Vilket är det viktigaste som hänt i Sverige det senaste kvartsseklet?

Lennart Bengtsson

När man någon gång i en avlägsen framtid, eller kanske inte så avlägsen framtid, kommer att behandla de första decennierna av det 21 århundradet, vad är det då man kommer att få läsa i historieböckerna? Vad kommer en framtida generations Dick Harrisson ta upp som det viktigaste och mest intressanta?

Det skulle förvåna mig mycket om det inte skulle vara Sveriges utomordentligt snabba omvandling från en homogen nationalstat till en global enklav där den ursprungliga befolkningen blivit en kulturell och befolkningsmässig minoritet. Detta är säkert en oundviklig förändring som följer av den globala befolkningsutvecklingen och av en önskan hos världsbefolkningen att hellre leva i ett till synes väl fungerande samhälle som det svenska i början av det 21 århundradet än i sina ursprungsländer.

Jag vill helst inte jämföra med det öde som drabbade Amerikas urbefolkning inför den europeiska anstormningen eftersom den svenska och europeiska urbefolkningen har en överlägsen kultur och teknologi jämfört med huvuddelen av dagens invandrare. Snarare karaktäriseras Sverige och Europa då av en svaghet, osäkerhet och eftergivenhet gentemot den vitalitet och tilltagsenhet som normalt karaktäriserar en grupp människor som valt att migrera och de följder som detta får och kommer att få.

I en framtida värld mot slutet av det innevarande århundradet, då den svenska urbefolkningen säkert kommer att vara i minoritet, har landet kulturell helt förändrats till ett globalt samhälle. I bästa fall kanske som dagens London eller kanske som en del av Kalifornien, i sämsta fall kanske som de multikulturella områdena i Mellanöstern.

Vidare är det ganska klart att ett traditionellt välfärdssamhälle, som Sverige varit i snart ett sekel, blir omöjligt att uppehålla därför att de stora invandrargrupperna i först hand kommer att prioritera sina egna nationaliteter eller klaner. Det kommer därför att bli omöjligt att skapa en politisk majoritet för ett traditionellt välfärdssamhälle eftersom detta kräver en kulturellt homogen grupp av tillräcklig storlek.

De dugliga och företagsamma kommer som alltid att klara sig utmärkt som de alltid gör i en globaliserad och urbaniserad värld men de blir samtidigt allt mindre benägna att bidra till välfärdssamhällets jättelika transfereringar. Välfärdssystemet fungerar egentligen bara i ett homogent samhälle av bred lojalitet av det slag som tidigare fanns i Sverige. Om de välbeställda tvingas finansiera ett sådant system flyttar de bara till en mer gynnsam del av världen.

Det som de framtida historikerna aldrig kommer att riktigt begripa är varför vår tids politiker aktivt driver på den jättelika migrationen och därmed de facto ger upp den gamla välfärdsstaten. Är det en följd av bristande förstånd och förmåga eller är det en insikt att förändringen är oundviklig och att de därför lika gärna kan påskynda processen? Ungefär som aktiv dödshjälp till obotligt sjuka.

Dessvärre blir det knappast möjligt för de framtida forskarna att hitta några dokument eller officiella beslut utan på något sätt förefaller hela den enorma omvandlingen liksom bara hända av sig själv. När tillräckligt många ledande personer i samhället gradvis kommer fram till en gemensam uppfattning blir det liksom omöjligt att stoppa hur destruktivt eller dåraktigt ett sådant beslut än visar sig vara.

Men, vem vet, kanske finner de framtida forskarna några kritiska anteckningar eller hemliga dokument som förklarar allt på ett begripligt sätt eller också hittar de på en förklaring som de finner övertygande och som de framtida läsarna tror på.

64 reaktioner på ”Vilket är det viktigaste som hänt i Sverige det senaste kvartsseklet?

 1. Fredrik Östman skriver:

  Om nu en civilisationsspillra skulle överleva måste, efter en eventuell medeltid, i en ny renässans, den tidens människor efter att ha återupplivat de friska delarna av vår civilisations kunskapsbank, rimligtvis utveckla denna och fylla i luckorna som lämnats i den efter de sjuka delarna med nytt och friskt material, precis som skedde för fem hundra år sedan. Då kommer de inte att ha något som helst problem att se vad som låg bakom: en förblindande ideologitro grundad i Upplysningens rationalistiska hybris. Det är nämligen ett ständigt återkommande tema i världshistorien, som behandlas utförligt och uttömmande i våra allra äldsta civilisationsmyter, t.ex. Enuma elish och den egyptiska skapelsemyten, den som kodifierats i taoismen yin och yang och i Bibelns historier och våra folksagor som bröderna Grimms Livets vatten. Den som har ögonen på skaft och ett öppet sinne vet redan idag precis vilka psykologiska och sociologiska mekanismer som ligger bakom vår svåra sjukdom. Som Jean-Claude Juncker sade 2007: vi vet precis vad vi borde göra [i stället för det vi gör], men vi vet inte hur vi skall bli återvalda om vi gör det. Sedan dess har läget skärpts och numera vet politiker och ämbetsmäb inte hur de skall kunna undkomma sin egen högspända ostracism om de skulle få för sig att agera hederligt och hedersamt.

