Tre vågor

Patrik Engellau

Jag har under olika perioder i mitt liv surfat på tre starka idévågor och jag vill ta tillfället i akt att beskriva hur dessa färder har gestaltat sig. Med detta avser jag inte att säga något vetenskapligt utan bara hur det känts. Idésurfningar kan nämligen vara mycket olikartade.

Den första idévåg på vilken jag lät mig transporteras var 1968 års nymarxistiska rörelse. Den fångade framför allt medelklassungdomar på universitet och eftersom jag var en medelklassungdom på universitet så blev jag fångad. Ungdomar, kanske framför allt ungdomar på universitet, har en drift att förstå världen. En metod är att fråga auktoriteter och äldre generationer om råd. Problemen med de svar man får är att de är ganska vaga eftersom auktoriteterna i sin vishet och mognad har upptäckt att världen är mångtydig och svårtolkad.

Många ungdomar är inte nöjda med sådana svar. De vill ha säkra och otvetydiga tolkningar av världen. De är för otåliga för att uthärda lärda utläggningar om den ena sidan och den andra sidan. Så är det särskilt med intellektuella ungdomar. De väljer därför ofta att ansluta sig till självsäkra och dogmatiska sekter som lyckas förklara hela världen med några lättfattliga teser. En del sådana ungdomar blir kanske brinnande salafister och jihadister. Vi 68:or blev nymarxister.

Det som var nytt med den här marxismen är att den inte hade något med arbetarklassen att göra. Den hade med oss själva att göra. Det var våra egna intressen vi odlade. Det var inte det uttalade syftet, men det blev så.

Titta på nedanstående tabell som visar skattetrycket i olika länder. Skattetrycket är ett mått på den offentliga sektorns andel av bruttonationalprodukten. År 1968 stod alla länder inför en enorm offentlig expansion, alldeles särskilt Sverige, där andelen tredubblades under den redovisade perioden medan den bara fördubblades i övriga länder.

Inte nog med att den offentliga sektorn ökade som andel av BNP. Dessutom växte BNP med fart och kläm på den tiden. Detta betyder bara en sak: många fina nya jobb i den offentliga sektorn. Det var där vi nymarxister hamnade. Vi utvecklade ett tänkesätt som inte uppskattades i det privata näringslivet, men som var som klippt och skuret för politikerväldets och den offentliga sektorns behov.

Det märkvärdiga var att 68-vågen aldrig stötte på något ordentligt motstånd. Det var som om föräldragenerationen och det etablerade samhället vikit ned sig redan från början.

Min andra surfvåg var, kan någon hävda, motsatsen, nämligen 1990-talets nyliberalism. Också denna våg var en vinnare även om det den här gången fanns ett välorganiserat motstånd. Min roll var att tillsammans med andra tänka ut hur ett nytt slags politik borde vara beskaffad, en politik med mer inflytande förmedborgarna och mindre för politikerna. Motståndarna kallade detta ”reaktionärt” och ”inspirerat av Bilderberggruppen” medan jag kallade det ”Folkhemmet 2.0”.

Låt mig ge ett exempel på hur kampen artade sig. Det var när jag år 1992 skulle leda införandet av ett skolpengssystem i Sveriges första skolpengskommun som var Vaxholm. När pedagog- och mediaetablissemanget fattade att det var skarpt läge tog det hus i helsike. Jag fick schavottera i tidens motsvarighet till Uppdrag Granskning och presenterades gång på gång som en representant för de internationella kapitalet som ansågs vilja undergräva Sverige genom det fria skolvalet. Tidningsartiklar med ungefär samma budskap kom var och varannan dag.

Men trots motståndet var den nyliberala vågen stark. Den påverkade alla politiska partier, framför allt moderaterna. Den gjorde mycket gott, till exempel just skolpengssystemet och avskaffandet av Televerket med sina svarta bakelittelefoner. En del annat som gjordes blev bara fel, till exempel utförsäljningen av kommunala elnätsmonopol till privata företag som genast höjde avgifterna.

