VI HAR HÖRT DEN FÖRUT, DÅ KOMMUNISM, NU ISLAM

1. På 70- och 80-talen sa man: kommunismen är bra som koncept, som system, det har bara inte tillämpats på rätt sätt, eller så har det funnits några extremister som gett kommunismens goda idé ett dåligt rykte, som Mao, Stalin, Hoxha, Pol Pot, Castro och Ceausescu. Kommunismen står för broderskap och fred. Det konstiga var att det endast var i Väst som de verkliga troende kommunisterna fanns. De som levde under den röda fanans förtryck ville till frihet och demokrati i Väst.

2. På 2000-talet säger man att islam är en fredens religion. Bara den tillämpas på rätt sätt med Sharia så blir det fred och försoning. Se bara på Iran, Saudiarabien, Gaza, IS-kontrollerade områden, Afghanistan och Pakistan. Det är bara vissa extremister som ger islam ett dåligt rykte. Men det är mest i Väst som de verkliga troende islamivrarna finns. De som lever under Sharias förtryck vill i allmänhet till frihet och demokrati i Väst.