Det eviga snackandet och det eviga tigandet

Anders Leion

En påtaglig nervositet sprider sig inom det politiska livet, inom statlig och kommunal administration och inom massmedierna. Det leder till ett evinnerligt snackande och ett lika evinnerligt tigande.

Skolpolitiken kan få utgöra det första exemplet. Skolan diskuteras ständigt. Samtidigt blir sikten på området allt dimmigare. Allt färre vill öppet förorda den gamla flumskolan, samtidigt som nästan ingen vill förorda den nödvändiga omorienteringen. Det gäller helt enkelt att minska elevernas och öka lärarnas (inte rektorernas, inte politikernas) inflytande. Men det enkla budskapet törs ingen stå för – istället blir det ett evigt snackande om detaljer.

En annan lösning för att slippa ta ställning är att vara så otydlig att ingen förstår vad som menas eller vilka krav som gäller. Den lösningen har Skolverket prövat.

Det andra, och det kanske mest allvarliga, exemplet är invandringspolitiken. Alla partier, också Centern, talar om behovet av ordning och reda och därmed nödvändigheten av en reglerad invandring. Men ingen av de etablerade partierna vill ange vilket mål som skall gälla för invandringen och hur detta mål skall motiveras. Istället låtsas man att asylrätten är något heligt som inte för ifrågasättas – samtidigt som man i praktiken försöker göra det allt omöjligare för medellösa flyktingar att använda sig av denna. Den enkla lösningen – att helt avbryta invandringen och ersätta den med hjälp till flyktingar i läger, alltså till de mest utsatta, tiger man om (SD är ett undantag). Man snackar om detaljer och tiger om uppenbara problem: Expressen publicerade ett reportage om de allt vanligare, till nästan 100 procent av invandrare utförda, våldtäkterna. Ingen reaktion. SVT visade i ett reportage från Stockholm om svenska pensionärers hemlöshet. Ingen reaktion.

Socialstyrelsen gav ut välmenande broschyrer om barnäktenskap. Det ledde till en kraftig reaktion: Hur kan man ge råd om att leva i ett äktenskap med en minderårig flicka? frågade sig många politiker upprört. De föreslog inte vad som istället borde göras. Hur skall den stackars socialstyrelsen utforma nästa version av skrifterna? De enda möjliga alternativen: att antingen helt tillåta eller helt förbjuda äktenskapen, aktade man sig noga för att förorda eller ens beröra. Istället fortsätter man det tomma snackandet. (Lena Hallengren, barnminister, säger visserligen att barnäktenskap skall helt enkelt vara förbjudna, men beträdande justitieministern Heléne Fritzon är inte så kategorisk.)

Det finns andra exempel. Liberalerna propagerar fortfarande för en EMU-anslutning, utan argument. Så var det också inför folkomröstningen. De flesta partiernas entusiasm då grundade sig på en genuin ekonomisk okunskap. Sverige skulle var med därför att alla andra ville vara med. När därefter problemen med en omöjlig gemensam valuta för t.ex. Tyskland och Grekland visade sig, backade de övriga partierna in i tystnaden.

Detta exempel visar, liksom de tidigare, att svenska partier enbart kan visa entusiasm och framåtanda när de tar sig an frågor som de inte kan något om, och som de inte behöver kunna något om.

Så var det också länge i invandringspolitiken. Så länge inga skildringar eller vittnesmål från de av invandringen träffade nådde offentligheten – och etablerade media såg till att det dröjde – kunde partierna med storögd entusiasm yttra sig om invandringens välsignelser. Nu, när inte ens Annie Lööf längre kan förneka verkligheten, törs de bara ägna sig åt att snacka om detaljer – och tiga om väsentligheter.

Ytterligare ett förtiget område är kriminaliteten och dess orsaker. Visserligen talar svenska politiker och kriminologer gärna och slentrianmässigt om hur fattigdomen är en orsak till kriminalitet, men de aktar sig för att beröra resultatet från modern forskning. Det är ju bekvämare att förklara och ursäkta kriminaliteten i så kallade utsatta områden med den där rådande (relativa) fattigdomen. Att den skulle kunna vara bestämd av genetiska faktorer vill man inte höras tala om.

Hur kan man förklara denna vacklan mellan glad entusiasm för stora, avlägsna mål och ängsligt snackande om detaljer?