Min tredje surfning pågår nu. För varje dag blir det allt klarare vad det handlar om. Den här kampen är råare och mer oförsonlig än någon av mina föregående. Den handlar om vems intressen som ska dominera i Sverige, om det ska vara den nettoskattebetalande medelklassen eller om det ska vara politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex. Slagfältet är människornas medvetanden. Vad är det för tankar som ska dominera där? Ska det vara medelklassens värderingar och sunda förnuft och försvar för sådant som yttrandefrihet och medborgarrätt eller ska det vara motståndarnas PK-ideologi?

Jag tror att jag står på den vinnande sidan den här gången också.

44 reaktioner på ”Tre vågor

 1. Björn G skriver:

  Kaoset i vår omvärld blir bara större och större. Megafonerna för ut sina totalitära budskap.
  Åsiktsförtryckarna utmäter straff för dem som inte låter sig dresseras.
  Detta har möjliggjorts av att Sverige är fullt av Brandosar, de drar fram likt Egyptens gräshoppor och kaläter allt de kommer åt.

  Vår vän ”Julia Caesar” har i sin blogg, öppenhjärtigt berättat om ”Överbrandosar” och ”Småbrandosar”.

  Med hjälp av dessa illustra figurer, kanske vi lättare kan se och förstå vår omvärld.
  (Astrid Lindgren använde ju Pomperipossa, som hjälpte oss att förstå vad som hände då, år 1976).

  Här finns länken:
  https://juliacaesar.blog/2018/04/06/asiktsinkvisitionen/#more-4539

  Vi kan samtidigt berätta för Julia hur det har gått för Brandos efter valet 2010.

  Brandos blev konkursmässigt 2013 (efter en rekordförlust på 162 miljoner kronor) och i slutet av november 2014 började Brandos sin nya resa, efter att ha genomgått en rekonstruktion. Resan möjliggjordes av internetskohandlaren Footway som berättade att de köpt upp hela Brandos.

  (Namnet Brandos försvann därmed som varumärke. Varumärket var värdelöst, då man kämpat med starkt negativa kundomdömen från missnöjda konsumenter runtom på nätet).

  Gillad av 1 person

 2. Anders skriver:

  Medelklass? Du var ingen medelklass! 68-revolten var en revolt mot meritokratin som hotade att beröva dig och dina likar er privilierade ställning. Ni ville behålla er ärvda makt, inget annat. Du som är skolad i marxistist analys borde nog kunna inse detta.

  Gillad av 2 personer

 3. Peter skriver:

  I dina tidigare bataljer har bägge sidor varit övertygade om att de slogs för det bästa för det svenska folkets väl och framtid.
  I den nu pågående bataljen saknar det svenska folkets framtid betydelse, nu står striden mellan svenskars väl och de importerade minoriteternas väl.
  Minoriteter som i ett globalt perspektiv många gånger är majoriteter.
  Genom importen av främmande insatser i potten har motståndaren skaffat sig en mänsklig murbräcka mot vår kultur och vår gemensamma tillit.
  Denna gång har de vunnit, någon återgång till ett tryggt och tillitsfullt samhälle finns inte och kan inte heller nyskapas, mångkulturen garanterar framtida olösliga konflikter och ett segregerat samhälle.
  Att forma en ny trygghet och tillit innebär att mångkulturen avskaffas, att samhället homogeniseras och att främmande kulturer underordnas den svenska kulturen och lagen.
  Något som för det första är otänkbart med nuvarande grundlag och för det andra leder till inbördeskrig samt för det tredje går emot majoriteten av den svenska befolkningens önskan.
  Att brutalt och med vapen i hand försvara vårt land och kultur är oss främmande och går fullständigt emot våra grundläggande demokratiska uppfattningar och den lydnadskultur vi är en del av.
  Fienden är inte heller i första hand de som invandrat utan vårt politiska, ekonomiska, religiösa och intellektuella etablissemang som cyniskt använder dessa invandrare i kampen för sina privilegier och mot det svenska folket.
  I denna kamp finns inga vinnare, alla blir till förlorare då förstörelse är vapnet och splittring målet.

