Plåtryttare

Anders Leion

(Vår tid är de snabba känslornas. Eftertanke hinner aldrig eller sällan hindra det plötsliga känsloutbrottet. Det sker ofta också här, i dessa spalter. När invandringen diskuteras framförs ofta åsikten: Kör ut dem bara! Sällan diskuteras hur detta skall ske. Så vitt jag förstår förutsätter detta en erdogansk diktatorisk makt. Inom demokratins ram kommer lösningen däremot att bygga på kompromisser, och alltså präglas av olika gråskalor av försiktighet och djärvhet, av förnuft – och förstås, känsla).

Hur uppkom den svenska nationalstaten med dess unikt starka ställning för bondeståndet och med koalitionen mellan detta stånd och kungamakten, den som hindrade adeln från att göra sig så bred som den gjorde på kontinenten?

Det var träden, tror jag. De hindrade adeln från att använda det bepansrade kavalleriet till att slå ned bönderna. Dessa kunde dra sig in i skogen, när de hotades av nederlag. I skogen blev ryttarna löjligt orörliga. Bönderna förblev fria.

Plåtryttarna kom inte bara med en kontinental vapenteknik. De kom också med idéer om hur samhället skulle konstrueras. De ville att deras klass skulle styra.

Idag är vi utsatta för en annan invasion. Hundratusentals invandrare försöker, och lyckas ofta, ta sig in i landet för att bosätta sig här. Också de kommer med nya idéer. Skogen är inte till någon hjälp. De kommer över haven eller genom luften.

Hotet, mullret från rytteriet var mycket påtagligt. Hotet från den nutida, utomeuropeiska invandringen är svårare att utskilja, men kan på sikt helt omvandla det svenska samhället till något vi svenskar inte alls vill ha. Vill man ha en uppfattning om vad som kan hända, kan man betrakta utvecklingen i Uppsala.

Vem vill ha något att göra med denna stad? Ingen som inte måste. Det kommer på sikt att skada också universitetets verksamhet, vid sidan av mycket annat. Alla vet också vad som hänt i Malmö och på många andra håll i landet.

Varför har detta tillåtits ske? Vem är ansvarig? Och hur skall denna moderna invasion stoppas?

Vem vill ha något att göra med denna stad? Ingen som inte måste. Det kommer på sikt att skada också universitetets verksamhet, vid sidan av mycket annat. Alla vet också vad som hänt i Malmö och på många andra håll i landet.

Varför har detta tillåtits ske? Vem är ansvarig? Och hur skall denna moderna invasion stoppas?

Otyglad känsla förklarar mycket av beredvilligheten att släppa in invandrare. Vem kan stå emot den känsla av medlidande och därmed vilja att göra något som uppstår vid anblicken av en liten, drunknad pojkkropp, liggande övergiven i strandkanten? Vilken redaktion kan motstå frestelsen att i långa utläggningar spela på dessa känslor? Den som samtidigt vill tala om följderna av en alltför vidöppen famn mot omvärlden, stigmatiseras som omänsklig.

Men det finns också mycket av kalkyl bakom den under många år ökade invandringen. Reepalu och andra inom socialdemokratin såg en för dem gynnsam invandring av nya sympatisörer, andra kommunalmän såg en möjlighet att fylla då tomma lägenheter och skapa lite inflöde av pengar till kommunens kassor. Borgerliga politiker såg ett sätt att slå sönder välfärdsstaten och sänka lönerna på arbetsmarknaden. Ingen var villig att diskutera dessa bevekelsegrunder då – och är det ännu mindre idag. Än mindre var man villig att se och diskutera vilka vidare följder politiken hade på det svenska samhället.

Om nu denna beskrivning är i huvudsak riktig – hur skall då en förändring kunna komma till stånd? Alla som ropar på hårda tag, som ser en storskalig utdrivning av invandrare ur landet är drömmare. Jag vidhåller att det är effektivare att arbeta med människor än mot. Polisen är redan nu överansträngd. Den kommer ändå ha tillräckligt många att jaga.

Men det finns också att politiskt ansvar att utkräva. Hur skall man kunna ställa moderaterna och socialdemokraterna och de andra till svars? Genom att inte rösta på dem förstås. Kommer det vara möjligt att samla tillräckligt många röster för att lägga dem på det enda parti som fört en konsekvent och förnuftig invandringspolitik, dvs SD? Kanske, kanske inte. (Det finns också andra alternativ, men de är orealistiska.)

Om alla gör som min gamle, numera tyvärr framlidne vän, Sydney – the hardworking DJ – det vill säga klart och tydligt deklarerar att de tänker rösta på SD kommer många fler, som i själ och hjärta vill ha SD:s invandringspolitik, också att våga tala om och för den. (Sydney stod på bussen och deklarerade högljutt ”Skyll inte på mig – jag röstade på SD” – Sydney var mycket svensk men han var också invandrare från Nigeria).

Så lite mer frimodighet, om jag får be, också i dessa spalter. Jag kommer att rösta på SD.

88 reaktioner på ”Plåtryttare

 1. Dan Astrom skriver:

  Ja, jag röstar oxå på SD, men det lär inte hjälpa då cirka 70% röstar på gruppen av andra partier som har som gemensam nämnare att motverka SD.
  Om SD, mot all förmodan, skulle få egen majoritet så kvarstår en gigantisk skuldbörda, så deras tid på tronen skullle förmodligen bli kort efter deras krav/behov på utfyllnad i kassakistan.
  Det känns dystert… 😩

  Gillad av 1 person

   • Jan Bengtsson skriver:

    Kronblom!
    Det var min implicita tanke…

    Men vi måste akta oss för SAPO och DO/HMF)

    Avbytare är väl ordet MAN söker, sa Bill
    Inte malplacerat i detta (S)ammanhang, sa Bull

    Gilla

 2. Bo Svensson skriver:

  Jag kommer att rösta på AFS om tillräckligt många avser detsamma, – annars blir det SD.

  En kompromisslös migrationspolitik som inte kan överträffas i människovänlighet, består i

  Att repatriera samtliga flyktingar och lycksökare till hemkontinenten och kanalisera de resurser vi orkar ägna ändamålet hjälp till behövande dit där de hjälper bäst och flest.

  Krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet i landet och rimliga belopp fastställda som skall avkrävas garanten, då en klient dömts för våldsbrott.

  Barackläger i obygden för förorternas overksamma som villkor för fortsatt tilldelning av matkuponger, där de förväntas allvarligt begrunda, om de inte skulle trivas bättre hemma i sitt eget land.

