Gästskribent Torsten Sandström: Sverige är världsmästare i politik!

I politikernas och medias bild av Sverige återkommer allt oftare ledorden: ett föregångsland, en förebild för andra, ett världssamvete, en humanitär stormakt, en nation i klimatfronten och så vidare. Den svenska nationen beskrivs inte längre som rikast, mest välutbildad, forskningsmässigt i topp, kulturellt framgångsrik, utan just som politiskt ledande. Nu har denna ranking inte vuxit fram genom något slags officiellt VM i samhällsledning. Positionen är nämligen självvald. Och den sammanhänger förstås med att Sverige inte längre toppar rörande mätbara data avseende ekonomi, teknik, utbildning, forskning eller kultur. Därför måste politikerna försöka slå sig för bröstet och framhålla fenomen som är svårgripbara, ja rentav omöjliga att mäta eller jämföra nationer emellan. Därför framhåller de en svensk guldmedalj i politik.

För ett land som annars har så liten förståelse för nationalism är denna självhävdelse anmärkningsvärd. Den framstår kanske som ett utslag av naivitet eller till och med dumhet. Den som agerar lite korkat brukar ju inte själv inse detta. Vi märker inte att våra nordiska grannar skrattar åt oss. Och om politikerna noterar grannarnas ironi beror det just på att de anser att danskar, norrmän och finnar inte har gjort upp med en framväxande populism eller nationalism. De nordiska kritikerna anses inskränkta och provinsiella. Vi svenskar är däremot den nya tidens fredsapostlar. Den svenska statsskutan styrs alltså i en skön plattläns ut på storpolitikens världshav, med en multinationell besättning, iklädd helgröna uniformer och anförd av en skock fredsälskande sköldmör. De vet nämligen hur jordklotet ska frälsas.

Framväxten av denna storsvenska dröm är intressant. Den är inte helt enkelt att förklara. Men det finns några tydliga ledtrådar i det svenska samhällets äldre och yngre historia. Djupast är rötterna i en uppsvensk form av hybris. Gustav Vasa befriade svenskarna, slängde ut påvekyrkan, stal dess pengar och slog fast rikets administration till Stockholm. Gustav Vasa blir på så vis en symbol för det moderna Sverige. Huvudstaden är sedan dess centrum för odling av den storsvenska högfärden. Hybris går också att härleda från Sveriges militära framgångar under och efter det man brukar kalla trettioåriga kriget (oj, ännu en hemsk svensk våldsutövning!). Ett antal lärda män från Uppsala universitet har under 1600- och 1700-talen lärt oss att åldriga berättelser om världens och folkens ursprung faktiskt beskriver en bild av Sverige, där följaktligen såväl Noaks ark gått på grund som Atlantis som Troja kan lokaliseras. För ett dåtida folk av fattiga bönder var detta (drövel) kanske skön musik, om än antagligen något främmande kulturellt sett.

Den sena, men snabba och omfattande industrialiseringen av vårt land under 1800-talet har också bidragit till framväxten av ett nationellt övermod. Industriella furstar gav upphov till en motkraft, arbetarrörelsen. Denna rörelse leddes ursprungligen av folkliga kämpar med magra löner och smuts under naglarna. Att dessa under årens lopp blivit välavlönade chefer för en centraliserad politisk rörelse är en viktig pusselbit för förståelsen av dagens storsvenska högmod. Dessa personer kräver makt. Industriproduktionens stegvisa övergång till omsättning av tjänster har successivt förvandlat den svenska arbetaren till en förhållandevis välbetald medborgare, som efter åtta timmar på jobbet sitter framför teven. Hans och hennes intresse för klasskamp har i stor utsträckning övergått till en sympati för främmande folk som plågas av krigens och svältens bördor, på det sätt som lidandena skildras på Rapport/SVT varje dag kl 19.30. Arbetarrörelsens ledare måste därför finna en ny drivkraft.

