skall vara välbyggda och inte användas för att plåga internerna. Men detta system är det vi har! Det är det som fungerar och som vi känner till! Det föreslagna systemet har redan visat sig inte fungera. Hur ofta skall samma förslag läggas fram? Detta är irrationalism grundad på en utopisk, milleniaristisk och dualistisk inställning som delar in världen i två separata delar, en alltigenom ond (skapad av djävulen) och en alltigenom god (skapad an Gud). Det är klassiskt kätteri. Det är samtidigt ondska och irrationalitet.

  Sanning och rätt!

  Gillad av 9 personer

 2. Ö skriver:

  De vill ha det så här. Och du svalde betet, hela din text är en replik, den utgår från vad DE har sagt, från DERAS världsbild. Skit i dem och skriv nåt eget, vetja.

  Gillad av 6 personer

 3. Bo Svensson skriver:

  ”Man ska hjälpa andra människor, man ska ge dem sitt stöd när det behövs, i den mån man förmår och orkar” – Där blev det väl fel. – Jag skulle formulera det: Man hjälper andra medvarelser om man känner sig motiverad och har ork och resurser. – Liksom alla de andra djuren i naturen.

  Den där plikten att förse alla hjälpkrävande med deras ”mänskliga rättigheter” om den alls skall finnas kvar, får lastas på dem som känner för det och inte hittar ännu angelägnare ändamål att spendera sina begränsade resurser på.

  Vi måste ta över det direkta ansvaret för våra skattemedels fördelning över skattefinansierade ändamål. – Den där galna misshushållningen med skattemedel kan inte få fortsätta.

  Gillad av 10 personer

  • brrr skriver:

   Exakt så.

   Sörman: ”…inte behöva hantera problem som egentligen inte är våra…”

   Journalisten Lars Åberg beskriver -bl.a. i sin bok Framtidsstaden- just hur decennier av dessa olika projekt inte har lett till någon som helst förbättring, utan tvärt om, och kostat oss inte blott mångmiljardbelopp, utan framför allt ökad social katastrof. Icke minst för alla våldtagna, misshandlade, rånade, mobbade svenska barn och ungdomar.
   När ska svenskarna vakna???
   När ska majoriteten sluta agera nyttiga idioter åt etablissemanget, låta sig förödmjukas och spottas på???
   Troligen aldrig.

   Gillad av 9 personer

   • olle reimers skriver:

    Tänk om de där som formulerar sig så väl om allt det där goda som man borde göra för dem som av en eller annan anledning har valt en karriär inom kriminaliteten gör detta enbart för tillfredsstälelsen att pröva sina egna teser, skriva avhandlingar och artiklar, vara fin medborgare som så smånigom kan platsa i riksdagen eller åtminstone i den lokala politiken där vederbörande kan visa up en fin och mänsklig meritlista; tänk om det egentligen inte alls är av omsorg om de kriminalkärriärsugna individerna utan om att de egentligen -vare sig de är medvetna omdet själva eller ej – endast ser detta som sin egen väg till en karriär inom avdelningen SETILLATTFÅ SIGTILLDELADSÅMYCKETOFFENTLIGA MEDELSOMMÖJLIGT!

    Tänk om!

    Gillad av 1 person

  • Jan Andersson skriver:

   Det här är den centrala och mest väsentliga frågan! Hur länge dröjer det innan vänstern får så många hjärnceller sammanlagt så att de kan ta in och bearbeta hela problemställningen och inte bara börja skrika högt så snart ETT problem har uppmärksammats.

   Gillad av 1 person

 4. Rolf Wasén skriver:

  En vanlig och förstående kommentar till den ”problembörda” våra politiker har att hantera är följande: Det är sannerligen inte lätt att vara politiker! Så sant! Men då behöver man inte heller göra det onödigt svårt för sig …

  Gilla

 5. Christer L skriver:

  Feminismen är att hävda ett kvinnligt perspektiv emot ett manligt. Däri ligger problemet, därför spårar feminismen ur. Manligt och kvinnligt är olika och kompletterande egenskaper. Kvinnans primära funktion i livet är att föda barn (nästa generation), mannens att försvara kvinnan och barnen. När dessa uppgifter är lösta kan andra komma överst på programmet. Det är angeläget att män inte behandlar kvinnor och barn illa, till exempel så att kvinnor vantrivs med att vara mödrar, eller så att barn inte växer upp till fungerande vuxna individer utan stannar i ett infantilt beroende till en feministisk stat.