  Gillad av 7 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Repatriering: Förpassning till bevakad enklav intill internationell flygplats varifrån man är fri att ta sig vidare hemåt.

   Bevis på ekonomisk garant kan fungera som globalt visum i en liberal global ordning med fri rörlighet. – Landet där resenärerna befinner sig, belastas då aldrig med några kostnader för deras bostad, uppehälle, sjukvård, tolk, advokat, kriminalvård eller återresa och deras brott blir kompenserade med de belopp vi bedömt som rimliga.

   Ekonomiska styrmedel är det som skapat problemen och skall väljas i första hand för att lösa dem.

   Gillad av 2 personer

   • Jan Bengtsson skriver:

    VEM har möjlighet att garantera,
    ta på sig ansvaret är en sak,
    Stefan brukar ha lätt att säga det???

    Men vem har tillräckliga resurser, och är naiva nog…

    Joakim vom Anka?
    George Soros, Mecenaten…
    Ebberöds Bank snarare)

    Knappast FN…

    Gillad av 1 person

  • Jan Bengtsson skriver:

   Men matkuponger kan väl med lätthet växlas in i kontanter…
   På ett eller annat sätt!

   Annars får det vara uttag av basvaror)
   Ej cigaretter!

   Du handlar åt någon annan, mot en rejäl rabatt?
   10-20 %, lite mer än vad ICA-kortet ger…

   Gilla

  • Jan Bengtsson skriver:

   Risk att opinionundersökningarna för AfS får några EXTRA PROCENT…

   Kanske från VÄNSTERSYMPATISÖRER,
   för att locka SD-väljare att kasta bort röster…

   (S)kulle någon bli förvånad över ett sådant scenario…

   Valkampanjen lär som bekant innehålla Fake News…
   Säger MSM…

   Så tänk efter, FÖRE!!!

   Gilla

 3. ulsansblogg skriver:

  Reblogga detta på ulsansblogg och kommenterade:
  Tack för det historiska perspektivet vad det gäller en invasion av ett land, vilket vi bör dra lärdom av. Att de om varit tillskyndare till senare decenniers politik inte har förmågan att rätta till misstagen är ganska givet.

  Gilla

 4. Fredrik Östman skriver:

  Självklart måste man arbeta med människor inte inte mot dem. Man måste exploatera människors drivkrafter. De människor detta i första hand gäller är statens och kommunernas ämbetsmän och dessas efterträdare och ersättare på senare tid: tjänstemän, handläggare o.s.v. Därför måste dessa involveras i ett storstilat gemensamt projekt med belöningar och prestige, ett nytt miljonprogram för Sverige:

  https://thewayofreason.wordpress.com/2017/09/05/ett-nytt-miljonprogram/

  Som framgår av utredningarna från mitten av sextiotalet, se dagens andra artikel, finns många alldeles utmärkt tillämpliga paragrafer och principer som kan komma till användning om bara viljan finns. Om kreativiteten får komma till användning, så kommer inte hårda konfrontationer med polis och militär vara vår huvudsakliga metod. Vi måste låta oss inspireras av Sun Tzu och till varje pris undvika den direkta konfrontationen där fienden är stark.

  Gillad av 7 personer

 5. Johan skriver:

  Huvudorsaken att Sverige är det mest naiva landet i Europa är vår historia. Att vi är det enda landet i Europa som fortfarande är positiva till utomeuropeisk invandring beror på att vi helt saknar historisk erfarenhet av mångkultur eller krigiska invasioner. I femhundra år var alla katoliker. 1527 startade reformationen. Snart var alla protestanter. Alla var likadana. Ett riktigt homogent folk vid Europas ändhållplats. Så gick århundradena…Imperier löstes upp till mindre etniskt homogena stater. Ex. Österrike-Ungern, Ottomanska riket. För hundra år sedan, 1918, förstod man att stora etniskt olika folkgrupper inom samma rike skapade krig och konflikter. Sedan andra världskriget, Jugoslavien mm.
  Sverige var knappt en del av Europa. Levde i en egen ostkupa i flera hundra år. Finland har drabbats av Sverige och ryssen. Är ett ungt land. Likadant med Norge. Drabbat av Danmark, Sverige och Tyskland. Danmark får ni klura ut själva.
  Sverige tycks vara enda landet i Europa som inte blivit av med oskulden. Vi är djupt oerfarna. Likt årsgamla lämlar rusar vi glatt mot stupet.
  Jag skäms över hur vi röstar…
  P.S Ungern fick besök av den muslimska turken var och varannan sommar i 250 år. Nu klagas det på att Orban inte vill släppa in muslimer. Noll förståelse för historien. Skamligt D.S

  Gillad av 20 personer

 6. Fredrik Östman skriver:

  Jag är rädd att det 2018, om Sydney hade levat och Big Brother inte hade blivit en galleria, hade blivit dags för honom att lägga på först ”1999” med Prince (”jag tror att den här killen kan gå långt”) och sedan tända lamporna och skicka ut oss i natten med ”This is it” med Melba Moore.

  Det som kommer efteråt kan kanske beskrivas av denna Sydney-klassiker:

  #metoo #youtoo #wealltoo

  Gillad av 4 personer

 7. MartinA skriver:

  Det som driver invandringen är den generella välfärdsstaten. Återvandring innefattar avskaffande av den och anpassande av pensioner till pensionspoäng. SDs huvudprojekt är att bevara välfärdsstaten. Nu när de inte är nationalister längre och när de inte ens erkänner att det finns ett svenskt folk är det allt som finns kvar. Att bevara välfärdsstaten. Vilket omöjliggjör att ens begränsa invandringen.
  AFS däremot har inte klamrat sig fast vid själva grundproblemet, välfärdsstaten. Och är därmed meningsfullt att ge sitt stöd. Att rösta på SD är bara att rösta på mer av samma. Och dessutom på en partiledning som förvridits av makthunger och girighet.
  AFS 2018!

  Gillad av 6 personer

  • Johan skriver:

   Kan vara en röst i sjön. Läget är akut. Är det inte bättre att vänta till 2022 för att få lägga sin röst på AFS eller Medborgerlig Samling…

   Gilla

   • MartinA skriver:

    Det finns inte någonting som någon kan göra för att stoppa den här utvecklingen. Och SD och övriga åttklöverns ”planer” för att hantera det skulle inte ens fungera rent teoretiskt. Än mindre praktiskt.

    Då föredrar jag att rösta på AFS som erkänner att vi svenskar finns. Och som inte klamrar sig fast i en generell välfärdsstat som ingen kan rädda oavsett vad som görs.

    Hellre sanningssägare än de som sjunger med änglarna. AFS 2018!

