Patrik Engellau: Jag ser felet och inser att det inte kan lösas

Patrik Engellau

Jag vacklar mellan två motsatta uppfattningar i en viktig fråga nämligen vad som är felet med Sverige. Ibland presenterar sig det rätta svaret för mig i blixtbelysning, men av detta blir jag bara nedslagen. Blir du nyfiken på hur det kan hänga ihop?

Som vanligt är det ofta en artikel i Dagens Nyheter som leder mig fram till fördjupade insikter om var den svenska skon klämmer – inte för att tidningen skulle kännetecknas av någon djupare diagnostisk förmåga, snarare tvärtom, ty läsarna presenteras ofta uppfattningar som är så uppenbart aviga att till och med vanetänkandet, som brukar tåla all PK-ism, kan sätta i halsen.

Den 22 mars skriver fyra Asienforskare på debattsidan något som man kanske haft på känn men inte fått belagt, nämligen att de asiatiska ekonomierna är på stark frammarsch medan Sverige visar föga intresse för vad som sker där:

Sveriges universitets- och högskoleförbund påpekar att samtliga av de mest eftersatta språken i kursutbudet är asiatiska. Antalet studenter som läser kinesiska har sjunkit med nästan en tredjedel sedan toppåret 2012. För hindi har studentantalet halverats från en redan låg nivå. Undervisningsmiljöerna för Asienstudier är få… Vad vi känner till behärskar inte en enda av de 349 riksdagsledamöterna något av de stora språken i Öst- och Sydasien som kinesiska, hindi, bengali, japanska, urdu, indonesiska, vietnamesiska, koreanska eller thailändska. Kina kan vara världens nästa supermakt. Tänk om Sverige för 100 år sedan inte hade haft en enda engelsktalande parlamentariker när USA stod på tröskeln till att bli världens mäktigaste land?

Av detta blir jag alltså beklämd men inte av dessa i och för sig trista fakta utan av hur Sverige tror att problemet kan lösas. De fyra Asienforskarnas förslag är så tydliga utslag av standardiserat svenskt vanetänkande att de borde leda till höjda ögonbryn och tydligt avståndstagande hos hela läsekretsen.

Forskarna anser nämligen att det är staten som ska lösa uppgiften. Det ska finnas en statlig Asienstrategi med färdiga ekonomiska resurser. Ett samverkansråd ska bildas med representation från alla viktiga organisationer. En ny forskarskola ska etableras. Med extra statligt stöd kan Sverige hålla högre profil i europeisk Asienforskning. Sedan ska det vara lite mer statliga pengar för lite mer forskning om Asien. Vidare ska fler asiatiska språk läras ut på fler svenska universitet.

Det går att begripa att forskare på universitet och andra akademiska institutioner argumenterar med emfas för att deras egen verksamhet ska gynnas med mer statliga anslag. Så gör det välfärdsindustriella komplexet så regelmässigt att en vanlig läsare av de vanliga tidningarnas debattsidor kanske inte ens upptäcker bockfoten.

Nu ska jag tala om en sak som många kanske har glömt. Att Sverige blev så framgångsrikt som det en gång var och till stor del fortfarande är berodde inte på att staten, som är en ganska trögrörlig och otymplig koloss – se bara hur det fungerar i socialistiska länder där staten har ansvar för allt – utan på att vanliga, ambitiösa och begåvade människor, särskilt ungdomar, girigt kastade sig över de möjligheter till förkovran som erbjöds. Statliga skolor var tidigare långt ifrån den enda möjligheten. Vid sidan därav existerade åtskilliga möjligheter varav en del organiserades kommersiellt av utbildningsföretagare – såsom brevskolorna Hermods och NKI – medan andra, till exempel Arbetarnas Bildningsförbund och Folkhögskolorna, som var ett slags ”Eton för de breda klasserna”, organiserades till stor del av den driftiga svenska arbetarrörelsen.

Jag påstår att dagens officiella Sverige tänker fel. Det officiella Sverige består av olika slags funktionärer, till exempel universitetslärare, som må vara nog så kloka och kunniga men liksom alla intressenter i första hand tänker på sig själva när problem ska lösas. Felet med Sverige är att det är dessa samlade funktionärers – som jag har kallat politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex – världsbild som styr tänkandet i Sverige, ett tänkande som går ut på att det är funktionärerna snarare än marknadsaktörerna, till vilka jag räknar ungdomar som ska fixa sig ett arbete och ett liv, som har ansvaret för utvecklingen.

Jaså, det saknas kunskaper i hindi? När jag googlar på ”lära sig hindi” så får jag 626 000 träffar. Allihop verkar vilja sälja utbildning till rätt obetydliga priser. ”Lära sig kinesiska” ger 1 570 000 träffar.

Om svenskar vill fördjupa sig i asiatiska språk och asiatisk kultur kan de börja denna eftermiddag och därefter fira sina framgångar genom att äta middag på kinakrog. Man behöver inte vänta på att svenska staten, som de fyra Asienforskarna föreslår, gör en ”uppdaterad Asienstrategi med sikte på hur Sveriges relationer med Asien bör utvecklas till 2030”. Det är inte sådana byråkratiska tilltag som kommer att rädda Sverige när de ekonomiska tigrarna kommer gläfsande.

