Årsdagen av 11 september-attackerna 2001. Invandringen är vår tids ödesfråga

Mohamed Omar

Idag har det gått sjutton år sedan de islamistiska attackerna mot USA den 11 september 2011. De flesta av de 2996 dödsoffren dog i attacken mot tvillingtornen i New York. Som svar på attackerna startade den dåvarande presidenten George Bush den yngre ”kriget mot terrorismen”.

Det blev ett inte helt effektivt krig som inte ringade in islamismen, och särskilt den radikala och puritanska varianten av sunnitisk islam, salafismen, som huvudfiende. I stället fortsatte till exempel USA sin allians med det strikt sunnitiska Saudiarabien, Al-Qaidas vagga, samtidigt som man gick in i Irak och störtade Saddam Husseins arabnationalistiska regim.

Kriget mot terrorismen berörde inte heller den viktiga frågan om massinvandringen från islamvärlden till väst och den därmed sammanhängande islamiseringen. Denna utveckling, om den får fortsätta obehindrat, riskerar att förvandla västvärlden till ett slagfält. Attackerna mot väst har fortsatt varje år efter 11 september 2001. Och islamismen i västvärlden, inbegripen den radikala salafismen, är idag större än den var för sjutton år sedan.

Bushadministrationens utrikespolitik gick ut på att förvandla diktaturer till demokratier (dock inte Saudiarabien) i stället för att försvara väst från islamiseringen – den islamisering som är grunden för radikal islamism och jihadistisk terrorism. Invasionen av Irak förvandlade landet till en shiitisk stat, nära allierad med Iran, och radikaliserade sunniterna, vilket senare bidrog till att ge upphov till terrorgruppen Islamiska Staten (IS).

Islamismen är en mångfacetterad rörelse och islamismens hot mot väst har flera dimensioner. Den nakna terrorn, som 11 septemberattackerna, är den mest spektakulära och omskakande. Sedan finns det andra dimensioner som pågår i det tysta och inte väcker lika mycket uppmärksamhet. Det är dels den islamiska missionen, en mission som syftar till att både bevara muslimernas tro stark och ren, och dels att sprida den till andra. Och det är dels den demografiska förändringen i väst som en följd av islamisk massinvandring. En stor del av muslimerna i väst tar avstånd från terror, men samtidigt delar de många av terroristernas grundläggande värderingar om sharia, jihad, synen på icke-muslimer, yttrandefrihet och så vidare som gör västvärlden gradvis förändras socialt, kulturellt och politiskt. Vi ser att man i islamiserade ”utanförskapsområden” ofta röstar vänster och att vänstern ständigt tar islam i försvar och anklagar kritiker för så kallad ”islamofobi” samtidigt som man pläderar för fortsatt massinvandring på bekostnad av samhällets välfärd, trygghet och sammanhållning.

Idag, sjutton år efter attackerna, är ännu ett tillfälle att besinna konsekvenserna av an ansvarslös massinvandring från Afrika och Mellanöstern. Den före detta kristdemokraten Charlie Weimers skrev strax före valet , den 6 september, ett mycket starkt inlägg på Facebook där han motiverar sin övergång till Sverigedemokraterna. Han bad oss titta framåt och föreställa oss framtidens Sverige. I vilket Sverige kommer vi att leva om de demografiska trenderna håller i sig?

”Vilket Sverige kommer vi att leva i år 2050? I vilket samhälle, i vilken civilisation?” frågar Weimers. ”Frågan är inte retorisk. Den är högst verklig och handlar om hur vi kommer att se på varandra och på staten, och om våra döttrars fria rörlighet i det offentliga rummet.”

Weimers är bosatt i Bryssel där han arbetat som stabschef åt Lars Adaktusson. Han berättar hur det i där redan bildats ett islamiskt parti – det heter Islam – som vunnit stöd i stadens invandrartäta och islamiserade områden:

”Deras program innehöll då halalskolmåltider, islamiska helgdagar, samt rätten för flickor att bära huvudduk i skolan. I oktober stundar nya kommunval och partiet Islam ställer nu upp i 14 av Bryssels kommuner, samt i andra städer. Denna gång vill de bland annat ha separata offentliga transporter för kvinnor och män. Efter valet 2012 uttalade sig partiets ordförande i media om att islamiseringen av Belgien nu är i gång, det kan ta flera decennier, kanske ett sekel, men hans slutsats var klar: Belgien kommer att bli ett shariastyrt land.”

