Det politiskt korrekta

Patrik Engellau

För mindre än tio år sedan, alltså alldeles för sent för en som tycker sig följa med i vad som händer i världen, började jag fundera över begreppet ”politiskt korrekt”. Närmare bestämt försökte jag komma på vad som var den minsta gemensamma nämnaren för alla idéer som kallas för politiskt korrekta.

Det visade sig svårare än jag trott att definiera de politiskt korrekta idéernas släktskap. Jag besvärade min omgivning med denna naiva fråga. Andra verkade lika osäkra som jag. Instinktivt kunde alla, visade det sig, identifiera politiskt korrekta föreställningar, men att klarlägga precis vad de har gemensamt var svårare.

Till slut läste jag någonstans att begreppet uppfunnits i Sovjetunionen. Jag vet inte om det är sant, men det är lätt att föreställa sig. Typ att ledningen för ett stålverk i Sverdlovsk resonerar kring hur många ton stål de ska rapportera att stålverket producerade förra månaden och en diskussion utspinner sig om vilket svar som ska anges, det korrekta eller det politiskt korrekta, till exempel att man i verkligheten producerat femtusen ton, medan det politiskt korrekta svaret var hundratusen ton.

Av detta förstår man att det politiskt korrekta är det som makten, politiken, gillar att höra. Så är det, menar jag, även hos oss. Politiskt korrekta idéer är sådana som smeker makten medhårs. Det politiskt korrekta är sådant som innebär att politikerväldet behöver ta sig mer makt.

Baspositionen för det politiskt korrekta att det finns människor som det är synd om, att deras trista belägenhet är oförtjänt samt att situationen därför måste åtgärdas av politiker. Det finns tre roller: den drabbade eller offret, förövaren (som kan vara ödet, till exempel att någon föds handikappad) samt politikerna som ska återskapa balans och harmoni i samhället genom att frälsa offret.

Vem som helst inser att ju fler drabbade det finns och ju fler offersituationer som samhället uppfinner desto större blir behovet av politik och desto mer makt måste politikerna ha. Ju färre skyldigheter och ju fler rättigheter medborgarna förses med, desto större blir behovet av politiska åtgärder. Fler drabbade kan samhället få exempelvis om psykiatriker forskar fram fler diagnoser vars bärare behöver behandling eller om det importeras analfabeter eller om man, som i Sverige, skriver in i regeringsformen att det är en huvuduppgift för politikerna att greja bostad åt folk och folk därför definierar sig som drabbade av bostadsbrist i stället för att själva lösa problemet.

När jag väl hade insett vad som är de politiskt korrekta idéernas kärna och gemensamma drag – alltså att de ständigt motiverar nya politiska åtgärder som med automatik ger politikerväldet mer makt – så tyckte jag det var så självklart att jag nästan skämdes över att jag inte begripit det på en gång. Att det finns ett politikervälde visste jag sedan år 1984 då jag skrivit en svensk historiebok som identifierade företeelsen. Men det tog mig nästan ett kvartssekel att begripa det självklara att makten har en ideologi och att Karl Marx hade rätt när han sa att ett samhälles dominerande ideologi – det politiskt korrekta i vårt fall – är den härskande klassens ideologi.

När jag mot bakgrund av denna förmodade insikt försöker stämma av med herr Google vad som menas med politisk korrekthet – håller han med mig eller inte? – får jag plötsligt en omtumlande upplevelse. Herr Google uppfattar situationen annorlunda än jag. Han anger nämligen inte endast den korrekta definitionen, alltså min definition, utan också en politiskt korrekt definition, således en politiskt korrekt definition av begreppet politiskt korrekt.

Hänger du med? Vilken är den definition av begreppet politiskt korrekt som politikerna skulle vilja höra? Självklart inte min definition som går ut på att de bara vill höra att de måste skaffa sig mer makt. Men vilket slags definition vill de ha i stället?

Wikipedias artikel ger en del tips. Ett av tipsen är ett citat av den förre ledarskribenten på Dagens Nyheter Niklas Ekdal: ”Avsikten med PK-begreppet är i grunden att legitimera cynism”. Det är förstås en rätt grov beskrivning, men den kan fylla sin propagandistiska funktion som är att smutskasta dem som över huvud taget använder begreppet politiskt korrekt, som ju till sin natur är rebelliskt. Niklas Ekdal bedömer dem som använder uttrycket som cyniker och därför inte värda att lyssnas till. Det är klart att makten vill höra att de som vill avslöja makten bara är cyniker eller något annat föraktligt.

En av Wikipedias definitioner framstår som direkt vilseledande:

Mer specifikt i västvärlden idag menas med begreppet ”politisk korrekthet” vanligen en strävan att undvika att på ett sätt som kan uppfattas som negativt särskilja människor utifrån kön, etnicitet, kultur, sexuell läggning, religiös tro, ideologisk uppfattning, funktionsnedsättning, ålder, med mera.

Enligt min uppfattning är det tvärtom. Det politiskt korrekta är att framhäva och till och med lansera nya, i allmänhet värderande och särskiljande, skiljelinjer mellan människor (i syfte att politikerna ska kunna ta itu med nya orättvisor). Det politiskt korrekta är att vilja ha fler distinktioner, djupare klyftor, fler minoriteter, mer komplexitet som kräver åtgärder, fler kön så att det behövs fler typer av toaletter, mer finfördelning av specialiserade, hierarkiskt ordnade undergrupper bland de rasifierade, fler sätt att bli kränkt så att rättsväsendet kan ägna sig åt helt nyuppfunna brottstyper.

Men en del andra definitioner som Wikipedia föreslår pekar på kopplingen mellan politiskt korrekta idéer och maktens intressen:

Flera olika definitioner förekommer av begreppet politiskt korrekt. I Sverige används begreppet enligt Nationalencyklopedin om personer ”som på ett opportunistiskt sätt följer den dominerande trenden i samhällsdebatten”, i synnerhet som nedsättande beteckning på gängse vänster- och feministiska åsikter”. Svenska Akademiens ordlista definierar det som ”överdrivet noggrann med att följa rådande politiska värderingar”. Norstedts Nyordsboken definierar begreppet som något ”som stämmer väl överens med åsikterna hos det (för tillfället) ledande kulturskiktet i frågor som rör politik och samhälle”. Enligt professor Mats Alvesson innebär politisk korrekthet, ”ett instämmande i åsikterna hos det för tillfället ledande kulturskiktet i frågor som rör politik och samhälle.”

Politikerväldet gillar således de idéer som dess motståndare benämner politiskt korrekta, men det gillar inte själva uttrycket ”politiskt korrekt” eftersom benämningen drar ett löjets skimmer över politikerväldets ambitioner och antyder att makthavarna inte alls styrs av godhet utan i stället av ren maktlystnad.

85 reaktioner på ”Det politiskt korrekta

 1. Bo Svensson skriver:

  Problemets kärna är fortfarande makten över skattemedlens godtyckliga spenderande.

  Med direkt makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål, kunde de folkvalda istället fokusera på rättsordningens perfektion: Att ordna så att utvecklingen går framlänges.

  För att människosläktets utveckling skall gå framlänges, måste det vara i kraft av sina förtjänster man får möjlighet att vinna terräng på andras bekostnad.

  Gillad av 3 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Nu består ju människans liksom alla andra arters utveckling det mesta av tiden bara i ”att springa så fort man kan bara för att hålla sig kvar på samma ställe”.

   Det minsta man slappnar av, rasar utvecklingen baklänges.