Jag skriver inte detta som ett dåligt skämt. Det jag menar är att S-partiet (för att behålla makten över staten) tvingats ändra färdriktning, från reformistisk klasskamp till ett nära nog globalt värnande om sjuka, fattiga och svältande. Massvis med skattepengar slussas därför nu till detta nya svenska projekt. För sakens framgång krävs inte bara medkänsla hos skattebetalarna. Det krävs också en tilltro till att Sverige och dess politiker framstår som bäst ägnade att ro ett storskaligt inhemskt och utländskt välfärdsprojekt i land. För detta passar det åldriga storsvenska idealet som hand i handske. Om än med en något annorlunda inriktning och omfattning än tidigare – nu med tonvikt på fredsälskande och krav på gigantiska penningbidrag till projekt inom och utanför nationens gränser. Storskalig symbolpolitik kostar nämligen på. Detta syns verkligen i den svenska statens budget och därmed i skattebetalarnas plånböcker.

Den nya svenska linjen är i sanning global och grön (stegvis sedan omkring trettio år). Men politikens praktiska effektivitet kan verkligen ifrågasättas. Den är dock som jag ser det något så när verklighetsanknuten: världen står inför stora problem eller utmaningar (vilket i och för sig inte alls är en historisk nyhet). Vidare tror jag att den globala och gröna linjen i grunden har stöd hos svenska folket. Men skattebetalarna har antagligen inte någon klar bild av kostnaderna och bidragspolitikens bristande effekter. Den som talar om detta ”smutskastar Sverige”, som det heter. Folket ställs inte heller inför något val, då nästan alla riksdagspartier slutit upp kring symbolernas politik. Medborgarna drunknar alltså i politikernas ordsvall. Och människorna fortsätter sina liv framför teveapparaten, där man tröstar sig med förhoppningen om en vinst i Bingolotto.

Men en besvärande fråga kvarstår ändå: varför de många stora orden och det svenska övermodet? Mitt svar är just de styrandes ambition att påverka medborgarna. Det gäller att psykologiskt bearbeta folket, så att makthavarna kan sitta i orubbat bo. Det låter sannerligen cyniskt och kanske överdrivet. Men genom det gröna och globala budskapet tillåts politikerna rättfärdiga sin linje och sin maktställning, samtidigt som dom kan peka på oroande tendenser i omvärlden.

På så vis har under senaste årtionden en ny svensk saga vuxit fram. En berättelse om det egna landet som föredöme för världen. En mer sann och brutal beskrivning är att det rör sig om ett dyrbart skrytbygge. Trots att budskapet kommer från munnar som med all kraft fördömer nationella ambitioner hos andra, går förkunnelsen ut på att förhärliga en pytteliten blågul stat i norra Europa. Alltså en ny form av nationalism. Ännu en uppsvensk variant, som finansieras av högt beskattade medborgare riket runt. Högmod går före fall, brukar man säga. Är detta kanske en riktig prognos för Sveriges framtid?

Torsten Sandström är professor em i civilrätt vid Lunds universitet och har publicerat böcker om förmögenhetsrätt, särskilt juridiken om aktiebolag. Han driver anti-pk-bloggen, http://anti-pk-bloggen.se/. Han färdigställer för närvarande en bok som heter ”Ceremonimästarna – en berättelse om rit och rätt”.

40 reaktioner på ”Gästskribent Torsten Sandström: Sverige är världsmästare i politik!

 1. Bo Svensson skriver:

  Fel problembeskrivning. – Det är medias ägare som drar i trådarna och partiledningarna sprattlar efter deras direktiv. – I partierna förekommer ingen debatt om politiken.

  Man har öppnat för denna ordning genom att göra partiernas ledning oberoende av väljarna. – Kapitalstarka globala aktörer kan då genom att ta kontroll över ett fåtal, skaffa den totala makten över ett helt lands resurser om de redan har makten över media.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag tror nog att media och politik och de flesta väljare och andra inblandade alla är drivna av samma underliggande falska ideologi, som i sin tur vilar på kombinationen av dålig vetenskap i början och i mitten av nittonhundratalet inom statstyckande, psykologi och filosofi å ena sidan och en vansinnig volymutvidgning av det som intill dess varit universitet å andra sidan, vilket gett de alldeles för omogna tyckandena och teorierna allt för stor spridning.

   Gillad av 3 personer

 2. Fredrik Östman skriver:

  En mycket stark inledning! Jag reagerade sedan på detta:

  ”Det jag menar är att S-partiet (för att behålla makten över staten) tvingats ändra färdriktning, från reformistisk klasskamp till ett nära nog globalt värnande om sjuka, fattiga och svältande.”