Det enda som kan rädda oss är att vi gör som vi med sådan framgång gjort förut, nämligen att samhället vänligt men bestämt ger framför allt ungdomen en spark i ändan och säger åt den att själv hitta rätt metoder att greja sin framtid. När jag gick i internatskola i USA hade jag en lärare, Mr Humason, som gärna hjälpte eleverna men inte insisterade på att de skulle acceptera någon hjälp. Till dem som inte ansträngde sig sa han: ”Suit yourselves. It´s your time, your money, and your future.”

Det är just på den här punkten jag blir uppgiven. Det välfärdsindustriella komplexets attityd är motsatsen till Mr Humasons. För sjuttiofem år sedan gällde Mr Humansons anda även i Sverige. Så fick vi Hermods och Folkhögskolorna. Men idag har välfärdsvärderingarna tagit över – inte bara hos funktionärerna, utan även hos klienterna, i det här fallet svensk ungdom. Vad gör man med människor som inte sporras av utmaningar utan hellre framställer sig som kränkta och som offer när livet börjar visa tänderna?

Det här är mycket stort och svårt. Sverige behöver en kulturrevolution. Vi borde slänga ut värdegrunden och i stället be skoleleverna analysera Verner von Heidenstams fras ”Bättre lyss till den sträng som brast än aldrig spänna en båge”.

71 reaktioner på ”Patrik Engellau: Jag ser felet och inser att det inte kan lösas

 1. Bo Svensson skriver:

  I en framtid, – hellre förr än senare, – är det vi själva som har makten att styra över våra pengar och de skattebetalare som finner det angeläget att fler lär sig kinesiska, fyller på ett konto varifrån det betalas ut medel till dem som lär sig kinesiska.

  De folkvaldas resterande uppgift är rättsordningens fortskridande perfektion och att godkänna mottagare av skattemedel.

  Gilla

 2. pllay skriver:

  Svenska myndigheter, utbildningssystem, skattesystem, fackforeningar och civilsamhalle har alla mycket aktivt motarbetat egna initiativ och alternativt tankande.
  Vi har flera generationer som lart sig att simma mitt i floden och undvika att tanka fritt.
  Motsatsen, att lisma och folja den for stunden radande vinden, belonas pa alla satt.
  PE, att nu tro att svensken plotsligt skall andra beteende ar otankbart, det kommer ta generationer att aterskapa den engagerade och fritt bubblande forsknings och utbildningsmiljo vi en gang hade, vi talar om minst 50 forlorade ar.

  Gillad av 9 personer

 3. Kjell Rehnström skriver:

   På 80-talet träffade jag en person som var fena på vietnamesiska och en yngre släkting lär sig ett och annat ord på koreanska eftersom den är såld på sydkoreansk popkultur.

  Nu har jag en känsla av att intresset att studera främmande språk är mindre i länder med heterogen befolkning än i länder med en stor homogen befolkning. Jag kan tänka mig att det beror på att konkurrensen från immigranter som redan har språken till skänks verkar nedkylande på på majoritetsbefolkningens studieiver.

  Gillad av 1 person

 4. gmiksche skriver:

  Dags att utveckla en Heidenstam-app. Enda sättet få in honom i tänkandet.
  Uttryckte mig fel, i fingrandet på mobilen. Fingra på mobilen får alla svenskar göra. Både infödda, medfödda och utanförskapsfödda. Implementeringen av Heidenstam börjar vid ”med hand vid hand svär än ditt folk som förr de gamla trohetsorden”. Hur gör man när folk dels har ena handen på mobilen och håller den i den andra handen? Och där somliga inte ens vill ta i hand? Visst svär folk en del även idag. Men inte de gamla trohetsorden. Jag tror vägen som Patrik skissar är stängd för gott.

  Gillad av 1 person

 5. Thomas Ek skriver:

  Intressant krönika.
  Jag önskar läsa mer av detta framöver.

  Jag påstår dock fortfarande att skälet till att ”dagens officiella Sverige tänker fel”, är att vårt Public Service så hårt göder ”det välfärdsindustriella komplexets attityd”, kontinuerligt. Medborgarna blir med detta, blinda. slappa, och bekväma.

  Gillad av 3 personer

 6. solbergaord skriver:

  Jag googlade på namnen på de tekniska utbildningsresurser som fanns för ett halvsekel sedan vid sidan om läroverken. De var en språngbräda för dem som av olika skäl, mest fattigdom, inte gått raka vägen från folkskolan till läroverken och studentexamen. Jodå, Hermods finns kvar. NKI, Noréns korrespondensinstitut, är numera en del av Hermods. STI, Stockholms tekniska institut, finns kvar. SSTA, Stockholms stads tekniska aftonskola, tycks ha försvunnit. De treåriga tekniska gymnasierna som blomstrade med närmare 20 stycken i olika landsändar, har tyvärr försvunnit. De lades ner och kom igen som som delar av den vanliga gymnasieutbildningen, där de organiserats sönder. De var då, för ett halvsekel sedan, en uppsamlingsplats för många som gått de ovannämnda ”lägre” tekniska utbildningarna, men ville tvätta av sig stämpeln som Epa-ingenjörer genom att få en Gymnasieingenjörsexamen . Många av dem som blev Gymnasieingenjörer gick sedan vidare till KTH och blev civilingenjörer. Sedan kom VUX som en viktig möjlighet att komma ifatt. Tyvärr drabbades även denna goda idé av politikernas klåfingrighet och organiserades sönder i någon sorts ambition att bredda intaget. Men visst kan en ung människa komma ikapp bättre lottade årskamrater på olika slingriga vägar även idag,

  Gillad av 4 personer

 7. Benjamin Dhover skriver:

  ”Vad gör man med människor som inte sporras av utmaningar utan hellre framställer sig som kränkta och som offer när livet börjar visa tänderna?”