    Gillad av 4 personer

   • djkmmo skriver:

    Att rösta på SD är att kasta sin röst i sjön, om man inte tror på det mångkulturella projektet, som SD idag i grunden gör. Man skall alltid rösta på det man tror på, oavsett vad andra påstås tro på, annars medverkar man bara till en triangulering i den riktning som makthavare och media vill, i Sveriges fall åt ett vänsterliberalt håll.

    Om alla i Sverige hade röstat efter sina åsikter och sitt samvete och inte taktiserat på individnivå så hade situationen sannolikt sett annorlunda ut idag.

    Gillad av 1 person

  • Jan Bengtsson skriver:

   Om 10-20 år kanske AfS sitter i Riksdagen,
   men då är loppet redan kört!

   Sista tåget lär i princip avgå 2018?

   Då måste ett nytt största parti finnas i Sverige,
   som sen talar klarspråk,
   beredda att ställa KRAV på de som kommer/kommit hit!

   NOLLTOLERANS gentemot våldtäktsmän,
   utvisning oavsett konsekvens för individen!

   Typ bondeoffer i schack…
   Några statuerade exempel hjälper snabbt!
   Sen går signalen fram via sociala media!

   Ett snabbt stopp för Islamiseringen av det svenska samhället!

   SLOPADE statsbidrag till HELA det Muslimska Civilsamhället,
   det vill VI inte ha i vårt land!

   Slopande av framförallt Muslimska Friskolor,
   de har ingen plats i ett demokratiskt västerländskt samhälle!

   INGA FLER Salafistiska Moskéer byggs!
   Helst inga alls)

   I mån av HATE SPEECH mot vårt svenska samhälle, riv existerande!
   Lär garanterat räcka med en enda…

   Enbart predikan på SVENSKA,
   då får de som kommit en morot att lära vårt språk!

   Inga barnbidrag ÖVER TRE,
   räknat per gift MAN)
   Harem behöver vi inte här…

   Skall givetvis inte heller då beaktas vid ansökan om försörjningsstöd!!!

   Ett smart drag av SD att ge förstföderskor 20 000,
   bekostat av flerbarnsbidrag, än hellre sloppat efter TRE!

   Gilla

   • MartinA skriver:

    Nej, sista tåget avgick 2002 när Carl Bildt rev upp Luciaöverrenskommelsen.

    Och nej, SD talar inte klarspråk. Tvärtom har de legitimerat medias världsbild och extremvänsterns retorik när de slänger ut folk med de föregivna anledningarna ”rasist”, ”extremist”, ”bonnläpp”, ”nazist”. SD har blivit en del av problemet och de tillför ingenting alls.

    Och nej, ingenting kan åstadkommas med parlamentariskt arbete. Det finns redan, och har länge funnits, lagar som kunde ha använts för att ta ner invandringen på lägre nivåer än SD vill ha. Men de efterlevs inte. Därför att media och lobbyister är mäktigare än parlamentariker.

    Den enda poängen med en riksdagsplats är opinionsbildning. Och där har SD svikit totalt. De åker opinion istället för att opinionsbilda. Och de har baktalat och knivhuggit de som faktiskt driver opinionsbildning. Nya Tider, Fria Tider, Motpol med flera. SD är sämre än ingenting. De klarar inte ens av att erkänna att det finns en svensk etnicitet på en direkt fråga.

    Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    Önskar du inte att du hade slutat rösta på sjuklövern tidigare än du gjorde? Nå, nu har du chans att sluta rösta på Åttklövern. SD har taktiserat bort sig själva från varje form av relevans.

    Gillad av 1 person

   • Jan Bengtsson skriver:

    Då kan tala precis hur mycket klarspråk Du vill,
    om Du får 2-3-4-5 %…

    INGEN lär lyssna på Dig!

    Det gäller att skapa något som liknar en trovärdig majoritet,
    annars kan Du ropa hur högt som helst ute i öknen,
    till absolut ingen nytta!!!

    Dessvärre krävs det än så länge kompromisser…

    Hur troligt är det att en väpnad revolution lyckas)

    Grow up!!!

    Gilla

   • Jan Bengtsson skriver:

    Det är väl ändå VET BÄSTerberg som krävde det,
    För att ingå i Regeringen…

    Även C B var Statsminister?

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Nej, ansvaret, och troligtvis också viljan, låg hos Carl Bildt. Eller hans amerikanska handledare. Westerberg spelade bara Miljöpartiets roll.
    Det är inte så att MP har haft ett jättestort inflytande i politiken i sverige. Det är bara så att MPs väljare vill ha det som härskarna ändå vill genomföra. Som Reinfeldts migrationsöverrenskommelse 2012 eller Löfvens afgahnöverrenskommelse.
    Du måste sluta tro på att maktmänniskor faktiskt berättar för dig vad de gör och varför de gör det. Lägger du inte märke till att allt vi hör från politiker är intetsägande fikonspråk?

    Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Vi är flockvarelser och en liberalism som inser detta, stödjer istället för att stävjar folks benägenhet till solidaritet med sina likar.

   Med individuell makt över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål, sätter man kurs mot en ordning där skatt är som en klubbavgift man betalar till valfri gemenskap (som accepterar en) för förmåner man bjuds på som medlem.

   Gilla

   • Jan Bengtsson skriver:

    Martina!
    Ovanstående kommentar var ämnad till Dig!
    Ett par procent, vart leder det???

    Oavsett om VISSA tankar är rätt)
    Men lite realism skadar inte…

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Även om man taktikröstar är AfS det bästa valet, eftersom Döskalliansen helt säkert kommer att få mer än 50%. Det spelar ingen roll om SD får 30% eller 40%, men det spelar stor roll om AfS får 2%. ”Man bites dog.”

   Gillad av 2 personer

   • Rune skriver:

    Man kan rösta på både Afs och SD. För Riksdagen Afs. Till Kommun och Landsting SD.
    Många SD-politiker i Kommuner och Landsting kan i framtiden sedan flytta över till Afs när SD kanske spårar ur totalt.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    SD har samma socialliberala grundideologi som de övriga. De har överhuvudtaget inga nya lösningar alls. Vi behöver ett alternativ till sossegeggan.
    AFS 2018!

    Gillad av 3 personer

   • Jan Bengtsson skriver:

    Garanterar säkert en ny majoritet)

    Det enda som REALISTISKT kan vända/bromsa utvecklingen är ett stort SD,
    så vi kan få ett moratorium!

    En andningspaus att planera, säga upp traktat om så behövs!
    Stoppa implementeringen av Barnkonventionen av yttersta vikt!