  Gillad av 4 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Nog har Du hamnat på förlorarsidan denna gång,
   även om vi märkt en klar tillnyktring gentemot Islamiseringen!

   Men vågar Du sen dra rätt slutsats?
   Att Kristersson långt ifrån har Sveriges bästa för ögonen…

   VOTE CHANGE 2018!

   Vi gissar att Du inser vad det innebär)
   Adelsohn-Liljeroth tycks nästan ha gjort det!

   Gilla

 4. Inovus skriver:

  Det här skrev jag för några timmar sedan när jag läste om den syrianske mannen med 3 fruar och 16 barn som nu får bostäder av kommunen i Strömsnäsbruk.

  ”Den likgiltighet som myndigheter hanterar oss hederliga skattebetalare med saknar motstycke. Att sådant här kan ske i ett demokratiskt samhälle med kristna, västerländska lagar, normer och värderingar är naturligtvis fullkomligt oacceptabelt. Våra styrande politiker i regering och riksdag bär ett tungt ansvar för det sammanbrott som väntar det svenska välfärdssamhället. Den goda ekonomin i landet tillsammans med det oerhörda skattetrycket på en lydig och arbetsam svensk befolkning gör att det kan fortgå ännu en tid men när de goda tiderna är över kommer kollapsen. De välbärgade kan ge sig av till andra länder men de fattiga svenskarna tvingas bli kvar i den första nordeuropeiska muslimskt styrda enklaven som en ny förtryckt minoritet. Ingen kommer att komma till deras hjälp och om ett par generationer är dom helt försvunna.”

  Så på längre sikt tror jag inte det är medelklassens värderingar och sunda förnuft och försvar för sådant som yttrandefrihet och medborgarrätt eller motståndarnas PK-ideologi som kommer att segra. Det är någonting helt annat som ser ut att vinna.

  Gillad av 3 personer

 5. Östrahult skriver:

  Med all respekt för Dín uppriktighet så vill jag ändå invända en del mot resonemanget.

  Slutkommentaren ”Jag tror att jag står på den vinnande sidan den här gången också.”, är det så? Egentligen är det väl så att både marxismen och nyliberalismen var knäppa företeelser, den senare pga av att den var en reaktion på en annan knäpp företeelse, socialismen. Tyvärr var det få länder som hade stabilitet och mognad att stå emot dessa ismer, jag kommer bara på Schweiz och möjligen Finland.

  Dessutom är det väl så att den tolkning av nyliberalismen som råder inom borgerligheten i Sverige utgör det största motståndet mot den tredje vågen som Du beskriver. Detta förklaras på ett utmärkt sätt idag i Expressen av Anna Dahlberg: https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/har-alliansen-inget-lart-av-sina-misstag/

  ”Valfrihet och konkurrensutsättning har blivit något av en religion inom borgerligheten. Eller kanske är problemet delvis ett annat: borgerligheten och välfärdskapitalet sitter i samma båt. Det pågår i stort sett inget kritiskt tänkande inom högern kring dessa frågor. Det handlar inte om att vara för eller emot marknaden. Det handlar om att förstå marknaden.”

  Om medelklassen intressen ska räddas så kan vi inte hoppas på hjälp från vänstersvängen. Tyvärr ser det ganska mörkt ut även på den borgerliga sidan, men det är endast där vi kan hoppas på ökad insikt, mognad och tillnyktring.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Alternativet till valfrihet är slaveri. – Att själv vara herre över sina angelägenheter är normalitet.

   Det finns hundra sorters vanvett men bara ett förnuft.

   Gillad av 1 person

   • Östrahult skriver:

    Man får skilja på om det handlar om valfrihet med egna eller andras pengar, det verkar inte de f.d. borgerliga partierna ha förstått

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Beslut som tas av centrala instanser över huvudet på dem det berör är ju med deras pengar. – Centrala instanser har inga andra pengar att leka med.

