När samhällskontraktet bryts

Gunnar Sandelin

Rätt många av dem som jag möter och under de senaste åren haft kontakt med har börjat säga saker som jag inte hört tidigare. De känner inte längre någon samhörighet med det svenska samhället. ”Samhällskontraktet är brutet” har blivit en återkommande replik och då syftar de på det Sverige som för dem (och även för mig) har förvandlats till oigenkännlighet genom de konsekvenser som massinvandringen har fört med sig. En gemensam uppfattning är att våra politiker, massmedier och myndigheter i endräkt har marginaliserat och svikit en stor del av de medborgare som har svensk bakgrund, men även de invandrare som har anpassat sig till majoritetssamhällets värderingar och som har varit med om att bygga upp landet. Nu raseras Sverige genom en ansvarslös migrationspolitik med ett stort inflöde där den största gruppen utgörs av unga män från världens mest dysfunktionella och våldsamma länder. Deras värderingar ligger så långt bort ifrån det ursprungliga svenska samhällstillståndet som det går att komma.

Detta får ske samtidigt som den inhemska befolkningens livsutrymme krymper eftersom vår elit har satt sitt eget folk på undantag, menar de som hävdar att samhällskontraktet har brutits. Många som jag kommer i kontakt med förutspår framtiden alltifrån en dystopi, där Sverige blir ett farligare och fattigare land att leva i, till att vi går mot ett inbördeskrigsliknande scenario. En återkommande fråga är vad som kommer att hända när vi inte längre kan bidragsfinansiera människorna i de så kallade utanförskapsområdena? Alternativet, som jag alltmer hör uttalas, blir att emigrera eller att stanna kvar och kämpa för rätten till ett liv i sitt eget land. Dessa människor menar att vi dränks i migranter, och det går inte att förneka att fakta ger dem rätt.

Radikaliseringen från personer som tidigare varit allmänt invandringskritiska märkte jag på allvar av för första gången efter invasionen hösten/vintern 2015; året då 165 000 personer sökte asyl. 2016 beviljades sammantaget 151 000 uppehållstillstånd, varav nästan hälften gick till asylsökande. Förra året beviljades 135 000 uppehållstillstånd totalt och i år kommer det att bli något liknande.

Sverige beviljar uppehållstillstånd till mellan tre och fyra gånger så många asylsökande som vad övriga Norden gör tillsammans. Därtill kommer en motsvarande påföljande anhöriginvandring. Detta sker samtidigt som våra politiker och medier påstår att vi har stramat åt migrationen och anpassat oss till ”EU:s miniminivå”. Jag har tidigare skrivit om det här.

Sedan millennieskiftet och fram till årets slut har cirka 1,8 miljoner uppehållstillstånd beviljats. Läser man Migrationsverkets prognoser 2018-2021 kan man utifrån nuvarande beviljandegrad räkna ut att verket räknar med totalt sett cirka 375 000 nya uppehållstillstånd under denna period. Jag kan inte se att det finns en politisk vilja eller kompetens att på allvar minska dessa volymer. Det verkar snarare handla om tillfälliga taktiska reträtter från den förda politiken.

Efter det senaste valet, där många hoppades på en betydligt större framgång för SD, har jag märkt hur både vanmakt, ilska och desperation tilltagit i omgivningen. Ett konkret exempel på hur det kan ta sig uttryck fick jag ett exempel på när jag nyligen inbjöds att närvara vid några gruppsammankomster tillsammans med cirka 30 personer. Temat för dessa möten var hur man skulle kunna överleva i Sverige och slippa mångkulturen. Jag kan naturligtvis inte uttala mig om alla deltagare, men jag vill ändå understryka att det inte handlade om några haverister utan om välutbildade och, vad jag kunde se, framgångsrika personer mitt i livet.

Några var politiskt förtroendevalda inom några av våra större politiska partier, någon var tjänsteman i den politiska förvaltningen. Där fanns också IT-konsulter, egna företagare, lärare och andra. Medelåldern låg uppskattningsvis någonstans runt 40 år, många var föräldrar. Det gemensamma var övertygelsen om att någonting måste göras nu, eftersom det har blivit för sent att kunna rädda vårt land med gemensamma krafter. ”Vi vill att våra barn ska få växa upp på ett ställe där de slipper att bli våldtagna, rånade, misshandlade eller skjutna”, löd en av programförklaringarna. Förebilden var de så kallade Visegradländerna inom EU som, med Polen och Ungern i spetsen, går emot EU-elitens krav på anpassning till mångkultur och massinvandring. Tanken är att Sverige behöver ”Visegradkommuner” som ”gör uppror” mot Stockholm och regeringens/riksdagens maktmissbruk.

I arbetsgrupper under många timmar diskuterades hur man skulle få fram tillräckligt med pengar för att kunna köpa mark i en lämplig svensk kommun och där bilda ett slags minisamhälle med målsättning att locka dit likasinnade personer som också vill investera i att leva svenskt. Det första steget i planen är att så snart som möjligt tillsammans kunna bosätta sig i denna utvalda kommun för att där påverka den politiska balansen inför nästa val 2022. Centralt i gruppens arbete var att utveckla strategier för en framgångsrik kampanj. Det fördes en intensiv diskussion om hur kommunikationen med omvärlden ska organiseras så att planen och dess deltagare inte skulle riskera att skadas. Andra punkter på dagordningen var i vilka juridiska former projektet ska drivas, vilka retoriska grepp som bör användas och så vidare.

En viktig attityd var att projektet skulle genomdrivas så öppet och transparant som möjligt när det väl fått fart. Likaså var det viktigt att välkomna likasinnade invandrare. En annan fråga som dryftades var vikten av att hitta alternativa sätt att freda liv och egendom på. Detta eftersom misstron mot statens förmåga att säkra medborgarnas trygghet var stor. Efter flera möten utarbetades en konkret strategi med tidsplan och åtgärder för att allt detta ska kunna bli en realitet.

