Myrdalsyndromet

Patrik Engellau

Sedan jag för kanske fyrtio år sedan började utveckla någon sorts i bästa fall seriöst tänkande kring den svenska samhällsutvecklingen efter demokratins genombrott har jag hävdat att allt styrts av en enda dominerande formel, nämligen ”det blir bäst när centralt placerade experter fattar besluten”.

De tydligaste representanterna för detta tänkande var nog makarna Myrdal, som personifierade den centraliseringsiver som karaktäriserat svensk politik sedan 1930-talet (med ett tillfälligt avbräck i form av 1990-talets liberaliseringar). Paret Myrdal blev själva inkarnationen av den sociala ingenjörskonst som av socialdemokratin sattes i system från deras maktövertagande år 1932 och som till en början lite motvilligt men efter andra världskriget med ökande entusiasm anammades av de borgerliga politikerna. Folkhemmet byggdes på tanken att det blir bäst när välutbildade teknokrater i centrala myndigheter lade människornas liv till rätta.

Varifrån kom då den där föreställningen? En ytlig analys skulle kunna – och brukar – identifiera Vladimir I. Lenin som tänkandets ursprung. Det är rätt på så vis att Lenin, marxismens store praktiker, faktiskt introducerade centralstyrningen som ledande princip i sitt försök till samhällsbygge. Vad annat kunde han göra när ekonomin skulle organiseras efter en plan? När det hela kommit igång skulle staten, enligt Lenins vision, i varje fall vittra bort och det kommunistiska lyckoriket med fria och självständiga sovjetmänniskor slå ut i blomning.

Men om vi söker lite till så finner vi att Lenin inte hittat på det där med centralstyrets välsignelser på egen hand. Att centralt placerade experter – ingenjörer – borde fatta alla beslut var i själva verket den frälsningslära som livade den tidens modernaste kapitalistiska storföretag. Vad är ”det löpande bandet” annat än en illustration av detta? Ingenjörerna högre upp i företaget bestämmer exakt varje handrörelse hos arbetarna vid linan och arbetarna saknar varje slags frihet att själva styra sitt uppdrag.

Vi ska inte låtsas att denna managementfilosofi, som kallades taylorismen efter ursprungsmannen Frederick Winslow Taylor (1856 – 1915), berodde på någon särskilt unken människosyn hos kapitalister som Henry Ford. Det handlade bara om effektivitet. Systemet funkade eftersom fabriksarbetarna bestod av okunniga drängar från jordbruket som inte hade en aning om moderna maskiner. Enda sättet att utnyttja dem, varigenom de kunde få jobb, var att koppla bort deras hjärnor och låta ingenjörerna stå för tänkandet och besluten.

Lenin var inte dummare än att han snodde de mest framgångsrika kapitalisternas bästa framgångsformel och svenska politiker, i första hand alltså socialdemokraterna med makarna Myrdal som förgrundsfigurer, inte mindre insiktsfulla än att använde en av tidevarvets starkaste tankefigurer i sitt samhällsbygge. ”Om folk inte vet att man ska äta tomater så får vill lära dem att äta tomater”, sa Alva Myrdal med en typisk formulering.

Nu kommer vi till en spännande ideologisk metamorfos som tog sin början på 1960-talet eller däromkring. Fram till dess, påstår jag, hade det funnits avsevärt fog för den tayloristiska uppfattningen att centrala experter och ledande intellektuella – som faktiskt inte sällan i Sverige var identiska med politiker; makarna Myrdal själva är det kanske främsta exemplet men många av de andra socialdemokratiska samhällsbyggarna, kanske rentav Olof Palme, måste räknas dit – borde bestämma eftersom de faktiskt visste bättre.

Men förr eller senare kom det ögonblick när taylorismen hade spelat ut sin roll, såväl inom företagen som inom den svenska staten (och även för Lenins återstående skapelse som stod där och vacklade i avvaktan på det slutgiltiga sammanbrottet). När den första företagsledaren deklamerade att ”medarbetaren är vår främsta resurs” så drog han ur grundbulten för folkhemmets ledande organisationsidé. Om Nisse inte längre behövde styras av centralt placerade experter på jobbet så gick det inte längre att med trovärdighet centralstyra honom på fritiden. Det var på grund av denna historiska förändring, enligt min uppfattning, som världen fick Reagan och Thatcher och Sverige fick 1990-talets liberala reformer, till exempel rätten att köpa en egen telefon och att välja skola. Makt till medborgarna, typ.

Det stora problemet var att Sverige under de föregående decennierna hade byggt upp en enorm förvaltningsapparat med politiker och ledande befattningshavare i stat och kommun som var ideologiskt styrda av det alltmer omoderna tayloristiska tänkandet. Vad skulle dessa nu ta sig till? Hur skulle de kunna förändra sina ledande teorier för att anpassa sig till den nya värld där människor förväntades – och faktiskt kunde, inte minst på grund av det svenska skolsystemets fram till dess avsevärda framgångar – styra sig själva?

Lösningen kom från Amerika i form av PK-ismen. Alla starka idéer kommer från Amerika. Tidigare hade det varit taylorismen, nu blev det PK-ismen. PK-ismen gick att direktansluta till det gamla tayloristiska tänkandet eftersom den nya ideologin förklarade att människor visserligen kanske var duktiga och intelligenta men ändå förtryckta av olika strukturer och därför även fortsättningsvis behövde en omhändertagandeindustri under politikernas ledning. På det viset konsoliderades vår tids maktsystem, politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex. Den amerikanska PK-ismen, som aldrig fått total dominans i ursprungslandet, tog Sverige med storm, välkomnades i maktens salonger och förklarades för statsideologi med värdegrund och allt.

Det finns folk som menar att vår tids PK-ism är en produkt av att marxister, framför allt inom Frankfurtskolan, förstod att deras gamla marxism var kaputt och att de därför behövde en ny ideologi att hänga upp sina liv på. Detta går att tänka med lite skohorn. Men betänk då också vilket lokomotiv för PK-ismens utveckling som Sverige har varit. Vi blev en experimentverkstad för PK-idéer där inga motstående eller modererande politiska inflytanden lyckades göra sig hörda. Det var fritt fram för PK-idéerna att invadera och erövra område efter område, skolan, universiteten, socialförvaltningarna, journalistiken, kulturen, migrationspolitiken och så vidare.

Orsaken till att PK-ismen inte lyckats ta samma grepp över USA som över Sverige, trots att idégodset utvecklats i Amerika, är troligen just att det i USA finns en stark medelklass som har makt att göra motstånd mot världsfrämmande och samhällsskadliga idéer. Man skulle kunna mäta detta, vilket jag inte har gjort, med utvecklingen av antalet ministrar i olika regeringar med erfarenhet av eget företagande eller åtminstone anställning i privata företag. Thomas Sowell hävdar att sådana utgjorde 60 procent i den förste president Bushs regering och 10 procent i Obamas. I dagens svenska regering finns nog ingen. (I USA går erfarna företagare till politiken i syfte att bidra med näringslivets tänkande, i Sverige går erfarna politiker till näringslivet i syfte att tjäna pengar.)

Sowell menar för övrigt att PK-missionärerna i USA har varit de ”intellektuella”, i första hand universitetsprofessorer inom humaniora. Dessa är i Sverige bara en underavdelning, om än en synnerligen betydelsefull sådan, inom vår totala PK-marinerade maktsfär.

122 reaktioner på ”Myrdalsyndromet

 1. Bo Svensson skriver:

  Social ingenjörskonst är vad jag håller på med och syftet med en sådan är att bli kvitt centralstyrning, d v s makthavares godtycke.

  Hur ett företag bör organiseras, är olika och en stor andel fungerar med lätt utbytbar arbetskraft.