  Lika lite som SAP värnade om arbetarklassen och verkade för dess bästa, värnar dagens Döskallians av sju vänsterextremistiska partier globalt om sjuka, fattiga och svältande och verkar för deras bästa. Biståndet har aldrig hjälp arma länder och människor och nu har vi sedan länge förstått att detta aldrig var avsikten. Avsikten med SIDA är att ge höga löner och hög prestige tillsammans med ett förfalskat gott samvete till en hop ondsinta psykopater i dess sold.

  Vi kommer inte till rätt slutsats om dagens politiska situation genom att taga de rådande självgratulerande lögnerna som utgångspunkt. Citatet ovan försöker sammanbinda två falska uttalanden. Varför?

  Gillad av 4 personer

  • Jaxel skriver:

   Jag är inne på liknande tankegångar. Svårt att se att stormaktsprojektet hjälper politikerna att behålla makten. Folk i gemen tycker inte att det är roligt att betala skatt.

   Däremot så lyckas politikerna (och massmediafolket) med hjälp av stormaktsprojektet, inför sig själva och andra, framställa sig som både mycket goda och betydelsefulla människor.

   Observera ordet ”framställa” ty man kan och bör ifrågasätta den godhet som består i att i allt väsentligt tvinga andra att göra de konkreta uppoffringar som godheten kräver.

   Att man lyckats få folket med på noterna bygger i mångt och mycket på att man i samförstånd med ledande massmedia drivit en massiv propaganda samt mobbning mot avvikare och därigenom lyckats få folket att tro att projektet inte kostar något, att det rent av är/varit positivt för landet. Vem vill inte vara god om det inte är förknippat med några kostnader.

   Fast allt eftersom som kostnaderna, i vid mening, vuxit blir det allt svårare att dölja dem och folket börjar tappa tron på projektet.

   Gillad av 3 personer

 3. X. Terrain skriver:

  En släkting jobbar inom vården, när släktingen behandlade en somalisk patient så kom de i samspråk, den somaliska mannen sade, ni svenskar är så konstiga, ni bryr er så mycket om saker och jobbar hela tiden, vi somalier vi pratar och dricker kaffe eller går i naturen, vi får pengar som räcker till detta, varför jobba hela tiden?

  Gillad av 4 personer

 4. X. Terrain skriver:

  Analysen ligger nära min egen, men att kalla det en ny nationalism leder fel, i så fall måste vi omdefiniera ordet, landet Sverige har i detta nya paradigm reducerats till att vara något annat än en nation för folket, istället så är Sverige nu bara en plattform för politikerna och etablissemanget samt, mycket viktigt, ett skatteupptagningsområde, för trots alla globala ambitioner så är rättigheter och skyldigheter nu asymmetriska, vi svenskar har alla skyldigheter, först kommer att utbilda oss, jobba och betala skatt, men också följa lagar och påbud och tycka lika om allt, resten av världen har inte dessa skyldigheter, utan bara rättigheter, även när de beträder svenskt territorium.

  Så man kan säga att nationen idag är en geografisk avgränsning av skyldigheter för det folk historiskt befunnit sig där, svenskarna, men vad gäller rättigheter saknar nationen betydelse, och bland dessa rättigheter ingår kompensation och rikedom för ett allt mera globalt etablissemang som i ett komplicerat nätverk betalar varandras tjänster med pengar upptagna i nationella skatteområden.

  Gillad av 12 personer

 5. MartinA skriver:

  Har jag inte sagt tidigare att när sverige väl störtar i blod och kaos så kommer eliterna att skylla på svenskarna och inte låtsas om att det hela har varit ett elitprojekt? Nejnej, det var inte eliterna som styrde utvecklingen, socialdemokraterna var TVUGNA att göra såhär för att kunna behålla makten, för att småfolket var så arrogant!
  Men artikeln har helt fel. Vanliga svenskar har tenderat till ödmjukhet. Det är eliterna i sverige som alltid levt i oändlig arrogans, oändligt folkförakt och oändlig hybris. Inte svenskarna.