Förklaringen är mycket enkel. Den är så uppenbar att ingen ser den eller vill se den: Partierna har ingen uppfattning om vilket samhälle de skall sträva mot. Sedan socialdemokratins stora projekt, byggandet av välfärdsstaten, avslutats, har varken de eller de andra något att ta ställning för eller emot. Några tafatta försök att lansera globalisering och identitetspolitik har misslyckats. Nu är de etablerade partierna helt utan visioner och mål. Kvar återstår att skruva lite på rattarna. När inte heller det hjälper, när problemen fortsätter att uppröra, återstår inget annat än att retirera från varje konfliktpunkt, under ivrigt snackande om någon ny liten idé, samtidigt som man fortsätter tigandet om väsentligheter, om sådant man inte vågar ta sig an.

45 reaktioner på ”Det eviga snackandet och det eviga tigandet

 1. Bo Svensson skriver:

  Något alla med vett och sans i behåll bör kunna samlas kring, är

  Att land bör med lag styras. – De folkvaldas roll är alltså att jobba på att få till en rättsordning som resulterar i en god utveckling. (Inte att utöva godtycklig makt).

  Att denna utveckling skall gå framlänges. – Den skall inte peka mot avgrunden. – Livsmiljön och människosläktet skall förbättras och inte försämras.

  För att så skall bli, måste reglerna för migration innebära att man vinner terräng i kraft av sina förtjänster och inte i kraft av sina tillkortakommanden.

  Skattemedlens fördelning över angelägna ändamål skall överensstämma med skattebetalarnas preferenser och prioriteringar som om dessa haft den direkta makten över sina pengars fördelning.

  Vilket innebär att resurser ägnade hjälp till nödställda skall kanaliseras dit där de hjälper bäst och flest.

  Och att resurser ägnade ändamålet undervisning betalas ut i takt med att man kan visa att man tillgodogjort sig kunnandet. (- Inte för att elever suttit av tid i lokaler där det pågått försök till undervisning.)

  Att konsekvenserna av hotfullt och brutalt beteende skall vara på den nivån, att man finner det fördelaktigare att vinna rang och välstånd genom att vara en tillgång för sina medmänniskor.

  Gillad av 3 people

  • Bo Svensson skriver:

   Den där drömmen om respektfulla elever som lyssnar uppmärksamt till kunniga och kompetenta lärare, är kanske värd att drömma och kan kanske förverkligas men aldrig inom en planekonomisk ordning.

   Sätta kurs mot en tillfrisknad undervisningssektor gör man genom att kanalisera skattemedlen ägnade ändamålet till eleverna i takt med att de tillgodogör sig kunnandet, så att de kan skaffa sig det på en fri marknad. – Ekonomiska styrmedel alltså istället för närvarotvång i lokaler där lågavlönade kommunalanställda försöker undervisa håglösa och omotiverade utan att ha det som krävs för att förtjäna respekt och auktoritet,

   Gillad av 3 people

  • Hedvig skriver:

   @ Bo Svensson 7 april, 2018 at 05:59

   OBS! Den här nyheten hittade jag på bubb.la:

   ”Kulturminister Alice Bah Kunhke (MP) har själv hävdat att hon är starkt emot all politisk styrning av kulturen. Men vad man säger och vad man gör rimmar ibland inte helt.

   Kulturministern utsåg nämligen nyligen ”demokratiagenten” Barakat Ghebrehawariat till Nationalmuseums insynsråd, vars uppgift är att ge myndighetschefen råd och att påverka Nationalmuseums utveckling.

   På sin övriga tid fakturerar Barakat kommuner och andra skattebetalda organisationer för att föreläsa och ge råd om ”vithetsnormer”, ”rasifiering” och vad man ”får” säga när man pratar om mångfald och migration” …

   https://allmogen.org/ideologiseringen-av-kulturarvet-fortsatter/

   Gilla

 2. Christer L skriver:

  Jag minns en intervju i teve för några decennier sedan. En kvinna som var ledare för något fackförbund i skolsammanhang förklarade: den elev som är störig och besvärlig får helt enkelt ingen respons, läraren uppmärksammar således inte destruktivt beteende, men när eleven visar ett positivt beteende får den ett bekräftande bemötande. Det här föreföll mig som ett nipprigt sätt att utöva makt på. Men det är inte nipprigt, det är skvatt galet.

