Den politiska synen på klimatet jämfört med den vetenskapliga

Lennart Bengtsson

Den är ingen tvekan att politiska ledare och ledande opinionsmakare har lyckats att medialt föra fram sin syn på jordens klimat. Den synen är genomgående ytterst bekymrad. Man till och med utmålar möjligheten till mänsklighetens totala undergång.

Samtidigt förekommer direkta eller indirekta moraliska fördömande av dem som inte delar en sådan extrem uppfattning. Här följer några exempel på politiska yttranden om klimatet under åren 2005-2018:

Munich Re (2005): Weather catastrophes and climate change, is there still hope for us?

Al Gore (2006): Each passing day brings yet more evidence that we are now facing a planetary emergency.

Obama (2006): All across the world, in every kind of environment and region known to man, increasingly dangerous weather patterns and devastating storms are abruptly putting an end to the long-running debate over whether or not climate change is real.

Angela Merkel (2007): It is not five minutes to midnight. It’s five minutes after midnight.

Gro Harlem Brundtland (2007): It is irresponsible, reckless and deeply immoral to question the seriousness of the situation.

James Hansen (2009): Only in the last few years did the science crystallize, revealing the urgency – our planet really is in peril. If we do not change course soon, we will hand our children a situation that is out of their control.

Thomas Goreau (2009): The long-term sea level that corresponds to current CO2 concentration is about 23 meters above today’s levels, and the temperatures will be 6 degrees C or more higher. These estimates are based on real long term climate records, not on models.

Prince Charles (2009): The best projections tell us that we have less than 100 months to alter our behaviour before we risk catastrophic climate change.

Christine Lagarde (2013): Unless we take action on climate change, future generations will be roasted, toasted, fried and grilled.

Paul Krugman (2016): The truth is that climate change just keeps getting scarier; it is, by far, the most important policy issue facing America and the world.

Emmanuel Macron (2016): Without a reduction of carbon dioxide emissions and pollution, there will be no more Earth. We are killing our planet.

James Hansen (2017): Imagine a giant asteroid on a direct collision course with Earth. That is the equivalent of what we face now, yet we dither taking no action to divert the asteroid.

António Guterres (2018): The world has reached a “pivotal moment” and must change course in the next two years or risk runaway climate change.

Stephen Hawking (2018): We are close to the tipping point where global warming becomes irreversible. Trump’s action could push the Earth over the brink, to become like Venus, with a temperature of two hundred and fifty degrees, and raining sulphuric acid.

Den vetenskapliga utvärdering som gjorts av atmosfärfysiker och professionella klimatforskare och som sammanfattats i IPCC huvudrapporter, senast i rapporten från 2013 har tydligt angett sannolika ändringar av jordens klimat under antagande av olika utsläppsscenarier. Dessa anger genomgående en trolig global uppvärmning och andra ändringar i jordens klimat. Flera av sådana ändringar kommer att kräva åtgärder för att eliminera eller reducera konsekvenserna av ett stigande hav, mer extrema värmeböljor och sannolikt förhöjd nederbördsintensitet. Osäkerheten i de olika beräkningarna är stor men inga klimatsimuleringar visar några som helst undergångscenarier av det slag som förekommer i de politiska yttrandena. De problem som kan inträffa är fullt möjliga att avhjälpa med tekniska och andra insatser. Dessutom pågår faktiskt en omfattande omläggning av världens energisystem. Varför då inte i stället se positivt på sådana ansträngningar och uppmuntra dessa.

Med andra ord har en vetenskaplig osäkerhet ersatts med en politisk övertygelse. Man kan därför inte undgå att ställa sig frågan vad orsaken är att framställa ett framtida klimat på ett sådant extremt och vilseledande sätt. Är det helt enkelt så att det är banala berättelser om verkligheten som har blivit det som engagerar världens politiker och inte att konkret, realistiskt och ansvarsfullt ta itu med de verkliga problemen?

70 reaktioner på ”Den politiska synen på klimatet jämfört med den vetenskapliga

 1. Fredrik Östman skriver:

  Den slugaste agitatorn är Paul Krugman. Hans uttalande gäller inte klimatändringarna, utan den politiska frågan. Man måste hålla med. Det är skrämmande hur hela det internationella politiska etablissemanget har råkat i affekt och kognitiv dissonans, eller en gemensam ondsint agenda, och samstämt talar i tungor och tävlar i att spotta ut de imbecillaste dumheterna med den skadligaste verkan.

  Gillad av 7 personer

  • Wootz skriver:

   Jag håller med, vad är det som får Krugman och så många andra att bortse från risken att ett totalitärt system skapas som kan kapas av vem som helst, vänstern så klart, islam, en ny hitler, kineserna, Putin eller deras nemesis, Trump?

