Ett svenskt särdrag

Patrik Engellau

Det är mycket jag inte begriper, det mesta faktiskt. En särskild sak som jag inte begriper är varför vi, trots allt prat om svenskhet, svensk kultur och svenska särdrag, inte har någon seriös diskussion i frågan, inte ens bland så kallade Sverigevänner. Varför pratar vi inte om vilka vi svenskar är och vad som eventuellt skiljer oss från andra kulturer och folk?

Jag tror att förklaringen till denna stumhet, bortsett från att PK-istiska galningar vill göra det nazistiskt att känna sig själv och sitt land, är att den svenska skolan under uppemot sextio år har slarvat med historieundervisningen. Den utbildning jag själv fick i ämnet var skral och då gick jag ändå på det högrankade gymnasiet Södra latin. Det lilla jag kan om svensk historia har jag inhämtat senare (och i och för sig även vid doktorandstudier i ekonomisk historia på Uppsala universitetet). Så låt mig dela med mig av mina lärospån.

Den franska revolutionen, som inleddes med stormningen av Bastiljen i Paris den 14 juli 1789, var en historiens bladvändare. Revolution betyder att en härskande klass ersätts av en annan härskande klass (om du ursäktar en primitiv men praktisk tolkning). Den härskande klass som ersattes – eller snarare med giljotin avrättades – var adeln och den absoluta kungamakten. Den ersättande klassen var borgerligheten. Detta kunde endast genomföras med brutalt våld under avsevärd turbulens. Revolutionen är ingen tebjudning, sa Mao Zedong vid ett senare tillfälle, och det gällde sannerligen även den franska revolutionen.

Jaha. Då kommer den svåra frågan. Det var inte bara i Frankrike som borgerligheten kom att ersätta adeln som huvudsaklig makthavare. Hur gick det till i andra länder, i Sverige till exempel? Behövde det bli lika blodigt hos oss? Vilka händelser hos oss ledde till att adeln förlorade sina privilegier och borgerligheten flyttade fram positionerna?

Varje gång jag tänker på detta känner jag en rysning i kroppen, men inte en rysning av obehag, utan av beundran och stolthet över något grundläggande svenskt, vår i grunden fredliga vilja till samverkan och ömsesidiga foglighet. (Kalla det gärna konflikträdsla och feghet om du vill, men läs först resten av min berättelse och se om inte du också ryser av respekt för det svenska.)

Den svenska motsvarande revolutionen genomfördes samma år som den franska och krävde bara två liv och detta först några år senare. Då mördades Gustav III, revolutionens primus motor, varefter mördaren Anckarström avrättades. Revolutionen tog formen av den så kallade Förenings- och säkerhetsakten som av Gustav III med kraft drevs igenom fyrståndsriksdagen.

Adeln fråntogs sina privilegier och därmed var revolutionen genomförd. (Lite krångligare var det förstås. Dagen före riksdagsbeslutet hade kungen i förebyggande syfte satt några av Riddarhusets ledare i fängsligt förvar på Fredrikshofs slott alldeles vid nuvarande Oscarskyrkan i Stockholm.)

Jag vet hur du tänker. Du tänker att det är klart att den svenska adeln blivit spakare av händelserna i Frankrike och därför blivit lättare för kungen och de övriga stånden att hantera. Men lyssna nu, ty följande ger särskilda fosterländska rysningar. Förenings- och säkerhetsakten antogs redan den 21 februari och stadfästes av Gustav III den tredje april, alltså åtskilliga månader före Bastiljen. Lugnt och fint och fredligt uppfyllde Sverige historiens vilja innan fransoserna ens kommit ur startgroparna. Det är framåtblickande och stort.

Är du med på lite överkurs? Att det var så lätt för Gustav III att knäcka adelns motstånd berodde på att adeln redan var knäckt, framför allt genom Karl XI:s reduktioner på 1680-talet. Gustav III behövde inte ta ifrån adeln deras enorma jordegendomar för det var redan gjort. Frälsets andel av den svenska jorden halverades genom reduktionerna från två tredjedelar till en tredjedel på några årtionden. Och ändå ställde adeln villigt in sig i leden hos den karolinska armén för att dö i främmande land under Karl XII. Det är också stort på något vis även om just detta inte får mig att rysa av patriotisk vällust. Men det säger något om svensk mentalitet att inte ens adeln, i varje fall inte efter drottning Kristina, försökt göra sig särskilt märkvärdig och sätta sig tungt på folket.

Redan nästan ett sekel före Förenings- och säkerhetsakten värnade Karl XII aktens principer. Inför kungen lägger sig greve Piper ut för den unge adelsmannen Oxenstierna och begär att kungen ska ge Oxenstierna en hygglig officersbefattning för att adelsmannen ska slippa tjäna som menig soldat. Kungen svarar (enligt Frans G. Bengtssons bok om denne kungs levnad):

Ja, jag hade så kunnat, men I måsten besinna, att jag intet utan orsak gjort som det nu är. Ty pro primo, om en sådan ung adelsman bliver genast överofficer, så är han ovettig mot gemene man, men när han själv får något litet tjäna som gemen, göra vakt och stå på utpost, då lärer han, vad på gemene man kommer, och bliver därigenom hövligare; och pro secundo, vill jag aldrig praejudicera [skada] någon. Om en ung adelsman bliver framdragen, kan det inte annat än förtryta en gammal, som länge tjänt och står i turen att avancera.

