I som vänten på regeringsbildning, låten hoppet fara

Patrik Engellau

Många väljare väntar ivrigt på att en regering ska kunna bildas som tar itu med Sveriges många och numera allmänt erkända problem (jag behöver inte ens räkna upp problemen; till och med Dagens Nyheter har slutat förneka dem och i stället övergått till att förklara att de är på väg att lösas, se exempelvis artiklar om Göteborgsförorten Gårdsten. Det var ju detta moderatledaren Ulf Kristersson lovade inför valet i uttalanden som ”Nu tar vi tag i Sverige!”. Till dessa väljare kan jag bara säga att de inte ska vänta sig att det händer något särskilt.

Man kan lätt dra paralleller mellan dagens svenska politikervälde och det karolinska enväldet under Karl XI och Karl XII, särskilt den senare. Till exempel har jag skrivit så här om vår tids politikervälde med vidhängande välfärdsindustriellt komplex:

Jag kan se paralleller med det karolinska enväldet. Envåldshärskaren motsvaras hos av några tusen yrkespolitiker, men det känns inte som någon fundamental skillnad.  Den stora skillnaden – bortsett från att karolinerväldet inte var demokratiskt – är att den apparat som suveränens makt vilar på – karolinerarmén respektive det välfärdsindustriella komplexet – har så olika sätt att hantera sina respektive självförverkliganden. Karolinerarmén ville göra av med folkets pengar (och ofta liv) genom att mörda, slå ihjäl och erövra i främmande land, något som folket på det hela taget tyckte illa om. Det välfärdsindustriella komplexet, däremot, framställer sig själv som godhetens bevarare och Sverige som en humanitär, inte militär, stormakt.

I slutet av 1715 återkom Karl XII till Sverige med spillrorna av sin armé efter att ha flytt från Stralsund. Det utmärglade och krigströtta svenska folket hoppades nu att kungen skulle sluta kriga. I sin bok om kungens levnad skriver Frans G. Bengtsson följande:

Tröttheten i landet var stor vid hans hemkomst; man synes mindre ha sörjt Stralsunds förlust än därtill knutit den förhoppningen, att kungen nu, med alla möjligheter förbi till vidare utländska eskapader, nödvändigtvis skulle gå med på en snar fred.

Det motsvarar de hoppfulla väljarnas stämningsläge idag. Verkligheten har kommit ikapp. Den humanitära stormaktens högmodiga välfärdsambitioner har visat sig ohållbara och den PK-istiska ideologin farlig och vilseledande. Nu får väl ändå härskarna överge sina stolliga och landsfarliga projekt! kan dagens svenska medborgare, precis som sjuttonhundratalets motsvarigheter, utropa. Det är där jag tror att vi kan dra lärdom av svensk historia från 1715 till 1718 då kungen blev skjuten under ett krigståg i Norge. Frans G. Bengtsson fortsätter så här:

När i stället krigsbördorna nu ökades till något hittills okänt… sjönk stämningen på många håll till full förtvivlan. Det föreföll så tydligt som möjligt för de trötta människorna, att allting i fortsättningen endast kunde bli värre, till dess slutligen den ännu i behåll varande kärnan av landet… skulle hemfalla åt den totala undergången.

Lärdomen vi kan dra av detta är att maktordningar ofta hellre går under – och drar med sig sina folk i fallet – än de ändrar sina principer. Historien är full av sådana kollapser. Se inte bara på det karolinska enväldet utan även på Frankrikes ancien régime och hitlerrikets och sovjetunionens sönderfall. Härskarna har sina favoritprojekt och kan inte sluta göra samma sak som alltid. Varför skulle vårt politikervälde vara annorlunda? Hur skulle det kunna vända sina ambitioner och sitt tänkande till något konstruktivt och framåtblickande? Ty det behövs något mycket mer radikalt annorlunda än exempelvis att en tvehågsen och splittrad Allians kommer till makten.

Förhoppningsvis har jag fel. Omvändelser under galgen lär förekomma. Inför hotet om ”den totala undergången” kanske till och med våra politiker väljer att nyktra till. Men det kommer inte att ske om de inte känner ett muller från folkdjupet. Och det finns faktiskt ljusglimtar i mörkret. Ett exempel är de massiva protester som riktades mot de 261 tjänstemän i regeringskansliet som undertecknat ett upprop av innebörd att deras egen värdegrund borde övertrumfa folkets vilja manifesterad i demokratiska val. Den motreaktionen förvånade mig lite och uppmuntrade mig mycket.

86 reaktioner på ”I som vänten på regeringsbildning, låten hoppet fara

 1. Bo Svensson skriver:

  Kärnan i ”värdegrunden” är att alla är lika mycket värda eller har samma värdighet, alltså samma rang.

  Det som håller allt igång, är mannens strävan efter högre rang, – att värderas högre och ”värdegrunden” är alltså ett försök att sabotera det stora spelet och rasera ekonomin.