   Gilla

   • Woozt skriver:

    Haha, jo jag kände inkonsistensen när jag skrev detta. Jag menar inte inte Krugman specifikt men om man försöker destillera det bästa, någon droppe gott, ur alla dessa onda viljor, fattar de inte vad de håller på med? Jag fick en gång en slurk päroncalvados i snöstorm på Grand Montets samtidigt som mina vänner var ute i snöstormen, om man försöker finna en sniff av den arom i den pk-istiska snöstormen, fattar de ändå inte?

    Gilla

 2. Jari Norvanto skriver:

  Lennart Bengtsson tar tempen på klimatagendan…

  Den politiska vindens riktning ligger tämligen fast och både förmanande och fuktade fingrar är höjda, för ömsom pekpinnar och inställsam tuning.

  Gillad av 2 personer

 3. Jan Andersson skriver:

  Om vi skiljer på miljöförstöring och klimatförändringar, så har miljörörelsen gjort oändligt mycket bra för vår natur och vår personliga hälsa. Tänk bara på kvicksilverbetat utsäde!

  Nu har allt börjat flyta ihop, vanligt folk kan inte skilja på det ena och det andra; inte så märkligt eftersom inte heller PK-media eller förmenta vetenskapsmän och höga politiker drar sig för att uttala sig om fenomen som de inte har en susning om.

  Jag har jobbat i den miljöförstörande industrin hela livet och miljöfrågan har alltid legat högt vid alla investeringsprojekt, i och för sig ofta påtvingad av koncessionsmyndigheterna, och lösningen när sådan fanns (!) var ofta mycket dyrare än alternativen. Vi har också ganska ofta provat ny hoppfull teknik som tyvärr visat sig värdelös, kanske löstes ett problem men ett annat förvärrades. Det finns fortfarande problem kvar att lösa, forskning pågår kontinuerligt.

  Skillnaden mot sextiotalet när jag började är mycket stor på alla fronter (och det gäller i högsta grad även den fysiska arbetsmiljön för driftpersonalen). Varje minskning av alla miljöbelastande faktorer har varit tydliga för envar både inom fabriksportarna och i de omkringliggande samhällena.

  Men när det gäller klimatförändringar så har jag aldrig upplevt några, endast stora vädervariationer.

  Den ökända krigsvintern 1943 uppmättes över 40 cm tjock is vid Lurö mitt i Vänern, men i februari 1985 uppmättes 100 cm, ändå var det nästan sommarväder dagen före julafton 1984 och man såg segelbåtar på norra Vänern. Februari 1966 var det minus 36 grader i Karlstad. Tio år senare år 1976 hade det fallit 120 cm snö på uthustaken. Nu i somras hade vi plus 32 i sovrummet vid midnatt, trots öppna fönster dygnet om.

  Forska gärna, men sluta med larmrapporterna till den dag ni upptäcker en tydlig och ovedersäglig antropocen påverkan. Under tiden kan vi andra med intresse följa väderförändringarna dag för dag, årstid för årstid; i övrigt ta dagen som den kommer. Under den gångna långa höststormen var havsvattennivån innanför Koster lokalt plus en meter utan några larmrapporter.

  Gillad av 6 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   Bra sammanfattning, men årtalen stämmer väl inte.
   Krigsvintrarna var 1940, 1941 och 1942. 1943 var mild. När jag projekterade ett vattenkraftverk i Viskan blev jag varse, att det högsta flödet, som har varit i denna å var i februari 1943 med 301 m3/s. Det verkar inte ha varit så kallt då med en sådan enorm vårflod redan i februari.
   1985 var inte så kall, däremot mycket snö. Jag jobbade i snöröjningen då. 1987 skall året vara. Det senaste riktigt kalla året i Sverige. Det var -23° C i Göteborg i mitten av januari. Bilen frös när jag skulle åka till Ullevi för att träna i löpargången. Tjälen blev 1,5 m djup, så det var svårt att laga vattenläckorna.
   1966 stämmer. Både mycket snö och kyla. -35°C på Varaslätten, men pappa fick ändå igång bilen när han skulle köra mig till tåget.
   Visst är det sant med climate change. Det har alltid var klimatförändringar. Det påminns jag om när jag läser om vikingarnas resor för tusen år sedan.
   Det som är så fantastiskt med politikerna idag är att de tror att de kan påverka solens gång och solfläckarna samt vulkanutbrotten. Det som har störst påverkan på klimatförändringarna. Hybris eller maktgalenhet?

   Gillad av 4 personer

   • Jan Andersson skriver:

    1985 bogserade vi tung maskinutrustning över Vänern i februari och fick chartra en isbrytare för att klara tidplanen.

