Vem bestämmer över anslagsfinansierade organisationer?

Patrik Engellau

Skulle du säga att ett vanligt kapitalistiskt företag existerar för ägarnas eller de anställdas skull? Finns exempelvis Electrolux för att tillfredsställa ägarbolaget Investor och för att göra de anställda glada? Jag skulle svara ”på sätt och vis, men ändå inte alls”. Vanliga företag existerar i själva verket för kundernas skull. Det bevisas enklast genom det självklara påpekandet att om kunderna faller ifrån så upphör bolaget.

För vem existerar då anslagsfinansierade offentliga organisationer, till exempel Arbetsförmedlingen och SIDA? När jag jobbade på SIDA fanns det en mycket begåvad ekonomichef som anförtrodde mig att verket hade två uppgifter, dels att utveckla ett antal u-länder, dels att ta hand om personalen och att båda, som han uppfattat det, var lika viktiga.  Det är klart att anslagsfinansierade organisationer liksom företag har avnämare, men skillnaden är att företagens avnämare, de så kallade kunderna, har makt vilket exempelvis Arbetsförmedlingens klienter inte har. Företagens kunder har nämligen pengar som de själva bestämmer om de ska spendera eller inte, medan den offentliga sektorn inte försörjer sig genom att klienterna frivilligt betalar utan genom att staten tvingar skattebetalarna att betala.

Min erfarenhet och övertygelse är att sådana organisationer existerar mycket mer för de anställdas skull än för klienternas. Se till exempel på hur det går till när en kommun ska spara pengar. Det drabbar de boende i äldreomsorgen mycket mer än det drabbar personalen. Framför allt drabbar det inte kommunens högre administrativa skikt. Besparingarna sker alltid underifrån och lägst står klienterna eftersom de inte har några maktmedel (annat än, i teorin, att rösta på något annat parti, men det är i praktiken inte mycket att hoppas på). De anställda har många maktmedel, till exempel anställningstryggheten.

Men politikerna motsvarar ju de privata företagens ägare, protesterar du kanske, de är ju ansvariga för verksamheten och måste väl se till att klienterna prioriteras framför de anslagsfinansierade organisationernas, det vill säga de anställdas, egenintressen? Ja, den etablerade demokratiska teorin säger att det är så. Etablerad teori betyder etablissemangets teori. Politikerna vill göra gällande att de själva i egenskap av medborgarnas ombud står på medborgarnas sida i spänningsfältet mellan å ena sidan medborgarna i egenskap av avnämare och klienter och å en andra de offentliga organisationerna i egenskap av tjänsteproducenter. (Jo, det finns ett sådant spänningsfält med delvis motsatta intressen på samma vis som det finns en potentiell konfliktyta mellan en kund och ett privat företag.)

Den etablerade demokratiska teorin säger alltså att medborgarna, som också är skattebetalare, står högst upp i samhällshierarkin i egenskap av ägare och uppdragsgivare medan politikerna befinner sig på nästa lägre nivå i egenskap av ombud och tjänare åt medborgarna och de offentliga apparaterna finns längst ned i egenskap av producenter av exempelvis välfärdstjänster. Typ en hierarki av herrar, förmän och slavar.

Så var det nog, ungefär, en gång i tiden, men nu inte längre. Nu har maktförhållandena förändrats och då måste vi ha andra, mer verklighetstrogna, teorier, det vill säga bilder av verkligheten.

Därför har jag uppfunnit en annan teori. Min teori är att det finns ett pactum turpe mellan politikerna och deras apparater enligt vilket det råder en allians mellan dessa, alltså politikerna och apparaterna, med uppgift att gemensamt klämma ur medborgarna, i alla fall nettoskattebetalarna, de medel alliansen – och då menar jag självklart inte ”Alliansen” mellan de borgerliga partierna – behöver för att göra sin grej, vilket i huvudsak är att inneha makten över nationen samt att hålla sig försörjd och ha det trevligt medan den låtsas tjäna medborgarna.

Detta är i sina konsekvenser en helt omvälvande teori eftersom den kullkastar alla föreställningar av typ att det skulle spela någon roll om man röstar på den så kallade vänstern eller den så kallade högern eftersom både vänstern och högern ingår i den allians med de offentliga apparaterna som har som huvudsaklig affärsidé att ha makt och låta sig försörjas av nettoskattebetalarna.