    Globalisternas skapade verktyg för att destruera Nationalstaterna!!!

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Det finns ingen andningspaus. Även om du fick ner invandringen till noll skulle det inte innebära en andningspaus på grund av hur demografin ser ut. Och globalisterna har tagit över SD, de klarade ju inte ens av att göra motstånd mot NATO.

    Gillad av 1 person

   • Jan Bengtsson skriver:

    Lägg istället rösterna på AfS i nästa års EU-val…

    Där brukar folket av hävd PROTESTRÖSTA,
    kan tom ge ett eller två MANDAT!

    Gilla

 8. Varför dela statsbildning med vänster och liberaler och folk från andra länder? skriver:

  Ja jag också, det blir SD, för tredje gången, om det inte kan göras troligt att AFS kan komma in, då blir det AFS. Varför, för att de talar klarspråk om att köra ut folk. Självklart blir detta inte lätt men endast för att etablissemanget kommer att obstruera. Slänger man den falska manual som etablissemanget använt så finns ett helt batteri av åtgärder, de har alla nämnts här på DGS. Vi måste också göra klart att Sverige är för svenskarna och dra in allt stöd till alla som inte är svenskar efter en ny definition. Återbesök alla medborgarskap som delats ut de senaste 20 åren. Och så vidare.

  Som jag skrev igår, en vän höll på att dö och fick ingen plats på sjukhuset, det är där vi är nu: vi dör, eller blir dödade av etablissemangets politik, och etablissemanget ger miljard efter miljard till migranter och invandrare, till fusk med assistans, iPhones till ensamkommande, solceller, elcyklar och snabbtåg. De förtjänar —– för det har kommit till detta, folk dör.

  Gillad av 8 personer

 9. Varför dela statsbildning med vänster och liberaler och folk från andra länder? skriver:

  Invandringen är också en del av den liberala världsordning som har varit ledstjärna och utopi nu mycket länge för etablissemanget, Patrik visade här att det formaliserades av Sverige redan 1975 i grundlagen. Jag lyssnade på en debatt med Niall Ferguson där han argumenterar för att denna ordning nu är slut, den har nått vägs ände, men inte ens han tycker jag lyckas formulera varför helt och hållet för han är en del av den globala överklassen.

  Ett lands ryggrad är de som bor där, permanent, mannen i verkstaden som har jobbar där hela sitt liv, skolläraren som alla kan namnet på, eller polisen som alla hejar på. Det är också dessa och deras barn som i tider av krig blir ombedda att dö för att försvara alla andra. Denna fråga kan man inte ställa varken till den globala överklassen, eller till fattiga migranter, de är de som skummar grädden av mjölken. Den globala överklassen blandar sig heller inte ofrivilligt med underklassens migranter, inte där de bor, inte dit de reser, inte på jobbet, och de håller sina barn på långt avstånd från invandrade muslimer eller mexikaner. Det har inte den bofasta arbetande klassen samma möjlighet till utan det är deras barn som blir nedslagna och våldtsgns. Det ekonomiska överskotten från globaliseringen kommer inte heller den bofast klassen tillgodo, utan har också koncentrerats till Kina och Indien och migranter, och till den globala överklassen, de gillar att säga att ”det inte är ett ”nollsummespel”, nej det är det inte kakan är större, men de som utgör ryggraden i alla länder i väst har fått se sin del bli mindre och för alla i enklare jobb så har de dessutom blivit helt utbytbara mot folk från andra länder.
  Schweiz visar hur det kunde ha varit för vanligt folk, om deras arbete kommit dem själva tillgodo. Den globala överklassen tjänar så mycket att det inte svider med skatten, men om du har precis så det räcker, då svider varje ny miljard till ensamkommande.

  Utbytbar, förfördelad och utsatt från våld kulturell press från invandrare och så förväntas man ändå utgöra den konsumerande, skattebetalande ryggraden i varje land som går i döden då det verkligen gäller. Jag menar, vem vill ha Özz Nujen med sig i skyttegraven, eller Ullenhag, eller Fridolin eller Ulf Kristersson???

  Gillad av 9 personer

 10. Varför dela statsbildning med vänster och liberaler och folk från andra länder? skriver:

  Sedan, det är för jävligt att man måste skriva under pseudonym här men vi lever i ett land med åsiktförföljelse, godheten är monopoliserad, vi måste visa att etablissemanget är onda våldtäktsförespråkare som svälter ut de många flyktingar som aldrig kommer att kunna komma hit, vi måste visa alla de snoriga flickorna och svältande gamlingar som dessa ensamkommande och 7-klöver politiker trycker ner i skiten.

  Gillad av 7 personer

 11. Östrahult skriver:

  Den viktigaste anledningen till läget i Sverige är väl att EU öppnade gränserna och uppmanade medlemsländerna att göra likadant, två länder lydde.

  Jag håller med om att man inte kan köra ut folk eftersom ingen vill ta emot dem, frysa ut genom att ta bort alla bidrag är enda vägen till normalisering

  Gillad av 2 personer

 12. Marcus svarar och förklarar skriver:

  Varför har detta tillåtits ske?
  Makten har velat ha det så.

  Vem är ansvarig?
  Palme, Anna-Greta Leijon m.fl.

  Och hur skall denna moderna invasion stoppas?
  Med alla till buds stående medel. Konsekvensneutralt, förstås.

  Vem kan stå emot den känsla av medlidande och därmed vilja att göra något som uppstår vid anblicken av en liten, drunknad pojkkropp, liggande övergiven i strandkanten?
  Dom kallar oss män.

  Vilken redaktion kan motstå frestelsen att i långa utläggningar spela på dessa känslor?
  Sådana redaktioner som granskar makten. Åt folket.

  Om nu denna beskrivning är i huvudsak riktig – hur skall då en förändring kunna komma till stånd?
  Med alla till buds stående medel. Konsekvensneutralt, förstås.

  Alla som ropar på hårda tag, som ser en storskalig utdrivning av invandrare ur landet är drömmare.
  …sa Martin Luther King.

  Jag vidhåller att det är effektivare att arbeta med människor än mot.
  Det svenska etablissemangets extremt framgångsrika arbete mot folket visar att du har fel i detta påstående.

  Polisen är redan nu överansträngd. Den kommer ändå ha tillräckligt många att jaga.
  ”Lika bra att ni ger upp!” sa Anders Leion den 17:e april 2018.

  Men det finns också att politiskt ansvar att utkräva. Hur skall man kunna ställa moderaterna och socialdemokraterna och de andra till svars?
  På samma sätt som nazisterna ställdes till svars för och efter sitt folkmördande.

