Jesus och Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna

Patrik Engellau

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är ett märkvärdigt dokument som vi borde läsa och begrunda i stället för att bara prata om i devota ordalag (som vi brukar göra). Den antogs år 1948 och är i själva verket ett slags programförklaring för en internationell välfärdsstat innan ens de nationella välfärdsstaterna etablerats. (Först i 1974 års regeringsform gjorde Sverige den typ av sociala utfästelser – till exempel att ”trygga rätten till arbete, bostad och utbildning” – som FN lanserat ett kvarts sekel tidigare.)

I deklarationens första paragraf stadgas att alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter samt att de bör handla gentemot varandra i en ”anda av broderskap”. (Där är något skumt. Det står ”broderskap” i det engelska originalet och det gjorde det antagligen även från början i den svenska texten. Men den svenska texten är nu ändrad till ”gemenskap” vilket troligen är en mer feministisk formulering som dock betyder något annat.)

Var och en av oss är alltså skyldig att behandla alla andra som bröder, inte bara våra nära och kära, utan också varje annan individ på jordklotet, vare sig vi känner vederbörande eller inte. Detta är långt ifrån en ny tanke, men den är mycket radikal och knappast implementerad någonstans. För Jesus, som är en mycket mer krävande typ än vad kyrkan vill erkänna, var detta huvudbudskapet. Vi skulle älska vår nästa som oss själva och inte sätta våra släktingar och vänner framför någon okänd behövande. (Man minns den svenske diktaren Bengt Lidners bekanta rader: ”På Nova Zemblas fjäll, i Ceylons brända dalar, Hvar hälst en usling fins, är han min vän, min bror”.)

I tjugofemte paragrafen ger FN exempel på vad detta kan betyda. Där stadgas att ”alla har rätt till en levnadsstandard som är tillräcklig för hans och familjens hälsa och välfärd inklusive mat, kläder, bostad och medicinsk vård och nödvändig social service”. I nästa paragraf tillkommer rätten till gratis utbildning, ”åtminstone på elementär- och grundnivå”. I tjugofjärde paragrafen fastställs envars rätt till ”periodvis betald ledighet”.

Om vi tar FN på orden och antar att det skrivna faktiskt är det avsedda och att det inte finns några dolda förbehåll i hemliga protokoll vid sidan av den offentliggjorda deklarationen så öppnar sig hisnande perspektiv. När som helst kan du bli kontaktad av en familj i Tchad som begär att du ska utöva det stipulerade broderskapet (eller ”gemenskapen”) och finansiera deras matbudget, hyra, skolavgifter och dessutom betala för deras sommarsemester.

Löjligt och tillspetsat resonerat av mig? Jag läser bara innantill. Det står så. Man kan förstås hävda att resonemanget är tillspetsat i den meningen att familjen i Tchad i verkligheten inte insett vad deklarationen om de mänskliga rättigheterna ger dem för möjligheter och att de därför aldrig skickar en räkning. Visst är det så. Men det hindrar inte att deklarationen, som den är formulerad, ger dem dessa rättigheter.

Man vet förstås inte om det där med broderskap (eller ”gemenskap”), som fastställs i första paragrafen, verkligen är avsett att utövas så individuellt som jag ovan antagit. Visserligen står det så i texten och visserligen skulle Jesus ha tolkat det på det viset, men det är ändå svårt att föreställa sig att FN verkligen avsåg att lägga ansvaret på var och en individuellt. Jag tror att FN menade att det var statsmakterna i de olika länderna som skulle ta ansvaret (med broderlig – eller ”gemensam”- finansiering från medborgarna i respektive länder).

Det ändrar emellertid inte så mycket. Det ansvar FN lägger på varje stat gäller inte bara de egna medborgarna, utan alla människor i hela världen. Som FN menat det bör familjen i Tchad inte skicka räkningen till dig, som enskild medborgare, utan till Försäkringskassan, som representant för dig och övriga svenska medborgare.