    Gilla

 6. Benner hur skriver:

  På mig så verkar det som du fortfarande är en ungdom som söker enkla svar. Du tror att allt mänskligt ryms inom politiken och ekonomin, eller åtminstone det mest väsentliga. Jag tror du tar fel, och dina lösningar kommer därför heller inte att fungera.

  Skatten i Sverige är så omfattande att de ekonomiska sambanden aldrig blir helt klara för folk, endast en extrem ekonomisk kris kan producera klarhet på detta område, så att det verkligen blir så att att antingen äter svenskarna, eller invandrarna. Utan en sådan kris så kan korten alltid blandas bort och andra faktorer kommer att spela minst lika stor roll. Du undviker så mycket du kan religiösa och etniska skiljelinjer men det är detta det handlar om nu, visst, hade vi valt ett mera Schweiziskt skattesystem så hade svenskarna varit flera multipler rikare, men de flesta har fortfarande till sina basala behov och känslan av välstånd är därför relativ, har du lite finare bil än åtminstone några av dina grannar så startar du ingen revolution. Det blir ingen kraft i krutet på detta sätt.

  Gillad av 4 personer

 7. Christer H skriver:

  Från 21% skattetryck till 53,6% på 40 år.
  Vi grodor ( medborgarna) har kokats snabbt.

  Märkligt att detta gått att genomföra utan att fler av oss har hoppat ur grytan.
  Kombinationen kidnappad demokrati ( 2,5% av befolkningen är med i något parti, dessa 2,5%
  nominerar 100% av de politiker vi övriga 97,5% har att rösta på/ge legimitet var 4-e år),
  världstopp i skattetryck och en överstor offentlig sektor som har 0% i produktivitetsutveckling
  ger sammantaget en stat som hålls ihop av propaganda.
  Mer än 50% av Sveriges journalistkår har jobb inom den offentliga sektorn som ”kommunikatörer” där jobbet är att för medborgarna hur bra den offentliga verksamheten
  sköts.
  Sammantaget: Fram växer bilden av en demokratur förklädd till demokrati och folkhem.

  Är det så här vi vill ha vårt Sverige?

  Gillad av 13 personer

  • tlidforss skriver:

   Bra kommentar, jag gav upp om Sverige redan 1983 men tyvärr efter personliga anledningar var tvungen att komma tillbaka till Sverige för 10 år sedan och inse att ingenting har blivit bättre i denna så kallade perfekta demokrati. Jag skulle önska att det blev lite offentlig debatt om vad är det för Sverige vi vill ha och se för framtiden?

   Gillad av 3 personer

   • Björn skriver:

    Det som smärtar mest, är vetskapen om vilket fantastiskt land Sverige KUNDE ha varit! Med en bråkdel av dagens skattetryck, kunde vi ändå haft infrastruktur, skola, sjukvård och omsorg, pensioner m.m i världsklass, OM det inte vore för att……!

    Gillad av 7 personer

  • Björn G skriver:

   ”Fram växer bilden av en demokratur förklädd till demokrati och folkhem.”

   Så sant så CHRISTER H och skulle du vilja sätta dina barn i en skola som är så här djupt odemokratisk?

   Detta skriver lärarförbundet på sin hemsida:

   Vid sitt senaste sammanträde beslutade förbundsstyrelsen att Lärarförbundet ”ska undvika att delta i aktiviteter med partier vars värdegrund, ideologi eller grundläggande principer strider mot våra grundläggande värderingar”.

   – Vi har aldrig tidigare så tydligt formulerat våra riktlinjer för politisk medverkan, kommenterar Johanna Jaara Åstrand.

   Länk:
   https://lararnastidning.se/lararforbundet-bojkottar-sd-i-valrorelsen/

   Gillad av 1 person

   • Björn G skriver:

    Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation med 230 000 medlemmar från skolans alla delar.

    Gilla

   • Jan Bengtsson skriver:

    Är Lärarförbundet en del av Sosseriet???

    Den enda kraft som kan rädda den svenska skolan är ju SD,
    som har en helt överlägsen skolpolitik!!!