Jag har skrivit om detta en miljon gånger tidigare fast i ett annat perspektiv. Jag har kallat alliansen för politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex. Dessa två storheter – ”alliansen” och ”politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex” – är nästan samma sak. Kan du se vad som skiljer dem åt? Fundera gärna på det innan du läser mitt svar i nästa stycke.

Tullverket, Riksarkivet och försvaret, till exempel. De ingår i ”alliansen” men inte i PMVVK. Typiskt är därför att dessa myndigheter inte gjort sig kända som medfött politiskt korrekta eftersom PK-ismen är PMVVKs härskarideologi.

Förstår du vad jag säger eller tycker du att jag är ute och cyklar? Själv är jag väldigt nöjd med att på nya sätt komma fram till att jag har rätt.

37 reaktioner på ”Vem bestämmer över anslagsfinansierade organisationer?

 1. Lars skriver:

  Jag tänker så här. När och om man arbetar för IKEA så arbetar man å ena sidan för att den numera hädangångne Ingvar Kamprad ska bil rikare och bli en av världens rikaste, å andra sidan arbetar man för företags ideen, att förse de många människorna med bra och väl designade och billiga möbler. Nu frågar man sig, vad engagerar medarbetarna, det första målet eller det senare? Kamprad måste samtidigt varit den mest legitime ägaren av ett svenskt storföretag vi sett, det beror naturligtvis inte bara på hans personliga egenskaper eller på att företaget utvecklades så fantastiskt utan just på att ideen bakom, som troligen succesivt växte fram, engagerar människor. Ekonomin blev så att säga en restriktion för möjligheterna att expandera.

  Man kan också fråga sig: Vad ska IKEA syssla med framöver eller vad kan ge Sverige framtida exportintäkter? Svaren sammanfaller, men infallsvinkeln är inte densamma. Det här synsättet är mycket annorlunda än t.ex. Gardells Cevian, en aktivistfond som söker ökat aktieägarvärde genom agerande på den öppna marknaden. Är tänkandet kortsiktigt eller långsiktigt? I vems intresse (aktieägarnas) och på vilken sikt, lång eller kort.

  Psykologin bakom människors agerande i ett samhälle eller i organisationer skiljer sig avsevärt från den psykologi nationalekonomin ger uttryck för, at optimera egennyttan.

  Ser vi ekonomin som restriktion för t.ex. SIDAs agerande (och alla organisationer har många intressenter; leverantörer, finansiärer, anställda, omgivande samhälle etc); så blir det rätt uppenbart att organisationen måste balansera mellan dessa och att ägaren har stor betydelse, ägarens intentioner mm. men även kravet på resultat. Utan yttre tryck t.ex. i form av resultatutkrävande (lönsamhet) så kommer organisationer att degenerera och antingen tar ledningen, som sitter på resursmonopol, över och driver en agenda för sin egen nytta eller så tappar man kontrollen över organisationen, som utvecklar besynnerliga och ineffektiva beteenden.

  Det handlar alltså vad jag ser inte om absoluta principer för agerande eller organisationers beteende utan om yttre tryck och anpassningsförmåga och en ledning som förmår styra.

  I ett demokratisk samhälle står landets ledning och politiker till svars inför väljarna, men hur ska det kunna fungera utan media som fyller sin funktion att bevaka löpande väsentliga skeenden i samhället och ge feedback?

  Gillad av 2 personer

 2. A skriver:

  Ja PE, PK-ismen är ett verktyg. Riksarkivet klarar sig bra utan verktyget. Men för mig verkar det svårt att bryta detta system med ord. Det kommer inte att acceptera nåt sådant. Vi kan se ursinnet.

  Mvh A

  Gillad av 3 personer

   • NAKBA skriver:

    Precis. I ett friskt land skulle man naturligtvis inte tillåta att utlänningar härjade omkring inom det offentliga, men vad gör man inte för att förgöra Sverige och svenskarna?

    Förutom pakistaniern Quassam Mahmood eller vad han nu heter kommer jag att tänka på muslimska brödraskapets agent i regeringen Mehmet Kaplan, Jaffar Amin eller vad han nu heter som dök upp till riksdagens öppnande iförd kurdisk nationaldräkt tror jag att det var, alla andra kurder, malteserorderns (en stat utan territorium) agent i riksdagen österrikiskan Walburga Habsburg Douglas m.fl.

