Patrik Engellau: Liberala mot konservativa tankar

Patrik Engellau

Ett innovativt kommunalt fastighetsbolag med ett stort bestånd av hyreslägenheter i utanförskapsområden har prisbelönts för ett lyckat initiativ i syfte att komma till rätta med för fastighetsbolaget besvärande bus, förstörelse, stök och bränder i husen med omnejd. Fastighetsbolaget hade helt enkelt anställt några hundra av busets mammor som ordningsvakter. Vips började tonårskillarna sköta sig. Man skojar inte med morsan.

Ekonomiskt sett har projektet varit en stor framgång. Lönen till ordningsmammorna är försumbar i jämförelse med vad stöket hade kostat. Jag träffade en liberal som är van att bedöma företeelser efter hur de påverkar resultaträkningen. Han tyckte att initiativet var briljant. Uppenbarligen hade prisjuryn vid den fastighetskonferens som delade ut belöningen tänkt likadant.

I egenskap av konservativ är jag också mycket svag för resultaträkningarnas domar. De brukar peka rätt. Men ibland blir det käpprätt fel och då måste man kunna överklaga resultaträkningarnas bedömningar till det sunda förnuftets högre instans.

Liberaler saknar ibland omdömet att göra sådana överprövningar. Ett flagrant exempel var när några borgerliga regeringar sålde elnäten till privata bolag. Privatägt är bättre än offentligägt, sa de trosvissa borgerliga liberalerna. Men elnät är naturliga monopol. Naturliga monopol ska inte ägas av vinstmaximerande privata bolag, säger det sunda förnuftet, eftersom den hjälplöse kunden kan skörtas upp hur som helst av det giriga bolaget.

Jag menar att det ligger till på motsvarande sätt med det innovativa kommunala fastighetsbolaget. Det tjänade säkert på att betala ordningsmammorna, men hua vilka signaler detta måste skicka till nysvenskarna.

Uppenbarligen hade mammorna förmågan att få stopp på skadegörelsen. Men de hade tidigare valt att inte utnyttja denna kapacitet. Bara där ligger ett memento. Den som ansluter sig till ett samhälle åtar sig ett antal medborgerliga skyldigheter, till exempel att uppfostra och hålla ordning på sina barn. Denna skyldighet hade mammorna tydligen inte anammat. Men de kunde tänka sig att göra det mot betalning. Att det offentliga ska behöva muta folk att utöva sina medborgerliga skyldigheter är djupt främmande för en normal nettoskattebetalande medelklassare som anser det självklart att han själv ska hålla ordning på sina ungar tills dessa lärt sig folkvett.

Vad lär detta mammorna och det invandrade kollektivet som står och tittar på? Jo, för det första att om man låter bli att ta sitt ansvar som medborgare så kommer den svenska staten, när det gäller det invandrade kollektivet, att betala för att ansvar ska tas. För det andra lär sig detta kollektiv att det själv har mer makt än det samlade svenska organisationssystemet, i detta fall den officiella svenska våldsapparaten, det vill säga polisen, och polisens mjuka syster, det välfärdsindustriella komplexet.

Och vad lär sig tonårsbuset? Att man inte behöver bry sig om de samlade svenska auktoriteterna eftersom dessa uppenbarligen måste anlita muslimska mammor för att få lugn på gatorna. Varför skulle tonårsbuset då lyda en normal svensk lärare? Det verkar naturligt att sådana Sverigefödda ungdomar blir mer brottsliga än sina utlandsfödda föräldrar vilket Stiftelsen Det Goda Samhället inom kort kommer att visa i en studie om invandrare och brottslighet.

44 reaktioner på ”Patrik Engellau: Liberala mot konservativa tankar

 1. Hortensia skriver:

  Tack, Patrik, för att du så riktigt påpekar hur vidrigt detta massimporterade fenomen verkligen är. Muslimska mammor, som först belönas rikligen med svenskarnas mödosamt ihopsamlade skattemedel, för att producera långt fler nya muslimer än något civiliserat västland förmår absorbera och assimilera…

  … ska tilldelas ännu mer pengar – som skattebetalarna förmåtts avstå till den gemensamma välfärden – för att ta ett någorlunda normalt föräldraansvar för sin odrägligt ohängda avkomma. Vanliga, hederliga, skötsamma svenska familjer tvingas alltså, av sina fullkomligt inkompetenta politiska företrädare, numera…

  … att bidra till upprätthållandet av en totalt skattefinansierad, nysvenskt osvensk maffiastruktur där den vedervärdiga beskyddarpengen med sjuklöverskt nyspråk ska kallas lön till de hitresta mammorna, som via dessa pajaspolitiskt påhittade, vämjeligt onödiga extra-allt-tjänster också mirakulöst anses vara ”i arbete”.