  Gillad av 6 personer

 6. Maria Gellert skriver:

  Jag begriper mig helt enkelt inte på den, milt sagt, märkliga syn på kvinnor som löper som en röd tråd genom dina krönikor. Det var väl på 50-talet man utan problem definierade ett kvinnligt tankesätt som labilt och känslodrivet, utan förmåga till analys, sans och vett. Men det har ju gått 60+ år sedan dess. Om man inte absolut VILL förringa hälften av mänskligheten behöver man inte bejänna sig till det tankemönstret. Titta dig omkring. Hur ser det ut i de mest patriarkala länderna i världen? Är de präglade av sans, vett och sunt förnufta? Slipper de att drivas av hysteriska känsloutbrott som färgar hela samhällsbygget? Om du ogillar den människosyn som präglar socionomutbildningen, så skriv det. Tycker du att kvinnors inflytande i samhället resulterar i kaos och problem, så stå för det.

  Gillad av 1 person

  • brrr skriver:

   Instämmer. Vi är många kvinnor som inte resonerar som små känslostyrda barn, och det är många män som gör det.
   Man skyller på att dessa män är ”feminiserade”, men det är ju bara ett ORD.
   Man kan använda vilka ord man behagar för att styra tanken i en viss riktning, får ordet genomslagskraft så kommer fler och fler att upprepa det och förstärka tankefiguren.
   Detta använde sig Sovjetkommunisterna aktivt och medvetet av, det är inskrivet i deras manifest att de ska göra så.

   Gillad av 1 person

   • Sune Mangs skriver:

    Vore du man, och inte tillhörde det svaga könet (OBS, medveten provokation och ironi),
    så hade dagligen fått läsa och höra om det perfida patriarkatet, toxisk maskulinitet, vita medelålders män – detta per definition föraktliga släkte; CIS-män,”alla män är potentiella våldtäktsmän”, problemet med hederskulturen är inte kulturella reaktionära strukturer – problemet är mannen, etc., etc,…..

    Men självklart så är inte efeminiseringen med nödvändighet konventionellt kodad på individnivå. Däremot är det på samhällsnivå föga svårt att se vilka vulgärförenklingar som dominerar det offentliga samtalet och vilka dygder som dominerar, vilket i och för sig inte med nödvändighet representerar den dagliga verkstaden.

    Gilla

  • Min strand skriver:

   Nu tänker du fel, ingen har förnekat både mäns och kvinnors kapacitet för makt och våld, och i ett system där män inte självmant håller sig tillbaks och försöker bejaka sina goda sidor, som i kristendomen, som det var förr, innan socialismen, så dominerar män, lätt. Dels genom i medel mer aggression men också genom en intelligens som är helt optimerad efter detta spel, det var inte kvinnorna som försvarade byn.

   Detta verkar idag visa sig för det är ju väldigt långt mellan 50-50 i hur kvinnor och män röstar, kvinnor röstar massivt mer för invandrat våld och våldtäkter. Alla kan tänka rätt men som det ser ut så verkar många kvinnor ha mycket svårt för att generalisera och dra hårda slutsatser baserat på det. Det kvinnliga deltagandet i politiken ser jag som positivt men det är mycket nytt, och verkar ha medfört maximalt med våld i samhället.

   Gillad av 3 personer

   • Hovs_klipphällar skriver:

    Min strand — Just det. Om kvinnorna röstade som männen gör, så vore SD idag det största partiet. Kvinnorna är klart mer benägna att rösta på partier som resonerar i termer som refereras i artikeln ovan, och ursäktar kriminella. Detta är ett faktum.

    I yngre år var jag benägen att förneka obekväma fakta som dessa, men numera har jag fått nog. Ja, alla är förstås inte sådana men det handlar om statistiska samband.

    Borde kvinnor ha rösträtt? Ibland tvekar jag.

    Gillad av 4 personer

  • Snackademiens anständiga sekreterare skriver:

   Ja, förenklingar är leder inte till några fruktbara resonemang som Richard så klokt påpekade häromdagen, jag tolkade honom som att vi t ex skulle vaska fram det som är intressant och tillämpligt av Foucault i stället för att slänga ut Foucault-barnet med badvattnet.

   Förenklingar är just förenklingar och jag tror inte vi är betjänta av dem varifrån de än kommer. Många män reagerade starkt när metoo-rörelsen tenderade att måla ut män som stereotypa för att sedan angripa stereotypen. Det är inte slugt att kasta sten i glashus.