Frågan är om inte de massor av människor från fattiga och eländiga länder som nu som nu söker sig till den rika världen inte i själva verket på något intuitivt sätt förstått vad det är för utfästelser vi gjort och nu kommer för att kräva sin rätt. De som tror på en globalistisk konspiration mot nationalstaterna får här kanske vatten på sin kvarn. Konspiratörerna, med presidentänkan Eleanor Roosevelt i spetsen, förmådde i december 1948 en generalförsamling med 48 stycken ja-röstande medlemsländer att anta deklarationen (varav dock bara 13 i-länder, nämligen Belgien, Australien, Danmark, Island, Grekland, Frankrike, Nya Zeeland, Nederländerna, Luxemburg, Sverige, Norge, USA samt Storbritannien).

Sedan var det bara att vänta ett halvsekel på att en migrantinvasion mot Europa skulle förverkliga de högtflygande målen och konspirationen nå sin fullbordan.

Som jag ser det finns det bara två hederliga förhållningssätt i den uppkomna situationen: antingen följer vi deklarationen om de mänskliga rättigheterna och tar konsekvenserna eller också säger vi upp deklarationen.

39 reaktioner på ”Jesus och Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna

 1. Bo Svensson skriver:

  Deklarationen i fråga bör snarast bytas ut mot något mera genomtänkt. – Läser man den bokstavligt, är det mest en massa nonsens och försöker man hitta andemeningen, är det för dumt.

  Som jag ser det, finns det välgrundade i att älska alla andra varelser som sig själv, i att de ÄR du själv: Medvetande är insidan av skeendet. – Det välgrundade i att inte göra det, finns i villkoren för vår existens.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Något mera genomtänkt skulle handla om det angelägna i att skapa regelverk som resulterar i framlängesutveckling: Som gör att människosläktet blir klokare, friskare och vackrare och att livsmiljöns fullödiga fortbestånd tryggas. – Och att fungerande incitament skapas för återhållsam reproduktion.

   Gillad av 1 person

 2. Aurora skriver:

  Nu blev väl tolkningen tillspetsad. Det står visserligen att ’alla har rätt till…..’ men det betyder väl i första hand varje lands skyldighet gentemot sina egna medborgare. Tchad har skyldigheter mot sina medborgare. Det står ju inte att just Sverige har skyldigheter mot en medborgare från Tchad. Sedan vill jag påminna om att de muslimska länderna, inkl troligtvis Tchad, inte accepterat FNs deklaration om mänskliga rättigheter utan tagit fram en egen Kairo-deklarationen var innehåll är annat och i vars inledning görs klart att deklarationen lyder under sharia-lag. Det ska man ha i minne när man naivt tror att den i Sverige verkande organisationen för muslimers mänskliga rättigheter driver de mänskliga rättigheter som vi kopplar till FNs deklaration. Nej, det handlar om andra rättigheter. Och det finansierar Sverige med skattepengar.

  Gillad av 11 people

 3. Petrus skriver:

  Patrik Engellaus implicita tolkning av Jesus, i alla fall om man läser hela Nya Testamentet, är att gå för långt.

  Däremot kan den väl stämma om man tittar på dagens majoritetsriktning i Svenska Kyrkan. För dem är det viktigare att stödja familjen i Tchad än din egen familj, typ. Gör du det kommer du till himlen.

  För den dominerande minoritetsinriktningen (Frimodig Kyrka) i Svenska Kyrkan samt teologiskt likartade rörelser som pingst och Livets Ord så är det viktiga inte länder med färgade människor som Tchad utan i stället, på motsvarande vis, Israel. Den som klagar för mycket på att Ben Gurions sedermera livvakt knallade ner FN-medlaren Folke Bernadotte år 1948 eftersom han tog FN:s officiella ståndpunkt att t ex kristna palestinier (30 % av de fördrivna) skulle få återvända/inte fördrivas kan t ex ligga risigt till om man vill komma till himlen. Folke Bernadotte var f ö enligt samma människor typ antisemit eftersom han inte ställde högre krav än Hillel Storch (den judiske medförhandlaren) år 1945 på att de Vita Bussarna inte skulle ta de judiska fångarna sist. (Det sistnämnda är väl dock i och för sig något man kommit på de senaste 10-15 åren.) Personer med Frimodig Kyrka-teologi är f ö rätt vanliga i kommentarsfälten här på Det Goda Samhället.