Greve Piper invänder att Oxenstierna ändå är kungens ”anförvant och syssling” och tillhör ”våra äldsta och mest lysande familjer”. Det gör inget intryck på Karl XII:

Gammal adel och ung adel gör ingenting i sig själva till godheten av en karl. Vi hava många regementsofficerare vid armén, som inte äro adelsmän och ändå bra folk. När en gemen ryttare är bra, kan det vara lika om han är adelsman eller inte.

Du ska inte tro att det var socialdemokraterna som uppfann det där med jämlikhet.

65 reaktioner på ”Ett svenskt särdrag

 1. Eva Danielsson skriver:

  ”Du ska inte tro att det var socialdemokraterna som uppfann det där med jämlikhet”.
  Nej, det är nog bara gammelsossar som tror det och som tror att det fortfarande är något socialdemokratin strävar efter. Jämlikhet i betydelsen likabehandling alltså. Som exemplet belyser. Man skulle kunna kalla det meritokrati rentav.
  Det stämmer för mig att vi i vår svenska kultur uppskattar kompetens. Mer än rikedom och börd. Kanske för att vårt kalla klimat och karga jord har krävt både kompetens, hårt arbete, samarbete och framförhållning för att överleva.
  Jag tror att vi vill ha ledare med de egenskaperna.
  Det imponerar inte på oss svenskar med ärvd rikedom eller adelsnamn om det inte samtidigt visar sig vara begåvade och flitiga människor.

  Jämlikhet har för socialdemokratin glidit över till betydelsen ha det lika. Eller t o m vara lika.
  Ha det lika ekonomiskt, inkomstklyftor är ooorättvist vad det än beror på. Vara lika, som vi kan se i skolans värld där nivån sätts utifrån de svagaste eleverna och där betyg som särskiljande av prestationer uppfattas som att utlysa några elever som mer värda än andra.

  Den här varianten på jämlikhet ger förstås stagnation både ekonomiskt och kompetensmässigt. Och förbiser att ett lands tillgångar ska skapas innan de kan fördelas.

  Dagens etablerade politikervälde har infört synen på att de som genererar landets tillgångar genom påhittighet och flit är skyldiga till att de fattiga är fattiga. I något slags neomarxistiskt tänkande. Helt galet naturligtvis, men det bekymtar inte en postmodernist. Dessutom handlar det inte bara om Sveriges fattiga utan om hela världens fattiga. Och kännetecknet är lite mörkare hudnyanser. Utan smink.

  Så jag har nog fel om att det ingår i svensk kultur att alla ska bidra och att vi ogillar snyltare och smitare och gillar skicklighet och uthållighet. Det är nog bara några gamla fossiler som jag själv som har den synen. Och det vet ju varenda människa att fossilutsläpp ska ner till noll så snart som möjligt.

  Gillad av 14 personer

  • Björn G skriver:

   Ja Eva, det är skillnad på Svensk kultur och sossekultur.

   Innan Sverige kan gå vidare (och bli en nation med en framtid), måste vi göra upp med den korrupta, trångsynta och förnedrande socialdemokratin.

   Vi måste förpassa värdegrund, sossejämlikhet och slöseri med skattemedel till den soptunna där det hör hemma.
   Sedan måste vi belöna dem som betalar skatt, bidrar med resurser och skapar välstånd för den generation som har slitit.

   Gillad av 7 personer

 2. Jan Andersson skriver:

  Adeln, ”frälset” hade sina privilegier som väl huvudsakligen bestod av skattefrihet (frälsta från att betala skatt) men det hade ett tungt villkor: de var tvungna att löpande förse den svenska armén med ett äskat antal unga utrustade soldater för att få behålla sina privilegier. När Karl XII hade stupat minskade kanske krigsambitionerna och så småningom antalet stupade i mer eller mindre meningslösa sammandrabbningar i söder och öster. Inga soldater, och inget skattefrälse behövdes längre.

  Gillad av 1 person

 3. svenne skriver:

  ”Att det var så lätt för Gustav III att knäcka adelns motstånd berodde på att adeln redan var knäckt, framför allt genom Karl XI:s reduktioner på 1680-talet”.

  Med Karl XI upphörde även kravet att adelsmän var de som skulle utses för officersbefattningar och högre administrativa uppgifter. De som i fortsättningen valdes till sådana tjänster var de som ansågs mest dugliga oavsett börd.

  Tyvärr har dugligheten nu kommit i bakgrunden i Sverige då det gäller val av vilka figurer som skall ha tillträde till de köttgrytor som står till buds inom olika områden. Hela tiden uppdagas obegripliga val av personer till höga poster trots bevisad oduglighet. Dan Eliasson är ett skräckexempel på detta.

  Wikipedia presenterar en definition av nepotism som i nuläget är obehagligt sann:

  ”I aktuell politik ses exempel på nepotism när politiska, ekonomiska eller fackliga makthavare förser släktingar eller vänner med uppdrag som ger dem ekonomisk vinst eller andra fördelar. Det kan ske genom att konkurrensen i anbudsförfaranden utestängs eller genom att man ger de anhöriga förtur i bostadsköer och dylikt. Nepotism betraktas allmänt som en form av korruption”.

  ”Du tänker att det är klart att den svenska adeln blivit spakare av händelserna i Frankrike och därför blivit lättare för kungen och de övriga stånden att hantera”.