Det vi ser är ett Europa i förvandling. Och det sker snabbt. Det som var omöjligt för tio år sen, som till exempel böneutrop, är idag verklighet:

”Vi vill helst inte tänka på hur många utanförskapsområden som kommer att finnas i Sverige om 32 år och hur stöket och kriminaliteten kommer att kringskära vanliga människors liv. Många av oss vill nog undvika att tänka på vad som händer med vårt öppna samhälle om en stor del av befolkningen följer en extrem religiös inriktning, salafismen, som dels förkastar demokratin och dels utgör en god jordmån för jihadism.”

Så vad ska vi göra? Man måste förstå att ett ”krig mot terrorismen” inte är särskilt effektivt om man bombar länder i Mellanöstern samtidigt som man öppnar sina egna gränser för okontrollerad islamisering. Då har vi snart Mellanöstern här hos oss:

”Den första och viktigaste åtgärden för att bromsa denna utveckling är att stoppa migrationen, arbetskraftsinvandring undantaget, till Sverige.”

Här har Weimers helt rätt. Det pågår en civilisationernas kamp mellan väst och islam och med massinvandringen har denna kamp flyttat in i våra egna länder. Den amerikanska statsvetaren Samuel Huntington skriver i boken Civilisationernas kamp 1996 att ”islam har blodiga gränser”. Dessa gränser kommer i framtiden inte att gå mellan länder utan inom länder, ja, till och med inom städer när områden och stadsdelar helt slits loss från majoritetssamhället och blir något annat. Det finns ingen gräns mellan islamvärlden och västvärlden. De två har flutit ihop.

Attackerna 2001 utfördes av en extremistisk terrorgrupp, men konflikten är inte över för att man slår utan denna eller liknande grupper, förklarar Huntington:

”Det underliggande problemet för Västerlandet är inte islamisk fundamentalism. Det är islam, en annan civilisation vars folk är övertygade om sin kulturs överlägsenhet och besatta av sin underlägsenhet i makt. Problemet för islam är inte CIA eller det amerikanska försvarsdepartementet. Det är västvärlden, en annan civilisation vars folk är övertygade om att deras kultur är universell och som tror att deras makt, om än avtagande, förpliktar dem att utsträcka denna kultur över hela världen.”

Etablissemanget i Sverige, både höger och vänster, påstår sig vilja stävja islamismen. Men med sin invandringspolitik gör de tvärtom. Med rådande invandringspolitik, så är det inte partiernas program som kommer att forma framtidens Sverige, utan den nya demografin. Partierna säger sig till exempel vara emot sharia och hedersförtryck, men är för öppna gränser så att sharia kan spridas och hedersförtrycket breda ut sig. Invandringsfrågan är en ödesfråga, vår tids stora fråga. Partiernas olika program har i detta läge, så ser jag det, en underordnad roll i förhållande till hur de ställer sig till massinvandringen.

Weimers fortsätter:

”Den som önskar ett Sverige där vi alla känner oss som en del av en och samma gemenskap måste ta detta på allvar. Det har länge varit min förhoppning att Kristdemokraterna skulle göra det. Men partiet går istället till val på ökad anhöriginvandring och återinförande av lagen om ’synnerligen och särskilt ömmande omständigheter’ för beviljande av uppehållstillstånd. Detta väljer partiet att göra trots att Migrationsverket bedömer att 350 000 personer kommer att invandra till Sverige de kommande fyra åren. Medan partiet lägger bra förslag om att exempelvis förbjuda utländsk finansiering av moskéer och förhindra islamiska böneutrop med högtalare, så driver man en politik som med nödvändighet kommer att öka de problem partiet försöker bekämpa. Det går inte ihop.”

