Han som sa´t – han va´t

Anders Leion

Rubriken uttrycker ett i barndomen ofta använt visdomsord. Barn är hyperkänsliga för orättvisor – också de som uttrycks genom hårdare krav mot andras beteenden än mot det egna. Nu skall jag vara barnslig och visa hur ordet kan användas också för att beskriva dagens politik.

För att göra scenen alldeles klar och väl belyst behövs en liten omväg över ekonomisk teori. (Jag påmindes om den när jag i SvD 18/2 läste en artikel av Gunnar Eliasson. Han är dock helt oskyldig till det som här framförs).

Wicksells analys använde sig av skillnaden mellan marknadsräntan och den ”naturliga” räntan. Ett exempel: När ska skogsägaren avverka sin skog? När tillväxten, den naturliga räntan, faller under rådande ränta, förstås.

Den naturliga räntan beskrevs ovan för en del av ekonomin. Man kan mer abstrakt tänka sig en genomsnittlig, naturlig ränta för hela ekonomin. I efterhand realiseras den i tillväxten – men i förväg är den lika med den möjliga, potentiella tillväxten, som kan eller inte kan realiseras fullt ut – beroende på beslut som fattas eller underlåts att fatta. Den är nu i Sverige och övriga utvecklade länder långt högre än rådande, historiskt unikt låga räntenivåer. Varför ser vi då inte en investeringsledd ekonomisk expansion? Man kan framföra olika förklaringar: billig import från låglöneländer, accelererande automation och förväntningar som anpassat sig till rådande, trots allt exceptionella, situation. De som fattar produktionsbeslut kan tänkas bli nervösa och oroliga i detta läge och inte veta vad de idag skall satsa på – i morgon kan verksamheten slås ut av billig import eller forcerad automation.

Av olika skäl har räntorna tryckts ned med hjälp av en massiv höjning av likviditeten i ekonomin, genom att Riksbanken köpt upp statsobligationer och andra finansiella tillgångar. Man trycker alltså pengar på en omväg Denna likviditet ligger som ett hav över hela planeten – för tillfället lugnt men som alla hav kommer det också att utsättas för stormar.

”Den likviditetsstinna världsekonomin har blivit en inflationistisk krutdurk. Det är förmodligen bara en tidsfråga innan en Wickselliansk inflationsprocess inträffar”, skriver Eliasson. En sådan skulle innebära att förväntningarna helt kastas om och ena dagens inflation ökar nervositeten så att morgondagens beslut att köpa eller investera av konsumenter och företagare accelereras. (Det är alltså användandet av penningmängden, omsättningshastigheten eller velociteten, som ökar).

Allt detta betyder att erfarenheterna från mellankrigstidens Tyskland och dagens Venezuela kan komma att upprepas i mycket större skala. Jag tycker att denna varning är värd att ta på allvar. Om en sådan katastrof skulle inträffa komme den att aktivera en annan, potentiellt livsfarlig ansamling.

Ett hav av latent våld har utbrett sig i länder som Frankrike, Sverige, Tyskland och på många andra håll. I Frankrike har våldet blivit allt mer synligt, allt mer aktivt.

Bilderna från de gula västarnas demonstration i lördags (17/2) var mycket obehagliga. Om du kan franska kan du gärna se igenom hela klippet, om inte kan du i alla fall betrakta händelserna på gatan (ungefär 12.30 – 15.00). Alain Finkielkraut, akademiledamot och filosof, blir våldsamt attackerad verbalt och missfirmad: ”Stick din skithög till jude! Det är vi som är folket – Frankrike är vårt!” Mest aktiv är en islamist, men också ”vanliga” fransmän är energiska. Och han blir attackerad därför att han är jude. ”Jag kände ett absolut hat mot mig… Olyckligtvis var det inte första gången… Det var tur att polisen var där”, sa han.

Detta våldsamma uttryck för antisemitism har sin grogrund i det övriga franska samhället: En av fem fransmän anser det vara berättigat att använda våld för att försvara sina intressen. Andelen är högre, drygt 30 procent, bland ungdomarna och ytterkantspartiernas sympatisörer. En av tre fransmän uppvisar ett antal åsikter som skall motivera avoghet mot judarna: de bryr sig bara om pengar, de är inga riktiga fransmän etc.