  Gillad av 12 personer

  • Lassekniven skriver:

   Väl skrivet Fredrik. Med hänvisning till din första mening som ger ett spirande hopp blir jag ändå bekymrad, Varföre, jo den moderna lagringen av information består av nollor och ettor och inte på det gammaldags Gutenbergska sättet. Förr i världen brände det styrande systemet, för dem förhatliga böcker, på bål. Det sker kanske också i muslimska länder idag?
   Framtidens maktelit med vidhängande tjänstemannanomenklatura (långt ord, är inte det lite typiskt för vårt språk med konstruktion av långa ord) kan med deleteknappen på ett ögonblick radera det som en spillra klarsynta, frusterande, motsystemet och med ordet som svärd, kämpande män och kvinnor, lagrade i sina datorer. Lite kusligt, eller hur.
   Vi är ju evolutionister och jag själv ser evolutionen som en skapande kraft. Se på floder och vattendrag där vattnet söker sig mot havet medelst minsta motståndets lag och bildandet av meanderslingor. Vattnet vill fram och kommer fram till målet. Se på maskrosen som växer genom asfalten för att skåda ljuset. Vilken kraft för att nå det optimala.
   Evolutionens inneboende kraft kommer så småningom att drabba det politiska systemet och eliminera det sjuka i detta för att skapa något nytt som ligger i linje med evolutionens inneboende idé. Det kommer att ta tid och kosta energi i form av blod, svett och tårar. Detta sekel är turbulent.
   Måhända är det jag har skrivit svammel och amatörfilosofi. Stor sak är det.
   För övrigt gillar jag Schopenhauer, Nietzsche samt inte minst Oswald Spengler. Jag måste också lägga till Georg Henrik von Wright.

   Gillad av 1 person

  • Anna Lindén skriver:

   Det enda sättet för en politiker att agera hedersamt är att börja tala klarspråk. Sakligt, klart och tydligt. Till detta krävs integritet, något som är en bristvara i dagens politiska broilerfabrik. Därför behövs det nya politiker, modiga människor med moralisk resning som vågar se sanningen i vitögat och handla därefter, lugnt, sakligt och metodiskt. Det är hög tid att pensionera den dagens politiska pudelkennel. (Därmed inget ont sagt om hundrasen pudel.) De har ställt till med tillräcklig skada.

   Gillad av 2 personer

 2. Moab skriver:

  Jag funderar mycket på detta, jag kommer inte på något annat exempel på självmord på,detta sätt, indianerna inviterade ju inte alltid med öppna armar, eskimåerna lyckades slå ihjäl första vågen av vikingar och James Cook blev uppäten av Hawaiianer. Det finns många samhällen som gått under av egen maskin som Påskön men det verkar ha varit ekologiska katastrofer skapade av människan. Kanske vi kan jämföra oss med tyskarna och nazisterna som lät sig ledas av Hitler och om de allierade inte varit så återhållsamma kanske blivit utrotade som folk. Det är en analogi att vi nu gör som nazisterna då vi följer 7-klövern. Många som nu lever i Tyskland är ättlingar till de som jobbade med att utrota judar, den humitära stormakten är gripen av samma hybris även om tågen inte börjat gå ännu. Dick Harryson är läskigt systemtrogen, så endast om det är politisk korrekt i en framtid så kommer en DH att undersöka det som hände i Sverige.

  Det verkar ändå vara unikt att en teknologiskt överlägsen civilisation utan problem med livsrum utrotar sig själv på detta vis, det har vad jag vet aldrig skett och det är därför Patriks förklaring om VIK och en politikerklass är så väsentlig, en klass som gjort sig fri från de som styrs och leds av andra internationella ideal. Ibland skriver jag inlägg om vad jag menar att detta egentligen handlar om nu men de blir refuserade eller försvinner för om det är så, och det är det, att vi nu håller på att bli avskaffade medelst att bli förslavade så handlar detta inte om artig diskussion, det kommer inte att lösas på detta vis. De flesta som talar om detta är reformerade vänsterfolk och pk-ister, de verkar inse vad som är fel, men inte vad som krävs.
  De som styr oss har ordnat det så att svenskar blir våldtagna, rånade och mördade av deras oorganiserade legoarme, om de vill ha det så och anser det vara värt det, skulle de lyssna på rim och reson? Det är helt ovetenskapligt att tro på att det demokratiska systemet rymmer lösningen på detta, spelreglerna görs ju om framför våra ögon. Se på Trump, se på Brexit, situationen i Sverige är mycket värre, etablissemanget kommer aldrig att acceptera att besegras på demokratisk väg på detta sätt. De är livrädda för detta.

  Gillad av 10 personer

  • Biggan skriver:

   Det tog elva månader innan jag fick psykologisk hjälp.
   Min psykolog sa att det beror på att invandrare som kommit hit har förtur för att bearbeta trauman från sina hemländer.
   Vem vet, kanske en av mina förövare har fått träffa psykolog före mig.
   Killarna har inte hittats ännu men polisen har deras DNA från hudavlagringarna under mina naglar när jag rev dom.
   KIllarna komer att göra det igen och då kanske dom åker dit.
   […]
   I flera månader efteråt kunde jag fortfarande känna doften av dessa killar. Det satt i näsan hela tiden.
   Äcklig lukt av dessa killar som hade betett sig som vilddjur.
   Jag är en stark kvinna men detta är en av de mest nedbrytande upplevelser jag haft i hela mitt liv.
   De våldtog mig inte som kvinna men de våldtog mig som människa.
   Varje dag i Sverige utsätts kvinnor för ett helvete värre än mitt och jag kan inte ens föreställa mig hur de kvinnor och flickor som drabbas av fullbordade våldtäkter känner sig.
   Ingen gör något åt det!
   https://samnytt.se/valdtaktsforsoket-som-slog-tillvaron-i-spillror/

   Det här landet är helvetets väntrum!