    Gilla

 4. Dandersan skriver:

  Nu är det kulturreportage om havsnivåförändringar som hotar kulturarven kring Medelhavet.
  I Split är det ett palats uppfört av en Romers härskare, Diocletianus, på 200 talet.
  1800 år senare ligger havet ca 1,1 m högre, dvs 0,6 mm/år.
  Nu är takten i höjningen , mätt i pegel, ca 0,6 mm/år.
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=280-021

  Men den ansvarige vetenskapsmannen ser IPCC som trolig och ser 1 m höjning framför sig i närtid.
  Det finns ingen trend som visar på en accelererande höjningstakt !

  Gillad av 2 personer

 5. Kent Forssgren skriver:

  ”Är det helt enkelt så att det är banala berättelser om verkligheten som har blivit det som engagerar världens politiker och inte att konkret, realistiskt och ansvarsfullt ta itu med de verkliga problemen?
  Ligger mycket i det ovan skrivna!

  Man kan också ta lärdom av hur historiens makthavare har agerat för att behålla makten, när folket började visa sitt missnöje.

  Man ordade om en yttre fiende; vilken skulle utgöra ett hot mot den egna nationen.
  En inte sällan vanlig orsak till att makten gick ut i krig, bara för att kunna behålla makten.

  Den yttre fienden är i dag klimatet.
  Vilket hotar inte bara den egna nationen, utan hela mänskligheten.
  Men om folket gör som makten vill – låter makten behålla makten – då räddas klimatet och mänskligheten fortlever i godan tro.

  Gillad av 6 personer

 6. Thomas Rönnberg skriver:

  Man vet ju att klimatförändringar förekommit tidigare underjordens långa historia, både varma och kalla perioder, mest beroende på solens aktivitet. Uppvärmningen nu är ju åtminstone delvis en följd av koldioxidansamlingen i atmosfären. Det är de flesta forskare överens om. Många politiker lutar sig mot dem, men inte alla. Trump, tex, anser ju att det är nonsens och tycker att kolbrytningen kan fortsätta i stor skala. I Sverige är det inte många som håller med Trump i någon fråga, men det är inte bra att viktiga makthavare i Europa som Maccron och Merkel går ut med domedagsprofetior baserade på dagens kunskap om klimatförändringarna. Människor i ett ganska splittrat Europa behöver enas och arbeta tillsammans för att åstadkomma förändringar till det bättre.

  Gillad av 1 person

  • Björn skriver:

   Själv håller jag med Trump i de flesta ”frågor”! Han är ingen lömsk ”politiker-typ”, utan en pragmatisk ”doer” som förstår vad som behöver göras för att rätta till det som jolmig vänster-politik har förstört under årtionden! Önskar innerligt att en sån ”messias” dyker upp här i Sverige också, innan allt hopp är ute!

   Gillad av 7 personer

   • Jan Andersson skriver:

    Det finns inte så många ”doers” i världen eftersom det krävs massor med erfarenhet och tungaa kunskaper för att få saker gjorda.

    Gilla

 7. Underdog skriver:

  Varför? Läs Brundtlandrapporten och allt som FN därefter producerat på tema ”hållbarhet”. Utgångspunkten är att världen måste få ett nytt ekonomiskt system och att tillgångar måste flyttas från dem som har till dem som inte har. Det går bara att genomföra under hot om att altenativet är undergången. Politisk kontroll av vanliga människor. Så har tyrannerna alltid argumenterat. Det är bara jag/vi som kan rädda er från er själva.

  Gillad av 9 personer

 8. Eva Danielsson skriver:

  Off Topic men ändå, det har med energifrågan att göra.
  Jag är inte det minsta oroad över aningen höjd CO2halt och tror inte på någon förestående eller ens framtida global uppvärmning. Mitt intryck är att det verkar vara troligare med en framtida kallare tillvaro. Både p g a naturlig klimatförändring och framför allt just nu i form av nära förestående elbrist.
  El måste levereras exakt, inte för mycket eller för lite, utan precis efter vad som används i varje stund för att hålla den spänning och frekvens som allt eldrivet baseras på. Man kan alltså inte lagra och spara för bistra tider.
  Svenska samhället ”jagar” elproducenterna inom vattenkraft och kärnkraft med straffskatter och regler som bara kan tolkas som konspiratoriskt med syfte att lägga ner inte bara kärnkraft nu utan också vattenkraften. Sol och vind låter sig inte styras och kommer aldrig att täcka behoven tillräckligt mycket eller tillräckligt stabilt. Gas styrs av Putin och kolkraft importeras från lite olika håll.
  EU ska ev bygga världens längsta gasledning från Israel!? Varför då? Bygg egna kärnkraftverk i stället. Stabil och billig el precis när den behövs.
  Kärnkraft kan regleras i varje stund exakt efter vad som åtgår och moderna kärnkratsverk kan återanvända avfallet.
  What’s the problem? Politik politik politik. MänniskoavvecklingsPartiet, MP, är en liten synlig spjutspets i toppen på de politiska och aktivistiska krafter som av någon anledning vill avfolka globen som slutmål. Ingen konspiration förstås, de råkar bara vara lika onda/självmordsbenägna allihop.