  Idiotin är väl nu inskriven i grundlagen och yrkesförbud drivs genom för dem som inte håller med och rabblar floskeln om allas lika värde med de rätta brösttonerna.

  Gillad av 5 personer

 2. Gustav Hjelm skriver:

  Vi befinner oss snarare i en upprepningen av debaclet likt den under ”frihetstiden“ (1718-1772).
  Då hade vi ett “politikervälde” likt dagens.
  Det gick åt fanders, som med dagens.
  Väldet upplöstes genom en statskupp 1772…

  Gillad av 2 personer

 3. Elof H skriver:

  Har helt tappat intresset för regeringsbildningen. Vad än utgången blir så blir det status quo. Även ett nyval kommer ge ungefär samma resultat. Det är en alldeles för stor del av både politikerna och folket som inte kommer ändra sig förrän det går åt h-vete för dem själva. Finns inga politiska processer som kan ge några märkbara förändringar utan det som krävs är en rejäl ekonomisk kris som slår brett.

  Gillad av 13 personer

  • Magnus Ström skriver:

   Det är tyvärr en riktig iaktagelse. Inget kommer hända förrän folk märker att pengarna är slut. Frågan är bara HUR illa det hinner bli innan den ekonomiska krisen slår till.. Ju förr desto bättre.

   Gillad av 2 personer

 4. Aurora skriver:

  Skillnaden mellan Karolinertiden och idag är väl att folket nu har rösträtt. Så det mest otroliga är väl att befolkningen fortsätter att vart 4e år rösta på dessa partier. Men den enfaldiga förhoppningen är väl blind.

  Gillad av 4 personer

  • Björn Larsson skriver:

   Illa. Prognosen, och dagens takt, är att ytterligare en halv miljon anonyma islamister importeras under denna mandatperiod. Jag tror att det blir långt över en miljon när nationalistiska regeringar på kontinenten utvisar sina islamister, som självklart då kommer till Sverige där PK välkomnar dem förbehållslöst. När nationalisterna får majoritet i både Tyskland (oktober 2021) och Frankrike (våren 2021) så öppnad dammluckorna på riktigt, men ett antal hundratusen kommer hit från bl.a. Italien och Österrike redan före dess, förutom att invandringen direkt från MENA fortsätter och ökar kraftigt, dels anhörigsexponentiellt och dels för att allt fler andra länder inte slutar ta emot dem.

   Vi vet också att oavsett vad som händer så kommer svensk offentlig sektor inte att vidta en enda verkningsfull åtgärd inom något område överhuvudtaget denna mandatperiod. Det finns helt enkelt ingen kompetens eller vilja eller organisation för att göra någonting. Sedan 1990-talet har ingen reform genomförts i Sverige just p.g.a. denna totala frånvaro av förmåga.

   Men finanskollapsen är nog nära nu när bostadspriserna börjat vika, efter att oavbrutet stigit med 6% om året i 25 år och privata skulder passerat 200% av BNP samtidigt som räntorna stiger p.g.a. USA:s tillväxt (av produktion, inte av efterfrågan på import från Sverige). Sverige har redan haft EU:s lägsta BNP-tillväxt två år i rad nu. Sveriges bostadspriser och skuldacceleration stod helt över korrektionerna i utlandet år 2000 (IT) och 2007 (Lehman). Så vår bubbla är mycket större än andra vi har sett kollapsa.

   Återstå att se vad svenska fårket har lärt sig till valet 2022 (om det inte ställs in för att skydda demokratin). Jag har inga höga förhoppningar.

   Gillad av 1 person

 5. uppstigersolen skriver:

  Nu har de fyra år på sig att sno åt sig så mycket de kan av statskassan så inte tusan kommer de att välja en ny väg. För då blir de avsatta och tvingas bort från köttgrytorna. Du behöver inte gå så långt tillbaka. Titta på korrupta regimer i Afrika. Vad händer när man slänger ut en despot? Han tar regeringsplanet till nåt land där han får leva i fred med sina pengar. Detta hägrar för sjuklöverns politiker.

  Gillad av 3 personer

 6. Jari Norvanto skriver:

  Massiva protester mot de opolitiska (läs: opålitliga) UD-tjänstemännen? Förmodligen är det bara en liten minoritet bland svenskarna som ens hört talas om detta case överhuvudtaget. Det spelar ingen roll hur många varningstecken som signalerar korruptionen, bristen på kontroll, grasserande rättsröta och kaos. De är bara en i mängden varje dag, och speglar den nya normaliteten – trenden: samhällskollaps och en nations upplösning.

  Vilken tro, dogm, ödesgemenskap eller identitet/överidentitet ska ur spillrorna gjuta samman ett mångkulturellt samhälle? Mer troligt att segregationen segrar, med etnicitet som konfliktlinje. Då hjälper inte en uppifrån matad, offentligfinansierad välfärd öppen för hela universum. Inte ens i den digitala tidsåldern kan pengar kramas fram gränslöst och ur intet, och upphäva naturlagarna.

