Koranen och klanen

Mohamed Omar

Ett nytt ord som ploppat upp detta val är ”klanröstning”. Miljöpartisten Leila Ali Elmi är en doldis med somalisk bakgrund som kryssades från ”ingenstans” till riksdagen. I det svenska majoritetssamhället var Ali Elmi ”ingen”, men i ”orten”, det vill säga Göteborgs invandrartäta förorter var hon känd, särskilt bland somalisktalande. Ali Elmi kampanjade på somaliska.

Vissa menade att Leila Ali Elmis framgång berodde på klanlojalitet. Folk från samma klan kryssade henne. Jag är inte så säker på det. Ali Elmi riktade sig till alla som identifierade sig som somalier. Hon pratade aldrig om klan. Det kanske finns någon slags klantänk under ytan. Invandrare med somalisk bakgrund har sannolikt koll på vilken klan hon tillhör. Men utåt sett var det till alla nysvenskar med somalisk bakgrund hon vände sig. Till media säger Ali Elmi att hon riktat sig till alla göteborgare”, men i verkligheten har hon kampanjat på somaliska, ett språk som få göteborgare begriper.

I en av sina kampanjvideos som hon spridit på Facebook medverkar hon vid firandet av Somalias nationaldag, den första juli 2018. Inför en stor samling somalisktalande säger hon att nationaldagen är något som förenar folk med somalisk bakgrund i Angered: ”Vi måste stötta varandra och vara där för varandra.”

I mina öron låter det här som nationalism, inte som klantänk. Men, som sagt, klanlojalitet kan ligga dolt under ytan. De som verkar för sin egen klans intressen vill så klart inte skylta med det, utan döljer det bakom prat om ”hela folket” och så vidare. Men jag skulle hellre kategorisera Ali Elmis kampanj som ”etnisk röstning” snarare än ”klanröstning”. Men den etniska gruppen är å andra sidan för många en förlängning av klanen. Du har familjen, dina föräldrar och syskon, så har du klanen, och denna ingår i folket, den etniska gruppen, i detta fall somalierna.

I nättidningen Samhällsnytt (28/9) kunde man läsa om att Leila Ali Elmi lagt ut en bild på sig själv på Facebook med en slogan på somaliska: ”Allah weyn iyo Soomali weyn. Ayaan talada saartay: II CODEEYA”. Journalisten på Samhällsnytt har använt Googles översättningsverktyg för att översätta sloganen till svenska, som då betyder: ”Allah är stor och somalierna är stora. Mitt förslag till er: RÖSTA PÅ MIG”. Med på bilden finns också Miljöpartiets logga.

Att Ali Elmi är muslim förstår man av hennes sjal, en så kallad hijab. I stort sett alla somalisktalande i världen är muslimer. Islam genomsyrar kulturen. Det finns ett fåtal som lämnat islam, men islam är alltså mainstream och att vara somalier är näst intill synonymt med att vara muslim.

Det verkar som om Ali Elmi vädjar till två typer av solidaritet: etnisk och religiös. I fallet somalisktalande sammanfaller de två typerna. Men hur ställer sig egentligen islam till etnisk solidaritet? Eller till klan? Många har uppfattningen att islam handlar om ett universellt broderskap och därför står i motsättning till etnisk eller släktmässig lojalitet och sammanhållning. Det är en sanning med modifikation.

Det är sant att Koranen talar om ett universellt broderskap, en ”umma”, som omfattar alla oavsett vilken etnisk grupp, klan eller släkt de tillhör. Men det är också sant att Koranen påbjuder att man som god muslimer sätter sin släkt först. Med släkt avses genetisk släktskap, det som förr kallades ”blodsband”. Adoptioner erkänns inte som släktskap i sharia. Koranen lär att de egna alltid kommer före främlingen.

De som inträder i det islamiska broderskapet förlorar inte sin etniska identitet. Profeten Muhammeds persiske lärjunge Salman kallas hela tiden för ”al-Farsi”, det vill säga ”persern” och hans etiopiske lärjunge Bilal kallas följaktligen ”al-Habashi”, det vill säga ”etiopiern”. Man är inte bara muslim. Muhammed själv kallas i islamiska texter gärna ”Al-Hashimi”, det vill säga ”hashimiten”, en arabisk klan eller ätt inom den större släktgemenskapen Quraish. Profetens ursprung framhålls som något ädelt och respektingivande.