  Gillad av 21 personer

 2. Laggar skriver:

  En liten försynt kommentar. Mammorna motsvarar igårtidens gårdskarlar, som förutom att de skötte om fastigheten höll ordning på slynen och i förlängningen lärde dem ordning och vett. Det som de inte lärt sig hemma lärde de sig ute bland folk. En annan sak är sen hur många gårdskarlar/mammor man behöver.
  Att sälja ut elnätet till det privata är en annan sak, man har knappast så stor företagarrisk i att äga ett elnät att man via utförsäljningen skulle uppnå en rationalisering. Kanske politikerna behövde pengar till staten, något förstånd fanns det inte i det.

  Gillad av 2 personer

 3. Tritonen skriver:

  Håller med. Mammornas agerande förstärker bilden av det svenska samhällets irrelevans. Endast ”umman” betyder något och detta förstärker förstås segregationen. Bättre då att hota med kollektiv bestraffning om viss typ av bus fortsätter, t ex att låsa samtliga balkonger, om inte några busar slutar med att kasta ner ”bomber” på gården.

  Gillad av 4 personer

 4. Jari Norvanto skriver:

  Detta är väl en generell trend i västerlandet, åtminstone Sverige (som tillsvidare får räknas till västerlandet), att låta det offentliga ta så kallat ansvar, för att individerna ska få ha sina friheter och rättigheter, även om de inkräktar på andras. Och om jag läst PE rätt i tidigare krönikor, så ligger det i det expansiva välfärdsindustriella komplexets DNA att vidga och fördjupa sitt syfte – i det godas sak. Mycket av detta kanske är godhetssignalerande (som när socialtjänstens presstalesman i Göteborg nyligen förkunnade att de stod väl rustade kompetensmässigt att snarast emottaga 7 små IS-resenärer); samtidigt töms det på substans. Inte kärnstatens vita dvärg, men välfärdsstatens röda jätte.

  Gillad av 11 personer

 5. Christer L skriver:

  Är inte redan såväl fäder som de mödrar saken gäller avlönade av staten genom bidragssystemen? Ska nu mödrarna därtill avlönas som ett slags närpoliser (ett uttryck från längesedan, minns närpolisen.) Och var förekommer fäder i den här berättelsen?

  P E: ”Den som ansluter sig till ett samhälle åtar sig ett antal medborgerliga skyldigheter, till exempel att uppfostra och hålla ordning på sina barn. Denna skyldighet hade mammorna tydligen inte anammat.”

  De ordningar som gör familjen till en ansvarig enhet är sedan länge avskaffade här i landet: den ena individen, stor eller liten, ska inte behöva ansvara för, betala för, vad den andra ställer till med. Bort med alla gränser. Familjen är en sådan gräns. Varför vill man göra mammor till kommunala ordningsvakter? Jo, för att fortsätta att flytta över familjestrukturer till svenska myndigheter, den mjuka Leviathan. Nu gäller det utländsk härkomst, islam och traditionsbundna mödrar, hur man ska få in dem i systemet, upphäva motsättningar? Svar: betala dubbelt, och integrera därtill i smyg de muslimska männens hårdförhet i systemet, skymd bakom kvinnorna.

  Varför invända, det har ju gått över förväntan? Men vad händer när en hetlevrad moder blir förbannad på en annan moder för det där ingripande mot hennes son? Eller när en fader ser ytterligare en ekonomisk möjlighet? Kan väl undantagsvis inträffa. Men lägg märke till integrationsaspekten: hur den utomrättsliga hårdheten inom den muslimska klanen och familjen kommer till gagn när den svenska mjuka ordningsmakten fallerar. Detta är mångkultur som bäst – eller?

  Gilla

  • cmmk10 skriver:

   Dessutom kanske mammorna börjar oroa sig för sina ”jobb” om ynglingarna blir alltför skötsamma. Ligger nog i allas intresse att problemet aldrig löses. 😉

   Gilla

 6. Bo Adolfsson skriver:

  Det du har beskrivit är en klankultur som är helt främmande för vårt samhälle. En klankultur där skammen är det väsentliga inslaget. I vårt samhälle har (hade) vi en skuldkultur där varje individ tar på sig sitt personliga ansvar.
  Dessa två kulturer kan inte förenas trots att vår grundlag säger det.