  Gillad av 8 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Nej, det var en samling s.k. statsvetare på våra f.d. universitet och högskolor som faktist helt förkastade dessa ämbetsmäns handlande. Det är unikt och, i Sverige, antagligen till och med verkningsfullt. Det är snäppet starkare (!) än när en liten domstol mopsade upp sig och inte ville tillämpa våldtäktslicensen för 9000 okända och oidentifierade utländska agenter.

    Gillad av 1 person

 7. MartinA skriver:

  Sverige är en ondskefull, svenskhatande, folkfientlig tingest som är oreformerbart och har gjort oss obeskrivlig skada. Och våra politiker är i full färd med att förstöra detta monster. Whats not to like?

  Gillad av 3 personer

 8. Personer's dilemma skriver:

  Så jag hoppas att du röstade mot? Att du röstade SD, AFS eller MED? För när alla ord är skrivna, så är det ändå här som analysen skiljer sig, det finns många, Teodorescu till Gür till professors Sandström som skriver här som har mycket att säga om problemen, men envist vägrar att rösta på de enda som inte velat detta. Deras ställningstagande undlåter de nogsamt att redovisa, för där fallerar de vuxna argumenten och man resonerar som barn (Åkesson gillar Putin). På dessa sidor så smyger sig argumentet in att SD inte har alla svaren, men vem har det? Det har endast kommunister, pk-ister och muslimer. Det verkar som man fantiserar ihop att om man röstar på SD så får de över 50% och kommer prompt att göra Sverige till en diktatur. I sin feghet så undviker dock alla dessa pk-ismens yttersta kamouflerade bålverk att inlåta sig i debatt om varför man, trots allt, inte röstar SD, AFS eller MED.

  Gillad av 15 personer

  • Personer's dilemma skriver:

   Jag håller med om analysen, men hur lång tid skall det då ta för folk att rösta mot? 82% röstar för att följa med skutan ner, tar man bort invandrade röster så återstår ändå 40% av svenskarna som röstar för att sänka skutan, och 100% av alla som jobbar i media och administration. Jag tror vi är på väg ner och tiden är mogen att leta förrädare, ledarsidan skriver idag om alldeles uppenbart landsförräderi, det kan inte bli tydligare.

   Gillad av 8 personer

  • Anders skriver:

   Håller med om det mesta du skriver, men vi bör också vårda det svenska språket: ”Sina ställningstagande underlåter de nogsamt att redovisa”, ska det heta.

   Gilla

   • Jan Molin skriver:

    Jag håller med ”Personers dilemma” helt och hållet!
    Det märks på skrivningarna här på GDS att hanteringen av det svenska språket blir sämre undan för undan. Men jag försöker undvika att påtala det, det skulle ju bli så många inlägg om denna bristfälliga språkhantering då. Men detta är en del i Sveriges förfall som beror på införandet i slutet på 50-talet av enhetsskolan och efterföljande nedrivningar av den en gång ypperliga svenska skolan. Allt enligt likhetstron, ingen kan mer än någon annan. Den fortsatta sovjetiseringen av Sverige trots att Sovjet gick under i början av 90-talet som en följd av Östtysklands fall, Sveriges dåvarande ”idolland”! Läs om Sverige i boken ”The totalitarians” eller den svenska översättningen ”Det blinda Sverige” från början av sjuttiotalet av Robert Huntford.

    Gillad av 3 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Sina ställningstagandeN!

    Möjligtvis ser vi här en hyperkorrektion, eftersom det heter t.ex. ”sina ordförande”, ”sina studerande” o.s.v.; de är substantiverade adjektiv. Ett tagande är emellertid ett substantiverat verb, ett particip, en gerund. Där skall inte adjektivböjning tillämpas.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Sina ställningstagandeN!

    Möjligtvis ser vi här en hyperkorrektion, eftersom det heter t.ex. ”sina ordförande”, ”sina studerande” o.s.v.; de är substantiverade adjektiv. Ett tagande är emellertid ett substantiverat verb, ett particip, en gerund. Där skall inte adjektivböjning tillämpas.

    Gilla

   • brrr skriver:

    Jaaa! Det är livsviktigt att vi åtminstone är språkligt korrekta när vi går under!
    Att vi inte lider av t.ex. OKUNSKAP istället för okunnighet!

    Gillad av 1 person

 9. Isabella skriver:

  Tröstande att läsa det du skriver. Tröst att fler tänker och reflekterar. Tankegods verkar politiker inte tyngda av.

  Tyvärr tror jag inte på något uppvaknande från politikerhållet. Efter Migrationsöverdomstolens dom att den så kallade gymnasielagen går att tillämpa har jag låtit hoppet fara.