   Gillad av 6 personer

   • Christer L skriver:

    Wikipedia: Fermis paradox är motsättningen mellan den beräknade sannolikheten för utomjordiskt liv i universum, såsom Drakes ekvation, och den brist på bevis för intelligent liv på andra platser än jorden som råder.[1] Paradoxen har fått sitt namn av den italiensk-amerikanske fysikern och nobelpristagaren Enrico Fermi, som 1950 ska ha formulerat frågan ”Var är de?”, apropå att inga tecken på liv på andra planeter i form av till exempel rymdskepp eller radiokommunikation har påträffats.

    Gilla

 3. svenne skriver:

  ”Jag vill helst inte jämföra med det öde som drabbade Amerikas urbefolkning inför den europeiska anstormningen eftersom den svenska och europeiska urbefolkningen har en överlägsen kultur och teknologi jämfört med huvuddelen av dagens invandrare”.

  Indianerna hade ju anpassat sig perfekt till de förhållanden som rådde i den omgivning de levde i. De använde t.ex. buffelns kött och hud på ett ekonomiskt optimalt sätt eftersom de inte överutnyttjade denna tillgång på ett destruktivt sätt. De klarade av att leva drägligt både under svåra vinterförhållanden och stekande sommardagar och levde i en sorts balans enligt de förutsättningar som stod till buds. Det rådde periodvis tider av krig med andra stammar och det skedde även grymheter i samband med detta men det var åtminstone hanterligt på ett sådant sätt att deras existens inte var hotad. Man kanske kan kalla detta att det rådde en viss ”terrorbalans” mellan de olika stammarna.

  Den ” europeiska anstormningen” hade ju de tekniska resurser som krävdes för att fullkomligt kväva indiankulturen och en okuvlig vilja att exploatera landets rikedomar och detta skedde på ett ganska brutalt sätt som än i dag kan verka svårsmält.

  Europas länder har ju – liksom indianerna – under lång tid haft sina blodiga konflikter, men det har gått att reparera på ett någorlunda acceptabelt sätt. Efter det att krutröken har lagt sig har det ju uppstått en relativt stabil form av ”terrorbalans”. Det går för det mesta att diskutera sig fram till kompromisser som till stor del kan accepteras av alla inblandade parter. Detta tror jag beror på att de europeiska urinnevånarna – trots en del olikheter – i grunden har så pass liknande värderingar att konstruktiva samtal är möjliga.

  Den ”utomeuropeiska” anstormningen som vi nu upplever är ju mycket mer raffinerad, och svårbromsad, än både kväsandet av indianerna och de tidigare krig som skett i Europa. De som svarar för ”anstormningen” möter inte något samlat motstånd trots att de har förklarat att den europeiska urbefolkningen består av ”otrogna”, ”horor” och har en allmänt underlägen kultur som inte har något existensberättigande. De grundläggande värderingarna mellan ”oss och dem” är så stora att konstruktiva samtal är omöjliga att genomföra. Det som gör det hela mycket raffinerat är att de har lyckas få de styrande att godta denna smygande förintelse av europeisk kultur och värderingar. Det är nog unikt i historien att ett så stort antal quislingar uppträder samtidigt och dessa riskerar knappast att få stå till svars för detta.

  Gillad av 13 personer

  • worlpresscomsite skriver:

   Hans Högqvist.
   ”En god europé är en död europé.”
   Det är varje muslims plikt att arbeta för Islams övertagande av hela världen. Jag påstår inte att alla som är födda inom Islam kommer att kriga eller ens arbeta för Islams herravälde men få av dem kommer att våga motsätta sig jihadisternas ”arbete” eftersom det leder till en döds fathva.
   Jag har tidigare rekomenderat att lyssna på David Yaegley som är comanche som har åsikter om Islams övertagande av den vita mannens territorium,här en kort 6 minuters intervjun:https://www.youtube.com/watch?v=5OKUmjQZTzA

   Gillad av 3 personer

  • Hästen och gränsstrider skriver:

   När den vite kom i kontakt med de olika stammarna av prärieindianer fann de att de låg i konflikt med varandra. Numera vet man att det huvudsakligen berodde på att européerna själva rubbat en naturlig balans, stammarna emellan. Långt innan indianerna överhuvudtaget mött någon vit människa hade de inkorporerat den vite mannens häst i sin kultur. Det gjorde att de kunde färdas en betydligt längre sträcka än vad man tidigare klarade av till fots. Jaktområden kunde då utvidgas. Och kom då att inkräkta på grannars territorier. Detta kom att rubba den tidigare geografiska balansen olika stammar emellan. Deras potentiella stamområden kunde göras betydligt större med hjälp av hästen. Det är gränskonflikter av denna art som mötte de första vita. Utan att de vita visste om det hade de själva inducerat fram en högre konfliktnivå. Detta genom att deras hästar slumpmässigt rymt eller stulits. Och förts väster ut. Därför har indianernas krigiskhet misstolkats och tagits för att vara naturlig. När den snarare var ett uttryck för en rubbad balans av en tidigare ordning.