    En SD-ledd Regering skulle kunna rädda Sverige från undergång!

    Gilla

   • Stig Fölhammar skriver:

    Ja, Sveriges Lärarförbund var redan på 60-talet en del av ”sosseriet” genom sin anslutning till TCO som leddes av Lennart Bodström. Bodström honorerades senare av Olof Palme med posten som utrikesminister – en katastrofal utnämning .Vid SACO/SR-strejkerna på 60- och början på 70-talet, jobbade de lärare som var medlemmar i Lärarförbundet lugnt vidare i skolorna. De var helt enkelt strejkbrytare och accpterade utan prut s-regeringens tvångslag mot SACO/SR-strejken 1971.
    När den tidigare gällande ersättningsformen USK (Undervisningsskyldighet, om 24 lektionstimmar i grundskolan och 21 i gymnasiet) avskaffades och ersattes med 40 timmars arbetsvecka ”köptes” Lärarförbundets ledning och medlemmar för ”reformen” av Göran Persson och hans s-regeringen med ett rejält lönepåslag. Så, visst är Sveriges Lärarförbund en del av ”sosseriet”.

    Gilla

 8. Aha skriver:

  Engellaus beskrivning ger intryck av att det var många som fångades av 68-rörelsen. Min hågkomst är att det på sin höjd var en av tio och det var i första hand de som läste humaniora som blev radikala. Naturvetare, teknologer, läkare pch civilekonomer gick mer inför studierna.
  Pain in the ass var de redan på den tiden, 68-orna alltså. De var mycket konfrontativa, skrikiga, orealistiska, påträngande och inte speciellt trovärdiga. Storföretagen skulle bl.a. socialiseras om jag minns rätt och det var väl dom själva som skulle ta över.

  Reminiscenser av 68-rörelsen finns alltjämt kvar; Göran Rosenberg, Jan Guillou, Jan Scherman, Stina Dabrowski, Cecilia Uddén och Robert Aschberg.

  Förre folkpartiledaren Per Ahlmark är väl den ende som i en bok ställt sig till doms över 68-ornas härjningar. Heder åt honom.

  Undrar hur väst kontrafaktiskt hade sett ut utan 68-rörelsen.

  Ps gillar särdeles mycket beskrivningen av den nuvarande striden; den förnuftiga nettoskattebetalande medelklassen mot politikerna och välfärdsindustriella komplexet. I all sin grötmyndiga globala välvilja ska de bibringas insikten att de av många betraktas som utsugare som tillfredsställer sina egon på andras bekostnad Ds

  Gillad av 3 personer

  • Johan skriver:

   1973 var jag knappt tonåring. Var tidigt besatt av historia och geografi. Pinochet tog makten i Chile. Den svenska kultureliten gick till storms…Jag kunde inte förstå detta som barn. Jag visste ju redan att Sovjetunionen och Kina spärrade in sina befolkningar och avrättade slumpmässigt. Oliktänkande chilenare kunde lämna sina länder. Många kom till Sverige. Kommunistländerna var fängelser, gick inte att fly ifrån.
   Detta räckte för mig som barn. Jag visste vilket som var värst.
   F ö dödades ca 3000 i Chile… Jämför med Stalin och Mao…

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Har du räknat in alla som mördades av de marxistiska dödsskvadronerna innan det blev för mycket för ”medelklassen”? De dödsskvadroner vars medlemmar var de första politiska invandrarna till Sverige?

    Gillad av 1 person

 9. AhA skriver:

  Ofta tror jag att det inte kan bli värre, men det kan det. Nu ligger tom Kafka och Orwells framtidsversioner i lä. De största skurkarna jagar pensionärer som sagt sanningen i klartext, medan våldtäktsmäns signalement är en kränkning, om de har annan hemvist. På KTH blir fakta bannlyst, för det kan kränka sjal- och skäggprydda studenter och SVT serverar skämt, som inte en jävel förstår. Feghet och rädsla för straff går som en röd tråd genom samhället, för vem vill få sparken eller hamna innanför skranket?
  http://word.harrietsblogg.se/

  Dissidentupprop:
”Hjälp oss att hjälpa personer som blivit bötfällda för hets mot folkgrupp!
  Överför valfritt belopp på: Kontonr inkl clearingnr: 8021-8 4031687-9 Swedbank (Åtvidabergs Sparbank) OBS: För alla som inte är Swedbankkunder – skriv siffrorna i en följd: 8021840316879. Betalningsmottagare: MagMas Dissidentfond – skriv Dissident vid överföringen!