I Koranen görs skillnad i rättigheter och skyldigheter mellan män och kvinnor, muslimer och icke-muslimer, släkt och främlingar. Först när dina egna barn är mätta har du rätt att bespisa andra. Det är egentligen inte konstigt alls. Vanliga svenssons resonerar väl ungefär likadant.

När Muhammed blev kallad till profet blev hans första uppdrag att varna sin familj, sin släkt. De skulle komma först. Och då får man tänka att det handlade om frälsning, alltså om att komma till himlen och undslippa helvetet. Om man lyssnade på Muhammed fick man ett gott slut, om man inte lyssnade gick det bokstavligen åt helvete. Och de som fick chansen först var Muhammeds egen familj. I Knut Bernströms koranöversättning från 1998 säger Gud: ”Och varna dem som står dig närmast” (26:214).

I en not kan man läsa: ”Varje troende har en moralisk plikt att låta alla som kan få del av sanningen, men det är uppenbart att han först måste vända sig till dem som står honom närmast och särskilt till dem som villigt underkastar sig hans auktoritet.”

Med ”sanning” menar man alltså religionen islam. Notförfattaren tänker att en ”klanhövding” som omvänder sig till islam först ska försöka få med sig sin klan, de som ”underkastar sig hans auktoritet”, i den nya religionen. Först därefter kan han gå till främlingen. Det tycks handla både om familjens större rätt till att ta del av det goda som du har och om taktiska överväganden om vilka det är lättast att övertyga. De som du redan har under dig kan du lättast få att lyssna.

Koranöversättaren Zetterstéen är i sin översättning från 1917 tydligare än Bernström. Där står det så här: ”Utan varna din familj, dina närmaste”. I den arabiska originaltexten används ordet ”ashira” som Google översätter till engelskans ”clan, tribe, family” med flera besläktade ord. Budskapet är ganska lätt att förstå. Om du ska varna för elden, börja med att varna dem som står dig närmast, så att de kommer i säkerhet först. Sen kan du bry dig om resten.

Muslimerna utgör visserligen ett broderskap, säger Koranen, men en särskild status tillkommer dina släktingar. I Bernströms översättning står det så här:

”Och de som hädanefter antar tron och utvandrar från ondskans rike och tillsammans med er strävar och kämpar [för Guds sak] – de skall vara ett med er. De som är knutna till varandra genom blodsband står dock enligt Guds beslut [ändå] närmare varandra.” (8:75)

Orden innanför klamrarna har Bernström satt dit för att tydliggöra vad han tror att Koranen försöker säga. I det arabiska originalet används ordet ”jahadu”, det vill säga en verbform av ordet ”jihad” som betyder ungefär heligt krig. Bernström skriver ”sträva” och ”kämpa”. Om man läser hela det åttonde kapitlet inser man att det handlar om väpnad kamp, det vill säga krig, inte om något annat. Kapitlet heter till och med ”Al-Anfaal” som betyder ”krigsbytet”.

Det som Bernström översatt till ”blodsband” heter i det arabiska originalet ”ulul arham”. Det betyder ungefär de som kommer från samma sköte, de som har samma mor. ”Ar-rahm” betyder sköte. Därifrån kommer ordet ”barmhärtig”, på arabiska ”rahim”. Gud kallas ju i Koranen ”Ar-Rahim”, ”Den Barmhärtige”.

I en not i Bernströms Koran står det:

”Enligt de klassiska kommentatorerna syftar dessa sista rader på verkligt blodsfrändskap till skillnad från det i den gemensamma tron förankrade, andliga brödraskapet.”

I samma not sägs också något om uttrycket ”ulul arham”.

I Zetterstéens översättning står det så här:

”Och de, som efteråt antagit tron och utvandrat och kämpat jämte eder, dessa höra eder till. Och blodsfränderna stå enligt Guds skrift varandra närmast…”

Ingen stor skillnad mellan översättningarna. Budskapet går fram: varje muslim är din broder, men din verklige broder genom blodsband står dig närmare. Du ärver till exempel inte din broder i tron, men du ärver din blodsbroder.

I en annan vers, 33:6, står det så här:

”Profeten är närmare de troende än de är sig själva, och hans hustrur är deras mödrar [i tron]. Men de band som knyter blodsförvanter till varandra är enligt Guds lag fastare än de band av broderskap som nu förenar de troende med de som har utvandrat, vilket inte hindrar att ni ger era troende bröder och vänner de sedvanliga bevisen på er vänskap.”