  Gillad av 5 personer

  • MartinA skriver:

   ”uppvaknande från politiker” är en skev världsbild. Politiker är prostiuterade. De blir vad än vi vill att de skall bli. Det är alltså uppvaknande bland medborgarna som är intressant. Och vad medborgarna tycker tänker känner och tror styrs av mediebaronerna.

   Att ”politikerna ska vakna upp” och fixa ”det” åt oss är en mycket skadlig världsbild. Politikerna får redan kolossala löner, privilegier och förmåner. De behöver inte ”vakna upp”, de är nöjda med vad som är.

   Gillad av 5 personer

 10. Elisabeth skriver:

  Ja,protesterna mot den hemliga sammansvärjningen var en liten ljusglimt. En annan ljusglimt var när näringslivsföreträdare började höja rösten för samarbete med SD. Först pläderade Antonia Johnson för detta men då anordnade Marcus Storch moteld med hätska ord och en egen lista med meningsfränder. Att notera var att denne näringslivskändis inte lyckats få med några särskilt kända namn. Nåväl, igår var det debatt i Agenda mellan dessa grupperingar. Antonia J blev troligen stukad av angreppen så Rune Andersson tog hennes plats mot Marcus Storch. Storch avslöjade sig som en usel debattör med klena argument. Han påstod bl a att SD skulle låta stänga ner radiokanaler och så hävde han ur sig vantolkningar av Söders jude/samediskussion. Rune Andersson var väldigt försiktig ( p g a sin business förstås ) och pläderade lite lamt för samarbete med SD som han annars inte hade så mycket till övers för, sa han. Dock nämnde han att man måste ha respekt för alla SDs väljare. Storch kom då med vulgärargumentet att 82 % inte röstat för SD. Han ville se en gigantisk koalition där alla ingick utom SD. Alltså nästan en enpartistat. Ja, de fördomar och den intolerans Storch, och personer som tycker som han, lägger i dagen är förbluffande. Det är ju bara att titta på hur våra grannländer hanterat nya liknande partier. Norge, Danmark och Finland samregerar/samarbetar med dem. Och de har inte förvandlats till nattsvarta fascistländer. I Norge delas t o m fredspriset ut som vanligt. Det är Sverige som är det stolliga undantaget. Björn Rosengren sa en gång att Norge var det sista DDR-landet. Men numera gäller detta uttalande faktiskt Sverige.

  Gillad av 12 personer

  • cmmk10 skriver:

   M Storch var verkligen en bedrövlig uppenbarelse. Ljög han, eller är han verkligen så djupt okunnig om vad demokrati är och SDs politik?

   En psykiater funderar över Storch:

   Gillad av 2 personer

   • Prisoner's dilemma skriver:

    Jag undrar om det redan finns skrivna avtal där Annie Lööf kan kvittera ut miljoner för sitt arbete för globalisterna? Hon ör juntors allt smålänning, pengarna kommer först.

    Gillad av 1 person

   • Erik2 skriver:

    Eran MS i Aga väckte redan på den tiden mina varningsklockor. Dom ringer fortfarande. Vad är det som måste döljas? Hur gick det inte för Aga? Skillnad och /eller likheter med Skandia och bonusfesterna där? Nä, motståndet mot SD, för att inte säga hatet, blir allt lite klarare och enklare att förstå för varje dag. Följ pengarna.

    Gilla

  • S Eriksson skriver:

   Elisabeth. Tack för trevlig a synpunkter. Jag tyckte dock att redan på den tiden då Rosengren gjorde sitt uttalande, så låg Sverige i topp, eller kanske är rättare sagt i botten. Ja i varje fall vida förbi Norge.

   Gillad av 2 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   Magnus Storch var 2005-2013 ordförande i Nobelstiftelsen. Han har mycket aktivt bidragit till att porta sd från nobelfesten.
   Det går dock bra att som gäster ha ambassadörer från ett otal diktaturländer, t ex Iran, Kina, Kuba, Nordkorea, Saudiarabien, Vietnam m fl. Konstigt att en sådan demokratiföreståndare umgås med dessa.

   Gillad av 2 personer

  • phnordin skriver:

   Rune Andersson sa faktiskt att han inte delade Storch’s oro för SD även om han inte alltid hade SD’s syn på politik. Jag tycker detta var ett klokt uttalande. Fler svenskar borde inse att SD faktiskt inte är en farlig inkräktare utan berett att spela det demokratiska spelet.

   Gilla

 11. Östrahult skriver:

  Om man vill se någon som ger PK-ismen ett ansikte så kan man kolla gårdagens Agande där en välmående direktör spyr sin galla över SD. Vederbörande har bl a varit ordförande i Nobelstiftelsen och det är inte svårt att hitta festliga bilder där han och kommunisternas ordförande umgås, på tillställningar där alla i riksdagen utom SD inbjudits.