  Så lite mer frimodighet, om jag får be, också i dessa spalter. Jag kommer att rösta på SD.
  Välkommen ut ur garderoben.

  Gillad av 1 person

 13. Rutger skriver:

  Skribenten förordar SD. Anden är ur flaskan för något sådant vore totalt socialt självmord för bara något år sedan. Om sedan varje SDväljare tar på sig uppgiften att föra dialog med sin omgivning om att rösta på SD så kommer det att sprida sig som ringar på vattnet.

  Om det kan var någon till nytta så agerar jag så här. I politiska dialoger klargör jag tidigt jag avser att rösta på SD. Det möjliggör för motparten att också uttrycka sig fritt och inte skydda sig från sin omgivnings eventuella fördömande. Sedan lägger jag till att jag gärna förklarar varför.

  I korthet säger jag att våra stora problem inte är orsakad av någon naturkraft människan inte kan stå emot. Istället är det sjuklöverns ansvar genom underlåtenhet att fatta rätt beslut kombinerat med aktiva beslut som förvärrar det hela. När vi nu sitter i smeten så är sjuklövern intresse, vilja, förmåga att vidta kraftfulla åtgärder allt från totalt obefintligt till ett tveksamt kanske. Orsaken är att sjuklöverns mål är mångkultur och globalism. Inte nyttan för svenskarna, eller de skötsamma invandrare som förmår bidra och vill bli en del av vår gemenskap. I mina ögon innebär det att sjuklövern snarare är en del av problemet, än av dess lösning.

  Som konkret exempel väljer jag acceptansen av nuvarande migrantström om ca 30.000 per år som med anhöriginvandring kan bli till ytterligare en halv miljon människor om bara sex år. Hur ska det gå när pengarna inte ens räcker till det nödvändigaste under värsta högkonjunkturen ? Sverige har inte något frikort från kollaps och på många områden är vi redan på god väg

  Sedan brukar jag jag plussa på med vår säkerhet där sjuklövern nu ständigt säger Sverige ska vara tryggt och ber om en uppskattning på följande ; vet du hur stor andel av i tingsrätten dömda utländska medborgare som också får påföljden utvisning ? Fel svar kommer, varvid jag säger det ska vara lägre och ber om en ny siffra. Till slut hamnar vi i det korrekta svaret vilket är en halv procent ( 0,005). Fakta från Brå. Reaktionen brukar vara chockartad.

  Folk gillar inte att bli skrivna på näsan så jag brukar avsluta med att säga följande . Kanske har jag fel om sjuklövern. Vilka konkreta löften och politiska beslut finns som du tror kommer ordna upp det hela ? Om de saknas idag, varför tror du de kommer dyka upp efter valet ?

  En vanlig synpunkt är att sjuklövern liksom ” måste ju ” lösa problemen. Då brukar jag svara att de måste ingenting. Det är rent önsketänkande. Däremot gäller att om jag ger dem min röst så har jag nöjdförklarat mig med de konkreta beslut som utlovas idag.

  Gillad av 4 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Idag kom en gammal tant till mig,
   som VET var jag står politiskt…

   För några månader sedan blev jag närmast utskälld för att prata politik, lobba för SD…
   Hon var ÖVERTYGAD Moderat!

   Idag blev jag tilltalad i affären av henne)

   Hur får jag kontakt med SD,
   jag blev nästan svarslös…

   Men gav henne självklart efterfrågad kontaktinfo!

   Gilla

  • Varför dela statsbildning med vänster och liberaler och folk från andra länder? skriver:

   Idag på macken så var jag och personalen överens om att vi hatar politiker, då menar man så klart de som har landat oss här.

   Gillad av 1 person

 14. Lilla fröken PK skriver:

  SD har haft rätt hela tiden. Även om de har sina brister, som till dels beror på svårigheten att rekrytera ”anständiga” politiker, är de det enda realistiska politiska alternativet. (Det är beklämmande att se hur de fortfarande mobbas och utestängs från alla blocköverskridande överläggningar, även när det gäller något så neutralt som höghastighetståg).

  Gillad av 8 personer

 15. Lennart Bengtsson skriver:

  I dagens situation med en förhållandevis dynamisk ekonomi och media som är starkt för en fortsatt radikalisering och utveckling mot ett globalt samhälle är utsikterna ringa för en politisk ändring. SD kanske kommer att hamna på 15-20% men det kommer inte att innebära någon ändring. Man får dessvärre räkna med att DÖ kommer att fortsätta i den form som har gällt de senaste åren dvs inofficiellt men i praktiken utan ändring.

  Det mest hoppfulla är kanske att fortsätta förstärka civilsamhället och därmed gradvis försvaga den politiska makten. Civil olydnad och ohörsamhet eller ren ignorans är kanske den bästa vägen framåt. Det viktigaste är att frigöra sig från jämlikhetens bojor. Låt oss förvandla Sverige till att bli som Schweiz och gör därmed medborgarna till herrar i stället för slavar.

  Det finns ingen anledning att vara emot invandring men det finns anledning att vara emot en planlös invandring som är vad som skapar problem i Sverige i dag. Det är den politiska felhanteringen av migrationen som är huvudproblemet. Genom den allt uslare skolan behövs kunnigt folk utifrån som indiska dataexperter och välutbildade kineser men knappast analfabeter från jordens mest primitiva samhällen. För att underlätta assimileringen kan man som jag tidigare föreslagit låta engelskan bli ett officiellt språk vid sidan av de fem minoritetsspråk som redan finns idag. Det skulle väsentligt underlätta assimileringen.

  Gillad av 1 person

  • Jan Bengtsson skriver:

   Närmast analfabetisk kunskapslös flyktinginvandring,
   dvs från ointegrerbar apart patriarkalisk kultur från 3e världen,
   där ligger dagens problem!!!

   Inte invandrig generellt!
   Utbildade med kunskap behövs!

   Gilla

  • Varför dela statsbildning med vänster och liberaler och folk från andra länder? skriver:

   Du nämner inte vad du röstar på? Hur kan du tro att SD får 15%, alla opinionsundersökningar visar mer och du måste väl inse att stigmat gör att kanske 30% av presumtiva SD-väljare håller tyst om det, därför måste en konservativ skattning säga 20-25%.

   Gilla

 16. plq017 skriver:

  Jag kommer att rösta på SD.
  (Följer författarens uppmaning till mera frimodighet. Förklaringen är enkel, en röst inom Sju-klövern ändrar inte politiken, endast en röst på SD i detta val. I valet därefter, om AFS står pall, så kan det bli deras tur. Sympatiserar jag med alla åsikter som SD påstås stå för? Nej, troligen inte.
  Sympatiserar jag med alla åsikter som M och KD har haft genom åren? Nej, absolut inte men de fick rösten i alla fall.)

