Salafismen är ett importerat problem

Mohamed Omar

Här på Det Goda Samhället har jag skrivit om salafismen sedan våren 2015. Jag försökt visa att denna riktning inom islam är ett problem. Nu har Försvarshögskolan, på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) släppt en rapport som kartlägger salafismen i Sverige: ”Mellan salafism och salafistisk jihadism – påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället”.

Jag har läst rapporten, som skrivits av bland andra terrorforskaren Magnus Ranstorp. Den innehåller ingenting som jag inte kände till tidigare. Mycket har redan kartlagts av journalisterna Per Gudmundson och Magnus Sandelin. En del fanns i Hanna Gadbans bok Min jihad från 2015, annat i Johan Lundbergs Ljusets fiender från 2013. Men rapporten samlar alla relevanta fakta på ett ställe och ger en bra bild av läget.

Vad är salafism? Ordet ”salaf” är arabiska och betyder ”föregångare”. Salafismen är en väckelserörelse inom sunnitisk islam. Man vill gå tillbaka till vad man tror är dessa föregångares ursprungliga islam, en religion som är ren från sentida tillägg och påfund. En central gestalt inom salafismen är Muhammad ibn Abd al Wahhab (1703-1792). Hans folk bekämpade – både genom predikan och heligt krig, jihad – den tidens islam i Arabien. Hans lära finns sammanfattad i boken Kitab at-Tawhid, Enhetens bok, en bok som fortfarande studeras av dagens salafister. Där görs en mycket sträng tolkning av monoteismen, Guds enhet.

I rapporten görs det tydligt att inte alla salafister är militanta. Alla tror visserligen på jihad och hyllar profeten Muhammeds heliga krig, men de menar att man som enskild muslim inte kan ta till vapen, utan att kriget måste utropas av en legitim ledare. Därför ägnar sig dessa salafister åt mission och undervisning i stället, i syfte att stärka sin egen salafism och att utbreda läran. De delar dock grundläggande tro och värderingar med jihadistiska grupper som menar att det är riktigt att här och nu ta till vapen för att för att störta demokratin och införa kalifatet. ”Alla salafister är inte jihadister, men alla jihadister är salafister”, som det står i rapporten.

Rapporten visar att både den missionerande och den militanta, jihadistiska salafismen växer kraftigt i Sverige. Varför sker inga protester? Varför står inte folk vid de salafistiska manifestationerna och skanderar ”Inga salafister på våra gator”? Jag tror det beror på den respekt vi har lärt oss att vi ska ge till andra kulturer. Vi har fått lära oss av etablissemanget att vörda och högakta icke-västerländska kulturer, och den som inte gör det är inskränkt, till och med rasist.

Om jag ger mig på ”rasister” så vet jag att jag kommer få ryggdunkar och applåder av dem med makt i samhället. Jag kanske till och med får bidrag för min ”antirasistiska kamp”. Men om jag kritiserar salafism, så kanske jag blir betraktad som ”islamofob”. Jag kanske råkar uttrycka mig klumpigt. Då kan jag blir uthängd av Expo och bli sparkad från jobbet. Jag kan till och med bli straffad för ”hets mot folkgrupp”. När det kommer till de gamla vanliga ”rasisterna” kan man dock säga vad som helst. Lagen om hets mot folkgrupp gäller inte majoritetssvenskar.

Dessutom kan inte svensken så mycket om salafism. I skolan, i medierna och av politikerna får man höra att man ska hata ”rasister”. Man ska hålla utkik efter alla tecken på ”rasism” och ”rasister” ska frysas ut, hängas ut och jagas bort. Men man får inte höra något om salafister. Så kunskapen är liten och medvetenheten låg. Och på grund av det mångkulturella splittringssamhället så lever muslimerna med invandrarbakgrund i sina egna samhällen. Många majoritetssvenskar vet inte vad som pågår där.