Jag brukar tala om en helig treenighet för att ”fixa” Sverige. Det är 1) asylstopp, 2) stimulerad återvandring och 3) en assimilationspolitik. Jag ser ut att få medhåll av Weimers:

”Den andra åtgärden måste vara en uppgörelse med 40 år av multikulturalism och den flathet inför islamism som den inneburit. Principen, etablerad 1975 av riksdagen, om att människor själva ska bestämma om de vill integreras i Sverige måste officiellt överges av nästa regering. Istället krävs en politik för anpassning till svensk kultur och dess yttrandefrihet, nolltolerans mot hedersvåld, jämlika medborgare, rätt att byta eller avstå religion, obefintlig klanmakt och frihet att gifta sig eller ej, samt välja make eller maka.”

Han avslutar med att konstatera, precis som jag gjort här på årsdagen av 11 septemberattackerna, att invandringen är den fråga som allt annat hänger på:

”Det är vår tids stora ödesfråga, en civilisationsfråga.”

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Du kan stödja mitt arbete genom att swisha till 0760078008 (Eddie Råbock).

38 reaktioner på ”Årsdagen av 11 september-attackerna 2001. Invandringen är vår tids ödesfråga

 1. Bo Svensson skriver:

  Fast det var 2001. – Enda lösningen jag kommer på är att det alltid skall finnas en ekonomisk garant. – För vad diverse verksamheter kan förorsaka och för vad individer kan förorsaka i förluster och bedrövelse. – Kriminaliteten blir självfinansierad.

  Kan man inte skaffa garant, har man då ingen rörelsefrihet och det är ju grymt. – Liksom vi hjälper dem vi känner samhörighet med med livets nödtorft, om de inte kan ordna det själva, kan det under en sådan ordning platsa med ett generellt bidrag som hjälp med brottsförsäkringskostnaden åt dem vi känner samhörighet med.

  Poängen med att förorsaka omåttligt med bedrövelse för dem man hatar, kan då dunsta genom de ökade brottsförsäkringskostnaderna eller minskade rörelsefriheten sådana illdåd orsakar för dem som är som man själv.

  Gilla

  • Elof H skriver:

   Finns massor av ”lösningar”. Problemet är hur man skall komma till en situation där de genomförs och efterlevs. Det är symptomatiskt för mycket av diskussionen på denna sida att det diskuteras en massa smarta ”lösningar” men det diskuteras väldigt lite om hur de ska kunna genomföras. Det är där skillnaden ligger mellan de som har makten och de som inte har den. Maktmänniskor lägger sitt krut på hur de ska få makten medan övriga sitter på sidolinjen och diskuterar smarta lösningar. Inse att det är döfött.

   Gillad av 3 personer

 2. The witch of coös skriver:

  Ja som Östman skrev, detta är en filterbubbla. Man delar argument, många bra, andra sämre, det är då lätt att inbilla sig för att en 20-30 personer inser sammanhangen plus/minus att det finns stora grupper som tänker på samma sätt. Vidare så inbillar man sig att man kan övertyga andra, jag har precis lagt förmiddagen på att komma framåt med en välutbildad släkting och konstaterar återigen att det är omöjligt, skogen har för många träd, och den barriär man skall över är att de skall fås att inse att de intar en ond position, inte en god, när de lärts upp i åratal att tro det motsatta. Ett Sisyfos-arbete.

  Så vi kan skriva här i vår lilla filterbubbla till ingen nytta, samtidigt så fortsätter pk-isterna vid makten och muslimerna blir fler och fler.

  Gillad av 7 personer

 3. Hovs_hällar skriver:

  Omar — Din röst är oumbärlig. Du har djupa kunskaper och insikter om islam och dess effekter på vårt samhälle.

  Ser fram mot den dag då du får publiceras i tongivande media — de som ännu behärskas av PK-sekten.

  Gillad av 9 personer

 4. Hans Högqvist skriver:

  4. För att få ta hit anhöriga ska man kunna försörja dessa med inkomst från eget beskattat arbete. 5. För att få Svenskt medborgarskap ska man ha bott minst 7 år i landet och ha en stadig beskattad inkomst och inte förekomma i brottsregistret. Rösträtt när man erhållit medborgarskap.

  Gillad av 6 personer

  • The witch of coös skriver:

   Jag tror det också. Jag hade en lång diskussion idag som fortsatte en lång diskussion innan valet efter vilken jag trodde att vederbörande hade bestämt sig för att rösta SD. Inte då. Utan släktingen håller med om åtgärder om utvisning, brott och straff, och allehanda problembeskrivningar men landar då ändå i att rösta 7-klövern. Ofattbart, om det inte var för att 7-klövern har godhetsstämpeln, det är denna som är eftertraktad.