  Gillad av 1 person

 17. Elisabeth skriver:

  Jag tror Anders Leion har rätt, man är drömmare om man tror på storskalig utdrivning. Politikerna har försatt oss i en omöjlig situation genom att släppa in alla dessa främlingar. Men , som flera andra också skriver här, med ekonomiska styrmedel kommer man åtminstone en bit på vägen. Man måste analysera vad som lockar hit folk. Inte så svårt kanske.Och sen ska man ta bort sockerbiten. Svensk välfärd ska bara vara till för svenska medborgare, andra erbjuds tak över huvudet i avlägsna områden, viss skolgång och mat för dagen tills asylutredningen är klar. Dessutom måste man stoppa moskébyggena. Och givetvis anhöriginvandringen. Till detta krävs bara lite politisk vilja och lite ryggrad som det tyvärr finns väldigt lite av idag. Men även om detta mot alla odds skulle genomföras står vi inför enorma problem eftersom det inte går att hindra att folk rör sig fritt. Det finns stor risk för läger, slumområden, källarmoskéer, grogrund för allsköns kriminalitet. Jag tror tyvärr på en ”brasilianisering” av samhället. För de som kan och har råd gäller White Flight.

  Gillad av 5 personer

 18. lingongatanblog skriver:

  Jag röstar MED. Det är viktigt att få in ett riktigt borgerligt parti i riksdagen igen (SD är sossar anno Göran Persson). SD+Afs kommer inte att kunna påverka invandringspolitiken 2018-22 ändå. Nästa lågkonjunktur kommer de svenskar som inte svalt det röda pillret få det nedtryckt i halsen av verkligheten oavsett. Då är det viktigt att det finns sansade partier som kan fånga hela det politiska spektrat. (S)->SD , (C)+(KD)+(M)->(MED)

  Gillad av 1 person

 19. Lena M skriver:

  Jag är en fegis. Vågar inte säga att jag röstar på SD. Jag är glad att jag inte fastnat i något parti utan väljer att rösta på de som jag tycker gjort ett bra jobb för Sverige. Alla har misslyckats med invandringsfrågan. Finns bara SD kvar.

  Gillad av 1 person

 20. Rolf skriver:

  Situationen i Sverige är mycket allvarligare än vad som framkommer i media.
  Grundorsaken är bl.a. Muslimska Brödraskapet.

  ”Finansministern sa en gång i TV; ”Jag vill modernisera Sverige”
  Om regeringen vill det kan man härma länderna häromkring där jag befinner mig i den muslimska staten Norra Cypern. Det är mellan 5-20 års fängelse att ens tillhöra grupper som ISIS, Muslim Brotherhood, Islamisterna och allt vad de nu kallas.

  I Sverige får de statsbidrag och mikrofoner.”
  http://www.lenaholfve.se/hel-varlden-vet-utom-svensken

  Läs denna intervju med Bashar al-Assad noga. Här finns en klarare blid av vad som verkligen pågår och dess orsaker.
  https://www.kompravda.eu/daily/26594/3609878/

  Gilla

 21. Anders skriver:

  SD hade chansen att bli en verklig folkrörelse, men sabbade den. Istället för att tillåta att det var högt i dag och god stämning i partiet, visade ledningen ett enormt kontrollbehov och dansade dessutom efter MSM:s pipa med sin fåniga ”nolltolerans”. Och som lök på laxen nepotism (JÅ:s svärmor som riksdagsledamot!). Så länge inget alternativ fanns stödde jag SD, men nu finns det ett sådant, nämligen AfS, som kommer att få min röst. Och helt oavsett om AfS har någon chans att komma in i riksdagen eller ej efter valet 2018, så kommer AfS att göra så att SD inte kan röra sig alltför mycket mot 7-klövern eftersom man då kommer att förlora röster (på samma sätt som V hindrar S från att röra sig alltför mycket åt det borgerliga hållet). Jag tror också att AfS:s potential är underskattad. Det finns många, många besvikna sverigedemokrater, som nog annars hade avstått från att rösta men som nu kommer att stödja AfS.

  Gillad av 6 personer

 22. Eva Danielsson skriver:

  Fredrik Östmans miljonprogram kanske vore något. Börja direkt med att sluta fylla på med invandrare och slopa alla bidrag som kan locka hit. Och slopa alla bidrag för icke medborgare. Ersätt barnbidraget med höjt grundavdrag för varje småbarnsförälder. Begränsat med förskola men med skola och akutsjukvård. Osv
  Prata högt om alternativkostnaden för invandringen, vad vi skulle kunna göra i stället för pengarna. Och prata högt om hur sosseregimen uppmuntrar islamisering och demografiska förändringar som resultat. Tror inte det är allmänt känt.

  Inget av de sju riksdagspartier som av lite olika anledningar vill förstöra Sverige, får min röst i höst. Sorgligt men Självklart. SD eller MED eller AfS blir det.

  Gillad av 7 personer

 23. Christer Carlstedt skriver:

  Utan att föregripa valhemligheten, så må jag säga att det skulle kännas ganska avigt att rösta för förnyat förtroende för de partier som medvetet drivit landet dit där det i dag befinner sig.

  Om man betraktar vänsterkanten så har de medvetet släppt in personer i landet där det enda rimliga skälet är att köpa röster för att få sitta kvar i förarsätet. Riktigt vad man skall göra där är mer än oklart.

  Reinfeldts (och får man anta hans handgångne/a) ambition att knäcka välfärdssystemet har jag faktiskt ganska svårt att förstå. Tanken att sänka lönenivån kan ur ett företagarperspektiv kanske låta attraktivt, men bara vid ett första påseende. Det är ganska låga nivåer vi talar om för att kunna konkurrera med Sydostasiens skjortsömmerskor. På köpet kommer då kåkstäder och jordkulor. Får man kanske påminna litet försiktigt om att Franska Revolutionen drevs av fattigdom versus extrema förmögenheter? Känns perspektivet gott?

  Det finns folk i landet som helt ogenerat förespråkar att de som kommit hit i någon form av förhoppning om ett bättre liv men inte förmår skaffa det genom arbete skall köras på porten. Låt oss med en gång konstatera att väldigt många av dessa inte alls har för avsikt att ge sig av frivilligt.
  Då undrar ju jag hur många av de som förespråkar avvisning med våld som personligen vill stå med piskan eller knölpåken för att mota dem över Öresundsbron? Eller kanske rentav med skjutvapen för att skynda på deras exodus?