  Gillad av 10 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Du är i förnekelse. Svenskarna är så överkänsliga för skam att de inte ens klarar av att använda ordet ”skamlig”. Det är för potent, det är för starkt, som en postorgasmisk smekning eller kinesisk vattentortyr. De har hittat på den lättare varianten ”skämmig” för samma sak bara för att alls kunna umgås med skammen, som de känner starkare än något annat folk. Skammen sprider sig i Sverige under ytan, i det passivt aggressiva, i det frivilliga underordnandet. Det är som en mycelium som genomtränger den svenska folksjälen utan att synas annat än genom plötsligt och oförhappandes uppoppande fruktroppsansamlingar, kollektiva känslostormar samlade runt irritatorer som Alan på stranden och Greta med skylten och lilla bebisen Bödelsson i Syrien och dumma, dumma rasistfascistnazisten Åkesson. Skam är din kärna. Skam är din arvedel!

   Gillad av 7 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   Skammen är av helt annan innebörd i klaners kultur och är inte vad som driver dem. Det som driver dem är att få ut maximal nytta / ekonomisk vinning av andra, icke allierade klaner.
   I fallet med mödrarna var det ekonomiska utfallet av att sluta terrorisera omgivningen öppet fördelaktigare än det råa öppna våldet så det hotet förändrades bara så att vinsten av t.ex beskyddarverksamhet kvarstår och familjens inkomster ( och kanske status ) ökar.
   Skillnaden i mellan dessa ”samhällssyn” håller på att förstöra Sverige och en stor del av Europa.
   Lägg där till PK så ser det mycket mörkt ut för barn och barnbarn….

   Gillad av 9 personer

 7. Fredrik Östman skriver:

  Du har rätt, men bostadsbolaget har också rätt, åtminstone om man bortser från att det eventuellt har någon annan uppgift än att förvalta sina fastigheter. Det är staten som bestämmer vilka rättigheter och skyldigheter som skall gälla och upprätthållas. Inom dessa ramar skall befolkningen agera och om det passar handla moraliskt och kommersiellt för att exploatera rättigheterna och skyldigheterna inom frivillighetens ramar. Det är inte fastighetsbolag som skall upprätthålla systemet, utan staten och rättssystemet. Rollerna måste åtskiljas och upprätthållas.

  http://www.daviddfriedman.com/Libertarian/The_Swedes.html

  Gillad av 6 personer

  • Tomas skriver:

   I min värld hade det varit logiskt ifall ett privat bolag använde sina intäkter på sitt sätt. Nu är det ett kommunalt bolag med nätverkande amatörer i ledningen som leker med skattepengar. Självklart skall bolaget ge varningar till familjerna och därefter vräkning om inte bättring sker. Det hade naturligtvis gällt i ett svenskt område. Men vad kan man vänta av PK tjänstemän hunsade av odugliga politiker?

   Gillad av 4 personer

 8. svenne skriver:

  ”Uppenbarligen hade mammorna förmågan att få stopp på skadegörelsen. Men de hade tidigare valt att inte utnyttja denna kapacitet.”

  Detta är ett tydligt exempel på att våra myndigheters våldsmonopol endast är en papperstiger eftersom detta med stor framgång kan ersättas av några förortsmammor. Dessa har ju också en mycket stor pondus vid jämförelse med kvinnliga befattningshavare av svenskt ursprung.

  Dessa mammor riskerar givetvis aldrig att kallas för ”hora” om de kommer med något påpekande för att korrigera någon dumhet som något av ”barnen” har gjort. Uttrycket ”jag ska kn***a din mamma” är nog inte heller ett vanligt påstående bland ”barnen” då det handlar om dessa mammor. Det är skamligt att kvinnor med utländsk bakgrund äger en större auktoritet än hela vårt svenska rättsväsen.