Det är med en känsla av overklighet som jag har deltagit i dessa möten. Var det verkligen möjligt att detta kunde hända i mitt eget land? Jag skulle knappast kunna föreställa mig något liknande för bara några år sedan. Hade jag omgivits av fanatiker eller sektmedlemmar, så hade jag väl kunnat skaka av mig känslan att detta är ett allvarligt tecken på att vi är på väg mot ett land som faller sönder. Jag ser istället framväxten av fenomen som denna grupp som en reaktion på att det är omöjligt att föra en dialog med etablissemanget. Vi styrs av politiker, låsta i infantila positioner, som vägrar att erkänna att Sveriges extrema invandringspolitik, i kombination med en havererad integrationspolitik, leder till att välfärdsstaten bryts ner. Detta sker i ett allt snabbare tempo med ökad repression mot oliktänkande som följd, där bland annat alternativa sajter straffas av staten.

En avgörande faktor till den destruktiva utvecklingen är att vi under ett par decennier har haft en mediekår som hellre väljer att berätta sagor om hur migrationen borde vara istället för att bedriva allsidig och upplysande journalistik. Sedan har vi myndigheter som är lydiga redskap för den förda politiken. Alla drar åt samma håll mot det som allt fler av oss definierar som någon slags katastrofkurs. Kalla mig gärna för alarmist, men man kan ju undra hur många liknande sammanslutningar som den som jag fick insyn i som det finns i landet. Vad händer när människor drivs dithän att de känner att de måste sluta sig samman, bryta sig ur sin tillvaro för att kunna leva ett värdigt liv? En ledare för gruppen berättar i skrivande stund att han bara under den senaste veckan fått kännedom om tre andra liknande sammanslutningar i landet. Var det verkligen så här vi ville att det skulle bli?

90 reaktioner på ”När samhällskontraktet bryts

 1. Elof H skriver:

  Efter en stund inser de att de varit naiva och då kommer den riktiga radikaliseringen. Finns inga som helst möjligheter att isolera sig utan att bosätta sig i en koja i skogen. Staten kommer självklart inte acceptera det. De enda som kan isolera sig på riktigt är de med en rejäl förmögenhet.

  Gillad av 7 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Men har staten kraften, beslutsamheten och förmågan att göra något åt det? Det är den brännande strategiska frågan. Vi måste studera Sun Tzu. Vi måste aktivt sänka statens och PK-isternas vilja att kämpa. Vi måste förutse deras nästa drag. Vi måste vara starka där de visar svaghet, vi måste undvika deras styrka, vi måste anpassa oss till möjligheterna och detaljerna som vattnet till sin flodbädd.

   Vår förebild måste vara milisen i Kolumbien. Den besegrade både FARC-gerillan och staten och drev därmed även ut narkotikakartellerna.

   Staffanstorp och liknande kommuner förefaller vara en bra början.

   Gillad av 13 personer

   • akelaslair skriver:

    @ Göran. Jo, det tog typ en kvart efter att de båda favoritkonkubinerna mist huvudet för att de tramsade så förbaskat. Chop chop och det blev rättning i ledet.

    Gillad av 1 person

   • Lars*** skriver:

    Svt och Sr (f d monopol o tongivde) är (S) och allvänsterns överlevnad. Nyttiga idioter i 7packet har nu permanentat detta genom ytterligare en skatt. Media en del av makten, stundtals makten. Terrorbalans mellan politiker och media.. You scratch my back and I…

    Gilla

   • Björn skriver:

    ”Fotfolket” hos Polisen är redan på ”rätt”sida pga sin dagliga kontakt med verkligheten! Problemet är den politiskt styrda ledningen!

    Gillad av 1 person

  • Mats G skriver:

   Nja, kommer du ifrån en våldsam hederskultur kan du isolera dig från omvärlden i exempelvis Fittja, lyfta statligt stöd samt begå brott utan större risk att bli dömd, oavsett om du arresteras eller ej. I Täby, Nacka och andra rikemansreservat är man redan skyddad ifrån omvärlden. Alla andra dock, dvs resten ca 8 miljoner människor däremot har ingen rätt att leva tryggt i Sverige.

   Gillad av 2 personer

 2. M.D. skriver:

  Utvecklingen är tyvärr logisk. De nyanlända lever i klaner med hundratals eller tusentals medlemmar, parallellt med den officiella, svenska ordningen. Södertäljestrukturen finns numera i snart sagt varenda liten armhåla till stad.

  En enskild svensk har inte en chans att skydda ett barn som blir utsett till ”offer” av något av klanens barn, en affärstvist eller något annat scenario där klanen omedelbart kan dra ihop en stor styrka med betydande våldskapital medan svenne hänvisas till att göra en dödsdömd polisanmälan under kontorstid nästa onsdag. Då måste de etniska svenskarna också gå ihop av ren självbevarelsedrift.

  Men vi vet också vad dessa grupper kommer att kallas så fort de faktiskt försöker sjösätta sina projekt. Alla, från partiledare och journalister till polisen och ”opolitiska” tjänstemän, kommer att slå ner stenhårt på dödsknarkarnazisterna och tänja varenda liten paragraf så mycket det går för att skjuta det hela i sank. För den goda sakens skull, så klart.

  Gillad av 14 personer

  • Loke skriver:

   ”Alla, från partiledare och journalister till polisen och ”opolitiska” tjänstemän, kommer att slå ner stenhårt på dödsknarkarnazisterna och tänja varenda liten paragraf så mycket det går för att skjuta det hela i sank. För den goda sakens skull, så klart.”

   Såklart kommer den första vågen att ta stora förluster som i alla krig. På sikt så ska man inte glömma att även i medlöparnas led så finns det personer som vill ansluta sig till motståndsrörelsen. När det blir anarki så måste också de slutligen ansluta sig till någon grupp, eller gå under. Icke nyanlända kommer inte att skonas bara för att de innan sammanbrottet tillhört pk-ister eller polisen.