Är det något Sverige lider av idag, så är det svenskhatet. Hela det gamla etablissemanget tycks tävla i att nedvärdera svensk kultur. Köttbullarna är turkiska. Jultomten också. Att Sverige med sin lilla befolkning närmast är ett underverk med sina framgångar inom litteratur, konst, musik, vetenskap och teknik, ska inte nämnas alls. Här var alla barbarer tills massinvandringen kom berikade oss med ingenjörer från Somalia och Afghanistan. Och ingenstans är svenskhatet så starkt som inom den salafistiska rörelsen. Där hittar man det religiösa, fanatiska hatet mot svenskt kultur. Men lyssnar man på det gamla etablissemanget så är det islamofobin som måste bekämpas med miljontals skattekronor, medans inte ett öre går till att bekämpa detta svenskhat. Man skulle kunna tro att det var en så kallad islamofob som körde lastbilen på Drottninggatan och inte en fanatisk, svenskhatande jihadist.

Det är dock en sak som saknas i salafistrapporten. Och det är inte en liten sak. Jag tänker på frågan om invandringen. Man har skrivit en 250-sidors rapport om salafismen utan att nämna och undersöka roten till problemet, nämligen massinvandringen från islamvärlden. Salafismen, och islamismen överhuvudtaget, är ett invandringsproblem. Islam är en invandrarreligion. Utan etablissemangets ansvarslösa invandringspolitik hade vi inte haft denna växande salafism. Om vi ska komma till bukt med problemet måste första åtgärden vara asylstopp, sen får man titta på andra verktyg, som till exempel stimulera återvandring för dem som inte känner att Sverige är deras hemland utan hellre lever i ett kalifat.

I en ledare den 29 juni i den liberala tidningen Upsala Nya Tider under rubriken ”Salafismen har ingen plats i Sverige”, skriver man:

”Ännu mer forskning behövs om dessa parallella strukturer som inte har någon plats i ett demokratiskt samhälle.”

Bara för att nästa dag återgå till att heja på massinvandringen. Det går inte ihop. Man kan inte ena dagen säga att alla är välkomna och andra dagen att salafister inte har någon plats i Sverige. Har man massinvandring från islamvärlden, så får man salafism. Och massinvandring är inget bra sätt att hjälpa världens flyktingar. Vi kan hjälpa fler för mindre pengar i närområdet. Upsala Nya Tidning och andra vänstermedier är medskyldiga till att salafismen har kommit hit och fortsätter att breda ut sig bland muslimska ungdomar i framför allt våra mångkulturella områden. Efter decennier av propaganda för ansvarslös invandringspolitik saknar dessa medier  trovärdighet. Minst sagt.

39 reaktioner på ”Salafismen är ett importerat problem

 1. Bo Svensson skriver:

  Människovärdig tillvaro blir det där rättsordning råder och en global rättsordning att respektera, är en där det går den redlige väl: Man skall vinna terräng i kraft av sina förtjänster och inte i kraft av sina tillkortakommanden.

  Det är alltså inte för att man är för dum, för slö eller för stridslysten eller för att man skaffar måttlöst med ungar som det inte finns försörjning till, som skall berättiga ett folk att tränga sig in på de fredligas, flitigas och kompetentas territorium.

  Klarar man inte av att skapa människovärdiga villkor där man hör hemma, kan man be om goda råd av dem som vet hur man gör men inte dra iväg och fördärva fler länder.

  Det är inte välfärdsindustriella komplexet, socialism, feminism, liberalism, globalism eller någon annan extremism som är problemet. – Problemet är att fienden har makten över MSM och styr opinionen genom vad de fokuserar på och vad de underlåter att förmedla.

  Framlängesutveckling som resulterar i avancerad civilisation får man, där kamp om rang och välstånd är genom att fungera som en tillgång för sina medmänniskor: duktig och trevlig.

  För att det skall bli så, krävs rättsordning: Regler för samvaron som gör att det går den redlige väl men inte den som mördar och stjäl.

  Framlängesutveckling globalt har man, där det är genom sina förtjänster man vinner terräng på de inte lika förtjäntas bekostnad.

  Där det istället är genom att vara för dum, för slö eller för stridslysten eller för att man skaffar fler ungar än det finns försörjning till som berättigar en att breda ut sig på andras bekostnad, där är kursen satt mot avgrunden.