  De springer till välvilliga media som gärna skriver spaltmeter snyfthistorier, gärna avrundat med ännu ett fantasilöst ”drev” i största allmänhet mot någon myndighetsperson som förvisso kanske inte har med saken att göra men gärna pudlar för säkerhets skull. Med sålunda bekräftad offerstatus kan de arbetsskygga sedan gå vidare med att bilda någon sorts förbund för att ”motverka diskriminering” eller vad som helst som innefattar orden ”rättvisa”, ”jämlikhet”, ”anti-rasism” eller t.o.m. ”klimat” för det kan aldrig slå fel. Sedan är det bara att börja äska skattepengar och stå redo med öppen plånbok.

  Ta-daa! Försörjning utan trista utmaningar, eller ens krav på att faktiskt producera något alls resten av sitt liv.

  Gillad av 9 personer

 8. Jan Andersson skriver:

  Handelsföretag som verkligen tjänar pengar i Sverige talar inte gärna öppet om hur det går till, nämligen att de köper varorna i Asien för ett spottstyver och säljer dem väsentligt dyrare i Sverige, men inte dyrare än att de fortfarande är billigast. Även när varorna går för oemotståndliga ”halva reapriset” så tjänar de pengar.

  Handelsvägarna är ofta knepigt uttänkta för att undvika punktskatter och tullar, framförallt beskattning i Sverige.

  Alla dessa företag måste ändå vara mycket skickliga i sin upphandling (på plats i Asiatiska länder) och även kunna läsa av trenderna i Sverige för att sälja sin varor; ingen skugga faller över dessa medarbetare, tvärtom.

  Men faktum kvarstår, det är absolut inte svenskar som har tillverkat varorna. Och att det är ett svenskt arbetarparti som till stor del ligger bakom outsourcingen genom sin orimliga skattehunger. I Sverige hade varorna kostat kanske tio gånger mer.

  Gillad av 3 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Jan Andersson — Exakt så är det, kolla bara ex-vis på de annonser som ständigt dyker upp på Facebook. Man tar en tur till Kina och slår sig i slang med några entrepenörer där, samt hittar på någon smart liten grunka som ”alla” vill ha. Så tillverkar man grunkan billigt i Kina men säljer den här, typ via FB. Man kan även sälja en webbutbildning om detta ämne ”Att bli rik snabbt”, för typ 30 000 kronor, och bli rik snabbt. Detta bjuder jag på, naiv som jag är… 🙂

   Gillad av 2 personer

  • brrr skriver:

   Vad jag förstår, går det snarare till så att svenskföretaget köper varorna för t.ex. 1 kr/st., Kina skickar varorna till Sverige, men fakturan till svenskens brevlådeföretag i land med låg bolagsskatt, och brevlådeföretaget säljer sedan vidare till svenskföretaget för t.ex. 10 kr/st. och varan säljs sedan i svenskföretagets varuhus för t.ex. 12 kr/st., lagom så att kostnader för varuhus, personal o.s.v. täcks, samt en lagom liten vinst i Sverige, men merparten av vinsten i brevlådeföretaget.
   Har jag missförstått något?

   Gillad av 1 person

   • Kronblom skriver:

    Korrekt. Det kan t.ex. också vara så att en svensk säljer dessa billiga varor eller har någon tjänst som säljs via ett land med låg skatt till ett land med stor marknad utan koppling till fosterlandet. Då kan denne ha en enkelt deltidsjobb för att framstå som en god socialdemokrat.

    Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Hur ska man kunna förstå att intelligenta och välutbildade människor har så svårt förstå hur världen ser ut? På 70-talet ryckte S och LO fram och berättelsen var den om utsugning och man ignorerade tillväxtdynamiken, som var kapitalistisk, och man ignorerade Sovjetunionen. Sedan rycker motreaktionen fram, borgerligheten, USA beundran, idag Trump och andra som tror Skandinavien är socialistiskt.

   Dessa berättelser, den borgerliga har dominerat sedan Bildt regimen 1991-1994 med pensionsreform och invandring och minskad omfördelning och brist på bostäder mm varken förstår man eller ser. ”Arbetslinjen” tycks man inte förstått vad det avsåg. S har å sin sida fullständigt tappat greppet om världen, har inga tunga namn, inga ekonomer, inga politiker, bara SSU broilers och fack, som knappt fungerat sedan 1990-talet (varken på LO sidan eller allra minst på tjänstemannasidan).

   Inte ligger S bakom utflyttningen av arbeten till Kina. Se på USA, industrin sysselsätter inte mer än ca 9 % av arbetskraften.

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Anlednngen till att socialismen och dess vapenbröder i form av postmodernism, identitetspolitik och liknande ständigt återkommer i någon form är att de representerar något som ger sken av att kunna reducera individens smärta i förhållande till livets svårigheter.

   Remediet mot detta är att lyssna tiill Jordan Peterson vars budskap om att livet är svårt och smärtsamt men också rymmer oanande möjlgheter, appelerar till tusentals unga människor som köar över hela världen för att få tillfälle att uppleva detta svåra men hoppingivande budskap livs levande.

