Den andra generationen

Jan-Olof Sandgren

Att andra generationens invandrare ofta ställer till problem vet alla, men ingen verkar kunna reda ut varför – även om det spekuleras i om det kan bero på rasism, strukturell fattigdom, designen av våra förorter, islams ondskefullhet eller kanske skolans bristande pedagogik.

Om vi för ett ögonblick bortser från det faktum att islam är svårt att förena med västerländska värderingar, kan det vara värt att notera att de européer som växte upp under 60-talet (denna mytomspunna, revolutionära generation) också är ”andra generationen”, efter dem som överlevde (eller med knapp nöd undkom) andra världskriget.

Det verkar som att dramatiska folkomflyttningar, krig eller katastrofer skapar en första generation av överlevare som etablerar sig. Medan det faller på andra generationens lott att ”vända blad i historien” – att antingen inleda en ny tideräkning, eller klamra sig fast vid en bleknande myt om hur det en gång varit.

Låt oss göra tankeexperimentet att ”andra-generationssyndromet” (vilket trauma det än refererar till) skapar ett tillstånd av rastlöshet, som kan ta sig följande uttryck.

Benägenhet för uppror, det kan gälla föräldrauppror eller samhällsuppror (på det psykologiska planet är det ofta samma sak). Sällan har så många kravallstaket rests som under 60-talet, och aldrig har det bränts så många bilar som under 2000-talet.

Självdestruktivitet. Det kan ju föreligga en viss skillnad mellan att spränga sig själv i luften (i hopp om att förenas med 72 oskulder i Paradiset) och att ta en överdos av något preparat som ser ut att öppna portarna till Nirvana. Men för gärningsmannen blir slutresultatet detsamma.

Identitet blir viktigt. På 60-talet precis som nu, grubblade man mycket över sin personliga stil och hur man skulle uttrycka den. Det var inte så enkelt som att bara köpa sig en hatt och smälta in i vuxenvärlden.

Sexfixering. 60-talet innebar en sexuell revolution utan motstycke (som bland annat förärade Sverige en sorts ”stormaktsstatus”). I mångkulturens spår verkar också det mesta handla om sex, från debatten om barnäktenskap till Mee-too. Plötsligt är Pride årets viktigaste högtid, samtidigt som antalet våldtäkter och antalet kön skjuter i höjden.

Likheterna är uppenbara men också skillnaderna. På 60-talet var de etniska konflikterna (i Europa) försumbara. Samhället hade resurser att slå tillbaka. Våra folkvalda var fast beslutna att bevara landet intakt. Polisen kunde ta fram sina batonger när det behövdes. Mainstreammedia läste lusen av demonstranterna på ledarplats och det fanns inga socialassistenter de kunde söka skydd hos. Vår beredskap var god.

Idag är beredskapen usel. Den våldsapparat samhället förfogar över har avväpnats, byråkratiserats och humaniserats. Ungdomar som bråkar möter mest symboliskt motstånd, ibland får de till och med respekt eller sympati. Som om de hade något att göra med de revolutionära idéer som en gång formulerades av 68-rörelsen, och som på krokiga vägar, via feminismen, HBTQ-rörelsen och miljörörelsen tagit plats i regeringen.

Här har vi alltså två rotlösa ”andragenerationer” – den ena från toppen av pyramiden och den andra från botten – som återfinns på samma barrikader i kampen mot normer, västerländsk kultur, män med vit hudfärg och konventionell sexualitet.

Det är begripligt om ordningsmakten känner sig förvirrad och väljer att undvika konflikter istället för att lösa dem. Kriminella nätverk får tillfälle att etablera sig, islamistiska organisationer kan i lugn och ro bygga upp sin verksamhet och droghandeln blomstrar. Tillgången på rekryter är god, inte minst bland unga afghaner som inte klarade gymnasieskolan.

Istället för att skyndsamt sätta ihop en samlingsregering som kan stoppa utvecklingen och återupprätta samhällets auktoritet, är politiker upptagna med att under månader diskutera den enda fråga som verkar intressera dem. Hur man i möjligaste mån ska undvika tala med SD.