  Den här antiaggressiva pedagogiken grundar sig i ett fredsideal, en pacifism, som överlåter på andra att ta de hårda konsekvenserna. Och de fredliga kan rynka på näsan och tiga underkännande åt alltsammans. Men allt detta är snart nu överspelat.

  Gillad av 5 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Men det är ju så svenskar umgås. Typiskt svenskt. Passiv aggressivitet. Dryghet. Självgodhet. Det är ingen ”antiaggressiv pedagogik”, det är vanligt svenskt beteende.

   Läs Pippi Långstrump. Alla de löjliga figurerna, alla utom Pippi och hennes pappa, från Prusiluskan över Tommy och Annika till Kling och Klang, är nidbilder av typiska svenskar. Det är inte Pippi som är svensk! Det är inte Astrid Lindgren som är sosse!

   Gillad av 4 people

   • Bo Svensson skriver:

    Svenskars dåliga egenskaper hänger säkert samman med deras goda och det går inte att få allt. – Att det är accepterat att framhålla sina brister men inte att skryta med det man är bra på, resulterar i en förvrängd bild av läget.

    Gillad av 2 people

   • Christer L skriver:

    Östman – All right! Men det inte bara består, det förvärras i en växande process i samhällets alla hörn och kanter.

    Gilla

 3. svenne skriver:

  ”När inte heller det hjälper, när problemen fortsätter att uppröra, återstår inget annat än att retirera från varje konfliktpunkt, under ivrigt snackande om någon ny liten idé, samtidigt som man fortsätter tigandet om väsentligheter, om sådant man inte vågar ta sig an”.

  Ulf Kristersson uttalade sig angående tiggeriet. Citat ur DN 2017-12-08:

  ”Vi måste stoppa tiggeriet, det är inte värdigt i Sverige. Då tror jag att man ska ta ett gemensamt politiskt ansvar för detta så att vi gör det som är rätt, säger Kristersson till Aftonbladet”.

  Här har vi alltså en statsministerkandidat som inte entydigt vågar säga: ”Vi vill inte – och vi skall inte – ha utländska tiggare på våra gator. Deras väl och ve är deras respektive länder ansvariga för”. Han får det till att det svenska samhället bidrar till att skapa en ovärdig situation för tiggarna och för detta måste vi ”ta ett gemensamt politiskt ansvar”.

  Jag tror knappast att folk i allmänhet tänker att ”nu måste det tas ett gemensamt politiskt ansvar” därför att situationen för tiggaren utanför Systembolaget är ”ovärdig” då han sitter där och säjer ”hej, hej”.

  Sverige har överhuvudtaget inget ansvar för t.ex. rumänska tiggare, utan detta ligger hos den rumänska staten och inte hos oss, men detta vågar inte våra politiker betona på ett kraftfullt sätt vilket får betraktas som mycket ömkligt.

  Gillad av 18 people

 4. Ställ dig i kön skriver:

  Men även revolutioner kan ske tyst i det fördolda.
  En sådan pågår inom universitetsvärlden. Den har drivits fram av S-MP-regeringen. Och handlar om jämställdhetsintegrering. Att mer lika könsliga proportioner skall genomsyra all högre utbildning – även vad gäller kurslitteraturens innehåll och dess enskilda författare. Oavsett ämnesområde. Författarens kön blir plötsligt överordnat sakinnehållet inom utbildningen.

  Samma utveckling pågår inom myndighetssverige. Matematik som formel får ersätta sakinnehåll. Som om kompetens och kunskap var mystiskt fastlåsta till x och y-kromosomen. Att en kvinnlig geolog gör andra bedömningar av geologiska skeenden än en motsvarande manlig kollega. Eller en manlig och kvinnlig läkare. Vad ligger det egentligen för syn bakom detta?

  Öppet tänkande handlar för mig om att alla individer, oavsett kön, skall få utveckla sina personliga egenskaper och preferenser. Matematiskt jämställdhet blockerar detta. Om nu de individuella valen faller ut som fler kvinnliga sjuksköterskor, än manliga, så får det väl bli så… Trivs man att arbeta inom sjukvården blir man säkert mer tillfredsställd som individ. Så vad är problemet? Lön och arbetsförhållanden är väl huvudsakligen en facklig och arbetsmiljömässig fråga. Något för arbetsmarknadens parter och övriga berörda att ta tag i.