Zetterstéens översättning har en delvis annorlunda innebörd, som jag dock inte behöver gå in på här eftersom det inte är relevant för ämnet. När det kommer till mitt ämne, blodsbandens status i Koranen, är Zetterstéens översättning samstämmig med Bernströms:

”Profeten är mera mån om de rättrogna än de själva, och hans hustrur äro deras mödrar. Anförvanter stå enligt Guds skrift varandra närmare än de övriga rättrogna och utvandrare, utom för så vitt I bevisen edra närmaste någon särskild välgärning.”

Vad säger då Koranen om klan? Jo, det verkar som om muslimsk tro är förenlig med ett visst mått av klantänk. Det finns ett religiöst broderskap, men det finns också en släktgemenskap, en gemenskap genom ”blodet”, som kräver en särskild solidaritet. Det viktigaste budet i islam är monoteismen: du ska endast dyrka den ende guden och ingen annan. Och med den ende guden menar man den gud som påstås tala i Koranen. Men som muslim får du inte glömma dina anförvanter, din släkt, din klan, ditt folk, vad du än väljer att kalla det:

”Tillbe Gud och sätt ingenting, vad det än kan vara, vid Hans sida. Och visa godhet mot era föräldrar och nära anförvanter, mot de faderlösa och de behövande, mot grannen som står er nära och grannen som är främling, mot vännen vid er sida och mot vandringsmannen och mot dem som ni rättmätigt besitter.” (4:36)

Först kommer Gud, sen dina föräldrar, sen dina anförvanter, sen andra. Med ”dem som ni rättmätigt besitter” menar Koranen slavarna. Du ska behandla dina slavar väl (i enlighet med islamisk lag och etik). Zetterstéen översätter versen så här:

”Dyrken Gud och sätten intet vid hans sida! Behandlen edra föräldrar väl, så ock edra anförvanter, de faderlösa och de fattiga, grannen som är släkt, och grannen, som är oskylld, vännen vid eder sida, den vägfarande och de slavar, över vilka I råden!”

I det här inlägget försöker jag inte säga att muslimer inte bryr sig om andra människor. Jag ville bara påpeka släktbandens särskilda betydelse i Koranen. Man skulle kunna sammanfatta budskapet med miljöpartisten Leila Ali Elmis ord: ”Vi måste stötta varandra och vara där för varandra.”

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Du kan stödja mitt arbete genom att swisha till 0760078008 (Eddie Råbock).

33 reaktioner på ”Koranen och klanen

 1. Magnus Ström skriver:

  Bra och intressant genomgång av Eddie. Lång, men jag antar att det behövs, vi får insikter som vi annars inte kan få. Dock ändrar inte det min inställning att hoppas på att det blir extraval med följd att både hucklen och MP åker ur riksdagen.

  Gillad av 3 personer

 2. Jan Andersson skriver:

  Hur stor är en klan? Jag har ingen aning. Mindre folkgrupper som håller hårt på det interna släktskapet brukar så småningom gå under på grund av inavel. Det drabbade ju även Europas furstehus. Hur tänkte Muhammed om detta? Och vad menar Allah? Allvetande som de var och är så måste de absolut känt till problemet.

  Gilla

 3. uppstigersolen skriver:

  Så PK-isterna talar om alla människors lika värde, denna floskel, men muslimer bryter mot den. Det är ju tydligt att muslimer sätter sina släktingar före alla andra. Detta måste man ju påpeka varje gång en PK-ist kommer med sin floskel.

  Gilla

 4. MartinA skriver:

  Islam verkar som en vettigare religion än kristendomen. Mitt problem med islam är att det utrotar allting som kom innan. Det är oacceptabelt för mig.
  Ta till exempel glas och stål shabraken i Mecka och Medina? Gudars skymning. De bryr sig inte ett skvatt om historia, tradition eller någonting annat. Vilket visserligen bara är textfanatikerna i wahabismen. Men all annan islam utrotar allting som kom före som inte är islam. De är ännu värre än kristendomen där.

  Gilla

  • Into The wild skriver:

   Detta köper jag inte, jag antar att du inte har praktisk erfarenhet av systemet islam? Att sitta i Sverige och påstå att man föredrar islam, när man så uppenbart som du följer sina egna tankar och egen vilja tror jag inte på. Du borde prova på att bo under denna religion ett tag, så skall du se att mer än rent teoretiska eller historiska evolutionära fördelar som du uppfattar det spelar roll.