   Gillad av 2 personer

 3. akelaslair skriver:

  Nej, det är inte så här vi ville att det skulle bli men så här blir det om vi har otur. För övrigt ser jag en målkonflikt i den beskrivna gruppens resonemang:

  ”Centralt i gruppens arbete var att utveckla strategier för en framgångsrik kampanj. Det fördes en intensiv diskussion om hur kommunikationen med omvärlden ska organiseras så att planen och dess deltagare inte skulle riskera att skadas.”

  vs

  ”En viktig attityd var att projektet skulle genomdrivas så öppet och transparant som möjligt när det väl fått fart.”

  Att vara transparent med en sådan här grupp och dess ambitioner i rådande samhällsklimat tror jag knappast är görligt om man samtidigt vill undvika att skadas. MSM, Antifa, RG med flera kommer att kasta sig över dem som vargar.

  Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Visst, men man kan ju exploatera deras egen logik. Om en kommun t.ex. skulle få för sig att helt sonika slänga ut alla utlänningar ur kommunen och sluta att betala kommunomfördelningsskatten — blir inte därmed dessa flyktingar som andra kommunen har en plikt att taga hand om? Att det kommer en mindre eller större grupp AFA-krigare till en sådan kommun är väl klart, men om vi ser till Merkels orkestrerade kravaller i Hamburg härförleden, så klarar de i Europa maximalt att mobilisera 20’000 till 30’000 soldater. En större svensk kommun kan försvara sig mot det. Kanske med hjälp av några ryska legosoldater, men egenligen räcker det att ha förberett effektiva fängelselokaler.

   Det viktiga är dynamiken som kan uppstå när ett massivt flöde av högst missnöjda svenskar in i denna kommun uppstår. För det kommer förstås att vara de mest motiverade, de mest missnöjda, som flyttar först. Vad sker i resten av landet då? Man kan tänka sig att man vidtar de ovan nämnda provokativa åtgärderna först när denna dynamik redan har kommit igång.

   Vi skall alltså leta efter de kommuner som redan idag vägrar att vända rumpan i vädret, kommuner som sätter utlänningar lika med medborgare och vägrar att ge dem fördelar. Dit skall flyttlassen med white flight gå. Så kan en svensk redutt bildas.

   Tänk vad som händer med utlänningarnas självmotivation att bo i Staffanstorp om de samtidigt inte får förtur OCH bostadskön fylls av högmotiverade svenska white flightare! Segregationen har en positiv återkoppling.

   Alla skall flytta till kommuner där SD får vara med och styra. Alla, alla!

   Gillad av 6 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Problemet med skatteuppror från kommuners sida är att all skatt hamnar hos Skatteverket för att därefter pytsas ut till respektive kommun. Minus Robin Hood skatt förstås. Börjar nån kommun att konstra är det enkelt för Skatteverket att helt sonika stänga pengakranen till den kommunen. Så vist är det ordnat. Så stick inte upp. Vi får väl se om det hakar upp sig i Staffanstorps relation med Skatteverket.

    Gillad av 3 personer

   • Loke skriver:

    ALL skatt betalas in till staten först. Staten skulle kunna sätta strypsnara på vilken kommun som helst och tvinga dem på knä om de inte följer order. Kommuner kan inte avstå från att betala omfördelningsskatt då det endast är en beräkning som utförs av staten av pengar som betalats in av företagen. På samma sätt kan medborgare inte avstå från att betala skatt då företagen helt sköter om detta.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Man kan t.ex. låta alla mantalsskriva sig tio gånger så att genomsnittsinkomsten sjunker. Alla tricks som utlänningarna tillåter sig måste vare genomförbara. Eller höja eller sänka skattesatsen kraftigt. Jensevik vet hur man kan göra för att få kosing av staten för sitt eget ”misslyckande”.

    Jag ”råkade” ”gå vilse” på orienteringen i lumpen, jag gick till badstranden och spanade. Straffet var (a) utebliven pannkaksmiddag, för de var slut, och (b) extra orienteringsundervisning. Så fungerar Sverige! Hyckleriet står över allt annat. Passiv aggression var förstås (c), massiv passiv aggression från hela officerarkåren. Men vad fan. Den drabbade dem hårdare än mig.

    Gillad av 1 person

 4. Aha skriver:

  Nej så här ville vi inte stt det skulle bli förutom lismande politiker i sjuklövern, alla kulturskribenter, de flesta journalister, många kändisar samt vänstermänniskor i allmänhet.
  Till det kommer en stor indoktrinerad väljarskara som på fullt allvar tror att de räddar flyktingar och inte tar emot ekonomiska migranter, som tror att SD-topparna är gangstrar och nazister, som tror att det löser sig bara invandrarna får jobb.

  I stort sett är det idiotin som fått fäste i Sverige.

  Gillad av 12 personer

 5. S Eriksson skriver:

  En väldigt tråkig och bekymmersam sak är att det varken får sägas eller diskuteras, och hur ska det då kunna konstateras och förbättras?
  Där är omvärlden betydligt bättre.

  Gillad av 1 person

 6. Lenam skriver:

  Det liknar föräldrars behov av att välja privatskolor för sina barn för att skapa trygghet och ordning i skolan. Det ogillas av många som menar att det skapar segregering. Sina egna barn och sitt eget liv vill man inte offra för en mångkulturidé som inte fungerar i praktiken.

  Gillad av 2 personer

 7. Aurora skriver:

  Ja, fler och fler kommer nog att komma ’dithän’, som du skriver. Jag får känslan av embryon till nya partier också. Men, kom ihåg, vi ska inte vänta till 2022 i tron att våra svenska politiker ska inse verkligheten. I maj 2019 är det val till EU-patlamentet. Välj rätt, som i flera andra EU-länder, så kommer förändringar att skre som kan komma även oss till godo.

  Gillad av 7 personer

 8. Jari Norvanto skriver:

  Segregationens öar är en adekvat anpassning till en gränslös ocean av mångkulturellt kaos.