  Gillad av 11 personer

 9. Min strand skriver:

  Detta faktum är välkänt utomlands, andra och tredje generationen blir mer kriminell, och mer benägen att anamma en kultur och religion som går emot världlandets, det är ju tämligen självklart. De föds in i ett sammanhang där de är en etnisk och kulturell underklass, och de har inte som sina föräldrar sett att de länder de lämnat var på alla sätt långt värre, man odlar således ett gigantiskt mindervärdeskomplex. Föräldrarna har dessutom inte en kultur som främjar ordning och stävjar, som låt säga kinesernas har, utan tvärtom, så de har inga redskap att styra sin barn in i en mera sofisitkerad kultur där våldet inte längre styr. Allt detta är självklart, liksom att vissa kulturer har varit den västliga kulturens antites, alltmedan andra bara varit kaotiska och misslyckade.

  Västs kulturella antiteser kan man helt enkelt inte påverka, detta är också det en självklar sanning som 1400år av historia visar, islam är islam, och muslimer vill vara muslimer och att vara muslim det är inte att vara västerlänning, som ju bygger på en kristen tradition. Självklarheter återigen. Så låt oss lämna islam därhän, men vad är det som gör att andra och tredje generationen blir MER brottslig? Svaret, också det självklart: socialismen, idag pk-ismen, snällismen. Socialismen och pk-ismen producerar så klart det som socialismen behöver mest, arga offer, så att man kan perpetuera sitt maktinnehav. Dinesh D’Souza visar på ett bra sätt hur Demokraterna i USA på 1900-talet gjorde detta till sin strategi för maktinnehav, att hålla de svarta i evigt beroende, idag vill man fylla på med sydamerikaner:

  En mycket större auktoriet på detta är Thomas Sowell, de största nu levande. Han är född 1930, dvs han upplevde depressionen, han har sett ALLT med sina egna ögon, han har sett allt. Han har sett hur svarta gradvis började lyfta sig själva och anamma den amerikanska drömmen och hur vänstern, demokraterna, socialismen, VIK, krossade deras amerikanska dröm som byggde på att överge drömmen om Afrika, och anamma västlig kultur och kristendomen. På 60-talet så gifte sig svarta i långt högre grad, barn föddes inte utom äktenskapet och så vidare, men idag så är de svarta perfekta för det välfärdsindustriella komplexet, för parasiter som Obama och Hillary.

  Så länge vi har en politisk ideologi i socialismen och idag pk-ismen och ”liberalismen” som uppmuntrar folks svaghet, inte deras styrka, så kommer detta att bestå. Så länge vi har folk som kan slå mynt av folks svaghet så kommer detta att bestå, och därför kommer detta att bestå så länge vi har en stor stat och en skattenivå som möjliggör denna stats existens. Parasiter finner alltid blod att suga.

  Gillad av 8 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   Tack för Thomas Sowell vilket är en ny bekantskap för mig.
   För ett par dagar sedan tittade jag på bifogad länk om ”forest garden” och där fälls yttrandet av ”trädgårdsmästaren” : ”The more interventions you make, the more mistakes you are likely to make.”
   Vilket jag menar stämmer perfekt på regerandet av länder också.
   Folkets samlade klokhet i viktiga beslut är överlägsen forskares, utredares och politikers – alltid!
   Schweiz stabilitet och framgångar påvisar dessa två teser.

   Gillad av 2 personer

 10. Grumlig Klarsyn skriver:

  Vissa saker kan man se och ta på. Exempelvis det snickaren och betongarbetaren får ur sina händer. Som lägenheter att bo i. Med uppresta väggar och tak.

  Men maktens boningar är svårare att se. Likväl är de lika verkliga som betong. Vi lever alla inom maktens väggar. Det styr i högsta grad över våra liv. Betalar du inte skatt, efter uppsatta regler, och i tid, kommer lagföraren hem till dig. Som en utsträckt arm.

  Makt kan komma både uppifrån och underifrån. Utifrån och inifrån. Makt kan utövas finurligt och med grovt våld. Medlen kan vara repressiva eller belönande. Lagliga och olagliga. Och utövad i grupp. Människor kan sluta sig samman på olika sätt. Som i länder, i överstatlighet, i religion, i klan, i globala företag och i etnicitet.

  Att som utifrån kommande främling ta sig in, som objuden, slår oftast slint. Oavsett valda medel för penetration. Ingen mer insatt person inbillar sig väl att representanter för ett större bostadsföretag, eller ens polismakten, besitter förmågan att utifrån komma in i hårda klanstrukturers kärnverksamhet.