  På något annat sätt går det inte att begripa hur ett nordiskt och tekniskt utvecklat land som Sverige INTE satsar på utbyggnad av kärnkraft???

  Gillad av 10 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Att inte satsa på kärnkraft kan ju motiveras av att den tydligen inte kan betala sina produktionskostnader med intäkterna från sin produktion och det går ju inte att bedriva verksamhet på de premisserna.

   Då räknar jag in försäkring mot riskerna i produktionskostnaderna vilket några psykopatliberaler på flashback hade vilda protester mot. – Men det är väl normal marknadsekonomi.

   Gilla

   • Björn skriver:

    Att ”kärnkraften inte kan betala sina produktionskostnader”(här i Sverige) beror ju enbart på att den svenska ”miljö-maffian” tvingat fram politiska beslut om straffskatter och, högst medvetet, orimliga och ouppnåeliga krav på ”säkerheten”! Med en vettig energipolitik, skulle en utbyggnad av kärnkraften garanterad bli lönsam! Om man nu över huvud taget ska diskutera ”lönsamhet”, när det gäller något som är absolut nödvändigt för ALLA invånares basala trygghet och för Sveriges framtida oberoende från utländska ”intressen”!!

    Gillad av 5 personer

  • Åke Sundström skriver:

   Rätt om klimatet och MP:s ondska, men helt fel att förorda mer svensk kärnkraft. Det är gåtfullt att en person som genomskådat klimathysterin blundar för att ett nej till den falska alarmismen med logisk nödvändighet innebär ett nej också till kärnkraft, men ett ja till fossil energi med bästa reningsteknik.

   För faktum är ju att Sverige har ett enormt elöverskott. Mot en kapacitet att producera cirka 180 TWh står en efterfrågan i dagsläget på ca 140 TWh, men cirka 115 TWh vid fri konkurrens, d v s frånvaro av statlig styrning i form av den omotiverade straffskatten på koldioxid.

   Sanningen är att konkurrens på lika villkor – t ex via en energimoms, lika för alla miljöpåverkande energislag – skulle innebära slutet för Erlanders och Palmes sovjetinspirerade 12-reaktorsprogram. Det vet givetvis även MP, men de har gjort bedömningen att det ger fler röster att i flock jaga ett klimatspöke än att ensamma vidhålla sin ursprungliga och sakligare kärnkraftskritik. Sådan opportunism hör till det politiska spelet, men den manar inte till efterföljd och hör inte hemma i seriösa diskussioner.

   Så tänk ett varv till, Eva, det klarar du, av de många klokare inläggen att döma.

   Gilla

   • Eva Danielsson skriver:

    Åke
    Gåtfullt varför du inte skiljer på installerad effekt och momentan produktion. Om Sverige hade en enorm elproduktion så skulle vi ha en enorm elexport, vilket vi inte har. I stället har vi allt oftare effektbrist, vilket vi inte kommer att kunna importera oss ur framöver.
    Tänk gärna ett varv till…

    Gillad av 5 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Sverige har ett enormt elöverskott skriver du. Det är ju verkligen Fake News. Häromdagen var det lite kallt i Sverige. Då räckte inte kraften till. Vi fick importera kraft. Förhoppningsvis ren kraft från Norge. Mer troligt kolkraft från Polen eller Tyskland. Vad tror du händer i februari när det blir riktigt kallt? Dessutom när Sverige stängt ytterligare två reaktorer 2019 – 2020. Så kolla verkligheten innan du skriver nåt som inte stämmer.

    Gillad av 5 personer

   • Björn skriver:

    Med utbyggd kärnkraft redan för ett antal år sen, skulle vi också med stor sannolikhet sluppit den största miljöförstöringen i moder tid! En miljöförstöring som dessutom är finansierad med de svenska skattebetalarnas pengar; vindkraftsparkerna! Katastrof-byggen, som i första hand kan tillskrivas MP och deras ”kumpaner”! Både våra vackra landskap, boendemiljön, ekonomin och elförsörjningen har skadats av dessa blinkande ”monster” för lång tid framöver, kanske för alltid!!