    Icke att föeglömma HBTQ-transan på UD: s externkommunikationsenhet, Patrick Nilsson med skäggstubben och tjejfrisyren, som brukar sitta hos Peter, Steffo och sjöstedtskan och mana oss sannsvenskar att inte glömma pass, pengar och försäkring när vi ska ut och resa, för av UD kommer vi då inte att få npgon hjälp om katastrofen kommer.

    Visst vill de ha det så här.

    Gillad av 4 personer

 3. Eva Danielsson skriver:

  Anställningstryggheten som i Sverige har drivits alldeles för långt, skapar en trög och stel arbetsmarknad. Den behöver lättas på. Det behöver bli lättare att avskeda och att anställa.
  Det gäller politiker också. Det behöver bli lättare att avsätta makthavare. Ha en tidsgräns för politiska uppdrag, inte minst inom EU. Bli lättare att byta ut både partier och politiker. Och halvera antalet riksdagsledamöter. Halvera antalet myndigheter och verk. Halvera administrationen och antalet åtaganden inom EU.

  Man behöver kunna ställa politiker till svars för vad de har sagt och gjort. Och de ska inte bestämma om sina egna löner och förmåner. Definitivt inte heller inom EU.
  Politiska partier ska inte ha statliga bidrag. Och bidrag från andra ska redovisas och ha ett tak. Inga utländska sponsorpengar.
  Man behöver återinföra tjänstemannaansvaret.
  Bla bla bla
  Men jag är inte människa att räkna ut varför tullverket, riksarkivet och försvaret inte behöver vara politiskt korrekta? Har makthavarna sämre grepp om dessa och är det i så fall därför de gör sitt bästa för att åderlåta och avväpna dem?

  Vi borde kunna ha mer makt via valsedlarna. Personval på riktigt?
  Vi borde ha en låg platt skatt och därmed minska makthavarnas makt lite grand. Få mer egen makt och då kunna betala mer för välfärd själva som kunder. Med större valfrihet och självbestämmande. Precis det som vänstersidan vill ta bort helt och hållet med hänvisning till ”vinstförbud”.

  Även om det inte spelar så stor roll om man vill ha vänsterstyre eller högerstyre, så är det ändå en liten gradskillnad i hur pass totalitär makt med kollektiva lösningar resp en viss grad av folkstyre med individuell frihet de olika sidorna står för. Väl?

  Gillad av 6 personer

 4. Lilla fröken PK skriver:

  Medborgaren får recensera politiken och politikerna vart fjärde år, sägs det. Ja, kanske vad gäller partierna, men knappast deras företrädare. Vi får nämligen endast kryssa, dvs gilla, EN politisk kandidat. Tidigare fick vi även STRYKA politiker, viket beredde mig ett visst nöje. Men det blev väl för penibelt för de drabbade.

  Gillad av 4 personer

 5. Fredrik Östman skriver:

  Din polare Adelsohn gick till val på den här tankegången 1985. Vad menar du med ”ny”? Den tidens Döskallians, SAP, FP och deras väljare, avfärdade det som Milton Friedmans nyliberala ondska och vann valet i stor stil. Döskallarna rular. Då som nu. Hugger du hjältemodigt av hydrans huvud växer med en gång tre nya ut. Säger du systemskifte dyker Wet Bästerberg upp. Hydran måste svältas. Dess mage måste skäras ut och begravas.

  Gillad av 3 personer

 6. Moab skriver:

  Kanske, jag är inte helt helt säker, Tullverket jo, de fyller väl ingen pk-funktion utom som en kuliss för att få oss att tro att vi har demokrati och får vad vi kan försvinna för pengarna, tullarna är ju i det närmaste borta. Försvaret har på samma sätt tagits bort, så jo, försvaret står ju närmast i opposition till pk-samhället men man har nog gjort vad man kunnat för att infiltrera med genus och annat trams. Det är väl bara en tidsfråga innan försvaret vänds mot svenskarna, att sätta in försvaret i förorten kan bli en förevändning för att göra det mot svenskar som demonstrerar. Jag är bekant med någon därifrån som inte alls är pk och som gör vad man kan för att fånga skurkar, knarklangare och andra.

  Riksantikvariet står väl i direkt opposition till pk och etablissemanget så där ser man nu att infiltreringen börjat, vi har en pakistansk socionom som kulturarvschef, ärligt talat, kan någon tvivla på att de vill ha det så här? De vill ha det så här och är dessutom sluga. Endast någon med kinesiskt namn kämpar mot detta, säger det inte något?