  Gillad av 10 people

  • Elisabeth skriver:

   Bra, håller helt med, ”Ställ dig i kön”. S k ”genuscertifiering” av kurslitteratur och inkvotering efter kön är rent skadligt.Kunskaper blir skevt vinklade, fel person hamnar på fel plats. Först hävdar feministerna att könen är lika, de klarar samma arbeten. det spelar ingen roll om pappa eller mamma sköter spädbarnen etc etc. Men sen blir könet plötsligt viktigt när det gäller karriärsjobben. Könstänket gäller dock inte alla jobb. För har ni nånsin hört feministerna plädera för fler kvinnliga renhållningsarbetare, elektriker, byggjobbare, kärnkraftspersonal och liknande ? Matematisk jämställdhet är vansinnigt, vi bör hylla meritokratin och det personliga intresset.
   PS Titta förresten på vår regering, där kör man med matematisk jämställdhet. Och resultatet ….?

   Gillad av 4 people

  • Fredrik Östman skriver:

   När kommer kraven på 50% kvinnliga stenläggare, avloppsrensare, byggarbetare, vägarbetare, plattläggare, målare, kranförare, vaktmästare och lastbilschaufförer?

   När kommer kraven på 50% manliga bodknoddar, t.ex. i mode- och underklädesaffärer? (Och då menar jag inte transor och bögar, som när Babsan jobbade på Stuvbiten på Upplandsgatan på åttiotalet, utan riktiga karlar.)

   Varför gäller kraven på 50% uteslutande glassiga yrken med hög status?

   Gillad av 5 people

 5. Aurora skriver:

  Håller delvis med. Man snackar runt för att det är ju politiskt omöjligt att ge den snna förklaringen. Nu måste man erkänna vilka som dominerar i både våldtäkts,- som kriminella-gäng-statistiken. Men inte orskakerna. Att de är kulturellt/religiöst betingade. Det är helt enkelt legio att våldta otrogna kvinnor,. Man bär med sig ett klart förakt för värdlandets befolkning. Men dessa är ju numera tung valboskap som det gäller att hålla sig väl med. Läs Ledarsidornas återkommande djupanalyser om sossarnas märkliga intima relation till islamistsfärer. Att MP blivit ett islamisttillhåll är ju också känt. Det är onte så att mamninte vet i riktning man ska styra Sverige. Det är man helt klar över. Sverige ska vara multikulturellt. Problemet är bara att det inte funkar. Därför blir man alltmet tvungen, som vi ser dagloga exempel på) att på alla möjliga sätt med påfundiga självdkapade lagat inskränka den demokratiska och grundlagsstadgade yttrande.-åsikts,-och tryckfriheten.

  Gillad av 8 people

 6. Erling skriver:

  Det är mycket möjligt att din förklaring är riktig. Min uppfattning sen länge är att politikerkåren fullt medvetet samordnar sina resurser för att driva vårt svenska samhälle ut i ett totalt kaos.
  En samhällskropp i ett pallitativt tillstånd.

  I detta har de rönt stor framgång!!!

  Gillad av 6 people

 7. Östrahult skriver:

  Svenska akademins agerande visar väl i ett nötskal vad som gäller i Sverige. Det finns ingen absolut sanning och det finns ingen absolut definition av vad som är ett brott. Vad som är vad bestäms helt av vem som säger vad och av vem som känner vem.

  Har Frostenson och hennes karl agerat korrupt så gör det inget eftersom man är kompis med Horace och grabbarna. Framförallt gäller det att hålla fanan högt och inte sprida desinformation om Sverige.

  Gillad av 2 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Framför allt den sunda fraktionen av Svenska Akademien visar ju vad som är fel med Sverige. De gav bara upp, vägrade att kämpa mot svinen, vägrade att taga konsekvenserna av sitt i och för sig helt korrekta ställningstagande. De stannade hemma, som om någon skulle bry sig om det?