   Gilla

  • Jan Ivarson skriver:

   Utmärkt beskrivning.
   Politiker vill ha större delen av väljarnas inkomster som skatt, att fördela till sig själva och efter egna intressen. Som miljarder för att stödja kvinnofrågor i andra länder.

   Se på senaste budgeten. Lite mer pengar till äldrevården istället för mer pension till de gamla så de kan köpa bättre vård med välbetald personal.

   Gillad av 6 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Folk är avaktiverade av den nya tidens faciliteter, som TV och mobiltelefon, Förr gjorde man saker med händer och hjärna. Idag – ingenting.

   Gilla

 2. svenne skriver:

  ”Det politiskt korrekta är att vilja ha fler distinktioner, djupare klyftor, fler minoriteter, mer komplexitet som kräver åtgärder, fler kön så att det behövs fler typer av toaletter, mer finfördelning av specialiserade, hierarkiskt ordnade undergrupper bland de rasifierade, fler sätt att bli kränkt så att rättsväsendet kan ägna sig åt helt nyuppfunna brottstyper”.

  Till de uppräknade exemplen kan man addera påståenden som att ”det finns ingen svensk kultur”, ”svenskhet är rena barbariet”, ”Sverige genomsyras av strukturell rasism” etc. Allt som kan användas för att misskreditera landet och dess urinnevånare är ett välkommet politiskt korrekt bidrag, och den som hasplar ur sig ett sådant promenerar på ett berömvärt sätt mitt i åsiktskorridoren.

  Gillad av 3 personer

 3. MartinA skriver:

  ALLA ideer som är politiskt korrekt är faktiskt inkorrekta. För annars hade det inte varit någon mening med att göra dem politiskt korrekta, då hade det ju räckt med att påpeka deras faktiska korrekthet.
  Ras finns inte, det är fel av svenskar att hävda sitt kollektiva egenintresse, det finns ingen skillnad mellan könen, jämnställdhet är bra, att ge kvinnoishockey utrymme på tv är normalt och fördelaktigt. Ja, listan kan göras ännu längre och ännu farligare. Ta vilket tabu som du blir socialt bestraffad för att tycka. Och du förstår att poängen med den sociala bestraffningen för att tycka och tro fel beror på att tron är närmare sanningen än det du påbjuds att tro.

  Gillad av 13 personer

  • Elisabeth skriver:

   Martina, kvinnoishockey är ett roligt exempel på politisk korrekthet. När sportnyheterna flimrar förbi brukar jag roa mig med att notera publikantalet på läktarna.Det är alltid så att den lyser med sin frånvaro under kvinno-hockey-fotboll. Ändå måste TV sända och ändå måste man skriva spaltkilometrar om eländet i , åtminstone, min morgontidning, Sydsvenskan. Och så måste man ha minst 50 % kvinnliga kacklande sportreportrar i studion . Nå, jag är kanske lite orättvis här, jag tittar inte tillräckligt mycket på sport för att ha en vetenskapligt belagd uppfattning . Dock, jag är väl bakåtsträvande men jag gillar inte att kvinnor imiterar män ( och att män imiterar kvinnor förstås ). Jag tycker illa om fotboll, hockey och boxning (!!) för ”damer”. Bara ordet är en motsägelse,damboxning. Det ska bli intressant att se hur sporten blir när transpersonerna kräver att få uppträda på arenorna. För det måste vara super-PK att tycka att en man som uppfattar sig som kvinna absolut måste få ingå i damfotbollslaget.

   Gillad av 10 personer

   • MartinA skriver:

    Min åsikt är att idrott är till för att unga män skall skutta runt så att unga kvinnor kan se vilka som är bäst material. Och krigsträning.
    Om det stämmer så förklarar det varför intresset för kvinnoidrott är skralt. Vidare förklarar det också varför de som avskyr naturen i allmänhet och oss i synnerhet vill trycka på oss kvinnoidrott, för att klippa av våra band till naturen. Och förneka naturen själv.
    Jag valde just Ishockey för att jag inte kan se hur det skulle kunna vara annat än kvinnofientligt att trycka på kvinnor en sport som leder till utslagna tänder och knäckt näsa.

    Gillad av 6 personer

   • Gert B. skriver:

    Det kan väl även ses som PK att radiosporten nödvändigtvis måste ha en kvinnlig bisittare, till den manliga kommentatorn, när fotbollslandslaget spelar sina matcher. Det manliga landslaget avses givetvis.
    Att damfotboll skulle kommenteras av enbart herrar vore nog en udda tanke på SR.

    Gilla

  • MartinA skriver:

   Här är den youtubevideo som formulerade tanken att allt som är Politiskt Korrekt är faktiskt inkorrekt åt mig. Och betydligt mer roande än jag, youtubebloggaren Lindybeige(som är betydligt mer politiskt korrekt än jag):

   Gillad av 1 person

  • Karl Oskar skriver:

   Martina.
   Mycket, mycket bra!
   Huvudet på spiken.
   Politiskt korrekt är en ofelbar indikator på något som är helt felaktigt, heltokigt.
   100% säker indikator.
   Tack för ögonöppnaren!

   Gillad av 1 person

 4. Johan Pappila skriver:

  Vänsterpartiet, f d Vpk och fram till 1967, Sveriges Kommunistiska Parti, väljarandel har konstant legat runt 5%. Mycket intressant siffra. De andra partierna varierar mkt mer över tid.
  Partiet har ändrat program. Numer är det feminism och miljö, inte kommunism, som gäller. Ändå är stödet konstant. Partiet har alltid varit det mest extrema i riksdagen.
  Min slutsats blir att 5% av Sveriges befolkning är konstant galen. När en galning dör, föds en ny.
  Detta vet Vänsterpartiets ledning. I grunden tror dom inte ett jota på vad dom själva säger. Vänsterpartiets riksdagsmän belönas väl. Särskilt sedan de slutat. Detta är viktigt eftersom de är svåranställda. Lars Ohly är ett exempel.
  Ett märkligt förhållande är det. Sveriges samlade blådårar försörjer cyniska politiker. Omoralen är total.

  Gillad av 16 personer

  • gub skriver:

   5%, siffran är högre men det är inte galenskap, vi måste sluta med dessa ursäkter, DE VILL HA DET SÅ HÄR! Även du är anfäktad av deras tankefigur, de kan inte vilja detta, de måste vara galna! Varför? Istället så är den korrekta bilden den dolkstickande, hatande onda rådgivaren som rör sig i kulisserna och trots att de bara är kanske 20% som är rakt av onda, V+Mp+kärnan i S och C och M och L, så har de 10 allra värsta procenten sedan 60-talet nu infiltrerat alla institutioner i Sverige, senaste debaklet Akademin.

   Gillad av 11 personer

   • Johan Pappila skriver:

    Jag skriver specifikt om Vänsterpartiet. Allmänt är min uppfattning att obildning och historielöshet helt dominerar politik och media. Flugan eller knutblusen för dagen blir det rätta.
    Konsekvenser och ansvar har slutat att existera.
    Jag är ganska säker på att det mesta idag bara ”sker”. Eliten är för korkad helt enkelt.

    Gillad av 3 personer

   • Johan Pappila skriver:

    Hur många av makthavarna i Sverige känner till Thomas Sowell eller Victor Davis Hanson?
    2 män fullproppade med fakta och siffror. I USA kommer de oavbrutet till tals. I Sverige har vi inget dylikt.
    Obildningen i Sverige är en förutsättning för vansinnet…

    Gillad av 10 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Fast just de 5% kommunisterna är oftast uppriktiga i sin dumhet snarare än direkt onda.

    Man kan inte vara intelligent, hederlig och socialist. Välj högst två. Så det finns intelligenta, ohederliga socialister och det finns ointelligenta, hederliga socialister.