  Gillad av 1 person

 4. Fredrik Östman skriver:

  Vi levde länge med denna smörja utan att bli galna. Om vi nu har blivit galna, varför är smörjan orsak till detta, och på vilken grund skall vi antaga att vi blir kvitt vår galenskap bara genom att göra oss av med smörjan?

  Är inte din fullkomligt abstrakta uttolkning, som inte tar hänsyn till några fysiska och politiska och kulturella fakta alls, utan plockar påståenden hej vilt och förbigår alla andra med tystnad, snarast bara ytterligare ett exempel på i bästa fall smörja, i värsta fall galenskap?

  Gillad av 1 person

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  Deklarationen bör sägas upp eller skrivas om. Det borde ju vara uppenbart att ansvaret måste ligga på de enskilda länderna.

  Den logiska lösningen är annars att de enskilda länderna bör upphöra och all nationell administration för överföras till FN. I den anda som råder i dag i Sverige skulle ju Sverige kunna ta ledningen i en sådan transformation och göra landet till ett FN-protektorat. Sedan följer kanske Norge och sedan är transformationen i full gång. Den svenska överheten kommer vips att anamma för då blir de FN-tjänstemän och slipper all trist svensk skatt och får kanske bo en del av tiden i New York.

  Låt mig föreslå att MP och/eller C tar up detta på sitt program inför det förestående valet. De kommer då att få så där 85% av alla röster och sedan är saken klar. Hurra! Alternativt kan partierna göra en DÖ efter valet vilket är ett bra sätt att strunta i alla korkade väljare som inte begriper sitt eget bästa .

  Det är precis så som den nya sköna världen kommer att uppstå.

  Gillad av 6 people

 6. R.Nilsson skriver:

  ”Det engelska originalet”?
  Är engelska ursprungsspråket i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna?
  Alla tycks ta detta för givet? Men det kan ju lika gärna vara franska eller ryska eller kinesiska.
  Men det borde framkomma om man tar reda på vilka som formulerade deklarationen.

  Gillad av 1 person

 7. JAN BENGTSSON skriver:

  Dags att säga upp den!

  Tillika även Barnkonventionen,
  skapad av exakt samma andas destruktiva samhällsnedbrytande krafter!!!
  Så även Flyktingkonventionen!
  Som man bäddar får man ligga…

  Gillad av 5 people

 8. Magnus skriver:

  FN är en NWO med en öppen och tydlig agenda. Läs konventionerna och läs agenda 21 och agenda 2030. FN är likt EU en organisation för globalister som vill styra vår värld där alla är världsmedborgare utan gränser, utan skydd och utan möjlighet för varje folk att kunna påverka sina öden. En demokratilös värld proppfull av rotlösa människor i fattigdom medan de som styr lever i lyx i reservat. En kommuniststat som utnyttjat ord som fri rörlighet, allas lika värde, demokrati, mänskliga rättigheter, social konstruktion, jämställdhet, mångkultur likt en ”lycklig” United Color of Benetton reklam och att mångfald är en styrka osv.

  Globalisterna styr världen med sitt kapital. För att minska deras egna investeringar i organisationer som splittrar och marknadsför de vackra orden så har de infiltrerat de politiska etablissemanget i västvärlden. Denna strategi har varit mycket lyckosam för globalisterna då alla inom välfärdskomplexet skyddar nu sin egen försörjning. Ett självspelande piano försörjd av oss skattebetalare.

  Etablissemanget kallar föraktfullt dessa fakta för ”konspirationsteorier”. Tillåt mig le.

  Gillad av 3 people

 9. Erik Bergman skriver:

  Problemet med alla mänskliga RÄTTIGHETER som kostar pengar är att det också innebär SKYLDIGHETER för andra människor att arbeta åt de som inte själva kan tillgodose sina ekonomiska behov.Med varje RÄTTIGHET följer alltså motsvarande SKYLDIGHET för någon annan. I vilken utsträckning är detta rimligt?

  Gillad av 1 person

 10. Jan Andersson skriver:

  Som alla avtal måste de ses över och moderniseras med jämna mellanrum när förhållandena ändras. Annars kommer endera sidan av högst förnuftiga skäl att avvika från avtalet och då finns det ändå inget ”avtal” längre.