  Gillad av 2 personer

 2. Bengt Lönnberg skriver:

  Tack för ännu ett inlägg med information om islam och dess för svenskar i allmänhet svåröverskådliga aktiviteter.
  En detalj i rapporten som retar mig mest är att man i rubriken skriver ”utmaningar för det svenska samhället”. Varför skriver man inte som det är, nämligen problem. Ständigt dessa utmaningar, aldrig problem. Om man inte kallar saker vid dess rätta namn bagatelliserar man dem ju. PK i all sin bedrövlighet. Eliasson är ju ny chef på MSB.

  Gillad av 6 personer

 3. Lilla fröken PK skriver:

  PK-elitens hållning präglas av en delvis omedveten självgodhet. De är fast förankrade i ”alla mänskors lika värde”, vilket leder till en kulturrelativism och en nedvärdering av den egna nationen. För att vara progressiv måste man, som Jan Björklund i sitt Almrdaltal, varna för nationalismen, som han tydligen fr a ser som ett förstadium till fascism/nazism. Vi andra ser dock alltför väl vart den förda politiken under 2000-talet har fört oss och alla de sahällsproblem som härrör ur den helt urspårade migrationspolitiken.
  ETT parti har hela tiden haft rätt i sin kritik, men varit en ropandes röst i öknen. Må det kommande valet stärka SD och bli en kalldusch för övriga!

  Gillad av 5 personer

 4. ulsansblogg skriver:

  Reblogga detta på ulsansblogg och kommenterade:
  Tack för en god redogörelse Omar. Det krävs mycket information till det svenska folket för att de ska inse att främmande läror kanske inte passar in i ett sekulariserat demokratiskt samhälle.

  Gillad av 1 person

 5. Petrus skriver:

  På Mohamed Omar låter det nästan som om han tror att Upsala Nya Tidning inte vet vad man gör när man ivrigt hejar på invandringen av salafister trots att man ibland kritiserar salafism (t ex när man attackerar synagogor).

  Men Upsala Nya Tidning vet precis som alla andra stora medier samt 7-klöverpartierna exakt vad man gör. De vet om att salafism och massinvandring är dåligt för de som redan bor där. Att de ändå vill fortsätta med detta beror på att de snarast har ett mer uttalat svenskhat än salafisterna. Salafisterna är nöjda om alla svenskar konverterar till islam och kvinnorna börjar klä sig i burka. Upsala Nya Tidning nöjer sig dock knappast med detta. Det som de är ute efter att en gång för alla slå undan benen för nazism och dylikt genom att eliminera den genetiska basen för denna. Det är rätt sällan denna outtalade målsättning uttalas offentligt i Europa och Nordamerika även om det i sällsynta fall förekommer. Men man bör vara medveten om denna grundläggande drivkraft bakom invandringen. Den grundläggande drivkraften bakom invandringen är inte att vara snäll mot salafister. Utan att demografiskt bekämpa nazism och liknande. Alltså ungefär som när västländerna diskret hjälper Al-Qaida (Nusra-fronten) och liknande grupper för att bekämpa den sekulära, anti-israeliska Assad-regimen i Syrien.

  Gillad av 3 personer

  • jvk skriver:

   Precis de vill ha det så här. Kärnan och roten i pk-ismen är rasism, eftersom målet är påtvingad rasblandning, om det började med Kalergi vet jag inte men det är tydligt att det är målet, att ta stridslystnaden ur den vite mannen och utrota själva de människor som byggt det samhälle alla lever på nu, ingen skall i framtiden kunna peka på vita män och säga, det var mina förfäder som byggde den kyrkan, uppfann halvledaren eller kom på temperaturskalan. Wakanda får samma plats på Nationalmuseum som romerska riket eller vikingarna eller karolinerna. Muslimerna är mindre intresserade av ras än pk-isterna, de är nöjda med vår underkastelse.

