Patrik Engellau: Vi lever i historien

Patrik Engellau

Sedan 1200-talet har Sverige haft ett dussintal distinkta epoker enligt mer eller mindre vedertagen historieskrivning (även om alla historiker förstås inte erkänner precis samma indelningar). Epokerna heter Folkungatiden, Stormannatiden, Kalmarunionen, Vasatiden, Stormaktstiden och så vidare.

För ungefär trettiofem år sedan skrev jag en historiebok om Sverige. På Spaning efter Moder Sveas Själ heter den. Jag ville placera vår egen tid i den långa raden historiska tidevarv för att kunna gissa lite om vad som skulle hända i framtiden. Eftersom trettiofem år har gått så har framtiden i viss mån redan kommit. En del av facit föreligger således.

Ett av mina många problem när jag skrev boken var att ge vår egen epok ett namn. Vad jag kunde upptäcka hade inga historiker gjort det. Det kunde heta sådant som ”Marschen mot välfärdssamhället” eller ”Demokratins tidevarv”, men det tyckte jag var mesiga och inställsamma beteckningar. Epoker ska benämnas efter de dominerande makthavarna menade jag. Så brukar det vara i svensk historiografi. Hur ska man veta vilka som är de dominerande makthavarna? De som tar huvuddelen av pengarna, såklart. Därmed hade vår epok fått ett namn, nämligen Politikerväldet, eftersom politikerna tar uppemot hälften av bruttonationalprodukten.

Därmed hade jag gjort mig impopulär – i den mån någon överhuvudtaget brydde sig – ty politikerna tycker lika mycket om att höra att de är makthavare som kapitalisterna gillade att höra av Karl Marx att de var en härskande klass.

Vår epok började 1932, sa jag lite tvärsäkert, dels för att få en hållpunkt att räkna från, dels för att det var då socialdemokraterna, som varit vår epoks avgörande kraft, kom till makten. När jag skrev boken för trettiofem år sedan kunde jag, genom att jämföra med tidigare historiska svängningar, entusiastiskt räkna ut att politikerväldet skulle ta slut år 1992. Det var naturligtvis ett stycke häxeri men huvudpoängen framstår idag så mycket klarare än den gjorde då, nämligen att politikerväldet lever på lånad tid. Numera instämmer var och varannan i att vår epok går mot sitt slut och medan människorna famlar efter svar på frågorna om vart vi skall och vad vi vill. (Jag framhöll mycket riktigt att den efterföljande epoken skulle bli en ”sökperiod” liksom renässansen och upplysningstiden.)

Varje epok sedan 1200-talet, förklarade jag, har haft sin speciella karaktär eller affärsidé och det var detta som skiljde just den epoken från den föregående och den efterföljande. Politikerväldets grundläggande affärsidé är att det blir bäst när politiker och centralt placerade experter får fatta beslut om hur människorna ska ha det.

Vem som helst kan fatta att den filosofin faktiskt, inledningsvis, kan åstadkomma en del förbättringar för folket, till exempel genom regler för hur folkhemmets toalettutrymmen ska konstrueras och att barn ska ha gratis tandvård. Men vem som helst kan också fatta att den filosofin blir förkvävande och skadlig för folket om härskarna inte begriper när de ska lägga band på sig själva. Där är problemet. Har du någonsin i historien sett en makthavare som begripit att han ska lägga band på sig själv?

Därför hade politikerväldet först en bra period när det gjorde goda saker för folket och sedan en dålig period, vid vars slut vi nu lever, där den gör saker som det själv tycker känns rätt, men är skadliga för folket. (Överkurs: Jämför med det karolinska enväldet, en annan svensk historisk epok. Under Karl XI gjordes stora framsteg, räfster mot korrupta jordägare till exempel, som under hans son Karl XII föröddes till stor skada och lidande för Sveriges folk.)

Egentligen räcker det med att komma ihåg två årtal för att begripa vår historiska epok, alltså Politikerväldet. Det första årtalet är 1947 och det andra 1974. (Kan en vänligt inställd världsande ha valt dessa två år – 47 och 74 – för att göra det lättare för framtidens skolbarn att förstå Sveriges historia ungefär som den pedagogiska ramsan som minner om Hallands floder ”Vi ska äta, ni ska laga”?)

1947 infördes källskatten och personnumret. Utan dessa hade politikerväldet inte kunnat utvecklas. Utan källskatten, som innebär att arbetsgivarna agerar skatteindrivare, hade politikerna inte kunnat höja skatteuttaget – utsugningsgraden, kunde en skolad marxist kunnat inflika – till dagens nivåer eftersom löntagarna aldrig hade gått med på att öppna plånboken och betala in hälften eller däromkring av lönen till staten. Utan personnumret hade den minutiösa kontrollen av medborgarna och administrationen av rättvisan inte kunnat etableras. (Att många invandrare har oklara eller mångdubbla personnummer är, tror jag, ett mycket större hot mot politikerväldet än vad det själv begriper. Dess återstående legitimitet handlar om ordning och rättvisa och slarvet med identiteter och pass gör ett skämt av allt sådant.)

År 1974, med den nya regeringsformen, var politikerväldets kröningsfest. I den nya grundlagen kom politikerna ut som goda härskare ungefär som när Napoleon lät kröna sig till kejsare. 1974 var också det ödesmättade år då marginalskatterna var som högst. Du kanske tror att frågan om marginalskatter är en reaktionär skitsak. Det trodde jag också förr i tiden. Men när marginalskatten för låginkomsttagare ligger kring 50 procent (och 80 procent för höginkomsttagare), vilket den gjorde 1974, då är det bara källskatten som kan rädda makthavarna eftersom den döljer för de minst misstänksamma skattebetalarna, deras egna väljare, hur det ser ut i verkligheten. Politikerväldets utmaning och skräck numera är att fjällen faller från nettoskattebetalarnas ögon.

67 reaktioner på ”Patrik Engellau: Vi lever i historien

 1. Rolf Wasén skriver:

  Engellau har en viktig poäng i att maktstrukturerna i det moderna Sverige inte direkt uppmanat politiker, eller den andra samhällsmakten media för den delen, att lägga band på sig. På ett sluttande plan har det gradvis blivit sämre med den varan. Nu väntar naturligtvis en uppgörelse när stupet på allvar närmar sig.

  Inte kommer folk att lyssna när politiker och media förklarar: Förra året stod vi vi ruinens brant. I år ska vi ta ett stort steg framåt!

  Fysikern och filosofen Erwin Schrödinger tog sig tid att undersöka ett antal viktiga vishetsläror för att om utröna om det fanns någon gemensam nämnare. Föga förvånande fann han dygden självbehärskning.

  Tydligt är att det behövs någon form av intelligent ”dämpning” (som ett konservativt element?).