  Gilla

 2. Lars skriver:

  Jag får lite svårt med definitionen av vad PK ism är? PK, att vara politiskt korrekt dvs hålla sig till gängse retorik, det förstår jag. Välfärdsindustriella komplexet låter väldigt omfattande, men jag antar det avser omhändertagande ideologin hos SIDA, media och universitet, samt politik och då är det ju PK att tycka så (annars får man media på sig).

  Annars är det nog som Patrik anser att den starka staten med välfärdssystem (pensioner, sjukvård mm som inte ingår i det välfärdsindustriella komplexet växte i USA och i hela västvärlden fram till ca 1979, då motreaktion från nyliberaler vid amerikanska universitet, främst Chikago, fick genomslag i politiken. 1978 stod amerikans medelklass stark,2018 har de samma inkomster som1978. Inkomstskillnaderna har ökat oerhört, särskilt avseende kapitalinkomster och välfärdssystemen av samma anledning urholkats i USA och i Sverige, men mer i USA eftersom man inte har samma grad av inkomstomfördelning som de Europeiska staterna i gemen.

  Så om nu medelklassen gjorde motstånd mot PKism i USA? Eller trodde nya republikaner hade något att erbjuda, visar resultatet idag att de hade rätt? Eller handlade det inte alls om PKism i USA….Manipulation? Nyliberalismen vill inte ha en stor välfärdssektor, särskilt inte i statlig regi, men USA har enorma kostnader för det privata hälsovårdssystemet och mängder av pensionärer är beroende av Medicaid, medicare och social security dvs det federala trygghets systemet.

  USA går bra sägs det, teknologiskt och forskningsmässigt är man framåt, men hur mycket beror
  numera att utländska forskare och ingenjörer söker sig dit pga löneläge inkl inkomstskillnader och stark dollar? Hur mycket beror på den generella ekonomiska politiken och den geostrategiska makten? Har PKism något med det att göra? PK vet jag vad det är, men PKism? Är det bara ett annat ord för Stockholms hybris?

  Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   I Sverige innebär det politiskt korrekta att man anammar den socialistiska synen på samhället och dess universella diktat. De representerar SANNINGEN och får inte ifrågasättas.

   I USA har man nu fått en mycket tydlig vänster som jublar högt när Alexandria Ocasio-Cortez tydligt deklarerar att hon är socialist. Bernie Sanders har varit lite mer vag på den punkten. Nu blottas inställningen hos den typiska demokratväljaren också; man vill införa socialism.

   PK-ismen innebär att man redan vet hur det är och att ifrågasättande sker med ont uppsåt. Det är därför Donald Trump blivit en polariserande kraft och han gör också allt för att blottlägga Demokraternas PK-ism genom att reta upp dem till vansinne.

   Gilla

 3. Björn G skriver:

  ”När den första företagsledaren deklamerade att ”medarbetaren är vår främsta resurs” så drog han ur grundbulten för folkhemmets ledande organisationsidé.”

  Denna sentens var bara snack, den hade bara som syfte att rensa ut den tidigare ledningen. Den nya ledningen hade sedan samma stenhårda kontroll som den tidigare.
  SAS- Carlsson var en av de största snackarna som inte lyckades ge SAS ett bättre rykte.

  Gillad av 1 person

 4. Lars skriver:

  Ekonomi och de värderingar som bildas i olika system, hos olika ekonomiska agenter och bland hushåll är nog inte riktigt samma sak. Om vi med PKism menar den i hög grad svenska varianten som ideologi med moraliserande, mänskliga rättigheter, samhällets ansvar för att lägga tillrätta de privata livet och kurera allt från kriminalitet till lågpresterande skolelever osv så gissar jag att det dels är en import från USA, all litteratur på universitet kommer därifrån med få undantag och dels från politiker och media som försökt skapa ett nytt enande projekt för Sverige och tror att det är vägen för att försvara den utbyggda välfärdsstaten, med en brist på realism som leder till den orimliga migrationspolitiken. Man kämpar emot den upplösning av den naturliga svenska solidariteten som finns i ett litet land, men i den kampen går man bet genom att inte strama åt. Det känns som att nyliberala krafter inom borgerligheten använt jiujitsu på socialdemokratin och genom att förstärka den rörelse de gett uttryck för så får de motståndaren att falla. Man har inom sjuklövern inte förstått att grunderna för välfärdssystemen som var ganska utbyggda i mitten på 70-talet slås sönder och har slagits sönder. Om det var medvetet eller inte kan diskuteras, men effekterna är ganska tydliga och vi vet vilka partier och media som har tagit beslut och propagerat för den politik man fört. PKism handlar kanske bara om manipulation och ”nyttiga idioter”. Frågan om nyliberalism eller välfärdsstat kan diskuteras utan att PKism inkluderas tror jag, åtminstone med min definition här.

  Gillad av 1 person

  • brrr skriver:

   Jag envisas med att hela den s.k. västvärlden är inne på samma destruktiva spår, och en fundering jag har är:
   I ett väl fungerande samhälle borde det finnas två krafter som balanserar varandra. Traditionellt har vi kallat marknadskrafterna ”höger” och de sociala krafterna ”vänster”. Det finns subkulturer på båda sidor, men det är ändå två huvudkrafter.
   Vad jag tror hände när den så kallade nyliberalismen började växa och sprida sig, var att marknadskrafterna började spela på de sociala krafternas planhalva för att få dem att förgöra sig själva. Vilket nu sker.
   I vilken utsträckning detta var planerat från början, och i vilken utsträckning marknadskrafterna har justerat varteftersom är en fråga man kan tvista om, men det ändrar inte på resultatet.
   En annan kraft är numera islam. Marknadskrafterna utnyttjar både de sociala krafterna och islam, och islam utnyttjar både de sociala krafterna och marknadskrafterna. Kommer islam eller marknadskrafterna att vinna? Eller kommer de att dela upp spelplanen i varsin del?
   För de sociala krafterna kan jag inte se någon annan utgång än att de blir krossade, eller åtminstone så splittrade att de är helt maktlösa.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Jag tror att tydligaste trendlinjen kring invandring och PK (ism) egentligen kan spåras till 80-talet och Näringslivets och de borgerliga partiernas mobilisering mot löntagarfonder, framväxten av Timbro mm. Frapperande med Bildt regimen (Bildt hade ju Palme komplex, var borgerlighetens svar på Palme) var att man upphävde Lucia beslutet och öppnade för bl.a. bosniska flyktingar liksom man tidigare under Fälldin öppnat för polska turister i Sverige att få stanna när Jaruzelski tog över) och lika frapperande att Westerberg som var ekonom med rationell retorik väl i regeringen tog plats som socialminister. Jag misstänker att man hade identifierat att man inte var trovärdiga i svenska folkets ögon i sitt sociala och humanistiska budskap och nu bestämt sig bl.a. med hjälp av ledande media som DN att vrida humanismen som vapen ur socialdemokraternas händer. Man tog rollen som välfärdshöger, men sedan ser vi under Rheinfeldt och Alliansen hur man för en huvudlös politik med öppna gränser och nyliberala åtgärder (som redan Bidlt regimen med det förändrade pensionssystemet och med privatiseringar).som går ut över pensionärer och sjuka och slutar med krisen 2015. Idag ser vi hur Annie Lööf, med Ayn Rand och Thatcher som idoler vill ha öppna gränser, avregleringar och ökade inkomstskillnader och när man säger att man ändå kan regera i form av en Allians betyder det ju att man måste tillfredsställa Annie Lööf med nyliberala politik.

    https://www.svt.se/nyheter/utrikes/carl-bildt-har-ar-sanningen-om-sveriges-flyktingar

    Vi vet ju idag att i princip hela sjuklövern och media har ljugit för oss i olika frågor och främst kring migrationen. Varför skulle vi tro på dem idag? Och vad är det man dolt?

    https://www.svt.se/nyheter/utrikes/carl-bildt-har-ar-sanningen-om-sveriges-flyktingar

    Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Lars, det är det som är poängen: PK-ism betyder just att man INTE kan diskutera vissa av vänstern etablerade sanningar!