  När kommer de svenska politikerna att bli spakare, ta hänsyn till folkviljan och låta sig hanteras som de medborgerliga tjänare som de egentligen är utan den översittarattityd som nu uppvisas?

  Gillad av 13 personer

  • Only in Sweden skriver:

   Nja, Dan Eliasson ser jag som kanske den mest dugliga i det som räknas i svensk administration, lismande hyckleri och trohet mot den rådande värdegrunden och makten. Hade SD styrt så hade han varit SDare.

   Gillad av 2 personer

   • Only in Sweden skriver:

    Faktiskt så tror jag att jag snubblade över en allmän princip och förklaring här, att de som som styr oss och har framskjutna positioner inom politik, media och administration är de värsta vidrigaste lismande hycklarna, de är dåliga människor och egoistiska långt utöver medel, och det är delvis DÄRFÖR de kämpar med näbbar och klor mot ett maktskifte med SD-styre, för de hade då tvingats bekänna färg och erkänna att de säljer sig till högstbjudande, till den som har makten, de tror inte på någonting, det är därför de gör sådant väsen av sin förmenta tro på jämlikhet. Hade SD eller liknande styrt så hade de varit SDare, hade kommunister styrt så hade de ställt sig i första ledet för att argumentera för Gulag, och hade nazister styrt så hade de alla kämpat om att vara kommendanter i lägren.

    Gillad av 8 personer

 4. Björn G skriver:

  Ett särdrag är sossarnas genombrott.

  Under socialdemokraterna 1932-36 skedde det stora genombrottet som bröt sönder band och lojaliteter som hållit samman familjer och samhällsgrupper, sedan sekler.
  En ny sorts samhälle skapades, ett samhälle där människors identitet bestämdes av deras relation till socialdemokratin. I det här systemet betydde klasstillhörigheten allt. Staten gynnade ‘proletärerna’ och tryckte ner ‘borgarna’.

  Men klasstillhörigheten var inte bestämd en gång för evigt. Eftersom miljontals människor lämnade sina hem för staden, bytte arbeten eller flyttade runt i landet var det relativt enkelt att ändra klasstillhörighet.

  Människor lärde sig att skapa den klassidentitet de behövde för att ta sig framåt i samhället. De blev mycket listiga när det gällde att förvränga sitt sociala ursprung om det hade opassande inslag och att frisera det så att de framstod som mer ‘proletära’.

  Palme var här ett strålande exempel på förvrängning.

  Gillad av 6 personer

 5. Östrahult skriver:

  En bra text och givetvis intressant att PE lyfter fram detta. Vad den bristande känslan av svenskhet och sammanhållning beror på är säkert kopplat till en rad omständigheter varav skolsystemet är en.

  Det som jag kommer att tänka på i detta sammanhang är företeelsen ”ensamhet”, jag tror faktiskt att detta är en mycket viktig förklaring till bristen på känslan av gemenskap.

  Man hittar lätt olika skildringar av ensamhet som folk upplever när de blir äldre. Lösningen som ges är ”Ingen talar om det här, men det är faktiskt en jättefråga som måste lösas på politisk nivå”.

  Jag tycker att alla har ett personligt ansvar att motarbeta sin egen och andras ensamhet, men man kan inte bortse från samhällsutvecklingen som folk inte rår över. Är det inte så att de gigantiska folkomflyttningar som skett i Sverige slog sönder den existerande lokala gemenskapen? Och denna gemenskap har aldrig återuppstått i Hässelby och Farsta eller var det nu är.

  Är det inte också så att svenska folket är hårdare hållet än i något annat demokratiskt land? Kan inte detta gå ut över självkänslan?

  Gillad av 1 person

 6. Only in Sweden skriver:

  Den intressanta frågan, relevant för dagens problem, som också upptar Jordan Peterson är: när går jämlikhet för långt? När går vänstern för långt? Peterson menar att det är lätt att peka ut när högern gör fel, för då hamnar man i nazism och rasism, men jag anser han har fel här, eller i så fall så måste man skilja högern från konservatism, men det är ändå fel, för kapitalism leder inte till rasism men kopplingen görs, kanske Östman kan göra en insats här på dessa sidor? Men när går vänstern för långt? Exemplen finns och är många Stalin, Mao, PolPot, men hur kommer det sig att det inte är så lätt att extrapolera pk-ismen och 7-klövern till PolPot som det är att extrapolera SD till nazism. Det är för att man tagit detta jämlikhet som ideal, vad kan väl vara fel med det, och att den styrande klassen är den minst religiösa, men samtidigt den som mest suktar efter religion, så man behöver ett absolut religiöst begrepp och vägrar se vart det leder. Jag tror att vi kan för lite historia men också för lite om religion och gammal klokskap, för mycket av något blir aldrig bra, och när den nedärvda erfarenheten som fanns i kristendomen försvann så försvann också måttfullheten, att man aldrig kan veta allt, och att vi inte skall leka gudar, så det som sker nu är att jämlikhet lyfts upp som ett ultimat ideal när istället allt måste balanseras, men hur skall man sälja alla dessa mera komplexa samband som samlats i bland annat kristendomen utan en bibel? Som det är nu så riskerar vi att vilken one-liner som helst, som ”allas lika värde” exempelvis, kan läggas till grund för ett nytt totalitärt styre.

