Macron, Putin och Kristersson – systemets fångar

Anders Leion

Macron har just möblerat om i sin regering, därtill tvingad av vikande opinionssiffror och viktiga ministrars – främst miljö- och inrikesministerns – avhopp från regeringen.

Samtidigt försäkrar Macron att hans planer för reformeringen av det franska samhället ligger fast. I korthet går de ut på att lösa upp de låsningar som ett alltför centraliserat och byråkratiserat system har medfört.

Dessa problem yttrar sig bland annat i en låg och – trots hittillsvarande reformer av arbetsmarknaden – snarare sjunkande ekonomisk tillväxt.

Samma problem har Putin. Ekonomin där klarar inte av påfrestningarna. I ett försök att minska dessa försökte regimen höja pensionsåldern till för oss modesta 65 år, men stötte på så mycket motstånd att den tvingades till eftergifter. (Livslängden är förvisso betydligt kortare i Ryssland).

Detta är avslöjande för båda dessa länders maktförhållanden. Båda systemen är centralistiska, vilket inte är något skydd mot folkliga meningsyttringar, tvärtom. Det mest byråkratiska och centraliserade systemet, det ryska, tvingades till reträtt. Än så länge framhärdar Macron – i motsats till tidigare franska regeringar som lätt vek sig för opinion och gatudemonstrationer. Förklaringen är hans trygga majoritet i parlamentet.


I båda länderna ägnas presidenterna extremt stor uppmärksamhet. Det är de förstås medvetna om. Putin putsar medvetet på bilden av sig själv som en stark, viril man. Macron framhäver sin oräddhet inför problem och opinion. Han gillar att provocera med yttranden som i flera fall upprört inte bara motståndare utan också allmänheten.

Så blir det i alla länder med liknande maktkoncentration. Ju större den är, dess värre blir beroendet av mannen på toppen. Se på personkulten som utvecklas i Kina! Denna fixering vid den högsta makten är också ett uttryck för bristande debatt och därmed försvagad förankring vid verkligheten och missade möjliga lösningar av olika problem.

Det är de mer pluralistiska systemens styrka: debatt och opinionsbildning blir inte bundna till synsätt och maktutövning vid en liten, begränsad maktelit.

Jämför med debatten och maktutövningen inför Brexit i England. Ingen lär väl klaga på bristande alternativa synsätt och försök till uppror mot makten. Detsammas gäller i USA trots dess presidentstyre. Maktdelningen mellan olika organ där gör protester meningsfulla också i ett läge då det styrande partiet har majoritet i båda husen.

Hur ser maktutövande och maktdelning ut i Sverige? Vi borde kunna ha det som i England, men vi har det mer som i Ryssland. På frivillighetens väg har både debatt och maktutövning blivit ensidig. Det som här kallas åsiktskorridoren kallas i norska Aftenposten korrekthetspisken. Anki Gerhardsen skriver: ”Sverige bør være gjenstand for norske medieforskeres interesse fremover, med et særlig fokus på hva sanksjonering og påtatt vranglesning av meningsmotstandere kan føre til. Ikke bare fordi det er interessant å forstå hva slags trykkoker Sverigedemokraterna er blitt til i, men mest for å jobbe beinhardt for at noe lignende ikke skal skje her hjemme”.

Den ensidighet som därmed länge kommit att prägla debatten har också möjliggjort fasthållandet vid förvridna, förstelnade uppgörelser mellan regering och opposition. Decemberöverenskommelsen dog aldrig riktigt.

Frivilligt har det svenska politiska systemet avhänt sig demokratins möjligheter. I de – med tiden förstås fruktlösa – försöken att isolera SD har man avhänt sig möjligheterna till omprövning och förnyelse av politiken. Detta är främst oppositionens skuld. Den har frivilligt avstått från att driva sin politik. Nu avstår man, än så länge, frivilligt från att ta makten.