   Samhällens ”civilisationsgrad” (om man får säga så) verkar ha ett samband med jämlikhet mellan könen. Att påstå att män och kvinnor är genetiskt ”lika” är korkat, att förneka fakta är förstås bara dum som Jordan Peterson påpekar. Många variationer finns på alla plan, men om man får odla samma fördomar som Richard Sörman gjorde så läckte lite av träbocken i honom ut i denna krönika .

   Gilla

 7. Elisabeth G skriver:

  Dessa socionomer lever kvar i 1970-talet. Deras metod fungerade inte då och den fungerar ännu mindre nu, med dagens kriminalitet. Det som behövs är en polis som kan sätta sig i respekt. Det är det enda som kan hjälpa. Förr sa man att sådant läder ska sådan smörja ha.

  Gillad av 13 personer

  • Leif Nilsson skriver:

   Mer riktiga poliser, som både har till uppgift och förmåga att lösa problemen, behövs. Problemen och kriminaliteten är till stor del importerade. De hör inte hemma här! Alla kriminella immigranter ska förpassas ur riket!

   Gillad av 7 personer

   • Sven skriver:

    Referensen till ”göken” I ett inlagg var verkligen traffande. Lag ditt agg I en annan fagels bo. Lat denna fagel ta hand om gökens agg. Senare, nar gokungen vaxt sig tillrackligt stor, knuffar den ut sina Broder/systrar.

    For allt I varlden: Dra inga paralleller till (framtidens) Sverige.

    Sven

    Gilla

 8. Matte skriver:

  Thorn och Gabrielsson har troligen ”no skin in the game”. Det är inte deras barn som trakasseras på väg hem från skolan. Dom bor inte i närheten av de områden som är föremål för insatserna.

  Tvärtom tjänar de pengar på upplägget. Kanske är Thorn och Gabrielsson egennyttiga, eller så är de bara naiva.

  Gillad av 3 personer

 9. Elof H skriver:

  Precis! Vi behöver enkla lösningar på svåra problem. Säger man det i Sverige idag så stämplas man tyvärr genast som fascist.

  Det finns en massa sanningar som Sverige inte låtsas om. En kriminell som är inlåst begår inte brott. En utvisad person begår inte brott. Har man en viss typ av regler för immigration så lockar man till sig en viss typ av personer. Lönar det sig inte att jobba så jobbar de flesta inte. Osv. osv.

  Gillad av 9 personer

 10. Leif Nilsson skriver:

  Tack Richard Sörman för en träffsäker krönika!
  Ja, som du mycket riktigt skriver; ”låt oss komma till det väsentliga”; VERKLIGHETEN!
  Verkligheten tycks tyvärr inte vara så väsentlig för Sveriges PK-marinerade politiker eller deras medarbetare i det välfärdsindustriella komplexet.

  Till skillnad från dessa verklighetsfrånvända PK-ister så är deras klienter fokuserade på verkligheten. Därför strömmar det allt fler klienter till Sverige.

  Verkligheten börjar också bli allt mer påträngande för den arbetande och netto-skattebetalande befolkningen, vilket visar sig i det ökade stödet för Sverigedemokraterna (SD) och Alternativ för Sveriges (AfS) intåg på scenen.

  Tyvärr tycks verklighetsuppvaknadet gå allt för långsamt och kanske vaknar många först, när vi snart har samma etniska motsättningar som präglar Bosnien, Kosovo, Cypern, Libanon och de länder, varifrån vi fortsätter att massimportera nya klienter och nya problem.

  I SwebbTV:s mycket sevärda intervju med Lars Bern, ges många skrämmande exempel på att Sveriges ledande politiker lever i en fantasivärld, utan den minsta kontakt med realiter och fakta:

  Gillad av 8 personer

  • Leif Nilsson skriver:

   Ursäkta skrivfelet! ”… utan den minsta kontakt med realitet och fakta”, ska det vara 😉 Honk! Honk!