    Men de flesta är förstås både ointelligenta och ohederliga.

    Gillad av 6 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Demokratin kunde fungera om galenskaperna tilläts balansera ut varandra: ”wisdom of the crowds”. – Inte om man måste ignorera vad de längst ut på ena kanten skulle sagt om de tilåtits yttra sig.

   Gilla

   • Johan skriver:

    Myror och bin är ytterst ointelligenta. Jag skulle nog tro att alla kan gå med på att de är superkorkade. Ändå lyckas de tillsammans bygga enorma välfungerande samhällen där hannar/män och honor/kvinnor har olika roller. Massan – The Crowd makes it right. ALLA deltar. Det är forskat på detta fenomen. I Sverige får bara fåtalet, de politiskt korrekta, delta. Då går det åt helvete.

    Gilla

 5. motvallsblogg skriver:

  Den politiska korrektheten bygger på inympad hjälplöshet som makthavare anser sig ha mandat att hjälpa oss ur.
  På ett sätt som de själva har fria händer att välja.
  Vi, fotfolket, ska bara känna tacksamhet.

  Gillad av 2 personer

 6. Lösa och kokta ägg skriver:

  Som så ofta finns det ett makro- och ett mikroperspektiv på tillvaron. I mikroperspektivet ingår möten med enskilda människor. Något konkret av kött och blod på två ben. En del av dessa mänskliga möten har rentav bestått i en längre samvaro med en helgjutet politisk korrekt människa. Ty i samhället är inte all samvaro frivillig. Runt oss har vi medarbetare och släkt, rentav andras vänner, som kan hänföras till kategorin fullblodstroende.

  Det som då slagit mig, som en helt dominerande egenskap hos dessa människor, är bristen på öppenhet gentemot ny information och kunskap.
  De saknar helt det förutsättningslösa sökandet och tvivlet. Och äkta hungern efter ny kunskap.
  Jag upplever de dem som helt färdiga. Som om det funnit sanningen med stort S. Det går inte att diskutera gemensamt trevande och sökande, där var och en bidrar med sin kunskap. Där man hjälper varandra framåt. PK-individer upplever jag som koagulerade. Som individer som stelnat. Som slutat att utvecklas på ett mentalt plan.

  Gillad av 7 personer

  • Kända grund och hala ålar skriver:

   I praktiken upplever jag politiskt korrekta människor som levande facit, som tvärsäkert har svar på allt, utan att besitta djupare kunskaper. De agerar också mycket dömande och oförsonligt, mitt i all hävdad tolerans. Det framträder som intellektuellt stela människor, som förlorat en äkta och ärlig nyfikenhet. De uppträder som missionärer och predikare. Där en redan färdig syn skall mässas ut. Och de ser hot i all ny kunskap. Som om de fastnat i sitt eget ideologiska spindelnät, men utan att själva riktigt fatta det.

   Och så finns naturligtvis opportunisten, som är korrekt på ytan. Men den varelsen är ofta lätt att känna igen. För de undviker all mer rak konfrontation. De uppträder anpassligt, som hala ålar, som bara vill simma med, och utnyttja tidsandan till sin egen fördel.

   Båda sorterna finns i maktpositioner. Att avgöra vem som är vem kräver en mer intimt kunskap. Men hala ålar avslöjar sig oftast via sin lätthet att glida undan. Medan en helgjuten politiskt korrekt mer uppträder som ett grund på en öppen fjärd. Det smäller till direkt, när båten går på grund. Färden framåt tvärstannar. Och kända grund håller jag alltid uppsikt över, på min egen seglats genom livet.

   Gillad av 7 personer

   • Linden skriver:

    @ kända grund och hala ålar.
    Den bästa beskrivningen av en äkta politisk korrekt människa jag läst.

    Själv brukar jag studera kroppsspråket, det är mycket talande.

    En äkta PK troende kan inte dölja sin antipati för en motpart som ifrågasätter den Sanna Läran.
    Fakta har noll betydelse.
    Kusligt.

    Gilla

 7. gub skriver:

  Det har tjatats om många gånger men är inte problemet att politiken och folk har infantiliserats och för första gången i historien tror man att det finns en god position i allt som man kan inta, och som våra politiker med lätt hand styr oss emot? Kristendomen berättade för oss att vi var syndare, lite till mans, men nu verkar det som folk går runt och tror att de verkligen är goda, i allt. Patologin är tydligast i vänstern där den formar ett amalgam med marxismen, och senare tids symtom är Miljöpartiet och nu till sist knytblusar och fittmössor och slöjuppror.

  Det jag tycker är skrämmande är att de som är lättast att lura är de unga och det faktum att de medier som de använder, Facebook, snapchat, youtube och Google styrs av människor med samma utopiska syn på världen. Zuckerberg har mer makt än många presidenter, Facebook har över 2 miljarder följare, och om denna föreställning sprids, att det finns en god position och de som inte inte delar den är onda, så kanske Facebook och dess AI blir framtidens Hitler som hetsar allt mer mot ”de onda”. Det har nått så långt att USAs president, Obama, var anfäktad av denna tro och vad gör en president när han så möter ondska som han inte vill erkänna, han gör precis fel, eller vanligare, låter ondskan hållas för att han vill inte själv skyllas för några döda barn. Istället är vad vi behöver politiker som Kissinger, eller Trump, som förstår att politik är att välja mellan dåliga utfall, men det är bättre att välja än att låta de värsta hållas.

  Etablissemangets position blir allt ondare, folk dör som inte för plats på sjukhus, kvinnor och flickor blir våldtagna, vi har hedersmord, pensionärer lever med ett minimum i tystnad, vi lämnar fattiga och riktiga flyktingar i läger för att hjälpa ett ljugande fåtal unga män, vi kan inte försvara landet, yttrandefriheten och rationalitet försvinner, slöseriet med våra skattemedel är massivt och demokratin är ett skämt. Det är DERAS position som är ond, det är DE som sitter på ryggen till en flyktingflicka i läger och förvägrar henne rent vatten, en skolbok och mat för att kunna lägga 5 miljarder YTTERLIGGARE på ensamkommande ljugisar.

  Gillad av 12 personer

  • Gub skriver:

   Om syftet med svensk politik inte är att hjälpa flyktingar, för det gör man mera effektivt på plats, och det inte är ekonomisk tillväxt i Sverige och att rädda pensionerna (inte ens Sandviken tror väl på det), vad är syftet då? Patriks förklaring är ekonomisk egennytta för VIKs operatörer, vad tror ni? Jag är böjd att tro att mer ligger i vågskålen än pengar.

   Gillad av 6 personer

   • 5ven55on skriver:

    Det är uppenbarligen mer än ekonomisk nytta för VIKisarna som ligger bakom eftersom detsamma sker i hela västvärlden (där många länder saknar motsvarighet till VIK). Starka krafter vill fylla västvärlden med muslimer, verkar det som.

    Att sen VIK förstärker fenomenet i Sverige är en annan sak.

    Gilla

   • stefan schiller skriver:

    GUB – Välkommen till det socialistiska paradiset på jorden. Den ekonomiska egennyttan för VIKs operatörer är en betraktelse utifrån ett internt (organisatoriskt) perspektiv. VIK är ett uttryck för socialism. Det handlar, som vanligt, om makt. Neomarxisterna (eller hur man nu vill etikettera dem) utgör den hårda kärna kring vilken övriga maktgrupper orienterar (förhåller) sig.

    Gilla

   • Hovs_hällar skriver:

    GUB — Exakt. Patriks käpphäst är inte övertygande som förklaring på allt detta elände.