   Gillad av 5 personer

 6. Underdog skriver:

  Bra som vanligt Eddie. Jag tror inte alls att UNT driver någon medveten folkutrotningskamp. De är bara för lata för att lära sig på riktigt och göra en djup analys. Om man vill veta varför den muslimska världen inte utvecklas och varför det saknas förutsättningar för att reformera Islam räcker det att läsa Adonis dialogbok ”Våld och islam” där han, inifrån religionen, förklarar varför det inte finns någon möjlighet att reformera en religion som har som utgångspunkt att såväl historien som framtiden tog slut i mitten på 600-talet av vår tideräkning. Det är, enligt islam, varken nödvändigt, nyttigt eller meningsfullt att söka någon mening eller utveckling därefter och den inställningen är helt inkompatibel med ett Sverige som kom på första plats i en nyligen genomförd mätning av innovationsklimatet i Europas länder. Den som inte är beredd att släppa den muslimska konservatismen bör därför lämna landet.

  Gillad av 2 personer

 7. Lars Bernhoff skriver:

  Omar har gjort ett fantastiskt bra utbildningsjobb för att lära oss andra som läser DGS att förstå hur den muslimska världen fungerar och tydliggjort hur den muslimska invandringen påverkar Sverige. Asylstopp är återigen ett uttryck för att vi i vår naiva i inställning till att omvärldens behov kan lösas i Sverige fått pendeln att göra maxutslag i andra riktningen från nästan fri invandring.
  Vi borde kunna skilja på de muslimer som respekterar sharialagar mer än svensk lag, de som är salafister men inte jihadister. I dessa sammanhang agerar Sverige okunnigt och naivt.
  Sekulariserade svenskar måste inse att religion är viktigare i alla andra länder. Alltså måste vi lära oss skilja på andra religiösa seder och bruk men främst vad som är acceptabelt för rättsstaten Sverige. Här i Sverige gäller svensk lag över alla religiösa regler. Jihadanhängare är helt förkastligt agerande och måste beivras tidigt. Shariaanhängare och falafister är en möjlig grogrund för osvenskt och samhällsfarligt agerande. Minimum är att de som är här får klart för sig de regler som gäller i det sekulariserade Sverige. Vi har inte lyckats med det än på ett acceptabelt sätt

  Gillad av 2 personer

 8. Jan Bengtsson skriver:

  Sluta tillåt byggande Salafistiska Moskéer!

  De uppfyller inte VÅR VÄRDEGRUND!

  Enbart predikan på svenska,
  underlättar för att förstå budskapet!

  Då behöver SÄPO färre tolkar…
  Underlättar dessutom anpassningen till det svenska samhället!

  OM/NÄR Sverigefientliga budskap sprids där,
  DÅ är bästa motmedlet RIV!

  Gillad av 1 person

 9. uppstigersolen skriver:

  Om militanta salafister vill gå tillbaka till det ursprungliga så frågar jag mig varför de använder bomber, maskingevär och andra nutida uppfinningar. Sen att de flyger (och inte på nån flygande matta) samt åker bil gör att jag anser att vi kan klassa dem som charlataner. De vill inte gå tillbaka till nåt ”ursprungligt”! De vill bara mörda och förstöra. De är precis som vänstermänniskor, avundsjuka på mer begåvade människor.

  Gillad av 1 person

 10. Elisabeth skriver:

  Som vanligt, ett strålande inlägg från Mohamed Omar.
  Det som hände Tomas Gür häromdagen gör mig ännu mer kritisk till Svenska Kyrkan. Gür, som bl a skriver krönikor i SvD, skulle hålla ett slags seminarium om invandring och integration, han valde att ha detta utanför Visby Domkyrka. Men personalen där, inklusive domprosten Hermansson, gillade inte det han sa och bestämde sig för att störa arrangemanget genom att börja ringa i kyrkklockorna. Denna fullständigt häpnadsväckande händelse har inte uppmärksammats i MSM. Däremot tar man i både morgontidningar och radio upp att Annie Lööf möttes av bu-rop under sitt tal vilket föranledde henne att hålla en lång utläggning om nazism och störande nazister . Detta gav henne nästan hjältinnestatus i MSM. I mina ögon är denna person näst intill extremist. En farlig sådan.
  Ja, det är absurt. Skulle inte förvåna mig om företrädare för SvK snart vandrar handihand med salafister.