  Gillad av 1 person

 11. steffoth skriver:

  Glöm inte bort att vi enligt Jesus ska akta oss för falska profeter som kommer förklädda till får men som till sitt inre är rovlystna vargar och ondskans hantlangare.

  Så det betyder väl att vi inte ska öppna våra hem för vem som helst? Jag gör det i alla fall inte.

  Gillad av 3 people

 12. Jvk skriver:

  Jag slås ofta av hur folk tar det de läser bokstavligt, för mig är istället att approximativa teorier i bästa fall, halvt missförstådda av oss, och alla lägger till och drar ifrån och skapar sin verklighetsbild. Newtons gravitationsteori är approximativ och det är Einsteins också men de fungerar bra om man vet när man skall sluta applicera dem. Jag tror därför att Patriks perspektiv är riktigt, de som saknar djup och eftertanke läser alla dessa teorier och historier, kommunism, socialism, liberalism, eller deklarationer som FNs, eller Bibeln och Koranen, och tar dem bokstavligt. Sanningen om det finns någon finns mellan raderna, läser man mellan raderna på socialism så finner man ondska, läser man nya testamentet så finner man många bra råd om livet, men man skall inte ta allt bokstavligt. FNs deklaration verkar skriven i socialismens anda och dessutom precis efter andra världskriget och är full av saker man skall ta med en nypa salt. Det är lustigt att de som verkar ta sina dogmer mest bokstavligt är de som ställt sig längst ifrån religionen, socialisterna, och nu pk-isterna, man är desperat efter absoluta sanningar och det är därför FNs dokument blivit så farligt, alla vet att Jesus inte gick på vattnet och man avfärdar därför hela Bibeln, men FNs dokument läses som man läste Bibeln medan de flesta fortfarande kunde fås att tro att han gått på vattnet.

  Jag såg nyligen en dokumentär om andra världskriget och det var verkligen ett världskrig, men det slående är att alla de människor som nu är offer och migrerar till väst nästan inte figurerade alls, det är väl i denna anda FNs dokument är skrivet, stöpt i en sorts naturlig imperialism där endast väst och dess i imperier, och japanerna, på allvar var aktörer. De andra var irrelevant statister, alla araber alla afrikaner och folk i Asien, man såg dem som ofarliga och irrelevanta när FNs dokument skrevs, man körde runt med stridsvagnar i öknarna, landsteg på öar eller intog länder och ländernas befolkningar var om något, irrelevanta. Så dokumentet erkänner bara den ondska som kom ur främst västerlandet och tog västs överlägsenhet som en outtalad självklarhet, och att alla kommer att spela efter västs regler. Så är ju inte fallet som vi nu ser till vår förskräckelse då detta dokument har blivit islams främsta vapen mot oss.

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Det är riktigt, man ska inte ta dina utsagor bokstavligt, inte heller Handelshögskolans kurser, vi menar ju så olika saker med GOD/OND, socialism, Palme och Geijer och Löntagarfonder. Inte var Löntagarfonderna det man bokstavligen förde fram, det var ju neo konservatism ut i fingerspetsarna och vi vet ju alla att ingen ekonomisk modell har något som helst med verkligheten att göra och inte heller Einsteins teorier, i verkligheten har man ju aldrig varit på månen, det förstår vi ju när vi betänker att Newton och Einstein inte ska tolkas bokstavligt. Socialkonstruktivisterna på Södertörns Högskola har rätt, mitt genus är mitt eget, jag är en katt! Nu ska det ju bli lag på att man bestämmer genus själv också, men inte ska vi ta det bokstavligt inte. Jag är en katt.

   Såg fyra vildsvin med kultingar idag. Ta det inte bokstavligt. Men jag såg dem!

   Gilla

 13. Jaxel skriver:

  Det känns något orealistiskt att föreställa sig att Sverige skulle säga upp eller annan FN-konvention. Detta hindrar förstås inte att det är förtjänstfullt att diskutera dem.