   För vänstern, som predikar ett budskap som innebär att människan ska underkasta sig kollektivets cementhjul har Jordan Peterson nu kommit att framstå som dess hatobjekt nr 1,; senast manifesterat i att Cambridgeuniversitetet, kanske världens mest prestigefulla, nyligen återkallade en inbjudan till att vara ”fellow” (gästprofessor?) under en tid, föregivandes att Peterson var en ”splittrande” figur.

   I ordet ”splittrande” avslöjar vänstern vilka de är och vad de står för: diktaturer med full indoktrinering och nolltolerans mot avvikande åsikter.

   Låt oss klona Jordan Peterson; stjäla hans kunskaper, imitera hans utryckssätt och likt Jesu lärjungar grunda en ny kyrka i världen, baserad på hopp och konstruktivt tänkande med självständiga och modiga individer som mål och medel.

   Gilla

  • M skriver:

   Så länge du har detta perspektiv så kan du inte finna en lösning för du förstår inte och kan inte identifiera problemet. Det är inte S som dominerar sedan 90-talet i Sverige.

   Gilla

 9. Dnam eksnad skriver:

  Jo, jag fick mycket bra stipendium, ett ur handen på en prinsessa faktiskt, för att åka och studera i Japan, sedan så var det bara att anmäla sig till japanskakursen på universitetet. Nu finns till och med Netflix och liknande där man kan följa japanska TV-serier. Så det är som Patrik skriver, det är bara att göra det.

  En sak som jag observerade när jag flyttade hem efter många år utomlands i olika länder, det var att allt i Sverige handlade om invandrare, arabiska sådana, detta var för 12 år sedan ungefär. Inrikes så handlade det om araber och muslimer, antingen i sammanhang där man kunde nämna det, eller när man inte kunde det, men alla ändå visste. Inte nog med det, alla utrikesnyheter handlade också om araber och muslimer, oftast att de var offer för någon orättvisa. Jag satt och tänkte, jaha men Kina då, Sydamerika, eller Vietnam eller Singapore eller Australien eller till och med Spanien eller USA? Allt handlade om muslimer och araber, det var som det gamla fotbollsreferatet men japaner var utbytt till araber, araber, araber.

  Till och med USA behandlas ju endast i svensk media som en bricka i det pk-istiska spelet, Obama var pk-ist och hyllades, Trump är det inte och hatas, men hela resten då? Hela den dynamiska ekonomin eller konsten eller nåt? Så jag bodde utomlands när det började tror jag, men någonstans på vägen så bestämde sig den svenska staten, media och ett helt etablissemang att allt handlade om araber eller muslimer, de var identifierade som den svenska statens framtid, och därför så fylldas medierna, TV, och radio endast av inslag relaterat till dem, idag har jag slutat lyssna på svenska radio, slutat se svensk TV och skummar bara rubriker för att se om det är lika galet idag som igår, och det är det alltid. Ibland gör jag ett experiment och slår på radion i bilen och räknar antalet sekunder innan det handlar om araber och muslimer och det går ytterst sällan mer än 5 sekunder, aldrig mer än 10. Så för 10 år sedan så kommer jag ihåg att jag satt och undrade, ja men, vad händer i resten av världen? Tribune de Geneve ger en mera allsidig bild av världen än svensk media samlat.

  Det är helt enkelt så att Sverige är kapat, kapat av vänstern och socialdemokratin och deras överlöpare i resten av 7-klövern. Jag vet inte när det hände att muslimer och araber blev det nya fokuset, någon som bodde i Sverige kanske kan erinra sig det? Den enda förändring framåt som verkar trolig det är att fokus nu flyttas till Afrika om vi inte får stopp på detta. Antagligen så blir det araber i Sverige som stoppar massinvandring från Afrika när de får mera öppen politisk representation.

  Gillad av 11 personer

  • uppstigersolen skriver:

   När jag slår på radion i bilen så lyssnar jag på musik. Spelas OK musik så ligger jag kvar på den kanalen. Kommer nåt annat upp så byter jag kanal. Så inga araber i min bil. Eller muslimer för den delen. Ingen n—rmusik heller.

   Gillad av 1 person

   • Dnam skriver:

    Jo, jag tänkte på P1. Men jag tar inte risken och lyssnar på poddar eller musik som jag själv väljer.

    Gilla

  • Göran Holmström skriver:

   Japanese Style Originator är ett av mina favorit program på Netflix, just stoltheten och glädjen över sina arbeten, är så intressant jämfört med svensk arbetsmora.
   Sedan all mat dom gör, vi har börjat laga Asiatiskt hemma mer och mer, Ramen är en klar favorit.

   Gillad av 1 person

   • Dnam skriver:

    Testa udon, eller okonomiyake. Kanske Hiroshimaokonomiyake. Ramen kan vara fantastiskt, vi kände en gubbe i Japan som visade oss sitt favorithak, den enklaste ramensoppa man kunde tänka sig, men så gott. Jag saknar alla dessa japanska små hak och uteserveringar där man bara slog sig ner vid disken och fick en öl och några grillspett.

    Gillad av 2 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Japan är ett land jag måste besöka,
    gillar kulturen och tänket, Har du läst Musashi samurajen av Eiji Yoshikawa.
    Den är fantastisk så som jag minns den, det är många år sedan jag läste den,

    Gilla

   • Dnam skriver:

    Har läst för många många år sedan, den var bra.. Jag gillade Kawabata, Endo och Mishima, det finns en uppsjö av bra författare i Japan.