  Gillad av 6 personer

 11. Rikard skriver:

  Hej.

  Alla problem med islam är importerade.
  Alla problem med, av och kring invandring är importerade.

  Islam är ett importerat hot; en varg bland fåren.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 8 personer

 12. jvk skriver:

  Problemet är inte salafism, det är islam. I stort sett alla troende muslimer tycker att det är bättre om kvinnor har slöja, alla tycker att man inte skall få skoja med profeten, ingen vill att deras dotter blir tillsammans med en icke-muslim, listan är lång. Det är en kultur som är inkompatibel med våra mest fundamentala värderingar, och den växer, och växer och växer.
  Det finns ingen mekanism idag i vår demokrati och våra lagar som förhindrar att Sverige om 30-50år är ett muslimskt samhälle med sharia, kanske om redan 10år så vill man ha muslimska enklaver.

  Att fokusera på salafism riskerar att tjäna syftet att man kan lura vanligt folk att det endast är en liten klick som man kan isolera, men också detta är fel. Var gömmer man lättast en salafist, jo, bland andra muslimer. Så ju fler muslimer, ju fler våldsbejakande muslimer, och jovisst,,det är de våldsbejakande som styr, den så kallade fredliga majoriteten är tyst och irrelevant. Var fanns mördande nazister, bland moderata tyskar. Vem bestämde? Inte var det de snälla iallafall.

  Gillad av 7 personer

  • observatör skriver:

   JVK – en sak kan förhindra att Sverige om något decennium utformas till det land , som Du fruktar kommer att hända.
   Omvärldens reaktion – statsledningen i Kreml i Moskva skulle omöjligt kunna acceptera en sådan utveckling i ett mycket nära grannland, och skulle känna sig tvingad att ingripa (kanske med USA:s goda minne). Och vad då svenska politiker anser är ointressant.
   Notera att avståndet från Stockholm till ryska gränsen är detsamma som avståndet Sthlm-Skåne.

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Problemet är mycket riktigt islam; en religion som – liksom Mohamed Omar påpekar – anser att tiden tog slut med Muhammed för närmare 1 500 år sedan.

   Precis som för alla våldsbejakande totalitära rörelser (nazism, kommunism, salafism) gäller saken att det räcker med att det finns en liten, välorganiserad, dedikerad och våldsbenägen minoritet för att hålla en hel befolkning i schack.

   Ur den synvinkeln har skribenterna rätt att det är salafisterna som ställer till problem.

   Men du, JVK, har rätt såtillvida att den oupplyste läsaren kan få för sig att problemet är litet på grund av att de är en liten minoritet.

   Islams styrka är dess drakoniska straff för dem som vill avvika från den stränga tolkning som salafisterna påbjuder. Högt uppsatta iislamiska ledare har påpekat att utan dessa stränga straff skulle islam bara vara en liten sekt.

   Så länge det inte finns en tillräckligt kraftfull rörelse som verkar för att islam rensar ut den politiska delen måste vi betrakta islam på samma sätt som en terrororganisation som håller 1.7 miljarder människr som gisslan.

   Gilla

   • Hamza yusef skriver:

    Hej Olle. Ni (den stora ganska ouplysta skaran) slriver ofta ”tolkning” vad syftsr ni alla på då ?. Koran och sunnah kan inte tolkas. Den är antingen använd fel (shia, sufi etc.) och dessa kan man med enkelhet se att de gör fel. Ex. När shia slår sig blodiga och koranen säger att man inte får skada sin kropp. Sufi dansar till musik m.m fast musik med instrument (förutom ”duff” är förbjudet) så det finns ingen ”tolkning” endast rätt eller fel, om Salafi följer vad som står skrivet, hur kan det då vara en tolkning. Däremot de som ”väljer o vrakar” i korar o sunnah, dom tolkar. De enda som följer islam i sann mening är Salafi. De vill leva och lära precis som mohammed (SAW) levde och lärde. Inte lägga till eller ta bort ”Guds ord och mening” ni skall dock veta att när ni vanligen tittar på sharia så ser ni endast 3-4 saker ni ogillar. Stening, hugga händer , gifte med 4 kvinnor osv. Men precis som sveriges rikes lag så finns det några sidor till ;-).