   När man så höjer tonläget så blir man avkrävd detaljerade program för hur folk skall kunna skickas hem, men ingen har bett om några program för att avvärja epidemin i våldtäkter etc, så en stor skillnad det är att pk-isterna i etablissemanget (och min släkting) verkar se alla de negativa effekterna av massinvandringen som en naturkraft som vi inte råder över, och som ens politiska val inte spelar någon roll för, och blir sur och kräver däremot mycket detaljer när man vill göra något åt det. Så å enda sidan är invadringens konsekvenser en otämjbar naturkraft omöjlig att förutsäga, å andra sidan så skall man oroa sig för om det finns nog med toaletter i återvandringslägret. En helt ofattbar asymmetri i resonemanget men som verkar som en helt central del i hur etablissemanget har strukturerat indoktrineringen. Man är god, och om något dåligt händer så är det inte ens fel, man är en passiv åskådare som vill gott, de andra är onda, och alla åtgärder har för invandrarna negativa effekter som invandringsmotståndaren skall redogöra för i stor detalj. Hur kommer man åt ett sådant skruvat sätt att resonera?

   Som politisk strategi så är det verkligen genialt att vara för allt gott.

   Gillad av 5 personer

   • cmmk10 skriver:

    Jag minns hur man i forna Öststaterna bemöttes med tal om svårigheterna med att återsända rysk militär och ryska kolonisatörer.

    Svaret var: ”Om det nu gick att etablera sig här på 3 dagar, så kan vi inte förstå varför det skulle behövas längre tid för att vända åter?”

    Folk som har levt ett helt liv i MENA är tydligen mer ”rotade” i Sverige efter tre månader, än vad de någonsin har varit i sina hemländer. Svensken måste anses vara stendum av omvärlden?

    Gillad av 5 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Jonathan Haidt har beskrivit denna psykologiska mekanism mycket bra:
    1. Åsikter vi intuitivt inte vill intaga ifrågasätter vi med MÅSTE jag tro på detta och rationaliserar sedan ett enda argument som bevisar att vi INTE MÅSTE
    2. Åsikter som vi intuitivt vill intaga undersöker vi med KAN jag tro på detta och rationaliserar sedan ett enda argument som bekräftar att vi KAN

    Gilla

 5. Dandersan skriver:

  De flesta attacker som görs i Islams namn drabbar muslimer.
  Men även oss som tvingas ta emot dem som flyr denna terror.

  Fobi är en mer eller mindre rationell rädsla. Islamofobi är en rationell rädsla för några drabbade i väst. Men vad kallas det för i länder där grannen är muslim?

  Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   Dandersan -”Fobi” definieras kliniskt som en irrationell rädsla. Vilket innebär att den inte har någon verklig existens utan tillhör psykologin.

   På det sättet definierar PK-sekten bort vår oro för muslimskt maktövertagande — ungefär som Sovjetmakten definierade sina dissidenter som psykiskt sjuka om de inte gillade kommunismen!

   Gillad av 4 personer

   • olle reimers skriver:

    Utveckla. Jag är övertygad om att du inte vet att en Grand Jury kommer att sammankallas i NewYork efter det att åklagaren fått in bevis för att tornen inte föll av de orsaker som 9/11 Commission angav.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Olle, bevis!? De har alltså byggt upp ett hus i full skala och flugit in med flygplan i det!? Och det höll!? Bliv vid din läst. Naturvetare kan förstå varför hus faller, det är inget som kan fastslås av jurister i domstol. Ni jurister måste någon gång inse era begränsningar. Gör inte religion av rättsväsendet!

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    https://whowhatwhy.org/2018/09/11/collective-interests-going-numb-on-9-11/

    Fredrik Östman, du förstår som vanligt ingenting. Nu försvarar du i stället din egen tendens att vilja sticka huvudet i sanden. Sanningen kan vara svår att bär; jag förstår!