I ett mörkast tänkbara scenario (som förstås inte kan uteslutas) kan denna strategi leda till att en av historiens jämlikaste demokratier omvandlas till ett fattigt, våldsamt och totalitärt hörn av Europa. En provins där ursprungsbefolkningen pressats tillbaka och demokratiska strukturer fått vika för en helt annan maktordning, där korruptionsnivån för tankarna till 90-talets Ryssland.

Och alla de anständiga liberaler, centerpartister och miljöpartister som tidigare flockades runt Annie Lööf i kampen mot ondskan, kommer att ropa efter en Bolsonaro eller en Duterte.

50 reaktioner på ”Den andra generationen

 1. Bo Svensson skriver:

  Hög brottsbenägenhet behöver ingen annan förklaring än slapp rättskipning eller lagstiftning som tappat kontakten med rådande uppfattning om rätt och fel.

  En rättsordning skall resultera i framlängesutveckling, oacceptabelt beteende skall kosta mer än det smakar genom rätt förhållande mellan påföljder och risken att ertappas och dömas. – Den skall vara konsekvent och begriplig.

  Den värsta inkonsekvensen i rådande rättsordning är skattelagstiftningen. – Den måste lyda samma logik som rättsordningen i stort och gynna det som är bra och stävja det som är dåligt.

  Gillad av 3 personer

 2. Jari Norvanto skriver:

  ”Att andra generationens invandrare ofta ställer till problem vet alla, men ingen verkar kunna reda ut varför – även om det spekuleras i om det kan bero på rasism, strukturell fattigdom, designen av våra förorter, islams ondskefullhet eller kanske skolans bristande pedagogik.”

  Den första generationen invandrare av senare årtiondens snitt kan onekligen också ställa till problem. BRÅ kom ju fram till en överrepresentation för våldsbrott bland första generationens invandrare – i synnerhet utomeuropeisk – då 2005 eller 2006 (senast de undersökte eller offentliggjorde saken), och den statistiken byggde ju på data från flera år tidigare. Sedan dess har överrisk aggregerats genom senare års invandringsprofil. Och överrisken fanns kvar, men i något ringare grad, i andra generationen. Sen dess är det locket på.

  Forskaren Valerie Hudson citerades en del i allmänna medier för ett par tre år sen, angående empiriska rön beträffande våldstendensen i samhällen som har ett överskott av män. I Sverige gjordes ett historiskt skifte häromåret, genom att männen blev fler än kvinnorna; genom massinvandringen av män (från utomeuropeiska länder dessutom).

  Det finns ett begrepp som kallas ”second generation indigenization” som förmodligen inte passar in i den svenska kontexten, men kanske ändå har ett bidragande förklaringsvärde. Begreppet, om jag har förstått det rätt, handlar om hur efterträdande generationen, efter den första generationens ”westernization”, approprierar sin ursprungskultur – i en möjlig protest mot den föregående generationen. Processen handlar då om ett icke-västerländskt lands utveckling. Generellt finns det en nationell ”reassertion” och motstånd mot västernisering i länder som utvecklas ekonomiskt eller kommer i kulturell motsättning. Man kanske tar åt sig av teknologi och vissa njutningsmedel, men tar inte över värdegrunden. Samuel Huntington skrev en del om detta i ‘Clash of Civilizations’. Islam och muslimerna är i uppsving, västerlandet uppfattas skäligen vara på tillbakagång i inflytande och potens, dekadent och föga självhävdande. Styrka och tillväxt utgör lockelse för inte minst unga individer, och sådana i vapenför ålder massimmigrerar ju numera till Europa från Mellanöstern, Afrika och bortom. Det finns ett förakt och motstånd mot liberalism, occidentos (‘gharbzadegi’) och medföljande dekadens.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Fan, Jari, är du också fast i de högsvävande dissocierade abstraktionerna, som man kan forma som modellera och använda för att hävda precis vad som helst? Inte fan beror det på någon naturlag att utlänningar hävdar rasistiska privilegier, det beror på att vi har givit dem rasistiska privilegier.

   Det är bara att låta bli!

   Vad gör de här?

   Nej. Ut!