  Det finns ett ganska bra uttryck. ”Har man tagit Fan i båten så får man också ro honom i land”.

  Det borde faktiskt gå rätt så hyggligt om man tvingade beslutande myndigheter att följa regelverket. Myndigheternas egna tolkningar av vad som skall/får göras måste stoppas.

  Gilla

  • cmmk10 skriver:

   ”Då undrar ju jag hur många av de som förespråkar avvisning med våld som personligen vill stå med piskan eller knölpåken för att mota dem över Öresundsbron?”

   De är nog betydligt fler än vad du tror. Om dessutom MSM kunde avhållas från att köra vinklade snyftreportage, så tror jag att det faktiskt skulle vara raskt ordnat.

   Gillad av 3 personer

 24. Richard skriver:

  En rimlig handlingsplan för att genomföra miljonprogrammet (återvandring av en miljon lycksökare) borde vara att i tur och ordning;

  1. Gradvis skära ner på bidragen och att de så småningom upphör helt.

  2. Höja straffsatser och se till att lagar efterlevs.

  3. Retroaktivt upphäva TUT och PUT som utfärdats på falska grunder.

  4. Ge bidrag till folk för att återvandra (detta ska alltså göras först när ovanstående åtgärder genomförts, vilket borde göra att många redan gett sig av).

  Gillad av 9 personer

  • Varför dela statsbildning med vänster och liberaler och folk från andra länder? skriver:

   Bidragen ges med fördel istället till ledarna i det länder som skall ta emot, över 20år.

   Gilla

  • Peter skriver:

   Och vad får dig att tro att den miljonen lycksökare stillatigande ser sina förmåner dras in?
   De flesta av lycksökarna kommer från kulturer där våld är ett hedrande argument i debatten.
   Att bjuda in 1 miljon människor med löfte om fri inkomst, bostad, mobiltelefon och blond sexuellt avancerad oskuld och sedan inte leverera ger hård stämning och besvikelse.
   Hela släkten har bidragit till smugglaren och förväntar sig åtminstone återbetalning med ränta, helst mer.
   Ankarbarnen är tvungna att leverera, att återvända är uteslutet.

   Gilla

 25. Hovs_hällar skriver:

  Texten om plåtryttarna verkar ha skrivits i brådskan, men är i huvudsak något jag håller med om. Alla riksdagspartier utom SD har infekterats av 68-vänsterns — numera PK-sektens — puerila syn på verkligheten, som enklast kan sammanfattas med att: ”Alla vita män är dumma, och Sverige finns inte egentligen!”

  Nu inför valet försöker några av dessa infekterade partier ta på sig andra kläder, så att de ska se ut som något annat än de är – ”Titta på oss – vi har ALLTID varit litegrann kritiska mot asylinvandringen!”

  Detta är bara valfläsk anser jag. Dehär partierna har inte gjort upp med PK-sektens inflytande utan försöker bara cyniskt anpassa retoriken.

  För övrigt tror jag att Danmark just nu visar vägen.

  Gillad av 3 personer

 26. phnordin skriver:

  Välskrivet som vanligt av Anders Lejon, som visar stort mod. Jag tycker du borde skicka in din artikel till Aftonbladet för att se hur de reagerar. Stämningen i Sverige återspeglas allt mer i ökad förståelse för SD’s synpunkter.

  Gillad av 1 person

 27. Leif Nilsson skriver:

  Erik Almqvists har i en krönika i Samhällsnytt framfört tänkvärda synpunkter angående de två alternativen till Sverigedemokraterna; Alternativ för Sverige, AfS och Medborgerlig Samling, MED.
  Jag citerar några aspekter speciellt värda att beakta:

  ”Om AfS lyckas etablera sig i svensk politik, och för det räcker 1% i årets val, så kan det även gynna SD genom att det skulle förskjuta den politiska spelplanen. Plötsligt är inte längre SD det mest kontroversiella partiet och måste heller inte längre ta alla de känsligaste striderna, utan kan lämna dem åt det nya “ytterlighetspartiet”.

  AfS kommer givetvis hämta sina röster från SD, men i bästa fall så renderar varje procentenhet som SD förlorar till AfS i två procentenheter som SD kan plocka från marginalväljare i mitten, i vilkas ögon SD avdramatiseras i takt med den positionsförskjutning som sker vartefter AfS växer på “högerflanken”.” …

  … ”Lyckas de få 1% i årets val så tvingas valmyndigheten se till att deras valsedlar är tillgängliga i alla vallokaler i påföljande val. Får de 2,5% så erhåller de statligt partistöd.”

  Läs hela krönikan här:
  https://samnytt.se/de-nya-utmanarna-fran-hoger-ar-ett-tidstecken/

  Själv har jag sedan länge röstat på SD i riksdagsvalen och på Skånepartiet lokalt. Nu kan kanske Afs vara ett realistiskt alternativ i riksdagsvalet?

  Gillad av 2 personer

 28. Klokt och förståndigt skriver:

  Tjeckoslovakien sprack sönder i Tjeckien och Slovakien. Liksom forna Jugoslavien. Den nationella sammanhållningen blev svagare än den etniska.

  Lojaliteten till den egna folkgruppen uppträder ofta starkare än den som håller samman nationer.

  Vad riskerar att ske om svenskheten trängs undan? Blir det svenska då rentav förvandlat till etnicitet?

  Kan detta ske om svenskheten når minoritetsnivåer? Vilka lojaliteter utmanas då? Riskerar nationalkänslan i Sverige att förvandlas till en mer etnisk sammanhållning, som i forna Jugoslavien? Riskerar Sverige då att gå samma väg som forna Jugoslavien?

  Vilken kunskap har vi svenskar om etniska motsättningar – som en brutal kraft?
  Klarar vi av att stämma i bäcken innan gränser överskrids? Och ser vi gränser komma?

  Håller Sverige på att bli ett experiment? Försvarsmaktens spjutspets är riktad utåt. För ett inre försvar är bilden mera splittrad. Och vart dras gränser mellan interna hot – och yttre?

  Hur kommer Sverige att uppträda vid eventuella uppblossade etniska konflikter, av mer allvarlig natur? Inom egna gränser? Ingen vet. Vi kan endast spekulera och göra jämförelser med liknande situationer i världen, och utifrån dem försöka handla klokt och förståndigt.

  Gillad av 1 person

 29. MartinA skriver:

  Förresten vill jag kommentera själva tanken om Plåtryttare och fria bönder. Jag läste boken Millenium av Tom Holland, mycket intressant. Han menade att Clunyismen och den katolska kyrkan räddade bönderna från totalt slaveri. Mycket intressant bok.

