Vad handlar den nya nationalismen om?

Patrik Engellau

Richard Swartz är enligt min uppfattning en lysande skribent. Den 10 mars skrev han en kolumn i Dagens Nyheter där han bland annat pekade på att USA, vilket illustreras inte minst av Trumps tullar på stål och aluminium, verkar ha förkastat sina gamla globala ideal typ demokrati, frihandel och mänskliga rättigheter, och i stället bara bry sig om sig själv enligt presidentens princip America first. Kolumnen inspirerade mig till följande betraktelse. Om jag tänker fel så går det inte att skylla på Richard. Han skulle kanske inte ens hålla med mig.

Under ett halvsekel efter andra världskriget rådde ett kallt krig mellan två ideologiska motståndare som märkvärdigt nog båda ansåg sig stå för det goda i tillvaron och människans befrielse undan fattigdom och förtryck, således västvärlden med USA i spetsen och socialistvärlden med Sovjetunionen på första plats. Det var bara det att de två krafterna hade lite olika idéer om hur människans befrielse skulle gå till.

Det har länge funnits en tankeriktning i ett land som vårt som går ut på att USA aldrig haft några idealistiska bevekelsegrunder utan bara handlat i ekonomiskt egenintresse, till exempel att aktionen mot Saddam Hussein bara handlade om att USA ville komma åt Iraks olja, men det tror inte jag på. I det fallet handlade det mest om att ta ut en diktator och installera demokrati (vilket alltså, trist nog, inte fungerade).

Vad hände då under detta halvsekel? Jo, västs metod fungerade häpnadsväckande bra. Kapitalismen gjorde ekonomiska underverk, fattigdom och sjukdom trängdes undan och allt det där andra som vi numera är medvetna och överens om. Socialismen tappade självförtroendet och sprack som ett troll i solen. Globalismen i bemärkelsen frihandel, öppna gränser, demokrati och mänskliga rättigheter hade vunnit matchen.

Men som så ofta tidigare låg, tror jag, fröet till systemets eventuella undergång just i den triumferande framgången. Väst lärde sig att producera enorma ekonomiska överskott och det uppstod en kamp om hur detta överskott skulle fördelas och användas. Det gick som det brukade i avancerade kulturer, överskottet approprierades av små grupper särskilt starka, maktlystna och kompetenta individer, så kallade eliter. (Det där med ekonomisk jämlikhet tror jag bara har förekommit i små, primitiva samhällen, ofta med kannibalistiska vanor, till exempel hos indianstammar i Amazonas före kolonialismen.) Den växande samhälleliga rikedomen ökade bristen på jämlikhet eftersom överskottet fördelades ojämlikt.

Eliterna indelade sig i två typer. I vissa länder, till exempel USA, blev de dominerande eliterna privata och ekonomiska. I andra länder, till exempel Sverige, blev de härskande eliterna statliga och politiska.

I länder där förekomsten av privata, ekonomiska eliter är särskilt framträdande, återigen USA, framstår klyftorna för vanliga människor som särskilt nakna och utmanande. Men även där eliterna består av grupper som kontrollerar staten och påstår sig företräda ett annat projekt än personlig berikning, exempelvis att utveckla en välfärdsstat till folkets välgång, börjar missnöjet så småningom mullra både hos dem som med sina skatter finansierar verksamheten och dem som utgör verksamhetens klienter.

I båda fallen ställer sig nämligen de vanliga människorna samma fråga, nämligen ”vad fan gör eliterna med pengarna?”. De vanliga människorna misstänker – med rätt eller orätt, det spelar ingen roll, det finns för övrigt inte något rätt eller orätt i sådana här frågor – att eliterna inte gör någon nytta för andra än sig själva. I USA blir de rika ännu mer omätligt rika utan att man begriper hur det gått till, det är som om tillfälligheter och trolldom varit i farten. I Sverige köper politikerna sig fina jobb i FN för svenska skattebetalares pengar.

Västvärldens styrande eliter har förlorat sin legitimitet. Det betyder att vanliga människor anser att eliterna brister i rättfärdighet. Folket misstror eliternas högstämda fraser om demokrati och mänskliga rättigheter och tar sådant tal för egennyttigt svammel. Kapitalismens oerhörda utvecklingskrafter har skapat ekonomiska överskott som eliterna, vad sorts elit de än råkar tillhöra, har lyckats raka åt sig utan att förtjäna det.

När eliterna upptäcker de vanliga människornas dova misstro börjar de klaga på populism och hävda att folket har otillräckliga kunskaper. Folket, å sin sida, börjar skälla eliterna för globalister och har man en gång definierat motståndaren som globalist så har man själv nästan per definition blivit nationalist varpå man blir hållen för nazistfascist av eliterna.

Allt är mycket logiskt och begripligt. Motsättningarna eskalerar liksom av sig själva enligt spelregler som skapats av det faktum att folk slåss om ett växande ekonomiskt överskott. Några lyckas bättre än de andra blir därför utsatta för de andras avundsjuka, hat och bitterhet. Ingen har rätt och ingen har fel, det bara är som det är eftersom människor av alla typer saknar den mognad som behövs för att på ett civiliserat och värdigt sätt fördela och konsumera det ekonomiska överskott som ett vidunderligt produktionssystem ställer till förfogande.

Att folk väljer att rösta på sådant som Trump, Brexit och Alternative für Deutschland beror på att folk inte längre litar på sina eliter och föredrar nästan vem som helst framför de existerande härskarna.

Jag kan inte förstå annat än att den enda tänkbara lösningen är att samhällena odlar de värderingar som var för handen tidigare när eliterna fortfarande åtnjöt legitimitet i folket ögon. Borgerligheten tyckte illa om Tage Erlander och arbetarklassen ogillade Wallenberg, men alla förstod hur och varför respektive potentat hade hamnat i sin position. Man fick gilla läget, klara sig bäst man kunde och jobba på. Det var så Sverige blev framgångsrikt, tror jag.

89 reaktioner på ”Vad handlar den nya nationalismen om?

 1. Bo Svensson skriver:

  Det är psykopatliberaler som satt globaliseringsagendan och det krävs en bättre sorts liberalism som erkänner vårt behov av flocktillhörighet.

  Det krävs också en bättre sorts nationalism som erkänner prioritet åt de faktiska gemenskaperna och inte försöker tvinga fram solidaritet innanför statsgränser.

  Gillad av 1 person

  • Per-Anders skriver:

   Det finns två sätt att se på globaliseringen. Dels en global handel, vilket är bra. Dels en global makt, vilket är väldigt dåligt. Global handel leder till välstånd medan global makt leder till fattigdom och livegenskap.

   Gillad av 2 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Global handel kräver global rättsordning vars utformning i princip skulle kunna överlåtas till en artificiell intelligens.

    Man matar bara in att utvecklingen skall gå framlänges, – naturens, livsmiljöns, människans och att det skall skapas incitament för att så skall bli.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Man måste ju hålla koll på skulder och tillgångar för att kunna handla.

    Sanktioner i form av restriktioner för handeln har redan tillämpats mot länder man trott sig kunna påverka men inkonsekvent och godtyckligt.

    Det man saknar mest, är mått på människovärdet: Hur mycket bör man betala för att ha ihjäl folk.

    Gilla

  • Pk är inte kul skriver:

   Jaha, men USA producerar nu mer olja än de använder själva, och även på Irak-krigets tid så var det Asien, Japan och Europa som främst var beroende av olja från Mellanöstern.