   Gillad av 3 personer

   • MartinA skriver:

    Liv är kopiering av genetiskt material. Kultur är inlärda beteendemönster för att öka förmågan att kopiera genetiskt material. Instinkter är nedärvda känslor för att främja kopiering av det genetiska material som skapade dig.

    Du blandar ihop känslor som egentligen är till för att skapa beteende för kopiering av genetiskt material. Med känslornas syfte, som är kopiering av det genetiska material som skapade dig.

    Att det är muuuh obekvämt. Är inte ett relevant argument. Vad som är relevant är huruvida ett inlärt beteendemönster, till exempel islam, främjar kopiering av genetiskt material. Eller om ett inlärt beteendemönster, exempelvis liberlaismen, hämmar kopiering av genetiskt material. Ta till exempel Kristersson och hans adoptivbarn. Han och hans fru har moders och faderskänslor. Som är till för att de ska bli bra på att kopiera sitt genetiska material. Men istället för att följa syftet så tillfredsställer de känslorna. De skaffar fjärradoptivbarn. Muuh känslor. Snarare än verkligt syfte. Så argumenterar du. Det ska Käääännas bra. Snarare än vara bra.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Det gäller ju den individueeellaa upplevelsen bro! Det gäller ju här o nu bro! För det käänns så bra bro! Cummies bro! Allt är individen bro!

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Min fixpunkt och min jämförelsepunkt är evolutionsteorin. Det går säkert att ha andra fixpunkter. Såsom att existens syfte är maximalt individuellt välmående för just dig under just din livstid. Om det här är våra två ståndpunkter så är det ju bra för både dig och mig och vår kommunikation och för eventuella åhörare om du definierar din fixpunkt och ditt utångsperspektiv lika tydligt som jag har försökt definiera mitt. Annars kommer vi prata förbi varandra, tror jag.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Men Martin, det är ju genom att tilldela individen gudomlighet och objektiv värdighet som vi har skapat vår civilisation, vår kultur. Visst har det i vissa fall gått för långt, visst lider vi under hybris och hyckleri. Men det betyder inte att grundprincipen är felaktig. Mycket tyder ju snarare på att vi har genomgått en genetisk grupputveckling driven av denna grundprincips högre överlevnadsförmåga på gruppnivå och att den urspårade indivdualismen som så stör oss alla är ett slags atavism, tvärt emot din berättelse.

    Gillad av 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   MartinA, jag håller med om att islam ger folkgrupper större överlevnads- och expansionschanser än de oandliga och självdestruktiva versioner av kristendomen som dess självgoda, fariseiska ledare förkunnar. Men islam är förhållandevis enhetligt och stagnerat redan från början, medan kristendomen blev ett ofantligt rikt förgrenat träd, där många olika grenar historiskt visade sig vara mycket livskraftiga.

   Nu lever vi i en efterkristen tid av social degeneration, men västländerna skulle inte ha utvecklats och kommit in i den här civilisatoriskt farliga, egocentriska och samhällsförstörande fasen utan den kulturella totalitet och frihet för tänkandet och handlandet som kunde växa fram och fick rymmas under kristendomens valv och dogmer. Vårt jag- och globalmedvetande är alltså förmodligen nu inne i en oundviklig evolutionär fas, men utgången är ju oviss. Möjligen kan den ortodoxa (öst)kristendomen överleva, men det mesta av det gamla trädet dör väl efter hand, om inget nytt, starkt och livskraftigt kan ympas på stammen.

   Gillad av 5 personer

   • MartinA skriver:

    Socialism är vad kristendomen finns när det finns tillräckligt att äta. Kristendomen har alltid varit en dödskult vars enda bedrift var att infiltrera Rom och sedan använda romersk infrastruktur och prestige för att sprida sig. Alla kristna församlingar i sverige har tagit ställning emot vår rätt att finnas till. Kristendomen är inget skydd, den är en femte kolonn. Frågan är om kristendomen någonsin varit ett skydd mot någonting eller om alla dess bedrifter bara är parasitism på vår inneboende och förkristna livskraft?
    För övrigt skrev jag just ner en livskraftigare teologi än kristendomen. Som dessutom ej kommer urholkas och besegras av vetenskapen. Eftersom den är vetenskap. Vi vet livets syfte. Vad mer behöver vi?