   Gilla

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  Det är säkert av denna ledning somTrump har blivit ett större problem i Sverige ån i USA. I Sverige kan man bara inte fatta att det finns människor som Trump och att de faktiskt ibland behövs. Detta är tveklöst fallet nu. Jag menar då inte Trumps beteende utan hans förmåga att tänka och handla utanför PK-boxen.

  Gillad av 10 personer

 6. A skriver:

  Jag menar att vad du beskriver PE, är de två varianterna av socialism. Nationalsocialism kontra internationell socialism. Den första bygger på att skapa makt ur styrka och den andra makt ur svaghet. De producerar och hyllar styrka respektive svaghet. Detta är den väsentliga skiljelinjen som jag ser det, mycket är utbytbart men inte detta. Båda är vidriga men den ena producerar åtminstånde nåt av värde. Mutationer hit eller dit ändrar inte denna skiljelinje.

  Mvh A

  Gillad av 3 personer

 7. bengtakewennberg2017 skriver:

  Mycket intressant. Jag skulle dock uppskatta om vi inte så snabbt fångades av lösningen – eller kanske upplösningen – på gåtan. Varför inte grotta lite mer i själva problemformuleringen innan vi hamnar där.
  Det problem Du skisserar har jag för min del formulerat som en i vår tid speciellt dominerande tankestruktur, doxa, framework, paradigm etc. Denna har dominerat vårt samhälle som en följd av idustrialismen sedan lång tid tillbaka. Den har många namn och har beskrivits på många sätt. Jag har kallat den HPR. H = hierarki, P=paternalism och R= resultatstyrning.
  Liksom gäller flör alla paradigm visar det sig att nya kunskaper om världen gör dem omoderna. Det gäller också detta. PK-ismen är, som jag förstår det, en försvarsmekanism eftersom själva paradigmskiftet skapar konflikter, förvirring och missmod. Istället för att skälla på den och de som i brist på bättre anser sig behöva tillämpa PK-ismen borde vi fundera över vad som kan komma istället.

  Gilla

  • olle reimers skriver:

   PK-ismen är för mig ett utryck för socialismens anspråk på att äga en defintiv sanning som inte får motsägas. Motsvarande anspråk finns nom andra totalitära läror som t.ex. islam.

   PK-ismen är inte något annat än nutidens variant av åsiktsförtryck som har funnits genom alla tider. Den tar sig annorlunda uttryck nu eftersom långt fler än tidigare förmår att hota PK-väldet. Men det är bara en gradskillnad.

   PK-ismen visar med all önskvärd tydlighet att hörnstenen i ett frihetligt och demokratiskt samhälle är yttrandefriheten. Det vet PK-isterna också och därför är den det första de ger sig på.

   Gilla

 8. Eva Danielsson skriver:

  Makarna Myrdal har varit med och förstört mycket i vårt land. Alva Myrdal och Stellan Arvidsson lade grunden för svensk skolas förfall med social utjämning som mål i st f kunskap. Och införde den sociala ingenjörskonsten. Att staten i form av socialstyrelsen och livsmedelsverket t ex skulle lära folk hur många brödskivor per dag man skulle äta. Det skrattades åt sådant, men det påverkade ändå. Att man ö h t skulle förhålla sig till uttalanden från staten i st f att självklart och alltid ska lita till sitt eget omdöme.

  Tyvärr har vi framgångsrikt lärts upp till att ängsligt snegla på vad staten och andra tycker och vi fogar oss i idiotier uppifrån. Och accepterar t o m extremister och aktivister som är perversa former av pk-grupper. Även om de själva nog tycker att de står för civilkurage.

  Medborgare behöver tro på sitt eget omdöme om livet och samhället i stort och protestera mot vad pk-väldet gör och inte gör med våra skattemedel och samhällsresurser.

  Islamiseringen måste motas. Det är det enskilt viktigaste just nu. Behandla islam som nazism. Både islam och nazism är rasistiska våldsamma herrefolkskulturer med anspråk på världsmakt. Fast islam dessutom använder religion som effektivt styrmedel. Och lever med medeltida klankultur och kvinnoförtryck. Alltihop motpol till svensk kultur.
  Islam slukar allt i sin väg med indoktrinering och våld. Måste stoppas. Vilket betyder stopp för all sorts invandring kompletterat med stor återvandring, förutom förbud för muslimska skolor, moskébyggen och böneutrop samt slopande av bidrag till islamska föreningar, trossamfund och s k studieförbund.
  Klassa islam som en politisk ideologi, vilket det ju är. Sekulär islam skulle inte vara ett stort problem, men islam är inte en religion utan religiös politik.

  Kärnverksamheterna som försvar, rättsväsende, sjukvård, infrastruktur och skola är det som våra skatter ska gå till och det som politiken ska ägna sig åt. Vår nation och svenska folkets väl och ve. Och det är resultaten som gäller. Inte värdegrund och genustrams o d.

  Gillad av 16 personer

  • Linden skriver:

   Klokt tänk, i min värld hade du fått bli envåldshärskare.
   Men istället har vi en sjuklöver som kommer att se till att de på ett eller annat sätt får sitta vid köttgrytorna i fyra år till och bedriva sin för nationen Sverige förödande politik.

   Alliansen har under mandatperioden, som vi vet, haft alla möjligheter tatt avsätta regeringen. Istället DÖ
   Billström är i nu farten med allehanda knep och finter.Måtte folk fatta vilka falskspelare moderaterna är.. Säga vad man vill om Löf och majoren men de kör i alla fall med öppna kort. Full fart på invandringen.
   Partier med repatriering på sitt program måste granskas.

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Hear, hear.

   Islam är det i särklass främsta hotet mot de västerländska samhällena.

   Globalisterna har insett detta och använder islam som spjutspets för att utplåna nationalstaterna. Det finns tillräckligt gott om nyttiga idioter inom den ”medlidande” vänstern för att få jobbet gjort.

   Genom Donald Trumps inträde på scenen har motståndet mot islamiseringen repat mod. Det viktigaste är därför att alla goda krafter smaverkar för att stödja hans ansträngningar. Just nu vilar den frihetliga världens hopp på hans axlar.

   Gilla

 9. Christer L skriver:

  Alltså: varifrån kommer alla de klåfingriga styrpersonerna och hur ska man få dem att återvandra dit? Hur få PK-isterna att börja ta hand om varandra istället för oss andra? Och var ska detta ske? Ett nytt statligt verk föreslås: Myndigheten för Dehybrisidering – förkortat MYS (populistiskt). Då behövs en ny ministerposition också: Avsvällningsdepartementet. Man kunde dela upp landet i vanliga Sverige och go-go-zoner. De senare skulle tusentals år senare upptäckas av arkeologer: ”PK-människan höll till här, tycks det, men inga historiska dokument pekar på att de alls existerat.” Sanningen är att områden där före detta politiker och byråkrater levde bröts ner socialt och ekonomiskt och blev beroende av alltmer ökande bistånd. Dessa bistånd kom tillslut att bestå enbart av siffror. Siffror och mer siffror begärdes från och östes in i de avsatta områden där PK-människan levde. Det säger sig självt att detta inte höll i längden.

  Gillad av 1 person

 10. brrr skriver:

  Ur ett händelseförlopp med tusentals olika komponenter kan man alltid plocka sina egna utvalda delar och måla ett narrativ som ser bra ut och håller ihop så länge man bortser från alla de andra komponenterna.
  Kampen om världsbilder går vidare!