Dessförinnan syns hur en polisbil har svårt att ta sig fram i trängseln. Detta utnyttjas av demonstranter som låter stenar regna över bilen.

Våldsverkarna går i båda fallen till aktion utan att på något sätt vara provocerade.
Ingrid Levasseur, en av de tidigaste aktivisterna i rörelsen, blir missfirmad, knuffad och fysiskt utstött, därför att hon haft fräckheten att vilja bilda ett parti till EU-valet. Hatet mot politiken och politikerna är så stort att utnyttjandet av parlamentarismens möjligheter ses som ett förräderi.
Det hat som yttrar sig på dessa sätt är inte nytt. Det nya är att det blivit möjligt att ge uttryck för dem i offentligheten, utan att skämmas, utan att bry sig om följderna.

Jag är övertygad om att denna utveckling i Frankrike kan följas av en liknande i Sverige. Ingredienserna finns redan:

1. En politisk överhet som i decennier har visat att den inte tar någon hänsyn till befolkningens åsikter utan endast är intresserad av de egna romantiska uttrycken för själslig finhet.

2. En press, en statstelevision och en statsradio som med alla medel understödjer politikernas möjligheter att hålla verkligheten ifrån sig och därmed möjliggör dessas fortsatta romantiska stollerier.

3. Ett främst inom vänstern men också på andra håll ömt vårdat hat mot polisen. Alla dessa aktivister med mobilkameror som spanar efter varje möjlighet att misskreditera ordningsmakten (men som stoppar undan kameran och går sin väg när knivar och andra vapen påträffas i en anhållens fickor). Ett ständigt förminskande av brotten som begås i gettona och misstänkliggörande av polisens försök att hålla ordning.

4. En politikerkår och tyvärr också en poliskår som vikit ned sig, som hellre går åt sidan och blundar än tar besväret av i de flesta fall lönlösa insatser – de skyldiga släpps med hänvisning till deras ålder eller något annat.

Som en följd av detta finns det ett uppdämt hat mot de etablerade intressenas arrogans och självtillräcklighet. Hittills har det bara yttrat sig verbalt, på nätet och annorstädes.
Ingen vet om och i så fall när det kommer till fysiskt uttryck.

Vi har alltså två hav – ett av likviditet och ett av hat och uppdämt våld. Träffas det ena av stormen kommer också det andra att bli oroligt. Båda kan sedan tillsammans i Sverige skapa en kopia av den tyska mellankrigstiden.

Det behöver inte gå så. Risken för en olycklig utveckling kan minskas. En möjlighet vore att stoppa invandringen och därefter angripa det förfall som råder inom skolan, inom polisen, inom vården och överhuvudtaget det elände som tillåts fortgå inom de gamla, men ständigt växande gettona.

Det kan man bara hoppas på. Antagligen kommer det att dröja minst fyra år innan någon vändning kan ske. Inte ens då är det säkert att regeringen byts ut på så sätt att den också kan föra en annan politik. Isoleringen av SD är ju fortsatt framgångsrik.

Han som sa´t – han va´t? Jo, vänstern – men också andra – vårdar ömt ett polishat och över huvud taget hat mot olika verkställande myndigheter – arbetsförmedlingen, skolan, försäkringskassan – för att dessa inte uppträder så som man i sin egenrättfärdighet önskar. Det är ett oresonligt och ohämmat hat och missnöje. Det grundar sig inte på fakta, utan är just ett uttryck för allmänt missnöje med samhällsutvecklingen. (Och man skjuter på det synliga målet och låter det mer skymda målet – politikerna, komma undan).

Det är farligt. ”Vänstern” (olika företrädare som betecknar sig själva som vänsteranhängare) säger att detta är berättigat motstånd mot en överhet som styrs av borgerliga eller till och med fascistiska värderingar.