    Gillad av 1 person

 10. Dandersan skriver:

  Såg att det finns en apparat där ditt talade språk översätts till valfritt talande språk.
  Så varför skall vi försöka närma oss främmande länder med nya språkkunskaper?
  Språkkunnande bygger man på plats och under tid i landet om man är intresserad.
  Så resonerar i alla fall en naturvetare!

  Gilla

 11. Aurora skriver:

  Sverige är förlorat. All den tid som poluiker ägnar sig åt ideologiska utopier istället för verklighet samt brunmålning av de som vill påvisa verklighet. När det sedan hår åt pipsvängen om man sitter i skiten ska man tillsätta en utredning för att ta reda på vad som hände. Att sedan påstå att man varit naiv hjälper föra mot verkligheten.

  Gillad av 1 person

 12. Göran Holmström skriver:

  ”Det här är mycket stort och svårt. Sverige behöver en kulturrevolution. Vi borde slänga ut värdegrunden och i stället be skoleleverna analysera Verner von Heidenstams fras ”Bättre lyss till den sträng som brast än aldrig spänna en båge”.
  Detta får mig att tänka på en annan Werner von Braun, innan han vart känd och berömd så satt han i sin lägenhet med ett cykelhjul som hade en korg för möss, nyfiken som han var så ville han testa hur många G en kropp tål, hyresvärdinnan berättade att han var en trevlig ung man, men fläckarna på väggarna var svåra att tvätta bort, Om det nu stämmer eller inte vet jag inte. Men det stod så i boken om hans liv. Lite sanning lär det vara då” John Paul Stapp, M.D., Ph.D., Colonel, USAF (Ret.) (11 July 1910 – 13 November 1999) was a career U.S. Air Force officer, USAF flight surgeon and pioneer in studying the effects of acceleration and deceleration forces on humans. He was a colleague and contemporary of Chuck Yeager, and became known as ”the fastest man on earth”. med plus 600 mph
  vilket gav runt 1000 kmh och över 40G p en raketsläde.
  Här hemma så ska vi leka med elcyklar, viss skillnad.

  Gillad av 1 person

  • Thomas Ek skriver:

   Göran, jag gillar i stort sett allt du skriver här men:
   Det där med att slänga ut Värdegrunden som i stort sett alla här, inklusive PE, vill kasta på sophögen, håller jag inte med om. Jag menar att vi ska ta tillvara på den kristna värdegrunden som vårt samhälle egentligen är grundat på, men som våra medier målat ut som korkat.

   Titta på USA vars konstitution grundas på den kristna värdegrunden;
   Dess geniala konstruktion gör att Individens naturliga instinkter om att vilja förbättra sina egna givna livsvillkor härmed ställs på sin spets vilket leder till att individens självkänsla, självmedvetande, ambition och framåtanda stärks. Konkurrensen skapar disciplin och uthållighet. Den här modellen alstrar starka, självständiga och redbara medborgare som tar ansvar över sin egen livssituation. Det här gör att både individen och samhället utvecklas både mer och snabbare än det gör i Europa och det här både irriterar, förargar och till viss del även förnekas av vänsterns arga, avundsjuka och missbelåtna européer. I likhet med terroristerna vill de på grund av detta att USA:s storhet skall brytas ned och upphöra. Dessa européers önskan, vision och bevekelsegrund är sålunda precis likadan som terroristernas.

   Orsaken till att allting i det traditionella USA de facto är störst, bäst och vackrast har sålunda sin grund i att den traditionelle amerikanske individen genom sin personliga progression är långt, långt mer själsstarkare än svenskens.

   Så förlåt mig, jag är lite trög ibland. Men jag fattar inte riktigt hur du och PE tenker här.

   Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Thomas jag gillar allt du skriver här. Kan ju bara svara för mig, det jag menar med att kasta ut värdegrunden ,inte den kristna den gilla jag mycket och tror till viss/stor del på.
    Utan den falska och lögnaktiga som socialdemokraterna står i spetsen för,
    Exempelvis så Cecilia Wikströms giriga dubbelspel utan någon form av åthutning,
    Reinfeldt som fakturerar miljonbelopp och trots det lyfter pension.
    Det är det jag menar, kompis korruptionen som totalt spårat ut, alla lögner för att behålla makt och egna fördelar.
    Thomas jag vill ju ungefär samma saker som dig, dock så använder jag starkare ord då jag är frustrerad över den verklighet dom styrande prackar på oss.
    En återgång till det sant kristna budskapet och rejäla skattesänkningar tror jag är receptet, tyvärr är jag rädd att det är lite försent även om landet gjorde en tvärvändning imorgon.
    Med vänlig hälsning Göran.

    Gillad av 3 personer

   • olle reimers skriver:

    Det är inte en slump att vänstern domineras av Kalifornien och New York, som i många avseenden frigjort sig från det som är det amerikanska samhällets styrka: förståelsen av att det är det kristna arvet, den starka individen och konstitutionen som är hörnpelarna i ett samhällle där fria individer kan dväljas.

    Tveklöst råder nu ett fullt kulturkrig mellan kosmopolitikerna i de båda polerna och foilket i mittens rike; eller bibelbältet, som det också kallas.

    Centrum är dock så pass starkt att ytterkanterna trots all hjälp av sina indoktrineringsverkstäder i Los Angeles, Palo Alto och New York/Washington, inte rår på dessa sturiga bönder och cowboysare särskilt lätt. Snarare verkar det som om tuggan blivit lite för stor och riskerar att kväva dem.