  Gillad av 1 person

 11. Björn G skriver:

  ”Orsaken till att PK-ismen inte lyckats ta samma grepp över USA som över Sverige…-”
  Beror INTE på den starka medelklassen i USA.
  Det beror på att de kapitalistiska maktblocken håller en balans i förhållande till ‘staten’.
  I Sverige däremot är staten (likt forna DDR) den enda tillåtna makten.

  Gillad av 3 personer

  • pllay skriver:

   Nej, follow the money.
   I Sverige är skattefinansierade myndigheter de i särklass största kunderna hos det privata näringslivet, alltså anpassar sig näringslivet till dessa kunders önskemål, näringslivet blir PK-fierat.
   I USA är den privata sektorn större än den skattefinansierade, näringslivet ser mer till medborgarnas önskemål än till etablissemangets.
   Follow the money.

   Gillad av 3 personer

   • Kronblom skriver:

    ”I Sverige är skattefinansierade myndigheter de i särklass största kunderna hos det privata näringslivet, alltså anpassar sig näringslivet till dessa kunders önskemål, näringslivet blir PK-fierat.”

    Organisationen Svenskt Näringsliv i ett nötskal. Dess f.d. chefsekonom är barnbarn till Myrdal.

    Gillad av 1 person

 12. Den ofria fria viljan ... skriver:

  Hierarki och organisation hänger samman. Vi hittar det överallt. I biologiska organsystem uppbyggda av enskilda celler. I ekosystem med olika arter, i beroende till varandra. Inom kemin där enskilda atomer bygger molekyler. I universum som stjärnor, planeter och galaxer. Men då handlar det om en automatisk självorganisering, efter vissa naturkrafter. Fysiska, kemiska och evolutionära.

  Men med livets uppkomst uppstod även den fria viljan ( även om inte alla håller med ). Vi blev inte enbart automater. Vi kunde i viss grad välja egen väg. Och frihetsgraden ökade med en mer komplex hjärna. Ur egen och gemensam erfarenhet kunde slutsatser dras. En självständighet i levnad blev resultatet. Varelser var inte längre bara kemiska och fysikaliska automater.

  Självständig tankekraft, kan även den, användas till att organisera med. Ingen individ är den andre lik. Ingen kultur heller. Intressen sammanfaller dock ibland. Men huvudsakligen finns där en stor olikhet. Med en fri vilja tänker vi i individuellt banor. Och prioriterar efter särskiljande och olikartade intressen.

  Men PK-ismen kräver underkastelse för vissa framtänkta idéer. Som allas lika värde. En gemensam värdegrund. Acceptans för multikulturens välsignelser. Jämn könsfördelning inom alla olika yrken. Maktdelning mellan könen.

  Man ställer krav i organisationsformer. Har infört en prioriteringsordning. Lagt ett hierarkiskt raster över alla våra livsval. Att vissa sociala organisationsformer måste stå över andra. Att man kan tänka fel och rätt. Att vi därför behöver mer av tvång och rigiditet. Allt fler mentala skohorn.

  Det är därför PK-ister agerar åsiktspoliser. Och jagar oliktänkande. Ger sig på de som inte vill delta i en organisatorisk synkronisering.

  PK-ister vill införa helt automatiska organisationsformer. PK-ister går till storms mot den fria viljan. Individualitet upplever de som besvärande. Rentav som ett hot. PK-isten vill ersätta pluralism med det likriktade. Automatisera bort den fria viljan.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Låt oss inte överspecificera. För politiska ändamål räcker det gott att viljan är enskild, existerar i en enskild hjärna. Det spelar ingen roll för politiken om den i filosofisk mening är ”fri”. Den är helt säkert inte kollektiv, delad mellan olika individer genom transcendens, jordabörd eller telepati.

   Gillad av 1 person

 13. Björn G skriver:

  ”Det finns folk som menar att vår tids PK-ism är en produkt av att marxister, framför allt inom Frankfurtskolan, förstod att deras gamla marxism var kaputt och att de därför behövde en ny ideologi att hänga upp sina liv på.”

  Absolut, de gamla rödvinsrevolutionärerna i universitetsstäderna behövde fortsatt få sin försörjning tryggad – därav PK-ismen.

  Gillad av 2 personer

 14. Jvkkk skriver:

  Det är lustigt, jag tycker Patrik själv är ett exempel på toppstyrning och pk-ism, han leker att han nu vill ha frihet för medelklassen, men på bloggen så tillåter han bara precis det som passar hans egen mall, dvs ett litet litet steg framför pk-ism. Drar man ut tangenterna, och också tar sitt ansvar för at välja en av dessa, så blir man systematiskt censurerad.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Men varför är det så viktigt att sabba Patriks storstilade pace and lead-projekt (om det nu är det)?

   Att Patrik har en viss anhäftning i eliten är ju något som kan vara till nytta. Det är som högsjöfiske med tunn lina. Om man rycker för hårt i tåten, så släpper den och kan inte sättas tillbaka.

   Gillad av 1 person

   • KEA skriver:

    Det är ju ingen magi i det, jag famlar själv men tycker att vi på många sätt kanske bäst kan jämföras med Sydafrika + pk-ism, men i ett förstadie. Jag tycker allt tal om assimilering är som att inbilla sig att de svarta skulle ha kunnat assimileras in i vit kultur. Accepterar man det så följer annat.

    Gilla

   • Läst på fristad skriver:

    Kea@7:59
    Selma 1965 var ungefär halvvitt och halv svart. Men åren sedan Martin Luther Kings mars har den vita befolkningen minskat med ungefär 10 000 personer och staden förlorade 30 procent av sin totala befolkning. Idag är den 80% svarta staden en ruin. ”

    Det är ungefär samma elände överallt där MLK drog fram och i Sydafrika är det ännu värre. Hur är det möjligt att dessa rent brutala avcivilseringsprocesser hyllas som vår tids största framgångar? Det kan man filosofera kring, men helt klart gäller att så länge vi inte gör upp med dessa groteska fantasier, kommer vi fortsätta vår resa åt samma håll. Hur det ser ut på ändhållplatsen vet vi redan………
    http://www.fristad.eu/

    Gilla

 15. Fredrik Östman skriver:

  Detta var kanske den klaraste och tydligaste beskrivningen hittills av ditt politiska betraktelsesätt. Mycket väl argumenterat!

  Jag vill likväl än en gång påpeka att PK-ismen, som tankemodell eller ideologi, inte är något som plötsligt dök upp från USA efter Kalla krigets slut i början av 1990-talet. Det var då den gavs tillåtelse att breda ut sig och omfattas av bredare lager. Det var då konservativa motståndare började etikettera det pimpinetta språkbruket ”politisk korrekthet”, en ursprungligen uppriktigt menad kommunistisk term från Sovjetunionen. Det var då extremvänstern började exploatera den politiska korrekthetens språkliga och därmed sociala medel för att undertrycka oppositionen, ett slags mobbing. Det var då den politiska mitten, liberalismen, bytte allierade från konservativa, som de samarbetat med mot kommunismen under Kalla kriget, till socialister.

  Kanske är det bara dessa fenomen du avser med beteckningen PK-ismen. Men de är inte idéer, utan sociala fenomen.

  Idéerna som omfattas av PK-ismen fanns långt tidigare inom socialismen. När det gäller idéerna är det förvisso korrekt att omnämna Frankfurtskolan — som ju faktiskt verkade i USA under och efter Andra världskriget! Franklin D Roosevelt var på god väg att genomföra en konstitutionell omvälvning i USA liknande den Olof Palme genomförde i Sverige trettio år senare. Hans New Deal var socialism av renaste märke med stor affinitet med såväl fascism som socialdemokrati, två mycket likartade former av socialism. Innan dessa idéer multiplicerades i USA kom de från Europa. Innan de var i säck, var de i påse.