  Vår egen socialtjänst är uppbyggd för att hantera enskilda individer, upp till familjenivå. Viss erfarenhet av större släktrelationer finns, vad avser Romer.
  Men dessa relationer har visat sig omöjliga att ta sig in i för externa representanter. Etnicitet, mer snäv kultur, religion och klan, bygger alltid skal ut mot sin omgivning. Till skydd för det egna och uppfattade hot. Verkliga eller inbillade.

  Vår egen lagstiftning tillåter inte kollektiv bestraffning som ett formativt elelement. I centrum för det västerländska står alltid den enskilde individen. Den begränsningen belastar inte sharialagar. Klan är organiserat runt släkten, i vid bemärkelse. Och straff kan utdömdas kollektivt. Man behöver inte då känna släktingarna individuellt. Klan innehåller mycket av representation. Av heder och kontroll. Man känner väl till den egna grupptillhörigheten. För det är inom den man söker den kollektiva tryggheten. Att som polis komma in utifrån, eller som myndighetsrepresentant, stöter genast på patrull.

  Svenska mammor representerar enbart sin egen lilla familj. Inom klanen representerar mammorna både familjen och hela klanen. Omslutet av etnicitet. Lägg även till religion, traditioner och djup historia. Då blir de många omslutande skal.

  Västerländsk straffrätt kan aldrig i brottssammanhang straffa hela grupper. Vad den ena gör, självständigt, kan aldrig läggas på någon annans axlar. Men det kan klaner göra. Om detta i detalj vet vi utomstående rätt lite. Men vi ser det på håll när släkten engageras i att mota tillbaka unga kvinnor, som fått smak på en västerländsk livsstil och dess större frihetsideal.

  Att komma dragande med svensk DN-liberalism eller svensk östermalmskonservatism, när vi vill hantera de problem som uppstått i utanförskapsområden, är nog mer än lovligt naivt. Samma gäller för mycket av västerländsk myndighetsutövning också.

  Om vi i en stund av klarsyn skall vara ärliga mot oss själva, så vet vi att klan och etnicitet redan härskar över mindre svenska territorier. Som är på tillväxt. Samma territoriella mönster vi kan se i mer mogna länder som Libanon. Hur religion och etnicitet bildar territoriella mönster. Med hårt omslutande skal.

  Makt inifrån och utifrån lever i alltid i ett spänningstillstånd. Här står den etniske individualiserade svensken och lagstiftningen runt honom sig slätt. Men erbjuds klanenens kvinnor att få betalt för att effektuera klanens redan djupa maktställning, inom det egna territoriet, så hamnar lätt bostadsbolaget och klanen på samma sida – ytligt sett. Med ekonomiska medel utifrån, aktiverar och förstärker man då klanenens egen etablerade maktutövning. Naturligtvis sanktionerat av de för stunden osynliga männen. Herre Jesus, vad mycket vi etniska svenskar har att lära oss. Vi som uppbärs av kristna västerländsk rötter och traditioner, numera även starkt kopplade till individualitet. Tämligen försvarslös sådan.

  Gillad av 7 personer

 11. Aha skriver:

  Ett alternativ till att avlöna mammorna är att samhället drar in bidragen eller utvisar familjen (vid grövre brott) eller att familjerna vräks.

  Detta bör prövas. Signalen måste vara att invandrar man till ett annat land måste man sköta sig. Den nettoskattebetalande medelklassen skulle själva inte ha en tanke på att missbruka gästfriheten hos ett annats lands invånare om de flyttade utomlands.

  Gillad av 6 personer

  • Jan Molin skriver:

   Bra skrivet och tänkvärt!
   Jag brukar säga, till vissa som tål att höra, att inget land någonsin har betett sig som Sverige!
   Och, det kommer att straffa sig grymt på något sätt. Det är mycket svårt att förutsäga vad som kommer att hända, dvs upplösningen av vansinnet. Men många tänker nog på detta, det kan ju inte heller sägas ut klart!

   Gillad av 2 personer

 12. Östrahult skriver:

  Det finns liknande initiativ med ordningsvakter och dessa har visat sig bli lierade med den kriminalitet de skulle motverka. Här har Fryshuset medverkat och därifrån är det nu tyst från alla godhjärtade överklassare som sitter i Fryshusets styrelse.