  Gillad av 9 personer

  • Thomas Ek skriver:

   Den här texten av Engellau borde ingå i skolundervisningen (grundskolan), för att på så sätt ge hjälp till att eleverna öppnar sina egna ögon.

   Gillad av 7 personer

   • Aha skriver:

    Framför allt borde Engellaus krönikor nå allmän kännedom, någonting som miljoner svenskar läser till frukosten (i sina paddor). Det skulle förändra Sverige.

    Problemet är alltså att få Engellaus krönikor bli uppmärksammade i folkdjupet.

    Ps Hur många svenskar slulle läsa krönikor av Engellaus kaliber om alla hade tillgång till dem? Skulle det verkligen bli miljoner? De flesta struntar väl i samhällskrönikor? Hur många läser Hakelius som är en vass krönikör i etablerad media? Hur många läser kändisen Alex Schulmans krönikor (inte jag)? Frågan måste nog bli; hur många i % av de samhällsintresserade skulle läsa Engellaus krönikor om de kände till krönikorna (och fick dem presenterade i flödet)? Ds

    Gillad av 1 person

 2. afugglas skriver:

  Tack för påminnelsen om det socialistiska helvetet politikerna utsätter de allra svagaste för!
  Att kränka rätten till LIV och EGENDOM har svenska folket inte uppenbarat ännu?

  Gillad av 7 personer

 3. Bo Svensson skriver:

  Bland de tankar man hör om vad som skall hända sen, är det bara mina som visar på hur vi själva tar den direkta makten. – Över skattemedlens spenderande, över skapandet av köpkraft, över hur undervisning skall bedrivas. – Alla andra vill bara trumfa genom sina egna idéer: Byta ut makthavarna mot andra klokare som gör som ni vill.

  Land skall med lag byggas, heter det egentligen. – Inte styras. – Där det finns rättsordning, är det den som styr och med en perfekt rättsordning, blir makthavare sysslolösa.

  Gillad av 4 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Och när en rättsordning är perfekt, är när den resulterar i framlängesutveckling. – Incitamenten styr rätt och inte fel.

   Ett akut problem som rättsordningen måste hantera nu, är hur man skall göra med medborgare som anslutit sig till en särskilt vidrig gren av islam. – Tycka synd om -politiken försvårar dessutom en lösning genom att man ser sig tvingad att ge asyl åt uigurer tillhörande sekten som riskerar dödsstraff där de hör hemma.

   Man kommer inte att lösa problemet innanför rådande regler och konventioner men den rätta lösningen som man måste landa i hellre förr än senare, är krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet utanför bevakade enklaver.

   Hade det funnits någon bättre lösning, skulle jag redan hittat den. – Jag har begrundat problemet under decennier.

   Gilla

   • Richard skriver:

    ”Hade det funnits någon bättre lösning, skulle jag redan hittat den. – Jag har begrundat problemet under decennier.”

    Läs Fredriks kommentar till dig om hybris. Dina idéer verkar inte vara så pjåkiga men heller inte så geniala som du själv verkar tro.

    Om du söker i ditt eget djup så kommer du att, genom inåtkännande och ärlighet, kunna stävja denna hybris. Du kommer att bli lyckligare och dina idéer kommer att kunna komma mer till sin rätt.

    Innan du gjort det kommer du aldrig få mer än den lilla respons du hittills fått (vilken jag tror är en förlust både för oss andra och för dig själv).

    Gillad av 2 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Det behövs inga geniala idéer. – Det behövs bara att man formulerar problemet och sover på saken. – Det behövs inte mera kompetens, intelligens och strävan efter perfektion än den som ligger bakom den elektriska gräddvispen eller vilken som helst av alla tusentals innovationer som gör libet bekvämare. – Jag har några sådana också men allt är meningslöst innan man får ordning i stort.

    Vårt samhälle kan ses som ett bygge, där den intelligensen ägnats installationerna, och finishen och klåpare hade ansvaret för den bärande stommen.

    Gilla

   • Jan Andersson skriver:

    Problemet var väl att de flesta kvinnliga vänsterpolitiker som såg IS-krigarna ge sig iväg, betraktade dem som unga engagerade människor som gjorde något åt en politisk situation som de brann för. Vi som gjort lumpen fick lära oss att efter två veckor vid fronten är en soldat ”död, sårad eller svårt psykiskt sjuk”. Många av USA:s krigsveteraner i modern tid blir det aldrig folk av igen.

    Gilla

   • Dnam skriver:

    @Bo, nej jag gillar många av dina tankar, men kan för mitt liv inte se hur vi skall nå dem, så många med med eftersöker nog mindre finslip på det du redan sagt och en djupdykning i hur vi skall få det att ske istället, men det är så klart upp till dig.

    Ramlösarambo, haha hmm, den fattar jag inte helt.. men klart är, they drew first blood.
    Snarare RomRambo..

    Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Man har ju svetsat fast rodret på katastrofkurs, genom att konventioner man undertecknat i folkets namn och EU-instanser skall trumfa svenska riksdagsbeslut, svenska domslut och svensk grundlag. – Alla realistiska förslag att ändra på detta, kommer snart att bli illegala och internetdiskussioner på temat att stängas ner.

    De civiliserade alternativen för återställande av normalitet blir allt mer osannolika.

    Gilla

 4. svenne skriver:

  ”Politikerväldets utmaning och skräck numera är att fjällen faller från nettoskattebetalarnas ögon.”

  Den skatt som betalades innan massinvandringen började bidrog i alla fall till att politikerna på ett någorlunda acceptabelt sätt uppfyllde kraven beträffande samhällskontraktets stabilitet. Men nu har detta förändrats under några decennier på grund av att de faciliteter som tidigare ingick i kontraktet undan för undan har luckrats upp. Detta därför att politikernas nya fokus – migrationen – ställer krav som inte går att förena med den välfärd som tidigare ansågs vara en självklar del av ett samhällskontrakt som upprätthölls med hjälp av ett högt skatteuttag.

  Då fjällen faller från mina ögon så skönjer jag ett ökat skattetryck i kombination med en urholkning av samhällskontraktet för att uppfylla åtaganden som medborgarna överhuvudtaget inte har blivit tillfrågade om de vill medverka till. Intresset att betala skatt avtar givetvis i proportion till ökningen av utgifterna för att upprätthålla vår ”humanitära stormaktsstatus”, och detta fortsätter trots att politikerna börjar inse att vi under ganska lång tid har varit ”alltför naiva”.