  Gillad av 5 personer

  • Only in Sweden skriver:

   Återigen så landar jag i att dessa relativt nya principer, som jämlikhet, inte verkade i ett vakuum, de uppstod i en skyddande kontext, nationen och en kultur, som man tog för givna, och inte så intelligenta människor har nu utsträckt jämlikhet till hela världen, ett missionerande utan religion och resultaten är förutsägbara, vi ser inte stora massor avsäga sig islam, utan motsatsen. Denna religion är den snabbast växande av alla. Det är inte så att den muslimska världen tittar på väst och säger: oj, de låter oss komma och dela deras överflöd och tvingar oss inte ens att bli som dem, kanske vi skall följa deras exempel, utan man drar den motsatta slutsatsen, att vi är svaga och följer svaga principer. Muslimerna tror endast på jämlikhet mellan muslimer, de har kvar sin mentala nationsgräns.

   Jag hörde en italiensk läkare som var med i läkare utan gränser uttala sig om problem i de läger som växer fram i Italien, han har sin läkaretik, han skall rädda även mördare, men ett samhälle kan inte styras med läkaretik, ett barn kan räkna ut detta. Ett samhälle som styrs med läkaretik kan kontrolleras av en enda ond människa för ingen säger till och sätter stopp för denne, och det är allt mer det vi ser idag, de värsta styr i alla sammanhang, i företag, skolan, politik, forskning och media, för att ”allas lika värde”, eller läkaretiken, säger att en mördare eller mobbare är lika värd, istället för att bra människor försvarar sig och säger till mobbaren ”håll käften din jävla egoist” eller utvisar mördaren även om han blir dödad på kuppen.

   Gillad av 5 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   När det gäller vänstern tror jag inte att det är meningsfullt att fråga sig när det blir för mycket. I detta fall är en kvantitativ analys felaktig. Vi måste titta på vilka beståndsdelar som vänstern består av. Det goda hos vänstern ligger inte i socialismen/radikalismen. Det är den som måste operareras ut. Frågan är om något då blir kvar? Det är ett idiotiskt påstående att vänstern eller socialismen har goda avsikter eller att den har ett vackert ideal. Det stämmer inte, idealet är inte början på socialismen, utan den sista polityren eller fernissan som skall göra den vacker på slutet. Socialismen har en insmickrande yta. Men den kan inte bevaras om det underliggande konstverket plockas bort. Så jag tror inte att det blir något kvar alls.

   Gillad av 2 personer

   • Only in Sweden skriver:

    Bra, så är det nog, man plockar bara ut en kärna, som jämlikhet, men det är lätt att se att man inte kan bygga att samhälle på axiom som Sam Harris verkar tro (lite förvånad över hans upphöjdhet), och så klart inte på ett axiom om jämlikhet. Icke desto mindre är det så vänstern och pk-ismen är uppbyggda, alltmedan konservativa och kristna mera inser att världen är komplex och inte låter sig reduceras på detta vis.

    Hur få ut denna insikt då när (inte ens) Jordan Peterson verkar greppa detta? Eller det göra han nog, men det är svårt även för honom att få ut. Man kan skicka in frågor till honom som han besvarar ibland. Han har väl en av de största plattformarna nu?

    Gillad av 1 person

   • Hovs_hällar skriver:

    Östman — Att socialismen är ond beror på att dess fundament är en orealistisk syn på människan — och att man sedan försöker tvinga in mänskligheten i denna orealistiska mall, alltså en ”Prokrustes-bädd”.

    Wikipedia:
    ”Prokrustes var en bandit och torterare, som torterade människor utifrån deras längd i förhållande till hans säng – kallad prokrustessäng eller prokrustesbädd. Om de var för långa högg han av deras ben, och om de var för korta sträckte han dem. Han blev till slut offer för sina egna metoder då Theseus fångat honom i Eleusis.

    Att ”lägga någon (eller något) i prokrustessäng” innebär således att denne någon eller något omformas, med våld, till det som ”ägaren” av prokrustessängen (läs: makten) vill.”

    Gillad av 2 personer

   • Only in Sweden skriver:

    @hovs, och nästa nivå på sängen är att ha en utdragbar så att man kan tortera i all oändlighet, så verkar våra media vara inrättade idag, ständigt ny tortyr.

    Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Den lockande kärnan i vänstertäkandet är att livet blir lätt och okomplicerat för den som följer dess mönster: ta från de rika som utnyttjat de fattigas arbete och sedan inte delat med sig. För att bli effektiv måste kampen ske kollektivt.

    Det som inte så ofta lyfts fram är den effekt som detta tänkande får för den som inser att här finns det en lättledd fårskock. För den intelligente, känslokalle psykopaten utgör en sådan fårskock en oemotståndlig lockelse.

    Högern utgår från individens kraft och förmåga. Det kollektiva element som leder vänstern till ruskiga experiment saknas där.

    Om vi utgår från att människor i allmänhet följer minsta motståndets lag finns det ingen anlednng att vara optimist. Eller så gäller det för högern att finna formeln som leder tiill att man kan locka in det sagda kollektivet på en mer ofarlig väg. Tulipanaros?

    Gillad av 1 person

  • Eva Danielsson skriver:

   Jag har fattat det så att en skiljelinje mellan Sam Harris och Jordan Peterson är att SH utgår från att människan innerst inne är god och vill väl. Medan JP utgår ifrån att människan innerst inne är både ond och god. Kapabel till både ondska och godhet. Och att kommunism/socialism tillåter människor att vara onda under täckmantel av godhet och ”rättvisa”.