   Gillad av 8 personer

   • Vax skriver:

    Under torsdagen misslyckades EU-ländernas migrationsministrar på nytt med att komma överens.

    – Det är bara veckor som står till förfogande om man vill få ett beslut innan parlamentsvalet, säger Sveriges migrationsminister Helene Fritzon (S) till Ekot.

    Den stora frågan är hur invandrarna ska fördelas över unionen.

    Den svenska regeringen och statsminister Stefan Löfven har kämpat för att samtliga EU-länder ska tvingas ta emot asylsökare. ”Ett solidariskt åtagande”, menar man att det handlar om.

    Andra länder är av en helt annan hållning.

    EU:s ordförandeland Österrike säger blankt nej till tvingande regler och har valt att inte driva vidare Sveriges önskemål.

    Läget är så problematisk att EU-kommissionen har föreslagit att frågan om omfördelning ska skjutas på framtiden. Men inte heller det verkar fungera, eftersom en del länder kräver enighet i alla frågor.

    Sverige är villiga att gå med på EU-kommissionens kompromiss, men bara om samtliga medlemsländer går med att fortsätta förhandlingarna om att alla länder ska tvingas fylla sina länder med ännu fler utomeuropeiska invandrare.

    Vi behöver inte undra vad vi har att vänta de kommande åren. Marrakechavtalet är ett led i en ful plan.

    Gillad av 6 personer

 3. Östrahult skriver:

  Bra och intressant skrivet! Utan att ifrågasätta texten skulle jag vilja dra diskussionen ett steg längre. En fråga som jag tycker är intressant är om alla dras med i detta elände. Svaret är nej. Det finns grupper i samhället som inte rycks med, stora delar av den ekonomiska eliten, vissa etniska grupper som många judar.

  De som rycks med är sådana utan fast förankring i seder och tro och som blir offer för politisk och kommersiell propaganda. Titta t ex på alla groteskt tatuerade människor vi begåvats med. Min teori är således att stora grupper av ursprungsbefolkningen rycks med pga av deras oförmåga att tänka själva, troligen en följd av att många berövats tillräcklig frihet och eget ansvar.

  När det gäller invandrarna så handlar det helt enkelt om en gigantisk kulturkrock. Att redan från början befinna sig i utanförskap i olika avseenden är ingen bra startpunkt för att kunna integreras.

  Gillad av 1 person

  • Göran Holmström skriver:

   Östra Hult håller med i det mesta, men,”groteskt tauterade”, är det inte att kategorisera lite väl grovt?
   Människor har i alla tider prytt sin kropp med olika saker, allt från guld till tatueringar,
   Jag hann fylla 40 innan jag skaffade mina som jag stolt bär, visst så gillas dom inte av alla.
   Men för mig har dom ett stort värde och känns som en viktig del av mig.
   Mvh Göran.

   Gilla

   • Dude perfect skriver:

    Vissa, som jag ser, kan ha tatueringar, andra inte. Du verkar tillhöra de som kan, men alla som varit med Vingresor med Lollo och Bernie på Mallorca vet att groteskt, eller rättare sagt, patetiskt är ordet. Alla dessa som bara kämpar för att vara lite speciella, alla på samma sätt, som tatuerade NPCer.

    Gillad av 3 personer

  • hypermakt skriver:

   Citat ”att stora grupper av ursprungsbefolkningen rycks med pga av deras oförmåga att tänka själva”, – kan bero på att den svenska modellen av skolning (utbildning) lär, tränar och betygsätter ENskild utvecklad och ägd mental kunskap att i nutid och mentala rum LYDA Jante och Luthers läror, återförsäkrat av ENskild ofta livslång blind kunskap att LYDA i nedärvd mental tallkotte.

   Här kvalitetssäkrar i rum och tid det rättssubjekt, som med eller utan strikt produktansvar och risk för säkerhetsbrist i producerat resultat i nutid, nära framtid och rum, SKYDDAR ENskild utvecklad och ägd hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, i total harmoni med EU-domstolens krav på kvalitet.