    Gilla

   • Into The wild skriver:

    Jag tror vi gör för mycket av de sista 25-50 åren, det är ett självdestruktivt experiment som jag inte tror består, liberaler, vänstern, kulturmarxister och pk-ister är i full färd med att krascha sitt eget bygge, det kommer inte att ta 50 år till, de bygger utan erfarenhet, som att bygga bågarna i Colosseum utan att veta hur stora stenarna skall vara och vilken sorts sten som kan användas, eller vilka vinklar som är bäst, det rasar ofelbart. Men antag istället att den islamska världen skulle startat världskrig likt Hitler för 50 år sedan, eller nu utan pk-ismen och massinvandringen, då hade ju den formidabla islamska kulturen gått samma öde till mötes som när zuluerna mötte Maxim-kulsprutorna, de hade blivit utplånade. Jag tror vi gör vår egen erfarenhet från de sista 25 åren till något mera allmängiltigt än det är när vi säger att den islamska kulturen är stark i förhållande till den västliga, den är endast stark till i förhållande till den lilla aberration vi har oturen att leva under.

    Det som kommer efter är kanske ett mognare förhållande till tradition och erfarenhet och människans gamla myter och religionen, de som velat kasta ut allt detta för att ge plats åt sig själva och sin hybris är ju i full färd med att visa hur livsoduglig deras samhällskonstruktion är, allt de rör vid blir till skit, Sverige leder utvecklingen.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Fredrik 13:37, Martin 15:07, Into the Wild 15:18 – Bra skrivet och jag har inga vägande invändningar eller svar. Jag misstänker bara att kristendomen ändå trots allt kom att fungera som ett unikt förenande valv över både individer och grupper, över både det dagliga umbärandet och det bortomvärldsliga och att detta valv med sin himmelska taklucka trots allt ändå kraftigt bidrog till att hålla ihop olika samhällsklasser till en nation.

    Men nu pågår en utveckling som jag inte tolkar som ett reverserbart experiment, utan som något enkelriktat, en evolutionär fas. Och nu förstörs de befintliga mellannivåerna, de sociala gemenskaperna, som egentligen är själva samhället. Hur ska nya organiserande enheter och styrka kunna uppstå och kanaliseras, när egentligen även vi dissidenter är tämligen atomiserade och svaga i handling och statsapparatens och statsideologins tentakler har trängt in i alla nivåer, yrken och åldrar? Jämlikhetsideologin och babbelismen har också fått verka så länge att ledarskap och omdöme överallt tycks ha ersatts av en uppenbar psykoinfantilisering.

    Gillad av 1 person

 5. Into The wild skriver:

  Ja klan eller koran kan ju kvitta, poängen för en svensk är att det är ett främmande inslag och att de inte är lojala med svenskarna och deras gamla värderingar, självklart så.

  Det verkar därför som vårt valsystem är väldigt välägnat för att bli övertaget av koherenta minoriteter eftersom om bara man lyckas infiltrera alla partier med kandidater (och vad i partiernas partiprogram hindrar koherenta minoriteter att bli medlemmar?) så kan man, eftersom det krävs så få personröster, mycket enkelt ta över inifrån, även om man inte har en majoritet i befolkningen, eller ens bland de som röstar på ett parti, bakom sig, allt som krävs är att den ”koherenta minoriteten” har ett bättre fokus på just sin eller sina kandidater, eller omvänt, att svenskarna röstar lite hipp som hopp och tror att det kvittar, vilket är fallet nu. Det skulle mycket väl kunna vara så att 500,000 medlemmer av en koherent minoritet redan skulle kunna ta över partierna om de bara fokuserade, det verkar därför väldigt angeläget att göra om valsystemet, ett personvalssystem DÄR MAN INTE TVINGAS att välja kandidat, utan endast de koherenta minoriteterna gör det systematiskt verkar inte alls robust mot kupper av minoriteter utan demokratisk tradition.

  Gillad av 6 personer

 6. Lennart Bengtsson skriver:

  Mycket av de prioriteter som nämns är universella som det exempelvis formuleras i det engelska talesättet ”Charity begins at home”. Det är först med socialismen som detta har raserats ty där finns det endast de två begreppen staten alternativt partiet och individen kvar. Alla steg däremellan som familj, klan etc har eliminerats. Den svenska socialdemokratin liksom numera även andra partier i landet eftersträvar systematisk en lösning där alla band förutom de mellan individen och staten skall försvinna. Det kommer inte att fungera som utvecklingen i exempelvis Sovjetunionen har visat då det är emot den mänskliga naturen. Trots 70 år av hänsynslös politik lyckades man inte krossa familjebanden.