   Vi behöver retirera från inhumana jämlikhets/likhetsutopier, vara lobsters, och gå bakåt och söka efter sanning och mening med livet med andra utgångspunkter. En slags konservatism. Min tolkning av Jordan Peterson.
   Sam Harris verkar ha för stor tolerans eller kanske ser det som ett oöverstigligt hinder med den starka religiositet som muslimer uppvisar.
   Själv ser jag islam bara som en politisk skräckideologi som indoktrinerar till absolut tro direkt från födseln med hjälp av detaljreglering och barbariska straff. Islams män kommer inte att ge upp sin makt över kvinnor och barn. Nu är de i färd med att också lägga beslag på frukterna av europeisk kultur/vetenskap/ teknik. Med hjälp av vårt och EUs politikervälde.

   Gillad av 2 personer

   • Björn G skriver:

    ”Nu är de i färd med att också lägga beslag på frukterna av europeisk kultur/vetenskap/ teknik.”
    Nää, islams män är inte kända för att lägga några kulturella/intellektuella beslag. Däremot är de kända för att ta slavar från Europa, så det blir nog den sannolikaste vägen.

    Gilla

   • Eva Danielsson skriver:

    Björn G
    De lägger inte beslag på know how utan just frukterna av, dvs resultaten i form av tillgångar och bekvämligheter. Kineser skulle utveckla vidare det de lägger beslag på, men islamsk befolkning fostras inte till eget tänkande, samarbete, flit eller innovationer. De tillhör en herrefolkskultur som har slavar till slavgörat, kvinnor till att tillhandahålla sex och avkomma (helst söner) och själva ber böner (och missionerar och planerar) och och….arbetar om de inte är fina nog för att slippa. Eller har jag fel?

    Gilla

 7. Aha skriver:

  Den vänsterliberala smörjan, som Åkesson så träffande uttryckte sig, postmodernisterna, identitetsmänniskorna, elakt barn har många namn, angriper fräckt genom uppenbara osanningar fundamenten i rådande samhällssystem. Ett sådant angrepp är som Engellau nämner, påståendet att det finns ingen svensk kultur.

  Att denna uppenbara osanning tagit fäste i vissa led är mycket irriterande. Med sådana argument och generellt med en hårt anfrätt egen planhalva med mångkultur finns det anledning att diskutera hur Sverige kan delas upp, om inte fysiskt men ändå skattemässigt. Borgarna, den nettoskattebetalande befolkningen på den ena planhalvan, den vänsterliberala smörjan med mångkulturen på den andra planhalvan.

  Konsensuspunkten är överskriden, raka motsatsen till Engellaus tema om svensk ”samverkan och ömsesidiga foglighet”, för självklart kan svensken ta i också om det behövs.

  Gillad av 1 person

  • Jan Molin skriver:

   Jag tvivlar på det, att ”svenskarna kan ta i om det behövs”. Det har ju behövts i många år nu, redan på 90-talet med borgarnas igångsatta invasion av jugoslaver! Sossarnas sk stopp 1989 gjorde att invandringens antal förändrades något, se tabellen från migrationsverket.se 1980-2017: den är intressant, 1980-1985 mellan 12 660-16 108, 1986-1990 mellan 22 868-44 516
   1987 28 427
   1988 33 076
   1989 44 516
   1990 37 120
   1991 41 948
   1992 34 602
   1993 58 769
   1994 78 860
   1995 32 602
   Med Reinfeldt steg det för att snart överskrida 100 000 varje år! Det verkar som om borgarna ständigt medgett fler än sossarna! Inom borgarna är först Folkpartiet de skyldiga och senare M och C.
   Det går ju helatiden uppåt med fler invandrare med tiden, men med ”krusningar” upp och ned, kanske beroende på mer eller mindre allvarliga händelser som morden på Palme, Lind, IKEA-morden, Ebba mfl. under årens lopp. Det skulle behövas att någon tog på sig arbetet att sätta ihop en lista över mördade, jag deltar gärna (jan.a.molin@telia.com), och skadade svenskar pga invandringen. Och någon ”kraftkarl eller kvinna” som påbörjar motståndsrörelse att till en början ordna demonstrationer.
   Jag hoppas nämligen att jag har fel i min ståndpunkt angående svenskarna ovan!

   Gillad av 2 personer

   • Only in Sweden skriver:

    Bra initiativ, gör då inte misstaget att endast räkna dömda invandrare för det är ett nästan irrelevant mått.

    Gilla

 8. Only in Sweden skriver:

  http://www.friatider.se/inget-brott-n-r-mosk-erbj-d-3000-r-ster-till-moderaterna

  Det är allt mer som bara är olagligt och icke önskvärt i Afrika och liknande ställen, i Sverige så verkar röstköp, röstfusk, korruption, våldtäkter och hedersmord och könsstympning vara lagligt. Ja, det är ju mycket smartare, varför göra det så svårt för sig som man gör i Afrika att allt skall vara olagligt, varför inte bara tillåta det? Men i logikens och sparsamhetens namn så borde vi lägga ner rättsväsendet, eller åtminstone se till att endast arbetande svenskar kan komma på fråga för straff, för vad är poängen att betala för polis och domare och advokater som skall jaga invandrare och politiker när de ändå aldrig får något straff? Svenskt rättsväsen är för svenskar!

  Only in Sweden.