   Gilla

 4. Göran Fredriksson skriver:

  När den offentliga finansieringen av välfärd inom en nära framtid inte längre räcker till för i första hand omsorgen och längre fram även vård och skola, kommer verksamheten istället att övertas inom resp. grupp av likasinnade, t.ex. åter till Svenska kyrkan för dem som hör dit. Då kan varje grupp organisera sin välfärd på sätt som passar den egna kulturen. De som saknar grupp får vara utan eller välja en kommersiell försäkringslösning.

  Religiösa samfund har redan nu hjälp av skatteverket med uppbörden av medlemsavgifter, att öka på dessa till en skatt som finansierar en successivt växande andel av välfärden kan beslutas redan nu inom resp. grupp.

  Gillad av 2 personer

 5. 5ven55on skriver:

  ”Det som de framtida historikerna aldrig kommer att riktigt begripa är varför vår tids politiker aktivt driver på den jättelika migrationen och därmed de facto ger upp den gamla välfärdsstaten.”

  Vi vet redan idag ganska väl varför detta sker, vilka som driver på, vilka som tjänar på det, vilka som är nyttiga idioter osv. Det är svårt att föra i bevis eftersom mycket sker i det fördolda (t.ex på Bilderbergergruppens möten). Men även om vi inte har detaljerna framträder den grova bilden.

  Gillad av 2 personer

 6. Christer L skriver:

  ”… på något sätt förefaller hela den enorma omvandlingen liksom bara hända av sig själv.”

  ”Förefaller” är vad saken gäller. För några år sedan skrev Lennart Bengtsson ett avskedsbrev till forskarvärlden. Enligt översättning på Google:

  ”Jag har blivit utsatt för ett enormt grupptryck under de senaste dagarna från hela världen som har blivit så gott som outhärdlig för mig… Jag ser därför ingen annan utväg än att avgå från GWPF. Jag hade inte förväntat mig sådana enorma världsomspännande påtryckningar på mig… etc.”

  Vilhelm Moberg såg redan 1965 trenden mot demokratur:

  ”I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps. Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur.”

  Redan på den tiden, alltså. Och kan spåras tillbaka ytterligare minst ett par decennier. Steg för steg. Demokraturen avancerar. Det finns intressen som uttrycker sig på detta vis. Fråga dig bara vilka som tjänar på det. Fråga om deras intressen låter sig förenas, och isåfall hur? Då börjar kanske det hela att förefalla mindre obegripligt.

  Gillad av 3 personer

 7. Jan Ivarson skriver:

  Det största sveket i modern tid inträffade då politiker beslöt att Sverige skulle bli ett mångkulturellt land.

  Den största lögnen i modern tid inträffade då politiker och media påstod att Sverige behövde invandring för att tillgodose behovet av arbetskraft, rädda pensionerna och att invandring skulle vara lönsam.

  De båda lögnerna har varit möjliga genom att Sverige inte har ärliga media som granskar makten, utan tvärt om går dess ärenden. För det betalas de med skattepengar i form av presstöd och anslag till public service.
  Kulturen missbrukas med politisk propaganda.
  Politiker har gjort sig oberoende av medlemsavgifter genom att tilldela sig partistöd av skattepengar.

  Nu står vi inför det andra sveket, ändringar i grundlagen för att begränsa yttrandefriheten.

  Gillad av 8 personer

 8. Jan Ivarson skriver:

  Bengtsson frågar sig vad framtidens befolkning skall tänka om varför svenska politiker beslöt om massinvandring som förstörde välvärden.

  Frågan bör vidgas till varför svenska väljare röstade i val efter val på sådana politiker, när det fanns ett alternativ. Svaret måste bli att folket utsatts för massiv propaganda, masspsykos, hot och repressalier.

  Gillad av 5 personer

 9. Eva Danielsson skriver:

  Maktbegär och berusningen av makt, kampen och striden i sig som lockande, njutningen av att trycka till andra dvs kompensatoriskt översitteri , rädsla för andra och för konsekvenser av det man gjort osv osv
  Ledarskiktet har nog hela spektrat av öppna och mer dolda skäl till att fortsätta en destruktiv väg.

  Och så finns svansen, de som vill men inte vågar själva, de som räddar sig själva med att gå i skuggan av elakingar, de som ser att makt och pengar kan spilla över lite även på deras bord m m.

  Och så dummingarna som följare. De godtrogna, sovande, tröga och fega.

  Och så de som är skeptiska och mer klarögda. Som vill bromsa in. Men vi är inte tillräckligt många än och har inte några kanaler och resurser. Inte förrän vi blir så många som också känner till varandra så att vi har skapat en synvända hos följarna och några av svansen, så kan vi bli en riktig motkraft som inte går att frysa ut. Vi måste försöka hålla ångan uppe och hjälpas åt att byta ut de makthungriga ledarna. Jag är inte hoppfull men att ge upp är inte ett alternativ.