   Gilla

 4. 5ven55on skriver:

  Nja, 60-talets revolutionsanda drevs nog främst fram vissa amerikanskt baserade intressen med stor makt över media. Hippierörelsen var skapad för att riva ner västerländska värderingar. Söndra och härska. Atomisera.

  Gillad av 1 person

 5. Dude perfect skriver:

  Och den tredje, och den fjärde, osv, men endast från vissa kulturer. Kineser begår mindre brott än svenskar fast jag vet inte med definitionerna, jag hade aldrig definierat folk från vissa kulturer som svenskar med efter någon generation så står de väl i kolumnen svenskar. Så gör man inte i USA, vilken generation i ordningen är det som sitter i fängelse där idag? Den 20e?

  Gillad av 1 person

  • Anders L. skriver:

   I Danmark har man visat att tredje generationen invandrare presterar sämre och är mer kriminellla än föregående generationer och danskar.

   Gilla

 6. Dude perfect skriver:

  Att sådana hör artiklar alltid skall börja med så många frågetecken. Jag har en helt annan princip, jag antar att allt jag fått mig till livs i frågan uppifrån är lögn och slösar inte tid med att bemöta dessa argument (som exempelvis att man hjälper de på botten med välfärd), sedan observerar jag och tänker själv.

  Så det är ju lätt att se att alla kulturer inte är lika, och ofta så kan man se denna kultur på utseendet. Så när jag går på min lokala kinesrestaurang så räknar jag inte med bråk. man kan sedan observera det land där en stor andel från andra kulturer finns, och har funnits i hundratals år, USA. Där kan hela spektrat ses, kineser och andra började under slavliknande förhållanden vid järnvägen och var utsatta för mycket rasism, och se nu? De svarta hade också en svår start, och se nu? Så något propageras i kulturen, hur det går till kan man tvista om när det blir tillåtet. På samma sätt kan man nu i Europa där vissa grupper länge funnits, som i Marseille, notera att dessa koherent grupper tillhör de mest överrepresenterade inom vålds och sexualbrott, de var så för flera generationer sedan, de är så nu.

  Man kan också betrakta fallet Australien, som man fyllde med brottslingar, är det nu som en enda stor fängelseö? Svar nej, så detta något som verkar finnas i vissa kulturer är inte samma, vissa förbättrar sig aldrig, men till och med grovt kriminella kan uppenbarligen uppfostra en generation som är bättre än de själva, det är nog det som skiljer, de som är bra de strävar uppåt, de andra efter stasis och våld. Man uppfostrar sina söner att bli våldsamma och hatiska som den huvudsakliga överlevnadsmekanismen, andra kulturer gör motsatsen, att man skall vara skötsam och kämpa. Intressant nog så blir mammorna lika mycket problemet och lösningen som papporna.

  Här dyker då vänstern upp, först i form av demokraterna i USA, men ungefär samtidigt socialisterna i Europa, man upptäcker att man kan slå mynt politiskt av folks svaghet och kriminalitet, det enda man behöver göra är att istället för att få folk att sträva, som var tvunget för ex-fångar i Australien, så ger man dem en välfärdsstat och en snuttefilt där de kan skylla allt ont på förtryckare. Så där är vi idag, ingen vet om de svarta kan lyfta sig och om muslimerna kan överge sin totalitära religion, för de är precis där vänstern och pk-ismen vill ha dem, nu och alltid.

  Gillad av 3 personer

 7. Fredrik Östman skriver:

  ”från toppen av pyramiden” — vad pratar du för dumheter? Vilken ”pyramid”, vilken ”topp”? Har du gått på finten om döda vita män? Dags att gå över till att skriva hattirader på Dödens nedrigheter och andra extremvänsterns publikationer?

  Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Ja, Olle, de finns, men den ”andra generation”, d.v.s. baby boomers, i andra sammanhang kallade fattigpensionärer, som det talas om kan inte samfällt sägas stå högst upp i någon pyramid, enkannerligen inte en där den andra ”andra generation”, d.v.s. utlänningar uppväxta i Sverige i sus och dus och rasistiska privilegier och fri dragningsrätt på både statlig och privat egendom och kultur påstås stå nedtill. Sådant här händer när man inte kan hantera de begrepp man slänger sig med.