   Så är det över hela laget:

   De som vet mer ger upp och lämnar fältet fritt för tokdårarna. De knyter näven i fickan, spottar bakom ryggarna, pissar på gravarna. Passiv aggressivitet, men ingen handlingskraft, ingen ryggrad, inget civilkurage, ingen excentricitet, ingen heder, ingen stolthet, ingen ”härlig osvenskhet”.

   Gillad av 1 person

   • Peter skriver:

    Vi är många som svalt det röda pillret och insett att det är bättre att, framförallt för våra barns skull, fly än att bekämpa 87% religiöst PK-förblindade motborgare som har samhällets alla resurser att tillgå.
    Om vi dissidenter haft ledare, lagar och åtminstone delar av intelligentian på vår sida hade det funnits en plattform för samhällsdebatt och demokrati i Sverige.
    Nu saknar vi de nödvändiga förutsättningarna för demokrati och har därför lämnat Sverige för att bygga en framtid i länder som respekterar individer.
    Detta är inte brist på civilkurage, detta ÄR civilkurage och en nödvändig konsekvens av det röda pillret.

    Gillad av 1 person

 8. Lennart Bengtsson skriver:

  Problemet är helt enkelt att centrala funktioner i det svenska samhället har slutat att fungera. Dit hör inte minst migrationspolitiken, skolan och försvaret. Det som krävs är kirurgiska ingrepp och inte homeopatiska piller. Görs inget på allvar avlider patienten. Så enkelt är det. Och klarar inte det egna landet av att göra detta kommer någon annan till slut att göra det.

  Gillad av 9 people

 9. The Dude abides skriver:

  En bra observation, i synnerhet hur när man nu i enskilda artiklar, som gruppvåldtäkts-artikeln i Expressen pekar på problem, som eftersom motsatsen till vad man kommer fram till är den officiella linjen, tigs ihjäl. Det är som om media nu har ett nytt avtal för att rädda sin heder, först skriver Expressen en artikel som tigs ihjäl, sen skriver Aftonbladet en, sen DN, osv, sen kan de alla säga, se vi talar visst om problemen! Det krävs en kritisk massa för att piska upp folk, som med metoo, det man nu gör i media istället det är att försöka pysa ut resultatet av invandringen långsamt, istället för att ballongen skall smälla. Men vi hör nog pruttljudet. Det normala efter Expressens artikel givet den officiella bilden av att vi alla är våldtäktsmän borde ju vara att alla media skriker ut det på förstasidan och följer upp med egna undersökningar. Så sker inte för att man fortfarande vill dölja vad som sker och för att alla i media redan visste vad Expressens artikel visade.

  De jag har respekt för är ofta de som kan säga att de hade fel, inte att de var naiva, utan att de hade fel. Problemet för det svenska mediepolitiska etablissemanget är att de har haft fundamentalt fel, om allt. Kärnan i deras projekt, att vi alla är lika, är i grunden fel, vi är inte bara inte lika, utan vi är motsatsen till de invandrare vi tagit in. Det är därför ingen säger ”vi hade fel”, för detta går inte att lösa med nuvarande politiker, detta vet de mycket väl. Åtgärder kommer att krävas som de ingen nu levande svensk ledare behövt befatta sig med.

  Gillad av 3 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Att detta politiska projekt var fel i grunden fastslogs direkt i samband med revolutionen i Frankrike, ännu på 1790-talet, av Edmund Burke och Joseph de Maistre. Inget är nytt i denna insikt! Inget var fel i deras analys.

   Gilla

 10. Lilla fröken PK skriver:

  Vår representativa demokrati är inte representativ längre. Du kan t. ex. inte stryka en politiker på valsedeln, bara gilla. Folket, väljarna, har aldrig tillfrågats om massinvandringen. Ett visst hopp får man väl ändå hysa inför höstens val, och att ”det sovande folket” äntligen vaknar upp och röstar enligt sin övertygelse.

  Gillad av 1 person

 11. Eva Danielsson skriver:

  Någon betecknade fem av de åtta riksdagspartierna som rena maktpartier. Dvs S, M, C, MP och L. De har inga idéer, visioner, förslag på lösningar utan vill helt enkelt bara ha makt.
  Övriga tre SD, V och KD är mer tydliga idépartier, med lite olika idéer om hur ett samhälle ska se ut.
  Här kan väljare som inte är känslomässigt bundna till något parti, leta efter politik som verkar bry sig om hur tillvaron blir för landets invånare.