  Gillad av 10 personer

 5. Dnam eksnad skriver:

  Jo tack, min mor betalade 80%, hon var småskollärare och bidrog med sitt goda lärarskap i ett område där inte alla hade det så lätt, men affärssinnet som morfar hade gick inte i arv och arvskatt och skatt på skatt och en expropropriering av mark (nå kommunen hotade med advokater så min mor hade inte så mycket att sätta emot) gjorde att hela min morfars lilla affärsimperium stals av staten, så nu lever min mor på sin pyttelilla pension. Vad fan fick hon för pengarna? Ett land där hennes barnbarn inte kan gå trygga, där man lägger mer på upprepade våldtäktsmän och IS-mördare än på äldre och svenska barn. Vilket vidrigt land, jag vet faktiskt inget vidrigare land, för i Sovjet så visste åtminstone många att de var förtryckta, svenskarna valde detta själva, och inte ens Stalin ville ju förråda sitt land, som våra ledare gör, pk-ideologin är sjuk. Så vad bidde det av det, bidde det en tumme, nej vi fick våldtäkter för skattepengarna, upp nästan 1700% från 1975, det är symbolen för den förändring av samhället som skett sedan min barndom, det har blivit sämre, varje år, 2019 blir värre än 2018, var så säker.

  Igår skrev någon ett inlägg om ett kontrakt mellan ”storebror och lillebror”, ett samhällskontrakt då, ett kontrakt som är brutet. Östman noterade dock korrekt, vilket kontrakt? Det undrar jag också, ett kontrakt kräver nämligen att två skriver under, jag har aldrig skrivit under, och inte min mor heller. Jag följer detta lands lagar och regler endast under hot om fängelse eller att man blir skjuten av staten om man gör det som borde göras, min familj går först. Det är en fundering jag gjort mig på senare tid, hur uppstår krig? Krig uppstår väl om en grupps intressen går emot en annan på ett fundamentalt sätt, men det räcker inte, vad behövs mer? Jo, det som behövs är att grupperna har ledare som företräder gruppens intressen. Så kan krig och inbördeskrig uppstå. I ett land som Sverige där landsförräderiet möjligen var inbyggt i de principer som socialdemokratin följde från början, men endast gradvist blev explicit, folkförräderiet blev normaliserat gradvis, hur uppstår krig då? Det som sker och har skett i Sverige är ju självklart sådant som man drog i krig för tidigare, men det kräver ju att ens ledare företräder folket, när man saknar ledare, och istället hela det styrande skiktet är förrädare och lojala med fienden, ja, då blir det inget krig, och att börja ett själv är ju ganska meningslöst. Så the dude abides, mina pengar tog ni men mina tankar och mina barn får ni inte. Det är mitt krig, min barn får de inte.

  Gillad av 17 personer

  • lenam skriver:

   Väldigt sorglig berättelse. Det är alltså mitt land du skriver om? Ett land som inte ens är värt att slåss för. Att vara rädd om. Måste vara en enkel match att invadera detta land eller göra en stadskupp och kalla sig för landets befriare. I landet bor globalister som tycker de kan slå sig ner någon annanstans om det inte passar. Ett mångkulturellt land på väg ner i botten.

   Gillad av 2 personer

   • Dnam skriver:

    Det skriver jag inte, läs innantill, men 80% är indoktrinerade varav kanske 50% kan väckas, men vi saknar ju ledare, det är min poäng, jag tycker självklart det är värt att gå i krig för det sätt att leva vi hade, eller trodde vi hade, men att göra det själv, det är ju meningslöst. Du tror väl inte att det vi gör här är krig? Vi attackeras och mördas och våldtas och våra rättigheter försvinner, våra barn rånas och slås ner i snart alla städer i Sverige, men det är ju inte krig, det är ju bara en sida som utför krigshandlingar.

    Gillad av 16 personer

  • Dandersan skriver:

   Med 80% i marginalskatt var de fåtal som kunde låna och dra av räntan vinnare.
   Det var svårt få låna men inte omöjligt.
   Inflationen var hög och ett stenhus i Gamla stan blev guld värd-för han som bestämde då-Sträng.
   En politiker som visste hur man skulle beskatta folket.
   Finansminister 1955-1976. Skattetrycket ökade under hans tid från 22% till 43%
   Samma som vi har idag. https://www.ekonomifakta.se/fakta/skatter/skattetryck/skattetrycket-historiskt/
   (Toppade på 50% 1990)

   Gillad av 1 person

   • Mangan skriver:

    Vilka många fall syftar du på? Pomperipossa-effekten orsakades av reglerna kring de höjda sociala egenavgifter som infördes år 1976 och åtgärdades redan samma år.

    Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   Muslimerna kommer att vara i majoritet snart, speciellt om invandringen fortsätter. Det är än så länge bara ett gissat årtal, men det kommer garanterat att inträffa, eftersom det redan är en realitet på vissa orter. Det kommer inte att gå lika snabbt överallt, men en majoritet i Sverige kommer kanske inom trettio-fyrtio år att rösta fram och införa sharialagen. Sedan är det slut med begreppet Sverige och vad vi själva och världen förknippar ordet Sweden med.

   Hur skall svensk polis då kunna upprätthålla våldsmonopolet, när deras uppdrag ändras radikalt och bland annat innebär att aktivt uppsöka och lagföra alla som kallar sig kristna eller vill smuggla in en julskinka och ett par pils från Danmark?

   Allt färre nettoskattebetalande svenskar skall stå för uppehället för allt fler invandrare. Men när inte längre ens 100 % skatteuttag förslår, måste ersättningarna minskas till dess att det inte går att leva på så litet pengar längre. Dessutom har antalet svenska företag som skulle kunnat anställa några av invandrarna minskat drastiskt, det har också redan börjat.

   Våld, kriminalitet och våldtäkter kommer att öka kontinuerligt till episka nivåer, kurvan pekar redan brant uppåt.

   Lösningen kommer av sig själv. Det blir snart värre i Sverige än det är i deras respektive hemländer då och invandrarna kommer att söka sig tillbaka. Mellanspelet i Sverige blir för dem en personlig katastrof, som ett långt fängelsestraff.

   Men de är fria att återvandra nu, och kanske även få en returbiljett i handen. Någon måste upplysa dem om att det är det enda lilla halmstrået för ett drägligt liv. Det är inget liv att sitta och vänta på jobb i ett svenskt ghetto, för de allra flesta kommer inte att få något.

   ALLA utanför tullarna i Stockholm vet att det kommer att bli så här, men politikerna kommer INTE att göra något förrän de blir så illa tvungna. De måste därför redan nu illa snabbt bytas ut till några som förstår konsekvenserna av strutspolitiken.

   Vi hamnar alla snart i en ekonomisk istid. Frågan att hur kallt det kommer att bli, och om det är möjligt att återställa välfärden när den mesta kompetensen har dött eller flytt Sverige. Det är idag bara språkbarriären som håller igen flyttplanerna till Polen, Ungen, Baltikum eller Vitryssland för många företag, men många kommer att sticka i alla fall när det inte går att driva företaget i Sverige längre. Det har också redan börjat och pågått i många år.