    Min tro är att vänstern i USA står inför ett mycket svårt nederlag som kommer att visa sig i nästa presidentval. Så småningom får det, som vanligt, bli kavalleriet som i sista minuten kommer till allas vår undsättning och, åtminstone för den här gången, räddar oss från den totala förintelse.som nu hotar.

    Gillad av 3 personer

 13. A skriver:

  Om du tänker dig en verksamhet P.E med ett mål baserat i den fysiska verkligheten, där du enbart får använda lögner, aldrig sanning. Vad kommer att bli resultatet? Jag påstår att det blir omöjligt att leverera men att du kan fortsätta producera ord och sälja fantastiska tankeprodukter.
  Utan sanning/ korrekt verklighetsbild kan du inte ens gå igenom ett dörrhål utan att misslyckas.
  Det vi ser är ett land som alltmer hänger sig åt lögner, det kan inte bli på annat sätt.

  Mvh A

  Gillad av 3 personer

 14. Erik2 skriver:

  Det behövs ett program för stärkande av individen. Jag erinrar mig att detta skedde i Västtyskland under Adenauer och hans Keine Experimente period. Eller runt den tiden i alla fall. Kan ännu för lite om det, men avprogrammering och stärkande av individen för att frigöra människorna från det toalitära tankegodset måste till. Det finns inget annat sätt. Måste försöka studera hur detta gjordes i Västtyskland. Hur avnazifierade man befolkningen? Kan någon fylla i? Möjligen är det rester av detta som fortfarande finns kvar genom den mycket seriösa psykologiska behandligen som finns i Tyskland under sjukförsäkringens hatt. Behandlare är mycket väl utbildade och kontrollerade och vi pratar samtalstillfällen som räknas i hundratal. Att jämföras med svenska krisbehandlingen som består av 5-15 samtal hos personer,med oerhört varierad bakgrund och utbildning. Inget lyckas vi åstadkomma med dessa höga skatter.

  Gillad av 1 person

  • Kronblom skriver:

   Adenauer var nog den enda lämpliga kandidaten för BRD strax efter WW2. Han började sin politiska bana redan 1917 och var 73 år när han blev kansler 1949. CDU hade nog önskat att han var odödlig men han avgick 1963 vid 87 års ålder. Tror avnazifieringen var att rensa ut de värsta inom förvaltning och ämbete och behålla de anpassningsbara. En av dem var Kiesinger somvar kansler i slutet av 60-talet. Adenauer var erfaren och respekterad och i princip styrde landet själv.

   Gilla

 15. Linden skriver:

  Frankrike kommer inte längre att ta hem IS-terrorister som rest till och nu tillfångatagits i Syrien. Det meddelar inrikesminister Christophe Castaner, uppger Daily Mail.

  Beslutet fattades efter folkliga protester.

  I Sverige är de åtevändande terroristerna ambulansförare och kockar.
  Nu lär vi väl få få ett riktigt bra franskt kök.

  Gillad av 1 person

 16. Nisse Tax skriver:

  Eller som skoleleven skrev i sin analys av Heidenstams dikt: Det är bättre att spänna en trasig båge än att inte spänna någon båge alls.

  Gilla

 17. Enar skriver:

  En svensk ekonomiprofessor, stationerad i Hongkong (eller var det Shanghai) skrev för ett par år sedan att det var idiotiskt att ordna undervisning i kinesiska på gymnasienivå i Sverige. Alla kineser på nivå att avtala något (statligt eller i näringslivet) talar engelska – att komma dit och försöka sig på att kommunicera med någon kinesisk dialekt skapar bara misstroende var hans slutsats. – Däremot är det naturligtvis viktigt att det finns och sprids kunskap om de asiatiska ekonomierna, men sådan kunskap finns ju i mängd i USA och Europa (Sverige behöver inte uppfinna hjulet igen).

  Gillad av 2 personer

  • gmiksche skriver:

   Nej, nej, nej. Jag läser den med vånda men jag läser den varje dag. Inte läser utan skummar igenom. Det är som med läkemedel. Kan smaka illa men håller hjärnan frisk. När man ser hur en sjuk hjärna fungerar.

   Gilla

   • Stig Palm skriver:

    Du betalar alltså denna blaska att få reda på att du är frisk? Ja, varför inte men ändå?

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Nej, för att hålla mig à jour på vilket sätt PK döljer eller snedvrider information. Det vill jag kunna bedöma själv. Det blir ganska billigt per desinformation.

    Gilla

   • Stig Palm skriver:

    He He finns många sätt att räkna och värdera kunskap på.
    Du har dessutom goda nerver att se denna skrift samt jobb med att föra densamma till återvinningen för papper.

    Gillad av 1 person

 18. Lars skriver:

  https://kvartal.se/artikelserien-de-osynliga-av-micael-kallin/?fbclid=IwAR0Xg7X55OuBSu4-q4MwG1GIBzcjTPXOpJ7CmqDeqnZTluQf7oYcPjuGsAU

  Fyra artiklar via länkar i denna. Den socialism du och andra ser är död! Utvecklingen sedan 1991 och Bildt regimen har inte gått den socialistiska vägen utan välfärdsstaten har fått minskat omfång, progressivitet i skatteskalorna är bytt mot platt skatt dvs samma procentsats och regressiv när man ser till olika inkomstgruppers konsumtion (t.ex uppvärmnings kostnader, bensiinskatt, elskatt etc).