   Gilla

 11. Göran Holmström skriver:

  Vi är många som inte har lust att betala, tyvärr så blir vi varken lyssnade på eller sedda.
  Kanske är vi för normala? Har för lite bokstäver, eller inte tillräckligt avvikande?
  Är det så att ens budskap eller varumärke blir starkare och lyser bättre om man är spritt språngande galen, förr i schamanernas tid så ansågs det att en sann schaman hade blivit galen för att gudarna berört dom lite, varje resa ner i underjorden gav mer kunskap och lite mer galenskap.
  Men det finns en stor skillnad, då hade stammen endast en galning som talade med,”Gud” och vid missväxt eller dålig jaktlycka så offrade man galningen till förmån för endast en ny!
  I vårt samhället så är det för många galningar, och dom blir fler, jägarna får inte jaga ifred, då spjuten ska bytas ut mot dialogspjut, eller värdegrunds pilbågar.
  Att para sig normalt vis är även det fel, är inte en pansexuell, eller transexuell
  eller något annat avvikande inte inblandat så ses det som ytterst kränkande.
  Det var bättre förr!

  Gillad av 7 personer

  • Min strand skriver:

   Nej, vårt fel var att vi missförstod det spel vi deltog i, vi trodde att vi kunde delta genom att lära oss ett yrke, sköta det på bästa sätt, bygga en familj och sköta oss själva. Så är det inte alls för de som nu avslöjat sig som våra fiender, de har ALDRIG haft driften att göra ett handtag utan letar genvägar, fusk och andra sätt att ta sig fram, och när de insåg att de kunde organisera sig politiskt eller som aktivister så fann de ett sätt att skaffa sig fördelar baserat på det som de är bra på, ljuga, lisma, utnyttja andra. Så dessa som blev journalister eller politiker och advokater och liknande, de har hela tiden förstått spelet, vem som blir utnyttjad och vem som utnyttjar, det är först nu när de på alla vis tränger upp bra människor i ett hörn, med våldtäkter, terror, islamisering, högt bensinpris och vansinnig skatt, beskuren yttrandefrihet, förstörande av kulturen och rent allmänt spottar på allt vi tycker är bra, som fler och fler börjar inse att vi var lurade från början. Vi trodde att politiker och liknande drevs av samma goda drivkrafter som oss själva, när det i själva verket var tvärt om. Så nu delas Västeuropa upp i bra och dåliga människor. Kampen står om de i mitten.

   Vi är lurade Göran, parasiterna har ett grymt försprång.

   Gillad av 7 personer

   • Elisabeth G skriver:

    ”…så fann de ett sätt att skaffa sig fördelar baserat på det som de är bra på, ljuga, lisma, utnyttja andra.”, skriver Min strand.

    Varför kommer jag att tänka på en handfull tidigare kollegor som gjort fina karriärer…

    Gillad av 4 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Jag vet Danske mand, men för att fortsätta vara den jag trivs vara. Så låter jag dom lura mig,
    låter dom hålla på och luras, ljuga och bedra.
    Dom har absolut ingen heder, ingen känsla för medmänniskor allt är bara ett spel för dom.
    För mig är heder och ära allvarliga saker! Jag sätter heder i att vara ärlig och att inte ljuga, visst en liten vit lögn för att inte såra kan jag dra till med.
    Skulle jag ge upp ära och heder och spela deras spel, så skulle jag gå så mycket längre än vad dom är beredda att göra i sin fega verklighet. Dom jag gillade skulle jag göra precis allt för, som jag gör idag. Men dom jag föraktar och avskyr, skulle jag sätta huvudena på spjut runt tomten, som en påminnelse om att inte vara bedräglig.
    Därför så väljer jag att bli trampad på. Men braa till en viss gräns!

    Gillad av 1 person

   • Hovs_klipphällar skriver:

    Min strand: Julia Caesar har skrivit om göken, och hur denna fågel parasiterar på andra arter. Häromkvällen visades ett tv-program på samma tema. Vem som helst kan själv dra paralleller mellan gökens beteende och våra kära ”kulturberikare”…

    Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Har suttit och funderat på dina tankar under tiden då jag byggt stötdämpar fästen på en mc-ram.
    Jag tror inte politiker förstår konceptet gott och ont. För att aktivt välja sida krävs det både käftsmällar och godispåsar.
    Alla former av käftsmällar har dom flesta av dom medvetet undvikt hela deras existens,
    du, jag med som flesta vanliga har under resan insett att hur väl man hanterar nederlag och motgångar gör en oftast till en bättre människa. Samt att hårda läxor kan vara välbehövliga.
    Det har ”Eliten” missat.
    Mvh.