   Gillad av 3 personer

  • Elisabeth skriver:

   Jag håller med, Jan Bengtsson. Visst handlade det om oljan. De osynliga krafterna som driver politiken hittar ständigt på scenarior att gömma de verkliga planerna under. Titta nu på hur man börjar hamra på krigstrummorna i London med den här taffliga, besynnerliga gifthistorien. Man pekar redan finger åt Ryssland. Jag ser det som en repris på agerandet inför vinterOS i Soochi. Denna gången vill man uppenbarligen förstöra inför ryska valet och fotbollsfesten i sommar. Jag tror man kommer att arrangera en bojkott. Herregud ! Om man läser kommentarer i brittisk media inser man att vanligt folk inte vill spela med i farsen, man är ytterst hånfull mot en regering som istället borde syssla med Brexit och landets egna gigantiska problem.

   Gillad av 6 personer

   • Bo Adolfsson skriver:

    Nej det kanske inte USA gör, men Bush´s kompisar f f a vicepresident Cheney gjorde det. Mycket luktraktiva kontrakt när Irak skulle återuppbyggas.
    Dessutom skulle Saddam bort eftersom han inte längre skulle handla olja i dollar. Detsamma gäller Libyen och Gadaffi.

    Gillad av 1 person

  • Johan skriver:

   När Jimmy Carter fick frågan långt efter invasionen (han var motståndare till invasionen) log han milt och svarade (jag parafraserar):
   – Det är oändligt mycket billigare att bara köpa olja på den öppna marknaden…Att föra krig är det dyraste som finns.

   Gilla

 2. MartinA skriver:

  Hahaha! PE tror väl på att Kadafi gav viagra till sina soldater så de kunde våldta bättre (propagandalögn skräddarsydd för nordeuropeer, ingen i hela MENA med omnejd tror på såna dumheter) och att när USA agerade Jihadisternas flygvapen mot en sekulär regim så handlade det om att skydda civilbefolkningen 😀 😀 😀

  Men så kul är det inte. När en person som PE som många har förtroende för upprepar uppenbara propagandalögner och manar oss att lita på överhetens lögner så gör han mycket stor skada. Illa gjort av PE. Jag slutade läsa artikeln när jag läste att PE tror att Irakkriget handlade om att införa demokrati (eller var det att ta bort WMDs?). En skribent som skriver sånt förtjänar inte att jag fortsätter läsa.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Alla dessa närsynta påståenden om att det bara var oljan som låg bakom är inte falska för att de är faktuellt falska, utan för att de döljer sanningen genom att fokusera på bara en enda liten aspekt och inbjuda till misstolkningar av denna. Det är lika upplysande att påpeka att Saddam själv bara var diktator på grund av oljan eller att vilken regim som helst i Irak bara existerar på grund av oljan. Regimen i Venezuela var där bara på grund av oljan o.s.v. SAP var aldrig ute efter något annat än att ta kontrollen över skogen och malmen.

   Är det så svårt att acceptera att Västvärlden under hela Kalla kriget tänkte sig att det genom avtal som GATT och organisationer som NATO, WTO, Världsbanken o.s.v. skulle få tillgång till råvaror, territorium och legitimitet genom att underlätta för så många länder som möjligt att upprätthålla ett demokratiskt och frihetligt styrelseskick, och att Sovjetunionen och dess satelliter tänkte sig att åstadkomma precis detsamma för sin räkning genom sina motsvarande organistioner, som var inriktade på att införa kommunism? Har alla glömt bort att Baathsocialismen var underställd Sovjetunionen? Varifrån tänker ni er att alla dessa ryska tanks kom, som besegrades i de två Irakkrigen?

   Det finna ingen motsättning mellan påståendena att USA gick in i Irak för oljans skull och att det gick in i Irak för att införa demokrati. Demokratin skulle ju vara medlet för att komma åt oljan. USA hade ingen som helst avsikt att gå in och helt sonika pumpa upp oljan för egen räkning. Systemet med vänligt sinnade regimer i oljeproducerande länder etablerades redan efter Första världskriget. Andra världskriget handlade strategiskt om tillgången till oljan. Det är ju det som gjorde slaget i Stalingrad så strategiskt avgörande, där stoppades Tysklands väg ned till oljefälten. Precis detsamma gäller för El Alamein, som av samma orsak var precis lika strategiskt avgörande. ”Det var bara för oljans skull” är en innehållslös och tämligen fånig plattityd. I bästa fall.

   Gillad av 12 personer

   • MartinA skriver:

    Jag vet inte varför USA anföll Irak. Men att försöka få folk att ta den officiella retoriken på allvar som PE gör i den här artikeln är inte seriöst. Det är rent ut sagt bedrägligt. Vill PE behålla trovärdighet som sanningssägare så bör han undvika sådant.

    Gillad av 1 person

  • Pk är inte kul skriver:

   Det var Obama som stod för första delen av ditt inlägg, en vänsterliberal ideolog, USA är och var inte EN koherent tanke. Om Irak kan jag hålla med dig, om det handlade om olja eller att sprida USAs värderingar kan vara sekundärt, men jag tycker att det är lätt att sitta i Sverige och moralisera över USA när den stora kampen man kämpade mot kommunismen är vunnen (men återuppstånden i pk men låt oss glömma det). Hade kommunismen vunnit, och utan USA så verkar det givet, så hade vi nog inte bloggat här, inget internet, inga iPads och ingen frihet att skriva vad vi nu gör (än så länge).

   Gillad av 7 personer

   • MartinA skriver:

    Kommunisterna hade mycket inflytande it USA. Och tog makten i Ryssland med hjälp av krafter i USA. Vidare, hade USA låtit bli att blanda sig i första världskriget hade situationen varit helt annorlunda. Hade USA låtit bli att blanda sig i andra världskriget likaså.

    Grundproblemet är att det finns en kontinent under ett ledarskap. Som har oceaner på båda sidor och passificerade stater i norr och söder. Så denna makt kan leka söndra och härska över helva världen och använda all sin militär för att djävlas med andra. Snarare än skydda sig själva.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Tja, Roosevelts närmaste rådgivare var kommunist. Och så många andra. Idag dominerar kommunister universiteten. Ett exempel på kommunisternas makt i USA är hur MCartys kongressförhör angående kommunistisk infiltration betraktas idag. ”MCartyism” är ett skällsord. Just därför att han angrep kommunister. I själva verket har den moderna kommunismen, kulturmarxismen/postmodernismen utvecklats i USA. Och spridits från USA, från amerikanska medier och från Hollywood.

    Här är en föreläsning från någon som studerat frågan och skrivit en bok om det, Diana Wests ”Who betrayed America”. Där hon tar upp MCarthy och Hoover som några av de som gjorde motstånd mot kommunismens frammarch i USA.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Du måste förstå det här genom oligarkernas marknadsbehov. De administrerar förmögenheter som är för stora för att kunna konkurrera effektivt på en fri marknad. Alltså kommer världens mäktigaste verka för kommunism. Eller något liknande.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    @Martin A.: Ja, FDR var definitivt den mest vänstervridna presidenten före Obama. Och McCarthy gjorde till största delen ett utmärkt bra och viktigt arbete. JFK var McCarthyist. Det glöms gärna bort av de vänsterextremister som har kidnappat hans image.