  Gillad av 3 personer

 16. Björn G skriver:

  ”…..att allt styrts av en enda dominerande formel, nämligen ”det blir bäst när centralt placerade experter fattar besluten”.”
  Näää, Sverige styrs fortfarande av ‘Troikan*.
  Dvs Wallenberg – Bonnier – Såssarna, skillnaden mot förr är att man har lyckats skapa en konstgjord dimma till de verkligt styrande!

  Gillad av 1 person

  • Björn G skriver:

   Det kommande styrelsesättet är att muslimerna ska bilda ett eget parti som skall utformas efter islam och de så kallade sharialagarna skall vara ‘värdegrunden’.

   Gillad av 1 person

   • UlfH skriver:

    Självklart kommer muslimerna skapa ett eget religiöst parti. Runt omkring detta kommer det etableras klaner, och några finns nog redan. Omkring dessa kommer det etableras mer ungdomar som har svårt att finna sin identitet i det etablerade samhället.
    Ideologin i dessa strukturer kommer styras av politisk korrekt islam – som kristendomen under sin storhetstid var en politisk korrekt ideologi – som kontrollerar sina troende med sanktioner, främst kvinnor.
    Med invandringen och den ökade barntillväxten bland muslimer kommer dessa nya politiska struktur bli en maktfaktor i det svenska samhället som inte går att ändra på.

    Gilla

 17. Mässkalle skriver:

  PK-ismen har tills nu lyckats med att tysta de svenska medborgare som inte läser och förstår alternativ media. Med fler användare ökar antalet upplysta. Makthavarna uppbackade av kultureliten och de stora medieföretagen, inklusive publik service, gör allt de kan för mata folket med sina politiska sanningar.
  Tack Patrik för dina upplysande, lysande inlägg. Du, ni är min sanning.

  Gilla

 18. Fredrik Östman skriver:

  Jag vill som ingenjör (som vanligt) invända mot den derogativa användningen av titeln ingenjör i dessa sammanhang. Det är möjligt att dessa ondsinta personer inbillade sig själva att de var samhällsingenjörer. Kanske gjorde de en liknande liknelse som den mellan riktig vetenskap och den påhittade s.k. sociala vetenskapen: Vi vill göra precis som de riktiga vetenskapsmännen, men ”eftersom vi inte kan göra experiment” så tar vi bara titeln och gör precis som vi vill.

  En ingenjör arbetar nämligen inte alls som dessa politiska vildbattingar. En ingenjör arbetar ytterst disciplinerat och ödmjukt inför sin materia. Även om beräknandet och modellerandet är det som oftast framhålls i populärmedia, så är för ingenjören beräkningarna och modellerna ingenting värda om de inte håller måttet i verkligheten, om de inte klarar testen. Det är en sluten process. En ingenjör använder en stor del av sin tid och möda åt att testa sina konstruktioner. Det är därför de brukar fungera när de når användaren.

  Det är ohederligt och ovänligt att använda en felaktig och romantiserad uppfattning om ett yrke eller sysselsättning för att göra analogier med andra yrken och sysselsättningar. Låt oss därför sluta att tala om samhällsingenjörer tills vi har sådana som faktiskt håller måttet!

  Gillad av 7 personer

  • brrr skriver:

   ”…Det är därför de brukar fungera när de når användaren…”

   Nååå! Jag har under de senaste decennierna stiftat bekantskap med en hel del attrapper. Saker som ser ut precis som jag vant mig vid att t.ex. borrmaskiner, cykelpumpar, strykjärn m.m. ser ut, men som visat sig vara just attrapper, putemkinkulisser. Saker som inte fungerar helt enkelt.
   Men det kanske aldrig var någon ingenjör inblandad?
   Det kanske var en DESIGNER, en FORMGIVARE som fick rycka in istället?

   Gilla

   • pllay skriver:

    Ingenjörers livsuppgift är att uppfinna, förbättra och finna lösningar på problem, ekonomers att maximera vinsten i företaget.
    Då ingenjörer styr företag blir produkterna dyra, bra och aldrig färdiga för marknadsföring.
    Då ekonomer leder företag sparkas ingenjörerna och resurserna läggs på marknadsföring, förbilligande av produktionen samt högsta möjliga pris till kunden.
    För närvarande befinner sig ekonomer i förarsätet och ingenjörerna är arbetslösa mobboffer.
    I ett gott företagsklimat finns en balans mellan ekonomer och ingenjörer, något vi sedan 80-talet saknat, men det kommer tillbaka då ekonomerna klämt ut allt av värde ur nuvarande företagspark och det naturligt kommer ett behov av förnyelse.

    Gillad av 3 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Men även dessa anekdoter gör ju inte makarna Myrdal och liknande brohuggare i någon rimlig mening till ingenjörer.

    Med pedanteri kommer vi inte framåt. Det är åsnans filosofi, som Giordano Bruno sade.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Pllay,; jag glömmer aldrig ett inslag för c:a 30 år sedan i direktsänd TV.: Jag minns inte riktigt sammanhanget men det var en diskussion om försäljning och marknadfsföring av SAAB-bilar.

    Man konstaterade inledningsvis att SAAB var i alla tillverkares ögon världens tekniskt sett mest innovativa bil. Frågan var då varför det gick si och så med försäljnngen. Kommentaren från ledningen av detta extremt ingenjörsfokuserade företag var då: ” ja, vi har just börjat fundera på att skapa en kontaktväg mellan tillverkningen och försäljningsavdelningen…”.

    Gilla

 19. Jan Andersson skriver:

  Taylorismen försvann väl för gott i västvärlden när man började tillsätta ekonomer på VD-posterna runt 1980. Det tog nästan död på amerikansk bilindustri. Tidsstudier och annat otyg behövdes på den tiden när en arbetare inte hade sett en mutter ens på bild. Idag är det tvärtom, det är inte säkert att högste chefen kan montera en mutter åt rätt håll vid första försöket. Jag har till och med fått frågan av en CEO hur jobbarna vet åt vilket håll en skruv skall dras, ”Får dom lära sig det i yrkesskolan?”.

  Idag har Sverige västvärldens kanske mest kompetenta och friaste yrkesarbetare, vilket har åstadkommits av världens plattaste hierarkier, och det skall vi alla vara oändligt tacksamma för.

  Vi har också världens mest slimmade företag på grund av världens högsta arbetsgivaravgifter, men det är våra ansvarstagande yrkesarbetare som gjort det möjligt.

  Vän av ordning ser väl nu att massmigrationen till Sverige går till helt fel land; eftersom våra möjligheter att ge invandrarna arbete är lägst i världen.

  Jag håller inte med om att ingenjörerna därför blir överflödiga, tvärtom, det är inte möjligt för ens den skickligaste yrkesarbetare att se helheten, eftersom de inte är informerade, och den kanske inte ens är fullt genomtänkt än när de gör sin insats. Arkitekten ritar huset, byggnadskonstruktörerna ser till att det håller och uppfyller alla normer, yrkesarbetarna bygger det.

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Arbetsgivaravgifter, som det heter, är egentligen lön dvs en lönekostnad, som man dribblat med för att löntagare inte ska se hur stor del av lönen som går i skatt. Detsamma gäller de extra försäkringar som ITP som tjänstemän har och har haft, det är också en lönekostnad dvs lön.

   Så vi har varit ett höglöneland. Men vad händer med migrationskostnaderna och skapande av ett icke anställningsbart kollektiv av människor som ska försörjas? Effektiviteten kan man självklart diskutera avseende offentlig produktion och likaså inkomstomfördelningen, men pensionerna är för låga!