I Finland är svenskt (finska Yle) säger historikern Teemo Keskisarja att Finland inte har någon anledning att vara tacksamt gentemot Sverige, men ”Låt oss tacka ödet eller försynen… att Finland kom under det ryska kejsardömet i ett så sent skede… annars kunde den ryska tiden ha gett oss en kultur av ändlös byråkrati och obefintlig demokrati”.

Det arv som Finland en gång fick håller man här i Sverige på att förslösa. Frivilligt försöker våra media och makthavare efterlikna det ryska systemet.

30 reaktioner på ”Macron, Putin och Kristersson – systemets fångar

 1. Eva Danielsson skriver:

  Jag skulle vilja veta vad sju av våra riksdagspartier har för åsikter om nationalism resp politisk globalism?
  Varför går oppositionspartierna i baklås för att frysa ut SD?
  Ingen tror väl på allvar på pratet om rasse-nasse och ”fel värdegrund” som skäl till utfrysningen. Att man menar att drygt en miljon svenskar skulle rösta på ett rasistiskt parti!?!
  Det måste handla om rädsla för att SD kan väcka det nationalistiska som nog slumrar i de flesta svenska medelklassares bröst. Och som skulle kunna bli en stark motkraft mot politikerväldets flirt med planer på EUfederation och ett globalt FNstyre. Som ju innebär ett förintande av nationellt självbestämmande och nationella kulturer. Och av demokrati i betydelsen inflytande av folket.

  Vill både vänsterblock och opposition ha federation och politisk globalism? Varför?
  Hur kan vi få det svenska folket att förstå vad som står på spel?
  Mångfaldsblandade skatteregioner med islamsk dominans – i stället för Europas nu olika självständiga nationer med brokig kultur och historia och som är vaggan för samhällen med individuella friheter, mänskliga rättigheter och demokrati i olika former – det är inget lockande som framtid för Europa och övriga västvärlden. Inte för mig i alla fall.

  Macron, Merkel, Trudeau, May osv verkar alla gå på i samma spår med politisk global maktkoncentration och ett hukande för islam.
  Vad Trump tycker vet vi från hans tal i FN nyligen. Om globalistregering tycker han inte. Tack, Trump.

  Gillad av 15 personer

  • Fredrik Lundgren skriver:

   Det är vad det handlar om. Nationalism mot globalism. Men, det finns olika former av globalism.

   Vänstern ser globalism som en värld där vi alla springer omkring och kramar varandra och äganderätten är avskaffad och det är en planekonomi.

   Liberaler ser världen där det är fri handel och rörlighet för människor och även här springer omkring och kramar varandra, kraftigt begränsad äganderätt och det är centralstyrning.

   Moderaterna ser på globalism som en värld med fri handel, viss begränsad äganderätt och centralstyrning.

   Sedan har vi den globalism som Stefan Löfven, Annie Lööf, Carld Bildt, Fredrik Reinfeldt står för. Den bygger på Agenda 21. Den bygger på avskaffad äganderätt, inga suveräna nationer, staten har kontroll på allt, kraftig indoktrinering av befolkning, en kraftig reduktion av antalet människor på jorden som tillåts existera på jorden samtidigt, en världsregering, människor ska bo i begränsade regioner ungefär som i filmen ”Hungergames”.

   Gillad av 8 personer

   • heart of darkness skriver:

    Precis, jag tror det centrala är att de alla tror att vi skall krama varandra! Jag tror att om man skrapar på ytan så är det vad man finner. En så barnslig syn på historien och och människan så att det troligen är första gången i historien den kunnat uppstå. På st åldern var man inte så dum. Långvarig fred och välstånd har i väst lett fram till denna infantila barnslighet som ingnorerar allt mänskligt vetande och historia. Jag är inte medveten om något annat namn på denna politiska teori, ”kramteorin”, men det är mycket träffande, vi SKALL kramas, och gör vi det inte, så tar vi hit ÄNNU fler muslimer som vi SKALL kramas med, för alla har lika värde!