    Gillad av 3 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Tycker inte att 180 TWh/y som genomsnittlig produktionsförmåga för en genomsnittlig förbrukning på 140 TWh/y låter speciellt väl tilltagen. Det är en marginal på bara 22%.

    Gilla

   • Åke Sundström skriver:

    Till Eva Danielsson,

    Så du var alltså inte fullt så klok som jag trodde! Att tala om ”effektbrist” avslöjar hur okunnig du är i just detta ämne (men skriver förnuftigt om mycket annat).

    Ta och kolla med SCB om fakta vad gäller den installerade eleffekten så ser du att vi kan producera cirka 180 TWh. Eller checka med branschen. Och visst har vi en stor elexport, men den går med förlust och räcker inte alls till för att möjliggöra ett högt kapacitetsutnyttjande.

    Vad du inte tycks veta är att Sveriges regering tvingar sitt eget bolag, Vattenfall, att avstå från att utnyttja de cirka 20 TWh som skulle gå att producera i våra fossileldade kraftverk, som därför lagts i s k malpåse. Men att den ”politiskt tillåtna” kapaciteten stannar vid cirka 60 TWh är givetvis inget sakargument.

    Varför tror du maktens män agerar på detta viset? Jo för att inför väljarna slippa erkänna två obehagliga sanningar: att det stolta 12-reaktorsprogrammet varit en samhällsekonomisk katastrof och att Sverige har ett enormt elöverskottet (även i termer av effekt). Ett tredje syfte är att förhindra ännu större prisfall på el – nu när AB Svensk Kärnkraft är konkursmässigt, trots det politiska stödet via våra extremt höga koldioxidskatter. Inser du kanske inte ens att det handlar om en dold subvention, som man försöker ursäkta med hänvisning till det klimathot som du själv underkänner?

    Gilla

   • Woozt skriver:

    Åke skämmer ut sig, hur mycket varierar vår produktion jämfört med behovet? Du föreställer dig en statisk produktion över tid, i så fall behövs kärnkraft. Det är väl så enkelt som att Åke inte har naturvetenskaplig utbildning och helt enkelt borde hålla tyst.

    Gillad av 2 personer

   • Åke Sundström skriver:

    Rättelse av skrivfel i mitt senaste inlägg, tredje stycket: 160 TWh skall det givetvis vara, inte 60.

    Kort till Fredrik Östman: En överkapacitet på 22 procent är en katastrof i all kapitaltung verksamhet. Dessutom är det ”sanna” överskottet cirka 50 % (180 TWh jämfört med 115 TWh, efterfrågan vid fri konkurrens). En kapitalförstöring av väldiga proportioner, som du rimligen inser, om du använder ditt sunda förnuft.

    Gilla

   • Oleg Pildowalski skriver:

    Åke Sundströms inlägg bygger på patetiskt spårbundet tunnelseende;
    Med ett ensidigt föregivet ekonomiskt perspektiv påstås att det svenska kärnkraftsprogrammet skulle utgöra en gigantisk kapitalförstöring. Även om så vore hur ekonomiskt är det att förtidsavveckla befintliga kärnkraftanläggningar – tala om kapitalförstöring. Påståendet om elöverskott är nonsens, då tvärtom Sverige tvingas importera el vid toppförbrukning. Ett eventuellt utbudsöverskott med lägre priser skulle dessutom underlätta och öka incitamentet att transformera bilparken till eldrift. Att samtidigt ge subventioner till elbilar, men motverka ett lågt elpris är rena dumheterna. Att påstå att elpriserna hålls uppe p.g.a statlig bolagsstyrning är huvudlöst.

    Hur tror Sundström att det svenska enegisystemets klimatavtryck hade sätt ut om det i stället hade, likt Danmark och i Tyskland i dag, som efter avveckling av kärnkraft delvis har gjort nyinvesteringar kolkraftverk, hade baserats på fossila bränslen.

    Vad avser subventioner, hur rimligt intellektuellt är det att ensidigt påtala kärnkraftens latenta försäkringskostnader och subventioner, men däremot helt bortse ifrån de subventioner som tilldelats andra energislag som vind och sol-energi? Vem försäkrar Vattenkraftsstationerna som kollektiv nyttighet – är det principiellt fel att dessa kostnader pulvriseras över skattekollektivet?