   Gilla

 6. Eva skriver:

  Innan arbetsgivaren tog skatten var det polisens uppgift. I Helsingborg innebar det för fabriksarbetarna att de inte bara behövde betala skatt utan att de även ”fick ge” en slant till polismannen som drev in skatten. När arbetsgivaren sen tog över skatteindrivandet sågs det faktiskt som en förbättring. Då behövde man bara betala skatt och slapp ”ge extra” till polisen. Misstänker att Engellaus släkt inte har någon erfarenhet av detta, men min har.

  Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Den svenska mentaliteten är framför allt tröghet.Vi har sedan urminnes tider uppfostrats till att tro på överheten, Själv minns jag bilden som min mamma var så stolt över; det var när hennes pappa, stadsfiskalen i Haparanda, med hatten i handen, bockar djuot när han tar den nyblivne kung Gustav VI Adolf i handen på hans eriksgata. För mig symboliserar den bilden inställningen till våra styresmän.

    Det ansågs länge som rent av oförskämt att på något sätt ifrågasätta den goda viljan bakom regeringens förslag. Förmodligen är det i huvudsak så nu också.

    Fortfarande vägrar majoriteten att inse det katastrofala och ondsinta bakom invandringspolitiken. Inte ens när man vägrar att ta itu med de vidrigaste av vidriga; dessa yrkesmördare och deras anhang vill man tro att det finns annat än god vilja bakom. ”Det kanske är lite naivt men de tänker ju mänskligt” tycks de resonera. Själv kan jag känna att det tänkesättet är djupt inympat i min egen själ också; Jag måste kämpa med denna reflexmässiga reaktion varje gång.

    Å andra sidan tror jag att det i originalsvensken finns en gräns. Vår uppgift är att visa för honom att gränsen är nådd för länge sedan. Anledningen till att gemene man inte ser det är att motståndarlaget flyttat målstolparna; lite i taget; år efter år.

    Men det börjar nog tisslas och tasslas här och var. Hoppas det inte är för sent.

    Gilla

 7. styggestig skriver:

  Sprickorna i bygget är uppenbara för de flesta och fjällen har nog börjat falla, det är organisationen som ännu saknas, men den är i sin linda. Lokala revoltungar har uppstått i Vellinge och i Staffanstorp, där man ger fingret åt dekreten från det centrala partihögkvarteret. LO-och TCO-kollektiven är fortfarande lojala mot sina centrala ledningar, men hur länge kommer fotfolket att acceptera detta? Det knakar redan och SD har gjort inbrytningar.
  Vi bör nog även se ”röstning med fötterna”, som exempelvis lärarbristen, som en revolt mot den tidigare nationella tätheten. Tino Sananaji gör just nu en studie av kostnaderna för emigrationen från Sverige. Om denna vet vi försvinnande lite, däremot vet vi en hel del om immigrationens kostnader. Är det endast ”anywheres” och ”tjänstepensionärer” (till Portugal) som utvandrar eller ser vi ett bredare mönster?

  Gillad av 1 person

  • Axel skriver:

   Undrar vad Löfvens nästa utspel blir, dikterat av Tro och Solidaritet. Troligen blir det en dimridå med anklagelser mot Höger, så att debatten om IS krigarnas återkomst blir minskad.

   Gilla

 8. Den ohämmade tillväxtens epok skriver:

  …och hur gör man bra ifrån sig som kommunpolitiker? Jo – man får kommunens befolkningsunderlag att växa. Mer människor, mer bostäder, mer arbeten, mer av allt – det är den bekräftelse en kommunpolitikers ego kräver – som en mätare på den egna framgången. Vad tillväxten består av spelar mindre roll. Malmö har växt så det knakar i flera årtionden. Och tar emot ett årligt utjämningsbidrag, från rikare kommuner, på runt 5 miljarder. Så någon egentlig ekonomisk broms lär inte Malmös politiker behöva bry sig om. Andra kommuner får bistå med den ekonomiska hjälpen. Drivs samtliga kommuner i Sverige, som Malmö, går landet snabbt mot bankrutt.

  Samtliga politiker är överförtjusta i att tala i termer av tillväxt, och jobbskapande åtgärder. Både Fredrik Reinfeldt och Annie Lööf fick relativt nyligen hybris och började talat i termer av 30 till 40 miljoner fler utomeuropeiska medborgare till Sverige. Förr kom en måttlig tillväxt svenskarna till del. Man växte organiskt och naturligt. Men inom en integrerad europeisk arbetsmarknad, fungerar det inte så. Samtliga EU-länder konkurrera om nya arbeten. Inom EU ses interna folkomflyttningar som något helt igenom positivt. Det ökar på konkurrensen, och pressar priser. Lägsta anbud vinner. Men ger även stora volymer av tiggande ”EU-migranter” utanför våra butiker. Och för olika infrastrukturprojekt drar en ny tids moderna rallare runt i Europa. Det tycks som om politiker inte gör någon skillnad på svenska medborgare och ekonomiska migranter. Vem vågar i dag tala varmt om den egen hembygden? Ökningen av just svenskar – törs man säga så – begränsas av nativitetsnivåer. Det tar väl runt 25 år innan en nyfödd tar sig ut och börjar bli produktiv. Dessa begränsningar existerar inte för ekonomiska migranter. Stora volymer ligger endast en dagsresa bort.

  Det som kom att utlösa Brexit i England var inte så mycket den utomeuropeiska invandringen, som inflödet av östeuropeisk arbetskraft. Den utvandringen såg Östländernas politiker positivt på. Så vissa migrationsströmmar var/är de inte alls emot – men samma migrationsrörelse – kom att utlösa Englands utträde ur EU.

  Nu har befolkningen i Sveriges vuxit så pass mycket att kapacitetsbrister i vårt elnät uppstått. I vårt lands stamnät börjar de bli mer än påtagliga. Runt större svenska städer nås redan i dag ett kapacitetstak. Befolkningen i Sverige har vuxit så snabbt att industrialiseringen runt våra storstäder, i viss mån, börjat hämmas av brister i vår egen elförsörjning. Samtidigt har internationella företag, som Google och Facebook, upptäckt våra relativt sett låga elpriser. Och förlägger datahallar hos oss. Och kommunpolitiker jublar över dessa framgångar. Tillväxt är den lovsång politiker ständigt sjunger.

  Nu vill man även politisk driva på elbilsutvecklingen i Sverige. Samtidigt som kärnkraften skall fasas ut. Mer konsumerande människor, inom svenska gränser, skall rädda jordens klimatet. Få ihop det den som kan. Få rikspolitiker sätter sig emot en stor anhöriginvandring. Sverige växer i praktiken med mer än 150 000 nytillkomna per år. En invandring vi vet inte är särdeles sysselsättningsskapande, annat än för de som bygger infrastruktur, bostäder och arbetar inom omhändertagandebranschen.