    Gilla

  • Lassekniven skriver:

   MARTINA
   För det första så anser jag att du är oförskämd mot Patrik Engellau. Om du inte gillar hans blogg vad fan skriver då på DGS för?
   Du har så mycket inneboende aggression att du är oförsonlig. Jag förstår dock att du är kunnig och intelligent, men det är vi andra här också, speciellt LARS som har balans och harmoni och kunskap i sina kommentarer. Fredrik Östman är också hård i tonen men han har åstadkommit någonting, nämligen ett fint och konstruktivt partiprogram till Ett Bra Parti.
   ”En skribent som skriver sånt förtjänar inte att jag fortsätter läsa.”. Vilken djävla hybris. Försök att vara lite konstruktiv, det vore klädsamt. Gör om och gör rätt eller sök dig till passande bloggar.

   För det andra: till saken om Irakkriget:
   Det är ju självklart att detta krig rörde olja och inte demokrati. USA är inte sentimentalt i sådana här sammanhang. Dessutom låg USAs flotta och armé i stridsberedskap sedan ett halvår och det finns inget mer demoraliserande för soldater att ligga i träda för strid och inte släppas lösa.
   Sedan tillsatte man en administratör, Paul Bremer, som ”vicekonung”. Något så urbota dumt att man blir alldeles matt men det är ju typiskt för USA, en massa hittepå i viktiga internationella kontexter. Man skulle givetvis tagit bort klanen Sadam Hussein och därefter låtit irakierna inklusive militären tagit över sitt eget land, istället för att kicka alla officerare och soldater. Huvudlöst handlande som bland annat gjorde att vi i
   Sverige fick 40000 irakier på ett bräde. Skicka räkning för detta till USAs administration.
   MARTINA: jag är hård mot dig i min kommentar men användning din begåvning till att vara mindre oförsonlig.
   Vänligen
   Lassekniven

   Gillad av 5 personer

   • MartinA skriver:

    Ja, för tolerans av lögner och att kratta manegen för västoligarkernas lögner behövs det ju mer av! Bra där!

    Gilla

   • MartinA skriver:

    För övrigt befinner vi oss i en situation där alla institutioner och alla strukturer kontrolleras av de som är fientliga mot vår blotta existens. vägen framåt är inte att vara konstruktiv. Vägen framåt är förstörelse. Vägen framåt är att klippa loss människors lojalitet från institutioner som en gång i tiden tjänade deras intressen men idag är deras arga fiender. Partiprogram schmartiprogram. Det som behövs är att svenskar vänder sig till sitt lokalsamhälle och deras egna nätverk. DÄRFÖR bör de som försöker ge legitimitet till globalisterna, som PE gjorde i den här artikeln, angripas.

    Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    Vidare. Det är alltid lättare att vara på etablissemangets sida. Det finns belöningar. Du är på de starkas sida. Du slipper bli avskedad Du slipper bli angripen. Du slipper bli kallad fula ord.

    Men guess what! Det finns de som är redo att angripa åt andra hållet också. Det finns en massa jättefula ord som kan kastas på de som väljer den breda lätta vägen. Tendensen finns alltid där. Frestelsen. Att ge ett lillfinger, att vilja hålla sig väl, för husfridens skull, de kanske inte menar så illa ändå, vad skulle skadan kunna vara med att bara vara litet trevlig och förbindlig?

    Ingalunda säger jag. Aldrig, inte någonsin, inte en tum, inte en centimeter. Anfall anfall anfall. Mesar som du tror att det går att resonera med fienden. Men det går inte. Det går inte ens att resonera med vanligt hyggligt folk. För de kommer alltid välja minsta motståndets lag.

    Det går bara att spöa upp vanliga hyggliga människor mer än vad fienden gör. För vanliga hyggliga människor väljer alltid och utan undantag det minsta motståndets lag, de undviker obehag, de undviker att folk blir skogstokiga på dem och skriker fula ord åt dem. Så därför måste vi vara argare och skrika fulare ord.

    Gilla

   • A skriver:

    Jamen vad är det här, ska det inte gå att ha lite meningsskiljaktigheter utan att nån ska bli bortmotad. Nu kammar vi till oss här.

    Mvh A

    Gillad av 1 person

   • Pk är inte kul skriver:

    @Lasse, personligen så har jag högt i tak vad det gäller aggression just nu, även om man inte håller med i allt. Det sunda svaret på det som pågår anser jag vara öppen aggression, jag anser att vi och våra efterkommande utsätts för samma effekt som vid ett förlorat krig, är man inte rasande över detta så har man inte förstått vad det handlar om, så om när man är arg man ibland biter de som står nära är inte det värsta som jag ser det, man måste vara hårdhudad och det tror jag Patrik är.

    Gillad av 4 personer

   • Lassekniven skriver:

    MARTINA
    Din aggressivitet riktas bara emot dig själv och äter upp dig inifrån. Det finns ingen positiv energi i dig som kan leda till en positiv förändring. Tyvärr. Någon förändring mot det samhälle som du vill ha kan inte genomföras inom överskådlig. Inse det.
    Intelligenta kunniga människor måste dra åt samma håll och motarbeta det nuvarande systemet, som jag tycker lika illa om som du, på ett långsiktigt sätt och detta med ordet som svärd.
    Din lilla revolutionsunge skulle slås ner på tre röda sekunder.
    Du nämner att vanligt folk skall spöas upp. En sådan pueril ståndpunkt. En revolution där det egna folket, vanligt folk, den skattebetalande medelklassen, skall spöas upp har aldrig fungerat, fungerar inte och kommer aldrig att fungera. Ett sådant system går förr eller senare i nekros. Historien visar detta.
    Mitt förslag till förändring måste gå medelst information till det röstande folket och detta med hjälp av IT. Alltså rent praktiskt genom att skaffa en riktig TV-kanal som går dygnet runt och där lögner från politiker och MSM avslöjas och där de alternativa sanningarna presenteras. Det kommer att ta tid men det kommer att ske av den enkla anledning att det måste ske.
    Jag anser för övrigt att du inte skall använda invektiv i diskursen, det är både primitivt och distanslöst. Vad vet du om jag är en mes eller inte.
    Fredrik Östman, du har givit MARTINA ett like. Står verkligen innehållet i programförklaringen till Ett Bra Parti i paritet med innehållet i MARTINA:s kommentarer?
    Jag väntar med spänning på en kommentar från LARS på innehållet i denna tråd. Den kommer alldeles säkert att vara analytisk och balanserad på ett korrekt sätt och utan invektiv och utan förslag om uppspöande av folket samt utan oförskämdheter mot Patrik E.

    Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Jag har tyckt om en av hans kommentarer. Minst två saker där är sanna: de som har makten är våra fiender och folk måste göra vad de kan i sitt lokalsamhälle. Detta är ytterst viktigt, för på den nationella nivå slits en normal vettig och hederlig människa i små stycken. Det betyder inte att jag ger Martin A. carte blanche eller håller med om det han sade, som du reagerade så kraftigt på. Jag vägrar att betrakta diskussioner som matcher mellan två lag där man måste välja ett att heja på och det andra att bua åt. Jag avstår även helst från att recensera kommentatorer. Jag interagerar per varje enskild kommentar.

    Gillad av 1 person

   • Pk är inte kul skriver:

    @Lasse och MartinA, jag tror också att jag håller med martinA om ”att spöa upp”, jag uttrycker mig på ett annat sätt men vanligt svenskt folk har blivit uppspöat mentalt och ekonomiskt och åsidosatta för invandrarna och Babels torn nu i över 30år, folks uppträdande skulle varit helt patologiskt om man inte bar på en kollektiv rädsla för att bli utfrusen, bli av med jobbet och så vidare. Etablissemanget gör som prästerskapet förr och hotar oss med skärselden alltmedan de snor kollekten. Därför så tror jag MartinA har rätt, men jag tänker på det som att projicera samma skam och rädsla, men en korrekt motiverad sådan, alla svenskar som röstat fram detta borde skämmas, skämmas över våldtäkterna, islamiseringen, förstörandet av en kultur och våra barns framtid, och för all del, den slösaktiga och missriktade hjälpen till migranterna, man borde skämmas och frukta vad som komma skall, domedagen.