    Slutligen är det patetiskt inskränkt att likt Birgitta Dahl fastna historiskt i andra generationens kärnkraftsverk, med påbjudet tankeförbud som Sundström synes omfatta. Idag är bl.a Bill Gates engagerad i utvecklingen av fjärde generationens kärnkraft, med potentialen att producera energi till en helt överlägsen effektgrad och där tidigare uransopor nyttjas som bränsle, med ett avsevärd reducerad radioaktivitet efter ett andra processuellt utnyttjande av de sopor som idag utgör en belastning. Utanför den provinsiella svenska kärnkraftsdebatten pågår ett på många vis för klimat och miljö hoppingivande utvecklingsarbete vad avser framtida kärnkraftsteknik. Att Sundström i all sin inskränta beskäftighet inte berör den internationella samtida utvecklingen är symptomatiskt.

    Gillad av 1 person

   • LJ skriver:

    Har inte tillräcklig kunskap för att uttal mig i sakfrågan. Ett tips till Åke dock, slopa personangreppen så ökar du sannolikheten för att någon ska fundera på att lägga vikt vid det du skriver.

    Meningslösa förolämpningar kan vänstertrollen få behålla som sin paradgren.

    ””

    Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Åke Sundström, jag är inte insatt i ämnet och kan inte se vilket uttalande från min sida det är du syftar på. Det enda jag vet är att el inte kan lagras och att därför måste produktionen ha så hög kapacitet att det täcker toppbehoven (om man inte har pålitliga och billigare alternativ i form av importavtal, förstås). Men då kommer andra aspekter in, som militär säkerhet mm.

    Gillad av 1 person

 9. uppstigersolen skriver:

  Ofta läser jag om att under de senaste 100 åren så har 20 (eller något annat antal år) haft de högsta uppmätta temperaturerna på jorden. När jag tittar på de länder som har gjort riktiga temperaturmätningar under många år så ser jag att de högsta temperaturerna inte uppmätts på de senaste åren. Min gissning är att tar man med de länder som börjat göra temperaturmätningar för kanske 30 år sedan och inte har data längre tillbaka än så, så blir det på detta sättet. Alltså, man får svaret att de högsta temperaturerna uppmätts i närtid.

  Gillad av 2 personer

 10. Wootz skriver:

  Ekorren utanför mitt fönster verkar skita i klimatet. Igår, för första gången, så kunde man se bottnen ända ut till slutet av badbryggan, det verkade som man dragit ur proppen ur Östersjön.

  Gilla

 11. Wootz skriver:

  Högsta poäng för Hawking (som jag mött två gånger), Trump är som Venus, är det färgen kanske? Dessa klimatgurus kan ju om det vill sig illa bli aktieanalytiker, de har alltid rätt om framtiden, tills den kommer, men då förutspår man bara en ny framtid. Alternativt kan de starta en sekt och åka upp i de Schweiziska alperna och vänta på rymdskepp.

  Gillad av 2 personer

 12. Wootz skriver:

  Kisar man lite så framstår tydligt att (förutom agendan med en totalitär världsregering ytterst) att det som alla dessa ovan sysslar med är att vända backarna i vädret som muslimer runt stenen i Kabah. Muslimerna har för länge sedan färdiggjort sin religion och behöver inte tävla om vem som lyfter röven högst, det hade ju sett löjligt ut. Istället så vet alla muslimer vad som gäller och håller sig till det, röven skall upp i 30 graders vinkel, inte mer, inte mindre. De klimatreligiösa vet inte ännu vad som gäller och försöker övergå varandra i religiositet, den ena röven högre än den andra, för en betraktare så ser det rent löjligt ut. Pk-ismen är i en liknande fas. Pk-ismen är i en intensiv ekumenisk fas. Intressant att skåda.

  Gillad av 4 personer

 13. melitamegalithic skriver:

  Hi, saw your link at ‘Climate’ blog. If you are interested to have a distant look into the past, here is a link: https://melitamegalithic.wordpress.com/2018/06/29/searching-evidence-3/

  Eddy cycle peaks and troughs were times of great change. The next is ~2100. Link above explains. Nothing unusual for the Earth, but with implications for its inhabitants. See also https://melitamegalithic.wordpress.com/2018/01/30/searching-evidence/

  Gilla

 14. Ulf skriver:

  Vore bra om Lennart kan kommentera de senaste rapporterna ifrån IPCC och NOAA. De är mer alarmistiska eller så är det media som blåst upp alarmen.
  Dessutom divergerar nu uppmäta temperaturer rätt rejält inåt mellan olika institut frågan är vad som är rätt? Och varför de divergerar plötsligt?

  Gilla

 15. Wootz skriver:

  Något som jag frågar mig är varför det inte görs några experiment, eller görs det? Jag har gjort ett klimatexperiment i mitt liv, och reproducerat corioliseffekten i labbet, men varför läser man inte om storskaliga experiment som verifierar den ena deleffekten eller den andra? Varför bygger man inte stora hallar där man kan testa effekten av solljus och koldioxidexperimentellt och se effekt på temperatur och vattennivåer, det borde vara möjligt.