    Gilla

 13. Aurora skriver:

  Nej, det går inte att skandera mot salafister. Som du skriver så gäller lagen mot rasism och hets mot folkgrupp endast mot andra än den svenska och kristna folkgruppen. Mot svenskar och kristendomen gar allting för sig. Jens Liljenstrand i expressen är t.o.m stolt över att det gå att häda mot kristendomen och man kan vara illojal mot sitt land. MSB kan nu gamska riksllst presentera rn rpport som hämtat sina fakta från sådant som andra, med peststämpling som följd, redan konstaterat. Inget kommer ändå att hända. Därför är det nu ganska riskfritt att skriva. Om inte SD får över 50% i valet.

  Gillad av 3 personer

 14. KristinaF. skriver:

  Mohamed! En person som jag känner som jag misstänkt är salafist är med i Unga muslimer för fred och rättvisa. Han hävdar att de vill ge en positiv bild av islam i Sverige och att de inte anser att islam är lag. Jag har svårt att tro honom. I mina ögon är han fundamentalist, märks när han diskuterar bla kvinnans roll. Jag är ytterst misstänksam mot honom.

  Gillad av 2 personer

  • Hamza yusef skriver:

   Han är inte Salafi !!!!. Alla muslimer har samma syn på kvinna/man och dess roll. Har inget med salafi att göra.

   Gilla

   • Hamza yusef skriver:

    Tillägg till vad jag svarade… han är inte salafi och inte äns muslim om det du säger stämmer . ”Att han inte anser att islam är lag. ALLA muslimer vill ha sharia. Sharia är vår profets ord och handling i alla aspekter i livet. (Förenklat)
    Dock så tror jag inte att du förstod honom rätt. Eller inte ville. Man kan och får följa lagen i det landey man lever ”så länge det inte strider mot sharia”

    Gilla

 15. Fredrik Östman skriver:

  Trevlig artikel, men du har fel.

  Inte nog med att alla jihadister är muslimer, alla muslimer är jihadister. Det behövs ingen salafism för detta, det har pågått oavbrutet i fjorton hundra år. Salfismen är ett internt begrepp, ett uttryck för den ständiga nyrekryteringen av terrorister ur den muslimska umman. Det är inte lätt att få människor att begå vidriga och skamliga våldsdåd. Begrepp som salafism är till för att hjälpa till i utförandet av detta övertygande och rekryterande från det muslimska ledarskapets sida.

  Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Fredrik Östman; alla muslimer är inte terrorister; långt därifrån. Däremot ingår de, frivilligt eller ofrivilligt, i en terrororganisation.

   Om de inte bryter sig ur den måste vi, som inte tillhör den, betrakta varje muslim som åtminstone som en potentiell terrorist.

   Har vi den inställningen hjälper vi de krafter (de finns öppet; i vart fall i USA) som vill göra sig av med de politiskt betingade delarna av islam för att på så sätt göra slam till en religion bland andra religioner.

   De demokratiskt sinnade krafterna hjälpte ryssarna att göra sg av med kommunismen, tyskarna att göra sig av med nazismen. Nu är det dags för samma operation gentemot islam. (Först måste dock Trump utkämpa och vinna sin existentiella kamp mot globalisterna i USA!).

   Gilla

 16. Fredrik Östman skriver:

  Visst kan vi kalla terroristerna, dawaisterna och deras anhang islamister eller salafister eller jihadister eller guds små änglar, men bara så länge vi inte tror att det finns några verkliga muslimer, sådana som är beredda att alls agera för sin tro, som inte är sådana islamister, salafister, jihadister, eller guds små änglar. Jihadismen beskrivs och föreskrivs i Koranen. Man kan likna dess förhållande till umma, till den stora massan ”moderata” eller ”fredliga” muslimer som ångans i förhållande till ett glas vatten i ett slutet rum. Ångan som avdunstar från vattenytan syns inte och utgör bara en liten del av vattnet. Men så länge inte hela atmosfären i rummet är mättat med vattenånga, så länge inte islam helt dominerar hela jordklotet, stiger hela tiden mer vattenånga från vattenglaset intill dess att det är helt tomt. Det finns inga riktiga muslimer som inte är eller vid behov och tillfälle kommer att bli jihadistiska terrorister.