    Gillad av 2 personer

 12. Sigurd Vittfarne skriver:

  Richard Sörmans minst sagt uppgivna lamentation kan säkerligen äga sin riktighet, speciellt om det värfärdsindustriella komplexets kärna avses. Den alltid vulgärförenklade och helt meningslösa motsättningen mellan polisarbete och välfärdsstatens korpraler inom socialtjänsten har turnerats hur många gånger som helst, när det är uppenbart att båda funktionerna behövs.
  När det gäller talet om ny forskning så är problemet i Sverige för socialtjänsten, kriminalvården och politikområden som immigration och bistånd att ”forskning” allt för ofta endast är ett kodord för olika särintressen att främja sin domän. I faktisk mening så är huvudproblemet att väldigt mycket politik och välfärdsingrepp tvärtom skyr forskningsresultat och utvärderingar av olika sociala insatser och projekt är generellt sällsynt.
  Sverige karaktäriseras av att stora domäner av skattefinansierad verksamhet fastmer bygger på ideologiskt färgade förhoppningar och övertygelser. Med ideologiska skygglappar och självtillräckliga, självgoda företrädare så tillämpas och korrigeras allt för sällan den praktiska politiken av forsknings- och utvärderingsresultat.

  Gillad av 4 personer

 13. Solen lyser över oss alla skriver:

  Vad utgör normalitet? Att klättra på höga byggnadsställningar i ur och skur i ett helt arbetsliv? Och slita ut axlar och leder under ett helt arbetsliv? Att tyst förbli vid sin läst? Och knota på? Eller ta genvägar till livets större fruktträdgård? Och runda lagar och komma undan med det?

  I mer icke demokratiska samhällen finns ett otal genvägar till ett bättre liv. Även så i demokratier, som i form av olika grad av korruption. Vissa tar för sig efter förmåga och inre moral. Och står mer än väl ut med detta.

  Egentligen är det nästan mystiskt hur vi i så hög grad kan upprätthålla en slags samhällelig normalitet. Kriminalvård är i grunden ett mycket konstigt begrepp. Det finns massvis med exempel på att de som tagit den kortaste vägen till ett rikare liv, och mått mycket bra av det. I vad mån korrupta makthavares konton i Schweiziska banker utgör ett tecken på sjukdom låter jag vara osagt. Och om de behöver vårdas in i normaliteten. Som att ett helt arbetsliv istället spika och skruva på ett bygge.

  Finns det förresten någon vårdinrättning för större oligarker och mångmiljardärer, som har mycket mer än de behöver? Där de i princip behövt jobba sådär en 5 miljoner år på ett bygge för att kunna dra in motsvarande förmögenhet i form av arbete med händerna? Och inte som spekulation i olika länders valutor. Normalitet och samhällsmoral kan vara tämligen flytande. Som magma ur en het vulkan. Het och energirik på samma gång.

  Att vårda bort ett spännande och lönsamt yrkeskriminellt liv kan nog många gånger liknas vid att kasta pärlor på svin. Alla samhällen har behov av att skydda sitt eget maskineri. För detta behövs ingen terapi och eller sökande i någons sämre barndom. Är det halka om vintern sandar man. Man försöker inte övertala vägen att bli mindre hal. Svårare behöver det inte vara.

  Vi bestämmer själva i vilken typ av samhälle vi vill leva. Hög toleransnivå är många gånger mer för att befästa den egna upprätthållna moral. I alla fall utåt sett. Att tolerera höga nivåer av kriminalitet för den sakens skull missar lätt samhällets skyddsbehov. Vem behöver mest av omtanke? Gamla mormor på hemmet, eller den som rånar den gamla tanten på sin livsförmögenhet?

  Gillad av 5 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    … eller att kamelen har en puckel eller att både du och sillen har en lever. Tyck på du bara! Men det ger dig inte vare sig rätten eller förmågan att hitta på alternativ till dessa fenomen, former, institutioner och organ! Det är ju löjeväckande trams!

    Gillad av 1 person

  • Rikard skriver:

   Hej.

   ”Vad som icke är nyttigt för svärmen är ej heller nyttigt för biet”, Marcus Aurelius

   Normalitet är i första handkvantitativt: det de flesta gör är det normala sättet att göra just det på.
   Normalitet är i andra hand normativt: det de flesta säger är det moraliskt rätta att göra något på, är så.
   Normalitet är i tredje hand subjektivt: det sätt jag brukar göra något på, är det normala och rätta sättet för mig, men kanske inte för dig.

   (Det är inte detsamma som postmodernismens nihilistiska relativism, utan bara rent mekaniskt hur alla mänskliga sociala beteendesystem fungerar: postmodernistiska system säger istället att inget spelar någon roll utom när du vill det, och då bara som du vill det när du vill det och bara för dig – jämför bl a med antisocial personlighetsstörning, och barn före tvåårs-åldern.)