   Taylorismen är passe, men arbetsdelning är det inte, skillnaderna mellan konstruktionsavdelningar, ekonomiavdelningar, marknadsavdelningar och arbetet ”på golvet” finns där och även om skolutbildningarna ökat, så tycks skillnaderna mellan olika utbildade skikt öka i samhället liksom lönerna.

   Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Tilläggas bör att man skulle kunna använda moms och arbetsgivaravgifter för att strama åt konsumtion och minska lönekostnader dvs gynna exportindustri i ett läge där konjunkturen är av den arten, så konstruktionen kan ha ett annat syfte än att dölja skatternas storlek. Det är dolt någonstans i historiens dunkel.

    Gillad av 1 person

   • KEA skriver:

    Tillsammans med:

    Tag upp den vite mannens börda –
    och skörda vad han alltid får:
    hån från dem ni bättrar,
    hat från dem ni skyddar,
    skri från skaror ni tillmötes går.
    O, långsamt! hän mot ljuset:
    ”Varför för ni oss från träldom,
    från vårt älskade egyptiska mörker

    Gilla

 20. Lilla fröken P skriver:

  Så länge PK-ismen levererade – och fortfarande gör det i viss mån – är dess hegemoni påtaglig. Men, tack vare alernativmedia blir fler och fler medborgare medvetna om en förändrad verklighet bakom flosklerna. Sprickorna i den idealiserade Sverigebilden blir allt fler och tydligare, och eliten avslöjas gång på gång med brallorna nerdragna till fotknölarna. Det verkliga testet på om svensken har vaknat kommer vid höstens val.

  Gilla

 21. Magnus Rosensparr skriver:

  Jo, visst är PK-ismen ett arv från bland andra Lenin, men den har varit selektiv. Man har inte anammat en annan princip (som Lenin snodde, inte från företagsamheten utan från Bibeln), nämligen Pauli ord; ”Den som inte vill arbeta ska heller inte ha något bröd”.

  Den stora frågan nu när vinden vänt bort från socialism och PK-ism, är vilket segel den svenska skutan nu ska använda för att inte hamna i bakvatten igen.

  Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   Vi kan väl använda analogin med livbåtarna efter Titanics förlisning: när det bara återstod några centimeter fribord på grund av alla som redan satt i livbåten fick man slå de som försökte kravla sig upp på fingrarna tills de släppte taget. Grymt, men nödvändigt eftersom alla hade drunknat annars. Hur stor är den svenska livbåten?

   Gilla

 22. Frigolit skriver:

  Det är alltid stimulerande att läsa Patriks artiklar. I det här fallet känns det dock som att det behövs lite invändningar mot hans breda penseldrag.

  Om vi börjar med Taylorismen så går det inte att jämställa Taylorism med efterkrigstidens vänsterideologier. Taylorism var ingen ideologi, jag skulle vilja säga att det som kallades Taylorism var enbart en beskrivning av dåtidens industrisamhälles principer. Ambitionen var inte att behandla arbetare illa utan dåtidens produktionssystem var helt enkelt ett uttryck för vad ingenjörskonsten kunde prestera då. Detta var början på industrisamhället och dess förmedling av materiell välfärd.

  Sedan dess har produktionssystemet utvecklats oerhört både tekniskt och organisatoriskt och skulle absolut inte fungera idag om det vore centralstyrt, grundprincipen idag är att efterfrågan styr och styrningsmekanismerna finns inbyggda i processerna. Dagens ”arbetare” inom industrin mår troligen bättre än en del arbetare som finns inom den politiskt styrda delen av samhället.

  Varför är det inte lika galet i USA? Svaret är mycket enkelt, man har inte haft sossestyre under decennier, amerikanska universitet är inte helt styrda av staten, man har en annan syn på vanligt folks rättigheter, etc.

  Gillad av 3 personer

 23. Jan Ivarson skriver:

  Makarna Myrdal framställdes som experter på hur svenska familjer skulle leva. Som välutbildade fick de plats i media, liksom dagens experter på klimatfrågor som förklarar att jordens medeltemperatur ökar. Paret Myrdal visade sitt tillkortakommande som goda föräldrar genom att de lät sina intellektuella arbeten gå för sysslor i hemmet. Barn skulle ju uppfostras i barnkrubbor, var deras budskap.
  Experter kan ha rätt inom ett smalt område men vara dåliga på helheten.

  Gillad av 1 person

 24. Erik Björn-Rasmussen skriver:

  Patrik!

  Denna aforism borde egentligen platsat bättre som anti-PK-istisk punchline:

  (I USA går erfarna företagare till politiken i syfte att bidra med näringslivets tänkande, i Sverige går erfarna politiker till näringslivet i syfte att tjäna pengar.)

  Under de tre decennier då jag i såväl praktik som teori vidareutvecklat HSF-modellen har jag haft möjlighet att i privata samtal med ett fåtal högt uppsatta politiker (ministrar) förklara HSF-modellens många samhällsekonomiska fördelar. Direkt efter valet 2014 gick dessa ”erfarna politiker till näringslivet i syfte att tjäna pengar”. Eftersom deras nya arbetsgivare sysslade med lobbyism huvudsakligen inriktad på att bevara status quo låtsades de inte ha hört eller i vart fall inte ha förstått.

  Jag beskriver detta och mycket mer i min bok ”Läkekonstens Lönsamhet” (Sökbar på Google) . Den ligger färdig i tryckeriet men jag väntar med lanseringen till efter valet när dammet kring regeringsbildningen lagt sig. I vart fall kommer HSF-modellen/Andelsmodellen inte få någon draghjälp av dagens etablerade politiker. Återstår bara att fortsätta den långa marschen. I DGS och andra fria media att sätta fortsätta vårt motstånd mot den förödande PK-ismen.

  Gillad av 1 person

 25. Björn G skriver:

  En Checklista i Myrdalland.

  1. Ta alltid debatten
  Låt aldrig en Svenskfientlighet passera okommenterad. Bjud in till diskussion, exempelvis genom att fråga: ”Hur menar du nu?”

  2. Utgå från ovilja
  Ha som utgångspunkt att den du pratar med är en indoktrinerad och PK-marinerad person som har sin sanning. Visa vem som bestämmer.

  3. Fråga för att övertyga
  Det är ingen idé att lyssna i början av samtalet, vänta ett tag och berätta sedan sanningen att personen har blivit grundligen marinerad.

  4. Avdramatisera rädslan
  Prata om rädslan för att det främmande Svenskfientliga är något högst vanligt (efter 100 års sossestyre). Forskning inom psykologin visar att vi människor i allmänhet blir avtrubbade efter 100 års propaganda.

  5. Diskutera gyllene regeln
  Regeln är att Sverige är bäst. Denna etikregel återfinns inom de flesta normala samhällen, utom de mest religiöst fanatiska.

  6. Lyft fram svenska enfalden
  Utbyt tankar kring Sveriges unikt höga enfald hos äktsvenskar och hur detta underlättar för de kriminella styrande politrukerna.

  7. Prata om arbetsovilja
  Ta upp att det finns många som lever ett helt liv som parasiter på samhällskroppen Sverige behöver därför en befolkning som kan och vill göra rätt för sig.

  8. Ge ditt perspektiv
  Dela tydligt med dig av uppfattningen av att Sverigefientliga värderingar gör Sverige till ett sämre land för oss alla. Sverigefientligheten, skapar bara konflikter och leder till att befästa ett kriminellt samhälle.

  9. Försök inte vinna
  Bekräfta i stället det eventuellt kloka i personens resonemang och betona att Svenskheten är något att vara stolt över.

  10. Avsluta som vänner
  Om personen känner sig respekterad och lyssnad på har dina goda tankar förhoppningsvis planterat ett frö.

  Gillad av 3 personer

 26. Kjell Rehnström skriver:

  Är inte PK-ismens problem detsamma som alla dominerande ideologiers, nämligen att om den får stå oemotsagd så urartar den. Då får vi historierevition som inte står talibanerna efter. Ett bra exempell som andra har tagiit upp är okynnet att rensa ut ordet neger där det tidigare förekommit.