  Han säger inte ett ord om de eventuella problem som lett till antal röster på SD. Istället rapar han upp följande argument för sitt hat mot SD:

  • De avskaffar demokratin (hur kan någon tro på det, det är ju tvärtom)
  • SD tycker inte att judar och samer är svenskar (detta är ren lögn, har man klarat civilingenjörsexamen så borde man förstå innebörden av begreppet minoriteters förmåner i Sverige)
  • SD gillar Putin men inte Macron (också ren lögn, ingen har sagt så)

  Slutsatsen är att det finns ett etablissemang som inte skyr några medel för att bevara status quo. I Göteborg pågår nu något som påminner om de så förhatliga nazisternas agerande, bokbål. I alla fall i teorin, men det utförs av dem som stämplar andra.

  Gillad av 9 personer

  • Prisoner's dilemma skriver:

   Hahaha, det låter höra sig, precis som professorn på dessa sidor alltså. Verkligen tunga argument, jag visste det, när de indoktrinerade skall argumentera utanför sin indoktrinering så blir det barns argument.

   Gillad av 3 personer

  • Elisabeth skriver:

   ÖstraHult, ja, Storch kom med rent löjeväckande påståenden. Demokratin skulle nedmonteras och avskaffas om SD fick något inflytande. Det är ju precis tvärtom. Och det är ju närmast Storch som pläderar för ett avskaffande av demokratin. Storch är en trångsynt person, förblindad av hat. De som håller på med Bokmässan är samma andas barn. Jag är mycket litteraturintresserad och har tidigare följt mässans förehavanden men nu är jag likgiltig inför den. Och även upprörd. Jag hoppas att fler ser vad som händer i KulturSverige och vänder dem ryggen.

   Gillad av 10 personer

   • O.T. skriver:

    Jag avstod Babel häromkvällen av just den anledningen. Undrar hur stort bortfallet av tittare var.
    De gräver på sin egen grav.

    Gilla

 12. Jan Andersson skriver:

  Men hur många av de 4800 i regeringskansliet tycker egentligen det samma som upprorsmakarna, och hur många tycker tvärtom? Beror tankefloppen på en brist på en ”code of conduct” eller har det funnits alldeles för mycket av egenproducerade förhållningsregler?

  I alla organisationer där inte ledningen informerar regelbundet och tydligt , skapar personalen egna fantasiregler och de mest befängda rykten kan uppstå.

  Dags att kartlägga den djupa staten, och kanske anställa en ny?

  Gillad av 1 person

 13. Nils Dacke skriver:

  Tyvärr kommer det nog inte att bildas någon kraftfull regering som kan angripa de stora och i flera fall ödesmättade problem (PK-svenska=utmaningar) som landet står inför. Den enda större kraften är en alliansregering med SD-stöd men det verkar omöjligt av flera skäl, risken är istället att vi får en socialliberal regering med S+MP+L+C och där inget händer pga olika prioriteringar, det har ju också pratats om L+C regering med passivt stöd från S och MP men det vore katastrof med så litet underlag som L+C. Det vore då bättre med en M+S regering alternativt extraval.

  Gillad av 1 person

 14. Karl Oskar skriver:

  Tecknen på tillnyktring är inte många. Det är sant.
  Läget i Sverige förfärande .
  Exempel från historien nedslående.Diktaturer stoppar ej förrän de gått in i väggen.
  Men….
  Finns det exempel från historien på demokratier som marscherat ner i avgrunden?
  För Sverige är ännu demokrati? Eller?

  Gillad av 3 personer

 15. Tritonen skriver:

  Partiledningarna VILL inte förhålla sig till valresultatet och blundar för att de faktiskt, åtminstone M och S, gick bakåt. Handlingsförlamningen verkar vara total, medan landet obevekligt glider djupare ner i avgrunden. ”Vi går till botten där vi står, men flaggan, den går i topp!”

  Gillad av 2 personer

 16. Tomas skriver:

  Jag tror också att den svenska sjukan har djupa rötter. Den historiska kontinuiteten tycker jag man kan se i makthavarnas arrogans inför folket. Det finns ett vi och dem tänkande hos det svenska etablissemanget som förmodligen är månghundraårigt. Det lever vidare bland vår tids politiker som t.ex, likt de borgerliga partiledarna, inte tycker det är konstigt att driva den politiska linjen att inte prata med SD fastän deras väljare står främmande inför detta förhållningssätt.

  Gilla

 17. Jaxel skriver:

  Instämmer med krönikören så tillvida att det är svårt att förstå hur någon kan tro att dagens politiker skulle kunna göra något åt problemen med ”integrering” av flyktinginvandrarna. Det är som om de säger något i.stil med följande: Vi har tidigare inte uppmärksammat att det finns allvarliga problem här, men nu gör vi det och vi kommer att lösa dem.

  Inga drastiskt nya grepp presenteras (vilka det ny skulle kunna vara). Hur kan någon tro annat än att, om inget radikalt görs åt invandringspolitiken, så kommer problemen förknippade med flyktinginvandringen bara att öka.