  Gillad av 8 personer

  • Nina Blom skriver:

   Eliterna, de ekonomiska och kulturella, har alltid haft mer gemensamt med andra länders dito än med det svenska folket. Generellt sett.
   Så länge man kämpar för sin existens, vilket vanliga människor(historiskt sett bönder/menige allmogen)alltid fått göra fram till ungefär första hälften av 1900-talet, är det som de lärde/rika/kulturella sysslar med/anser en icke-fråga. Ungefär lika intressant o relevant som en vanlig tonåring tycker att pensionssparande är.
   Så om jag förstår dig rätt är jag helt benägen att hålla med dig! Hybris är generellt sett relaterat till en elit, inte ett typiskt genuint svenskt beteede. Snarare har svenskarna varit strävsamma, annars har det varit omöjligt att överleva här uppe i Norden! Svenskarna har också varit typiskt lagom.
   Sen början av 1970-talet har detta alltmer motarbetats genom en systemmatisk indoktrinering och allt för många svenskar är bara”tomma skal” idag, där man kan stoppa i alla möjliga ideer. En rejäl fattidomssmäll skulle kunna reglera detta om det inte vore så att Sverige numera har många människor med ett med svenska mått mätt enormt våldskapital! Vet inte hur vi skulle redan ut det som då skulle ske.

   Gillad av 3 personer

 6. Johan skriver:

  Alla våra Nordiska grannar vet vad det innebär att tvingas slåss för sitt land och att bli ockuperad. Om vi i egenskap av det enda nordiska landet som slapp bli invaderat sätter oss på våra höga hästar och kallar våra grannar för nationalister är det inte bara okunnigt utan också oförskämt.

  Gillad av 11 personer

  • Östanskog skriver:

   På den allvarliga sidan:
   Överraskande nog var även den finska sedermera stalinistiska 68-rörelsen nationalistisk. Det var nationalistisk konst och teater och litteratur hela vägen ända till östra Karelen och universitetet i Petroskoj.

   Det är knappast många som skrattar i Finland åt er idag. Jag följer dagligen alternativ media (för övrigt av sämre kvalitet än i Sverige och närmast av utedassnivå). Stämningen där är ändå deltagande och bekymrad. Medvetenheten om Sveriges utsatta situation är överraskande hög. ”Sveriges sak är vår.”

   En ytterlighet är extrema religiösa grupper, som väntar på att slaget i Harmageddon skall börja – inte i Israel – utan i Södertälje, Trollhättan, Malmö och Göteborg.

   Gillad av 1 person

 7. Styggestig skriver:

  Nja, Hjalmar Branting tillhörde definitivt inte gruppen av ”folkliga kämpar med magra löner och smuts under naglarna”. Han kom i likhet med Olof Palme från en högreståndsfamilj och hade gått i samma privatskola som kung Gustaf V.
  LOs dåvarande ordförande Herman Lindquist var en f d möbelsnickare från Arboga, som tidigt började sin fackliga bana.

  Gillad av 1 person

 8. olle holmqvist skriver:

  ”Vi märker inte att våra nordiska grannar skrattar åt oss.” Själläningar, men inte jyllännigar
  har noterat att ”berusede svensker findes i alle avskygninger” . Jyder däremot beundrar oss som konstnärer, Bellman, Taube, Bergman, Bergman, Garbo m fl.
  Känner professorn någon ill. karikatyrteckning från något broderland son illustrerar S-PK
  ”Svenska Präktighets-Kolossaliteten” ?
  Minns en dansk som efter all uppståndelse om Jane Horney, 50 år efter hennes död, yttrade ung.: ”50 miljoner dog under kriget, en var svensk och då blir det ett jävla oväsen”.

  ”en besvärande fråga kvarstår ändå: varför de många stora orden och det svenska övermodet” ?
  Lägesrapport från 1912 :

  kan scrollas på Runeberg: http://runeberg.org/folklynn/instinkt.html

  obs:
  ”hvarje nation finge själf bestämma sina öden, — icke blott oberoende af andra folk utan äfven löst från den absoluta statsmakt, som då fanns i konungadömets form”

  ”… Wienerkongressen efter uteslutande dynastiska och »jämviktspolitiska» hänsyn redigerade Europas karta. Den nya folkanda(n) skapades icke af krigsnöden; den låg beredd, slumrande. Napoleons tyranni var den yttre stöt som väckte den, den steg upp, tog härskaresätet i besittning såsom tidens ledande idé.

  Denna känsla, som gifvit gestalt och innehåll åt 1800-talets hela historia i Europa, var ett hos folken vaknadt behof att i hvarje lifsyttring gifva uttryck åt sitt eget innersta väsen. Första villkoret , att hvarje nation finge själf bestämma sina öden, — icke blott oberoende af andra folk utan äfven löst från den absoluta statsmakt, som då fanns i konungadömet. Kamp för yttre och inre frigörelse blef f hela Europa …det nya seklets historia. ”. (p 28)

  Wienerkongressen = EU ? och vem är Macron ?