  Gillad av 4 personer

  • Aha skriver:

   Nu är vi tydligen två med signaturen AHA. Vill bara säga att denna kommentari inte är frambringad av min penna, se föregående kommentar.

   Gilla

 10. A skriver:

  Visst är du på den vinnande sidan PE. Men det gäller bara på kortare sikt. För att på längre sikt skapa nåt mera motståndskraftigt samhälle, så skulle många av de ständigt upprepade förslagen härifrån behöva omsättas i verklighet. Annars byts bara ett vansinne mot nästa.

  Mvh A

  Gillad av 1 person

 11. Hovs_hällar skriver:

  Jovisst — 68-generationen ville ha ett enkelt recept på hur världen skulle ”förbättras”. Och fri kärlek. Och Flower Power — alltså man ville leka! Dessa ungdomar växte upp i ett samhälle som plötsligt blivit mycket rikare än tidigare (genom den tekniska utvecklingen), och nu kunde man kosta på sig att leka.

  Deras destruktiva idéer kläddes därmed i en förledande attraktiv förpackning.

  Eftersom 68:orna var universitetsfolk, hamnade de senare i intellektuella yrken där de kunde påverka opinionen — ex-vis på SVT. Uppifrån dessa upphöjda positioner har de sedan kunnat pracka på alla vanliga arbetande människor sitt vansinne.

  Även jag var med på ett litet hörn i 68-rörelsen, men jag insåg snart hur tokigt det hela var, och hoppade av. Det var en personlig kris faktiskt. Plötsligt ville jag inte längre umgås med dessa människor, och livet tycktes förlora sin mening.

  Men då jag var naturvetare hade jag åtminstone en fast vetenskaplig grund att stå på, till skillnad från 68-folket. De och deras senare eftersägare har ingått något slags destruktiv symbios med den politiska klassen, där de likt en cancersvulst breder ut sig och förstör allt de får makt över.
  Ex-vis har de förstört skolan med sitt vänsterfjoms, där de lär ut undervisningsmetoder som strider mot etablerad vetenskap.

  http://www.salaallehanda.com/opinion/ledare/kajsa-dovstad-lagg-ner-lararutbildningarna-och-starta-upp-nya

  Gillad av 7 personer

 12. Laggar skriver:

  68 har två aspekter, dels arbetarungdomen som kom till universiteten möttes av marxisterna från medel- och överklass och kände sig vilsegångna, som om marxisterna visste vad som var bra för arbetarungdomen och fabriksarbetarna. Den offentliga sektorn kunde expandera därför att marxisterna gav den politiska klassen en legitimitet att expandera för att ”ta vård om” de eftersatta grupperna i samhället, som dittills fått klara sig utan denna omvårdnad och fått kämpa på egen hand.

  Gillad av 1 person

 13. svenne skriver:

  ”Många ungdomar är inte nöjda med sådana svar. De vill ha säkra och otvetydiga tolkningar av världen. De är för otåliga för att uthärda lärda utläggningar om den ena sidan och den andra sidan”.

  Det här med att ”åldringar” hamnar i ”utläggningar om den ena sidan och den andra sidan” kanske har att göra med att den som har större erfarenhet än några självsäkra spolingar har fler parametrar att väga in då han skall formulera en ståndpunkt. Detta tycker jag inte skall kopplas ihop med trögtänkthet eller velighet utan detta är ett resultat av livserfarenhet.