  Gillad av 2 personer

 18. S Eriksson skriver:

  Bra och trevligt skrivet. Det vore väldigt bra om man kunde dra nytta av historien och inte göra liknande misstag igen. Min enda eventuella invändning mot ditt alster är väl att det heter utmaningar och inte problem.

  Gilla

 19. Linden skriver:

  Ledare på smp i fredags kom en opinionsundersökning som visade att sjuttiosex procent av moderata sympatisörer vill se samarbete med Sverigedemokraterna där det finns samsyn, åttionio procent av kristdemokraterna – och faktiskt femtiotre procent av liberalerna. Björklund är i minoritet. Att många på partikanslierna ändå skruvar sig inför det här är symptomatiskt. Man är räddare för vänsterns dom än de egna sympatisörernas.
  Den socialdemokratiske debattören och statsvetaren Stig-Björn Ljunggren konstaterar i Aftonbladet (26/9) kallt och korrekt att manegen är krattad för en ny politisk epok.

  Moderaterna skulle kunna bita huvudet av skammen och placera Socialdemokraterna i opposition för lång tid framåt. Men:
  ”Många socialdemokrater ryser av obehag inför detta scenario. Men konstaterar samtidigt med ett leende att borgerligheten som tur är saknar tillräckligt med mod för att ta chansen.

  Borgerligheten är helt enkelt en samling med krukor.”

  Tilläggas kan att lilluffe i sin litenhet är en särskilt stor kruka, han har nogsamt undvikit att debattera med JÅ. SD partiet han har låtsatsplagierat. Ynkligt.

  Gillad av 5 personer

 20. KENNETH skriver:

  Antal röster i riksdagsvalet 2018 enligt Valmyndigheten
  M Moderaterna 1 284 698
  C Centerpartiet 557 500
  L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 355 546
  KD Kristdemokraterna 409 478
  S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 830 386
  V Vänsterpartiet 518 454
  MP Miljöpartiet de gröna 285 899
  SD Sverigedemokraterna 1 135 627

  Vi är människor bakom alla dessa siffror och vi är inte röstboskap.

  Vad vi pratar om vid köksbordet och i fikarummet betyder något.
  Vi vill se resultat och inte lyssna till pladder.

  När över 1 miljon människor börjar röra på sig kan det hända saker.

  Gillad av 4 personer

 21. Axel T skriver:

  Min förhoppning är att det blir nyval omgående. Om regeringsbildninen blir sådan att ,sossar, lööfet ,miljömupparna och kommunisterna får regera i 4 år till, då är Sverige bortom all räddning. Valet 2022 blir klanröstningens val. Den bidragsberoende delen av Sveriges population mobiliserar sig och blir synnerligen kraftfulla. Sossarna får 40%, Centern 15% mupparna 5%. Då blir det dags att börja studera fredens relion.
  Skyll er själva mesiga svenskar.

  Gillad av 6 personer

 22. Aha skriver:

  Det är en ogärning att antyda att Sverige närmar sig en kollaps. Därtill är det långt kvar, men nedgången är uppenbar inom pensioner, äldreomsorg, skola, pensioner och rättsväsende. Även vårdens långa köer, Europas längsta, måste betecknas som ett stort misslyckande.
  Ekonomin går i stort sett på tomgång, ca 1% BNP per capita.
  Alla vet att ovanstående beror på att det i ett decennium inkommit väldigt många människor till Sverige, människor som till alldeles för liten omfattning lyckats göra rätt för sig.
  Invandringens utanförskap är ”allas problem moder.”

  Egentligen borde de svenskar som i ett decennium pläderat för detta, som med emfas och hjärtegoda röstat för detta, tillika ett gigantiskt resursslöseri då alla pengar för invandringen hade kunnat ge världens 60-70 miljoner flyktingar en drägligare tillvaro, ha egna köer och dela välfärden tillsammans med utanförskapsmigranterna. Deras barn borde bussas till förortsskolorna, gemensamma vårdcentraler, gemensamma operationsköer, gemensamma fängelser (det skulle bli någonting det) etc.

  Dårskapen att år efter år fylla på med utanförskap är total – att man inte säger stopp och belägg visar på en långt gående indoktrinering som tyvärr alldeles för få står emot.

  Gillad av 5 personer

 23. Anders Lundin skriver:

  Patrik har rätt i att Karl XII drev Sverige mot undergångens kant. Då kunde dock Sverige resa sig igen. Detta p g a en avsevärd skillnad: då hade vi fienden utanför landets gränser, nu är de innanför. En avgörande strategisk skillnad.

  Gillad av 9 personer

 24. Nils Dacke skriver:

  Vi svenskar har under åren matats med information att den svenska staten/regeringen är bäst i klassen att möta allvarliga problem på ett ansvarsfullt sätt och vi har ingen som helst korruption i landet, verkligheten talar dock ett annat språk. Allt från tiden före, förloppet och konsekvenser från Palmemordet, Estoniaförlisningen, Tsunamikatastrofen, migrationshaveriet, terrorbrott Drottninggatan, transportstyrelsen mm. Vid samtliga dessa händelse finns stora frågetecken hur regeringskansli, statliga myndigheter och regering egentligen fungerat och hanterat detta.