Det är tvärtom. Det är denna vänster som med sina orimliga krav och sitt vettlösa bortseende från fakta bäddar för en våldsam – i ordets egentliga betydelse – samhällsutveckling. En sådan skulle främst drabba alla de svaga grupper som vänstern säger sig värna om. Det är alltså vänstern som är fascistisk.

24 reaktioner på ”Han som sa´t – han va´t

 1. gmiksche skriver:

  Situationen i Frankrike kan tjäna som varnagel, men återspeglar bara till en del den svenska. Det synliga hat som riktas av några av de gula västarna mot Finkielkraut är klar relaterat till konflikten Israel-Palestina. Några av de mest aggressiva aktörerna är av nordafrikanskt ursprung. De är faktiskt ett undantag eftersom de gula västarna i
  hittills allmänhet bestått av fransmän i etnisk mening. Därmed icke sagt att det bland ”genuina” fransmän inte finns ett utbrett judehat. Det är dock mer av traditionell typ. Judarna ses av dessa deplorables snarare som företrädare för överklassen, i synnerhet media-och finansvärlden, men också som företrädare för globaliseringen. Och, på grund av sitt starka engagemang för Israel, som medborgare med dubbla lojaliteter.

  Gillad av 6 personer

 2. Eva Danielsson skriver:

  ”Det är alltså vänstern som är fascistisk”. Just det. Det är vänstern som är rasistisk, mot vita svenskar. Det är vänstern som vill inskränka demokratin och yttrandefriheten. Det är vänstern som raserar ekonomin. Det är vänstern som bedrar, som säger ett och gör något annat. Det är vänstern som låtsas vilja värna om underklassen och kämpa för jämlikhet, och som samtidigt i vansinnestakt importerar en ny underklass som inte har några förutsättningar att någonsin kunna bli jämlika. Vilket förstås är avsikten. Vänstern lever på att sko sig och ta makt under förevändningen att sörja för svaga grupper. Vänstern lever dessutom för att få hata och strida och känna samhörighet med varandra i detta.
  Tänk om de kunde hålla sig till någon idrott eller något dataspel för att leva ut dessa lustar, i stället för att förstöra samhället och människors liv.
  Danmark skrotar mångkulturtanken och satsar på repatriering. Fantastiskt. (Snart kastar sig väl Löfven och Ulvskog o Strandhäll över danskarna och anklagar dem för nazism?..)

  Gillad av 15 personer

  • olle reimers skriver:

   Grejen för vänstern är att eliminera individen och dennes personliga ansvar (med möjiighet till utvecklinng) och i stället lägga allt ansvar på kollektivet där ingen möjlighet till utveckling finns!

   Varför? Jo, för då kan man vidga sin makrbas och fånga upp allla dessa små individuella tråkigheter och skylla dem på kapitalismen eller den vite mannen eller vad det nu är som missnöjet ska riktas mot!

   Gillad av 3 personer

   • Snorre och sture skriver:

    Precis mycket står på spel, vänstern vill eliminera den fria individen, själva grundvalen för väst. Nytt samtal med Peterson där detta och mycket annat avhandlas:

    Varför är Kristersson ett sånt pucko?

    Gillad av 2 personer

  • Hans - Vetlanda skriver:

   I min sedan länge förflyktigade ungdom såg jag snålhet hos vissa vänsterradikala vänner.
   En del visade upp stor missunnsamhet mot kamrater. På ett personligt plan. Ibland direkt skriande. Tänkte ibland på hur dessa personligheter själva skulle uppträda om de blev förmögna? Om de ärvde stora tillgångar. Skulle de då dela med sig av sitt nyrika överflöd? Generöst och villigt? Det var ju för all ekonomisk utjämningen, som en ideologi. Att föra över privata tillgångar till kollektivet. Dessa radikala tycktes aldrig betrakta privat kapital som en sådd, för nästa års skörd. Något som planterades, skördades och åter planterades. År ut och år in. Och långsamt byggde välstånd för flertalet. I form av utveckling. Och jag tänkte – hade dessa mer ogenerösa vänsterradikala styrt över bönder hade de nog fördelat ut nästa års sådd – den hade nog blivit uppäten. Och utlöst stor svält. Det sägs att snålheten bedrar visheten. I ungdomligt övermod tyckte jag mig se just detta. Och kan även idag höra den typen av radikalt snål argumentation. Går äkta generositet och politisk radikalism ihop?
   Jag har aldrig riktigt fått kläm på det! Betvivlar inte alls att det finns många generösa bland radikala. Men de som aldrig var det. Vart tog de vägen? Svaren finnas där ute. Många inom 68- generationen gjorde ju senare egna karriärer. Byggde även upp förmögenheter. Hur blev deras liv? Vad förfäktar de nu – när hårfärgen blivit mer silvergrå? Hävdar de fortsatt stor generositet – med nu enbart med allmänna medel? Att egna slantar håller man hårt i? Och att man på så sätt får sin snåla generositet att gå ihop – om än enbart som en halv ideologi?

   Gillad av 1 person

 3. På slak lina skriver:

  Torr statistik behövs för att verklighetens karta skall bli tydlig och läsbar. Det är lätt att sätta likhetstecken mellan en tydlig karta och en god navigation. Men verklighetens karta fungerar inte så. För människor är både analytiska och emotionella – på samma gång. Men känslor är mer drabbande än torr statistik.

  Varje roman och långfilm spelar på våra känslosträngar. Och på journalistutbildningar lärs det ut att skriva i berättandets form. För att dra in människor emotionellt. Vi ser det överallt. Även i större nyhetssändningarna. En kort inledning med lite fakta. Och sedan snabbt in i en illustration.
  En gamlings kamp. En handikappas utsatthet. Ett snärjt barn. Allt i närbild. Och så på slutet en intervju med den ansvarige. ”Den kalle byråkraten”.
  En emotionell uppvisning i svart och vitt. Där den ene har tystnadsplikt gentemot alla enskilda fall.

  Inom politiken är Jonas Sjöstedt en mästare i denna emotionernas konst. Hans sätt att tal spelar alltid på känslor. Lyssna nästa gång på honom. Hur han bänder och drar för att uppväcka emotioner. En emotionernas sanne ekvilibrist.

  Det är naturligtvis inget fel på känslor. De är helt centrala i alla människors liv. Det jag värjer mig mot är när politiker och media struntar i den detaljerade kartan. Och väljer emotionernas landskap. Och struntar i det mer komplicerade och nyansrika.
  När de lägger verklighetens karta åt sidan.

  Det finns alltid stämningar och känslolägen inom ett samhälle. Fördelade på olika mänskliga grupperingar. Och de går att exploatera. Vid svåra tider växer spänningar. Friktionsytor börjar gnida emot varandra. Då behöv inte mycket för att utlösa känslostormar. Som drar i väg. Och i känslornas värld finns sällan tid över för reflektion. Sociala medier bär på stor social sprängkraft. Och effektiva utlösningsmekanismer.

  Under många år har media och politiker medvetet lämnar vita fläckar på verkligheten karta. Emotioner har fått stå i vägen för det goda samtalet. Hela migrationspolitiken har låsts fast i en emotionellt kramptillstånd. I en känslornas handlingsförlamning. Spänningar har tillåtits byggas upp. Verklighetens karta har undertryckt länge, med hjälp av känslor.

  Vi behöver bara gå till våra nordiska grannländer för att inse att Sverige kört in i ett hörn. Som vi inte kan backa ur. All vettig sakpolitik och mer ändamålsenlig debatt lyser med sin frånvaro. Ett emotionernas kramptillstånd präglar svensk debatt och all sakpolitik. Sverige har valt att gå på slak lina. Och under linan finns inget skyddsnät.

  Gillad av 6 personer

  • cmmk10 skriver:

   Nja …

   ”En möjlighet vore att stoppa invandringen …”

   Varför skall vi tvingas lägga alla resurser de närmsta 30-50 åren på att städa? Man har bara ett liv och många med mig önskar säkerligen inte att använda det till att tvingas slava för andra länders medborgare.