   Lagen är samhällets härskares redskap för att rättfärdiga en viss samhällsordning avseende ägande, makt och våld. Om samhällets härskare hyser en viss normativ uppfattning (”ingen får äga mer än två bostäder, för ingen behöver egentligen mer än en”, t ex) och har tillräcklig makt, kommer denna att kodifieras till lag och praxis. Om härskarens normativitet och normalitet skiljer sig markant och betänkligt från undersåtarna, måste härskaren fostra undersåtarna att inte bara välja att lyda av fruktan för repressalier, utan att vilja välja (och att tycka om och försvara att vilja välja) att de skall bli härskade över på sådant vis. Vissa kallar det internaliserat förtryck – ungefär som hur man lär hunden älska sitt koppel.

   ”Corruptissima republica plurimae leges”, Tacitus
   (Ju mera fördärvad staten är, ju fler blir lagarna)

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Gillad av 2 personer

  • Göran Holmström skriver:

   En fint text med massor av bra tankar, tyvärr så är livet inte rättvist. Eller ens moraliskt i balans, den starke äter den svage.
   Nu är spelreglerna i den övningen rejält utsuddade och den starke kuvas av orättvisa regler och den svage använder dom till sin fördel.

   Gilla

 14. lenam skriver:

  Vi måste tydligen låtsas att vi klarar av att hantera alla de problem som skapats av massinvandringen. En övertro på vår egen godhet. På arbetsförmedlingen har man ett politiskt verklighetsfrånvänt toppstyrt arbetsmål. Vi ska prioritera de arbetssökande som står längst ifrån arbetsmarknaden så att vi styr våra resurser mot dessa individer. Vilka är då dessa i praktiken? Jo invandrare som saknar språkkunskaper och bakgrundsutbildning, gamla som snart går i pension. De som varit långtidssjukskrivna och kanske suttit på kåken. Ingen vill anställa dessa tyvärr trots att mest resurser slösas på dessa grupper. De kanske inte ens vill ha ett jobb. Saknar motivation.Varför inte i stället satsa på de som har motivation och någon rimlig förutsättning att klara de insatser som serveras? Sverige måsta bli mer verklighetsanpassad. Vi får dras med dessa kriminella som skjuter ihjäl varandra och säljer narkotika till våra ungdomar. tyvärr. Men vi behöver inte ta hit fler. Vi kan inte vänta på att EU ska lösa problemet.

  Gilla

 15. Isabella skriver:

  Vilken krönika! Jag blev riktigt upplivad.
  Vi behöver vila och få ro från utmaningar och omöjliga uppgifter. Alla problem/utmaningar går inte att lösa och ska inte lösas.

  Sveriges tillstånd liknar samvaron i ett dåligt förhållande. Mer försök av samma sak, prat, prat, prat och ingen handling. När det bästa vore att sätta stopp, ta farväl under ordnade former och inte behandla varandra illa under skiljeprocessen.

  Det är precis det Sverige behöver göra. Påbörja skilsmässan. Det är nog med invandrade islamister och annat folk som inte kommit till landet för att medverka till någon uppbyggnad utan vill sko sig på det som skapats under decennier.

  Socialsekreterare har generellt gott hjärta för de utsatta. De som invaderat Sverige senaste åren är inte utsatta. Då hade de inte haft ekonomiska möjligheter att ta sig hit. De vill ha ett bättre ekonomiskt liv. Punkt.

  Att socialsekreterare inom lagens ram agerar som goda änglar, tror jag ingen person motsätter sig.

  När politiker i regeringen uppträder som hela planetens socialsekreterare med gränslös
  ekonomi, är det betydligt allvarligare. Eller rättare sagt, katastrof. Sverige har en katastrofregering. Katastrof för landets skattebetalande medborgare.

  En mumlande, inga-bestämda-åsikter-om-nånting utom SD, statsminister och ett statsråd som använder sin stora mun till att förolämpa länder som inte gör som S i Sverige, ett regeringskollektiv som beter sig som en fårskock där ingen törs ha en vettig åsikt och förmodligen inte har det heller. Nu tycks i alla fall det ivrigt twittrande statsrådet vara något tystare i väntan på KU:s besked. Intressant.

  Än en gång. Tack för en vettig krönika. Sunt förnuft och sans måste få företräde i debatt och politik. Ska det tillståndet råda måste vi ha andra politiker.