  Tyvärr är S väl så hänsynslöst i spelet om makten. Att medvetet genom massinvandring med en destruktiv mångkulturlag i ryggen sänka landet socialt och ekonomiskt, för att skapa läge för ökad statlig makt. Att genom infiltrering, även av islamister, med utnämningar och penningbidrag, se till att S-trogna finns på alla nyckelposter inom statsförvaltning och civilsamhället. Att lägga fram lagförslag och mediacensursorganisationer som ökar statens kontroll över information och yttrandefrihet. Att öka antalet myndigheter och höja skatter och bygga ut bidragsindustrin. Att politisera juristväsendet, Sv kyrkan, universitetsstyrelser, skolan osv osv. Uppräkningen kan bli hur lång som helst. Och detta är bara vad som sker inom riket. För övrigt lever UD sitt eget liv liksom SIDA.

  Jag hoppas vanligt folk börjar reagera på att kärnverksamheter och välfärd har krympt till mycket låg nivå för alla medborgare, inte minst för våra äldsta och sjukaste i samhället. Utan sänkta skatter. Utan lågkonjunktur. Utan arbetslöshet bland infödda.
  Och förstår att det är prioriteringen av massinvandringsprojektet som utgör det här ekonomiska slukhålet, så att pengarna inte räcker till för medborgarnas behov. Och så tillkommer den accelererande brottsligheten och kulturella motsättningar som en oöverblickbar social kostnad.

  Det är dags att hiva ut nuvarande politikervälde och kräva att mångkulturlagen hävs. Som början på en omstart.

  Gillad av 12 people

 12. ulsansblogg skriver:

  Reblogga detta på ulsansblogg och kommenterade:
  När de ansvariga för den misslyckade förda politiken inte har förmågan att inse sina misstag och erkänna dem så är de inte de rätta personerna att lösa de nuvarande problemen.

  Gilla

 13. Lars-Olof Svensson skriver:

  Jag bifogar länken till 2016 års utgåva av The Arab Human Development Report, http://www.arab-hdr.org/reports/2016/english/AHDR2016En.pdf
  The Arab Region har en ung befolkning. En tredjedel är i åldrarna 15-29 år (s 22).
  Man räknar med att 60 miljoner nya jobb måste skapas under en tioårsperiod om arbetstillfällena ska hålla jämn takt med tillväxten av arbetskraft (s 78).
  I Table 1.1 finns en sammanställning över vilka samhällsproblem som upptar sinnena i The Arab Region. Det är ekonomi (arbete och fattigdom). Medianen för ja på den frågan verkar ligga runt 80 %. Säkerhet var däremot förvånansvärt lågt rankat, inte i något fall över 10 % (s 26).
  På frågan är religion en viktig fråga i Ditt dagliga liv ligger medianen över 90 %, Table 1.2 (s 32).
  Det är ingen djärv gissning att 60 miljoner nya jobb framtill 2026 kommer inte att hända. Den unga befolkningen i förening med arbetslöshet och fattigdom skapar ett migrationstryck, från icke fungerande länder till fungerande länder. Religiositeten fångas sedan upp av organisationer vars verkliga stöd hos invandrarna med fog kan ifrågasättas, men tyvärr inte hos statsmakterna (i Sverige). Ska det här experimentet lyckas måste allt stöd till tex Ibn Rusd och Sveriges Unga Muslimer strypas omgående. De arbetar inte för integration utan främst för att konservera sina ledares privilegier från sina hemländer.
  Jag hoppas inte behöva höra Löfvén i årets val oemotsagd säga att arbetslösheten bland våra invandrare beror på (utebliven) validering. Tittar ni i 2002 års upplaga av The Arab Human Development Report ska ni se att 26 % av männen och 51 % av kvinnorna i the Arab Region inte är läskunniga. Gör tankeexperimentet att vi byter ut Sveriges befolkning mot Somalias eller Syriens.
  Överhuvudtaget behöver Sverige en plan för hur integrationen ska lyckas, utbildning, bostäder, arbete, allt. Tyvärr verkar det inte hända, trots att 2016 års rapport pekar på att de kommer att bli långt större strömmar från Nordafrika och The Arab Region.
  Lars-Olof Svensson

  Gillad av 3 people

  • Hovs_hällar skriver:

   LARS-OLOF SVENSSON – Att arbetslösheten är enorm i MENA-världen vet vi redan. Och grundorsaken är helt enkelt ÖVERBEFOLKNING.