    Gilla

 8. Avmaskad skriver:

  Självklart att invandrare från muslimska länder ställer till problem. Det är deras värderingar som har lett till misär i länder de lämnat. De tar med sig sina värderingar och inför dem här. Så enkelt är det.

  Gillad av 4 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Eller så är det generna det är fel på. – Folk verkar förbjuda sig att räkna med denna eventualitet, kanske för att problemet då verkar olösligt

   Men det är det ju inte. – Trillioner spermier med klanderfritt dna går till spillo dagligen.

   Man borde vara minst lika angelägen om bra gener till sina barn som god utbildning. – Slarvar man där, går det inte att rätta till i efterhand.

   Gillad av 1 person

 9. Eva skriver:

  Det här med kultur kan uppträda tämligen ostrukturerat för andra generationens invandrare. Särskilt om den ursprungliga kulturella hemvisten är extra olik i jämförelse med den svenska. Deras föräldrar är redan danade i sin egen kultur, som de lämnat geografiskt, om ej mentalt. De får svårigheter med språket och att läsa av den nya kulturens mer subtila signaler. Alltså den svenska. De lever rentav kvar i en konserverande diaspora. Medan deras egna barn går i svensk skola. Och möter i varierande grad svenska barn. Lär sig svenska, men hamnar mitt emellan två kulturer. Där ingen riktigt blir deras egen. De hamnar i ett slags kulturellt limbo. Och i detta mellanläge, blir deras egna föräldrar omsprungna av barnen om kunskap i svensk kultur, språk och traditioner. Om än tämligen grunda, förvridna och begränsade. Detta skapar rum för de ungas egna initiativ. Där kamratkretsen drar upp egna mer självständiga mönster. Till en del via egenuppfostran. Knappast särskilt hälsosamt. Bra skildrat i Flugornas herre av William Golding. Andra generationens invandrare, som bor i utanförskapsområden, lär få tämligen svårt att etablera i sig i en rent svensk kulturell kontext. Samhället möter nu ursprungsgenerationen, och så deras barn, mitt uppe i ett kulturellt förvirringstillstånd. Detta utspelar sig mitt i den svenska kulturen. 1 plus 1 har plötsligt blivit 3. Och med många olika kulturer uppstår olika typer av limbolägen. Många 1+1=3, blir det. Och till det kommer de som helt uppfostrat sig själva. De ensamkommande från Iran. Sverige är mycket bra på att skapa en förvirringens stora smältdegel – den smältdegel pensionärer nu möter utanför ICA eller i sitt köpcentra, och inte tillåts klaga på. Som sägs berika deras miljö. Men där de som säger just detta, mer sällan är fysiskt närvarande. De är politiskt korrekta, men bara på tryggt avstånd. Ty även de lever i en diaspora. Den rent svenska. Men tycker likväl om att experimentera med andra kulturer och levnadssätt. I alla fall rent intellektuellt. Tryggt fastnaglade som de är i sin egen värdegrund. Bakom egna gränser. Både socialt och rent fysiskt. Och ur detta sakernas tillstånd vill de ge sken av stor trovärdighet. Man tar sig för pannan.

  Gilla

  • Dude perfect skriver:

   Och det viktiga är att man inte får glömma att etablissemanget vill ha det så,här, faktiskt så utvecklar jag detta till: de måste ha det så här. Med endast etniska européer som röstunderlag så försvinner vänstern och socialdemokratin och demokraterna kommer att förlora makten för evigt. De måste ha en våldsam underklass per konstruktion.

   Gillad av 2 personer

 10. S Eriksson skriver:

  I ett mörkast tänkbara scenario (som förstås inte kan uteslutas) . Jag tror att det mycket väl kan resultera i det om vi inte får diskutera saker fritt, utan vi är låsta i oklara värdegrunder som har uppstått på mystiska sätt och tolkats på icke rationellt sätt.