    Gillad av 3 personer

  • V skriver:

   Här en bättre förklaring.
   Motståndet mot EU och globalisterna ökar i hela västvärlden. De har inte bara diverse yttre fiender att tampas med, den västliga inhemska kritiken ökar snabbt. Nu behöver Sveriges folk återta makten i Riksdagen och återställa Sverige till den suveräna stat det en gång var, kasta ut globalisternas hantlangare från våra beslutande organ och medier.

   https://anthropocene.live/2018/03/16/globalismens-konsekvenser-for-demokratin/#comments
   Lars Bern en av de bästa rösterna på alternativa medier. Han är övertygad om att vi segrar till slut.

   Gillad av 4 personer

   • Jan Bengtsson skriver:

    Men åtminstone Liberaler Socialdemokrater o Moderater vill ha ett FEDERALT EU…
    Vi kan nog inkludera Mp och Globalist-Centern också!

    Där Svenska väljares inflytande då blir minimalt/försumbart i framtiden…
    Det FJÄRDE (1000-åriga) RIKET är på väg att realiseras!

    Deutschland über Alles!
    ALLAH AKBAR!

    Efter årets val är vi svenskar nog rökta?

    Folkutbytet lär ta fart igen!

    Gilla

 3. Eva Danielsson skriver:

  De flesta människor, som inte har en agenda, kan acceptera att tillgångar är ojämnt fördelade. Särskilt om systemet tillåter att man själv kan försöka förbättra sin egen position. Så som jag inbillar mig att det i a f har varit i USA.
  Men om den ojämna fördelningen beror på att några har roffat åt sig på ett orättfätdigt sätt och rentav lurats och begått olagligheter, så väcker det förbittring.
  Jag hoppas att folk har på känn att de har blivit lurade och plundrade av eliten här i Sverige. Att eliten använder våra resurser till att öka och befästa sin egen makt och att det humanitära stormaktspratet (liksom klimathotspratet) är och har varit just bara prat. Dimridåer som behändigt nog har gjort folk osäkra och mer beroende av staten.

  Reaktionen blir hos många av oss att rösta på vad som helst som protest mot eliten. Kanske det måste vara så i ett skede av förändring. Men det skrämmer mig om den nya eliten skulle förfalla till lika manipulerande och försåtliga medel och metoder. Som nuvarande (DDR-)elit gör. Eller värre.
  Ändåmålet får aldrig helga medlen annat än i självförsvar.
  Och alla eliter måste avsättas med jämna mellanrum. Det behöver vara inbyggt i systemet. Politik ska vara ett förtroendeuppdrag, inte en skyddad livskarriär. Vi hade troligtvis inte hamnat i detta krisläge i Sverige, om vi hade haft en bättre och orubblig konstitution som utgår från människans onda sidor och kan förebygga mot korruption och maktfullkomlighet. Tidsbegränsade uppdrag och tjänstemannaansvar.
  Så vad man än tycker om USA och deras politik, så har de en bra konstitution.
  Och här behöver vi en renässans för värderingar från förr. Med en sund civil nationalism och hederligare politiker som vill bevara Sverige som suverän nation och göra samhället bra för oss som bor här och har rätt att bo här.

  Individuella fri-och rättigheter, demokrati, sekularitet, jämställdhet, yttrandefrihet, rättssäkerhet osv.
  Var och en har rätt till sitt eget liv och ingen rätt till något i någon annans liv. Ta ansvar för sig själv och sina nära och bidra till samhället. I den ordningen.
  Det handlar min nationalism om.

  Gillad av 8 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”Och alla eliter måste avsättas med jämna mellanrum. Det behöver vara inbyggt i systemet. Politik ska vara ett förtroendeuppdrag, inte en skyddad livskarriär. ”

   Var det inte Mark Twain som sa: ”Politiker och blöjor måste bytas ofta – utav samma anledning.” 😉

   Gillad av 5 personer

 4. Fredrik Östman skriver:

  Sedan jag var en mycket ung man har jag betraktat Richard Swartz som en lysande skribent. Jag har ivrigt läst hans kolumner och artiklar i Svenska Dagbladet när detta ännu förtjänade detta namn. Jag har läst hans böcker. När Svenska Dagbladet blev Svenska Digest fanns åtminstone Richard Swartz kvar tillsammans med en handfull andra lysande skribenter från tiden före aftonbladiseringen. Och när Richard Swartz slutligen på grund av Svenska Digests redaktionella golgatavandring gick över till Dagens nyheter började jag för första gången i mitt liv läsa denna tidning, ursprungligen bara hans kolumner på ledarsidan. Till min fasta måste jag emellertid för några år sedan konstatera att samma Richard Swartz som bytte tidning för att undslippa ideologiska pekpinnar från Fredric Karén hade anpassat sig till Peter Wolodarskis krav på propagandaproduktion och blivit en del av Dödens nedrigheter. Jag tror att det var i samband med den avskyvärda lycksökarolyckan i Parndorf här i Österrike där många utländska lycksökare kvävdes till döds i en den bil de hade hyrt för sitt lycksökande. Plötsligt läste jag om ytliga betraktelser över en vulgär och vänstervriden missuppfattning av begreppet nation. Detta av den penna som under årtionden i detalj och med stor kunskap hade beskrivit de nationella konflikterna på Balkan och i Östeuropa. Jag slutade omedelbart att läsa Richard Swartz kolumner. Vinet hade surnat. Brunnen var förgiftad. Sedan dess har uppenbarligen Dödens nedrigheter givit upp den utmärkta marknadsföringsmetod som bestod i att ha högprofilerade kolumner fritt tillgängliga på nätet för att locka nya läsare; själva kravet från redaktionen på lydnad i stället för hög profil var förstås en föraning om detta.

  Jag är därför orubbat övertygad om att den första meningen i Patrik Engellaus kolumn är falsk eller återspeglar blott ett historiskt faktum, medan den andra är sann och motbevisar den första.

  Gillad av 8 personer

 5. 5ven55on skriver:

  ”…den enda tänkbara lösningen är att samhällena odlar de värderingar som var för handen tidigare när eliterna fortfarande åtnjöt legitimitet”

  Problemet är bara att det inte är möjligt eftersom sådan värderingar skulle omöjliggöra elitens projekt. Med sådana värderingar odlade skulle de inte kunna driva sin älskade massinvandring. Därför kommer heller inte någon sådan odling att ske.

  Gillad av 2 personer

 6. Björn G skriver:

  Hur kunde det bli så här?
  Hur kom det sig att nysvenskarna prioriterades framför dem som hela livet strävat och betalat skatt?
  Hur kunde den kyrka som sedan Luthers dagar förespråkat en klar separation mellan stat och kyrka helt plötsligt börjar förespråka religionens intåg i politik och samhälle?
  Hur kunde svenska feminister som under ett sekel kämpat för kvinnors rättigheter plötsligt försvara könssegregering, barnäktenskap och polygami?

  Kanske ligger svaret i, att det för de politiska partierna i allmänhet, och Socialdemokraterna i synnerhet, inte handlar om att hantera dagens verklighet utan att leva upp till ingångna avtal. En naiv kohandel, där islamistiska grupper garanteras inflytande i utbyte mot röster.
  År 1994 inleddes den oheliga allians som vi idag ser konsekvenserna av.