  När PK-ismen blir allenarådande är det verkligen dags att angripa den hårt för vår överlevnads skull.

  Gilla

 27. matsjangdal skriver:

  Mycket bra Patrik!
  Jag brukar även hävda att strax innan detta centralstyre tog makten, lades grunden för den utvecklingen av modernism och funkis med le Corbusier som ledande filosof. Allt skulle separeras i sina beståndsdelar och en elit skulle bestämma när, var och hur.
  Titta bara på hur byggnation i Stockholm är planerad från 1900 och framåt. Av alla huvudstäder och storstäder jag besökt jorden runt är Stockholm den sämst planerade

  Gilla

 28. Åse skriver:

  ”[…] matsalen i hennes skola är nästan tomt för barnen fastar. De mår dålig, de orkar inte med skolan och deras beteende blir mer aggressiva när lärarna ställer krav på barnen. […] ” – Amineh Kakabaveh

  Ja, för vilket argument, annat än det religiösa, hade accepterats? Men varför? Varför låter vi religiös extremism trumfa barns rättigheter? Det är skamligt. Och när skolan går så långt att de hindrar barn från att äta på religiösa extremisters uppdrag, då har situationen verkligen blivit akut.

  27 av 40 förskolor i och runt Stockholm, Göteborg och Malmö är beredda att övervaka småflickorna så att de verkligen bär sin slöja och tvinga på den igen om barnen tar av den. 27 av 40 förskolor ignorerar barns grundläggande rättigheter.
  http://hgrensman.blogspot.com/

  Gillad av 3 personer

 29. MartinA skriver:

  Dels, PK är extremt dominant i USA, alla anställningar och alla universittsplatser tillsätts efter rask otering. Vidare omsätter mångfaldsindustrin ofantliga belopp i USA varje år.
  Dessutom blir PEs tugg om medelklass tröttsamt. Det är ju inte medelklassen som PKs retorik angriper utan Europeer, varhelst vi befinner oss. PK försöker förstöra vår kulturella motståndskraft med feminism o hbtq. Och PK försöker tränga undan oss med massinvandring och ”antirasism”. Se på reklamen! Medelklassen hyllas, men svenskar hånas.

  Gillad av 3 personer

  • MartinA skriver:

   Här följer ett antal extremt detaljerade presentationer av youtubeprofilen ”Frame Game” som går igenom mekanismerna som driver en del av PK i USA, ”Diversityindustry”. Presentationerna koncentrerar sig framförallt på de ekonomiska drivkrafterna. Om de stämmer är PK minst lika mäktigt och nedbrytande i USA som i sverige. Jag postar bara video namnen på youtube eftersom jag avskyr hur youtubelänkar blaffar ut i wordpress.

   Här är tre presentationer som använder ett PK angrepp på Starbucks för att exemplifiera ”Diversityindustry”. Det journalistiska arbetet bakom verkar gediget men i vissa fall blir det problem med tekniken. Huruvida de påståenden som framförs stämmer eller inte vet inte jag men informationen är detaljerad nog för att verifiera/falsifiera. Den bärande tesen är att storföretag och ”disveristy industry” utvecklat en symbios med varandra. Rätt och fel och sanning och heder möljs naturligtvis ned till damm.
   The Perplexing Case of Starbucks | w/ Frame Game, TPS #55
   The Perplexing Case of Starbucks Pt. II | w/ Frame Games, TPS #62
   The Perplexing Case of Starbucks Pt. III | w/ Frame Games, TPS #75

   Här är två presentationer om finansinstitutioner och hur ”diversity industry” angripit dem och hur det i viss mån uppstått en symbios mellan dem och ”diversity industry”.
   The Story They Burned | w/ Frame Games, TPS #86
   The Story They Burned Pt. II | w/ Frame Games, TPS #92

   Gillad av 1 person

   • Jan Andersson skriver:

    Om man startar ett café nära en högskola och upptäcker att de enda kunderna är PK ut i fingerspetsarna, så blir nog marknadsföringen väldigt PK efter det.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Det finns ju flera timmars analys av Starbucks affärsstrategi i de där länkarna.
    Men anledningen till Starbucks symbios med aggressiva ”Community Organizers” AKA professionella antirasister. Är att Starbucks affärside är att vara arriärgardet i gentrifieringen. Alltså, att uppfatta var människor med pengar kommer flytta in härnäst. Gentrifiering innebär att fattiga svarta trängs undan eftersom de alltid hyr sina bostäder och när medelklassmänniskor flyttar in så har de inte längre råd med hyrorna. Detta väcker naturligtvis ont blod mot Starbucks som är en symbol för den här processen. Därför gör Starbucks massor med avtal med Community organizers, kyrkor, rättighetsgrupper och dylikt, för att skydda sig mot den reaktion som deras affärsmodell orsakar.
    Det är därför VDn för Starbucks ligger och kryper på golvet och snyftar ”mea culpa, mea culpa” inför de här osnutna skojarna. Och kickar en butikschef som straff för att hon förljde kedjans regler.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Sedan andra världskriget förslummades stora delar av de amerikanska städernas innerstadsområden och medelklassen, alltså företrädesvis vita amerikaner, flydde till förorterna, suburbia. Men de senaste 20-30 åren har en process av gentrifiering pågått, de förslummade områdena låg ju i attraktiva lägen. Så de som hade de här områdena som sin hembygd har trängts undan och ersatts av helt andra människor som de inte har någonting alls gemensamt med. Det här ger naturligtvis våldsamma vinster i fastighetsaffärrer. Det påstås i presentationerna att på många ställen är Starbucks huvudaffär uppgången i fastighetspriser som deras etablisering på en ny plats innebär.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Det här var inget moraliskt resonemang. Utan bara ett konstaterande, för att Starbuck skall kunna etablera sig på en plats måste de accepteras av de som bor där. Trots att Starbucks etablerande symboliserar för människorna som bor där att de kommer bli undanträngda, inom kort.
    Vad som är en hembygd för vem är inte en objektiv bedömning, utan ett försök att bedöma människors tänkbara beteende. Kommer Starbucks att vandaliseras regelbundet därför att människorna som bor där tycker illa om den? Därför att lokala kyrkor håller en predikan mot den?

    Vi är territoriella varelser.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Jag försökte egentligen bara berätta litet av vad jag hade hört i de här extremt långa presentationerna som svar på Jan Andersson. Alltså, Starbucks PK-ighet presenteras som rationell och nödvändig för deras affärside. När olika antirasistiska organisationer ger sig på Starbucks för påhittade saker och kräver enorma mängder pengar av dem. Så går det att analysera fenomenet genom Starbucks har ett stort behov av att alliera sig med lokala ”community organizsers” för att kunna vara arriärgardet i gentrifierings processen.

    Det här stämmer ju inte nödvändigtvis, det är bara argumentet som görs av Frame Game i presentationerna.

    Gilla

 30. Hovs_hällar skriver:

  Nej, Patrik, hur du än försöker använda ditt mentala skohorn för att pressa på oss din idé så passar inte skon.

  Du sitter fast i dina gamla marxistiska föreställningar att det finns ekonomiska förklaringar på allt, och att därmed PK-ideologin måste ha någon sorts rationellt ekonomiska rötter.

  Så är det INTE.

  Den härva av onda och destruktiva idéer vi brukar kalla ”PK-ismen” är enligt min åsikt helt irrationell och kan närmast jämföras med en självmordssekt av typen ‘Folkets Tempel’ (https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkets_tempel) — eller med Kulturrevolutionen i Maos Kina på 1960-talet.