  Gilla

 11. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Annars kan vi lägga Gunnar Heinsohns prisma över landet och laserskriva framtiden:
  När antalet män i åldern 15-29 år i ett territorium uppgår till 30% eller mer av alla män, och hungersnöd ej råder, då kommer stridigheter a la herre-på-täppan ta vid tills man mördat av tillräckligt av konkurrenterna.
  Detta pågår för fullt i den arabiska världen.
  Heinsohns tes är att detta är sociobiologiskt snarare än religiöst betingat.
  Sedan kan man fråga sig varför dessa människor producerat så mycken avkomma.
  Oljeinkomster förstås. Massor av dollarbuntar, ingen ansträngning. Som från SIDA således.
  Sedan kan man undra varför moderniseringen inte bättre tagit fart och där kommer måhända det teologiska in i bilden.

  Gillad av 1 person

 12. olle holmqvist skriver:

  Krönikören: ” På 60-talet var de etniska konflikterna (i Europa) försumbara”.

  ”Fram till 1968 fördes ETA:s kamp genom att förstöra infrastruktur och spanska symboler, samt att hänga upp den förbjudna baskiska flaggan på offentliga platser. År 1968 sköt dock en ETA-medlem ihjäl en spansk polis i en vägkontroll varpå en våldsspiral påbörjades. Sedan år 1968 rekryterades även medlemmar från den baskiska minoriteten i Frankrike” (Wiki)

  ”Konflikten i Nordirland (engelska: The Troubles, iriska: Na Trioblóidí) var den mest intensiva perioden av den inre konflikten i Nordirland. Den började av olika anledningar år 1969…”
  (Wiki)

  Leuven Vlaams

  Staking Vlaamse studenten te Leuven, voor de gevangenis werd de menigte uit elkaar geslagen (18 januari 1968)

  I slutet av 60-talet inleddes etnisk kamp i Europa, kulminerade med Jugoslaviens sönderfall och Tjeckoslovakiens delning.Obegripligt för marxister som förutspått övernationell arbetarenighet.
  Det är mkt intressant !

  Gillad av 1 person

 13. Dude perfect skriver:

  Jag vet inte hur många svenskar som har praktisk erfarenhet av att se hur muslimer uppfostrar barn, eller svarta i fattiga områden i USA? Att tro att vi alla gör det på samma sätt är ett grovt feltänk. Jag har exempelvis observerat barnuppfostran i Japan, ett exempel: En liten 3 årig flicka kommer först till sätet på bussen och klättrar upp och sätter sig bredvid mamma. Mamma tar då, vänligt med bestämt, och lyfter ner flickan, så att den 7-åriga sonen får sitta. Lillflickan fick stå hela vägen i gången.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Ett annat vittnesmål från ett japanskt tåg: Flicka som blir förtjust av något hon ser där ute och får en hurring för att hon visar känslor.

   Gilla

 14. Hovs_klipphällar skriver:

  Tyvärr kan jag inte alls hålla med om Sandgrens tanketråd. Något generellt samband som han målar upp finns inte anser jag, och det hela blir bara förvirrande.

  Studentvänsterns larmande 1968 berodde på att vänsterextremismen just då hade ett uppsving. Som fick sin näring av, i grunden, den tekniska utvecklingen.

  Välståndsutvecklingen ledde till att många fler ungdomar än förut plötsligt kunde kostas på en universitetsutbildning, och denna enorma anhopning av studenter utan någon riktig förankring i samhället började kort sagt hitta på en massa sattyg!

  Sattyget uttryckte man mest på ett idémässigt plan, genom att ofta flörta med ny-kommunistiska tankefigurer. Det handlade väl om ett allmänt missnöje med föräldragenerationens tankevärld, samt en utbredd längtan efter något existentiellt nytt att hänga upp tillvaron på.
  Läser just en bok av en engelsman som på 70-talet for till Indien som hashrökande hippie, och snart blev initierad munk i ett buddistkloster i Dharamsala!

  En sådan karriär hade varit otänkbar i hans föräldrars generation. Detta illustrerar kombinationen av materiellt överflöd och existentiell förvirring hos 68-generationen.

  — Vad gäller de såkallade ”kulturberikarna”, så handlar det väl helt enkelt om en vägran att anpassa sig till västerlandets tankevärld — vilket leder till att man i stället halsstarrigt håller fast vid islams medeltidsmässiga världsbild. Och därigenom blir soldater i islams armé av erövrare.