  Gillad av 1 person

 16. Wootz skriver:

  Får man inte skriva att muslimer lyfter på rumpan när de ber? Det var bara ett konstaterande, flera religioner har ju denna sedvänja, jag hade kunnat byta ut denna del med japaner som bugar, japaner hamnar inland i bugningstävlingar där man tävlar om att visa sig mest underdånig.

  Gilla

 17. Ulf skriver:

  Förklaringen till klimathetsen är ju att frågan kommit i självsvängning. Det är helt enkelt för många som är beroende av en temperaturhöjning för sin utkomst. Att stoppa sådant kräver en kritiskt granskande journalistkår och de står istället och hejar på allt vad de kan och lite till.

  Hur fick frågan en sådan fart då? Jo det var Europas och USAs stora beroende av oljan och det faktum att den i huvudsak fanns hos skurkstater. Det fanns ett behov av att minska beroendet. Europa fortsätter av naturliga skäl på inslagen väg emedan USA ändrat kurs efter att snart vara nettoexportörer av olja.
  Hur länge fortgår dumheterna? Jusst nu ser det ut som Europa inte kommer att ge sig förrän populistpartier tagit över helt. Alternativt att temperaturen slutat öka och går ner istället. Men för det krävs inte bara att den går ner utan även att mätningarna går ner. Därav intresset för att de divergerar mellan olika institut. Att media inte debatterar detta är inte konstigt men klimathotsskeptiker borde ta upp detta.

  Gilla

 18. Axel T skriver:

  Inom en 10 års period kommer oljeeldning i kraftverk att öka kolossalt. Nu när elbilar tar över fordonsmarknaden krävs enorma mängder el i stället för diesel och bensin. Dagens fliseldning i kraftverk, släpper ut lika mycket koldioxid som tidigare oljebaserade kraftverk. All förbränning skapar koldioxid.
  Stalltips. Förr missionerade man för att sprida religion, nu bör vi skicka PK miljöpartister på missioneringsuppdrag. Afrika, Indien och Arabländerna är lämpliga placeringar för dessa PK ister.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   Gas är billigare än olja.
   Gaskraftverk kommer att byggas i stor skala. De kommer att drivas med rysk gas. Detta är det snabbaste sättet att förse marknaden med el, när insikten kommer att de förnybara alternativen endast var önskedrömmar.
   Det är symptomatiskt att den tyske energiministern Peter Altmaier med näbbar och klor försvarar gasledningen Nord Stream 2, som skall föra rysk gas till Tyskland. Detta trots allt högljuddare krav på att Ryssland skall bojkottas.

   Gilla

   • Flu skriver:

    Vi får inte glömma forskningen som pågår.
    Ex. en ny svensk innovation som heter WoodRoll utvecklad av Cortus Energy.

    Gilla

 19. Observatör skriver:

  Tron på en nära förestående apokalyps på grund av människornas syndfulla leverne är en urgammal tankefigur. På 1300-talet var det tagelskjorta och gissel som gällde om apokalypsen skulle förhindras; idag är det vegankost och inställda resor som gäller.

  Gillad av 4 personer

  • Åke Sundström skriver:

   Men korrupta forskare var ovanligare på 1300-talet och FN var inte påtänkt. Mer korrekt att jämföra klimatnojan med 1600-talets holländska tulpanhysteri. En ofattbar och besinningslös galenskap!

   Gilla

 20. Åke Sundström skriver:

  Eva, Fredrik m fl.

  Ingen av er besvarar mina hänvisningar till SCB om elbalansen. Feghet eller arrogans, det är frågan. Då får jag väl själv förmedla vad varje läskunnig lätt kan ta redan på, med hjälp av SCB och Svenska Kraftnät.

  Installerad effekt 2017 39 798 MW

  Maximal effektbelastning i vintras: 26 700 MW (den 28 februari kl 8-9)

  Effektöverskott (avrundat) 13 098 MW eller 49 procent

  Eftersom elförbrukningen är (dolt) subventionerad via den höga och sakligt omotiverade koldioxidskatten är även detta en rejäl underdrift. Vid konkurrens på lika villkor (t ex en energimoms lika för alla miljöpåverkande energislag) skulle maxlasten ligga på högst 20 000 MW. Så det faktiska effektöverskottet är i själva verket cirka 100 procent. Men Eva är förstås i gott sällskap av våra politiska partier och andra särintressen som säger sig oroas för ”elbristen”. Redan i dag och i synnerhet inför den logiska avvecklingen av kvarvarande reaktorer (det som i huvudsak är ett obehövligt överskott).