  När principlösa broilrar (Merkel m fl?) eller köpta globalistlakejer (Macron m fl?) jiddrar om t ex en EU-armé så vet de inte vad de pratar om, alternativt kan inte mena allvar. Är detta en legoarmé eller kan den uppfyllas av en försvarsvilja på liv och död bland medborgarna? I försvaret mot vad? Andra stater? Vilka då? Ryssland? Vilken stat är det ”vi” ska försvara oss mot? De främsta konfliktlinjerna är interna: västerlandet under hotet av islam. Det är ”communal wars”, såsom inbördeskrig, som är det stora hotet, inte mellanstatliga krig. Mellanstatliga krig kan bli explicita eller implicita genom understöd, när muslimska stater skickar pengar, materiel och mannar att sluta upp. Och vilken europeisk stat, eller EU-armé, ska möta det, när medlemsländerna är islamiserade? Den andra konfliktlinjen, och den är förmodligen jäkligt lam när den kastade handsken väl plockas upp, är den mellan politikerklassen och medborgarna.

  Gillad av 3 personer

  • Äntligen ur detta vand, se där, en and, har jag med detta ställe blodsband, långt från samarkand? Framåt! Över bank och åter bank av sand skriver:

   Ja en sak är säker, Det enda skjutjärn Macron kommer att hålla i är i duschen då han gör frekventa studiebesök på de nya logementen.

   Gilla

  • Víctor Fernández skriver:

   Det är NATO som försvarar Europa om det skulle behövas. Det är meningen att EU blir en totalitär superstat utan gränser där alla medlemmar lyder centralmakten i Bryssel. För att kunna utföra denna dröm måste centralmakten ha en EU-armé som kan kväva varje uppror som kan dyka upp varsomhelst inom unionen. Om det blir folkligt uppror mot EU i Polen så skickar centralmakten franska trupper till Polen med order om att slå ner revolten hänsynslöst… problemet ur världen.

   Gilla

 9. Hasse skriver:

  Svensken kommer naturligtvis inte att stanna kvar och ”slåss för sitt land”. Hmm, här kommer jag utsökt att tänka på boxningsmatchen mellan Anders ”Lillen” Ekelund och britten Frank Bruno i mitten på åttiotalet, där den senare var helt övertygad om att han skulle vinna och sade lakoniskt: ”Svenskar slåss inte. Lillen, han försöker.”

  Jag är övertygad om att vi kommer att få se hundratusentals välutbildade svenskar och välintegrerade människor med invandrarbakgrund lämna landet under de kommande decennierna, såvida politikerna inte radikalt ändrar inriktning. Med tanke på att nästa generation politiker kommer att bestå av rödgrönrosa aktivister, som behandlar pengar mer ansvarslöst än vad tolvåringar behandlar Monopolpengar, och ”liberaler” som vill ha fri invandring, ser det väldigt mörkt ut på sikt. Det är i mångt och mycket de mest extrema människorna som blir politiker i dag, medan Svenne Banan har ”viktigare” saker för sig, som att inte missa något avsnitt av ”Bonden söker fru” eller ”Let’s Dance”.

  Lägg därtill den postmodernistiska vänsterns ständiga landvinningar inom den statliga och kommunala förvaltningen och oddsen försämras ytterligare.

  Hade jag varit ung och haft de kunskaper jag har i dag, hade jag valt att lämna Sverige. Jag hade nog valt något av följande länder: Polen, Tjeckien, Ungern, Australien eller Nya Zeeland. (Det skadar ju inte att de två sistnämnda länderna är öar.) Det skulle också kunna fungera med vissa stater i USA och Schweiz, men jag får en känsla av att den postmodernistiska vänstern är på frammarsch även i alplandet. Dessutom gränsar landet både till Frankrike och Tyskland – två länder som jag betraktar som körda i framtiden (tillsammans med Sverige, Holland, Belgien och delar av Storbritannien).

  Ni som är yngre och funderar på att emigrera bör läsa bloggen En mensans betraktelser, där han före flytten diskuterade alternativ med sina läsare:

  http://mensanen.blogspot.com/p/emigrera.html

  Han flyttade till spanska solkusten för ett och ett halvt år sedan – bara några månader före fastighetspriserna började sjunka i Stockholm. (Ett krav var också att landet inte skulle ha en inflytelserik postmodernistisk vänster.) Bara säg fem år tidigare hade han och hans fru inga som helst planer på att emigrera, men de ändrade uppfattning efter migrantinvasionen 2015.

  Gillad av 10 personer

  • Äntligen ur detta vand, se där, en and, har jag med detta ställe blodsband, långt från samarkand? Framåt! Över bank och åter bank av sand skriver:

   Tack för tipset! Jobbar på att influera min fru men det är nog Facebook som kommer att avgöra.

   Gillad av 2 personer

  • SD:s väljarskara mår bara dåligt och det smittar tyvärr av sig skriver:

   Det bästa vore kanske om alla som har valt att rösta på SD valde att lämna Sverige istället för att gnälla år efter år. För allas bästa. Inte minst för er egen.

   Gilla

   • Sand och sand och sand, en Kut? Är, det, jo! Kolabacken, kusträtten och profitabel brand, detta är mitt eget land, Vafan, en golfare? Ok, vi tar i hand skriver:

    Du har heller inte noterat internet, vi fortsätter att gnälla från utlandet, haha!

    Gillad av 2 personer

 10. brrr skriver:

  Bygg skyskrapor i de områden där mångkulturkramare och makthavare bor. Rensa övriga sverige på mångkultur och flytta in den i skyskraporna.
  Enda sättet att lösa problemet är att placera det på makthavarnas tröskel.
  Någon här som har kontakter i byggbranchen?

  Gillad av 1 person

  • Äntligen ur detta vand, se där, en and, har jag med detta ställe blodsband, långt från samarkand? Framåt! Över bank och åter bank av sand skriver:

   Bra förslag, vi kanske kan bygga en enda skyskrapa 2000m hög?