  Gillad av 7 personer

 10. Anders skriver:

  Man måste också i ett framtidsscenario ta i beaktande Sveriges framtida geopolitiska situation. Vi kommer sannolikt att få en nygammal gräns genom Europa – den mellan ett islamiserat väst och ett icke-islamiserat Central- och Östeuropa. Sverige kommer att vara en frontstat i det förra, och det kommer att vara omöjligt att hålla ihop landet geografiskt. Ett splittrat, stambaserat samhälle kan aldrig försvaras, för vem vill offra sitt liv för andra än sina stamfränder? Områden av strategisk betydelse för den andra sidan kommer att slitas loss, som t.ex. Gotland och stora delar av det glesbefolkade Norrland med sina stora naturrikedomar. Det är mycket tveksamt om Sverige kommer att bestå som nation vid slutet av detta århundrade. Orban har rätt: http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/the-prime-minister-s-speeches/prime-minister-viktor-orban-s-speech-at-christian-democrat-international-s-conference-on-interfaith-dialogue

  Gillad av 6 personer

 11. Per Eriksson skriver:

  Det avgörande demografiskiftet kommer långt tidigare än i slutet av detta sekel, förmodligen före 2030 i så måtto att ursprungsbefolkningens födelsetal ligger runt 8 nyfödda per 1000 invånare emedan födelsetalen för MENA invandrade är runt 20 nyfödda per 1000 invånare vilket innebär, om trenden extrapoleras, att någon gång före 2030 har fler än 50% av de nyfödda MENA bakgrund.

  En ytterligare accelererande faktor är att Sverige också har en betydande utvandring av ungdomar och yrkesverksamma, för att ytterligare späda på (det ekonomiska) demografiskiftet så kommer snart många välbärgade att börja lämna landet i takt med högre skatter och upplevd social otrevnad.

  Magdalena Andersson är redan nu oroad över de ekonomiska konsekvenserna av att en liten rännil av svenska pensionärer bosätter sig i Portugal, det kommer att bli värre, mycket värre.

  Gillad av 6 personer

 12. uppstigersolen skriver:

  Alternativt händer något inom några år som tippar allt över ända. Sverige genomgår ett stålbad och kommer ut som ett väl fungerande samhälle. Där de som inte gör sin insats inte längre finns. De är borta, någonannanstans.

  Gillad av 1 person

 13. Lars Thylen skriver:

  Citat: ”Snarare karaktäriseras Sverige och Europa då av en svaghet, osäkerhet och eftergivenhet gentemot den vitalitet och tilltagsenhet som normalt karaktäriserar en grupp människor som valt att migrera …”
  Nja, det gäller inte alla länder i Euorpa, så har t ex de exkommunisitska länderna med dålig erfarenhet av centralstyre valt en annan väg, vilket föranlett hot om sanktioner från Bryssel. Flera länder , såsom Öterrike byter riktning i migrationsfrågan, i östra Tyskland är AfD snabbt växande. Och i Sverige har såväl S som M svängt till mera restriktiv migrationspolitik, närmare SD . Räcker det om vi vill bevara vårt httilsvarande samhälle?
  Vidare citat:
  ” vitalitet och tilltagsenhet som normalt karaktäriserar en grupp människor som valt att migrera ” Jag kan av egen erfrarenhet säga att det gällde (och förmodligen gäller) för tex utbildad invandring från det forna östblocket. Hur det är med den i dagsläget stora migrationen från MENA länder speglas väl möjligen av invandrarnas bristande eller obefintliga utbildning, vilket av ett statsråd (sätter av humanitära skäl ej ut namnet) i Orwells anda kallas ”kompetensregn”
  Ett stort problem är den snabba befolkingstillväxten i Afrika, en tillväxt som inte motsvaras av tillgängliga resurser. Om värdssamfundet viille göra en anstränging kunde man hjälpa på plats: livsmedel, arbetet etc. Högre levnadsstandard har väl alltid på sikt lett till hanterbara födelsetal, i bland för låga.
  MEN, jag tror inte utvecklingen är ödesbunden.
  Om demokrati fick råda i Europa skulle hela migrationsprojektet avbrytas. Allt hänger i slutänden på våra poltiker i ett Europa där EU måste omformas om det vill bestå. Kanske behöver vi en ny Churchill, men tyvärr tillverkas väl sådana inte längre…
  PS Intresssant att Lennart inte nämner ”flykting ” utan ”migranter” etc. De senare lär ju vara i majoritet, har flera gånger bett SR om upplysande statistik, egendomligt nog utan resultat.

  Gillad av 1 person

  • Anne-Hedvig skriver:

   En meget viktig setning: ”Om demokrati fikk råde i Europa, skulle hele migrasjonsprosjektet avbrytes.” Så MOAB har nok rett i at ”de vill ha det så här”.
   En kriminell politikk.

   Gillad av 2 personer

 14. Hovs_hällar skriver:

  Lennart B — jag håller inte med om att den här processen skulle vara ”oundviklig”. Men våra makthavare har velat ha det såhär — och svenskarna har varit fromma som små lamm, då man inte kunnat föreställa sig att makthavarna skulle vilja dem något ont!

  Läste just om hur Tage Erlander på sin tid kunde åka spårvagn till arbetet, dvs. i den mån han inte blev erbjuden lift!