  Dessa elementära kalkyler begriper i varje fall bloggbossen själv, Patrik Engellau, så hör gärna av dig med eventuella invändningar. Andras okunniga förlöpningar är lätta att strunta i.

  Gillad av 1 person

 21. Åke Sundström skriver:

  Tack, Olle Reimers, du tycks vara den ende i detta forum som genomskådat lögnen om en hotande elbrist, den som faktiskt är minst lika häpnadsväckande som klimatalarmismen. Om den senare finns det, trots allt, statistik (fejkad förstås) som kan lura det stora kollektivet av faktaresistenta ledarskribenter och reportrar.

  Men om ”elbristen” ger en statlig myndighet, SCB, ett entydigt besked. Och bevisar att två i normala fall kunniga kommentatorer, Eva Danielsson och Fredrik Östman antingen inte kan läsa innantill eller också medvetet sprider samma typ av fake news som man själva tagit avstånd när det gäller klimatet. Samt dessutom här vägrar kommentera min upprepade och mer detaljerade kritik.

  Smått fascinerande, onekligen. Men som sagt, de är i gott sällskap. Deras tigande är ett struntproblem jämfört med alla de initierade experternas tystnad. Bovarna i detta politiska drama är desamma som i klimatfrågan: våra ekonomiprofessorer och en (i vissa speciellt ”känsliga” frågor) genomkorrupt kunglig akademi, KVA,

  När det gäller elöverskottet skapas därmed motsatsen till den ”nya självförståelse” som är DGS´vällovliga syfte. I detta fall (ett undantag) befästs i stället den politiskt sanktionerade myten om en förment elbrist. Därmed förtigs också sanningen om efterkrigstidens värsta felinvestering, Tage Erlanders, Olof Palmes och moderaternas 12-reaktorsprogram. En symbios mellan Lenins klockartro på elkraftens betydelse och moderaternas trolöshet mot sin marknadsekonomiska ideologi.

  Gilla

 22. idaonedge skriver:

  Jag är väldigt nyfiken Lennart på vad du tänker om alla barn och ungdomar som inte tycker att makthavarna agerar tillräckligt och ser klimathotet som en kris på allvar. Vilket ansvar har du som utbildad inom meteorologi? Vilket ansvar har vetenskapssamhället som har forskat på antropogena klimatförändringar under så lång tid att faktiskt förmedla till övriga samhället (däribland beslutsfattare) hur väder och klimat fungerar OCH vilka risker vi tar med att fortsätta med business as usual. Vi är långt ifrån inne på långt väg. Menar du att vi kan leva i en värld med en temperaturökning på 4-5 grader utan att det skulle få katastrofala konsekvenser? Anser du att du som forskare i meterologi har ett ansvar att förmedla dessa risker istället för att hacka ned på vilket språk andra använder som inte är inom ditt eget gebit. Ett språk för att förmedla allvaret i ställa om till ett fossilfritt samhälle och klimatanpassa. Vad är viktigare? Att irritera dig över språkval eller att ta ditt ansvar och hjälpa samhället att förstå hur samband inom meteorologi fungerar? Osäkerhet ja, självklart Lennart! Du skriver att ”de problem som kan inträffa är fullt möjliga att avhjälpa med tekniska och andra insatser”. Är detta ett uttryck för vetenskaplig osäkerhet eller politisk övertygelse? Utifrån vilket scenario pratar du? Finns det en risk att invaggas i att tro att vi ska lösa klimatkrisen i framtiden med tekniska och andra insatser istället för att vidta kraftfulla åtgärder nu?

  Gilla

  • Staffan Persson skriver:

   Tack för den Idaonedge !! Jag har skakat på huvudet ända fram till nu. Ingenstans har funnits spår av den kunskap som vi faktiskt har. Den är tyvärr förkrossande. Man kan lägga en femtiolapp på att ex köpa New Scientist och kommer att i varje nummer finna övertygande belägg för att klimatförändringarna faktiskt är en realitet. och att de kommer att i grunden förändra villkoren för allt levande på jorden. Antropocen. Detta är inte politik, detta är fakta.

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Fakta är att vi inte alls vet att det är mänsklig aktivitet som åstadkommer klimatförändringar. Fakta pekar på att det är solens aktivitet som är förklaringen,

    Klimathysterirörelsen tes är att ökningen av CO2 driver fram klimatförändirngar. Men nu visar forkningen att CO2 ökningen laggar temperaturändringarna med 800 år!

    Det är politik som ligger bakom. Politik för globalfascister som inte vill att de underutvecklade delarna av världen ska få tillgång till så mycket energi så att de kan utvecklas till fria tänaknde männiakor som de inte kan styra,

    Inse det.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.