  När det gäller flyktingkonventionen och migrationen är det dock tveksamt hur stor betydelse konventionen har. Sverige har ju, såvitt jag förstår, i Utlänningslagen (kap 4) bestämt sig för att vara mer generös än vad konventionen kräver. Förutom flyktingar så erbjuder Sverige skydd också för alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande. Rent språkligt är det svårt att förstå distinktionen mellan dessa två kategorier. Lagen innehåller dock en del specificeringar. Övriga skyddsbehövande inkluderar människor som på grund av miljökatastrof inte kan återvända.

  Galenskaper tycks vi vars rätt bra på att självständigt hitta på (för att parafrasera Fredrik Ö).

  Sverige kan komma att bli tvunget att ta emot stora mängder flyktingar till följd av klimatförändringen, t ex vid svår torka. Å andra sidan är ju detta ett icke-problem enligt majoriteten som frekventerar denna blogg.

  Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Varför skulle just Sverige vara det lämpligaste landet för folk att flytta till? Svenskar som lämnat arbetslivet flyttar i många fall till varmare länder. Länder som dessutom exporterar mat medan Sverige redan idag importerar mat. Dessutom kan man inte bo i enkla bostäder i Sverige pga klimatet. Huruvida det blir en klimatförändring framöver och om det blir kallare eller varmare kan man alltid diskutera. För min del gäller att man får vänta och se, eftersom vi inte vet.

   Gilla

 14. oppti skriver:

  Rättigheter utan skyldigheter ger farligheter.

  I dag sänds rapporter från sjukhus i Gaza. Vidriga scener där skadade inte får den vård de behöver. Vi borde hjälpa dem.
  Fast hur uppkom skadorna?
  Var det naturkatastrof eller kunde det undvikas.

  Gilla

  • Ulrika skriver:

   OPPTI

   Hjälpa hur? Hamas vägrade släppa in hjälp till Gaza! Hamas betalade för transport till gränsen, $100 till en familj och $500 till de sårade. Planen var att massorna skulle infiltrera Israel och massakrera israeliska civila som bor bara ett par minuter från gränsen. En fredlig protest? Icke!
   Men större delen av medierna i väst svalde kroken.

   Gillad av 1 person

 15. Willy Lindqvist skriver:

  Eftersom de islamska länderna tagit avstånd från FN:s deklaration, har muslimer, såvitt jag kan förstå, inga mänskliga rättigheter i FN:s anda, och vi inga skyldigheter gentemot dem.

  Gilla

 16. Magnus Rosensparr skriver:

  Jo, det är ju självklart att Jesus kunde formulera sig som han gjorde. Han var ju en gud, allsmäktig och dessutom son till sig själv. Vi vanliga dödliga människor kan dock inte leva efter allt det flum som produceras i FN. Vad FN:s löften är värda såg vi i Rwanda 1994.

  Gillad av 1 person

 17. Peter skriver:

  Patrik Engellau har missförstått Jesus! I Lukasevangeliet kap 10:28-37 definierar Jesus (i liknelsen om Samariten) vem ens näste är. Det är INTE varje människa på jorden, utan de som agerar kärleksfullt mot oss själva. Reciprocitet är en förutsättning, menar Jesus. Socialt tryck, formella positioner och liknande har ingen betydelse för näste-skapet, menar Jesus. Vi kan lugnt ignorera anspråk från individer som struntar i våra behov, menar Jesus.

  Gillad av 2 people

   • educaremm skriver:

    Den här berättelsen, eller förklaringen, eller liknelsen, är mycket intressant, och kan anses ha fler förklaringsperspektiv….

    Alltså den berättelse som blir berättad för de judiska lärjungarna som då menas fråga Jesus om VEM som är min nästa, (när de av Jesus blivit tillsagda om att – Du skall älska din nästa såsom dig själv – …), om Den barmhärtige Samariern (som alltså INTE ansågs vara tillhörig till den judiska folkstammen), det är en intressant berättelse ur flera perspektiv….

    Det berättas alltså att en judisk man blivit slagen och rånad, och ligger hjälplös invid vägkanten. Förbi går både en skriftlärd , en levit och en rabbin (om jag minns rätt), som alla då menades vara judar, utan att vilja ingripa och hjälpa sin drabbade judiske medbroder.