    Jag tror du slår huvudet på spiken, det är därför det helt saknas en diskussion om vad som finns under allas lika värde osv, det är rent barnslig tro att vi alla egentligen vill kramas, man sätter allt på att ett kort, att människan är god, trots att folk ibland blir styckmördade eller 11-åringar lemlästade av koherenta minoriteter. Kanske de kan fira med en blomfestival i Saudiarabien?

    Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Jag tror att nationalism gentemot globalism, eller anywheres mot somewheres, bara är enstaka facetter på den egentliga motsättningen: individualism mot kollektivism. Men vi ser det inte, för kollektivismen och globalismen tror sig vara och påstår sig vara individualistisk och anklagar individualismen och nationalismen för att vara kollektivistisk. De har fått allting om bakfoten, för de vänder allt till dess motsats. Detta är det postmoderna problemet. Det är viktigt att vi inte fastnar i deras problemformulering. Det är vi som är individualister och står för frihet och mångfald. Det är de som står för övervakning, ensning, enformning och enfald.

    Gillad av 3 personer

   • olle reimers skriver:

    Exakt som Fredrik Östman skriver och som också Jordan Peterson argumenterar. Det är individen det handlar om. Individens frivilliga val. Individens ansvar; i första hand för sig själv och för att man blir så bra man kan.

    De kollektivistiska systemen tar avstånd från individen och visar därmed att individen är utbytbar; en förbrukningsvärde. I sådana system handlar det bara om att vara så nära makten att man kan överleva.

    Globalismen är liktydigt med individens död.

    Undrar hur kramarna ser ut när det gäller att få äta först?

    Gillad av 2 personer

  • heart of darkness skriver:

   Jag tycker det är uppenbart att det först och främst rör sig om att politikerkotteriet som alla nu endast verkat i fredstid (utom USA som därför skiljer ut sig, en smula) har en gemensam idé om vad som är rätt som bygger på att det är vanligt folks fel att konflikter uppstått, deras simpla rasistiska eller religiösa eller andra ideér, etablissemanget tror sig ha lyft sig över denna simpelhet, med saker som Kalergiplanen och globalism och att religion nog inte är så farligt, den skall bara vattnas ut lite. De inser inte att det, som alltid, är DE SJÄLVA som är dagens Stalin och Hitler. Vi väljare ses alla som simpla utbytbara byggklossar som inte skall vara rotade på någon plats, bland några speciella människor eller, kan man märka, ens i vår familj. Därför så är nu etablissemangets hybris nästan större än någon gång tidigare i historien, man tror på Fukuyamas End of history och att Ayn Rand SKALL frälsa hela världen, alternativt En form av social”demokrati”. Etablissemanget har det gemensamt att de inte ser värdet av demokrati, och det blir ju allt tydligare i takt med att folk instinktivt känner detta och röstar på de som demokratin fortfarande ger dem möjlighet till.

   De dummaste av alla är sådana som Peter Hjörne som skriver i GP, idag hotar han med att inte rösta L, utan på M istället, han har fattat absolut noll.

   Gillad av 4 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Den centrala konsensusen säger att inga konflikter behövs längre, eftersom socialism och liberalism sedan Kalla krigets slut kan verka bredvid varandra i stället för i konkurrens med varandra. Detta kan de eftersom de inte längre är inneslutna i nationer med begränsade resurser, utan kan exploatera transienta fenomen som massiva folkvandringar och folkmord och låtsas att de är oändligt upprätthållbara. I valet mellan det ena och det andra väljer kotteriet båda. Och den som är emot har därmed på eget bevåg skapat en konflikt, eftersom systemet internt är konfliktfritt.

    https://thewayofreason.wordpress.com/2016/09/19/motglobalisering-central-konsensus/

    Gillad av 1 person

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Det är helt riktigt att landet partiledare får ohemult mycket medial uppmärksamhet. Däremot kan man man ju knappast säga att våra partiledare lever upp till Putins eller Macrons karisma. Kanske är det ändå en tröst att de framstår som särskilt obetydliga eller färglösa. Kanske det bästa vore om vi fick en slags evig expeditionsministär och blev ungefär som Schweiz.