  Gillad av 8 personer

   • uppstigersolen skriver:

    70 år är bara början. Min far var med på de svenska jagare som låg vid kaj på Berga örlogsbas. De exploderade och några sjönk i början på förtitalet. Hela händelsen hemligstämplades i 50 år. Min far var väldigt intresserad av vad som egentligen hände. Lagom till att arkiven skulle öppnas så hemligstämplades de i 25 år till så pappa hann gå bort utan att få veta. Jag var ju lite nyfiken så jag kollade vad som hänt efter 75 år. Gissa vad, 25 års hemligstämpling till. Så vill sossarna dölja nåt störande för dem så kan de hemligstämpla så länge de har makten.

    Gillad av 4 personer

   • Nils Dacke skriver:

    Japp, skulle stasiarkiven offentliggöras idag skulle det gå en jordbävning genom hela det politiska och mediala systemet som kanske skulle leda till total omvälvning av landet. Det finns i dessa arkiv kända och okända figurer som tills nyligen eller fortfarande är aktiva som under 60-80 talet agerat som spion, agent och ibland enbart nyttig idiot åt den kommunistiska DDR regimen.

    Gilla

   • cmmk10 skriver:

    Kan bara instämma – med vilken motivering!? Kan ju knappast ha med rikets säkerhet att göra, att div. politiker tillbringade natten i fel sängar etc.

    @ UPPSTIGERSOLEN
    Är man inte ganska övertygad om att det var en engelsk agent som genomförde attentatet på Märsgarn?

    Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Svar till CMMK10. Kanske var det en engelsk agent. Min far hade dock åsikten att det var en svensk befälsperson som utförde dådet, därav hemligstämpeln. Kanske var han engelsk agent. Samt lierad med sosseadeln. Varför skulle detta annars hemligstämplas gång på gång?

   Gilla

 25. GILBERT ANDERSSON skriver:

  Kommande migranter som kommer till Sverige kommer nog att mötas av skyltar med Dantes citat ”I som här inträden låten hoppet fara”.
  Förmodligen har staten kollapsat inom två år och Natosoldater patrullerar på gatorna.

  Gilla

 26. Jan Romander skriver:

  Man får hoppas att kollapsen kommer först, eftersom alternativet är någon form av inbördeskrig.
  Skönt att man är tillräckligt gammal för att inte ha så många år kvar…

  Gillad av 1 person

 27. Karl Oskar skriver:

  ”Låten hoppet fara” är temat för dagen.
  Är det verkligen så, att de av godhetsilluson och PK-ism drabbade politiker och journalister när sanningen om landets tillstånd går upp för dem, att de böjer ner huvudet och kör vidare precis som innan? Med skillnad att de nu medvetet gör det onda? De går alltså från att anse sig göra det goda till att fullt medvetet göra det onda.
  En del gör det nog. Men alla?
  Nej kan inte tro det. Många måste fortfarande vara sövda av PK-sjukan. Vilket verkligen är illa nog.
  Så måste det vara.

  Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Karl Oskar, en rimlig bedömning är nog att ett mycket litet fåtal individer medvetet gör det onda, här som i andra sammanhang. Vi kan försöka dela upp PK-isterna och hela folket i olika skikt och tänka efter:

   Ett skikt som återfinns på olika nivåer är lögnarna, som snabbt kan vända kappan. Ett brett skikt är vanligt folk, som är hjärntvättade, men inför en krass verklighet plötsligt kan inse att de har blivit lurade. Men det skikt vars psykologi är intressantast och kommer att fortsätta att påverka utvecklingen är de aktiva, på olika sätt djupt involverade PK-isterna i hela etablissemanget och särskilt inom makteliten. Jag tror att de aldrig medvetet förmår inse eller anse att de har gjort det onda. Av nödtvång kommer deras kognitiva optik bara att modifieras lite undan för undan, så att de successivt medger nya omständigheter, men inför sig själva och andra kommer de alltid att kunna förklara och försvara sitt tänkande och handlande förr, nu och alltid.

   Gillad av 1 person

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Karl Oskar: knappast någon anser sig själv som ”ond”, oavsett hur onda gärningar man är med om.
   De som genomförde Förintelsen såg det som hårda men nödvändiga åtgärder för att tjäna det högre goda.

   De som idag anser att vi svenskar ska böja oss för asylinvandringen tycker så därför att de anser främlingar från Långtbortistan som godare och mer förtjänta av att bo i Sverige än vi svenskar.

   Vi svenskar däremot har bland annat framställt järn som sedan använts för att smida bojor åt slavar, och därför är vi kollektivt medskyldiga till alla kolonialismens brott.