  Patrik och andra på dessa sidor sitter fast i en bild av Sverige från 80-talet och vad vi ser av idiotierna från vänster kring post-modernism, svammel i allmänhet, palestinafrågor mm är uppenbara tecken på att den svenska vänstern är fullständigt slut. De kan kallas vänsterliberaler, men inte socialister.

  Patrik med nyliberalismen är en del av problemet, inte en del av lösningen.

  Gilla

  • Anders skriver:

   Läste Kallins artiklar. Mycket märkligt perspektiv: Allt som inte betalas i skatt anses som gåvor från staten och ställs emot de rena transfereringarna till dem som inte har egna inkomster. Rent bisarrt.

   Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Du kan alltså inte något om nationalekonomi. Du bör avstå från att ha åsikter eller alternativt blir du politiker. Det är het korrekta artiklar. Jag visste innan, det är bara att kontrollera hur pensioner och sjukbidrag beräknas. Finns på försäkringskassans hemsida. Man måste dock klara gymnasiematematik och kunna tänka i flera dimensioner dvs se det över tid. Den som borde läsa är Patrik. Han har formellt tillräcklig kunskap, men har han den praktiska? Eller är den nyliberala ideologin viktigare?

    Artiklarna ser på välfärdsstaten ur försäkringsperspektiv, skatten är en premie i detta avseende, det sker en urholkning. Det är inte heller ett välfärdsindustriellt komplex, tvärtom ser vi en urholkning av välfärdsstaten sedan Carl Bidts tid på samma sätt som migrationspolitiken är signerad Bidlt och de borgerliga. Sossarna är döda kompetensmässigt och kunskapsmässigt. Mona Sahlin och Carlsson gick med på pensionsöverenskommelsen. Det var den verkliga höjdpunkten av en bankrutt vänster.

    Men människor som du förstår inte. Patrik förstår nog, men då är det lögnaktig propaganda han kör med….eller så vet han verkligen inte hur det ligger till i landet? Vi har haft sjunkande skatter, borttag av progressiviteten, regressiva punktskatter, minskning av välfärdsystemen (vi kan alla behöva dem) inklusive pensioner. Var finns den debatten?

    Välgörande med din kommentar. Att du ser artiklarna som bisarra är mycket upplysande. Du är sannolikt inte ensam i befolkningen att inte förstå och det är detta och i vidare avseenden som är det verkliga problemet i samhället. Problem man inte kan identifiera kan man inte göra något åt. Patrik har en uppgift här, att göra något åt det!

    Gilla

   • Lars skriver:

    Vem fan är Stefan Schiller som gillar din synpunkt? Han ska ju vara ekonom? (bokföring)Ett riktigt höger spöke. Är det inte dags att han skriver en kommentar snart? Han är ju ”prominent” och deltar i att organisera alternativ media (som tydligen ska delges hans åsikter…)

    Gilla

   • Lars skriver:

    Ja Fredrik, dig vet jag vem du är, fullständigt okunnig på ekonomins område, och kanske signifikant att du är polare med Stefan och tycker som han om världen?

    Jag retas med denne Schiller för han gillar alla som hoppar på mig, framförallt Danske Man, som inte visat prov på någon som helst samhällskunskap (men visst kan jag dela hennes (bara kvinnor uttrycker sig så) vrede över pladdertillståndet i Sverige och migrationen). Schiller skrev några gånger och då uttryckte han inget annat än vad du gör, allt är socialism och allt är socialismens fel. Karlen ska ju vara doktorerad! Bokföringsnisse naturligtvis, kanske en släng av Aspberger? Du som känner honom kanske kan redogöra för hans intellektuella status och mentala hälsa?

    Gilla

 19. ree81 skriver:

  Du för en klimatkritisk blogg, en avdelning inom vetenskapen som förmodligen är en av de mest efterforskade och fyllda med fakta. Och du väljer att skriva en titel om ”Vad är fel med Sverige?”.

  Du. Du är delvist vad som är fel med Sverige. Folk är övertygna om att de alltid har rätt, och har väldigt lite ödmjukhet och flexibilitet i detta ämne. Därav får vi en hel hög med folk i makt som väljer att, istället för att vara ödmjuka och ha öppna ögon och öron, där mer än en åsikt får komma fram, ja…… istället så proklamerar man högljutt sina egna åsikter som om de vore fakta, och då får vi invandringsnonsens, feministnonsens och allt annat som bokstavligt talat tynger ner Sverige.

  Men att klaga på klimatförändringar är faktiskt bara förlegat.

  Gilla

  • Dnam skriver:

   Haha, troll kategori 2. Jag gissar att du saknar vetenskaplig träning fullständigt så hela ditt argument kokar ner till att du tror på en falsk konsensus men din åsikt i frågan är ju meningslös, du saknar ju basala förutsättningar för att ens börja sätta dig in i frågan. Det man istället kan fråga sig är vilken psykologisk drivkraft som gör att det är så viktigt för dig att tro på detta, jag gissar avsaknad av religion och mening med livet.

   På denna blogg skriver på Lennart Bengtsson och Gösta Wallin, båda välrenommerade forskare inom området, riktiga tvättäkta professorer. De håller inte med om att det är fara å färde, eller att vi meningsfyllt kan påverka klimatet eftersom den stora effekten kommer från stora industrinationer vi inte styr över, som Kina och Indien och hundratals miljoner, faktiskt miljarder människor är på väg att lyfta sig ur fattigdom, inte minst i Afrika, och det som krävs för detta är billig energi, som endast realistiskt kan frambringas med fossila bränslen.