  Gillad av 9 personer

 16. Lennart Bengtsson skriver:

  Helt korrekt tänkt och sagt. Det är precis sådana orimligt förväntningar som leder till att allt fler människor blir utbrända. Inte ens om landets samtliga anställda var socialsekreterare och arbetade dygnet runt skulle kriminaliteten upphöra. Man måste lära sig inse att allt inte kan fixas till som Martin Ljung sa ” Vi ska klara av det om man spänner sin kropp”. Det är som med Parisöverenskommelsen där jordens klimat skall garanteras genom diverse politiska åtgärder ungefär som att reglera temperaturen i en värmepanna.

  Kriminalitet och våld får man ta itu med med kraft och om nödvändigt med soldatmässiga metoder. Brottslingar skall bekämpas med alla medel, låsas in, bestraffas och/eller deporteras. Sådana människor kan bara i undantag reformeras. De är helt enkelt mindre värda och en belastning för samhället.

  Gillad av 11 personer

 17. Jonas Bohman skriver:

  Bra skrivet, helt rätt. Nej, jag har varken bett om eller skapat alla dessa problem, och är ännu mindre intresserad av att betala för denna oreda, och ta alla dom konsekvenser. Nä, nu får f-nimej svensken säga ifrån…..

  Gillad av 4 personer

 18. Niklas R skriver:

  Thorn och Gabrielsson har köpt idén om den socialistiska övermänniskan. Vilket är en fantasiprodukt, men lätt att tänka sig om man inte förstår mänsklighetens utveckling.

  Kriminella, i Sverige, är i grund och botten lata människor som inte vill gå den långa vägen, göra rätt för sig och ta utmaningarna som en vanligt arbetarliv kräver.
  Nej, de vill ha vad de vill, nu. Och med styrkans rätt tar de vad de vill ha. De tar sig rätten att bryta mot våra lagar för att tjäna snabba pengar och sedan när de blir gripna vill de aldrig ta ansvar för sina handlingar.

  Gillad av 8 personer

 19. Björn skriver:

  Enligt Fritzon i TV, har de länder inom EU som INTE tagit emot invällare från MENA, ”plockat russinen ur kakan”!!! Mycket märkligt och ”twistat” resonemang, när man hela tiden fått veta att ”de här människorna är en tillgång och absolut nödvändiga för hela EU:s framtid”! Här i Sverige har vi alltså blivit utan ”russin”, men fått desto fler ”berikare”! Grattis, svenska skattebetalare!

  Gillad av 10 personer

 20. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Den socialistiska människosynen har slagit igenom totalt i etablissemanget här hemma. Vi är alla klienter och vi skall alla diagnostiseras innan vi kan tilldelas en tjänsteman/herde som får ansvaret för vilken fålla vi förpassas till. Då är förstås frågan: Kan man göra uppror mot systemet inom systemet?

  Gillad av 3 personer

  • Jan Andersson skriver:

   När inget annat återstår att försöka lösa parlamentariskt finns alltid civilmotståndet kvar. Franska fiskare vräkte flera ton fisk på regeringstrappan, bönderna dito gödsel. Det var protester som makthavarna förstod. Det vi skriver i alternativmedia läses inte och ingen bryr sig.

   Gillad av 3 personer

 21. Palle9 skriver:

  Richard Sörman: Tack för en mycket bra krönika. Det påminner mig om de gånger sjuklöverpartiers representanter i olika debatter anklagat SD för att inte ha en bra integrationspolitik då de snarare betonat vikten av att som första åtgärd få ett stopp på massinvandringen. Således: ”vi har visserligen åsamkat landet enorma problem och kostnader av allehanda slag genom att föra en politik, som ni i SD kraftfullt opponerat er emot, men nu förväntar vi oss att ni ska komma fram med lösningar till dessa problem!”.
  Det saknas en grundläggande logik i många politikers sätt att resonera.
  Alla dessa av massinvandringen orsakade problem medför dock affärs- och sysselsättnings-möjligheter för det välfärdsindustriella komplexet, vilket därmed saknar incitament till att angripa grundorsakerna till problemen. Retoriken anpassas till att gynna egenintresset.

  Gillad av 5 personer

 22. M skriver:

  https://www.bokus.com/bok/9781607960843/strategy/

  Jag läste klassikern ovan om militär strategi och övergripande politisk och drar mig till minnes tesen att en god strateg väljer mål efter medel och även arbetar med kringgående rörelser och flankangrepp och avskärning från försörjningslinjerna, bryter kommunikationen och undviker frontalangrepp och tron att slaget är avgörande, få är.