  Polisen kunde man förr nämna, men Dan Eliasson uppdrag var ju uppenbarligen att göra om polisen så att den tjänar VIK och inte svenskarna, han skulle infört ett incitament som för advokaterna, som ju tjänar mer ju sämre Sverige fungerar, kanske en tusenlapp per våldtäktslarm man inte svarar på? Eller 10,000 för varje svensk våldtäktsman man kan fånga, och en bonus om man kan klanta så att invandrade skurkar går fria, eller ignorerar larm där invandrade förövare kan tänkas vara inblandade.

  Gillad av 2 personer

 7. johan utan land skriver:

  Fantastisk dynamik i språkbehandlingen. ”Pactum turpe” och ”göra sin grej” i samma mening. Jag gillar.

  Att makthavarna skor sig har varit naturtillståndet åtminstone sedan människan blev bofast. Kanske längre tillbaka ändå. Det är egentligen inte så upprörande heller. Bara tiderna är goda och folket slipper svälta och makthavarna i stort sett beter sig anständigt och inte gör för många dumheter är det hela uthärdligt. Dessutom finns inga alternativ till företeelsen makthavare. Hierakier är en oundviklig del av alla mänsklig samhällen av betydelse. Däremot finns det alltid alternativ till den befintliga toppen.

  Nu känns det tyvärr som om komplexet-alliansen tappat all sans och måtta. Man kanske kan jämföra dem med en hetsätare som inte kan sluta så länge det finns en enda matbit kvar i skafferiet. De har klarat sig väldigt länge på den enorma produktivitetsutvecklingen i näringslivet som skapat ständigt stigande resurser att fördela men frågan är hur länge det dröjer innan den guldgåsen slutar värpa. Skall man säga något snällt om komplexet så har de åtminstone avstått från att slakta gåsen, fast det var nära med löntagarfonderna en gång i tiden.

  Trots detta försonande drag är det ändå hög tid att se sig om efter andra makthavare. Dessbättre lever vi i demokrati så det hela kan ske fredligt utan blodspillan.

  Gillad av 5 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”Att makthavarna ‘skor sig’ har varit naturtillståndet åtminstone sedan människan blev bofast. ”

   Här framträder den viktiga skillnaden mellan en politiker och en häst – den ene kan nämligen sko sig själv. 😉

   Gillad av 2 personer

  • Peter skriver:

   Att vi lever i en demokrati får du lov att utveckla.
   Med vår representativa demokrati där partiledningarna utser valberedningar som i sin tur placerar kandidater på mer eller mindre valbar plats på valsedlarna saknar vi medborgare inflytande över vilka som blir valda till politiska ämbeten.
   All makt utgår från partiledningarna.
   Endast mot partiledningarna lojala personer tillåts nå valbar plats.
   Demokratins största förtjänst, att på fredlig väg byta ut landets ledning är på detta sätt omintetgjord.
   Vi medborgare saknar idag möjligheter att förändra maktstrukturen i samhället, Sverige är inte en demokrati i klassisk mening.

   Gillad av 3 personer

   • johan utan land skriver:

    Peter: Jomenvisst finns alla de där svagheterna som du nämner. Men ingen har sagt att det skall vara lätt eller att systemet är perfekt. Det är bara att gilla läget och göra det bästa i en svår situation. Min hypotes är ändå att vi faktiskt har en chans att påverka på demokratisk väg. Det är bara det att det är väldigt svårt, svårt men inte omöjligt. Se bara på Trump som lyckades bli vald trots ett kompakt motstånd från den amerikanska grenen av komplexet. Se också på de Sverigdemokrater som trots medias ursinne sitter i våra lagstiftande församlingar. Den som ogillar SDs historia är förstås fri att välja andra alternativ. Allt kan hända i september (fast vi vet alla att S kommer fortsätta regera efter valet, med eller utan DÖ)

    Just att media lägger så mycket energi på att försöka sälja in sin galna världbild är ett tecken på att det faktiskt spelar roll vad medborgarna anser om sakernas tillstånd.

    En Gustav Vasa hade helt enkelt meddelat allmogen att den hade att packa och rätta sig efter hans beslut, och därmed basta.

    Nu kan man invända att makten läst sin Machiavelli och vet att även fursten är beroende av att åtminstone verka vara stark och god och att det är därför komplexet vinnlägger sig om att framstå i fördelaktig dager för medborgarna. Fast det tror jag inte. Makten har gått i flumskolan och tittar hellre på platt-TV än att ta sig an gamla texter. Annat var det på Ingvar Carlssons tid.