    Du har inte förklarat någonting; du har inte en enda aning. Om du hade rätt hade redan tusentals vetenskapsmän berättat för hela världen att det är så här det går till. Lugna er alla ni andra som inte förstår. I stället är det totalt locket på! Ingen törs tala om saken av risk att förlora jobb, anseende, familj, pengar och kanske livet,

    Men som jag påpekade; det är en samling jurister som lämnat in bevis till åklagaren för distriktet i New York. Han kommer att bli tvugen att sammankalla en Grand Jury vilket innebär att det är första gången som det blir en granskning av bevisen.

    Men fortsätt gärna med din totala ignorans om du tycker att den hjälper dig.

    Gilla

 6. slaszlos skriver:

  Skuggan ab Europas islamiseringen av Europa , enligt Barcelona avtalet året 1975 undertecknad och bestämt av socialliberala representanter har gått i 40 år.

  Det är självmordsuppdrag för den judisk-kristna civilisationen och nationalstaterna som är resultatet av främmande makters infiltrationer med stöd av landsförrädare ,ed uppdragsmålet att påverka , förändra , , härska och störta staternas infrastrukturer och sprida rasism , antisemitism och terrorism.

  Gillad av 3 personer

 7. Eva Danielsson skriver:

  Detta är värt att påminna om på årsdagen av terrordåden. Jag tror att många ser islam som en konstig religion men att muslimska terrorister och islamister är något annat. Man har trott på dem som predikar att terrordåden ”inte har med islam att göra.”
  Mohamed Omar har påpekat i många krönikor att alla muslimer ändå tror på samma koran. Att det är islam som är problemet. Man kan inte vifta bort jihadisters bestialiska handlingar med att de inte är vanliga muslimer. Eller att det bara är islamister som planerar att ta makten över alla i västvärlden och tvinga på oss islam som religion och kultur och teokrati. Vanliga muslimer skulle få lov att böja sig för mer aggressiva islamister i ett skarpt läge. Det blir farligt för dem annars.
  Islam är problemet.
  Islam är motsatsen till vad de flesta av oss skulle beskriva som det bästa i västerländsk kultur med frihet, jämställdhet, sekularitet och demokrati. Medan islam i stället framstår som rena skräckväldet med totalitärt styre, medeltida lagar och kvinnoförtryck.

  Varje nation med moral och själbevarelsedrift bör ha en minskad befolkning som mål. (Eller är global överbefolkningen inget problem längre?) En avgränsad befolkning som kan bli kulturellt sammansvetsade och som stärker sina gränser. I samarbete och utbyte med likasinnade nationer. Äkta protektionism. En åldrande befolkning är inte lika med fler vårdkrävande år och teknisk utveckling löser många problem.
  Vi behöver ingen invandring.
  Folk som måste fly ska få internationell hjälp och skydd i närområdet. Ingen migration hit i alla fall. Stängd gräns. Inga bidrag.
  Omars åtgärdspunkter är bra. Vi bör också klassa islam som enbart en politisk ideologi som ska behandlas lika snävt som nazism. Islam tillämpar inte själva religionsfrihet och är inte toleranta mot icke-muslimska grupper. Vi måste vara intoleranta tillbaka.

  Hur ska man få pk-väldet att begripa detta? Och hur ska vi kunna byta ut globalistpolitikerna?

  Gillad av 10 personer

  • olle reimers skriver:

   PEW Survey 2016 om muslimers attityder världen över visade att 75 % av världens muslimer anser att det ska vara dödsstraff för apostasi (lämna islam) och att det är rätt att stena otrogna hustrur,

   Det är riktigt att de islamiska staterna som Indonesien och Pakistan lever relativt fredligt, men det beror ju på att all opposition mot islam tystats.

   Muslimska Brödraskapet ändrade strategin för islams utbredning till att huvudsakligen gå genom utökat barnafödande och att endast långsamt ta över styret i de länder de fått fotfäste: ”före 10 % nästan inga krav, ligga lågt, 10-30 %: aggressiva krav på separata rättigheter, 30-50 % öppet göra livet svårt för icke-muslimer, efter 50 %: avskaffa alla rättigheter för de andra”.