  Varför tycks det ligga ett egenvärde i alla former av tillväxt? Även i den ohämmade? Ohämmad tillväxt i en kropp kallas för cancer. Frågan är om inte Sveriges tillväxt, på senare år, behöver få ett eget uttryck. Av mindre positiv karaktär. Som en följd av politikerväldets och EU:s ohämmade framfart med våra samlade resurser. Inte minst av våra gemensamma skattemedel.

  Länk Ny Teknik om elnätets kapacitetsbrister; https://www.nyteknik.se/sponsrad/kapacitetsbrist-en-risk-for-bade-miljo-och-samhalle-6953305

  Gillad av 11 personer

  • Aha skriver:

   Visserligen ger tillväxt stordriftsfördelar men det är en ganska infantil inställning att alltid eftersträva tillväxt såsom de flesta politiker vill och som ger dem gott eftermäle.

   Sverige har en unik tillgång; liten befolkning på en stor yta. Detta är en bristvara i de flesta länder och ska därför naturligtvis inte skänkas bort i någon diffus mångkultur vision om att bli 30 miljoner. Det är så otroligt ogenomtänkt.
   Det ska vara tvärtom; det ska kosta att bli medborgare i ett land där man slipper att stressas av folkmassor och där man kan röra sig fritt i en vacker natur.

   Gillad av 3 personer

 9. A skriver:

  Men egentligen hade du väl rätt P.E. Den nationalsocialistiska epoken tar ju slut ungefär då. Sen tar det globalistiska politikerväldet vid. Folkförrädar-epoken, de företräder ett markområde…oj klockan har visst stannat igen… 🙂

  Mvh A

  Gillad av 4 personer

 10. Göran Fredriksson skriver:

  Marginalskatten var som högst i mitten av 1980-talet, 85 % på bruttoinkomsten då inkluderat kapitalinkomster till vilka för företagare även ingick påhittad kapitalavkastning på företagets maskiner m.m liksom påhittad avkastning på småhus som ägaren bodde i. Men då hade arbetsgivaravgiften först dragits bort, som mest c:a 40 %. Det som blev kvar var således högst 15 % av 60 % = 9 %. Dessa 9 % skulle även räcka till moms och diverse punktskatter. För Astrid Lindgren blev detta 102 % i skatt. Men då tog hon nog inte med alla väl dolda skatter i beräkningen.

  Gillad av 5 personer

 11. Göran Holmström skriver:

  Är det något livet som förälder lärt mig så är det att sanningen kommer alltid fram förr eller senare. Hemligheter i en familj lönar sig inte, då stora som små pyser ut till slut.
  Trots att jag är skild så har vår familj en extrem sammanhållning, det kittet som håller oss så tajta.
  Är som jag ser det total ärlighet med varandra och förståelse för allas sidor och egenheter,
  som gör oss både tajta och starka, Visst har vi konflikter, men dom löses enkelt då alla kort ligger redan på bordet.
  Där skiljer sig vår ”Verklighet” mycket från den som dom styrande vill pracka på alla och köra ner i halsen med värdegrunden som huskur.
  Skaparen av socialdemokratin var en missnöjd själ, utan pappa, morsa på fattighuset, vart skräddare och förmodligen inte nöjd med det då det politiska tog överhanden.’
  Tittar man på bilderna av honom så ser han ut som urtypen för en extrem-marxist.
  August Palm påstås startat detta 1881 med Talet,”Hvad Vilja Socialdemokraterna.
  År 1928 formulerade Per Albin Hansson Socialdemokraternas vision om Folkhemmet: ”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn.”
  Redan där visas viljan att likställa alla människor, vilket helt går mot vår natur.
  Sanningen då? Ja socialdemokratin gav ut tidningen Lucifer:” En Helfvetes Ljusbringare”, där svartmålades präster som svartrockar, kapitalister fick sig skopor med skäll med,
  Den lades ner rätt omgående då den passade inte in i dåvarande värdegrund!
  Redan då så dubbel bokföring, inte det bästa sätt att sköta om sitt hus!
  Nu cirka 130 år senare så visar sig deras sanna ansikte rätt rejält i och med alla spärrar som verkar släppt.

  Gillad av 6 personer

 12. Bj skriver:

  OECD förutspår minskad tillväxt i Sverigie
  En ny rapport från den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD drar ned tillväxtprognosen för 2019 och varnar samtidigt för orosmoln som bland annat kompetensbrist och förutsättningar på bostadsmarknaden som kan leda till en bostadskris.

  Detta är inget att förvånas över. Sverige har en arbetsmarknad som förutsätter hög utbildning eller stor yrkeskunskap samt egen initiativförmåga. Enkla och lågavlönade jobb är i hög grad bortrationaliserade. Lägg därtill en omfattande bostadsbrist i nästan hela landet.

  En stor invandring av lågutbildad arbetskraft kommer därför att (a) inte tillföra kompetens till industrin, (b) skapa segregation och högst olika sysselsättningsgrad hos inhemskt född och invandrad arbetskraft, (c) ge stor skillnad i studieresultaten betingat på ursprung, (d) hämna produktivitetsutveckling och tillväxt samt (e) belasta välfärdssystemen eftersom försörjningsbörda per arbetande ökar.
  Detta kan inte förvåna någon.

  P.S. När den outbildade arbetskraften inser att den har dragit en nitlott återstår kriminalitet för att tjäna pengar. Droger följer som ett brev på posten… Lägg till fega och handlingsförlamade politiker och media så har

  Gillad av 4 personer

 13. HL skriver:

  ”Laga Ni, Äta Vi” så fick jag lära mig Hallands åar på 50-talet. ”Drängen behöver inte äta lax mer än 3 dar i veckan”

  Gilla

 14. Göran Holmström skriver:

  Fortsättning ,Olof Palmes arvode som statsminister 1983 var 18’040 kronor i månaden. Det motsvarar 44’322 kronor i dagens penningvärde.
  Stefan Löfvens statsministerarvode är 168’000 kronor i månaden. Detta påstås av en reporter.
  Lite enkelt kan vi kontrollera det, jag hade mitt första riktiga arbete på Operan då lönen var 6700 kronor det minns jag, även att jag kunde spara 1000 kr per månad trots ägande av bil och boende i lägenhet. Motsvarande arbete idag i storstad ger cirka 28-30 tusen i lön vi delar för enkelhetens skull 30000 i 6700 vilket ger 4,47 gånger 18040 kronor vilket ger 80776 kronor, visst ”reportern” gissade en del fel.
  Men vår ”statsminister” tjänar dubbelt så mycket, så ja han tjänar på att förstöra landet,
  detta är väl tämligen statistiskt bevisat nu. 1983 så fick man exakt samma lön för att gå hemma som att gå till jobbet, vill minnas att det inte var så mycket ”Fuskare” då som nu.
  Vari ligger skillnaden? Jo att våra folkvalda blåser oss fullständigt samt ljuger hejdlöst över detta faktum.
  Medborgare Holmström anmäler sin stora besvikelse med denna uträkning, och vill ha pengarna tillbaka.