  Gillad av 3 personer

  • heart of darkness skriver:

   Skulle det ske nu så hade vi alla snart fått påringning och enkle biljett till fängelset som förnekare och häcklare.

   Gilla

 3. gmiksche skriver:

  Det finns mycket att säga om Ryssland, men det borde räcka med att nämna den ekonomiska bojkott som drivs av USA med benäget stöd från Storbritannien och Frankrike och där Tyskland och Italien än så länge tvingas hänga med. Utan den bojkotten torde den inrikespolitiska situationen i Ryssland och den ekonomiska utvecklingen vara en helt annan.

  Gillad av 3 personer

   • gmiksche skriver:

    Ryssland har stött rebellerna i Ukraina men inte invaderat. Däremot har Ryssland invaderat Krim som historiskt sett aldrig var en del av Ukraina och där 80 procent av befolkningen är etniska ryssar (på liknande sätt förhåller det sig i östra Ukraina. Det var Nikita Khrusjtsjov som stuvade om i förvaltningen av Sovjetunionens delar. Och på det sättet som Krim hamnade i Ukraina. Efter att USA i början av 2000-talet försökt tillskanska sig militärt tillträde till Sebastopol,. Om man bejakar det rättsliga följderna av en Sovjetledares pennstreck, då bör man i konsekvensens namn bejaka alla territoriella förändringar under kommunistregimen.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    På vilket sätt, enligt vilket regelverk, är undestöd av rebeller något annat än krigshandling?! Och bla bla det skulle vara så enligt högre rättvisa, vad är det för svammel? Om det nu var så himla ryskt, så skulle det väl knappast ha varit svårt att förhandla om saken och komma till en för alla parter gynnsam lösning? Men kan det ha varit så att allt tal om ett ryskt Krim bara är tom polemik utan verklig underbyggnad, något som man inte kan förlita sig på? Kan det vara så att ryssarna på Krim är ditflyttade ockupanter som kom dit genom ett annat pennstreck av någon annan kommunistledare något årtionde före det andra pennstrecket, där de blev ukrainare? Kanske är ett pennstreck så giltigt som ett annat?

    Gilla

 4. Hans Högqvist skriver:

  Efter att ha ljugit för svenska folket och påstått att vi nu har den lägsta invandringen i EU ( se Gunnar Sandelins senaste inlägg på DGS ) var Löven på toppmöte i veckan där han förespråkade hårda åtgärder för att tvinga de ovilliga länderna att ta emot invandrare de inte vill ha i sina länder.
  Undrar om denne diktator in spe tänker skicka Svensk militär för att tvinga de nationalistiska förrädarstaterna Polen, Tjeckien och Ungern att underkasta sig EU direktiven?

  Gillad av 2 personer

  • gmiksche skriver:

   Jag tror nog att polackerna i så fall skulle lära vårt feminiserade försvar veta hut. Det vore faktiskt bra med ett sådant test som utgångpunkt för att bygga upp ett svenskt försvar värt namnet.

   Gillad av 1 person

  • Spiro A skriver:

   Visegrad behöver inte oroa sig. Asylanterna vet var de festaste sparvarna serveras.

   Förklaringen till den strida strömmen av asylantertill Sverige är enkel, här serveras mest förmåner enligt en rapport från U.S. News & World Report.
   Men det visste vi innan generös bidrag, flerbarnstillägg och inga krav på egen försörjning, svårslaget. Lägg där till olika gräddfiler som körkort och förtur i bostadskön och kanske flygbiljett för att hälsa på släkten i hemlandet sedan är det fulländat.