   Nej, ett stopp räcker definitivt inte; vi behöver ett nytt miljonprogram!

   Arma land …

   Gillad av 2 personer

 4. Hosianna skriver:

  Viktiga varningar, Anders, i vårt Vilda-västern-liknande samhälle, där våldsmonopolet har kastrerats av vänsterblivna skjutjärnsreportrar och deras dollartecknade vicesheriffer utsedda av sjukt klöverstinna globalister. Värnlösa medborgare och borgerliga väljare är prisgivna åt overkligt våldsamma vildar och vettvillingar i snart sagt hela Västvärlden.

  Gillad av 1 person

 5. Hans Jensevik skriver:

  Jag bara vänta på den rubriken. Det mobboffret använder som kvitto till mobbaren. Behövs det sägas mer. Nu ska jag läsa artikeln, trots att jag förstår vad den kommer att innehålla.

  Gillad av 1 person

 6. Göran Holmström skriver:

  Min mycket gode 85 årige kompis i byn har ett favorit uttryck ”Det kommer sluta med en Skitsmäll”.
  Jag är benägen att hålla med, inte i ordvalet utan i det framtida scenariot.
  Inget jag önskar med ungar och ett barnbarn plus tre bonusbarnbarn som gillar sin plastmorfar.
  Men då vi inte går samman och motverkar idiotin så har vi endast oss själv att skylla om ”smällen” kommer.
  Ska erkänna att jag och gumman preppar en hel del. växthus ska byggas till våren, dels för att det är mycket roligt, men samtidigt så kan vi odla om det krisar, hon fick boken vinterodling av mig. det är förvånansvärt mycket som går att odla under vintern med lite förberedelser. En hel del kålsorter som fungerar i rätt bäddar. Lika spännande som motorcyklar är odlingens för mig nya värld.

  Gilla

   • Göran Holmström skriver:

    Bo, kan ju inte berätta hur, eller hur.
    Men den militära utbildningen jag fick var mycket god och lärorik.
    Jag vill inte tro att det kommer en kollaps,
    Men vore ju mycket korkat att inte förbereda sig ut i fall att?
    Jag oroar mig mer för alla som litar på statens falska löften om trygghet, alla dom kommer lida om sämre tider kommer.
    Jag har egen brunn tre elverk en stor åker att odla på till det ett stenkast till en sjö full av firrar..
    Ps det finns två vägar in till byn inte så svårt att vakta 😉
    Mvh Göran.

    Gillad av 1 person

 7. Jari Norvanto skriver:

  ”En av fem fransmän anser det vara berättigat att använda våld för att försvara sina intressen.”

  Borde vara 100%. Om inte annat så med hänvisning till nödvärnsrätten eller det nationella försvaret.

  Gillad av 3 personer

 8. Christer L skriver:

  ”Det är tvärtom. Det är denna vänster som med sina orimliga krav och sitt vettlösa bortseende från fakta bäddar för en våldsam – i ordets egentliga betydelse – samhällsutveckling. En sådan skulle främst drabba alla de svaga grupper som vänstern säger sig värna om. Det är alltså vänstern som är fascistisk.”

  Allt har med feminismen att göra. Genom den väl berättigade tidiga kvinnorörelsen uppstod dock en obalans, den manliga principen i samhället försvagades utan att risker med detta beaktades. Humanitet blev på det sättet en maktmetod, omhändertagande och hänsyn blev smygande bakslugt ett ”fint” sätt att hävda övertag. Kvinnorna blev därigenom den svaga flanken i Europa, som de politiserade media nu ständigt hamrar mot med sin propaganda. Bland svenskar röstar en majoritet kvinnor på de sex eller sju partierna till vänster om mitten, och jag kan tro det är samma sak på flera håll i EU. En stark trend är feminism med ett hat mot ”vita män”. Inom svensk media, politik, vetenskap och även juridik är nu detta feministiska inflytande avtrubbande starkt. Konsekvensen blir tillslut den motsatta, en backlash av den grova typen – och allt kvinnorna hoppades på går förlorat.