  Gillad av 7 personer

  • afugglas skriver:

   Felet med den svenska ”Grundlagen” och valsystemet är, att folket aldrig får en chans att sparka politiker som missbrukar sin position i den statliga hierarkien. Vem avgör missbruket frågar sig säkert många, folket naturligtvis, genom initiativ!!!
   Personligen anser jag Cecilia Wikström är det värsta exemplet.

   Gillad av 2 personer

 15. Eva Danielsson skriver:

  Det socialistiska Politikerväldet vårdar bilden, täckmanteln, av demokrati och folkrörelse men fungerar precis tvärtom. De gör allt som kan hålla dem kvar vid makten och försvaga medborgarnas ställning i samhället. Frågan är hur man ska kunna ersätta Politikerväldet med en epok av Medborgarvälde i någon form. Det första som akut måste lösas är ändå förstås ett totalstopp för invandring kombinerat med ett tufft återvandringsprogram. Det är ju förutsättningen för att kunna göra någonting över huvud taget. Samtidigt så behöver man parallellt också direkt en ny regeringsform som begränsar statens storlek och möjligheter att sno medborgarnas tillgångar och yttrandefrihet. Sverige brukar vara först på bollen när nya trender uppstår, men om det nu förhoppningsvis sker ett tillfrisknande från PK-sjukan runt om i västvärlden, så tror jag tyvärr att vi kommer att vara bland de mest svårbotade.

  Gillad av 5 personer

 16. Erik2 skriver:

  Bra. Behövde få backa ut lite och se de stora linjerna. Den dagliga upplevelsen är ibland tung att bära. Inget ljus syns. Men det kommer andra tider. Det gör det. Sedan har jag ändå en reflektion runt skattetrycket. Jag är lönearbetare. Betalar strax över 50 procent i skatt på min lön (inkl löneskatterna). Sedan är det moms och punktskatter på allt jag använder pengarna till. Det blir ju uppåt 70 procent i skatt. Skulle jag sedan lägga undan lite i en hög för famtida bruk så nallas det regelbundet från staten av det. Skattetrycket är enormt högt. Enormt! Och det är fel. För jag vill ha rätt till mitt eget liv!

  Gillad av 3 personer

  • Dnam skriver:

   Precis! Hade vi kunnat spara så hade vi kunnat göra uppror, som det nu är så är vi fast, endast uppblåsta fastighetspriser döljer det faktum att många är BELÅNADE för att betala för massinvandringen, de har lånat flera miljoner, utan detta skattetryck så hade de haft råd till egen bostad och kunnat spara. Vi är livegna, vårt samhälle är vidrigt, man är ofri från början till slut.

   Gillad av 1 person

 17. Östrahult skriver:

  Dock kanske man kan lägga till att politikerväldet i Sverige går mot sitt sammanbrott i rask takt. Det behövs inte så mycket mera för att resan utför tar fart på allvar, det kan räcka med ett partiledarbyte i Liberalerna. Vi ser dagligen tecken på att sammanbrottet närmar sig. Swedbankhärvan är ett bra exempel på hur LO, bönderna, sossarna, FOLKSAM m fl trasslat in sig och där vanligt folk får en skymt av maktens verkliga ansikte. Ett annat exempel är att en småhysterisk totalt okänd kvinnlig skådis med någon trasslig relation till en karl får kulturministern att rusa ut i en aktion. Sans och vett och moral saknas.

  Gillad av 2 personer

 18. Rolf Wasén skriver:

  A propos att vi lever i och av historien förtjänar kanske Bjälboätten på Östgötaslätten och fridslagarna att nämnas. Enligt Heidenstam hade Birger Jarls mor Ingrid Ylva skinn på näsan och påverkade säkerligen sonen. Birger Jarls son Magnus Ladulås är också känd för sina lagar. Allmogen lär ha burit hans lik från Visingsö till Stockholm, traditionellt grundat av hans far.

  Gillad av 1 person

 19. Sixten Johansson skriver:

  Om jag ska välja ett enda nyckelord för tiden 1950-2020 (-30?) blir det ”regression”. Den kulturregressiva perioden 1950–90 kännetecknas av kollektiv utopism och 40-talisternas långa regressionsrus. Ett vänsterliberalt tänkande blir gradvis allenarådande inte bara inom politik och media, utan även inom humaniora. Konservatismen trängs ut. Ekonomismen, kapitalismen, blir allenarådande som materialistisk samhällssyn, börjar flätas in i statsapparaten och slår mynt av element i den utopistiska samhällsideologin.

  Östblockets fall 1990 innebar ”historiens slut”. Vänsterliberal ideologi och statens symbios med näringsliv, media och akademi var det enda rätta, universella tänkandet. Realismen kunde avvecklas, ledar- och kravlöshet blev idealet, rotlöshet och egoism kompenserades med mobbkollektivism. Den axiomatiska förljugenheten + grupp- och konsensustrycket särskilt via internet och massmedia ledde in i en allt djupare samhällsdestruktiv regression. Den politiska klassen avskilde sig, men flöt överst i bubblan, förstärkte regressionen, blockerade alternativt tänkande och möjliga rivaler.

  Läs gärna ”Regression (psychology)” i eng. Wikipedia. Märk väl att regression även har positiva sidor. Behovet fylls t ex via rus och riter. PK-isternas antilogik och känsloutbrott förklaras av förnekelse och paradoxala motsatser i självbild och psyke. Andra nyckeltermer är neuros, psykos, ångest, försvarsmekanismer, personlighetsstörningar. De kollektiva mekanismerna beskrivs av socialpsykologin.

  Gillad av 4 personer

 20. p kohlin skriver:

  PE-citat ovan: ”Politikerväldets utmaning och skräck numera är att fjällen faller från nettoskattebetalarnas ögon”. Kommentar: när politikerväldet genom lögner om påhittade positiva effekter av invandring och andra av folket ej önskade åtgärder/verksamheter så har det nått en punkt där lögner (som alltid är självdefinierande) måste förstärkas med biasutredningar, uttalanden, propaganda…Det vill säga: till slut har lögnerna förfallit så till den grad att man lika gärna kan prata sanning och då blir det farligt för politikerväldet. Hoppas vi närmar oss detta!