  Så var tilliten i samhället på den tiden.

  Den tilliten har makthavarna lyckats slå sönder. Men inte förrän man redan hunnit förstöra landet.

  Vad kommer historikerna att säga i framtiden om detta?
  Ja, närmast kan man väl jämföra den muslimska invasionen av Sverige med den medeltida invasionen av det område som numera kallas Turkiet. Där bodde det en gång kristna, (bland annat en som stått förebild för den kristna versionen av ”jultomten”, dvs. Santa Claus.) — dvs. fram till när området genom en serie fältslag invaderades av muslimska styrkor.

  Det kommer däremot att förbli ett mysterium för framtida historiker hur Sveriges befolkning kunde bytas ut så snabbt och effektivt utan tecken på väpnat motstånd.

  Gillad av 3 personer

  • Anne-Hedvig skriver:

   Jeg kan anbefale en bok av den norske geografiprofessor Terje Tvedt: ”Det inernasjonale gjennombruddet”. Mye om Norge, men tankebanene er nok mye de samme i Sverige, så sånn sett kan boka også intetessere svensker. Det han tar opp, er IDÉENE som har ført til dagens tilstander, og hvordan masseinnvandring fra MENA-land kunne bli oppfattet som naturlig og det rette. De tankebanene ble fremnet bevisst, og av spesielle personer. Tvedt påpeker også hvor raskt skiftet av samfunnssyn gikk – fra Norge som en stat med en sterkt nasjonal fortelling (tenk på grunnloven i 1814, samt kampen for å komme ut av unionen!) til å skulle være et mangekulturelt samfunn. Dette skjedde nesten overnight, og uten nevneverdig offentlig debatt. Tvedt blottstiller aktørene i dette, og den aktivistiske bruk av ordene ”universelle menneskerettigheter”.

   Som så mye annet, startet det i USA, og med USAs interesser for øye.

   Terje Tvedt: ”Det internasjonale gjennombruddet”.
   Dreyers forlag, Oslo 2017, med støtte fra Institusjonen ‘Fritt ord”.
   ISBN 978-82-8265-407-4

   Boka har blitt en hit i Norge, og har gått i flere opplag. Bidratt til å åpne folks øyne. Tvedt er en meget respektert fagmann i internasjonal geografi , og har laget premierte filmer om vannets historie (Nilen m.m.)

   Skal komme tilbake med linker på Terje Tvedt, som er professor ved Universitetet i Bergen.

   Gilla

   • Hedvig skriver:

    @ Anne-Hedvig 27 februari, 2018 at 19:24

    Tack! Per Gudmundson, en modig ledarskribent i Svenska Dagbladet, skrev en intressant artikel i förra veckan om historie- och geografiprofessor Terje Tvedt nya bok “Det internasjonale gjennombruddet” (Dreyers forlag, 2017) om Norge, men att boken rimligen är relevant också för Sverige. Gudmundson efterlyste en svensk översättning.

    https://www.svd.se/sa-infordes-mangkulturen (inloggning krävs tyvärr)

    Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    Hedvig –
    Takk for link – skulle gjerne lest artikkelen i Svenska Dagbladet, men jeg kommer ikke inn når de har betalingsmur. Har inntrykk at alt i avisen er sperret for ikke-abonnenter.

    Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   Her er noen linker til Tvedt – artikler, bøker, samt henvisninger til hans filmer om vannets historie.
   Tvedt kan i det hele tatt anbefales, og av interesse også for svensker. Han evner å se nye vinklinger, og tør å skrive om det. Han nyter almenn respekt som en seriøs forsker på siden av etablissementet.
   Selvsagt er etablissementet ikke særlig henrykt over hans siste bok om Norges internasjonalisering (de ønsker vi skal være en humanitær stormakt! Det lyder jo kjent..).

   https://no.m.wikipedia.org/wiki/Terje_Tvedt

   https://tvedt.w.uib.no

   https://norsketenkemaater.w.uib.no

   Mars 2016: Tvedt var tidlig ute med å ta tyren ved hornene. Han har for øvrig bakgrunn fra bistandsarbeide.
   https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/715XB/Derfor-truer-godhetstyranniet-demokratiet-selv–Terje-Tvedt

   https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/wE6aon/Norge-har-oversett-at-islamske-land-har-sine-egne-alternative-menneskerettigheter–Terje-Tvedt

   Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    Til Hedvig fra Anne-Hedvig –
    Men nå kan du gå inn på lenkene jeg la opp og lese selv noe av det Tvedt skriver. Dermed kan du få et bilde av hvordan han tenker og hva slags idéer han fører fram.

    Artiklene om godhetstyranniet og om muslimenes egen menneskerettighetsdeklarasjon (Cairo-dekl.) er synderlig aktuelle. Les dem gjerne!

    Tvedt forteller i sin siste bok (‘Det int. gjennombruddet’) at en gruppe teologer fra Den norske kirke var skikkelig på hugget når det gjaldt å fremme islam, de sto faktisk bak at Islamsk råd i Norge ble opprettet! Tanken var ‘dialog’ og at Kirken selv skulle få økt betydning via dette. De har i hvert klart å gi muslimene hjelp inn i det norske organisasjons- og stønadssamfunnet, og således styrket deres stilling. Alt dette var ukjent for oss vanlige borgere før Tvedt skrev om det i sin bok.