    Men, den som då inte var judisk, utan just en främling till den judiska folkstammen, alltså en Samarier, hjälpte den judiske mannen som blivit utsatt för ett rånöverfall. Samariern för den hjälplöse till skydd och vård, samt utlovar värdshusvärden att stå för ytterligare eventuella kostnader för omsorger om den bestulne och skadade.

    Så frågar då Jesus sina lärjungar: – Vem är DEN mannens (dvs., den skadade, rånade, judiske, hjälplöse mannens) nästa?…

    De svarar då att, för just den mannen, som blir hjälpt av en ICKE-JUDISK MAN, så var denne Samarier ÄNDÅ just hans nästa, just därför att han hjälpte honom när han befann sig i nöd. Någon som den skadade judiska mannen alltså skulle älska – såsom sig själv – , även om hjälparen inte automatiskt kunde anses vara – såsom honom själv – …
    ÄVEN OM denne Samarier alltså INTE VAR en Judisk man, (som då på ett s.k. naturligt vis kunde betecknas som hans nästa (såsom alltså varande just en judisk man som han kunde förväntas att älska som sin broder och folkfrände), så var den hjälparen ändå för den hjälplöse – hans nästa – .

    När Jesus då säger: – Gå du och gör likaledes, så kan man tolka det som att Hans budskap till Sina lärjungar, alltså till – De förlorade fåren ur Israels Hus- , var att inte behöva göra urskiljning mellan vilka som tillhörde deras egna judiska folkstam, (som då kunde ses som naturligt att vilja älska), och de som inte tillhörde den folkstammen, NÄR och OM alltså även en icke-jude eventuellt var en – Barmhärtig, Hjälpsam och Medlidsam – , person, och då kunde ses som – en nästa – som skulle älskas som – sig själv och de egna – .

    En sådan främling, en Samarier, alltså en icke-judisk man, menades OCKSÅ kunna älskas och ses av en judisk man såsom hans nästa att älska som sig själv, även om denne i ett perspektiv…
    Alltså just för den skadade judiske mannen, som blev hjälp, av en – främling – så blev för just denne Samarier en person att kunna älska – såsom den skadade judiske mannen då kunde antas älska sig själv och just för att den icke-judiske Samariern verkligen hade varit hans nästa, i den judiske mannens nödsituation…(där flera av hans egna s.k. bröder eller folkfränder ur samma folkstam, då menades ha gått förbi honom…)

    ..

    Gilla

   • educaremm skriver:

    Korr.

    En sådan främling, en Samarier, alltså en icke-judisk man, menades också kunna älskas och ses av en judisk man såsom hans nästa att älska som sig själv, även om denne i ett (naturligt?) perspektiv alltså inte kunde betecknas som verkligen varande – hans nästa – …..

    (Och särskilt i en ofta tumultartad tid när olika folkstammar ofta befann sig i bråk, i kontroverser eller i öppna konflikter mot varandra, och ofta lätt istället kunde betecknas som potentiella fiender och som farliga främlingar, och såsom sådana inte alls så lätt och enkelt kunna betecknas som några – nästa – att kunna älska – , såsom sig själva – ….?)

    Gilla

 18. Andorrs skriver:

  Jag antar att den svenska varianten är hämtat från det dåliga samvetet över att vi hade rasbiologiska institutet en gång i tiden.

  Gilla

 19. Richard skriver:

  ”Frågan är om inte de massor av människor från fattiga och eländiga länder som nu som nu söker sig till den rika världen inte i själva verket på något intuitivt sätt förstått vad det är för utfästelser vi gjort…”

  Inte ”intuitivt”. George Soros har delat ut manualer som beskriver vilka ”rättigheter” de har och hur de ska göra för att ta del av dem.