  Gilla

 9. Erling skriver:

  Den här artikeln väcker genklang. Jag har länge förundrats över den överlägsna och högmodiga attityd som i stor utsträckning präglar oss svenskar.
  Vi kan! Vi vet!
  Med en arrogans som avslöjar utraderad självinsikt fälls omdömen till höger och vänster, kreti och pleti.
  Det må vara politik, religion etc. Lyssna du människa, du land – nu talar JAG!

  Precis som du påpekar, vi är en liten, liten randstat i utkanten av Europa. I negativ bemärkelse
  aspirerar vi på världsmästartiteln. Klarsyn, sans och omdöme lyser med sin frånvaro. Vår omvärld häpnar
  men vi är blinda. Lika förvirrade som Don Quijote tröskar vi runt i världen tillsammans med en armé av Sancho Panzavänner.

  Gillad av 3 personer

  • Anne-Hedvig skriver:

   Visse nordmenn har dessverre også en rem av denne huden. ”Vi skal bli verdensledende i….(f.eks. det grønne skiftet)”. En negativ form for nasjonalisme stikker hodet frem her – bare slitsomt.
   Da har jeg mer sans for en tidligere politiker som ytret at ”Norge er et lite land i verden”. ‘Småstat’ kan man også kalle det. Dette er ikke å nedlate seg selv, men nødvendig realisme i dag.

   Gilla

 10. Lars-Olof Svensson skriver:

  Det blir ingen ändring förrän pengarna är slut. Två saker påverkar åt det hållet. Asylinvandringen och integrationen kostar orimligt mycket pengar och det kommer att bli mer nästa mandatperiod. När skattehöjningarna kommer flyttar näringslivet ut. Kom ihåg, Wallenberg behöver inte Sverige men Sverige behöver Wallenberg. Hur ska det se ut i Tjärna Ängar, Ronna, Araby 2038?

  Gillad av 1 person

 11. Jan Andersson skriver:

  Man kan tillägga att under de senaste fyra åren har allting blivit sämre i Sverige, allting. Men Löfven spelar oförstående och har ”fixat” så mycket under sin mandatperiod. Max hybris, noll självrannsakan.

  Annars finns det ett visst fog för att vara stolta över svenska framgångar men då måste man erkänna svensk ingenjörskonst och uppfinningsförmåga – samhällets mörka materia som alla vet att det finns men ingen vill erkänna existensen av.

  Samt de svenska platta hierarkierna som är effektivast i verklighetens rike.

  Gillad av 2 personer

 12. Matts Ekman skriver:

  Högmod går före fall.
  Isabella Lövin var så stolt över att Sverige måste gå före i klimatomställningen, kosta vad det kosta vill. Även om det går att uppnå väsentligt mer effekt på annat håll måste vi i Sverige gå först. Guldmedaljen till Isabella är det viktiga!
  Margot Eallström är det andra exemplet på högmod där Sverige till varje pris måste in i FNs säkerhetsråd och Margot få sin guldstjärna.
  Tacka vet jag Danmark som nästan jämnt uttalar att ”vi er ett lille land”

  Gillad av 3 personer

 13. alvar1131 skriver:

  Alf Henrikson skrev:
  ”Socialismen är ett system varmed svenskarna löser all världens problem. Endast det som hemmavid kniper ska lösas efter andra principer.”

  Gillad av 2 personer

 14. Xi. The nine situations skriver:

  En sak skall man komma ihåg idag, om man blir besviken och SD inte får mer än 20% eller 25% och AFS inte kommer in eller bara får 2%, det är att vi kämpar mot en helt politiskt etablissemang som besitter alla förtroendeposter, som har alla skattemedel och som har indoktrinerat befolkningen i snart hundra år, att då få 20% är en enorm framgång och en testamente till att folk vill bestämma själva. Det är en fantastiskt bedrift, och inte minst DGS gör sitt för att tanken skall vara fri, så hur det än går grattis till alla och sen blir det nya friska tag till 2022 för denna kamp vinns inte så lätt!

  Gillad av 10 personer

  • MartinA skriver:

   Precis så är det! Jag är strålande nöjd om AFS får 2.5%, det vore en fantastisk bedrift! Men jag har ärligt talat ingen som helst aning om vad de får, jag har tippat 2.9%.