    Den viktigaste förklaringen hittar jag i den mänskliga psykologin, då vi har sett många liknande processer i omlopp långt innan detta ”välfärdsindustriella komplex” var påtänkt, eller långt borta från vårt land.

    Ett exempel är kulturrevolutionen i Maos Kina på 1960-talet, och här i Sverige kan vi gå tillbaka till häxprocesserna på 1600-talet — eller mer i närtid, den sekt som såg till att Tomas Quick blev oskyldigt dömd för ett flertal mord.

    Det som nu händer är en konsekvens av att Sverige helt plötsligt gick från ett fattigt till ett mycket rikt land. Människor ”drabbades” då av två saker:
    1) Nu hade man råd att bekymra sig för något mera än överlevnaden.
    2) Samtidigt kände man sig existensiellt förvirrad, då kristendomen inte längre tycktes erbjuda någon vidare vägledning för de flesta.

    I detta vakuum kunde en nygammal fanatisk sekt växa sig stark — ”PK-sekten”.
    Sekten bygger på ett sammelsurium av frireligiösa missions-idéer och gammaldags socialism.
    I min släkt har jag folk som reste till Afrika som missionärer — för att ”frälsa” de stackars hedningarna. Det samlades in pengar till denna ”yttre mission”.

    Skillnaden mot idag är att man nu tycker de är en fin idé att ta HIT hedningarna, och att ruljansen ska finansieras genom en tvångs-beskattning av OSS!!

    Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   ”Kristendomen berättade för oss att vi var syndare, lite till mans, men nu verkar det som folk går runt och tror att de verkligen är goda, i allt.” — Det var ju precis detta Friedrich Nietzsche beskrev och varnade för följderna av: ”Gud är död.” Det som är särskilt skrämmande är att efter nittonhundratalets mångmiljonmord av Mao, Stalin, Lenin, Hitler och Pot så har vi inte besinnat oss, utan använder dessa våra tvillingsjälar som besvärjelse för att vi denna gång har hittat rätt absoluta och heltäckande godhet. Eftersom de ju var fel. Som ett förkylningsvirus ändrar ondskan bara lite på sin ytligaste struktur, eftersom den gamla lätt blir igenkänd, men den onda kärnan består oförändrad. Bockfoten i Jimmy Choo.

   Gillad av 4 personer

   • Gub skriver:

    Jo, och jag tror inte det är vinster åt VIK, eller makt som driver utan just istället som du skriver att man tror att man hittar rätt heltäckande godhet denna gång, och en del av detta är att alla folk och kulturer skall blandas så att i synnerhet den vita västliga aldrig mer skall kunna dominera, vi är alla lika och uppblandade i en global kultur som en (inte lika blandad) elit kan styra över. Det är rent rastänkande där människor är instrument för denna sällan formulerade ideologi som driver. Kineser och muslimer glädjer sig var och en på sitt håll och spelar glatt med i en charad de inte alls tror på. De tar våra pengar och teknik och vil vi avskaffa oss själva så gärna för dem.

    Gillad av 4 personer

   • stefan schiller skriver:

    GUB – Vi kan väl vara överens om att den innersta makteliten, de som har den reella makten (exempelvis neomarxister), består just av människor som drivs av ett maktbehov. Vad dessa människor är duktiga på är att bygga makt genom att bland annat identifiera instrument som kan användas i maktbyggandet. Godhet är ett utmärkt instrument för maktbyggande (vem vill inte framstå som just ”god”)? Jfr hönan och ägget.

    Fredrik Östmans kommentar – ”Det var ju precis detta Friedrich Nietzsche beskrev och varnade för följderna av: ”Gud är död” – är högst relevant.

    Gillad av 1 person

  • Gub skriver:

   Jag tycker det hade varit intressant om Patrik applicerat sitt intellekt på att förklara nazismen, gängse förklaringar är väl dels att en jordmån av missnöje fanns, men sedan? Inte kan detta missnöje extrapoleras till det som sedan hände? Ej heller förslår väl ekonomiska förklaringar i stil med VIK i vår tid? Istället så tror jag att Jordan Peterson har rätt, att ondskan ligger precis under ytan, Hitler bara lockade fram den, och det är just de som tror sig kämpa mot den mest explicit som är dagens bärare av ondska, etablissemanget, knytblusarna och de andra. Trump är som VDH skriver den tragiska hjälten som förstår världens fel men bara får otack i en tid där folk återigen tror att de besitter den enda sanningen. Vår enda räddning är att etablissemanget är såna klantskallar och inte kan frambringa sin Hitler.

   Gillad av 2 personer

   • Redaktionen skriver:

    Bra fråga. Jag tror att den tyska medelklassen var så skärrad av depression, inflation, risk för revolution att den tacksamt vände sig till nazisterna för att få lite lugn och stabilitet (som den trodde att den skulle få). Det var samma sak i Chile med Pinochet.

    Vår situation är annorlunda. Hoten mot medelklassen beror inte på att staten är svag och obeslutsam utan tvärtom på att den beslutsamt och målmedvetet skapar problem (eftersom den vill gynna sina egna intressen snarare än medelklassens; här ligger vi närmare Chile än Tyskland).

    Det är klart att ondskan ligger precis under ytan, men det gör den alltid och har alltid gjort; vad det handlar om är att klarlägga varför den i vissa ögonblick tränger sig upp i dagen. Just nu är risken att tryggheten och ordningen inte försvaras av makten och att medelklassen därför kommer att välkomna beskydd av ondskans lakejer. Jag har skrivit en massa krönikor om hur detta spel gestaltar sig i Brasilien.

    Patrik

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Det är upplysande att lära sig hur otroligt illa sedd Winston Churchill var under hela trettiotalet ända till dagen han blev premiärminister. Han var krigshetsare, gammal överspelad krigare, ovetenskaplig, illvillig o.s.v. T.ex. har Lynne Olson skrivit ett par böcker som belyser detta. Under samma tid var Benito Mussolini socialismens stora hjälte och portalfigur.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Den banala ondska som du beskriver har sina rötter i rädsla. Det är alltså den sistnämnda som ska odlas för att att åstadkomma den förra.

    Gilla

   • Gub skriver:

    Men ligger inte kärnan i att man i multikulturalismens och allas lika värde tillsammans med globaliseringen försöker avskaffa de fundamentala grupptilhörigheterna som har varit med att skapa stabilitet, och som Hitler och andra missbrukat? Eftersom dessa skall vi kalla de fysiska grupptillhörigheter (etniticitet, släktskap och nationer) avskaffas så måste man skapa nya skiljelinjer med en ingrupp och en utgrupp som folk känner lika starkt för. Är inte det slående för dagen hur alla som inte håller med demoniseras utan att de någonsin blir väl preciserat, från oss här till Trump? Det tog många hundra år av krig innan grupptilhörigheterna stabiliserades (tusentals) och nu laborerar man med detta igen utan att veta om det fungerar. Det är därför jag tror att det som står på spel är just att etablissemanget TVINGAS använda 1/Hitler för att skapa en tillräckligt stark grupptillhörighet.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    GUB (07:19), säkert är det så, men jag tror att det politiska / ideologiska bara är en mer påtaglig del av allt det omvälvande psykologiska som har skett i hela västvärldens kollektiva medvetande under de senaste 50 åren. Alla naturliga, stabila typer av relationer (på gott och ont) och all kunskapsbyggande växelverkan mellan Jag, Vi och Verkligheten har luckrats upp och delvis fallit sönder. Den individualitet och frihet som då tycks uppstå alstrar både hybris och existentiell skräck. Därför måste surrogat uppfinnas, konstlade gemenskaper, t ex åsiktsbaserade eller modeliknande. Men dessa är otrygga och instabila och därför ambivalent känsloladdade (tänk särskilt på flickors gruppdynamik som blivit allt mer utbredd även i vuxenvärlden). Individen måste hela tiden skapa bilden av sig själv, ”vara” sin bild och betyga sin tillhörighet både för sig själv och för de andra, riskerar ändå att när som helst få knivar i ryggen och stötas ut.