    Gilla

 8. Christer Carlstedt skriver:

  En rätt så kul infallsvinkel på ett egentligen allvarligt problem, som i vissa fall kan kallas mutsystem eller nepotism.

  Någon i regeringskretsen tycker sig se ett problem, som bör åtgärdas.
  Ett antal ungdomar piper iväg till mellanöstern för att slå ihjäl andra människor och detta under IS-flagg.
  Inte ett dugg trevligt tyckte beslutsfattarna. Det måste vi ju sätta stopp för.
  Man tyckte sig kunna skönja två vägar. Den ena var att hindra avresan. Den andra var att förhindra återkomst för resenären under personen livstid.
  Vad valde man?
  Jo man inrättade Mona Sahlins fögderi, dit oroade föräldrar skulle kunna höra av sig om de anade att ungarna tänkte dra till sin jihad.
  Jag undrar, och kanske flera, var utvärderingen av den verksamheten finns?
  Hur många allvarligt tänkta resenärer har fastnat i Sahlins nät och blivit omvända? För några tvångsmedel hade hon vad jag förstått inte.
  Enligt SÄPO finns det nu några hundra återvända IS-resenärer i landet.
  Hur mäter man och utvärderar en verksamhet som har som mål att något INTE skall hända?
  Vad man lyckades med, var dock att ge en gammal ”trotjänare” i politiken ett välbetalt jobb. Inte heller detta jobb klarade hon dock ut utan fick lämna.
  Utan utvärdering av uppnådda resultat tillsattes nu en ny chef för sagda verksamhet.

  Vi ser nu att IS är så försvagat att intresset för att delta i deras härjningar måste vara tämligen obefintligt.
  Det är inte kul att åka på slakt, när det är man själv som skall hamna på slaktbänken.

  Då kan jag inte hjälpa att undra varför verksamheten som verkade ha tillskapats mer eller mindre för Sahlins skull fortfarande existerar?
  Anser man att det faktum att ingen vill bli ihjälslagen som IS-sympatisör är ett bevis på att verksamheten äntligen börjat fungera?
  Eller är de en välbetald reträttplats man vill ha?

  Varför kommer jag att tänka på John Cleese? Ni vet – Ministry of Funny Walks.

  Gillad av 5 personer

 9. Den vandrande piltavlan skriver:

  Vad är det som driver bilen? Vad får klockan att ticka? Vad ligger i centrum? Som en gungande pendel, en uppskruvad fjädern, som en drivande motor.

  Jämnt när något upprepar sig – i mänskliga skepnad – tänker jag – ”motivation”. Vad är drivkraften? Vad motiverar oss? Vilken motivbild föreligger? Som vid en brottsplatsundersökning.

  Man kan tänka på människan som en piltavla. Med oss själva i centrum. Våra allra närmaste utgör den innersta cirkeln. Sedan följer flera cirklar. Vänner. Arbetskamrater. Barndomsvänner. Kollegor. De koncentriska ringarna löper utåt.

  Laddningen är störst i centrum. Och i alla dessa koncentriska ringar återfinns ett beroende. Men de yttre ringarna skall inte misstolkas som svaga. I ett yrkesval ligger en investering förborgad. Och den yttre ringen kan då mycket väl omsluta alla övriga. Ringarna är alla beroende av varandra. Och av sitt centrum. Som är du – eller jag.

  Koncentriska ringar följer människa vart hon än är – rent fysiskt. Om barnen är på dagis, och du själv är på Sydpolen, tillhör barnen ändå den innersta cirkeln. Det gäller även för arbetskollegor, fast då i mer perifera ringar.

  Beroendet av koncentriska ringar återfinns överallt där människan lever sitt liv.

  Ringarna faller ut som intressen. I in- och ut-grupp. I anställning. Till min grupp. I relationen till chefen. Till mitt yrke. Men alltid med mig själv i centrum.

  Men nästan aldrig presenteras det så. Vi talar hellre i vackra ord. Om en gemensam värdegrund. Som om det inte fanns någon piltavla. Inget centrum. Inga koncentriska ringar. Inget intresse och beroende. Som inuti ett Välfärdsindustriellt komplex. Ingen nepotism. Ingen egoistisk betingad korruption. Inga personliga intressen. Inga egna dolda avsikter. Ingen själviskhet.