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Varför inte 3000 meter och kalla den Babels torn sådär modernt självironiskt? För hållfasthetsberäkningar och fysik är ju bara ett uttryck för vit överlägsenhet och gamla vita medelålders män och deras förtryckande åsikter. Det är bara sociala konstruktioner.

    Gillad av 2 personer

   • brrr skriver:

    Jag har ett fint foto på en lämplig skyskrapa, men jag lyckas inte få in det här i kommentarsrutan.
    Fotot föreställer Babels torn och EU-parlamentet i Strasbourg. Likheten mellan byggnaderna är slående och jag undrar vad EU-arkitekten hade i tankarna.
    Kanske vi kan anlita samma arkitekt till vår skyskrapa?

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Tycker att den skall se ut som en stor kuk med små fittor runt om som dörrar och fönster. Allt byggt i risajklad regnbögsfärgad plast. Det finns (fanns) visst ett höghus i London som man kan kopiera plastfasaden från?

    Gilla

   • Lars*** skriver:

    ; ) ”Jag kan inte frigöra mig från misstanken att det enda som gör att du skriver här är atr du inte gillar utlänningar, i annat så är du pk.” ; )

    Gilla

   • Sand och sand och sand, en Kut? Är, det, jo! Kolabacken, kusträtten och profitabel brand, detta är mitt eget land, Vafan, en golfare? Ok, vi tar i hand skriver:

    Oo nej, jag ogillar den stora staten, att den skall lägga sig i allt, och har lagt en stor del av min liv som utlänning själv, så det finns mer än ett skäl.

    Gillad av 1 person

  • sjodinbjorn2hotmailcom skriver:

   I Norra Sverige är klimatet på vår sida. Och huspriserna stiger eller ligger i alla fall stilla (Än så länge på en ganska låg nivå).

   Gilla

 11. Sven Dufva skriver:

  Svensk etablerad medias amsagor om nivån på migrationen är pinsam, den totala oförmågan att göra jämförelser med exempelvis övriga nordiska länder(allt för känsligt), vidare är kostnader; Ruist (allt för känsligt), konsekvenser av sned könsfördelning (allt för känsligt), brottslighet (allt för känsligt). Frågan om hur många som avvisas av de som nekats uppehållstillstånd är parodisk och innebär i sig att hela migrationspolitiken och systemet är urholkat på legitimitet, denna omständighet låtsas media och myndigheter inte om och Ygemans herostratiska 80000 som skulle utvisas, (låtsad handlingskarft), tillåts passera samtidigt som alla egentligen vet att det är en offentlig lögn.

  Svensk media är infantilt navelskådande och provinsiell; inga internationella migrationsforskare, kriminologer eller ekonomer tillåts rubba ankdammens totala stiltje och den syrefattiga luft som dallrar av självgod ängslighet.

  Gillad av 3 personer

 12. Göran Holmström skriver:

  Gunnar mycket kloka tankar och funderingar i din text.
  Vilka vägar eller scenarion innehåller då framtiden för detta land?
  Den vi alla önskar fred välstånd och lycka. Nej den är nog inte så sannolik fullt ut,
  Världens högsta skatter parat med en snabbt fallande samhällsservice.
  Kommer leda till ovilja att betala skatt till slut, detta leder i sin tur till än mindre service.
  Sämre levnadsvillkor och den stora flykten av välutbildade, ja den är trolig, även denna leder till mindre kapital att slösa på samhällsservice, vilket leder till nästa fråga. Kommer alla som går på bidrag tyst nöja sig med en kraftig sänkning när kosingen tagit slut? Knappast då bilar brinner och det skjuts varje dag trots rejäla bidrag.
  Vilket leder till sista scenariot. Kollaps när kosingen sinar, finner den tyvärr mest trolig. Om det blir ett långsamt förlopp, eller en Ka-Boom det är det svårt att sia om. Varför tror jag att det går dit? Jo väldigt många förbereder sig för det, Rikingarna har skaffat eget personskydd. Polisen har som jag ser det abdikerat och lagför i princip bara laglydiga för pinnbrott.
  Men det bästa är ju att den som lever får se :).

  Gillad av 2 personer

 13. Lars-Erik Eriksson skriver:

  White Flight i organiserad form. Att massproducera gated communitys. Är det någon som anar doften av Libanon här? D.v.s. krutröken som kan vara nog så inspirerande, d.v.s. det är slut på den jämna trygga svenska lunken. Alle man på däck och lycka till hörni.

  Gillad av 2 personer

 14. Elisabeth skriver:

  Du har helt rätt Gunnar S, det är mediekårens medlöperi som bäddat för vår situation idag. Och nu kommer vi att bli tvungna att finansiera de största medlöparna via skattsedeln eftersom licensen avskaffas. Vi ska själva binda riset varmed vi agas.
  Jag har funderat lite över en rapport från ” Institutionen för framtidsstudier ” ( det låter Orwellskt, är det en ny regeringsmegafon ?). Man har väsnats mycket om rapportens innehåll i vår statskontrollerade media. I rapporten påstås att kriminella mc-gäng utgör största delen av organiserad brottslighet i Sverige. Va ?? Och så säger man att eftersom fokus varit på övriga gäng ( skjutningarna ? ) har mc-gängen kunnat operera ”under radarn”. Jaha, men då frågar man sig hur man överhuvudtaget kan veta särskilt mycket om mc-gängens eventuella kriminella aktiviteter. Vi vet ju alla hur det brister i polisens resurser. Nej, det här köper jag inte. Jag är övertygad om att detta är politiskt styrd ”forskning” avsedd att förvirra och förneka. Vi har oerhörda problem med de importerade gängens grova brottslighet, en följd av bedriven invandringspolitik. Därför vill överheten nu att vi ska tro att det är (de övervägande svenska ) biffarna i väst som är vårt största problem.