    Gilla

 8. Jonas skriver:

  Under många långa år läste jag begreppet ”politisk korrekthet” som att det betydde att det var politiken som var korrekt. På senare tid har jag dock insett att jag har läst begreppet fel, och att det snarare handlar om en korrekthet som är politisk, dvs. en korrekthet (jfr ”verklighetsbeskrivning”, ”narrativ”, ”beteende”, ”uppträdande”) som används i politiskt syfte!

  Jag har alltså i alla år lagt fokus på ”fel” ord i begreppet ”politisk korrekthet” och läst begreppet helt bakvänt.

  Gillad av 4 personer

 9. Björn G skriver:

  Hela det svenska PK- konceptet går ju ut på att ”Karl Marx” (dvs. Journalister/Politiker, stat och byråkrati) planerar livet åt den svenska befolkningen, medelst de resurser som befolkningen tvingas avvara genom skattetrycket.
  Det är envägsinteraktion, en ”Karl Marx” som leder sin skock, och det sätter nog omedvetet tonen för samhällets utformning i det stora.

  Befolkningen är inte tänkt att ha åsikter, idéer eller behöva fatta sina egna beslut.
  Det är den offentliga sektorns jobb och den behöver givetvis idéer från ”Karl Marx” att basera sin planering på.

  ”Karl Marx” har valt sina idéer, tillämpar dem i sin planering, och de märks överallt i samhället just på grund av att vi har en större offentlig sektor än något annat land och att vårt samhälle styrs genom politisk planering, än av människors egna beslut, än i något annat jämförbart land.

  Gillad av 8 personer

  • Johan Pappila skriver:

   Hybrisen är total. Journalistkåren bestämmer vad folket klarar av att höra. Övermänniskan, journalisten, förhandsgranskar verkligheten. Nisse och hans fru i Hökarängen kan ju börja tycka fel…

   Gillad av 2 personer

  • Björn G skriver:

   Karl Marx var (för er som inte vet):
   – en av historiens största skitstövlar
   – en person vars idéer, har kostat flera hundra miljoner människor livet
   – en som i sitt privatliv samvetslöst sög ut, alla i sin omgivning
   – en som i sitt privatliv samvetslöst bedrog, alla i sin omgivning
   – en som i sitt privatliv samvetslöst utnyttjade, alla i sin omgivning.

   Historien är full av skitstövlar som har dyrkats av sin samtid och fortfarande dyrkas långt efter sin död. Hur grova brott mot mänskligheten de än har avslöjas med, kommer det märkligt nog alltid att finnas människor som försvarar dem och förringar deras brott.

   Ur bloggen:
   https://juliacaesar.blog/2018/03/29/karl-marx-en-av-historiens-storsta-skitstovlar/#more-4437

   Gillad av 8 personer

 10. ulsansblogg skriver:

  Reblogga detta på ulsansblogg och kommenterade:
  Att de senaste decennierna ha varit politiskt inkorrekt och kritisk innebär nu att man med ett gott samvete kan åse PK-samhället krackelera på i stort sett alla plan där politiken har haft en stor påverkan. Tyvärr sitter vi i samma båt och får därmed ta på oss alla kostnaderna för att vissa ej har varit lyhörda och tagit till sig av kritiken.

  Gillad av 3 personer

 11. oppti skriver:

  Jag lever i tron att PK begreppet kommer från journalisternas Publicist Klubb som skrivit ner sina etiska regler om vad och vem de får skriva om.

  Gilla

 12. Anders Svensson skriver:

  För egen del uppfann jag ordet politisk korrekt innan jag ens hört eller sett uttrycket. Jag uppfann det när jag såg intervjuer med politiker där det aldrig fick någon riktigt kritisk fråga eller en uppföljande fråga på ett intetsägande svar. Jag tänkte för mig själv att de där journalisterna de ställer bara korrekta frågor, frågor som gör att de får en intervju till med politikern.

  Gillad av 1 person

 13. Johan Pappila skriver:

  Grunden för den enorma utbredning av det politiskt korrekta kanske (vågar knappt skriva vidare) beror på kvinnors ökade deltagande i debatt och politik. Könsfördelningen inom det Välfärdsindustriella Komplexet osv.
  Det stora flertalet vettiga kvinnor kommer inte till tals. Narcissistiska kvinnor med FEMINIST stämplat i pannan tillskansar sig makten över orden…I fyrtio år har jag och alla andra blivit matade av dessa dominerande hatiska kvinnor att män och det manliga är av ondo. Nu innehar de otaliga poster med makt. Kulturlivets domptörer…
  Evolutionen skapade man och kvinna. I tusentals år har naturen varit ytterst våldsam. Verkligen har inte ändrats. Striden och våldet ligger kvar under den fernissade ytan. Feminismen är bara det senaste lagret av tunn fernissa för att dölja människans verkliga natur. När unga invandrade män i gäng drar runt på gatorna i Sveriges småstäder slutar feminismen existera. Barn och kvinnor hålls under uppsyn och svenska män börjar tänka på våld…

  Gillad av 4 personer

  • Hedvig skriver:

   @ Johan Pappila 18 april, 2018 at 08:18

   Med din logik måste vi börja kalla många av maktetablissemangets män för kvinnor. Jag tänker t ex på Anders, Mikael, Jonas, Stefan, Karl-Petter etc.

   Gillad av 1 person

 14. Elvin skriver:

  Obs OBS ett ej korrekt meddelande:
  Att arbetslösheten bland utrikes födda i Sverige är så hög kan på längre sikt skada landets ekonomi och tvinga fram ännu högre skatterna än vad som finns idag. Det varnar nu Konjunkturinstitutet för.

  Sverige har redan några av världens absolut högsta skatter. Men snart kan de bli ännu högre – på grund av invandringen.

  Det är Konjunkturinstitutet som nu varnar för att alla arbetslösa invandrare kommer ”skada” den svenska ekonomin i framtiden.

  Tidigare under tisdagen rapporterades det om att varannan utrikesfödd person i Sverige fortfarande står utan jobb efter åtta år.
  Att skillnaden mellan antalet svenskar och invandrare som är i arbete är så stor är en farlig utveckling, anser Ki.

  – Det är allvarligt att vi har de här skillnaderna i det längre perspektivet. Om man står utanför arbetsmarknaden under en lång tid måste man försörja sig på bidrag och det kommer kosta på de svenska statsfinanserna, säger Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef.

  Gillad av 2 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Elvin — Visst, detta har vi ”dissidenter” insett i många år. Kul att myndigheter börjar vakna ur Törnrosasömnen…
   Läs förresten Tino Sanandaji på Facebook.

   Gillad av 1 person

  • Hedvig skriver:

   @ Elvin 18 april, 2018 at 08:40

   Dessutom glömde finansminister Magdalena Andersson att i sin vårbudget nämna, att Riksrevisionen den 5 december lämnade en utredning till Finansdepartementet med det dystra resultatet av våra kommuner och landsting kommer att gå back med 20 miljarder per år fram till år 2030. Som vanligt är det staten som betalar och i slutändan vi skattebetalare.

   Gilla

 15. Aha skriver:

  Stort tack för dina gräv. Det var mycket intressant att läsa om ”förarbetena” kring mångkulturbeslutet och hur det gled över till att bli ett radikalt beslut utan konsekvensanalys och nu detta om begreppet ”politiskt korrekt”.