  Kärnan i PK-sektens föreställningar är att man förnekar verkligheten. Den ersätts med en uppsättning självdestruktiva ideologiska föreställningar som leder till samhällets kollaps.

  Jag saknar ord för att beskriva vilken djävulskt ondskefull sekt detta är, och hur skickligt sekten har lyckats infiltrera vårt samhälle med sin falska retorik.
  Bland annat har sekten lyckats beteckna sig som ”god”, när den i verkligheten är ond.

  Likt ett dödsbringande virus lamslår den nämligen vårt samhälles försvarsmekanismer mot inre och yttre hot. Ex-vis är asylinvandringen i verkligheten närmast en invasion från främmande makt, och borde behandlas som en sådan.

  Gillad av 6 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   P.S. — PK-sekten kan alltså jämföras med AIDS-virusets effekter på människokroppen.
   Vi vet alla vad som hände när AIDS-epidemin först slog till. Motsvarande är nu på väg att hända med vårt samhälle:

   När immunförsvaret slås ut blir kroppen försvarslös mot infektioner och kommer att gå under…

   Vi ser processens början överallt, och speciellt i de migrantdominerade områdena.

   Det bästa vi kan hoppas på är en bromsmedicin — om SD vinner valet.

   Gillad av 1 person

  • Jan Andersson skriver:

   Den absolut största blundern inom PK-ismen är att företrädarna inte inser att halva svenska folket har en borgerlig grundsyn och jobbar i privata företag, vilka i praktiken är de som betalar för hela välfärdskomplexet. Inget politiskt parti nämner vår existens. Det går inte att påverka oss alls med PK-indoktrinering, vi blir bara ursinnigt förbannade av allt sådant.

   Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Jan Andersson: Man kan inte säga att den privata sektorn betalar för den offentliga. Skatterna säger du, men skatterna belastar främst hushållssektorn och minskar konsumtionen dvs skatten är främst till för att förändra resursallokeringen mellan privata företag och offentlig sektor och genom att styra viss konsumtion mot vad offentlig sektor producerar som sjukvård, äldreomsorg, skolor (som är gratis och därmed ger en inkomstomfördelning). Om man inte drog in betalningsmedel via skatt så skulle Sverige få en våldsam överhettning av ekonomin (i princip kan stater trycka pengar och gör det för att betala vad de köper in, men sedan drar man in betalningsmedlen med skatt).Bortsett från detta är självklart den privata sektorn, den privata produktionen oerhört viktig. Exporten är viktig eftersom den gör det möjligt importera, men exportöverskott är inte meningsfullt..

    Jag skulle vilja fråga dig vad genuint borgerliga värderingar, som tydligen ca 50 % av befolkningen har, är för något? Att man inte vill ha kommunism, ja det är väl åtminstone 95 % övertygade om sedan ett halv sekel minst, men vad är det för borgerliga värderingar kontra socialdemokratiska (dit kan vi räkna merparten av vad man anser på vänsterhalvan) som man är överens om egentligen? Det är inte kritik i detta utan jag undrar om det går att diskutera på allvar, särskilt sett till sjuklöverns agerande?

    Jag har många gånger exempelvis konstaterat att många som röstat borgerligt är helt för många av välfärdssystemen som pensioner, sjukvård, skolor och blir mäkta förvånade om man tar upp att någon form av politik (t.ex. nyliberalism) kan vara ett hot mot detta. Att skatterna är höga tycker de flesta. Om slöseri tycken ingen. Om migration är man vad jag ser fullständigt förvirrade vad gäller konsekvenser, kostnader mm.

    Jag är inte omedveten om att politiken enligt blockgränserna skilt sig åt, men har människor förstått det innan de röstat? Gör de det idag?

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    En borgerlig grundsyn, vad det är, lär man sig väl bäst genom att läsa DN och DN är minsann PK så det räcker. Med det sagt att PK inte är vänster. Visst ser även jag dessa ”vänster” människor propagerar, man kan läsa Dagens Arena för en blick på det, och jag ser allsköns obskyra Facebook grupper propagera för Afghaner och stopp på utvisningar mm, men min grundsyn är att ”vänstern” tappat bort sig framförallt vad gäller ekonomiska resonemang och en insikt om att det egna landets ”produktivkrafter” måste försvaras och i stort gett sig hän till en slags multikulturalism och globalism (trots olika rörelser som Attack mm). Den utvecklingen har vi tydligen i hela Europa, men längst gången i Sverige. Som jag ser det:

    1) Sverige är ett litet land som måste anpassa sig till omvärlden

    2) Nationen och staten är grunden för demokratin och kräver självstyre och kontrollerade gränser

    3) EU är nödvändigt, men inte Euron och inte obegränsat fria kapitalrörelser och rörelse för människor. Lissabon avtalet och Maastrich styrde för långt mot en överstat, som idag saknar legitimitet, och det var fullständigt fel att tro att en gemensam valuta skulle tvinga fram konvergens och lika utveckling, Euron är en tvångströja idag som skapar konstant lågkonjunktur i olika länder

    Jag menar att det knappast finns mer än 5 % kommunister eller om vi vill kalla det övertygade socialister, men det finns inte heller mer än 5 % renodlade nyliberaler och i befolkningen. Partierna på den borgerliga sidan har dock uppenbarligen ett nyliberalt och globalistiskt program

    Gilla

 31. MartinA skriver:

  Centralismen går tillbaka till pergamentets införande (genom kristendom) här i Sverige. Till exempel landslagen o Alsnö stadgar på tolvhundratalet, när pergamentteknologin blivit spridd.
  Sen har centralismen ibland tagit jätteskutt framåt, med tryckpressen, dagstidningen, radio, tv. Och med axel oxenstierna o den svenska militärstaten, med franska revolutionen o nationalstaten, med första världskriget, krigssocialismen o socialdemokratin. Utvecklingen är entydig och enkelriktad.
  Tillägg: Protestantismen var också en av de stora kulturförstörande katastroferna.

  Fram till första världskriget hade centralismen det förlåtande draget att den strävade efter att producera mer militärt våld, för att skydda de vars kultur centralismen förstörde. Men sedan dess har den enbart drivits av hybris, makthunger, illvilja och hyckleri.

  Gilla

   • MartinA skriver:

    Katolicismen är traditionell till sin natur, snarare än ideologiskt fanatisk. Dessutom blev aldrig Påvens centralism totalitär, den verkade balanserande mot de som administrerade våldet lokalt.
    Sen är det oklart hur viktigt det här är. Det är nog mer tryckpressen som orsakar både reformationen och den skenande centraliseringsprocessen som slutar i första världskriget, tror jag.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Jag är osäker. Internet minskar gissningsvis centralism. Tryckpresse, massmedia etcetera går ju ut på att en liten grupp maktmänniskor kan kavla ut exakt samma budskap, samma propaganda till alla undersåtar, samma order till hela sin administration, och mycket snabbt.
    Internet passerar informationen lateralt så centralmaktens informationsövertag späds ut?

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Högmedeltiden övergick direkt och sömlöst i renässansen. Renässansen började i Italien med Giotto och Dante långt före Gutenberg. Men om du talar om reformationen?

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Martin, det där stämmer inte. Från början var tryckpressen omvälvande och användes av många människor helt utan uppbackning av makten. Pamfletter hade stor spridning och verkan i direkt opposition till makten. Så sent som när Aftonbladet startades var makten där och skulle stoppa. Dagens situation är en annan, men det har inte alltid varit så.

    Gilla

 32. slaszlos skriver:

  Marxism, leninism, kommunism , socialism , fascism-nazism är kollektivismens allmänna ideologi ideal och anda för byggandet av ondskans imperiet med Berlin-murens välkända verktyg att skilja världar av olikheter ifrån varandra med fysisk tvång med diktatoriska redskap framför maktens underkastelsemål.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.