  Kan se vissa paralleller i detta kring bekämpning av kriminalitet!

  Gilla

 23. Östanskog skriver:

  En egocsentrisk post OFF TOPIC, men ändå.

  Jag får dåligt samvete, när jag svarar med en signatur till namngivna skribenter som herr Sörman. – Så här är det: gå in på DuckDuckGo. Skriv (1) efternamnet på en nedeländsk entrepreneur (tillika sonen till en juvelerare) som började tillverka automobiler, (2) skriv ‘pictures’, (3) skriv namnet på en sydfransk provins där det är kutym att tanka rosévin till en femliters dunk (på fingelska ‘jerrykannu’) för 1 euro/liter.

  ‘Östanskog’ är alter ego från Paavo Haavikkos ‘Viisi pientä draamallista tekstiä’.

  Gilla

 24. Maria skriver:

  Ja och hur vore det om vi upprättade ett verkligt parallellsamhälle, dvs segregering på riktigt. Dvs om invandrargrupperna, åtminstone de utomeuropeiska och ickekristna, fick sköta sig själva: egna skolor, egen sjukvård, egna pensionskassor. Det är bara den politiska viljan som saknas…

  Gilla

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Det hade vi. Det hette ”Sverige” respektive ”[annat land]”.

   Sen röstade svenska folket om och om igen sedan mitten av sjuttiotalet för att så mycket som möjligt av skillnaden mellan ”Sverige” och ”[annat land]” skulle försvinna, så att ”Sverige” blev en allmänning.

   Sen röstade även svenska folket, och en del utlänningar med rösträtt i Sverige, för att Sverige skulle bli en provins i EG, sedermera EU.

   Sen fortsatte folket rösta för allt detta.

   Sen upptäckte häromåret allt fler av folket att det de, och deras föräldrar glatt röstat för, inte var så värst roligt.

   Då klagade folket – men inte på att de själva inte satt sig in i vad partier gjort eller vill göra, utan på att dessa partier gjort vad de faktiskt sagt och föresatt sig.

   Så vill man att [folkgrupp] inte skall ha tillträde till Sverige, är det bara att driva frågan om att göra översyn på hur varje individ ur [folkgrupp] gjort för att befinna sig i Sverige, hur denne skött sig, och om denne är självförsörjande. Finns asylskäl placeras personen i läger tills hemresa kan ske (eller när hemresa önskas). Saknas kvarstående asylskäl och personen inte är självförsörjande förverkas medborgarskapet och personen utvisas till angivet hemland. Har personen begått brott (inklusive ljugit om ålder eller asylskäl) förverkas all egendom och personen utvisas på livstid. Man kan med fördel använda 1976 års grundlagsändring som utgångspunkt, riva upp paragrafen och formuleringen om mångkultur, förklara ändringen olaglig då den var av sådan karaktär att hela folket borde tillfrågats, och göra revision på alla på den paragrafen vilande lagar och förordningar.

   Men det tycker de flesta svenskar är ondska.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare
   PS Ta nu inte detta som sarkasm mot dig personligen: din fundering var det som väckte tankarna ovan. DS
   PPS Notera att inget av mina förslag ovan strider mot flyktingkonventionen. DS

   Gillad av 4 personer

 25. Mats Jangdal skriver:

  Birger Sjöberg på 30-talet.
  Hasse o Tage på 70-talet
  Nu åter samma visa.
  ”Släpp fångarne loss, det är vår!”
  Var mänska i sin själ
  i grunden vill så väl!”
  Åh, aldrig jag tror, att det går
  av sociala skäl,
  av sociala skäl.”

  Gilla

 26. Hedningen skriver:

  Jag hatar att behöva säga det, men NATURLIGTVIS HAR DU FEL, Richard…

  Avsaknad från att handla, oförmåga att ta ställning och att inte vilja syssla med ”politik” samt att bara sitta passiv i ett hörn och säga ”det ordnar sig!” och överlåta allt till andra, är INTE ett bra sätt att sköta ett samhälle. Ingenting ingenting ingenting blir bättre av det, nämligen.

  Tag och läs !

  https://www.helagotland.se/insandare/okunnigt-och-historielost-att-forbjuda-runor-14931576.aspx

  Gilla

Lämna ett svar till Östandskog Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.