  Då tog Sveriges Muslimska Råd (SMR) kontakt med Socialdemokraterna och signalerade intresse för ett samarbete. Socialdemokraternas tidning Broderskap uttryckte det på följande sätt:
  ”Det finns nästan en halv miljon muslimer i Sverige – de skulle tillsammans kunna lyfta vilket parti som helst till oanade höjder.”

  Någon inom socialdemokratin var dock insiktsfull nog att antyda att ett öppet samarbete mellan S och islamister nog inte var helt lämpligt ur PR-synpunkt, och därför lade Socialdemokraterna ut samarbetet på entreprenad – till Broderskapsrörelsen, socialdemokratins kristna gren.

  Gillad av 11 personer

 7. Björn G skriver:

  Samarbetet fick så småningom synliga konsekvenser: under Broderskapsrörelsens 63:e kongress, som hölls under sommaren 2011, beslutade Broderskapsrörelsen att ta ännu ett viktigt och symboliskt steg: förbundet skulle byta namn till Socialdemokrater för tro och solidaritet och den kristna profilen ersättas av en mångreligiös profil.

  Mellan 1996 och 1998 höll Socialdemokraterna/Broderskapsrörelsen fyra utbildningstillfällen för SMR, bland annat på Bommersvik.
  Socialdemokraterna såg likheter mellan islamisternas nutida situation och den tidiga socialdemokratins kamp. Man menade att samarbetet hade vitaliserat dem och slog fast att S måste ”svara mot de muslimska förväntningarna vad gäller deras hjärtefrågor”. Framför allt var S tacksam för de nya väljare som samarbetet försett dem med, och man noterade i utvärderingen:

  ”Efter avslutad projektperiod kan konstateras att projektet varit mycket framgångsrikt och inte minst genom SMR:s aktiva bidrag har muslimernas valdeltagande sannolikt varit högt och många har röstat på Socialdemokraterna.”

  Den allvarligaste konsekvensen av samarbetet var tillkomsten av den svenska identitetspolitiken. Sidorna i utvärderingen avslöjar att S svalde idén om en specifik, muslimsk identitet med hull och hår, så till den grad att man inledde en veritabel kohandel med politiska mandat:

  Gillad av 11 personer

  • Erik H skriver:

   Socialdemokraterna satsar på samarbete med organisationer som i alla fall sympatiserar med det Muslimska brödraskapet. Man tror alltså att i dessa organisationer finns personer som kommer att vara ledande när muslimerna blir en betydande politisk maktfaktor. Men det är inte säkert att detta kommer att gå hem. Se på Libanon där kristna och musliner styr landet baserat på ett avtal om maktdelning. Enligt avtalet skall premiärministern vara en sunnimuslim. Det sekulära sunnimuslimska parti som besätter premiärministerposten har 29 platser i parlamentet medan det Muslimska brödraskapet har en. Man kanske skulle ha lyssnat mer på Nalin Pekgul.

   Gillad av 1 person

 8. Björn G skriver:

  ”Under kommande mandatperiod ska muslimers delaktighet i socialdemokratin utvecklas så att: 2002 ska bland socialdemokratiska förtroendevalda finnas muslimer på 15 kommunala fullmäktigelistor, 5 landstingslistor och på riksdagslistorna i minst fem län.
  SAP ska ha 2 000 muslimska medlemmar och 300 ska ha fått en politisk grundutbildning. En viktig del i arbetet är att föra fram muslimer för uppdrag i styrelser och nämnder.”

  Inför valet år 2006 omsatte Mahmoud Aldebe (SMR) teorin från samarbetet med Broderskapsrörelsen till praktik.
  Bland annat krävdes införande av en statlig imamutbildning (som nu finns), betald ledighet vid muslimska helgdagar och att imamer och hemspråkslärare automatiskt skulle få lärarlegitimation. De skulle sedan, som ordinarie lärare, undervisa i religion och språk för att ”skapa en naturlig integrering av islam i svenska skolor”. Att göra islam till en del av den svenska skolan skulle enligt Aldebe minska behovet av muslimska friskolor.

  Vidare framfördes krav på muslimska begravningsplatser i samtliga kommuner, grönt ljus för halalslakt, könssegregerade simhallar och gym (vilket nu finns), samt byggande av en moské i varje svensk kommun (som Aldebe krävde skulle byggas ”utan hinder” och för vilka kommunerna skulle garantera räntefria lån).

  Inget parti tycks bry sig. Inte ens vår feministiska regering höjer på ögonbrynen åt samhällsutvecklingen. Hur kan det vara möjligt?

  Gillad av 10 personer

  • cmmk10 skriver:

   ” En viktig del i arbetet är att föra fram muslimer för uppdrag i styrelser och nämnder.”

   Ja, det kanske kan förklara, varför den ena sossepolitikern efter den andra, som styr och ställer i Göteborg, numera verkar ha en bakgrund i MENA?

   Känns lite underligt, att utlänningar numera bestämmer över min tillvaro!

   Gillad av 2 personer

  • Pk är inte kul skriver:

   Personligen så är jag för segregering, det kommer att göra återvandringen lättare och gör så att jag kan fortsätta leva mitt liv utan dessa inslag så vitt möjligt.

   Gillad av 2 personer

 9. Bo Svensson skriver:

  I den mån det är ett problem med ansamlingen av allt mera av ägandet på allt färre händer måste det ju ha en lösning i form av mera genomtänkt rättsordning. – Rättsordning består ju av ett regelverk för ekonomi och samvaro som resulterar i framlängesutveckling.

  Gilla

 10. Pk är inte kul skriver:

  Jag kan ta fel men jag tror att Trump även i frågan om tullar missbedöms. Det är precis som om de flesta är så marinerade i pk att de inte ens kommer ihåg hur de själva tänkte för bara 10-15 år sedan. En mycket bra källa till en annan analys av Trump och USA är Victor Davis Hanson, jag kan bara rekommendera alla att lyssna på honom. Jag tror nämligen att Trump agerar som USA alltid gjort, man bryr sig främst om sig själv som vi alla men man har en idé om att amerikanska värderingar är bra även för andra, så med frihet så kommer välstånd. Så jag tror att Trumps bevekelsegrunder inte alls är att sluta USA mot omvärlden, utan att det skall bli mer på bordet, för hans väljare, för USA och gärna för resten av världen också. Jag tror i frågan om tullar att han helt enkelt söker rättvisa, Europa och Asien har långt fler handelshinder mot USA än omvänt, en Ford i Europa är belagd med mera tull än en BMW i USA, och ingen tror väl att det är lätt att sälja amerikanska produkter i Kina, eller att kineser inte kopierar amerikanska produkter hej vilt. Så hans tullar är ett öppningsbud, han är affärsman, men idioterna i EU, i synnerhet Malmström, är djupt ideologiska totalitära Babels torn-byggare och kommer inte förbi sitt hat mot Trump, och har inte sina väljare i första rummet, utan sig själva, så EUs politiker skiter i om deras åtgärder drabbar vanligt folk, precis som med massinvandringen. Jag tror att Trumps mål kanske är LÄGRE tullar, lägre hinder för handel, men lägre i Asien och Europa, så att det blir rättvist. Det finns också många handelshinder som starka ofria stater kan ta till som inte bara handlar om tullar, bara att förhålla sig till reglerna i exempelvis Japan är inte lätt, och vem tror att EUs byråkrati är lätt att navigera?

