Patrik Engellau: Falsk tillvitelse

Idag påstod skribenten Mattias Svensson på Dagens Nyheters ledarsida att jag skulle ha föreslagit att ”folket” borde kräva ”ståndrätt” mot Fredrik Reinfeldt. Svensson förklarar att ståndrätt normalt betyder dödsstraff efter en summarisk rättegång.  I själva verket skulle jag aldrig förnedra mig till att föreslå något så dräggigt.

Svensson hämtar sin falska information från ett reportage som Dagens Nyheters reporter Björn af Kleen gjorde om mig och några andra östermalmsbor för två år och ett halvt år sedan. Jag kommer inte ihåg att det stod så i artikeln, men det är möjligt och lätt att förklara. af Kleen är nämligen en ohederlig människa. Han förfalskade citat av mig och skickade för granskning. Då ändrade jag varpå han ändrade tillbaka igen och publicerade. Så går det till. Och nu citerar en DN-skribent en annan DN-skribent.

Tack, internet, för att du finns så jag åtminstone kan protestera här. Utan nätet hade jag varit prisgiven åt sådana som Svensson och af Kleen.