  Gillad av 7 personer

  • cmmk10 skriver:

   Fast här var man på god väg att lyckas; dock lär de massinvandrade inte acceptera det – så numera tar man med sig ”brochan” och kusinerna om man vill hävda sin rätt.

   Vet folk, på t ex skattemyndigheterna, som undviker att röra i vissa fall, då det blir alldeles för jobbigt när kontoret översvämmas av gapiga och hotfulla människor.

   Gillad av 2 personer

 7. Mikael Birk skriver:

  Svensk nationalism är anatema för att inte säga rasism. Man kan däremot häckla Sverige och svenskhet samtidigt som man är rabiat Kurdnationalist som Öss Nujen.
  Det går utmärkt väl att tillhöra ett parti för miljötomtar och dagismoralister som förespråkar en gränslös värld (mp), samtidigt som man som Mehmet Kaplan är Turknationalist.
  En debatt mellan Kurdnationalisten Nujen och Turknationalisten Kaplan vore för övrigt höjden av ståuppkomik.

  Leila Ali Elmis kandidatur som appelerade till nationalism och det essentielt somaliska, gifter sig som hand i handske med Rättviseförmedlingen och andra självutnämnda mångfalds-konsulters aningslösa identitetspolitik. Den identitespolitiska överideologin upphöjer paradoxalt nog den kulturella bakgrunden och den rasifierade som representant för gruppen och klanen.

  I nästa val ska jag, inser jag nu, först och främst rösta på en skåning.

  Gilla

 8. lookslikeanangel skriver:

  KATEKESEN & KLANEN

  Ibland händer lustiga saker som gör att man får ett annat perspektiv.

  Internet har nu tydligen – till min stora förvåning! – bestämt att jag bor i Norge,
  är ”norska” med andra ord. Men, jag är helt OK med det – riktigt nöjd t.o.m.
  Känns faktiskt som en mental semester.

  Norge är vackert, jag tycker om torsk, jag gillar statsministern.
  (I Sverige har ni ju bara Vem – Var – Huuur)

  Jag tycker nog att norska kvinnor är piggare än svenskor och man FÅR
  vara norsk och fira Syttende maj etc etc!

  Så, ”internet”, jag vill vara kvar i Norge!

  AKKURAT!

  Gillad av 1 person

 9. Sixten Johansson skriver:

  Observera en mycket läsvärd, klarspråkig, informativ och viktig artikel just om detta ämne på samnytt.se skriven av Kajsa Ekholm Friedman, professor emerita i socialantropologi (från 2 okt; nu 12:e artikeln på sidan): ”Etnisk röstning – ett fenomen som manar till eftertanke”.

  Gillad av 3 personer

 10. Hosianna skriver:

  Jahadu, Eddie, det är ju synd och skam, att det pyttepyttelilla och förhoppningsfullt stadigt krympande, numera starkt islamistiskt grönfärgade aktivistpartiet inte förpassades ut ur riksdagen i detta ödesdigra val.

  Det som förenar dagens miljöpartister torde ändå vara av monetär (allt-åt-alla-Allahdyrkare)snarare än monoteistisk (allt-åt-Allah) karaktär, men den ovanligt opraktiska kometkarriäristens ömma omsorger om somalier…

  … borde, anständigtvis, uppmuntras ske utanför Sveriges riksdag och inrikta sig på en framgångsrik, permanent klanåterförening i Afrika, vilket torde innebära en ypperlig vinn-vinn-situation för både berörda landsmän…

  … och svenska skattebetalare.

  Gilla

 11. Anders L. skriver:

  Insiktsfullt och välskrivet som vanligt av Hr. Omar. Men nu vet vi tillräckligt och behöver inte fördjupa oss mer i korantolkningar och suror. Nu måste vi fokusera på att göra oss av med denna sjuka ideologi och göra landet beboeligt för barn och barnbarn. Hjälp oss med detta Eddie!

  Gillad av 1 person

 12. rolfholmen skriver:

  Hejsan,
  Din artikel påminner mig om ett arabiskt ordspråk som jag läste när jag arbetade i mellanöstern: Jag och min bror emot min kusin, jag och min kusin emot världen. Det sammanfattar, tycker jag, ganska väl sambandet mellan familj och klan.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.