  I sverige så var bönderna på väg att bli egendomslösa på sextonhundratalet när bara en tredjedel av jorden var i självägande bönders ägo. Adelns expansion stoppades av Karl XIs stora reduktion. Utan att veta så mycket om det så är min gissning att det svenska folkkynnet påverkats otroligt mycket mer av stormakttidens militärstat än av att det fanns mer självägande bönder här. Militärstaten och det totala kriget och den professionella byråkratin påminner så mycket mer om det sossesverige jag växte upp i. Än ett samhälle där var och en höll på sin egen rätt och vände sig till grannen och byalaget för att hålla emot centralmaktens förtryck. Nej, så var det inte, det sverige jag växte upp i påminde om stormaktstidens militärstat i form och attityder.

  Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Alltså, Millenium och Tom Holland argumenterar ungefär samma sak som Anders Leion om hur krigare (och borgbyggande) trängde bönderna allt hårdare.

   Gilla

 30. Anders skriver:

  Många kloka synpunkter. En majoritet av migranterna har lockats hit av ekonomiska skäl och av en tydlig vilja hos EU att upplösa nationalstaterna genom att öppna upp de yttre och inre gränserna. Sverige har ju inte bara nöjt sig med att erbjuda mest bidragsgodis, utan man har beviljat fullt medborgarskap snabbt, och helt utan krav på motprestation. Det finns hundratusentals ”Svenska” medborgare som aldrig kommer bidra till statskassan. Men som medborgare är de fullt likställda med alla andra. Kan inte ställas speciella krav på, kan inte utvisas etc. Är du inte medborgare än så sockrar våra politiker med gratis tand- och sjukvård – t.om. om du fått avslag på asylansökan!
  Att underminera nationalstater och därigenom välfärdssystemen genom att flytta det kaotiska mellanöstern till Europa är en idé som drivs aktivt av EU med benägen hjälp av storfinansen. Överstatlighet är målet. Och Sverige är som vanligt bäst i klassen. Svenska politiker älskar överstatlighet, globalism och att kunna skylla allt på maktlöshet. EUs direktiv bla bla, FNs konventioner bla bla.
  Fienden är inte huvudsakligen våra lallande politiker eller de ekonomiska migranterna, utan EU och de förhärskande vänsterliberala mediakrafterna tillsammans med storfinansen. Brexit är vår tids viktigaste demokratiskt fattade beslut. Hoppas fler länder följer efter.

  Gillad av 3 personer

 31. Samson skriver:

  5 Miljarder till ensamkommande, 350 Miljoner till äldreomsorgen…………..
  Noterade att Rapport ”glömde nämna de fem miljarderna, faller sådan glömska under fake news?

  Sifos senaste mätning !
  SD 14,8 %.???

  Vad händer i ett samhälle när sanningen sätts på undantag?

  Gilla

 32. Glen Lester skriver:

  Under nästan hela förra seklet så var från närområdet. I mitten på 70-talet kom stora mängder sydamerikanska, främst chilenska flyktingar. De flesta hade en högre utbildningsnivå än vad medelsvensken hade. De införlivades ganska lätt i samhället, både politiskt (detvillsäga socialt) då de flesta var vänster, och professionnellt, då en hög utbildningsnivå är lättare att anpassa till arbetsmarknaden än en, i princip obefintlig utbildningsnivå.

  Det hela fungerade rätt så bra tills jugoslavienkrisen. Då kom mängder av många lågutbildade, varav väldigt många fortfarande är en stor belastning för Sverige. Redan den belastningen är så stor att det är tvivelaktigt om den någonsin kommer att vara annat än förlustbringande för landet.

  Varningsklockorna borde ha ringt redan då tyskarna började skicka hem flyktingarna då kriget var slut. Stora mängder jugoslaver kom då hit från Tyskland och fick genast asyl fastän kriget ju var slut. Just denna del av flyktingarna var de som inte hade etablerat sig i Tyskland genom arbete under asyltiden, Därtill skickade inte Sverige tillbaka några av de som sökt asyl här under kriget, inte ens de kriminellt belastade asylanterna.

  Sedan dess har det bara eskalerat. Det är snarare bara ett fåtal av de senaste nyanlända som kommer att kunna försörja sig själva inom, i bästa fall, något decennium. Vid pensionen kommer också bara ett fåtal av dessa att inte behöva garantipension, och fortsätta att belasta den svenska ekonomin tills de behagar dö.

  Gillad av 1 person

 33. Henric Ankarcrona skriver:

  Tre synpunkter:
  – skriva under pseudonym? Absolut inte!
  – bondeståndet: det avgörande i svensk historia var att det fanns självägande bönder, sksttebönder, som utgjorde ett eget stånd i riksdagen.
  – den drunknade pojken: självfallet en enskild tragedi men: en politisk manipulation; ingen människa som drunknat ser ut som bilden förmedlar; han är ditlagd.

  Gillad av 1 person

 34. olle reimers skriver:

  Sverige är ett litet land med extraordinär resurser och möjligheter. Därför blev Sverige globalisternas egen lilla experimentverkstad. Jag vet inte om resultatet har blivit det de har förväntat sig. Hur som helst kommer man inte att avbryta experimentet inom någon nära framtid. Alla reträtter måste ses som taktiska och ägnade att lugna ner känslorna hos försvararna.

  Den möjlighet som står till buds är att i det kommande valet demonstrera att man röstar annorlunda än förut. DÖ-partierna har visat var de står. Experimentet ska fortsätta.

  Det viktigaste är inte att man röstar SD utan att man röstar på något annat!

  För min del fastnade jag mycket för Viktor Orbans segerceremoni i söndags. Det framstod i klara verba vad det hela handlade om. Bevarandet av ett folk.

  Svenska folket förtjänar, liksom det ungerska, rätten att överleva som folk. Då kan vi fortsätta att vara generösa, öpnna, frimodga, uppfinnngrika och trallande. I annat fall kommer allt detta att dö ut. Jag tror att de flesta homogena folken tycker likadant.

  Dessutom är det rationellt. Precis som när det gäller individer är det de starka, självständiga individerna som är den bästa garantin mot tyrranni. Den uppstår när individerna ger upp sin självständighet. Det är dit de vill ha oss; DÖ-partierna.

  Bara för några månader sedan kunde kag inte tänka mig att rösta SD. Nu kan jag göra det. Inte för att jag sympatiserar med deras illa dolda främlingsfientlighet, men för att de INTE är DÖ. Jag har dock inte bestämt mig för annat än icke-DÖ.

  Gillad av 1 person

Lämna ett svar till Östrahult Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.