  De nu aktuella mammorna kanske inte engagerar sig i brottsligheten direkt men kommer att bidra till att klankulturen stärks ytterligare i dessa områden. Ingen ska inbilla mig att kvinnornas roll förändras genom att det godhjärtade svenska samhället klampar in. Männen fortsätter styra dessa kvinnor och tar säkert hand om den kosing som ramlar in.

  Gillad av 1 person

 13. Dandersan skriver:

  Morot eller piska-bägge funkar.
  Men att mammorna har en roll att spela är väl bra.
  Allt mer av deras försörjning bör kopplas till positivt beteende.

  Gilla

 14. Niklas R skriver:

  En bättre väg att gå är att införa ansvar för ungarna.
  Om minderåriga begår brott i bostadsområdet ska det vara skäl för uppsägning av hyreskontraktet eftersom detta beteende är värre för de boende än att spela hög musik kl. 2300 på kvällen.

  Detta, om något, skulle få föräldrarna att ta ansvar för sina avkommor, om de själva blir lidande.

  Gillad av 3 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   Jag hoppas att du inte på något enkelt sätt kan lägga ut t ex mina inlägg på Facebook. Jag skriver under eget namn och Fb dammsugs av bl a Närhatsgranskaren efter kritiska yttranden om olika saker, inte minst om invandring och om islam, och ser till att få människor åtalade för hets mot folkgrupp. Jag har valt bort att ha något konto på Facebook just därför. Beroende på vad du får för svar av Patrik, så får vi väl alla börja skriva under pseudonym.

   Gillad av 4 personer

 15. VÄRT ATT KOMMA IHÅG skriver:

  CITAT UR TEXTEN, VÄRT ATT KOMMA IHÅG
  Att det offentliga ska behöva muta folk att utöva sina medborgerliga skyldigheter är djupt främmande för en normal nettoskattebetalande medelklassare

  Gillad av 2 personer

 16. Åke Sundström skriver:

  Nyttig påminnelse om skillnaden mellan ett (förment) liberalt synsätt och ett konservativt. Fast denna skillnad är ju bara ett resultat av nutida förment liberala partiers feltolkning av sin egen ideologi. Det finns naturligtvis ingenting sant liberalt i att avlöna busets morsor för att hålla koll på detsamma. Vilket vi inte kan begära att hariga opportunister som Lööf och Björklund (eller ens förment värdekonservativa som Kristersson) har kurage att tillstå.

  Gilla

 17. Willy Lindqvist skriver:

  Att få betalt för dåligt uppförande är inget nytt i vårt samhälle, och inte heller i andra samhällen.

  Gilla

 18. li br skriver:

  I Borlänge åker somaliska PRO med i kollektivtrafiken för att styra upp allt ”stök”.

  Det har varit bråk om detta då kollektivtrafiken och somaliska PRO gjorde en överenskommelse. Men för att få bevaka/vakta krävs intyg och godkännande från andra instanser. Om man ska ha vakter på bussarna så vill även andra väktarbolag kunna vara med och upphandla den tjänsten då det är pengar/inkomst. Då byter man namn till bussvärdar istället och så blir det samma runda igen. Kollektivtrafiken anställer tillslut ett väktar bolag efter överklagningar men då blir det kaos på bussarna igen. Då sätter man in kameror på bussarna och har väktare och det är fortfarande kaos. Nu är det somaliska pro/föreningen igen som upprätthåller ordningen på bussarna då varken kamera eller väktare fungerade. De har hållit på i jättemånga år med alla dessa turer med vem som har rätt att vakta ordningen på bussarna. Utredningar och överklagningar och avbrutna upphandlingar och skadeståndsprocesser etc

  Bussförbud för de som vandaliserar? rånar? misshandlar? hotar?
  Nepp. Inget som diskuteras alls….

  här är några få länkar av massor som skrivits om det.
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/pensionarer-gor-bussfarden-sakerhttps://www.dt.se/artikel/dalatrafik-och-somaliska-pro-aterupptar-sitt-samarbete-pa-bussarna
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=7035154

  Gilla

  • kolosserbrevetkap3 skriver:

   LI BR: ”Bussförbud för de som vandaliserar? rånar? misshandlar? hotar?
   Nepp. Inget som diskuteras alls….”

   Den typen av logisk konsekvens gäller inte längre för andra än dem som det inte behöver tillämpas på. Övriga går fria. Vi har fått en ny rättsordning.