  Gillad av 6 personer

  • Kalle R skriver:

   MC-gängen består till stora delar av utlänningar, de också. Bandidos har såväl ledare som medlemmar av utländskt ursprung, inte minst iranier och ex-jugoslaver. MC-gängen kan t.o.m. vara de organisationer där integrationen mellan invandrare och svenskar fungerar bäst!

   Gillad av 6 personer

   • Elisabeth skriver:

    Kalle R, jaha, de också ?Jag lever nog kvar i Tomas Möllers tidevarv,man såg dem ofta här nere på den tiden. Nu ser man dem aldrig, inte heller i media. Deras brottslighet fördunklas kanske av allt det här som händer i det Nya Sverige. Hatten av för din slutkläm om integrationen.

    Gillad av 2 personer

 15. Lars-Olof Svensson skriver:

  Ett sätt se på frågan om hur asylinvandringen kommer att lyckas är att se om det blir någon folkuppblandning, mao om etniska svenskar i någon högre grad gifter sig med irakiska, syriska eller somaliska män och kvinnor tex. Jag vet inte hur det är men jag tror inte det sker. Det betyder i så fall att det i det långa loppet så är integrationen helt utesluten. Och man ju fråga sig hur pk-föräldrar skulle känna om deras lilla prinsessa kom hem med en muslimsk boyfriend – och omvänt, hur den lilla prinsessan skulle bli mottagen av pojkvännen i Rinkeby och hans systrar, bröder, kusiner och resten av tjocka släkten. Nej, det kommer inte ske annat än undantagsvis.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Dumheter. Kvinnfolket väljer helt fritt och de väljer, från rodnande tonåringar till bleknande batikhäxor, även bland invällarna. En stor andel av de kvinnliga brottsoffren för denna politik har själva givit sig i lag med den fiende som sedermera vänt sig mot dem.

   Gillad av 2 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Medelålders män som gått på pumpen några gånger väljer ibland att importera en hustru. Inte nån MENA-tant utan en liten dam från Thailand brukar det bli. Jag känner några som gjort så. Damerna är tysta, försynta och gör som karln säger. Vad de pratar om hemma har jag ingen koll på. Det är väl nåt annat som lockar.

    Gillad av 2 personer

   • Lars-Olof Svensson skriver:

    Jag hittade sedan att andelen blandäktenskap av alla äktenskap ligger stabilt på 8 %. Eftersom andelen invandrare ökat kraftigt måste det betyda att andelen invandrare som ingår blandäktenskap minskar.

    Gillad av 1 person

 16. Lennart Bengtsson skriver:

  Att läsa Gunnar Sandelins texter och samtidigt lyssna på media och politiker ( som Jan Björklund häromdagen) får mig att uppleva den känsla av schizofreni som var vanligt i kommuniststaterna där man skilde på verklig sanning och den ”sanning” som man läste i Pravda (Sanningen på ryska). De flesta ryssar hade klart för sig hur det låg till och hade mer eller mindre lärt sig att leva i ett schizofrent tillstånd. Vi mera träaktiga svenskar har inte kommit så långt än.

  Jan Björklund säger med ”övertygelse” att han inte kan förstå oron över migrationen då Sverige numera ligger under EU-snittet. Av denna anledning tycker han ju förstås extra illa om SD som inte säger så. Han läser inte vad Gunnar Sandelin skriver för någon i L- partiet har säkert sagt honom att Sandelin tillhör förnekarkasten.

  Det intryck jag fått från Björklund är att han är ett rättfram, barnkär och hygglig människa men sannolikt otroligt naiv. Jag kan ju också tänka mig att han mycket väl vet vad han gör och hans mål är i stället att arbeta för ett globalt samhälle där nationer inte längre finns. Han tror kanske därvid att detta kommer att minska framtida konflikter och därför är det en mindre last att småljuga för svenska folket av samma skäl som Pravda undanhöll den verkliga sanningen för ryssarna.

  Att sedan artificiella federala stater mestadels kollapsar finns inte i hans tankevärld – han och många andra har redan glömt bort vad som skedde med federationen Jugoslavien eller för den delen med federationen Sovjet. Ytterligare historiska exempel är legio.

  Gillad av 4 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Felsluten som står till buds för den ideologiskt sinnade tycks vara outtömliga. Här ljuger ledaren för det parti som brukade heta Folkpartiet om derivatan i stället för att uppskatta funktionen. Ljuger han av oförstånd eller illvilja? Det skall inte spela oss någon roll. Landsförrädare måste få landsförrädarens straff.

   Över två miljoner utlänningar befinner sig, mestadels olagligt, i Sverige. De är ansvariga för en markant ökning av den övriga brottsligheten, och denna brottslighet är inte heller den godtycklig, utan har en kulturell och social stötriktning. Det handlar om ett orkestrerat och avsiktligt folkmord på svenska folket och den här politikern driver aktivt på. Ondskans ansikte.

   Gillad av 7 personer

   • Äntligen ur detta vand, se där, en and, har jag med detta ställe blodsband, långt från samarkand? Framåt! Över bank och åter bank av sand skriver:

    Jag håller med, vi hade i Sverige funnit ursäkter för de japanska läkare som utförde experiment på människor i Manchuko. Tvinga någon att ha händerna i isvatten tills de fryser, ah de var bara naiva. När är det nog med dessa ursäkter?

    Gillad av 4 personer

   • SD:s väljarskara mår bara dåligt och det smittar tyvärr av sig skriver:

    Över två miljoner? Det var det dummaste jag har hört.

    Gilla

   • Jan Molin skriver:

    Tack Fredrik för att du kallar en spade för en spade!
    Jag har här på DGS skrivit åtskilliga gånger att samtliga partiledare och hela de politikerkadrer som inledde 1975 och fullföljde/fullföljer mångkulturen till dags dato är och förblir landsförrädare.
    De har också mycket blod och annat på sina händer: många svenskar har liksom Ebba Åkerlund förlorat sina liv pga deras förda massinvandring. Och en grotesk ökning av allsköns slag av brottslighet liksom massvåldtäkter. De måste alla straffas i sinom tid för detta.
    Vi ser idag att de forna Kambodjaledarna och massmördarna idag efter 40 år på ålderns höst ställs ansvariga för folkmorden. Så även om det dröjer ytterliggare många år i Sverige så ska de inför skranket trots att de tydligen redan 1974 gjorde sig ostraffbara.