  Gillad av 6 personer

  • Anders L. skriver:

   Du tänker kanske på de s.k. nysvensken som friades för att ha gått omkring med en skarpladdad kalashnikov i Malmö och den s.k. svennehoran som bötfälldes för innehav av pepparspray? Sådan är rättspositivismen.

   Gillad av 3 personer

   • MartinA skriver:

    Mja, rättspositivismen innebär väl inte att upphäva alla medborgares likhet inför lagen?

    Jag trodde rättspositivsm innebar att det som är lag också är rätt? Alltså, ett förnekande av varje form av naturrätt?

    Gilla

 9. V for Vendetta skriver:

  Det här med revolutioner som sker i det tysta har ju genomförts med bravur i modern tid. Stormigrationen de senaste åren är en sådan. Man kullkastar hela det kända välfärdssamhället och omdanar det. Juridiken anpassas så att svensken inte längre döms på samma grunder som en nyanländ, tala om reduktion här. Sakta men säkert åderlåter man den redliga medelklassen på tillgångar i form av högra beskattning, mindre tillskjutande av medel samt också via hotet om att ställas på obestånd om man ställning för fel parti. Vår tids skarprättarbila är inte gjord av stål, den är gjord av pengar. Så sakteliga revolutioneras landet och får en ny grund för styrande byggd på klaner och underliggande verksamheter och vips så en morgon står vi inför en ny gryning och likt adeln under 1600-talets slut ser vi oss maktlösa. Så om inte detta vore nog fjättras vi också vid oket att behöva arbeta både som sjuka och gamla då pengarna flödet till revolutionens ambarn. Om du inte tror mig, kolla bara pensionsmyndighetens senaste rapport.

  Gillad av 8 personer

 10. Fredrik Östman skriver:

  Här staplas så många dissocierade abstraktioner att det knappast går att reda ut härvan. Jag fyrar av två skott som borde räcka riva fuskbygget:

  Gustav III såg Ludvig XVI:s envälde som sin förebild och mål för sin statskupp.

  Franska revolutionen riktade sig minst lika mycket, kanske mer, mot katolska kyrkan som mot adeln och kungamakten.

  Gillad av 1 person

 11. Axel T skriver:

  Svenskarnas särdrag i nutid
  .Historielösa, undfallande, konflikträdda och mesiga. Lövfen bör förklara för Svenska folket varför den Socialdemokratiska regeringen då tillät Nazi Tyskland transportera sina trupper genom Sverige för att kriga i grannlandet Norge. Var det undfallenhet eller sympatiserade man med Nazistmen??

  Gilla

  • MartinA skriver:

   Permitenttrafiken gällde ockupationssoldater som skulle hem till Tyskland på permission. Det gällde inte att släppa igenom soldater ”för att kriga i grannlandet Norge”.
   Dessutom släpptes de inte igenom för att Socialdemokratin sympatiserade med Nazityskland utan på grund av de styrkeförhållanden som rådde. Dessutom så hade sverige under andra världskriget en samlingsregering som innefattade alla riksdagspartierna utom kommunisterna.
   Så inte många rätt i din kommentar.

   Gillad av 1 person

 12. Asta skriver:

  O.T,
  .Bryssel har inte för avsikt att skydda EU:s gränser utan att inrätta en mottagningstjänst för att hantera invandringen, snarare än att stoppa den, säger Viktor Orbán

  Men Ungern kommer varken vara en passage eller ett flyktingläger. Om vi ville blanda oss med andra kulturer eller civilisationer skulle vi hålla samråd först, fortsatte han.

  Enligt honom har det varit ett ”historiskt fel” av den politiska makteliten i Europa att misslyckas med att behålla Storbritannien inom EU och samtidigt hålla invandrare utanför. Detta borde hela tiden ha varit EU:s verkliga prioritering, menar han.

  Får vi någonsin politiker av Orbans kaliber i Sverige?

  Gillad av 8 personer

 13. Moa skriver:

  En vit, engelsk flicka kidnappades som tonåring av ett gäng med pakistanskt ursprung och hölls sedan fången som sexslav i tolv år. Under fångenskap tvingades hon gifta sig med två av gängmedlemmarna och våldtogs dagligen. Detta resulterade i att hon tvingades göra abort åtta gånger. Samtidigt ignorerade polisen hennes familjs rop på hjälp.
  https://www.nyatider.nu/
  Satans pk poliser

  Gillad av 4 personer

 14. Ulf Bergström skriver:

  Nja, jag är ingen beundrare av Karl Xll, Med honom gick det svenska stormaktsväldet förlorat men Sverige fick (tyvärr) behålla Skåne. Det hade varit fan så mycket trevligare att ha varit dansk I dag.

  Gillad av 2 personer

 15. En fotnot i historien skriver:

  Idag gäller backspeglar, ett seende in i svensk historia. Vad händer om vi istället ser framåt några decennier?

  De traditionella partierna bejakar all mångkultur.
  Den strävan finns inskriven i vår grundlag.
  Hur nu det gick till? Att vi skall befrämja särart och olikhet. Och även respektera den. Det måste vara så politikerna tänkte och menade.

  Med detta tvingas vi alla att tänja på toleransens gränser, även för det mer aparta. Vi får på sikt ett nytt och annorlunda Sverige. Det traditionellt svenska lär då få maka på sig. Om jag förstått saken rätt.

  Själv tvivlar jag starkt på att politikerna vet vad de sysslar med. Hur vår egen kultur kommer att påverkas. Likväl driver de på. De känner sig antagligen som mycket fina, goda och progressiva människor.