   Gillad av 1 person

  • Karl Oskar skriver:

   Så är det helt klart. Vi har ett megamonster emot oss.
   Fortsätter dock tro AFS kommer in och SD får 25-30 % tills något annat bevisats. Känns starkt, att så blir det.

   Gilla

 15. Kent skriver:

  30 år snarare rör det sig om 40-45 år.
  Det började med Olof Palme och hans handgågne Pierre Schorrie och Sten Andersson när de åkte runt i världen och finansierade diktaturer och massmördare av marxistiska idiologier.
  Någon borde få uppdraget att forska i hur många miljarder som har förslösats på ovanstående och om överhuvudtaget något gott kommit ut av alla miljarderna eventuellt hur mycket finns på Schweiziska bankkonton. Nu fortsätter Margot Wallström att finansiera terrorister i Mellanöstern.
  Har det någon betydelse att S har velat spela tupp i hönsgården hos socialistinternationalen.

  Gillad av 2 personer

 16. Jari Norvanto skriver:

  Prognosen stämmer bombsäkert. Frispråkigheten ökar med kvadraten på avståndet till 08-arean och exponentiellt med åren efter pension. Få se om den tigande, mumlande medelklassen tar bladet från munnen. En vacker dag i Josef K:s liv.

  Gillad av 1 person

 17. Werner Von Winkelbaum skriver:

  Kent. Du paminde mig om ett samtal for nagon ar sedan med en trevlig person fran Nicaragua. Han berattade att han jobbat for detta lands regering men sedan flytt. Jag fragade honom hur de 400 miljoner kronor som Palme gav till Nicaragua direct efter revolution hade anvants. Min konversationspartner – trots att han hade jobbat I finansdepartementet – hade aldrig hort talas om pengarna.

  Vem stal pengarna? Kollade Sida? Hander samma sak idag?

  Werner

  Gillad av 1 person

 18. olle holmqvist skriver:

  Jag är mkt besviken över att ingen velat skrolla på Sundbärgs bok ovan. Jag tror nämligen att ”folklynnen”, finns. De jag känt som gjort internationella affärer har bestämda uppfattningar om hur det är att göra affärer med japaner, amerikaner, Sovjet unionen (”hade man väl kommit överens rullade det vidare som tåget per automatik”). Från stadshuset i Malmö har jag hört:
  ”Det är mkt lätt att förhandla med danskar. Det är bara göra precis som dansken säger”
  och jag har egen erfarenhet.

  Gilla

 19. Sune Mangs skriver:

  Den självrättfärdiga förljugna moralism med vilken biståndspengar – mer av självmedveten prestige än evidensbaserad effektivitet – administreras till svarta hål som den Palestinska myndigheten är symptomatiskt. Att den svenska biståndspolitiken i realiteten är ett utvecklingsekonomiskt fiasko är underordnat den krampaktiga Sverigebilden och föreställningen om den heliga moraliska stormakten. Listan kan göras lång av självbespeglande, totalt misslyckade ”utvecklingsprojekt” mellan socialistiska broderfolk och det messianska folkhemmet 2.0. Understöd med devot inställsamhet inte sällan centrerat kring olika politiska frälsargestalter som Nyerere, Mugabe eller Ortega.

  Nicaragua är ett exempel på när det Storsvenska socialistiska föregångslandet i det närmaste adopterar ett mindre land på andra sidan Atlanten för att därigenom förvandla den sandinistiska socialistiska befrielserörelsen till ett beläte av sig självt. När det föga förvånande visar sig svårt att fjärrstyra socialistiska demagoger och enpartistater och skapa en avbild av det stora föregångslandet blir tystnaden total. Den svenska uppblåsta moraliska självbilden tål inte kritik och som vanligt utväderas inte dessa biståndsprojekt efter nytta för mottagarländernas befolkning – den svenska biståndspolitiken handlar helt uppenbart istället om att ge utlopp för egna revolutionsromantiska impulser och självrättfärdiga övertygelser.

  Gilla

 20. LäggnerSIDAockså! skriver:

  En Reduktion av Nobelstiftelsens tillgångar och upplösande av stiftelsen skulle nog f-n vingklippa en del av det svenska övermodet.
  Inga fler pris att yvas över.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.