    Gilla

   • Sven H skriver:

    Sveriges befolkning Nov 2018 10 200 000 + enligt beräkningar gjorda utifrån vattenförbrukning och mängden sopor upphämtade i ”utanförskapsområden”, 2 miljoner illegala. Ca 12 miljoner belastar ”välfärden”. Minns ni hur det var då vi var 8 miljoner? Vad var det vi behövde hjälp med? Skulle dom komma och jobba ihop pensioner åt oss? Var det så Reinfeldt sa, den skojaren?

    Gillad av 1 person

  • cmmk10 skriver:

   Min uppfattning är att Jannie B. kanske menar väl, men han är religiöst övertygad om globalismens välsignelser – en utopist. Så även partiets onda genus och Peter Sunderlands lärjunge Cecilia M. De ser EU som ett medel för att genomföra Kalergis version.

   https://www.nyatider.nu/forintelsen-av-europa-om-greve-kalergis-paneuropeiska-vision/

   De är samma sorts människor som Adolf Eichmann; beredda att utföra onda handlingar i tron att syftet är gott. Gud give att Folkpartiet försvinner för gott!

   Arma land …

   Gillad av 2 personer

  • Äntligen ur detta vand, se där, en and, har jag med detta ställe blodsband, långt från samarkand? Framåt! Över bank och åter bank av sand skriver:

   alltid denna naivitet, alltid, alltid.

   Gillad av 2 personer

 17. Gösta Svensson skriver:

  Tja, vad ska man säga? Trodde att det Sandelin beskriver, bara fanns i fantasin hos oss mest pessimistiska hittills. Vet inte om jag skall bli glad eller ledsen.
  Antagligen är det många fler än jag hittills trott som går och grunnar på liknande tankar, kanske
  En sak är säker, jag gör vad som krävs för att skydda mina barn, inga kompromisser. Vi kommer väl snart till en punkt där jag kommer att prövas på riktigt när det gäller det.

  Tråkigt att den svenska staten skall gå ett sådant öde till mötes. Hoppas åtminstone att nationen överlever på något sätt.

  Gillad av 4 personer

 18. Hovs_klipphällar skriver:

  @ Äntligen…

  Du däremot har väl ALLTID stått på rätt sida? Var du med och startade SD 1988 kanske?

  Om inte, vad uträttar du idag politiskt, förutom att skriva evighetslånga utgjutelser här?

  Gilla

 19. Blåa skor skriver:

  Svensk migrationspolitik handlar numera om att hämnas på alla som har valt att rösta på SD. Att komma med meningslösa bortförklaringar som att det handlar om att gå globalisternas ärenden, krossa välfärdsstaten etc är mer eller mindre trams.

  Att folk som kommenterar här på DGS inte har förstått detta är anmärkningsvärt. Inte konstigt att folk mår dåligt på det här forumet.

  Det hjälper inte att rösta på SD. Migrationsfrågan borde ha kommit upp långt tidigare.

  Gillad av 2 personer

  • Jan Molin skriver:

   @Blåa skor: ”Migrationsfrågan borde ha kommit upp långt tidigare”. Vad menar du?
   Och ”hämnden på SD” kom ju med Reinfeldt långt efter inledingen av mångkulturprojektet1975!
   1973 blev det oljekris men med kvick påbörjades förhandlingar mellan Arabstaterna och nio EU-länder för att avvärja denna oljebojkott. Förhandlingarna höll på ända till 1995 och avslutades i och med Barcelona-deklarationen detta år. I denna sålde EU ut sina innevånare, den stipulerar folkutbyte mellan AS och EU! Läs deklarationen.
   Givetvis har folkutbytet endast gått och ett håll! En annan viktig sak är att i deklarationen betonas att det vore ytterst viktigt att allslags media med sina journalister ställer sig positiva till massinvandringsprojektet. Dessa ställde gärna upp för makten, och är därmed också landsförrädare liksom hela politikerkadrerna.
   Palme var mycket kvick med på tåget och införde genom propositionen 1975:26, som jag kallar för ”mångkulturpropositionen, att invandrare som kommer till Sverige får fullt ut dela vår ”välfärdskaka” utan motplikter som tex att måsta försörja sig! Resten av dåvarande partier antog denna proposition, och de var M,C,FP,KDS och V?(jag vet ej om V skrev på). Så de kan ju inte ändra sig idag 43 år efteråt.
   Detta beslut hade nog inte alls med någon globalism att göra från början. Lilleput Sverige ville nog bara visa upp sig på den europeiska banan och Palme var ju internationalist. Sverige var för litet för honom!
   SD startades redan 1988 och var ju en begynnande motståndsrörelse mot mångkulturprojektet! Och är så än idag! Tyvärr är svenska folket så hårt indoktrinerade av statsmedia och de trogna övriga att de inte förstår att hela landet håller på att förloras. På liknande sätt som andra folk runt om i världen har förlorat sina länder eller markområden, tex indianerna i hela nord och sydamerika förlorade sina hela kontinenter till de vita inkräktarna där.

   Gillad av 3 personer

 20. Äntligen ur detta vand, se där, en and, har jag med detta ställe blodsband, långt från samarkand? Framåt! Över bank och åter bank av sand skriver:

  Kan vi finna ett fast-track från vänster och pk-ism till konservativ realism som inte kräver nästan ett helt livs erfarenhet?

  Gilla

 21. Willy.Lindqvist skriver:

  På tal om emigration. Bulgarien är det billigaste EU-landet att bo i. Dit flyr bl a grekiska fattigpensionärer sedan grekiska pensioner i omgångar sänkts på grund av Greklands usla ekonomi. Där skulle svenska fattigpensionärer få ut mycket mer av sina pensionspengar och kunna leva ett gott liv. Och dessutom med jämna mellanrum ha råd att flyga hem och hälsa på barn och barnbarn.