  Alla muslimer är jihadister.

  Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Jag förstår vad du menar. Du bara konfirmerar min tes om att det påbjudna våldet är en central del av islam.

   Gilla

   • Hamza yusef skriver:

    Den, men det påbjudna försvaret är en central del av islam.
    Om man blir satt i ett hörn så måste man göra vad man måste för att komma loss.
    Se barahärinne vad ni anser om Islam. Till slut slår man tillbaka.
    Läs på om islam ( inte bara det ni hör härinne,. Så kommer ni se att islam är mycker mer än de lögner ni lärt er i forum som detta. Kom till en moske och fråga frågor !. Gör en lista på frågor o fråga på, jag tror ni kommer annan syn än vad ni får härinne.

    Gilla

 17. Hamza Yusef skriver:

  De flesta av er härinne skriver om era ”fundamentala värderingar” o liknande så fina termer.
  Men är det inte så att det är just det ni saknar som är problemet, ni har inga fundamentala värderingar !
  era döttrar är ute på stan o dricker alcohol, innan de är gifta har de haft minst 20 olika män i sina kroppar och när de är 40 får de ”kris” och skiljer sig.
  Halvnakna springer de runt på stan i tights där man kan se allt. Hur kan man som föräldrar tycka detta är ok ?
  Men detta är ju en ev era ”fundamentala värderingar” att man ska få uppleva livet själv, göra som man vill, vara ”fri”. Men, om man vill vara fri från detta och bära niqab eller hijab, då är man hjärntvättat och sjuk salafi..
  vakna upp !!.
  Och Omar, man vill inte gå tillbaka till vad man ”tror” är den ursprungliga islam. Man följer vad som ”är” den ursprungliga islam. Koranen och Mohammeds (SAW) ord och handling.

  Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Alla har rätt till sin egen uppfattning i det demokratiska Sverige.. Du är muslim och följer koranen. Du gillar inte demokrati, yttrandefrihet och idén om könens lika rätt. Varför är du då i Sverige?

   Gilla

   • Hamza yusef skriver:

    Jag är född här med svenska föräldrar, finns dock fler svar på den frågan än ett.
    1. Svårt att lämna sin familj.
    2. Finns inga islamska länder (som följer sharia) så vart skulle man åka (säg inte saudi, pakistan etc. dessa regeringar följer inte sharia mer än till vissa små punkter.
    3. Om alla lämnar det land dom är i, hur ska vi då kunna göra det landet islamskt?.
    Kan du förklara vad demokrati är ?. Tror du/ ni verkligen vi har demokrati här ?. Yttrandefrihet ?. Min son fick orosanmälan på sig (14år) då han sa att han inte ville se den film de visade i skolan på 2 män som kysste varanndramed tunga o allt. Han sa då fy faan, blgjävlar o gick ut. Han fick då veta att han både var homofob och att han inte fick uttrycka detta (trots yttrandefrihet) var är demokratin, den finns endasr om du infinner dig i ledet… kolla hur vår demokrati möts när SD vill hälsa på sina politikkollegor . Då klagar ingen på att man inte tar i hand !!. Om muslimer gör samma så är man kvinnohatare eller mans hatare. Demokrati.. patetiskt.

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   På vilket sätt tänker du att ska ”slå tillbaka”? Mot vilka då? För all del; Salman Rushdie plockade fram Satansverserna ur koranen och då blev det ett j-la liv. Lars Vilks rondellhund; ska han avrättas?

   Du får åka vart du vill men om du vill göra Sverige till islamskt land kommer jag att kämpa emot med alla mina krafter.

   Demokrati och yttrandefrihet innebär att man kan uttrycka sig precis som du gör nu. Det är dock långt ifrån säkert att du får så mycket medhåll som du önskar.

   Om du är född i Sverige och jobbar på universitet vill jag rekommendera en förkovran i svenska språket. Din svenska verkar lite hemmasnickrad.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.