  Gillad av 1 person

 9. Jaxel skriver:

  Jepp, hårt arbetande låg- och medelinkomsttagare har ingen som företräder dem politiskt. Den parlamentariska vänstern har sedan lång tid motarbetar dessas intressen..Människor är tröga och vänsterns svek har inte gått upp för alla. Ännu. SD är marginaliserade, så vart skall de ovan nämnda grupperna vända sig om/när sveket mer tydligt kommer att kännas i skinnet.

  Det vore väl märkligt ifall det inte kommer en lågkonjunktur om inte allt för många år. Situationen kan som krönikan är inne på utvecklas till en krutdurk.

  Gilla

  • Lars skriver:

   Inte så enkelt förstå om den naturliga räntan finns, men uppenbarligen bygger teorin, enligt vad som framgår av artiklarna jag länkat, på ”loanabled funds” teorin dvs banker och andra kreditinstitut är endast förmedlare av sparande i ekonomin till investeringar och då skapas ett jämviktsläge där till viss ränta allt sparande finner motsvarande efterfrågan för investeringar. För sparandets del tillkommer en temporal dimension dvs konsumera nu eller konsumera senare har ett pris i form av räntan.

   Vad Keynes inför är att efterfrågan som styr investeringar inte är ränteberoende utan investeringar sker om företag och andra bedömer att efterfrågan finns och det synes det inte ha gjort under de senaste tio åren utan ett överskottssparande styrs till improduktiva prisstegringar på tillgångsmarknaderna (bostäder och aktier). Man kan se det historiskt i att räntan inte korrelerar med investeringar utan ofta är hög när investeringstakten är hög.

   Men likviditeten då, att centralbankerna skiftar långa värdepapper mot korta dvs köper värdepapper från stat och det privata (banker främst)och skiftar långsiktiga skulder mot kortsiktiga (pengar) i ekonomin. Varför driver det inte inflation, som Milton Fridman skulle hävdat? För att omsättningshastigheten är låg och pengarna dessutom stannar hos bankerna pga låg efterfrågan på utlåning. Men banker skapar pengar dvs krediter och en hel del mot repo marknaden dvs säkerheten i långa papper som banker har ställs som säkerhet för kortsiktig inlåning. Pengar och andra värdepapper ligger ju aldrig och skvalpar utan det är alltid någon som håller dem. Frågan är alltså om Fridman hade rätt i att inflation alltid är ett monetärt fenomen. Det förefaller inte så och frågan om vad som är pengar gör det än mer otroligt. Prisstegring förefaller inte vara beroende av pengars omsättningshastighet.

   Hursomhelst så arbetar FED nu inte med öppna marknadsoperationer för att via obligationsköp/försäljning styra räntan utan man gör det genom att sätta golv för repo-räntan, kan har ett så stort grepp om mängden tillgängliga säkerheter i form av ånga papper att man styr repomarknaden.

   Det förefaller inte finnas ett inflationstryck i ekonomin, det ser man på de långa räntorna, det förefaller vara brist på efterfrågan i ekonomierna och det har mycket stark koppling till inkomstfördelningen i väst världen.

   Gilla

   • Gunnilla E skriver:

    Jag gissar att det finns en risk för att centralbankerna börjar deflatera statsskulderna och privata bostadsskulder genom att släppa loss stark inflation och det drabbar ju framförallt småfolket vars besparingar krymper och kan antagligen driva börskurserna ännu högre i bubbelterritorium med åtföljande finanskrasch och även om man har sikte på, som diskuteras, 3 %, så släpper man på inflationsförväntningar, som kan ge allt starkare inflation. Det är ett litet annorlunda scenario, men inte otänkbart i t.ex. Japan, Italien, USA och amerikansk inflation slår ju igenom via dollarkursen över hela världen.

    Vi väntar på att våra svenska medier ska börja diskutera macro ekonomi… men vi får nog vänta och vi småfolk vet inte vad som kommer att hända förrän det är ett faktum. Stiger inflationen mer än centralbanksräntorna är det guld som kan ge ett skydd, men inte nu med dagens amerikanska realräntor.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.