  Stämmer det att det politiskt korrekta är det som smeker politikerna? Nä kan man tycka när politikerna så ofta tar beslut emot folkvisan, t.ex i migrationen, flumskolan, kriminalitetspolitiken. Men det stämmer när man i resonemanget tar med politikernas egentliga målgrupp; vänstermänniskor, vänsterliberaler, kulturpersoner, kulturjournalister, journalister allmänt. Det är nämligen de som dominerar i media och de är de som sätter agendan, vinklingen och som bestämmer vad en godtrogen läse- och lyssnarkrets ska få ta del av.

  Reinfeldt och kompani tog inte striden mot vänstermedia trots riksdagsmajoritet. För mig framstod som uppenbart att de i valstrategin valde att inte konfrontera kulturvänstern, detta för att undvika en medial hetsjakt. Det var väl ok men att han och alliansen sedan inte tog tillfället i akt ta striden med kulturvänstern när de var i rampljuset och inte kunde negligeras visar att de var maktpolitiker, ”till grytan-politiker”, och inte politiker som benhårt värnar en ide om folkets bästa.
  Vänsterdominansen inom media kvarstår m.ao., t.o.m. tidningsägarna har ställt in sig i ledet.

  Public service är de som ska attackeras. Ändrar de sig måste de andra följa efter. Det blir svårt för övriga media att visa upp en verklighet som inte koordinerar med bilden i TV-rutan.

  Gillad av 5 personer

  • Å skriver:

   Du säger att t. o. m. tidningsägarna ställt in sig i ledet. Det jag ser är att tidningsägarna bestämmer var och hur ledet skall stå. Varje politiker som ”aus der Reihe tanzt” kommer tidningsägarna att försöka eliminera. Det sker antingen genom olika varianter av karaktärsmord eller genom att man tiger ihjäl personen.

   Gilla

 16. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag tror att vad vi idag kallar politisk korrekthet är en generell företeelse och är extra stark i en homogen eller tidigare homogen kultur. Innehållet i företeelsen kan däremot växla. Det är bara att jämföra dagens svenska uppfattningar med de som rådde säg för 75-100 år sedan. Vi vet också hur snabbt ändringar kan introduceras som i Tyskland under nationalsocialismen och i DDR efter kriget. Den härskande gruppen känner väl till detta förhållande och utnyttjar det skickligt till sin egen fördel. Den stora majoriteten följer med dels för att ser egna fördelar i detta, dels av rädsla för att råka illa ut. Den lilla grupp,säkert <5%, av självständigt tänkande och samtidigt modiga lever ett farligt liv och har alltid gjort så. Sannolikt sker inga ändringar förrän den härskande eliten har drivit landet mot ett slags sammanbrott eller när de förlorat sitt stöd i befolkningen, dvs när de slutat leverera vad de lovat. Att det är värre nu än tidigare beror säkert på att media helt förlorat sin självständighet genom sitt bidragsberoende och att näringsliv och stat blivit alltmer integrerade. Dagens avancerade teknologi spelar säkert också en roll.

  Gillad av 9 personer

 17. Östrahult skriver:

  Apropå herr GOOGLE så visar Patriks träffar att politikerväldet även håller på att erövra Internet. Med andra ord bör man vara försiktig med att lita på information på Internet.

  Samtidigt så kommer det fram fler och fler indikationer på att politikerväldet håller på att spränga sig självt i bitar. Några aktuella tecken:

  Ledarsidorna har idag en utmärkt analys av identitetspolitiken inom (s), https://ledarsidorna.se/2018/04/kommer-socialdemokraterna-overleva-2018-ars-knytblusaktivism/

  Ett nytt parti i Göteborg, Demokraterna, raderar hälften av sossarnas väljarstöd och tar även från moderaterna

  Av en händelse läste jag nyligen moderaternas valbroschyr riktad till Stockholmare, ett intellektuellt sett torftigt dokument, associationen går till Titanic

  Kanske är den bästa taktiken att avvakta att politikerväldet kör in i isberget

  Gillad av 3 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   Sverige har navigerats in i ett isberg redan, skadorna är mycket allvarliga och förlisningen är förestående om inte drakoniska åtgärder vidtas – som att lätta den mänskliga lasten.

   Gilla

 18. Erik Björn-Rasmussen skriver:

  Under mitt idoga mångåriga tänkande kring det landstingspolitiska komplexets omfattande problematik har också jag varit inne på paralleller med den sovjetiska planekonomin. Likaså har jag varit inne på de tankar som Björn G framför här ovan. Min bok får titeln: ”Läkekonstens Lönsamhet. Varför politikerstyrning inte fungerar.”

  Jag hoppas att mina nytänkande observationer och slutsatser skall bli ett antal rejäla bredsidor mot politikers makt över landstingsmonopolet. Gärna under vattenlinjen så att det blir uppenbart för alla att vi måste byta modell. Från det jag kallar politikermodellen till det vi på 90-talet kallade HSF-modellen och som jag i boken kallar andelsmodellen.

  Om det är OK för Patrik att jag här kvalitetssäkrar min bok kan jag skriva såhär: Den innehåller inga spår av intellektuellt och och verbalt politiskt korrekt tänkande. Boken kommer förhoppningsvis i tryck strax före midsommar.

  Gillad av 3 personer

 19. Ha skriver:

  Nu ser man ju att vår regering pk media stödjer folkrättsbrott och oprovocerande attacker på u-länder, allt för att USAs regering vill detta och för att USAs propaganda säger detta! Och detta gör man helt utan bevis!

  Här har vi en analys om hur Aftonbladet desinformerar och försöker förblinda läsaren att stötta dessa olagliga krig:

  Aftonbladets propaganda för amerikanska propaganda/krig mot Syrien exponeras
  https://www.lindelof.nu/aftonbladets-propaganda-varnar-for-propaganda/

  Gilla

 20. Björn skriver:

  Att i alla sammanhang vara PK, är inte bara det enklaste sättet att skaffa sig själv en skinande och vacker fasad utåt, utan också ett sätt att avslöja sin fullständiga likgiltighet och hänsynslöshet mot de som drabbas av konsekvenserna och kostnaderna! Lite som ”Firma Jesus u.p.a”, typ!

  Gillad av 1 person

 21. Anders skriver:

  Den politiskt korrekta världsbilden och den politiskt korrekta vokabulären utgör politikerväldets härskarteknik.

  Patrik Engellaus sammanfattning kan kompletteras med, att politikerväldet självfallet är angeläget framställa sin egen kapacitet som obegränsad, när det gäller att skapa ett perfekt samhälle.

  Det finns därför en generell tendens till diminutiver och eufemismer i den politiskt korrekta vokabulären.

  En synskadad eller blind person beskrivs som någon med ”en visuell utmaning”.

  Antisociala inkl. aggressiva individer, som politikerväldet har identifierat som offer, kallas för ”utsatta”.

  Olösliga problem – och särskilt de problem, som politikerväldet själv har skapat – kallas för ”utmaningar”.

  Gillad av 3 personer

 22. boerje2 skriver:

  Massinvandring ger visserligen klienter till VIK men den ger också allvarliga biverkningar eftersom invandringen är kumulativ vilket hotar pursvenskarnas position i Sverige.

  För att förstå kärnan i den politiska korrektheten så kan man söka efter vad som är mest Politiskt Inkorrekt.