  Gillad av 4 personer

 14. Den trassliga vägen mot homo sapiens skriver:

  Själv blev jag i tidiga år immun mot alla ideologier. Innan man kunde yttra sig mer säkert måste man veta vem människan var. Vilka krafter som skapat hennes morfologi och psyke. Närheten till biologi blev då tämligen uppenbar. Och hur evolutionens väg trasslade sig fram i ekologiska vävar genom årmiljoner av förändring.

  Insikten kom tidigt att mänsklig anpassning och kultur hänger samman för all mänsklig levnad. Antropologi är då en källa att ösa ur. En mångfaldens källa där man själv utgör en del. Som på individnivå formas av yttre omständigheter. Och stelnar till med åren. I sin egna kulturella tillhörighet och personliga synsätt.

  Det i sig krävde att man aktivt måste kunna se sig själv utifrån, men samtidigt få rätten att bejaka sitt personliga perspektiv och kultur.

  Främlingsskapet med övergripande ideologier, kulturer och tvärsäkra religioner sitter i, på ett generellt plan. För mig kan aldrig mänsklig klarsyn finnas utan kunskap om hur människosläktet skapats med hela den kulturella dynamiken. Att bara vända ett slags ideologiskt blad fungerar inte i mitt eget perspektiv. De bär spår av en förförelseakt, riktad mot en själv. Detta sagt utan att vara giftig. Livets ingångar till livets stora skiljer sig åt. Jag tuffar på med mitt biologiska perspektiv, som även består av kultur som ett anpassningens och formbarhetens fenomen. Väl utvecklat hos arten homo sapiens.

  Gillad av 2 personer

 15. A Nilsson skriver:

  Hans Erling Jensen från Lövestad i Skåne är starkt kritisk till hur FN:s flyktingorgan UNHCR hanterar världens migrantströmmar. För Nya Tiders läsare är han mest känd som mannen som 2013 startade den alternativa hjälporganisationen Right Hand Aid som Nya Tider skrev om första gången i juli 2014.

  Då var syftet att hjälpa på riktigt och att visa att man med små medel kan bistå hundratals behövande på plats för samma summa, som det kostar svenska staten att ta hand om en enda migrant i Sverige.

  Tjänstemännen säljer möjligheten att resa från Mellanösterns misär till väst, till familje-medlemmar, vänner eller islamiska trosfränder.

  https://www.nyatider.nu/eldsjal-satter-krokben-for-unhcrs-islamiseringsarbete/

  Gillad av 1 person

 16. Lars skriver:

  Hur man ljuger med statistik. Tabellen bör för att ge information gå längre fram i tiden, fram till vår tid. Vad som är så frapperande med den svenska utvecklingen blir då mycket mindre frapperande, det visar sig att övriga länder kommit ikapp och tom gått om. Vad kan det bero på? Bl.a. pga Sverige var tredje rikaste land i världen med mycket hög tillväxt och låg i framkant med att bygga ut välfärdsstaten. Även USA bör vara med, men det är emr komplicerat då man måste ta med privata försäkringssystem mm.

  Marxismen lär oss att ideologi är en överbyggnad på produktionsförhållandena. Nyliberalismen är samma ekonomiska ideologi som laissez fair på 1800-talet. Vad ledde det till med den oreglerade kapitalismen? 1930-tals kris, krisen 2008. Två världskrig.

  68-revolutionärerna, ideologiskt marinerade i västerländsk individuellt orienterad filosofi där tanken hade primat blev snabbt småborgerliga exempel på hur ekonomin alltid har primat.

  Var det någon succee med privatisering av skolan? Knappast. Vi har ju facit idag.

  Gilla

 17. Lars skriver:

  Intressant är också när man ser på denna tidsperiod att 1979 startade Deng Xiaou Peng omorienteringen av den kinesiska ekonomin. Var det någon i Sverige som uppmärksammade det och kunde förutse förändringen, den vi ser idag? Var fanns vänstern och högern i det sammanhanget? Satt de fast i gamla dogmer? Vad är det vi ser av utveckling idag som vi inte ser?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.