  Jag tror man säga att EU nu med god fart börjat bli den totalitära motpolen som Sovjetunionen en gång var, men där man tror att allt gott kommer av vänsterliberalism. Jag gillar också Rickard Schwartz vanligtvis, hans motpol Jan-Erik Larsson skriver idag ännu ett ideologiskt totalitärt opus i Babels torn-anda, ”liberalism är ett plussummespel”. Jovisst, om vi alla är lika och spelar efter samma spelregler och inte politikerna styr och ingen kör över småflickor eller hugger ihjäl folk på IKEA, så visst kanske det, men inget av det stämmer, och vi vanliga ur-Européer blir som de säger i vårt grannland rövrända.

  Gillad av 9 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Stål och aluminium måste kunna produceras inhemskt i en internationell kris. Denna kris uppstår i sin tur i det ögonblick en supermakt inte längre producerar stål och aluminium inhemskt. Det är ett fredsprojekt. Det är en bredare vision som överstiger den vulgära girigheten i att bara se till maximal konsumtion utan hänsyn till de maktpolitiska förutsättningarna för denna.

   Gilla

  • cmmk10 skriver:

   Pudelns kärna, beträffande problemet med Kinas dominerande ställning, torde vara att deras valuta inte flyter fritt. Att omvärlden accepterar detta är ofattbart!

   Med rörlig växelkurs borde kinesiskt tillverkade produkter bli avsevärt dyrare, men kanske de stora Amerikanska företagen ( t ex Apple) gillar sina låga tillverkningskostnader?

   Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Jag tror Kina är succesivt på väg mot att öka djupet i sina finansiella marknader och utbytet med andra nationer av kapital i den egna valutan. Man har ju uttalat det som mål och har börjat få med en del länder i handel med Renmimbi. Samtidigt är det anti-demokratiska tendenser och ökad kontroll från partiet på väg och stabilitet är ju något kapitalmarknader kräver, så vart det är på väg kan man undra över. Det finns goda skäl för att valutan inte är helt konvertibel idag.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Lars, det är möjligt att det finns goda skäl för renmimbin att inte vara konvertibel, men då kan man inte jiddra om frihandel. Det är ju detta som är Trumps poäng: att den påstådda frihandeln är en illusion, en frenesi, en dröm.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Observera att man kan hålla ned sin valuta genom att hålla ned inhemsk konsumtion även om valutaflödena är fria. Så gör Sverige. Tyskland inom ramen för Euron. Resultatet är exportöverskott, bytesbalansöverskott och motsvarande kapitalutflöden.

    Gilla

   • cmmk10 skriver:

    ” Så gör Sverige”

    Att svensken är relativt sett fattig är någonting som inte alla har förstått, men det är nog snarare vår Riksbank och dess räntepolitik som förstör vår valuta. Självklart kan man kalla det för ”att hålla ned vår köpkraft”, men det är valutan som kommer före köpkraften i det här fallet.

    Gilla

   • Lars skriver:

    2 % budgetöverskott parat med hög arbetslöshet under 90-tal och första årtiondet på 2000-tal har hållit ned inkomster efter skatt och inhemsk efterfrågan, håller ned importen och har gett mer i kapitalvinster och företagsvinster dvs ett sparande som går ut ur landet som kapitalexport. Vi har bytesbalansöverskott sedan länge.

    Du missar poängen, ditt resonemang gick ut på att Kina’s valuta inte flyter fritt och hålls ned, men det är finansiell repression och överskott på sparande och låg inhemsk efterfrågan och exportdriven expansion med investeringar som driver ned valutan. Det har inte att göra med om valutan är fri. Du har samma fenomen i Sverige, vars valuta flyter fritt och du har samma fenomen i Tyskland som med Euron har en främmande valuta (Euron).

    Kapitalrörelser bestäms i viss mån av ränteskillnader, men i grunden av bytesbalanser.

    Problemet för USA är att det dels är svårt stoppa valutainflöden, som driver upp dollarn och gör det enklare importera från Tyskland och Kina och lättare för befolkningen att minska sitt sparande och ta lån och därmed kompensera eftersläpande inkomster och dels att när man stryper, om man stryper, vilket är svårt på egenhand utan drastisk åtstramning, så kommer importen att minska och amerikaners konsumtion realt. Med de skattesänkningar man genomfört så är det knappast fråga om att gå mot budgetöverskott utan tvärtom dvs man stimulerar ekonomin.

    Hela kedjan av ekonomiska konsekvenser är svår att överblicka och är beroende av många parametrar. Vad händer med valutan vid en åtstramning t.ex. eller vid minskat bytesbalansunderskott? Stiger valutan och kompenserar och driver mot ökad import?

    Poängen är helt enkelt att problemen inte har med att Renmimbin inte flyter att göra. Det ser du ju bl.a. av att kursen gentemot dollarn ökat ganska kraftigt senaste året samtidigt som bytesbalansöverskottet minskat och samtidigt som Kinesiskt kapital sökt sig utanför Kina (delvis dolt som import betalningar).

    Gilla

 11. På en annan planet skriver:

  I den typ av analys Patrik gör idag finns en större och vidare utblick, ett längre avstånd.
  Så man slipper den egna närsynthetens begränsningar. Den vi vanligen lever våra liv i.

  Ett annat sätt att få perspektiv på tillvaron kan vara att tillfälligtvis göra sig mera naiv än man är till vardags. Som om man just klev in från en främmande planet.

  Häromdagen hamnade jag i denna typ av mer naiv utblick. Det var när den högste politiskt ansvarige för jämställdhet i Sverige, i teve, talade om för mig att jämställdhet ytterst handlade om maktfördelning.

  Makt för mig utgörs av något vertikalt. Någon har makt över någon annan. Jag trodde att jämställdhet handlade om det horisontella. Inte om vem som bestämde över någon.

  I vårt äktenskap bestämmer ingen över den andre. Ingen har eller sitter på någon makt.
  Vi lever bredvid varandra i en genensam tillvaro. Visserligen med lite olika behov. Och att tillfredsställa dem ingår i vårt vardagsliv.

  Men eftersom jag var nyanländ så drog jag slutsatsen att för maktens människor utgör makten ett slags livselixir. Något som man kan bli lite hög utav. Som av endorfiner när man joggar hårt. Att makt och jämställdhet hörde ihop.

  Men i min frus och mitt äktenskap klarar vi oss riktigt bra utan makt. Ingen står över den andre. Vi behöver inga duschar av maktens tjusning. Den ene kokar kaffe, den andre diskar. Det är så vår jämställdhet puttrar på. Och maktens människor skyr vi som pesten.

  Detta sagt för att komplettera Patriks perspektiv med ett litet grodperspektiv. Möjligen något naivt, men så är livet på den planet min fru och jag kommer ifrån. Där krafsas det inte så ihärdigt efter maktens och tillgångarna kastanjer. Dessutom, på vår planet vet man inte vad nationalism är. Vi bara lever på i det lilla.

  Gillad av 3 personer

 12. Olle Reimers skriver:

  Alla samhällen får de styresmän de förtjänar.

  Före industrialismens tidevarv fanns en möjlighet till stabilitet eller åtminstone förutsägbarhet i samhällsutvecklingen som har gått förlorad. Nu kan man bara se i backspegeln vad som har gått fel.

  Med teknikens hjälp har människor börjat drömma önskedrömmar och vi ser bara det vi vill se. Därmed har vi blivit lätta offer för mer cyniska individer som ser oss – med rätta – som en lättlurad fårskock.