  Gillad av 2 personer

 22. Brunte skriver:

  Jag säger som den kloke Trump: Sweden,, Sweden! Vem kunde tro att Sverige blir ett land där revolutionen är enda utvägen till förändring. Tro mig. 2019 – 2020 blir tuffa år för det sovande folket. Räntorna går upp rejält framledes och halva befolkninge blir bankrutta. Importen blir ju också bankrutta när staten inte har pengar till deras försörjning. Politiska adeln börja oroa sig, förhoppningsvis livrädda för att mista sina egna liv. Vi som byggt upp detta land sedan 50-60 talet är riktigt förbannade på politikeradeln. Kolla in hur den yngre generationen svävar fram i riksdagen. Företrädelsevis Miljöpartiet

  Gillad av 3 personer

 23. johan utan land skriver:

  Svårt projekt men det finns många driftiga typer i medelklassen. En bostadsrättsförening kunde vara lämplig storlek. Det lär finnas en del föreningar som är rätt stora. Eller så kanske det finns någon avsomnad bruksort som kan köpas upp. Frågan är förstås vad man skall leva av där. Det är inte en slump att glesbygden avfolkats.

  Bra att det betonades att projektet är öppet för likasinnade invandrare. För min del är det dessutom inte svenskheten i sig som lockar utan andra värden såsom trygghet, välstånd och ordning och reda. Förvisso har dessa dyger av hävd förknippats med att leva svenskt men idag går det dessvärre knappt att säga att man uppskattar svenskhet längre.

  Projektet lär dessutom (som initiativtagarna verkar befara) kunna dra på sig en hel del antipatier från etablissemang och aktivister så det gäller att välja sina ord så läget inte blir värre i onödan.

  Gillad av 2 personer

 24. Förnamn Efternamn (@forefter) skriver:

  Intressant läsning då jag själv håller på med exakt samma sak, helt ovetandes av denna grupp. Bevisligen har det hittills inte gått att ta makten i Sverige med hjälp av fakta och logik – hjärntvätten sitter alldeles för djupt och hela systemet är alldeles för kontrollerat/korrumperat. Fokus bör därför även riktas på skademinimering och isolering. Den kommande lågkonjunkturen bör ses som något mestadels positivt då många har det alldeles för bra för sitt eget bästa och därför inte vaknar upp. Dessutom kommer det förhoppningsvis innebära mindre resurser för etablissemanget att genomdriva den skadliga politiken. Sverige måste bli fattigt igen för annars kommer Sverige att försvinna. Jag har identifierat ett antal kommuner på landsbygden med små invånarantal dit man kan flytta. Om fler gör det så kan man snabbt uppnå politisk majoritet. Klantänkande, krisberedskap och självförsörjning är några av ledorden för att skapa oaser av det Gamla Sverige.

  Gilla

  • Anna skriver:

   Låter mycket intressant! Jag pensionerar mig om några månader och grubblar varje dag över om jag ska emigrera eller flytta inom landet till en säker plats med likasinnade att umgås med. Så vilka svenska kommuner har du lokaliserat som tänkbara svenskkolonier?

   Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    Går det an å kjøpe opp en fraflyttet øy, evt. en landtunge (som da til viss grad kan avgrenses mot omverdenen)?

    Fins jo New Age- samfunn som fortsatt klarer seg (Findhorn?). Sikkert viktig med en del praktiske folk i fellesskapet, mulig til delvis selvforsørging med mat, og noe dyrehold.
    Kanskje man kunne få noe inspirasjon fra klostere – de har jo virkelig laaang og gjennomprøvd praktisk erfaring med å med å bo avsondret fra andre på landet og fungere – samtidig som de også hadde kontakt med omverdenen dersom det trengtes.

    Jeg mener selvsagt ikke med dette at folk skal ‘gå i kloster’ eller slutte seg til noen slags ideologi, men at man kan lære av andres måter å organisere seg på, og så ta inn i eget prosjekt det man kan bruke.

    Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   For folk som bosetter seg på ‘glesbygden’, vil jeg anbefale den norske forfatteren Lars Mykings bok ”Hel ved”. Alt om å skaffe seg ved og varme til huset – fra trærne står på rot i skogen, og til kubbene sprer varme i ovnen hjemme Masse gode råd og praktisk kunnskap, skrevet i et vennlig språk med mange positive tanker attåt. ”En skikkelig mann holder familien sin varm”. (Langt til LBQX+++ her!)

   Boken er visstnok oversatt til engelsk også, men folk her på DGS leser vel norsk? Forfatteren var veldig forbauset over at boken ble sånn en hit – og det ikke bare hos preppere. Traff en nerve i tiden og en lengsel etter noe ekte, praktisk og jordnært
   Bestilles lett på nett.

   Det skal også finnes en svensk bok med samiske råd om å gjøre opp bål ute. Den er nå oversatt til norsk.

   Gilla

   • kristina skriver:

    Anne-Hedvig – bra förslag att även vi urbaniserade svenskar lär oss leva mer självförsörjande på landsbygden! En stor utmaning för mig och andra opraktiska latmaskar, men vi lär oss väl i takt med att vi måste, för vår sinnesros och överlevnads skull. Har förstått att Norge har en mycket bättre landsbygds- och glesbygdspolitik än Sverige. Dessutom tycks det finnas en självklar respekt för nationella och lokala traditioner som bidrar till ge ert folk den självkänsla som gör att ni inte lämnar ”walk over” till invasionen av främmande kulturer.

    Gilla

 25. Egon Svenskast skriver:

  Köp en bit mark i Polen och flytta dit alla ni som känner er som äkta Svenskar, vi andra kommer inte att sakna er och det kommer inte att märkas att ni försvinner.

  Gilla

 26. Ping: Läsvärt – forsete

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.