   Gillad av 4 personer

   • M skriver:

    Astrologi och väder och vind och en titel borgar inte för någon kunskap. Ursäkta att jag lägger mig i, men Danske Man, dina argumentation är varken logisk eller träffande, dy byter ämne för att hitta något att skriva om. Jag tror tyvärr inte du är annat än munväder och det säger väl en del om svenska universitet med tanke på din höga bildningsnivå?

    Gilla

  • gmiksche skriver:

   Vi på kommentarsfältet är ganska många som klagar. Dagligen. Det ligger i människans natur att klaga när man inte kan/får/orkar ändra på saker som man inser borde ändras. Vi nöjer oss, ursäkta användningen av ”oss”, med det väder vi har. Och så lyssnar vi förstrött på Greta med dubbelsvans, ursäkta, det var flätor, jag tänkte fel, hon har ju en svans av anhängare men två flätor. Vi, ursäkta ”vi”, är ganska bra meteorologer vad samtalsklimatet i Sverige gäller. Det är vår specialitet, icke minst Patriks. Samtalsklimatet har gått åt det kallare hållet, det har väl också du märkt. Och åtminstone jag på den mästrande tonen i ditt inlägg. Fortsätt bara, så räddas världen.

   När jag sitter här framför datorn och värderar meteorologisk information skattar jag mig ofta lycklig att jag inte föddes för en så där 15 000 år sedan. Visserligen fanns då inga datorer till hands, men det kan vi bortse från. På den tiden var det 100 mil eller mer söderut till de närmaste grannarna. Där jag sitter var det is. Men sen hände det att isen smälte. Och så småningom steg Huddinge upp ur havet och så blev det grönt och så kom några sydbor (som invandringen gjorde till nordbor) och lade till vid udden i det bräckvatten som senare kom att bli Mälaren och varifrån Huddinge fått sitt namn.

   Det är bara en sak jag är osäker på. Att isen smälte måste väl bero på att det blivit varmare. Tror du att det är sydbornas lägereldar som gjorde susen. Eller, i vetenskapliga termer, lägereldarnas koldioxid?

   Gillad av 1 person

 20. Lennart Bengtsson skriver:

  Detta är alldeles förfärligt och jag hoppas verkligen att den ambitiösa ungdomen struntar i dessa hopplösa och passiva akademiker. Jag kan faktiskt tala av egen erfarenhet. I mitt gymnasium erbjöds ingen undervisning i specialmatematik så jag bestämde helt sonika att studera på egen hand med hjälp av lämpliga läroböcker samt ett antal NKI-brev. Det gick alldeles utmärkt. Jag fick tendera i grannstaden och fick ett hyggligt a i betyg.

  Idag är kunskapsutbudet enormt och för energiska och företagsamma studenter kan man reducera dagens svenska universitetsutbildning till ett minimum. Via Internet kan man klara det mesta. Jag utbildar mig själv fortfarande i senior ålder dagligen på detta sätt. Utbytet av föredrag är enormt och vissa kurser kan anskaffas som fristående digitalminnen som DVD. För språk behöver man viss tillgång till lärare för uttal mm och för experimentella studier tillgång till laboratorier.

  För de studiemotiverade och studiebegåvade är dagens situation ett verkligt Schlaraffenland. För de mindre begåvade och mindre företagsamma studenterna vore det mer rimligt att satsa på olika former av direkt yrkesutbildning vilket säkert många studenter skulle föredra. Det behövs massor av folk i vårdyrkena samt för utbildningen i grundskolan. Dessutom kan många yrken idag överlåtas åt AI. Visst skulle ett AI-system klara dagens juridiska rutinsysslor?

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Vad får dig att tro att ”AI” inte är väldigt jävigt och korrupt? Har du inte hört talas om orättvisorna i censuren på Facebook och Twitter? Det sitter människor bakom ”AI”, och de styr helt utan ansvar och insyn som de finner lustigt och lönsamt.

   Gilla

 21. Jari Norvanto skriver:

  Ständigt dessa kravmaskiner som pockar på skattefinansiering för sina särintressen, möjligen motiverade som förment allmännytta och positiv avkastning.

  SKL:s tidning Dagens Samhälle verkar vara extremt i den bemärkelsen; en mingelplats för kravmaskiners särintressen och godhetsmarknad med rättighetsaktivism, gränslöshet och anspråk på skattebetalarnas resurser. Nej tack, bettlare undanbedes.

  Gillad av 1 person

 22. O.t. skriver:

  http://www.friatider.se/ingrid-carlqvist-d-ms-till-13000-kronor-i-b-ter-f-r-poddcasts-ndning-anarkotyranni

  Helsingborgs tingsrätt lutar sig på den så kallade webbsändningsregeln, som tillkom 2003. Ingrid och Condrad invänder att lagen är ”föråldrad och rimligtvis inte kan gälla varenda kotte som sänder live på Youtube”. På den tiden fanns ju inte Facebook, Twitter och Youtube, plattformar som idag är med och formar internet och samhället.

  På nätet finns otaliga poddar. Men råkar du vara samhälls- och invandringskritisk kan du hastigt få lagens långa arm efter dig.

  Gillad av 1 person

 23. lookslikeanangel skriver:

  ”Nattfösaren”

  Kanske hög tid att koppla bort autopilot-värdegrunden
  och manövrera manuellt så att man undviker en
  överstegring och en krasch….

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.