    Nylig uttalte en biskop at bønnerop fra moské slik det nå diskuteres i Sverige (Växsjö?), var en flott idé. Kristne i Kirken og i Kristelig folkeparti ser ut til å være helfrelst på islam. Men tause var de da IS utryddet trosfellene i Midtøsten.
    Ynkelig, opportunistisk og uten ryggrad.

    Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    Hedvig –
    Ser nå at jeg må ha skrevet noe feil i linken til ‘godhetstyranniet som truer demokratiet selv”. Men artikkelen (fra mars 2016, i Aftenposten) ligger med fungerende lenke under Tvedts bergensportal/Norske tenkemåter, så du kan få lest den likevel.

    Gilla

 15. Staffan W skriver:

  I Sverige har de konservativt-liberala personerna (egentligen libertarianer) under regimerna Bildt och Reinfeldt försökt att kombinera alla friheter, särskilt fri rörlighet, med vår traditionella välfärdsstat. Det går inte. Fri rörlighet som policy fungerar bara om det inte finns skyddsnät och inte en välfärdsstat som försäkring. USA har haft förhållandevis fri immigration (huvudsakligen olaglig sådan från Mexiko och andra spansktalande länder) men inget skyddsnät för dessa. Därför har det fungerat någorlunda även om delar av södra USA i princip blivit tvåspråkiga eller spansktalande.

  Gillad av 2 personer

 16. Andersson skriver:

  London är ett dåligt exempel på välfungerande multietnisk stad. När jag för en tid sedan kom i samspråk med en äldre cockney på tåget till Docklands sammanfattade han utvecklingen i hemstaden: ”Didn´t do much good for the locals”

  Gillad av 3 personer

 17. Die Welt skriver:

  varför de gör som de gör. ja antingen är det en agenda o de vet precis, eller så förstår politikerna inte alls vad de gör. Ja är benägen att säga att de inte har förstånd nog för att förstå vad de gör

  Gillad av 1 person

  • Moab2 skriver:

   Varför? Vad grundar du det på? Jag ser denna slutsats på samma sätt som klimathysteri, just nu är det svinkallt men vi skal oroa oss för global uppvärmning, jag vet, det är bara en datapunkt (men det var kallt igår också) men med invandringen så fyller ju datapunkterna hela skärmen, hur kan du tro att de inte vet vad de gör? Jag kan inte förstå hur man kan tänka efter och landa i denna slutsats. Nej, de vet precis vad de gör och vill ha det då här, annars så hade de väl inte gjort det? Ibland är förklaringen den enklaste.

   Gillad av 6 personer

   • Anne-Hedvig skriver:

    I den grad det er en ond konspirasjon, er mulig at hele planen ikke er kjent for alle politikere – at de lenger nede i det internasjonale hierarkiet bare vet deler av den, og dermed ikke har vett til å protestere mot djevelskapen. De kan også både trues og kjøpes (jfr. Soros’ lobbyvirksomhet i EUs korridorer), evt. lokkes med personlige fremganger. Makt korrumperer! De fleste av dagens politikere er av dårlig stoff. Bare tenk på Jens Stoltenberg som var svært aktiv i ødeleggelsen av Libya – nå sitter han i en toppstilling i NATO som takk for innsatsen. Og han har ingen innvendinger mot en mulig krig mot Russland, som USAs militærkompleks vil ha. Statsminister Erna Solberg har latt amerikanerne få faste baser i Norge (dette uten debatt, og i strid med tidligere internasjonale avtaler), og de ønsker å ruste opp Rygge flyplass nær Moss til å ta kampfly. Starter amerikanerne krig mot vår nabo Russland fra norsk territorium, kan vi bli en slagmark og landet ødes uten at det ser ut til å bekymre hverken Stoltenberg eller Solberg. Men MSM-pressen skrev begeistret om at Solberg hadde fått audiens hos selveste Donald Trump. Tenk, han var så hyggelig å prate med!! Bare stas, altså. Herregud.

    PS. Kanskje en ekstrem sammenligning, men de færreste i Tysklands nazi-maskineri forsto den fulle gru av hva de var med på som delaktører. Kan være noe lignende her, dersom planen virkelig er å ødelegge Vesten for å overta nasjonalstatenes rikdommer og forslave oss alle.

    Gilla

  • Hopp skriver:

   Politik är förvånansvärt mycket illusionernas marknad.

   Men det är inte bara fel tidpunkt som gör att goda idéer faller. Fel tidpunkt försvagar förnyaren. Men det verkliga motståndet har ideologiska orsaker. Och ideologi är ofta starkare än verkligheten i politikers hjärnor. Man försvarar sitt idésystem, och man gör det känslomässigt starkast när idésystemet står i direkt konflikt med vad verkligheten visar.

   http://erixon.com/blogg/

   Gillad av 2 personer

   • Moab skriver:

    Jag tycker du famlar efter halmstrån. Det är ju en sak att tro på en ideologi, men det vi ser nu det är som nazister som förnekar att judar dog av cyklon-b för att ta ett osmakligt och uttjatat exempel.

    Inbillar du dig verkligen att politikerna inte ser våldtäkterna och allt det andra? Det är ju en rent barnslig inställning.