  De farligaste politiskt korrekta tabuna är:

  ✹ Att det är tabubelagt att värdera och kritisera den andres gärningar, kultur och religion.
  ✹ Att det är strängeligen tabubelagt att framföra den vetenskapliga självklarheten att olika folk har olika medel-IQ och att IQ är ärftlig från generation till generation.
  ✹ Att det är extremt tabubelagt att förespråka att massinvandringen stoppas helt för att i möjligaste mån bevara mindre än 7 miljoner pursvenskars etniska majoritet i Sverige bland numera 10 miljoner invånare.

  Om vi svenskar fritt fick värdera och kritisera efterblivna, misogyna, homofoba och barbariska kulturer och religioner med samma måttstock och kraft som om de hade varit västerländska företeelser så skulle den politiskt korrekta relativismen inte ha en chans.

  Om svenska folket verkligen fick klart för sig att invandringen från tredjevärlden innebär att vi tillåter invandring av människor som generellt får det betydligt svårare i skolan och därmed i arbetslivet på grund av lägre medelintelligens så skulle synen på invandringen förändras radikalt.

  Vi får inte heller försvara vårt territorium mot invandring trots att denna invandring gör oss till minoritet i eget land. Det har redan skett i Malmö där andelen svenskfödda 0 till14-åringar med två svenskfödda föräldrar var 35,8 procent år 2016.

  Den politiska korrektheten gör oss således mentalt handikappade genom tabubeläggning när det gäller att argumentera för rätten till pursvensk majoritet i vårt eget land om 100 år och även om 1000 år.

  Gillad av 3 personer

 23. Per Welander skriver:

  Baspositionerna du beskriver som förövare, offer och politiker (hjälpare) kommer från psykologin och den s.k. Karpman dramatriangel. Politikerna/makten har rollen som hjälpare i dramatriangeln men kan tillfälligt hoppa över till förövare ibland. Allt är mycket utstuderat av PK-makten och sker inte av en slump.

  Ju fler offer ju större makt för hjälparen/politikern. Därför är blir det mest offer om outbildade invandrare lockas hit som sen måste leva på bidrag många år.

  I klimatfrågan så gör PK-makten alla till offer för ”klimatförändringarna”. Förövarna är bilister, flygresenärer, köttätarna m.fl. Hjälparen (politikerna) genomför symbolåtgärder för att öka sin makt. De låtsas rädda folken från ”klimatförändringarna”. Flygskatter, bilförbud, köttfri måndag o.s.v. Det mesta är en stor bluff och PK-media spelar med som aktivister och propagandister.

  http://www.sjalvkunskap.se/2010/01/14/128-karpmans-drama-triangel/

  Gillad av 3 personer

 24. Sixten Johansson skriver:

  Dagens PK-ideologi har en uråldrig rot och kärna. Den är vår tids uppror mot livet självt och den/det som kan ha skapat livet, naturen, människosläktet. Den uttrycker egots självförgudning och fasta tro att det kan skapa en bättre verklighet. Förr sågs detta som en kollektiv uppgift. Nu blir varje ego allt mer ensamt, självuppfyllt, självskapat och därmed allt vansinnigare. Egot sväller, upphöjer sig, skapar virtuella världar, som det vill tvinga in andra i.

  PK-kärnan är ”frihet, jämlikhet och människoskap”, alltså normlöshet + likhet. I sin logiska förlängning måste det leda till sönderfall, anarki, kaos, tidvis tyranni. Ett gott samhälle kan omöjligt bygga på den kärnan. Och atomära egon utan verklighetskontakt kan inte bygga något funktionellt eller ens försvara sig gemensamt.

  Dagens PK-ideologi strider mot verkligheten och kan därför aldrig bli ett logiskt och koherent system. Delarna hänger inte ihop och kan lätt bytas ut mot annat, som låter bättre eller passar egot bättre. Egalitarismen innebär att både föräldraskap och ledarskap avskaffas. Mångfalden finns bara på ytan. På vägen mot klonad inre likhet uppstår övergångsstadier, t ex all denna påhittade komplexitet. Den föds ur ordvärldarna, göder egenintressena och kan nyttjas för att bryta ner de gamla normstrukturerna. Men precis som under franska revolutionen går ingen säker. Vid första bästa tillfälle kommer mobbkollektivismen och egalitarismen att förgöra sina egna ledare och sin egen gårdags normer och sanningar.

  Gillad av 2 personer

 25. Lars skriver:

  Jag tror inte generellt i olika länder på att den politiska makten bygger sin makt på att identifiera behov där välfärdsstaten kan ingripa utan att välfärdsstaten har så stor betydelse i de nordiska länderna beror på att det är så allom accepterat och det i sin tur är dels en historisk effekt och dels en effekt av att vi är ett litet och sårbart land med stor handel med omvärlden. Historiskt beror det både på framväxten av arbetarrörelse, en euroepisk tradition sedan Bissmark i Tyskland på 1880 talet att bygga ut välfärden och skyddet för de arbetande och stämma mot revolutioner i samhällskroppen, behovet att inte låta sovjetisk kommunism få herravälde i Europa, erfarenheterna från rovdriften under 1800-talet i England när industrialiseringen slet sönder de traditionella skyddsmekanismerna, erfarenheter från världskrigen och behovet av sammanhållning i samhällena.

  Men i andra länder som i USA, Hong Kong, Kina, Indien, Afrika bygger makten på andra parametrar som samhället ska tillhandahålla t.ex. tillväxt, ordning, militärt skydd, fria marknader, åsiktskontroll mm. Gemensamt är ändå att stater vinner legitimitet hos befolkningen på olika sätt och då kan man inte negligera inkomstfördelning och socialt skydd. Kausalsambandet går sannolikt inte via ”mer makt till politiker” ger ”mer välfärd” utan välfärdsbygget handlar om att avvärja nöd och oro i befolkningen som ett medel för legitimitet.

  Men det som Patrik tar upp, den ”humanistiska ” ådran att värna alla små minoriteter då? Den som oftast kommer från vänstern, vänster om Socialdemokratin, och från höger, från nyliberalismen, som strävar mot individuellt eget ansvar för hur det går och inga gemensamma försäkringar? Det senare ska ge individuell frihet och så har man parat minoriteters och individers frihet och PK kring feminism, hbtq, anti rasism etc för att upplösa den gemensamma solidariteten och visa sig ”progressiva” och ”frihetsälskande”. Samtidigt har gränserna vänster-höger suddats ut och frågeställningarna blivit otydliga och opinionen förvirrad.

  Gilla

 26. Brinellprov skriver:

  Det drar ihop sig till valrörelse 2018. Undrar om SR börjar få kalla fötter, eller åtminstone tår. För nu lyfter man tillfälligt ut Täppas Fogelberg och Alexandra Pascalidou från medverkan i radioprogrammet ”Ring P1”.

  Även bland de mer rättrogna tycks värdegrundstalibanismen börja skörda offer, om än bara tillfälligtvis.

  Att även Sverker Olofsson finns med bland de bortlyfta kan nog mest betraktas som en gardering. Konsumentupplysning och att ställning för den svage passar nog bra i en kommersiell värld, men knappast om en fattigpensionär ringer in och vill prata skattetryck och privaekonomi i anslutning till ensamkommande barn. Och kanske även vill påminna om att skatten höjdes för fattigpensionärer, för några år sedan.

  Samtidigt som fattigpensionärer i Stockholm tvingas sova på nattbussar, och äta sig mätta vid offentliga soppkök, efter ett långt och oklanderligt arbetsliv.