   Låter absurt? Inte alls, du kan enkelt hitta böcker där sådana åsikter på fullt allvar framförs.

   Gillad av 3 personer

   • Karl Oskar skriver:

    Sixten J och Hovs K, Tack för svar!
    Återkommer med fortsättning. (Om jag lyckas artikulera mina tankar)

    Gilla

 28. S Eriksson skriver:

  Angående den speciella invandringspolitiken i landet. Kan man inte fråga någon från tex Röda korset, gärna någon från utlandet då om vad de tycker är effektivaste sättet att använda pengarna på? Om hela FN använder si och så mycket till nästan hela världens flyktingar och Sverige nästan lika mycket till ca 150 000 så verkar det lite konstigt, tycker jag i alla fall.

  Gilla

 29. Göran Holmström skriver:

  Tvärtom så ser jag med hopp på framtiden!
  Visst Sverige lär inte överleva i sin nuvarande form värst länge till, Det förstår väl alla utom vår käre landsfader Stefan Löven. Hur frigörelsen börjar, det kan ske på flera olika vis.
  Ett troligt är att det blir inbördes strider på grund av matbrist och snabbt fallande ekonomi.
  Hur sannolikt är ett sådant scenario? Vi lite äldre minns ju 1990 talets kris och då fanns det ett fungerande skyddsnät, nu är räcker pengarna inte fullt ut. Och våra nya medborgare lär inte sitta stilla och vänta bidraget. Ett annat som jag hellre önskar, är ett skatteuppror där vi övergår från att arbeta och ge bort det mesta till dysfunktionella godhetstokar som med huvudet under armen skänker pengarna till det som ger mest poäng för stunden.
  Jag tänker att ett exempel på ett skatteuppror skulle kunna vara att en lagom stor by byter tjänster. Kött mot snickeri, nya rör mot potatis och lök osv som förr i tiden, där målet är att inte ge stat och kommun några skatteintäkter, om tillräckligt många gjorde det så får dom jag kallar friåkare inte resurser att slös bort på idioti.
  Världen högsta skattetryck gör våra makthavare arroganta, ta från dom makten då måste man lyssna på folket!

  Gillad av 1 person

  • olle holmqvist skriver:

   t ex en bostadsrättsförening elle rvillaförening kan bilda ett mat och energikollektiv som producerar enbart för eget behov, dvs ingen tjänar pengar, och därmed kryper EU:s strypkoppel…

   Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Precis mina tankar, gå tillbaka till det småskaliga igen, värna om dom närmaste.
    Kapa banden med dom som bara tar utan att ge.

    Gilla

  • Hwessinx skriver:

   En annan variant, dessutom laglig, vore ju att rösta bort dem, men att det skulle gå verkar folket ännu inte förstått. Kan någon tänkande människa säga att den nuvarande regeringssituationen kunde jag inte aaaana skulle uppstå; efter fyra år Löfvén när jag röstade på M. Nä folk ni får precis vad ni vill ha. DÖ 2.0.

   Gillad av 1 person

 30. lan skriver:

  Tänk om vi hade någon i politikerröran nu som kunde ta ett steg fram och medlar att ”nu tar jag befälet”. Svenska folket förväntar sig kraftfullt ledarskap och jag har nu tillsammans med KD och SD bildat en ny allians, ett nytt tredje block, om ni så vill, som kommer att stå för stora förändringar i samhället. Nu är det slut med mesandet!
  (gissa vem som skulle rysa mest vid ett sådant besked? Förmodligen det parti som under överskådlig tid inte skulle komma i närheten av Rosenbad)
  (röstade f ö på MED)

  Gilla

 31. Samuel af Ugglas skriver:

  Varje dag som går utan en terorriserande socialistregering måste vara underbart.
  Plocka framm slumpgeneratorn och låt den utpeka X antal kvalificerade ”svenska män/kvinnor att arbeta i regeringskansliet.
  Resten skall SVERIGES RIKSDAG sköta. Den har inte utfört något vettigt på 100 år!!!

  Gilla

 32. A skriver:

  Jag är övertygad att Lövet drar längsta strået PE, det blir så. Ingen tycker om honom, men det är ännu inte som med Göran Persson. Han skulle bara dän! Folk tålde inte se`n. Detta får Lövet ta nästa varv, då är han klar. Nyval tror jag inte på, det är för jobbigt att hjälpa allt på traven en gång till. Fusk? Ja de fuskar med allt hela tiden förstås. Se bara på UD människorna vad det är för karaktärer. Finingar.. 🙂

  Mvh A

  Gilla

 33. Vaknauppnu skriver:

  Idag hade jag ett ärende till skattemyndigheten. Där de med svenskutseende var i klar minoritet. Man trodde man var i ett totalt främmande land. Misstänker att det ser ut så här i många väntrum.. Arma land arma folk ! Hur många här har erfarenhet liknande detta?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.