  Gillad av 1 person

 21. Willy Lindqvist skriver:

  Vi får inte glömma det demokratiska underskott som råder i Sverige. Vi kallar politikerna i riksdag, kommun och region för folkvalda. Men det är fel, de är partivalda. Det är partier och inte folket som väljer vilka politiker som ska representera och styra oss. Vi röstar på partier och inte på personer som ska representera oss.
  Partistöden på över en miljard kronor landets partier beviljat sig, används för att hålla medlemmarna i strama tyglar. De som tänker själv kan berövas förmåner och förlora sin plats på valsedeln. Lydiga politiker kan belönas rikligt med hjälp av partistödspengar.
  Frågan är om inte en majoritet av riksdagsplatserna i stället borde lottas ut bland medborgarna för att öka demokratin.

  Gillad av 3 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Ett systemfel som är lätt att rätta till: Partistödet döps om till demokratistöd och fördelas jämnt på de folkvalda.

   Gilla

 22. Di shvedish Bilderberg-mlkh iz a farreter! skriver:

  1995 är sannolikt ett än mer viktigt årtal för Sveriges del än de årtal Patrick nämner ,eftersom det årtalet-1995-markerar början på slutet av nationalstatens Sveriges existens ,eftersom det sedan det årtalet i alltmer ökande utsträckning inte är svenska politiker som fattar beslut i politiska frågor av vikt för Sverige utan ej folkvalda mycket privilegierade och i praktiken skattebefriade, åtalsimmuna och oavsättbara EU-byråkrater i Bryssel.Vet de stackars bedragna och skatteutplundrade svenskarna det?1995 markerar således för Sveriges del övergången från en period dominerad av -i alla formellt-svenska politiker till en period alltmer dominerad av icke-folkvalda,ej åtalsbara,skattebefriade och oavsättbara ej svensktalande EU-byråkrater.1995 markerar således startpunkten för avvecklandet av en i alla fall formell demokrati och startpunkten för ett Pan europeiskt byråkratiskt tyranni.Medhjälpare i denna smutsiga anti-demokratiska hantering har alla svenska sk Bilderberger-partier varit.1995 markerar således början till slutet på formellt demokratisk fas i Sveriges historia ,men 1995 markerar även inledningsfasen av det Pan europeiska fullt utvecklade tyranniet över Sverige med bl a åsiktslagar,en uppdaterad drakonisk svensk cheka-polis och en begynnande centralt planerad och systematiskt genomförd demografisk ”utfasning” av den etniskt svenska folkspillran till förmån för en flod av invällande arabiska och afrikanska befolkningselement.Och förändringen har skett mycket snabbt och under största möjliga hemlighetsmakeri.Den svenska demokratin,de etniska svenskarna och den svenska nationalstaten skall på tämligen kort sikt helt enkelt likvideras.Vem eller vilka har intresse av att denna plan förverkligas?Vem eller vilka profiterar på detta?

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Alla förlorar. – Det finns ingen redig tanke bakom. – De som tror de styr utvecklingen, är själva styrda av sitt hat och sin avund.

   Gilla

 23. phnordin skriver:

  Glänsande bra retrospektiv över den svenska utvecklingen. Förklaringen till dagens situation finns i det historiska skeendet. Jag hoppas de unga generationerna läser detta

  Gilla

  • Jari Norvanto skriver:

   Kan de läsa? Och om så är fallet, ids de? Och vad sen?

   Politik och maktutövning är mer opinion, känslor och flöden än intellekt, analys och rationella överväganden. Åtminstone den demokratiska processen är sådan, baserad mer på gruppsykologi, sentiment och strömningar. Det kommer att bli mer ”passionerat” ju mer samhället krisar. Och kanske är kriser ”bättre” förutsättningar för förändringar än reformer? Reformer är inget att hoppas på när politikerklassen fjärmat sig från medborgarna, och dessutom komplicerat demokratin genom att blanda upp befolkningen med vitt skilda kulturer med helt olika värderingar.

   Gillad av 2 personer

 24. phnordin skriver:

  …det historiska skeendet drivet av Ernst Wigforss och Olof Palme som de främsta förstörarna av det kulturella arvet och ivrigt påhejade av Olof Lagercrantz, Herbert Tingsten m.fl.

  Gilla

 25. Göran Holmström skriver:

  Patrik brukar nästan alltid hålla med dina texter i nästan allt.
  Men att att vi lever i ”Historien”, nej med all respekt så köper jag inte det alls. Vi lever i som jag ser det, det sjukaste av alla samhällsbyggen någonsin. En strunt som fånar sig på Youtube kan få miljonbelopp för att för att influera andra och styra åsikter. Vi har en Justitieminister, som blundar för plus 7000 våldtäkter och över 350 skjutningar per år, men skriver en pensionär något negativt på Facebook
  om vissa folkgrupper, så finns det resurser till både husrannsakan och rättegång.
  Kärnfamljen ska utrotas till vilket pris som helst, men att två vuxna individer som, vill se sig som Renar, får skaffa barn är helt ok, även om det sker med insemination. Jag skulle kunna fylla sida upp och ner med sjuka tillstånd som Sverige vördar, för att ”inte stöta sig med någon”.
  Men min poäng är vi lever inte i någon historia eller i ärans tid!
  Utan i en tid då myglare och sjuka människor skriker efter makt eller femton minuters berömmelse.
  Därför anser jag att Sverige behövs rivas ner och byggas upp ingen med ärliga raka och rättvisa människor.
  Mvh Göran.

  Gillad av 2 personer

  • cmmk10 skriver:

   Påminner om Johan Hakelius, i fredagens Spanarna: Sverige behöver ett ”stambyte”. Landet är kört i botten och det funkar inte längre med att lappa och laga.

   Det blir smutsigt och dammigt för dem som skall leva och verka under tiden, men för nästa generation kan det bli rent och fräscht. 😉

   Gillad av 1 person

  • Jonas Nilsson skriver:

   Grundfel. Det är klart att vi lever i historien. Det är det vi nu lär oss. Förra seklet trodde vi att vi inte gjorde det, upphöjda och klarsynta som vi var. Nu är vi nere i träsket!
   Men det är först i träsket som vi blir tvungna att försöka orientera oss. Det gamla upphöjda Sverige måste ta i skiten, jobba med ungdomarna, sköta jobben, slita med relationerna. Ev försöka klara familjen ett år till osv.
   Dessutom snart slut i statskassan för att vi måste rusta eller köpa oss fria med allianser????
   Även Sverige börjar leva?!

   Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Jonas Lever vi inte då i efterverkningarna på historien?
    I träsket finns bara dy och i bästa fall inte värst goda råvaror att leva av.
    Det är just det jag menar att vi alla vanliga fått ett sämre liv, för att några i toppen som inte förtjänar det, ska sko sig.
    Din sista tanke ”Även Sverige börjar leva?!.
    Svarar ju på motsägelsen själv, gör Sverige det eller kommer Sverige självdö?
    Nej jag är i alla fall inte nöjd med vad dessa överbetalda lögnare ställt till med.
    Vänliga hälsningar Göran.

    Gilla

   • Jonas Nilsson skriver:

    Definitionen på historia är inte självklart en mer eller mindre rak utvecklingslinje uppåt.
    Troligare är historien ett vågspel med toppar och dalar. Jag kan samtidigt hålla med om att Sverige nu befinner sig i en vågdal men frågar mig om det ändå inte är ett bättre läge än det där vi trodde att vi säkrat en oföränderligt säker framtid. Mvh JonasN

    Gilla

 26. li br skriver:

  Omoraliskt helgjuten från insidan och ut – Artikel av GW om riksdagsledamoten ang de misstänkta bostadsaffärerna med med bostadsbidrag från riksdagen.

  Denna kvinnan är enligt GW : Omoraliskt helgjuten från insidan och ut.
  En offentlig skampålning i sociala medier där hon är utdömd för moralbrott och funnen skyldig. Både på sin insida och sin utsida….

  Hur kan man döma ut ett helt liv och en hel person som omoralisk helgjuten från insidan och ut pga av ett nu misstänkt och anmält skattebrott.

  Folk som låter könsstympa sina barn är de med omoralisk helgjuten från insidan och ut?

  Folk som utsätter sina barn för tvångsgifte och barnäktenskap? är de med omoralisk helgjuten från insidan och ut?

  Folk som gängvåldtar ensamma tjejer/kvinnor? är de med omoralisk helgjuten från insidan och ut?

  Folk som röstar på ”fel” parti? är de med omoralisk helgjuten från insidan och ut?

  Folk som inte arbetar eller klarar av skolan? är de med omoralisk helgjuten från insidan och ut?

  GW har blivit Sveriges moralpolis. Vem har god moral och vem är rutten inifrån och ut?

  Offentlig PK skampålning i sociala medier har gått för långt. Jag är emot det.

  Det finns betydligt värre saker än ett misstänkt skattebrott och varför hängs inte dessa ut som omoraliskt helgjutna inifrån och ut? Vem bestämmer vad som är värst och inte? Vem har så god moral att man själv kan döma ut andra ?

  Gilla

 27. Jakob i Egyptland i 400 år. skriver:

  Historien – även den svenska- avsätter sig även i form av en färgsymbolik som under vissa förutsättningar kan mobilsera människor av en viss grupp eller nation.Den svenska fanan – den gulblå-är en sådan neurofysiologisk trigger.Kanske tänker någon lömskt förrädisk person så här:”Ja!Ja!De är mycket uppretade nu såklart när deras döttrar våldtas på löpande band och när deras söner i synnerhet kvoteras ut från utbildningar och boende p g a av vår ”jämlika och harmoniserande” EU-apartheid mot de etniska svenskarna.Ja!Ja!Men så viftar vi bara lite extra mycket ett tag med den blågula flaggan i TV och på andra ställen så lugnar de nog ner sig efter ett tag!”.Blått-och-gult.Varifrån kommer det egentligen?Mecklenburg kommer det ifrån.Den blå-och-gula flaggan är ursprungligen den Mecklenburgska flaggan säger de som är insatta.Mecklenburgarna var dom från Egyptien?Misstanken finns där såklart, men de egyptiska faraoniska färgerna dvs rött för ”the lower Egypt”,vit för ”the Upper Egypt” och blått symboliserande Faraos krigskrona och de förenade Egyptien när det går i krig kan återfinnas lite här och där bl a i USA:s flagga och i Frankrikes och Rysslands flaggor och även på de nationalitetsbeteckningar som fanns på den mössknapp som bars av tyska soldater och som även målades på flygplan tillhörande Royal Air Force..Rött-vit-blått återfinns även i en del andra sammanhang bl a hos Tempelriddarorden som Trump sägs tillhöra.Rött-vit-blått är också DGS färger.Aha!Så Patrick och DGS-redaktionen är alltså alla ”egyptier” ,”ättlingar till Faraonerna”?Svar:Just det.Det förklarar en del men inte allt.

  Gilla

 28. Tom Nässbjer skriver:

  Källskatt inkräktar på arbetskraftssäljaren myndighet; ett kriterium på ett slags hjon. Löntagarens relation till staten blir indirekt. Invändningar som ur skatteindrivningseffektivitetssynpunkt ej är relevanta.

  Gilla

  • pllay skriver:

   Jag har varit statens skatteindrivare i hela mitt foretagarliv, rattslost och beskattat fogdehjon, statens exekutor i utplundringen av det arbetande folket.

   Gilla

 29. Snackademiens anständiga sekreterare skriver:

  Ett stort problem tror jag att tillräckligt många nettoskattebetalare, där fjällen har kleggat igen över ögonen, inte vill tvätta bort dem. Det kan svida och man vet inte vad som kan uppdagas. Man riskerar att konfronteras med sådant som man inte vill veta; det kan vara saker som manar till reflektion eller än värre: handling.
  Rör inte något som fungerar brukar det heta om tekniska apparater som envisas med att fungera fastän de inte borde. På något halvmedvetet plan kan man tendera att överföra det resonemanget i andra sammanhang.
  Logik och rationalitet har svårt att hänga med känslorna, då menar jag inte bara affekterade känslolägen, utan även allt jobbigt som man gärna undviker för att det ur något känslomässigt perspektiv suger energi.

  Gillad av 1 person

 30. Jonas Nilsson skriver:

  1932 och 1974 – hur mycket tankegods handlade det då om? Handlar inte dessa årtal egentligen mer om maktfrågan, den som i och för sig fått totaldominera intills detta decennium? Socialdemokratin har varit den moderna kungamakten? Nu skulle det räcka med en januariöverenskommelse??
  Tankegodsets period – måste man/vi inte dra det tillbaks till franska revolutionens dagar?
  P1s program Stil uppmärksammade pseudonymen George Sand häromveckan (tidig 1800-tals figur). George Sand räknas som en förgrundsfigur till dagens tänkta feministiska tankevärld.
  Om jag var ofin nog att koppla detta till bloggens ingång, frågan om vilken epok vi lever i, och koppla detta till ätt och regent, lever vi då inte ännu i Bonaparternas epok, d.v.s. fransosernas tankevärld?? (Jag kan se poänger med det!)
  Innevarande kungahus är en av dagens få institutioner i landet som jobbat på utan några ännu avgörande skandaler. De om några vet att sköta sig – annars blir de avsatta och vi röstar fram en ny. Som vi alltid gjort.

  Gilla

Lämna ett svar till Fredrik Östman Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.