  Den erövring som muslimerna ständigt drömt om sedan medeltiden, och som nu är på väg att bli verklighet.

  Bill Warner: 1400 years of fear

  Gillad av 2 personer

  • Dude perfect skriver:

   Vänster och socialdemokrati kan ju enklast förklaras med lathet. Man lever i överflöd som du noterar, och inser plötsligt att man inget gjort för att förtjäna detta, och man har inte lust att göra något heller, lösningen blir att bli vänster och socialdemokrat. Hela ens politiska gärning blir sedan att dölja detta faktum, att man helt enkelt är lat.

   Gilla

 15. Dandersan skriver:

  Om det är problem med att ha föräldrar utan jobb och utan kunskap om det samhälle man bor i så kanske det kan förklaras att man är vilden i pannkakan som ung.
  Om man dessutom ärver den känsla av att man som invandrad har det svårare än andra så är det inte svårt att förstå vildenheten.
  När därtill ens föräldrar hyllar sin barndoms uppväxtmiljö och kanske har tillfälle att åka tillbaka och se den då är det helt naturligt att bli vilsen.

  Vilsenheten kan skapa alienation och utanförskap som nedärvs i flera led.

  Gilla

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Dandersan: Den berättelsen utgår från tankefelet att migranterna är ”offer”, utan eget ansvar för sin situation.

   Exakt den berättelse som dag ut och dag in hamras in i våra hjärnor av makthavarna och deras politruker i massmedia.

   Jag blir så trött.

   Gillad av 4 personer

  • Dude perfect skriver:

   Kan du inte konkretisera ditt, rent ut sagt, struntprat. Hur ärvs ”vilsenhet”. Varför är inte kineser, koreaner, indier eller varför inte folk från Filippinerna ”vilsna”, som denna dam:

   Vilsen?

   Jag har bott i många år utomlands i olika länder och hade aldrig tänkt flytta tillbaks hit pga tankeklimatet, nu blev det så ändå, men vad gör man när man känner sig vilsen? Man orienterar sig!

   Ärver man ”vilsenhet” så är det för att man har en kultur som är omöjlig att anpassa eller man inte vill anpassa sig.

   buhuhu.

   Gillad av 4 personer

 16. Conny Lundberg skriver:

  Västvärldens förfall har med dess bristande ansvar för ömsesidigt utbyte av varor och tjänster samt kunskap i dess iver att bygg upp välstånd i sina länder jämfört med vad de gett till de länder de dragit ekonomisk fördel av.
  Eller rättare uttryckt, de sedemera globala storföretagen har sedan de startades av någon eller några få visionära entreprenörer ofta enbart haft ett egocentriskt intresse för sin expansion och aldrig gett ett godtagbart utbyte för de rikedomar de själva ackumulerat från andra fattigare länder.
  Detta har lett till ett moraliskt underskott i utbytet som sedan rättviseivrande, hämnd- och/eller makthungriga personer dragit fördel av för att utjämna skillnaden mellan materiell och moralisk obalans.
  Därav följer olika politiska eller religiösa ismer som skall rätta till dessa obalanser och dessa blir med tiden mytiska eller heliga och förnuftet flyger sin kos och allt blir ett spel mellan de som har och de som inte har det som är åtråvärt.
  Oftast styrs dessa ismer av personer eller organisationer som redan har så mycket av den makt och kunskap som de rimligtvis kan önska men som önskar styra och ställa i ett mycket större, kanske globalt perspektiv och de personer eller samhällen som lyssnar till lockropen om ett bättre materiellt liv kommer i slutänden att upptäcka att de berövats den lilla makt eller materiella status som de hade innan de anammade dessa nya fantastiska åsikter och moraliska regler som skulle leda till ett bättre liv.

  Gilla

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Conny Lundberg — Jaha, för ungefär miljonte gången serveras man den vanliga falska vänsterberättelsen om ”de elaka kapitalisterna som utnyttjar det stackars folken i tredje världen”.