  Även myndigheter driver på denna utveckling, med hjälp av olika mångfaldsplaner. Så även SVT. Den traditionella språkvården har redan släppts.

  Den vanlige svensken skaffar i dag få barn. Barnafödandet skjuts upp till senare i livet. Utbildning premieras. Detta förhållanden gäller inte alltid för de mer avlägset komna migrationskollektiven. Nativiteten skiljer sig åt. Det här kommer på sikt att påverka balanser i vår demografi.

  I ett ännu längre perspektiv kommer gammelsvenskens kulturella särart säkert att urvattnas. Och tillhöra en snabbt krympande skara. En minoritet bland övriga.

  Den typ av samhälle dagens politiker strävar efter liknar i hög grad forna Jugoslavien. Men med ännu större kulturell och religiös mångfald. Ett samhälle som slets sönder i svåra konflikter. Vart gammelsvensken hamnar i detta scenario vet ingen.

  I ett ännu längre perspektiv riskerar nog svensk kultur att enbart förvandlas till en fotnot i historien. Och det är kanske också meningen?

  Gillad av 2 personer

  • V for Vendetta skriver:

   Att barnafödande skjuts upp är naturligt då utbildning måste prioriteras för att kunna försörja dels sig själv och dels en allt större skara gökungar som skall ha men inte bidra. Allt högre löner kräver allt mer avancerade arbeten vilka kräver allt större kunskap. Så klart blir vi slagna på två fronter… dels blir vi av med slantarna och dels måste vi ge upp familjelivet för att kunna dra lasset i världens största humanistiska stormakt

   Gilla

 16. Christer L skriver:

  ”Svenskheten” har nyligen röstat för fortsatt DÖ-politik med åttio mot tjugo procent.

  Den svenska politiken, folksjälens process så att säga, tycks söka sig mot ett tillstånd där svenskar inte blir värda något alls – också en jämlikhet – och svenskheten kommer då att upphävas. Svenskheten har nyss gett den svagaste minst dugliga samling karriärpolitiker som någonsin befolkat en tevestudio förtroendet att ta ansvar för landets väl och ve fyra år till. Åttio mot tjugo procent. Deras DÖ-politik är att bit för bit ge upp svenskt territorium, rättsligt, kulturellt, ekonomiskt, ideologiskt, geografiskt osv. Vad är det för gift som injiceras i den svenska samhälllskroppen?

  Se vad som händer i Europa, i Sverige. Detta är vad globalismen innebär i tangentens riktning, ett folkutbyte. Lösningen är naturligtvis att utgå på att vi alla är svenskar. Vi ansvarar alla inför varandra, vänster som höger som mitten i politiken.

  Nationalism. Sverige först. Alla politiska partier är svenska. Diskutera öppet, mörka inte, vinkla inte, ta debatten, var svensk… Bara ett fåfängt hopp.

  Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Både KD och M kampanjade för striktare migrationspolitik. De kommer naturligtvis inte leverera detta men det är ju ändå vad de som röstat på dem tror sig rösta på.

   Gillad av 2 personer

 17. Antinazist och antikommunist skriver:

  En liten enkel tankeövning: Vilka män betraktar du som”stora”? Dvs har betytt mycket för världens historia. Inte så svårt. Hitler, Stalin + många fler i den kategorin. Gandhi Luther King Mandela Hammarskjöld kan bilda en egen kategori.
  Confucius, Buddha Jesus och Muhammed en religiös kategori. Den första har genom IDEOLOGI och krig dödat ochförstört miljontals människors liv. Den andra har genom ideologi och människokärlek räddat från krig och våld. De tog inte till vapen. Den tredje kategorin är mer komplicerad. Tre av dem gjorde det inte. Men Muhammed krigade och dödade människor.
  Detta faktum lever med oss idag och för lång tid framöver och ger oerhört farliga konsekvenser.
  Vilka då undrar ni? Se ut över världen! Nu kanske någon säger: Vsd gjorde Jesu anhängare på medeltiden? Ok jag förstår, men det sker inte idag. Och det var aldrig sankionerat iBibeln av Jesus.
  Nyckeln till allt handlar om en sund utveckling av människovärdet som Paulus skriver om: Här är inte jude eller grek, man eller kvinna. Islam motsätter sig en sådan utveckling, det ska vara som på Muhammeds tid. När man har olika människovärde för muslimer och ”otrogna” finns det all anledning att känna oro över urvecklingen.
  Inget är svart eller vitt men att över 60% av muslimerna i Tyskland vill ha sharialagar oroar samt att muslimska teologer som vill reformera islam mördas. Samma taktik använde både nazismen och kommunismen.
  En del vill absolut kategorisera folk politiskt. Jag röstade i år på Moderaterna och Centern och har dessutom två trevliga muslimska familjer som grannar.

  Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   Anti… Vad som är relevant för oss idag är inte diverse avdöda ”stora män” av ena eller andra sorten, utan vilka krafter som hotar vår ekonomi och i synnerhet vår nationella identitet.
   Här handlar det om just ett enormt inflöde av kulturfrämmande personer som till stor del inte ens VILL bli som vi utan tvärtom vill införa sin egen kultur i vårt land — som du själv medger.

   Det rör sig om storleksordningen 100 000 sådana per år.