   Gilla

 8. phnordin skriver:

  Bra Eddie, denna fråga om invandringen är av yttersta vikt. Tyvärr förefaller det inte som svensken i gemen inser vad som väntar oss. Det vore trots allt inte svårt för en uppsvensk att fråga en person bosatt Skåne varför han /hon röstar SD

  Gilla

  • The road not taken skriver:

   Nej, man borde kanske notera att det finns en bro i söder och kommun efter kommun fylls med migranter och att allt större områden av Malmö är omöjliga för svenskar att röra sig i, Malmö är ju rött pga invandrarnas röst. Men inte då, kanske om det vällt in finnar igen efter en rysk invasion så hade dessa norrländska hycklare vaknat.

   Gilla

 9. Carl Svensson skriver:

  Redan för ett år sedan gjorde jag en enkel matematisk beräkning utifrån följande föutsättningar. Säg att vi är 10 miljoner personer i Sverige. 1 miljoner är muslimer och 1 miljon är ickemuslimska invandrare. Med samma befolkningstillväxt som muslimska araber i Isreael som ligger på 2,1 % per år antar jag motsvarande tillväxt sker i Sverige. Bland svenskar och ickemuslimsska invandrare har jag antagit 0,4 % tillväxt per. Verklig tillväxt bland svenskar är lägre och verklig tillväxt bland icke-muslimska invandrare är sannolikt högre. Whatever, utifrån dessa förutsättningar ser vi följande befolkningsutveckling. Det är helt uppenbart att utvecklingen går åt det håll Charlite Weimars pekar. I nedanstående prognoser har jag dessutom helt avstått från fortsatt invandring. Alltså kommer det sannolikt gå snabbare än detta.
  2017 2060 2148
  Swedes % 85,0% 76,9% 47,2%
  Musl % 10,0% 18,6% 50,1%
  non musli % 5,0% 4,5% 2,8%

  2017 2060 2148
  Swedes 8 500 000 10 091 799 14 339 543
  Musl 1 000 000 2 444 032 15 218 513
  non muslim imm 500 000 593 635 843 503
  Total nu of inh 10 000 000 13 129 466 30 401 558

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Visst, men först slår Malthus till, eftersom det inte är fysiskt möjligt för 30 miljoner muslimer att bo i Sverige. Du har inte heller räknat med fortsatt invandring och den massiva konvertering till islam som snart kommer att ske när de personliga riskerna med att låta bli stiger, så såväl Mohammeds som Malthus’ moment kommer att inträffa långt tidigare.

   Gilla

   • Sven H skriver:

    Detta med naturvetare och jurister, hur menar du? Känner du inte till att det är just naturvetare som protesterar mot den officiella versionen av händelsen. Architects and Engineers On 9/11 är en annan film på Youtube som jag rekommenderar dig att se på. Ett så välbyggt hus ramlar inte av lite brinnande flygbränsle.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Det är mycket lätt att förstå precis hur ett sådant hus (”experimentellt lättbyggnadssätt”) faller samman av att upphettas på detta sätt, enkannerligen när en så stor del befinner sig ovanför den upphettade punkten. Det har jag förklarat utförligt för Olle Reimers.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Jag VET att Fredrik inte har det och att han inte kommer att besvara din fråga.

    Det intressanta med fallet av de tre tornen är frånvaron av diskussion. Alla förstår implikationerna av ett groteskt påstående från högsta ort; särskilt om de kombineras med uttalanden om att man inte ”kommer att tolerera några konspirationsteorier” och att ”du är antingen med oss eller med terroristerna”. Då är man inte så benägen att knysta.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Det är mycket lätt att förstå precis hur ett sådant hus (”experimentellt lättbyggnadssätt”) faller samman av att upphettas på detta sätt, enkannerligen när en så stor del befinner sig ovanför den upphettade punkten. Det har jag förklarat utförligt för Olle Reimers.

    Gilla

  • slaszlos skriver:

   Landsförräderi i skuggan av flyktingspionage i statens människohandeln och blandningen av politiska flyktingar enligt Genève Konventionens bedömning året 1951 med lyxsökare, kriminella, agents och spionnätverkets enorma skaror av angivare i främmande makters tjänster med uppdragsmålet att påverka , förändra , härska och störta den judisk-kristna civilisationens grundpelare och frihetsvärderingar.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.