   Vänstern fattar som vanligt inte hur världen fungerar, och om någon har framgång med något måste detta förstås bero på att man tagit från någon annan!
   Vänstern vill att alla ska ha samma elände, kort sagt, och ingen får lyckas med något.

   De avundsjukas religion helt enkelt.

   Gillad av 3 personer

   • Conny Lundberg skriver:

    jag har inte skrivit om att någon ism är bättre än den andra men däremot har jag skrivit om att man inte utnyttjar andra utan godtagbart utbyte och om du tycker att detta är fel så får du lov att förklara dig närmare?

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Hela tden begås samma misstag i de här diskussionerna. Man utgår från vrdertagna begrepp som vänster, kapitalism islam för att dortera tanketrådarna. Det är en helt annan struktur som har börjat skina igenom på allvar: globalism och nationalism.

    Till den första kategorin säller sig de som inte tror på demokrati, yttrandefrihet mm. Till den andra de som förstår att den enda vägen till inflytande för enskilda individer går över nationalstaten där demokrati kan tillämpas.

    Stefan Löfven är inte socialdemokrat i den menngen att han bryr sig om arbetarnas intressen, Omar Mustafa är inte islamist i den meningen att han tror på Koranen, Stalin var aldrig kommunist för att han trodde på befrielse av folket.

    Dessa personer har inget annat intresse än sin egen makt och utnyttjar de strömningar i tiden som bäst passar det intresset..

    Det överskuggande intresset för globalismen är att de globala företagen får den absoluta makten över planeten så att de fritt kan verka utan nationella restriktioner eller krav från fackföreningar.

    Tar man på dessa glasögon när man bedömer olika personers agerande; de kan kalla sig politiker eller affärsmän, kardinaler eller predikanter, så ser man att det är intresset av att få vara med och dansa kring den guldkalven sm saken gäller. Hoppa med på tåget nu så kanske du undgår att bli offer själv!

    Gilla

 17. malmobon skriver:

  Finns bara ett sätt lösa problemet med 2:a hans generationen av invandrare. Ordna arbete till dem.
  Då måste vi lära oss, politiker, myndigheter även göra detta.
  Själv och med en grupp startar vi upp en stiftelse. Målet är få fler företag i Malmö och att de som vill hjälpa till bygga upp deras hemländer skall kunna göra detta. Är just nu i uppstart och bildandet. Kommer mer info. när det är klart.

  Gilla

  • Dude perfect skriver:

   Nej, de skall ut, ge mig styrka. Ordna arbete?!? För vilken gång i ordningen? Det var det sämsta jag läst idag på dessa sidor och det fanns ändå en del konkurrenter. Det är EXAKT det du här pläderar för som håller dessa människor nere, och kvar i Sverige dessutom, så etablissemanget kan få deras röster och parasitera på de medel som stjäls från svenskar som ges till dessa ovälkomna gäster. Ni VILL ju att de skall vara arbetslösa! Arbetslösa just här, i Sverige, annars så är de ju lika värdelösa för det svenska etablissemanget som valfri liten flicka i flyktingläger utan toalett och skolböcker. Hur många små morötter skall ni få lov att dela ut? Piska är det enda som hjälper, ni har haft er chans, vi har kommit på er lögn, ni är parasiter, längre är den inte.

   Gillad av 6 personer

 18. Lars-Olof Svensson skriver:

  Fundera en stund på hur länge det högteknologiska Sverige med dess exportindustrier som är basen för välfärden ska kunna fungera ihop med en helt ny demografi. Tänk på ena sidan tex SAAB som leverantör av skolflygplan till USAs flygvapen och å andra sidan inslaget på Aktuellt och Rapport i går kväll om våld i skolan på Södermalm. Kommer den skolan att kunna leverera erforderlig kunskap till våra högteknologiska företag. Det tror inte jag. Den förändrade demografin är nu så påtaglig i vardagen att inte bara sjukvårdspersonal måste lära sig självförsvar utan att medelklassen nu börjar leta efter säkrare boende. Nästa steg blir när vi får en nettoutvandring av etniska, välutbildade svenskar i ung och arbetsför ålder. Siste man släcker lyset.

  Gillad av 3 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.