   — i kombination med diverse annat, kort sagt ”kulturen”

   Vad har detta med OSS att göra? Här finns det två svar:

   1) Oh, klart att vi ska ”ta ansvaaar” och låta denna överflödiga befolkning komma hit och förstöra vårt land!

   2) NEJ, dessa länders vansinne kan vi INTE ta något ansvar för — vi måste helt enkelt hindra dessa människor från att ta sig in i Sverige!

   — Något tredje finns inte. Och från ungefär 1970 till idag har makthavarna favoriserat alternativ 1). Alla som inte hållit med, utan förordat 2), har brännmärkts med diverse fula epitet.

   Nu ser vi resultatet. Det enda som ännu kan rädda vårt land är att vi NU äntligen börjar tillämpa alternativ 2). — STÄNG GRÄNSEN för MENA-invandring!

   Gillad av 2 people

   • historiker skriver:

    Och gå inte på snacket om att ingen gräns är omöjlig att komma igenom – om man verkligen vill, som MP och deras hejdukar ofta påstår.l.
    ”Järnridån” separerade det sovjetdominerade östblocket från övriga världen under ett halvt sekel. Och möjligheten att ta sig igenom denna gräns var nästintill lika med noll – om man inte hade klara papper på att tillstånd fanns.

    Gillad av 1 person

   • Lars-Olof Svensson skriver:

    Jag tror tyvärr inte alls att våra politiker känner till vilken krutdurk MENA är och som beskrivs i 2016 års rapport. De kände uppenbarligen inte till siffrorna i 2002 års rapport som belyser analfabetismen (annars hade i Löfvén inte ostört kunnat prata om validering som Problemet i förra valet). Det gör inte media heller. Lika illa ställt är på det många håll i akademin, se tex denna tokroliga artikel av Dick Harrison, https://www.svd.se/historieloshet-bakom-radsla-for-invandring eller dessa tillkännagivanden von oben av marxisten Liedman, https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/ofornuft-och-kansla-harskar-i-var-tid/ Jag kan även lägga till Jan Guillou även om han hör till akademin; med pekfingret i luften docerar han att Sverige på lite sikt visst kommer att tjäna på senaste årens invandring, som ”Sverige alltid har gjort”, https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article20284121.ab Busenkelt, säger Guillou.

    Gilla

  • cmmk10 skriver:

   ”Överhuvudtaget behöver Sverige en plan för hur integrationen ska lyckas, utbildning, bostäder, arbete, allt.”

   Trams!

   För att lyckas med det kommer pursvenskarnas belastning att bli av en sådan magnitud, att det är orimligt att ens fundera över det. Den politiker som anser att vi skall utsättas för det måste helt enkelt hata sitt eget folk!

   Gillad av 5 people

 14. Mikael Steinwall skriver:

  Ministrarnas spelade upprördhet över Socialstyrelsens broschyr var underhållande.
  Liksom Ulf Kristerssons ilska över att illegala får ta del av välfärdens utbud. (Han satt i en Regering som drev igenom beslutet.)
  Underhållande var också Jan Björklunds sågning av läroplanen från 2011, som han själv var ansvarig för.
  Jan menade att skulden låg hos de som utformade den.

  Gillad av 5 people

 15. Aha skriver:

  ”Kvar återstår att skruva lite på rattarna.”

  Bottenläge är uppnått i de nämnda områdena; skola, invandring och kriminalitet.
  Det som borde återstå för partierna är att lägga ner sig själva och lämna över till nya politiska krafter.

  Gillad av 3 people

 16. Hovs_hällar skriver:

  Partierna har blivit helt förgiftade av PK-sektens nedbrytande agendor. Själva huvudpunkten i den härvan var mångkulturalismen (som Patrik skriver om idag).

  Nu när de katastrofala effekterna av PK-sektens ideologiska agendor blir allt mera uppenbara, på alla områden, utbryter allmän förvirring och desperation.

  Makthavarna springer om varandra i panik för att försöka tysta ner kritiken, och i det längsta dölja att katastrofen är ett faktum. Det påminner allt mera om den kända filmsekvensen från Hitlers bunker i Berlin, dagarna före sammanbrottet.