  Kapitalismens fördel framför socialismen är effektiviteten men den skapar också fler möjligheter för charlatanerna. Fortfarande är det ett mer hoppfullt system så länge kapitaliisterna jobbar för sig själva med politiken som en hyggligt fungerande broms. När nu båda dessa institutioner bildar ett enat elitgarde är det fara på färde för folket.

  Den situation som uppstått nu är den farligaste i världshistorien om vi anser att individens frihet är den dyrbaraste skatten. Ingenting står i vägen för en samarbetande elit. Dags att hämta högafflarna, kanske?

  Gillad av 3 personer

 13. Christer L skriver:

  Vad menar Patrik? Vad skulle Erlander med sin inriktning på det homogent svenska gjort åt risken för hundratusentals yngre muslimers missnöje? Vad skulle Marcus W i det tysta verkat med för åtgärder? Vad har receptet ”Man fick gilla läget, klara sig bäst man kunde och jobba på. Det var så Sverige blev framgångsrikt, tror jag” för möjlig tillämpning? Rösta på Annie Lööf?

  Varför försöker Patrik Engellau förvandla sig till en våt filt av politiskt nonsens att kasta över denna grupp engagerade bloggläsare och kommenterare, antagligen bestående av företrädesvis pensionerade akademiker och en och annan outsider?

  Gillad av 1 person

 14. Rikard skriver:

  Hej.

  Eller ännu enklare: den nuvarande amerikanske presidenten varslar om en importskatt, en tull, på en eller flera varor. Detta till skillnad från vilket annat land?

  Jag tror det är där man skall söka svaret på den hysteri som råder.

  USA har länge stått främst för frihandel, för avlägsnande av nationella skyddstullar på råvaror och produkter och även för arbetskraft och löner.

  EU, Kina och majoriteten av världens länder har sagt ja och amen till frihandel, men i praktiken agerat protektionistiskt. Läs på om EU:s och dess medlemsstaters pålagor vid import, eller hur Kina endast avger läpparnas bekännelse till frihandel.

  Så man kan hävda att det är USA som anpassar sig till den rådande globala ordningen. EU, dess medlemsstater, de Sydamerikanska länderna, Kina med flera har haft drygt tjugo år på sig att (ofta i opposition mot interna politiska/religiösa krafter) anamma verklig frihandel, med allt vad det innebär (lönedumpning, avskaffad välfärd, utflyttning av jobb till länder där arbetskraften blott är en naturresurs att öda och föröda och så vidare – och nej, de socialistiska systemen var inte ett spår bättre).

  Så har inte skett; istället har man trått en balansgång mellan fri handel där man själv tjänar på det och protektionism där man måste av politiska hänsyn.

  Så varför skall USA var det land man skäller för att inte låta sig utnyttjas? Av samma skäl ett svenskt barn utan rädsla för repressalier kan tyrannisera sin familj; där finns inga konsekvenser. Men vad skulle konsekvenserna för svenska företag bli om landets ledning, media (särskilt statsmedia) och ledande opinionsbildare nära makten lät likadant gentemot Kina eller Saudiarabien?

  ”Play ball, or don’t play at all”

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 5 personer

  • Lars skriver:

   USAs bytesbalansunderskott och utflyttningen av industrijobb till Asien är vad som bär Trump’s politik. Länder med bytesbalansöverskott exporterar kapital och håller därmed ned sin växelkurs och USA är den stora konsumtionsmotorn med underskott årtionde efter årtionde. De stora underskottsländerna är Tyskland, Japan, Kina, oljeländerna och de placerar sitt bytesbalansöverskott i USA med djupa finansiella marknader och internationell handelsvaluta, dollar.

   Skattepolitiken är traditionellt nyliberal! Mer till företag och rika, men USA har inte ont om kapital, men är en konsumtionsdriven ekonomi med mycket lågt sparande hos medelklassen och eftersläpande inkomster (nivå 1978) och stora klyftor som ökat ända sedan 80-talet. Trumps politik håller nog inte, men han har en poäng i att försöka får bytesbalansöverskottländer öka den inhemska konsumtionen och likaså en poäng i att Europa måste lägga mer på försvaret.

   Förövrigt är media så usla på att belysa vad som händer så jag avstår att bedöma! Ett faktum är dock att Kinas ekonomi och militära styrka växer och att betydelsen för Latin Amerika och Afrika ständigt ökar och mycket av deras export avser råvaror, där Kina är den största kunden.

   Gilla

   • Pk är inte kul skriver:

    Läste förvånande nog två bra artiklar i ämnet på SvD näringsliv häromdagen, inte bakom betalvägg.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Jösses, i SvD? Hade de kopierat från utländsk media? Det är tur man hittar andra källor än de svenska. Skrev de om Babels torn? Vad det består av och hur det uppkommit?

    Gilla

 15. Esmaralda skriver:

  Svarta gestalter utan ansikte i ett förvandlat Sverige skrämmer också vuxna.
  Vilka är dom? Varför är dom här? Varför har dom valt att resa genom många länder ända hit?… Religionsfrihet eller markering för islams ständiga och växande närvaro i samhället?… Det är för sent nu. Ni kommer aldrig undan…
  Man sänker blicken och skyndar vidare och försöker skaka av sig alla obehagliga frågor, allt det man inte förstår av globalisering och upplever så hotfullt: hatet och våldet mellan människor och grupper, alla dessa strider utan slut. Söndertrasandet av samhällen.
  ”Allt går sönder.”
  Vi själva också.
  Det gäller att inte öppet visa rädsla, det gäller att inte säga vad man tänker och tycker. Låtsas oberörd. Rädda sig själv, för ingen kommer att våga hjälpa mig.

  I kyrkan predikar prästen men låter som en fullfjädrad politiker.
  ”Var inte rädda. Öppna ert hjärta för migranterna. Islam tillhör Sverige, muslimerna är våra vänner. Vi är bröder och systrar, barn till samma Gud. Visst brukar syskon kunna kivas, men kärleken är stark och övervinner allt… Islam är kärlekens och fredens religion”…

  Muslimen i moskén tackar Allah för alla gåvor i det nya landet: modern bostad, tjusiga möbler, senaste prylar, märkeskläder, mat i överflöd, vård… Allt gratis, inga krav. Förturer och förmåner. Ursvenskar hamnar långt bakom, skriker och gapar av avund och ”hetsar mot folkgrupp” tills domstolsväsendet griper in och utdömer straff för kränkning.
  ”Gud tar från svenskarna och ger till muslimerna. Det betyder att vi muslimska invandrare är välsignade av den högste som lovat Sverige åt oss. Svenskarna har hamnat i onåd för sitt syndiga leverne och ska straffas.”

  Gillad av 12 personer

 16. Hovs_hällar skriver:

  Håller inte med om Patriks analys, då den är överförenklad — ex-vis förekommer privata kapitalister av USA-typ även i Sverige. (Ingvar Kamprad, någon?) — och inte heller låtsas om den ideologiska vattendelaren mellan PK-sekten och dess motståndare.

  Det verkliga dominerande problemet i Väst är just PK-sektens förödande ideologi, som hotar att leda till västvärldens undergång i form av en total islamisering av Europa.

  Alla andra motsättningar är underordnade detta akuta hot.

  Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Nja, kärnan inom IKEA dvs sortimentsbolaget och andra enheter har säte i Älmhult. Kulturen definieras som svensk, men koncernspråket engelska. Ägandet är Holländskt via stiftelser och även koppling till Holländska Antigua (av politiska skäl som en ockupation). Inter Ikea har flytta från Danmark till Holland. Många svenska och nordiska underleverantörer är beroende av IKEA.