  Vi vill gärna förhålla oss till organisationer, företag och övriga mänskliga konglomerat som huvudsakligen altruistiskt drivna. I alla fall helt underordnade en slags verksamhetsplan. Men innerst inne vet vi alla att så ser inte verkligheten ut. Vi är alla vandrande piltavlor. Och Bull’s eye – det är du och jag. Livets egen basenhet.

  Gillad av 3 personer

 10. Per-Anders skriver:

  Anslagsfinansierade organisationer borde kallas för våldsfinansierade organisationer för det är vad det handlar om i verkligheten och rent praktiskt.

  Politiker anser att medborgarna inte ska få ha något ord med i vad skatten används till. Knappast något som kan kallas för demokrati.

  Det jag dock tycker är en hel del tråkigt är att det inte finns någon fantasi eller lust att se till andra system när det gäller hur vården eller skolan ska finansieras.

  I Estland, till exempel, läggs vårdpengarna i en fond. Denna fond kan inte styras av politikerna. Medborgaren i Estland väljer själv vilken läkare denne vill besöka eller sjukhus. Fonden betalar sedan räkningen. I Estland är 95 % av sjukvården privat och 5 % offentlig. I Estland skriver inte en vårdorganisation något avtal med statliga byråkrater och får sedan pengar mer eller mindre automatisk oavsett hur dåliga läkare de har eller hur dålig vård den än ger. Eftersom patienterna i Estland är de som styr vilka läkare och vårdinrättningar de vill gynna får både läkare och vårdinrättningar se till att vara så pass skickliga att patienten vill engagera dem igen. Och det verkar fungera bra.

  Ovan är ett exempel. Kan vi fundera ut andra exempel. Skulle skolan i Sverige kunna fungera på ett liknande sätt? Inga politiker som bestämmer hur skolpengen styrs. Bara elever, föräldrar och lärare. Måste vi ha en centralplanerad skola? Måste alla lära sig exakt samma saker?

  Gillad av 5 personer

 11. Östrahult skriver:

  VEM BESTÄMMER ÖVER ANSLAGSFINANSIERADE ORGANISATIONER? Svaret på den frågan är lätt att ge, det gör naturligtvis de som beslutar om anslagen. Det som har pågått under en längre tid är att man ger sig in och förändrar de ursprungliga syftena för att överbetona olika saker som för tillfället är aktuellt i politiken, klimatet, hbtq etc. Man ser också en glidning mot att frånhända sig ansvar för sådant som ursprungligen ingått i samhällskontraktet till förmån för det som upplevs som politiskt intressant. Därför kliver man ur diverse sammanhang där man tidigare tagit ansvar och använt som argument för utbyggnad av offentlig sektor, några exempel:

  • Flyktingtäta Hultsfreds kommun säljer ut äldrevården till privata aktörer för att frigöra utrymme för invandringens kostnader
  • Båtplatsinnehavare i Stockholm ska betala renoveringar av de kajer man hyr
  • Renoveringar av VA-systemen i Göteborg ska bekostas av brukarna

  Förr eller senare kommer en revolt när folk genomskådar detta, dvs att politikerna snor halva inkomsten direkt och dessutom avgiftsbelägger offentliga tjänster. Folk gillar inte att betala två gånger för samma sak.

  Gillad av 4 personer

 12. Lennart Bengtsson skriver:

  Byråkratins självtillväxt, som det här är fråga om, för tankarna till elakartade celler som just har denna egenskap. En myndighet eller något liknande skapas för olika syften som i fallet med Mona Sahlins IS-projekt. Även om orsaken till beslutet inte längre är aktuellt har ingen utvärdering gjorts utan verksamheten fortsätter som om inget har hänt! En nedläggning innebär ju att någon, som kan vara en utvald trotjänare, kan bli arbetslös. Vad kommer att hända med den hastigt tillkomna #metoo-myndigheten som kom till för några månader sedan? Är det också ett evighetsprojekt? På så vis växer byråkratin tills den kväver sig själv ungefär som en organism som går under till följd av en okontrollerat tumörtillväxt. Som en motvikt kan man hänvisa till president Trump som för varje nytt projekt lovat lägga ned två tidigare som tjänat ut sin roll. Uppenbarligen genomför han också detta.