  Dessa PK-förgiftade riksdagspartier, dvs. alla utom SD, ser nu ingen annan väg framåt än att i panik försöka kopiera delar av SD:s politik, under högljudda bedyranden om att man MINSANN inte vill samarbeta med dem!
  Detta är så bedrövligt ynkligt att jag inte i detta forum kan fullt ut uttrycka min vrede och mitt bottenlösa förakt för dessa individer.

  Gillad av 5 people

  • Benner hur skriver:

   Jag märker ord, och du har rätt att det inte är det viktigaste, men när du skriver att partierna blivit förgiftade av pk-sekten så frågar jag mig vem är pk-sekten om inte partierna? Det finns inga oskyldiga, bevisen är tydliga, de vill ha det så här, varför är det så svårt att acceptera? Vi har inga vänner längre i 7-klövern, de ger 5 miljarder ytterligare till ljugande ensamkommande och skiter i pensionärer och egentliga flyktingar, i synnerhet de äldre, barnen och kvinnorna bland flyktingarna. Detta har inte kommit utifrån, vi vet namnen på alla skyldiga, vi kan se dem på TV varje dag.

   Gillad av 5 people

 17. Jaxel skriver:

  Jag såg/hörde en intervju av Stefan Löfven gjord av Malou von Sivers häromdagen.

  Prat om kriminalitet och utanförskapsområden. Hur skulle regeringen få bukt med problemen? Löfven svarar att problemen skall angripas genom att skapa jobb, bättre utbildning bla, bla. Precis som detta skulle innebära några nya grepp från politikerna. Grepp som man inte redan försökt använda sig av i decennier. Dock inga motfrågor från journalisten, istället började man prata om hur problemen kunde gynna SD.

  Det enda rimliga – oprövade sättet – att minska ökningen av individer i utanförskapsområdena är förstås att försöka stoppa påfyllningen. Men detta förmodligen enda grepp som skulle kunna fungera får inte diskuteras. Istället babblas det om redan prövade åtgärder, detaljer, vilka endast kan förväntas ha marginell betydelse. Vilket alla egentligen vet.

  När skall en journalist ställa den uppenbara frågan om varför dessa föreslagna åtgärder plötsligt skall ge effekt, när de redan prövats i årtionden utan att på något sätt eliminera problemen. Problem som bara ökat i omfattning.

  Bifogar länk till Löfvens Facebook-sida. Stefan visar bild från besök på hem för (ensamkommande) barn. Vem som helst kan se hur det ligger till. Åtminstone då (2015) fick man dock inte säga det högt.

  https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/fr/cp0/e15/q65/11081320_968352329872328_8905091235428622053_n.jpg?_nc_cat=0&efg=eyJpIjoidCJ9&oh=73ffaba5476970185682344732b8f6ea&oe=5B3A867C

  Gillad av 2 people

 18. plq017 skriver:

  Det ligger mycket i detta inlägg.
  Dessutom har man nu byggt in en motståndskraft mot förändringar (till något som kan anses vara baserat på förnuft) genom värdegrunden.
  Den är lokalt hemsnickrad i varje organisation, och tas fram när det behövs, om man skulle behöva vara ‘icke-god’.
  Det är en helt omöjlig princip i en demokrati, som faktiskt baseras på ordning och reda, förutsägbarhet av genomförda beslut, och tvång.
  Tvånget är priset för att få vara delaktig i besluten.
  Värdegrunden kullkastar demokratin, och den börjar nu användas på samma sätt som nazisterna förföljde judarna i Nazityskland. Det senaste exemplet är Hyresgästföreningen, som kommer att diskriminera mot Sverigedemokrater, därför att de har fel värdegrund. Det innebär förmodligen att man inte kommer att tillvarata en Sverigedemokrats intressen gentemot hyresvärden.
  En enkel fråga: kommer Hyresgästföreningen att tillvarata mina intressen, jag som vurmat för Pol Pots folkmord i Kambodia och vad värre är tycker att kvinnor är vackrare än män. Passar det i Hyresgästsföreningens värdegrund månntro?
  Värdegrunden måste raderas bort från verkligheten. Något för Vinnovas Sanningsministerium att ta sig an?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.