    Gillad av 2 personer

   • Anne-Hedvig skriver:

    MOAB –
    Man kunne ønske at en psykiater uttalte seg om den bisarre begeistring for akkurat afghanske unge menn, til og med fra kvinner. Helt underlig og grotesk – de unge kvinnene i #jagärhär og lignende grupper (og som kan bli neste voldtektsofre) ser ikke ut til å få nok av dem. Merit Wager skriver mye om galskapen – men hva som rører seg i disse kvinnenes underbevissthet, er bare gåtefullt.
    Jeg vet at noen kvinner søker kriminelle for å ‘frelse’ dem, og noen sørger faktisk for å havne i destruktive forhold hvor de plages, men dette må være noe annet og mer.

    Gilla

 18. Anna Lindén skriver:

  Varför denna fatalism? Detta är ingen framtid värd namnet. Ge inte upp, utan kämpa för att vårt land skall få en god framtid. Framtiden är inte given på förhand utan ligger i våra händer. Engagera er politiskt, till exempel i Medborgerlig Samling (som jag).

  Gillad av 3 personer

 19. Östrahult skriver:

  ”Det som de framtida historikerna aldrig kommer att riktigt begripa är varför vår tids politiker aktivt driver på den jättelika migrationen och därmed de facto ger upp den gamla välfärdsstaten.”

  Detta är värt ytterligare analys men kanske går det som med Palme-utredningen, sanningen kommer aldrig fram alternativt kommer det att dröja väldigt länge innan sanningen kommer fram.

  Personligen tror jag det ligger en samordnad aktion eller kupp bakom den utveckling vi sett, med komponenter som:

  • Tyskland öppnar dörren
  • Sverige öppnar ännu mer
  • EU upphör med att bevaka sitt områdes yttre gränser
  • Etc.

  Vad som band ihop dessa personer, Merkel, Reinfeldt m. fl. vet inte jag, men troligen handlar det om belöningar. Sannolikt fanns det yttre krafter inblandade.

  Gillad av 2 personer

  • Åse skriver:

   Understötta av gammelmedia och public service.
   Sverige är sönderslitet av polarisering, hat och motsättningar. Förtroendet för medierna är rekordlågt. Tilltron till politikernas förmåga att göra något åt de akuta problem som med en samtidsfloskel kallas för ”utmaningar”, och som då de växte sig stora inte föranledde någon kritisk granskning i till exempel DN, är i breda kretsar och på goda grunder så gott som obefintlig.
   http://fnordspotting.blogspot.se/

   Gillad av 1 person

 20. oppti skriver:

  Vi har olika länder som lyckats erövras av inkräktare från väst.
  Australien och Nya Zeeland är väl , vid sidan om USA , de som blivit mest likt västvärlden.
  Det är till dessa länder och till Europa som migranterna söker sig.

  Gillad av 1 person

 21. Lena M skriver:

  Orsaken…orsaken till varför lilla Sveriges befolkning gjorde denna stora uppoffring för andra folk som flyr från krig som det heter. Av godhet? Orsaken kommer säkert att förvanskas till något annat. Tex att Sverige var ett land som hade för lite människor. Vi behövde bli fler helt enkelt så de som kom hit gjorde sig då till våra hjältar.Om dom får skriva vår historia.

  Gillad av 1 person

 22. Huvudet i snaran skriver:

  Jag är inte mycket för konspirationsteorier. Att det finns ett huvud på en kropp som tänker åt andra. Ett hemligt huvud som aldrig visar sig. Och så en massa huvudlösa som springer åt samma håll. Som ett gäng halshuggna hönor.

  Jag tror däremot att det finns stora möjligheter till dubbelspel. Att vissa blir stora vinnare bland många små. Och detta genom att marknadsföra ideologier, som öppnar upp marknader.

  Kapital som vill förränta söker sig till jordmån som ger högst och bäst avkastning, med en minimal insats. Och helst riskfritt, och med en lång tidshorisont. Genom att öppna upp ekonomier i mer fattiga länder, med liten skyddslagstiftning, kan man få snurr på tillverkning till låga löner.

  Många människor blir på detta sätt manipulerade in i bekvämlighet och ett större materiellt välstånd. Och vem vill inte få det bättre, materiellt, om möjligheten erbjuds? Vem vill inte vara knarkare på det goda livet?

  Men bakom finns de riktigt stora vinnarna. Och rätt många som kammar hem de mindre vinsterna. Och så de som agerar nyttiga idioter. Men denna beteckning finns inte med i några investeringsplaner. I dessa vill man utåt enbart öppna upp och berika världen. Erbjuda sysselsättning och förnöjelse till en rimlig penning.

  Nu vill de verkliga globalisterna även importera en låglönemarknad intill din egen husknut. Dessutom finns där ett välfärdssamhälle att exploatera. Välfärd åt hela världen frigör kapital och konsumenter, och får vinsterna att stiga. Politikerna höjer bara skatten och medelklassen betalar.

  Att splittra medborgarkollektivet, och samtidigt höja och öka på vinstnivåerna kan enbart göra gott för de som vill investera i länders långsamma undergång. Så enkelt kan det faktiskt vara. Och vänstern har stuckit huvudet i snaran, och drar själv åt knuten. Smart och effektivt ordnat av de som håller i trådarna.

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.