   Det är våra makthavares beslut i samförstånd och sanktioneras av hela etablissemanget: Regering, övrig sju-klöver riksdag, Myndigheter inkl. skolväsendet, Aftonbladet, DN, Expressen mfl. tidningar, anarkister/aktivister, LO, diverse fackförbund, samfundskristenheten, Sveriges Kristna Råd osv.

   Kortare sagt av alla dem som bidragit till att brännmärka SD som ondskan manifesterad och Jimmie Åkesson som ondskan personifierad.

   Gilla

 19. M skriver:

  Den definition av konservatism som bl.a. Sörman framför här kan jag ansluta mig till, men det är ju inte vad man under 1900-tal ansett som konservatism och det har inget med amerikanska konservativa nyliberaler att göra heller. Är inte terminologin vilseledande, precis som den redogörelse Sörman gör över diskussionen i den ”fina” borgerligheten? VI vill ju ha tillbaka 70-talet med en grillad med bröd och senap! Och den tiden kommer aldrig tillbaka, det är försent! Så en ideologisk etikett måste kunna appellera även till de sk ”nya svenskarna”, de är ju många! Sverige som vi kände det är borta! Beteckningen social liberal har mer universell bäring. Social i att stå för välfärdsstaten (effektiv och rättvis!) i mening socialförsäkringar mm, inte hela staten. Social står också för en insikt om de negativa sidorna hos det kapitalistiska systemet. Liberal står för ett fritt, öppet och tolerant samhälle som kan identifieras med:
  – sekulärt samhälle
  – universella värden (inom den egna staten, EU etc i första hand)
  – konstitutionalism inkl demokrati, fria media och kontroll av makten
  – marknadsekonomi

  Gilla

 20. M skriver:

  Det tycks finnas en idealism som besjälar det svenska samhället. Att anställa för att befordra ordning är ju samtidigt att ge ett skydd åt dessa människor. Det privata intresset kan se ur en riskbedömning dvs vad är risken dvs sannolikhet och konsekvenser av att jag gör detta? Har man bolaget i ryggen så löper man mindre risk. Med självklarhet har boende ett gemensamt intresse av ordning, men det betyder inte att den enskilde vill ta risken att stå fram för det utan backning bakåt. Att handla utifrån egenintresse inbegriper en kalkyl av risken, av sannolikhet och konsekvenser.

  Gilla

 21. Göran Holmström skriver:

  Nu skriver jag på bönders vis. Varför ska vi betala huckleförsedda portvaktskärringar för att dom ska hålla ordning på sina egna avkommor?
  Ge mig ett enda vettigt skäl?
  Anpassa sig eller åk hem, det är dom enda alternativen som existerar i min värld!

  Gillad av 3 personer

  • M skriver:

   Tja, för att det inte fungerar! Vill man nu prompt ha ett mångkulturell samhälle så får man väl ta konsekvenserna av det?

   Gilla

   • M skriver:

    Inte fungerar det med ordning och reda i de sk utanförskapsområdena? Det har man väl prövat? Sedan kan man väl tycka vad man vill om att de borde anpassa sig, men det skapar inte anpassning och inte kan man skicka hem dem heller eller hur? Vad man kan göra är ju att dra in alla former av sociala bidrag, bostadsbidrag, underhållstöd, akassor, sjukpenning mm till alla som inte är svenska medborgare…. då kanske de åker hem om de får en bussbiljett? Eller så skapas favelor och kriminalitet och svartjobb. Men annars är det väl så att vi behöver ordning i Sverige och medel för det?

    Gilla

 22. lenam skriver:

  I Danmark blir hela bråkfamiljen uppsagd och får avflytta. I Sverige belönar man mammorna för att de inte uppfostrat sina barn. Vi visar klart och tydligt att vi är det ”dumma” svaga folket som man kan trampa på och utnyttja. Det bådar inte gott för framtiden. Svenska folket har fått en roll som vi måste bryta. Det går inte med dumsnällhet i mångkulturen.

  Gillad av 3 personer

  • Dna skriver:

   Ditt dumsnäll är jag mer än lite trött på. Jag tycker du skulle säga att svenskarna är ”dumsnälla” till en nyligen gängvåldtagen 12-åring. Snällhet har väl för Guds skull inget med detta att göra längre, och ej heller dumhet, det är talande att man måste sätta ihop dessa två ord för att skapa sig en ursäkt. Det är vidrig hycklande ondska rakt av, alla som inte röstat SD eller liknande är medskyldiga till detta. Ondskan.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.