   Sådant brukar kallas INVASION — och stöds helhjärtat av i synnerhet Centerpartiet… som du röstade på. Att du har ”trevliga muslimska grannar” hör inte hit, vi talar inte om ditt privatliv utan om vad som händer på den övergripande nivån.

   Gillad av 3 personer

  • Only in Sweden skriver:

   Du är anti allt som är dåligt, men du är alltså inte antimuslim? Hur ställer du dig till halshuggning och att stena våldtäktsoffer till döds? Eller att i stort sett alla muslimer, 100%, i de lesta länder anser att homosexualitet skall straffas (med döden i de flesta fall)? Vill du ha fler eller färre våldtäkter i Sverige och anser antalet ha något med invandringen att göra? Hur många muslimer tror du det krävs för att de skall bilda ett parti som vill införa sharia?

   Kan du inte redogöra för vad som kan få någon att rösta på Centern eller Moderaterna? Vad är dina bevekelsegrunder? Det hade varit intressant att få veta.

   Gillad av 1 person

 18. Anne Iso-Kulmala skriver:

  Jag har betalat skatt 43 år men får en urusel pension.. Varför måste jag betala flera tusenlappar för tandvård än nyanlända som bara betalar 50 kr? Jag betalar deras tandvård med mina skattepengar medan jag själv får gå med tandvärk.

  Gillad av 6 personer

 19. MartinA skriver:

  Jag är egentligen inte så intresserad av hur svenskar är, för mig räcker det med ATT vi är. I och för sig är väl sånt oundvikligt, att peka på saker vi är bra på är en del av att vara, att finnas till som folk. Men jag är inte nationalist/identitär för att vi svenskar skulle vara objektivt bra på något sätt.

  Gilla

 20. W skriver:

  I länder med stora skillnader i ekonomi och brottslighet är stadsplaneringen ofta anpassad därefter: Genom att begränsa kollektivtrafik mellan stadsdelar i olika inkomstskikt, placera medelklassens bostadsområden utanför stadskärnan och undvika blandad bebyggelse, har man låtit medelklassen isolera sig från sociala problem. Så byggdes inte Sverige – och vi har nått punkten där ingen längre kan flytta från kriminaliteten, skriver Malcom Kyeyune.
  https://kvartal.se/artiklar/ran-mot-barn/
  Utförslöpan blir allt brantare….

  Gilla

  • Only in Sweden skriver:

   Bra ideér tycker jag, och nog också busschaufförerna som måste utstå hot och våld och spottloskor. De som kör i de särskilt socialdemokratiska områdena kan ju få extra betalt.

   Men en sådan man som Kyeyune, vad röstar han på? Det är så många som klokt konstaterar det ena problemet efter det andra, men så röstar de S, eller Mp, eller C, eller M, eller V, eller L, eller KD. Jag fattar inte detta mentala hopp.

   Gilla

  • Only in Sweden skriver:

   Hahahahhahahaha:

   Nyligen skedde ett rånförsök i Nacka där ett av offren ringde polisen, och fick ett blankt besked om att polisen inte kunde göra något och att det bara var att ringa pappa för att få hjälp. Denna respons under ett pågående rån, alltså. [Pappan i fallet, som uppmärksammats i bland annat Expressen (18/9), är Kvartals redaktör Jörgen Huitfeldt, red:s anm.

   Gilla

  • Only in Sweden skriver:

   Det låter höra sig på min ära:

   I augusti blev moderatpolitikern Mattias Liedholm svårt misshandlad av ett ungdomsgäng på Långö Strand i Karlskrona. Detta var dock knappast en ”vanlig” misshandel, då händelseförloppet på många sätt är besynnerligt. Enligt nyhetsartikeln i Expressen [2] åker Liedholm ut till stranden efter att gänget blockerat sönernas bilar och vägrat att låta dem komma ut. Gänget var ute efter att ”mucka gräl”. När Liedholm anländer blir han inom kort nedslagen och får hela käken krossad. Märk väl: detta är inte ett personrån, eller en bilkapning, eller dispyt mellan människor som känner varandra tidigare, där våldet lätt kan förklaras som en del i att komma över värdesaker eller bli kvitt för tidigare oförrätter. Det är först när vi kommer till detta stycke i artikeln som pudelns kärna verkligen uppenbaras:

   ”Varför hennes man misshandlades vill hon helst inte spekulera i.

   – Men det var återkommande att han kallades ‘svennejävel’

   Gillad av 1 person

 21. olle holmqvist skriver:

  Ett svenskt särdrag som (v) lyckats dra medielampan på sig för – talman Söder. Under föreg period har (v) inte haft anledning klaga honom på för sitt talmansskapliga utövande, vad jag hört.
  Vad jag förstått har han menat att logiken är den att den som tillhör en minoritet inte samtidigt kan tillhöra en majoritet. Självklat ?

  Det betyder att ”svenskar” betyder lite olika. Alla med rätt till svenskt pass, alla i svenska OS.truppen. Swedes in Minnesota, just nu radioföljetång om dem. Finlandssvenskar,
  gissar att många purfinnar ibland kallar en sådan ruotsalainen.

  Jag gissar att de flesta judar och samer upplever det som oproblematiskt. Jag är både och..
  Det ena utesluter inte det andra. Läste i Djilas bok Samtal med Stalin, att denne (eller heter det henne ?) ofta sade som så : ”Vi ryssar…” Gamla (v)-are kanske minns…

  Imorgon kommer stormen på havet. Då sker en relativisering av (v)-stormen i vattenglaset.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.