  Gillad av 5 personer

 13. Magnus Rosensparr skriver:

  De flesta som tänker själva förstår säkert vad du säger PE, men den stora frågan är hur vi ska komma bort från PMVVK-problematiken. Fortsätter den i sin långsamma men stadiga takt, kommer den i teorin att en dag omfatta 100 % av BNP, men i praktiken skulle staten såväl som nationen falla samman tidigare, kanske redan vid runt 75 %. Någonstans mellan 60 och 75 procent skulle någon av de klassiska reaktionerna uppstå; revolution, folkresning, statskupp eller allmän anarki. 60 % är bara 20 % bort från de idag aktuella 40 procenten som PMVVK utgör av BNP, så saken kan sägas brådska om vi vill göra något. Har du några bra förslag?

  Gillad av 2 personer

 14. Underdog skriver:

  Jag gillar i och för sig angreppsvinkeln, men jag tror orsaken är mer omedveten. Företag finns till för att ge sina ägare vinst. För att lyckas med det erbjuder de produkter och tjänster på en marknad. Så länge marknaden/kunderna upplever (sic!) att produkterna och tjänsterna är mer värda än deras pris, kommer syftet att fullgöras. När så inte längre är fallet försvinner företaget och ersätts av nya företag. Detta är Adam Smiths osynliga hand och en av de mest kraftfulla idéer som någonsin etablerats. Man kan argumentera för att den är grunden för det fria och demokratiska västerländska samhället.

  Mot detta tankesätt står ett på marxismen grundat paternalistiskt tänkande som har som utgångspunkt att människor inte förstår sitt eget bästa. Därför behöver de styras. Det tankesättet ledde till att nattväktarstaten ersattes av välfärdsstaten, där en grundtanke är att det är ”det allmännas” uppgift att se till att människorna inte väljer att använda sina tillgångar på fel sätt. Detta paternalistiska tänkande genomsyrar samtliga 8 riksdagspartier (och inte minst SD) och är grunden för den utbredda beskattningsmakten och transfereringssystemen. Det har därtill nu spritt sig långt in i näringslivet och alldeles särskilt dess olika organisationer. Så kom exempelvis nyligen en rapport från SNS om kapitalbeskattning som har som slutsats att kapitalbeskattning är bra och nödvändig bl a därför att den kan hindra människor från att spara ”i onödan”, därför att de tror att de kommer att behöva tillgångar att leva av längre fram. Bättre då, anser de nationalekonomer som författat rapporten, att staten klår av medborgarna pengarna och tillhandahåller en inkomstgaranti. Att staten historiskt har visat sig vara inte bara helt oförmögen att förutspå framtiden utan också en usel förmögenhetsförvaltare hör tydligen inte dit.

  Effekten blir att ”det allmänna” bygger upp välfärdssystem som inte styrs av medborgarnas behov utan av politikers och tjänstemäns åsikter om vad medborgarna borde behöva. När utgifterna frikopplas från den enskildes nödvändiga prioriteringar finns det ingen övre gräns för hur dessa system kan expandera. När enskilda politiker och tjänstemän i praktiken inte behöver ansvara för sina beslut försvinner den sista spärren och vi får sådana idiotier som att ”vi kan inte ställa olika grupper mot varandra”.

  Gillad av 3 personer

  • Lassekniven skriver:

   Underdog
   Det är intressanta tankar du framför. I allt biologiskt liv gäller äta eller ätas. Detta är en truism. Därav följer att grupper måste ställas mot grupper och den starkaste gruppen tar sitt. Kan det var rimligt att invandringen skall kosta 250 miljarder? Detta skapar alternativa kostnader på 250 miljarder. Dessutom är administrationen i stat, kommun, landsting och region numera i en delningsfas som liknar den dikotoniska delningen. Vilka är alternativkostnaderna?
   Invandring och administration är primärt inte direktproduktiva system. En del måste finnas men kostnaderna för skattebetalarna är stora Visserligen betalar ju folk inom administrationen också skatt men den kan väl ses som trollpengar. Det hade varit bättre om dessa människor hade arbetat inom den privata exportindustrin.
   Jag undrar hur lång tid det tar till sammanbrott.

   Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Invandringen är orimlig sett ur synpunkten att Sverige som samhällssystem med ekonomiska restriktioner för hur västerländska samhällen fungerar. Det är helt och hållet ett svensk påfund förutsatt att man har kontroll över de egna gränserna och har inget med ekonomiska ideologier att göra, snarare tvärtom, man försöker upphäva de insikter man där kan få.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Dock, utifrån nyliberalt tänkande kan man se politiken syftande till att överbelasta välfärdssystemen och driva utvecklingen mot nedmontering och ökade inkomstklyftor. Det är också den utveckling borgerliga partier talat om sedan 1980-talet och de har suttit vid makten under Bildt och Rheinfeldt och har i riksdagen varit ett nödvändigt underlag om man vill bryta den utvecklingen. Humanism! Jo jag tackar jag.

    Gilla

   • Underdog skriver:

    Ja, jag skrev inte direkt om invandringen, men det är ju rätt uppenbart att om medborgarna i landet Sverige fick ett direkt val i fråga om hur mycket av deras pengar som skulle användas för migranterna i stället för deras föräldrar och barn, så hade svaret varit uppenbart. Det är bara genom lögnen att migrationen inte kostar något som det går att få positiv respons och då bara från dem som ändå inte betalar.

    F ö hade Studio 1 igår ett reportage om en stackars tolvåring som lämnats av sin mor i Etiopien och nu inte kunde komma till Sverige för att Migrationsverket krävde att hon skulle ha ett pass. Mamman, som hade lämnat henne, intervjuades. Naturligtvis frågade ingen hur hon kunde få för sig att lämna en tioåring för att resa genom hela europa till Sverig. Inte heller frågade någon varför mamman fått uppehållstillstånd i just Sverige nör hon måste ha passerat ett stort antal länder på vägen hit. Inte heller frågade någon med vilken rätt hon menade att svenska skattebetalare skulle stå för försörjningen av mor och dotter. Direkt efter kom ett reportage om varför medborgarna misstror public service. Självinsikten är inte direkt monumental.

    Man talade en period om den närande och den tärande delen av befolkningen men den delningen var för enkel. Inte är en effektiv polis tärande. Det är en förutsättning för samhällets funktion. Men en SIDA-handläggare eller SR-medarbetare är jag beredd att kalla tärande vilken dag som helst. Förlåt, Patrik. Och förlåt de långa kommentarerna denna dag. Är lite sur, mest pga hycklarna Stefan o Maggan!

    Gilla

  • Lars skriver:

   Det var ju inte så att Adam Smith eller Marx försökte ta fram en karta över hur samhället BORDE styras utan de försökte förstå HUR DET FUNGERADE. Kapitalismens framväxt i England brukar man se börja på 1500-talet med den industriella revolutionen i slutet av 1700-talet. Föregångsföreteelser finns långt tidigare t.ex. livegenskapens upphävande i Väst Europa ungefär på 1300-talet, framväxten av handel och marknader, merkantilismen på 1600-talet och de stora handelshus som fick statliga monopol.

   Att tro att idéernas värld styrt samhällets framväxt är en väst europeisk sjuka sedan lång tid tillbaka. Det har självklart inflytande, t.ex. upplysningstiden eller Newton eller Marshall eller Keynes, men de krafter som verkar inom ekonomierna har ofta andra rötter än idéernas värld.

   Gilla

 15. Stig Fölhammar skriver:

  Ja, jag försår och du är inte helt ute och cyklar, men teorin behöver utvecklas och förfinas. Detta kommer jag att göra i ett särskilt inlägg, eftersom kommentarerna här inte bör vara alltför långa.

  Gilla

 16. Nisse skriver:

  De anslagsfinansierade organisationerna är för politikern detsamma som hammaren (och de andra verktygen) är för snickaren. Medel att göra vad han föresatt sig. Och vi vanliga medborgarna är väl då plankorna som måste sågas till för att passa i bygget. Har för mig att Povel Ramel en gång skrev en låt om detta: Och de bästa lägger jag för mig …

  Gilla

 17. Ossian skriver:

  När verkligheten tränger på, behöver kritiken begränsas. Kritiska röster kallas nättroll. Steg två i grundlagsändring är därför aktuell. Ny grundlagsändring utarbetas för åtstramning av yttrandefriheten, kombinerad med ökade möjligheter att avlyssna medborgarna. Som tidigare är politiker och media tysta. De ägnar sig åt påstådd högerextremism och söker brister i amerikansk politik. Våra kulturinstitutioner används för politisk propaganda. Public service fyller rutorna med mörkhyade personer för att vi skall vänja oss vid nya värderingar som kan avläsas i utanförskapsområden.”

  http://word.harrietsblogg.se/

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.