   Samtidigt som det enda hotet i nationen är SD kan man tillägga, vilket nu även understöds sav gamle Volvochefen.

   Gillad av 1 person

 5. Brunte skriver:

  Sverige kommer inte att få en ny regering utan ett nyval. Alla dessa flummiga 7 klövrar har troligen fattat att Sverige är förlorat. Ingen vågar ta ansvar. Mesar hela bunten! Det krävs synnerligen hårda tag för att återställa landet till anständig demokrati och välfärd. Svamla sig inte in i framtiden håller inte längre.

  Gillad av 5 personer

  • heart of darkness skriver:

   Mesar? Det är minsann inga mesar som administrerat fram tusentals våldtäkter på svenska kvinnor och att 11-åringar lemlästas, flickor slängs från balkonger eller folk blir nerhuggna på IKEA eller flyktingboenden. Vad är mesigt med det? Jag tycker de borde lägge ut bilder å Aktuellt på kvinnor krossade under balkonger, då hade talet om mesar tystnat. Precis som Saudiarabiens ledare så är de villiga att gå över lik, det är inga mesar.

   Gillad av 4 personer

  • Kronblom skriver:

   Det blir nog ingen ny regering då politikernas chefer är upptagna med viktigare saker. Den som är satt i skuld är icke fri. Den rike är den fattiges herre, den som lånar blir långivarens slav.

   Gilla

  • Karl Oskar skriver:

   Brunte
   Sjuklöverpartierna vill inte gärna ta hand om rodret och stå med ansvar för de bekymmer de själva åstadkommit. Hur skutan ska vändas vet de inte.
   Enda idéer som hörs är mer av samma. Ökad fart ner i malströmmen

   Nej,hellre då ägna sig åt krumbukter och spel kring regeringsbildningen. Det är mycket roligare.

   Gilla

 6. Dandersan skriver:

  Inger Enkvist i SVD visar fram PK mobbarnas strategi:
  1. utmåla andra åsikter som ”sataniska”, så onda att de inte kan beskrivas.
  2. skuldbelägga dem som har åsikterna.
  3. förlöjliga dem som har åsikterna.

  Vi har många debatter som inte förs på ett relevant sätt genom att PK debattörer vägrar enligt punkt 1-3 ovan.
  SD faller redan vid punkt 1.

  Gillad av 3 personer

 7. MartinA skriver:

  ”I båda länderna ägnas presidenterna extremt stor uppmärksamhet. Det är de förstås medvetna om. ”
  Självklart! Och låt mig hylla Leion för att han jämför Putin och Macron, det har länge varit frustrerande att ingen har skrivit den här viktiga artikeln. De är lika som bär! När jag tänker Ryssland tänker jag Frankrike! När jag tänker Macron tänker jag Putin!

  Här arbetar de två tvillingpresidenterna på sin folklighet. Litet svulstigt kanske med det får man stå ut med:

  https://media.gettyimages.com/photos/russias-president-vladimir-putin-presents-the-order-of-parental-glory-picture-id537078516

  Ryssland och Frankrike, lika som bär!

  Gillad av 1 person

  • heart of darkness skriver:

   Haha, ja vilken vidrig bild på Macron, vilket leende, hans ”fru” blir nog inte glad, fast för som alla inom etablissemanget så är äktenskapet endast ett affärsförhållanden så hon är nog införstådd,De är som insekter.

   Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    Frankrike är ett skämtland som är på väg att upphöra. Ryssland är ett gammalt imperium som börjar hittta tillbaka till sin grundläggande civilisation. Jag postade bilderna för att jag tycker Leions jämförelse är. Hm. Illa funnen.

    Gillad av 2 personer

 8. Kent skriver:

  Att partierna finansieras direkt med skattemedel som partiledaren nästan själv råder över med det så har vi fått tillbaka Gustav Vasas egenmäktiga centralstyre från Stockholm.
  Där egocentrerade politiker kan leva utan sina lustar.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.