  Gillad av 2 people

 20. Lennart skriver:

  Är det en tillfällighet att FN;s deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs samma år som den sionistiska staten utropades? Färgerna i respektive organisations flagga är också densamma. FN;s symboler har anknytning till frimureriet, detsamma är fallet med den sexuddiga stjärnan (I Bibeln sannolikt omnämnd som ”er gud Remfans stjärna, Apg. 7: 43). Frimurarna drömmer om en enad värld och detsamma gör världssionismen. Socialismen/kommunismen och sionismen har samma rötter, nämligen Moses Hess som kallades kommunistrabbinen men också den förste sionisten. Hess var mentor åt Karl Marx och Friedrich Engels. Samme man var även en rasist som ansåg att klasskampen var sekundär i förhållande till raskampen. Därför förintade Marx’ och Engels lärjungar, bolsjevikerna, alla som kunde definieras som över- och medelklass i Ryssland från 1918 och framåt. Nästa offer blev det tyska folket 1944-1947. Idag har massmigration blivit ett vapen där den vita rasen är måltavla för förstörelse. Svenskar och tyskar är särskilt utsatta. Vi svenskar räknas inte ens som ett folk officiellt men enligt engelska Wikipedia är vi en germansk folkstam.

  Gilla

 21. S39 skriver:

  Lars Lindström på EXPRESSEN har mage att vräka
  av sig vad som helst.
  Att bara tänka tanken att vid kristider deportera svenska fattigpenionärer
  och fråga sig vem som vill ha dem.
  Det är till att sjunka så lågt som journalist att tycka sig vara förmer än de
  som byggt upp landet .
  Vi pensionärer är också människor med egenvärde fastän Ni journalister
  har annan åsikt, men vi är bra när vi köper era lösnummer.

  Gilla

 22. olle reimers skriver:

  Patrik; jag bestiider på det bestämdaste dn tolkning att detta skulle gälla som en rättighet för alla individer gentemot ALLA stater. Den gäller gentemot den nation man tillhör.

  Stadgan är en deklaration från medlemsstaterna att ge sins medborgare de rättigheter som står i stadgan.

  Det finns inte någon särskild bestämmelse som begränsar rättigheterna på det sätt som jag påstår, det är sant. När man skriver text av det här slaget försöker man undvika att skriva in begränsningar av det slaget eftersom de med följer ytterligare krav på begränsningar o.s.v. Snarare ser jag det som ett tecken på att man inte vill låta enskilda stater kunna smita undan med hänsyn till en sådan begränsning.

  Deklarationen är något som är en förpliktelse mot de egna medborgarna plus de personer som kommit som flyktingar till något av traktatländerna. Den riktar sig inte till icke-medborgare som av någon annan anledning befinner sig på annat territorium.

  http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html

  Gillad av 2 people

 23. Lars skriver:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights
  Intressant ämne. Jag är inte insatt, men wikipedia artikeln konstaterar att deklarationen om mänskliga rättigheter inte var legalt bindande.

  http://www.un.org/en/sections/universal-declaration/human-rights-law/

  Genom att gå in i legala konventioner förbinder sig länder följa dessa.
  Men till detta behövs en jurist! Vanligen är, vad jag förstår, lagar giltiga inom ett land och inte i andra länder, så internationella konventioner måste införas i det egna landets lagar helt eller delvis för att vara giltiga inom landet.

  Jag har svårt förstå att Sverige har skyldighet att ingripa i andra länders affärer, inte ens om det berör svenska medborgare och andra länders lagar. Lagrådet och remissinstanser fick ju nyligen regeringen att dra tillbaka ett förslag om att svensk lag skulle gälla svenska medborgare utomlands vad gällde sex med barn. Konsekvenserna av den typen av lagstiftning som berörde förhållanden i andra länder och deras lagstiftning skulle bli för omfattande. Flyttar man exempelvis till Spanien så gäller spanska lagar, inte svenska. EU gemensamma lagar implementeras i svensk lagbok för att vara giltiga i Sverige.

  Läser man wikipedia artikeln ser man ju (även länkar därifrån) att de mänskliga rättigheterna införts i delar hos olika länder och en del står helt utanför.

  Gillad av 1 person

 24. Östanskog skriver:

  Nu raljerar herr Engellau om Jesus igen, närmare sagt om Bibelns ord om Jesus. Ingen vet vad Jesus (nu antar jag att ”hen” överhuvudtaget fanns ) har sagt. På riktigt. Punkt slut.

  Herr Engellau är en pärla inom nutida teologin. Han manifesterar teologins eviga problem med graciös klarhet! Kan vi få herr Engellau utnämt till hedersdoktor i teologin, någon?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.