  Rången mellan något olikartade värdegrund kan lätt bli mycket politisk. Speciellt när unga politiker mest ser ut som fågelholkar när de väcks ur en Törnrosasömn och börjar städa undan inför valrörelsen. För bland politiska blindskär är det lätt att ramla, särskilt i ett program som ”Ring P1”. Där ingen får ställas mot någon annan – allt enligt den bergfasta värdegrundens principer. Som måste klara av ett hårt och oförsonligt Brinellprov av mer politisk art.

  Länk. Karantän för programledare i ”Ring P1”;

  https://www.expressen.se/noje/sr-profilerna-satts-i-karantan-infor-valet/

  Mätning av värdegrundens hårdhet;

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Brinellskala

  Gillad av 1 person

 27. Glen Lester skriver:

  Personligen så tycker jag att det politiska kätteriet (political heresy på engelska) är mycket intressantare som företeelse. Det politiskt korrekta är ganska enkelt, men försåtligt, av den enkla anledningen att den bara återvinner redan befintliga extremistiska påståenden bland dem som betraktar sig som offer eller de som betraktar sig som offrens räddare.

  Att politiken skulle vara något fristående från religionen är en ganska ny, och fortfarande kontroversiell uppfattning. Ungefär samtida med den moderna evidensbaserade vetenskapens uppkomst.

  PK-ismen som företeelse är närmast besläktat med dogmatiskt förtryckande religioner, vilket alla de stora religionerna är eller åtminstone har varit.

  Att vara politisk heretiker (ellser kättare) är att vara i utvecklingens framkant.

  Gillad av 1 person

  • Å skriver:

   Helt rätt, Glen Lester. Religion och politik hör intimt ihop. En religion eller filosofisk inriktning, som inte strävar efter att vara ”statsbärande” är antingen död eller döende.

   Gilla

 28. Palle2 skriver:

  Patrik: Viktigt ämne, men när du nämner Sovjetunionen och järn/stål-tillverkning kom jag att tänka på en gammal skämtteckning i tidskriften Krokodil. I denna tidskrift tilläts faktiskt en del kritik mot systemet i humorns form. På en bild, som skulle illustrera hur kommandoekonomin (inte) fungerade, visades ett stort lastfartyg, som höll på att lossas i en hamn. En stor lyftkran höll just på att lasta av en enorm järnmassa, som var formad som en gigantisk spik.
  Två män stod på kajen och åsåg det hela. Den ene frågade: ”Men vem kan ha någon som helst användning av en sådan jättespik?”. Den andre mannen svarade: ”Jag vet inte, men på det här sättet uppfyller vi hela femårsplanen på en gång …”.

  Gillad av 2 personer

 29. Glen Lester skriver:

  Å låter som en inbiten lutheran eller islamist. Naturligtvis så finns det filosofiska inriktningar (dit religionerna naturligtvis hör) som inte är statsbärande. Eller så har vissa varit döende i flera tusen år utan att ha dött ännu, fast de inte är statsbärande. Det är förvånande så många icke statsbärande filosofiska inriktningar som har massor med adepter, i synnerhet i länder där just deras filosofiska inriktningar eller religioner inte är statsbärande. Se bara på judaismen som sannolikt inte varit statsbärande någonstans innan man tillverkade staten Israel.

  (Sorry for using a nickname, but I have AFA in my stairs)

  Gilla

  • Å skriver:

   Men nu har du inte rätt. Tror inte på övernaturliga väsen och jag känner stor främlingsskap inför de abrahamitiska religionerna. Och vad beträffar judaismen så har väl judarna ända sedan romarna fördrev dem från deras statsbildning kring Jerusalem enligt egen utsaga alltid hållit tanken på att bilda en judisk stat levande.

   Gilla

 30. Hawwa skriver:

  Det är svårt att inte uppfatta texten som en illustration av att en entydig betydelse av PK inte låter sig definieras. Om inte annat är den politiska korrektheten är bunden av tid & rum, med fingret i vädret.

  Gillad av 1 person

 31. olle reimers skriver:

  Patrik, intressant nog överensstämmer din beskrivning av vad politisk korrekthet exakt med Hegels berömda filosofiska betraktelse om ”tes/antites/syntes”., som ju var en central del av det marxistiska tänkandet.

  Denna tes ligger också till grund för filosofin bakom s.k. ”false flag” attacker av vilka vi sett en hel del i den näraliggande historien. CIA har varit instrumental i sin tillämpning av tesen.

  Utan att alltför noggrannt ge mig hän i detta ämne (det är en het potatis minst sagt) kan det bara konstateras att Hegels regel i false flag sammanhang översatts till ”action/reaction/solution”. Man framkallar en händelse (attacken i Tonkinbukten i december 1964) får en reaktion (upprördheten hos den amerikanska allmänheten) och erbjuder snabbt en lösning (bomba Hanoi).

  Sammanfattningsvis berkar det således som om Patrik har hittat den rätta beskrivningen av vad ”politisk korrekthet” egentligen står för. Det är en genomgripande politisk strategi som är helt cyniskt beräknande. Vi kan därför också utgå från att de som ger sig hän i politiken har tillägnat sig förmågan att förstå vad som är den djupa innebörden av att ”politiken är det möjligas konst”.

  ingredienserna är klara. Lögn, hänsynslöshet, cynism, känslokyla. Soppan blir därefter.

  Gilla

 32. Hasse Hanseman skriver:

  En icke obetydlig roll spelar media i frågan. Om t ex en kvällstidning får för sig att ”250.000 kan lida av okänd hjärtsjukdom” och driver den frågan ett tag, börjar minst 250.000 pers att driva frågan och en hätsk debatt uppstår.
  Till slut tvingas politiker att göra nåt och så plötsligt har vi stakat ut den politiskt korrekta uppfattningen med 250.000 potentiellt kränkta och förorättade offer.

  Gilla

 33. Hubner skriver:

  Svensk politisk korrekthet idag är helt enkelt en spegling av de dogmer man finner i EU:grundaren Coudenhoves ”Praktischer Idealismus” från 1925.Svårare än så är det faktiskt inte.PK är inte bara en tvångströja för tanken och alla mänskliga livsuttryck utan även ett medel för EU-eliten att upprätthålla sin dominans över människorna som är fjättrade i dess system,men svensk och europeisk EU-PK är även ett dödligt vapen som riktas mot alla dem som opponerar sig mot det som kan kallas EU.s superstatsfascism.Alla totalitära system formar benhårda ofta slagordsmässiga PK-matriser.EUs PK-matris är till sin egentliga innersta kärna elitistiskt fascistisk och neo-feodalt aristokratisk och sklijer sig endast på några få punkter från stalinismens behårda dogmatik.Vem bryr sig exempelvis i det svenska PK-landskapet om exploaterade svenska arbetare?Svar:Ingen.Vem bryr sig i det svenska PK-landskapet om de mördade,misshandlade och våldtagna etniska svenska flickorna och kvinnorna?Svar:Endast få.Vem bryr sig om utsvultna och hemlösa etniska svenskar?Svar:ingen.Vem bryr sig om de tandlösa fattigpensionärerna som halvsvälter i misär?Svar:Endast mycket få.Vem bryr sig om knivstuckna svenska pojkar?Svar:Ingen.Vem bryr sig i det svenska PK-landskapet idag om det faktum att Sverige är det land i den industrialiserade världen där klassklyftorna ökar mest och snabbast?Svar:Ingen.I synnerhet ej de rothschildröda på DN, Expressen eller den tvångsskattefinansierade sk ”public service”.PK är den politiska och ekonomiska elitens vapen mot dem som är eller kan bli maktens fiender.Därför är PK alltid hycklande och förljugen.Därför använder PK-soldater oftast grova förolämpningar,hot och arrogans mot sina meningsmotståndare.PK är nämligen alltid hotat av verkligheten.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.