    Annars är du ju rätt på det. Var hör olika multinationella koncerner hemma och vilka är ägarna? Spelar det någon roll? Placerar de inte sin verksamhet där länderna har konkurrensfördelar?

    Gillad av 1 person

 17. Allan Forsling skriver:

  För mig är det tydligt. Alla system, företag går mot sin undergång, om man inte lyckas ändra sig. Man kan inte bara fortsätta i tangentens riktning. Det behövs en rejäl omskakning. Trump skakar om USA. Vi behöver en förändring i vår demokrati i Sverige med en en mycket smal politisk elit. En elit som skor sig. Inte minst via välavlönade jobb inom FN och EU. De verkar inte för medborgarnas bästa- de vill behålla sina jobb, de är en elit. Hur gör vi för att skaka om Sverige? Totalt röstskolk?

  Gillad av 2 personer

 18. Armageddon skriver:

  Björn G förklarar fullkomligt vansinnespolitikens bakgrund i Sverige. I förgrunden finns också Barcelonadeklarationen och tillhörande associationsavtal mellan EU och muslimska länder, från 1995 framåt. Där förutsätts öppet territorium för muslimsk migration, uppmuntrad kulturell översköljning från islam, tillrättaläggande av muslimskt inflytande, anpassning av det legala rummet till att inkludera sharia i familjerelationer samt likriktning av den officiella retoriken till att negligera negativa upplysningar om den förda invandringspolitikens konsekvenser och att brännmärka kritiska röster som rasistiska, zenofoba och islamofoba. Det förutsätts således att svenska medborgare ska finna sig i nedmontering av pensioner, sjukhustillgång, äldrevård samt acceptera ökad kriminalitet, våldtäkter, hedersmord, kvinnlig omskärelse, ojämlik samhällsprioritering etc.
  Vad gäller Irak och Lybien kan vi enkelt konstatera att petrodollarn varit utlösande faktor. Saddam Hussein ville ha betalt i Euro, vilket oligarkerna i USA inte kunde tillåta. Khadaffi ville ha betalt i guld för sin olja och dessutom hade han planer på att organisera en självständig Afrikansk bankunion. Självklart att han måste bort från scenen. Allt kläddes i demokratisk skrud och förljugen omsorg om människors levnadssituation.
  EU är nu snart den överordnade diktaturen utanför enskilda nationers möjligheter att driva en för medborgarnas välmående pragmatisk politik. Den nationella protestorientering vi nu ser alltmer av i Europa finner sin grogrund i detta. Därtill kommer den uppenbart ojämna ekonomiska fördelningen, vilken var orsaken till Trumps seger. Samma utveckling som i USA har vi haft i Sverige vad gäller produktivitetsutvecklingens fördelning.
  Det finns således flera rationella och logiska förklaringarna till de ökande nationella strömningarna. Välgrundade dessutom.

  Gillad av 7 personer

 19. Per-Anders skriver:

  Många tror att det går så bra i USA under Donald Trump. I valkampanjen sade han att börsen var en bubbla. Nu tar han på sig personligen dess uppgång.

  Skatterna sänks och alla jublar, men ingen frågar hur skattesänkningen ska finansieras. Ska staten bantas eller ska fler lån tas upp?

  Antalet nya jobb är lite bättre än under Barack Obama. Men inget speciellt att skryta om, vilket Donald Trump gör.

  Konsumtionen i USA minskar. Hur kommer det sig? Har folk inga pengar trots skattesänkningarna, som äts upp av högre kostnader vilka kommer att öka ännu mer på grund av tullar.

  Gilla

 20. Strix skriver:

  Kommer svenska folket någonsin att få möjligheten att ställa enskilda politiker till ansvar för deras illdåd och missgärningningar?
  Missa inte chansen att rösta bort socialisterna 2018, blir det det första steget?
  Det handlar ”nationalismen” om, en ”riksdag” som speglar folkets vilja där enskilda riksdagsmän svarar inför sina medborgarna.
  ”Knapptryckarkompanierna” har fördärvat Sverige.

  Gillad av 3 personer

  • Rolf Wasén skriver:

   Hittade också artikeln via nyhetsbrev som jag får från The Economist. Blev förvånad då jag hittade en sådan djuplodande artikel just på detta ställe. Vad artikelförfattaren menar är att de simplistiska förklaringarna motsäger sig själva, vilket kanske var att vänta.

   Vad jag har hört från bekanta som intervjuade Karl R Popper i Wien så var han inte för EU, vilket alltså inte motsäger att han annars föredrar The Open Society.

   Gilla

 21. Lars skriver:

  https://larspsyll.wordpress.com/2014/03/03/trickle-down-economics-total-horseshit-2/

  Jag måste åter får hänvisa till Lars Paulsson Syll och det diagram över Gini och utvecklingen av inkomsterna i Sverige, de blir allt skevare.

  Globalismen och den fria rörligheten är något som EU byråkrater och tänkare står för och likaså nyliberalismen. Kanske vi börjar nå vägs ände? Kanske framförallt Euro systemet är den faktor som knäcker EU, med Italien som banerförare?

  Gilla

 22. Lars skriver:

  Troligen handlar den nya nationalismen dels om den ojämlika utvecklingen i Europa under Euron, där politiken ger konstant åtstramning för länder för att hålla bytesbalanser och budgetbalanser inom kontroll, samtidigt som Tyskland för en politik med återhållen inhemsk konsumtion och bytesbalansöverskott och kapitalexport till övriga Europa, som då måste strama åt och inte får hjälp till tillväxt genom export till bl.a. Tyskland. Dels om att demokrati kräver nationalism dvs kontroll över den egna staten och de medborgerliga rättigheterna och förpliktelserna och sociala välfärdssystem som avser medborgarna och en politik som skiljer sig från andra länders. Dels om de kulturella påfrestningar och påfrestningar på välfärdssystemen som invandringen för med sig. Dels om att EU byråkratin och EU parlamentet inte är legitima företrädare för befolkningen och dessutom som eliter identifierar sig med andra globala och nyliberala agendor än befolkningen.

  Gilla

 23. Mikael Birk skriver:

  Det statsbärande amöbapartiet har skapat en betydande ”skyddad verkstad”; en egen arbetsmarknad. Genom ett flagrant missbruk av utnämningsmakten förenat med, ett vittförgrenat nät av rörelsens organisationer och intresseorganisationer kontrollerade av arbetarrörelsen, samt naturligtvis fackföreningsrörelsen är denna arbetsmarknad förbehållen partibokskrämare betydande. Lägg till den regionala och kommunala nivån och det faktum att internationella prestigejobb köps för skattebetalarna pengar och det är bara att konstatera att SAP har lyckats väl med att ge förmånsrabatter och förmånliga trohetspoäng till medlems-kortet i partiet. Återstår väl bara att ge skattelättnader för partimedlemmar privat; LO fick ju som bekant av partiet avdragsrätt för fackföreningsavgiften – så praktiskt.

  Gilla

 24. SvenGE skriver:

  Är problemet växelkursen för Kinas valuta eller vänsterextremismen i USA. Patrik ! Du har en uppsjö synpunkter som Du får bena ut och formulera till nya attacker mot centralism. Vi får utgå från att 1809 års Regeringsform innehöll principer för maktdelning som skymtar i flera kommentarer och önskningar. Kanske bör vi återgå till att välja kommun och landsting (region) mitt emellan riksdagsvalen. Tages ”kommunala samband” har koncentrerat makten tvärt emot Olins önskan. Liberalismen flydde först

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.