Samhällstjänst

Anders Leion

I Frankrike avskaffades den allmänna värnplikten 2001, i Sverige 2009. Sverige återinförde värnplikten 2017. Fyra tusen män och kvinnor inkallas varje år.

Varför gör man det? Det har ett klart försvarspolitiskt syfte. Det har varit svårt, eller rättare sagt omöjligt, att rekrytera tillräckligt med soldater på enbart frivillig väg till en yrkesarmé.

I Frankrike föreslår Macron att allmän samhällstjänst för både män och kvinnor skall införas. Den kommer att innebära en tre till sex månader lång tjänst.

Det är fortfarande mest ett personligt förslag från Macron. När det lanserades under valkampanjen överraskade det alla. I regeringen har rått förvirring: Skall det vara frivilligt eller inte? Militären är skeptisk. Den fruktar att det tänkta systemet skall ta resurser från försvaret.

Men Macron har ställt skåpet rätt: ”Säg inte att det är omöjligt! Säg inte att det är för dyrt!” Det skall vara obligatoriskt och dess inriktning och praktiska genomförande skall snabbutredas.

Varför gör man det? Det uttalade syftet är att återintegrera olika delar av ett samhälle som blivit allt mer splittrat. Det skall lödas ihop, som man säger.

Den första reflektion man kan göra är att syftena är helt olika för de två reformerna. Det svenska ser närsynt till försvarets, det franska till hela samhällets behov. Detta trots att man också i den svenska debatten ofta beklagar sig över att ”samhällets slits itu”. Men man är inte villig att göra något åt det. Man ojar sig bara.

Jag anser att förslaget om allmän samhällstjänst är utmärkt. Vem skulle ha nytta av det? Alla. Kan man smälta samman samhällets olika grupper och därmed hindra eller minska den oförsonlighet och det våld som förekommer mellan olika grupper, det vill säga främst från invandrare mot svenskar, skulle självfallet mycket vara vunnet.

Vem skulle ha mest nytta av det? Det är två grupper. Den första är invandrade män. Den andra, och den som skulle ha allra mest nytta av förslaget, är invandrade kvinnor. (Med ”invandrade” förstås givetvis också de som är födda här av föräldrar som invandrat, och i övrigt alla som känner sig som sådana. Unga män utan mål och utan andra uppgifter än de som utanförskapet i våra sociala slumområden erbjuder skulle få bli nyttiga och därmed få känna sig värdefulla. Och tjänstgöringen skulle vara obligatoriskt. De kommer inte kunna smita som de vant sig vid i skolan. En del av dem skulle för första gången vara tillsammans med svenskar och vara tvungna att ta hänsyn till svenskar.

Allt detta skulle också invandrarflickorna erhålla. Men de skulle också få en frihet som annars för många av dem är ouppnåelig. De skulle få samverka inte bara med svenskor utan också med svenska män. Och deras föräldrar skulle inte kunna hindra dem från att ta del av denna frihet.
Jag tror att sex månader är en för kort tid. Det skulle behövas åtminstone ett år.

Men skulle inte detta bli dyrt? Jo, visst. Men vinsterna är större. En stor del av samhällstjänsten skulle få – måste – utföras i försvaret. Endast de som av fysiska skäl inte kan fungera som soldater, skulle få utföra hela sin tjänst i andra samhällsfunktioner.

Och de som är lämpade och så vill skulle kunna fullgöra hela sin tjänst i försvaret. Den kostnadsökning som därvid sker i försvarsbudgeten skulle motsvaras av en större försvarsförmåga. Det behövs visst.)

Många andra delar av den offentliga sektorn har brist på arbetskraft. Ett års insats inom sjukvården skulle kunna ge ett inte obetydligt antal månaders tillskott av värdefulla arbetsinsatser efter den nödvändiga, inledande träningen.

Det finns också många andra, rent ekonomiska vinster utöver den huvudsakliga, den som handlar om en större gemenskap och förståelse mellan olika grupper. En stor del av Arbetsförmedlingens låtsasverksamheter skulle kunna slopas.

För att en sådan samhällstjänst skall kunna tas på allvar måste obstruktion mot plikten straffas hårt. I första hand med fängelse under en lägre tid än tolv månader och i sista hand, vid fortsatt vägran, med indraget medborgarskap, eller, i det fall detta är omöjligt, med minskade sociala förmåner. Samhällstjänst skall vara på allvar. Alla ska med.

Kommer en sådan samhällstjänst att införas? Naturligtvis inte. Den är ju rasistisk. Den syftar visserligen till att särskilt gynna invandrade pojkar och flickor, men det kommer naturligtvis inte att framställas så. Man kommer istället att tala om ett system som ställer oberättigade krav på dem, eftersom majoriteten vill tvinga dem att göra något de inte vill. De har ju inte bett att tvingas försvara ett samhälle som de inte tillhör, bara vistas i.

 

65 reaktioner på ”Samhällstjänst

 1. Eva Danielsson skriver:

  Om det skulle visa sig att en ny regering vill löda ihop samhället igen, den nuvarande är inte intresserade av det, så behöver man sluta fylla på problemen. Dvs stoppa all asylinvandring och bara ta emot en liten handfull kvotflyktingar. Och stoppa all anhöriginvandring. Satsa på hemvändande. Satsa på kvalificerad arbetskraftsinvandring.
  Sluta ge mer än vaccinationer, akutsjukvård och skola innan nyanlända är självförsörjande. Och ge försörjningsbidrag som ett återbetalningsskyldigt lån från staten. Låt folk skaffa bostad själva som vilka svenskar som helst. Tolkhjälp endast första året.
  Nuvarande ”generositet” ger livslångt bidragsberoende, vilket passar vänsterpolitiker, och ger stora motsättningar och splittring av samhället. Vilket också passar vårt vänsterstyre bra. Osäkra resurssvaga och oinformerade medborgare protesterar inte mot lagförslag och annat som ökar och säkrar maktinnehavarnas makt.

  Vad försvaret behöver är att kunna ge sina anställda avsevärt mycket högre löner och bättre kontraktsvillkor. Och kompetenta chefer och rejäla resurser som gör det möjligt att utföra uppdraget. Precis en parallell till polisens behov.

  Samhällstjänst som villkor för försörjningslån? Kanske. Men definitivt inte inom några sektorer som har med rikets säkerhet att göra. Där ska bara svenska medborgare kunna anställas. Efter säkerhetsklassning. Hur detta slarvas med är hårresande t ex på Aviator som hanterar flygbagage på Arlanda.

  Även om Macron vill sitt land väl, så har han ett nästan muslimskt land att styra. Vilket troligen är det största, kanske oöverstigliga, problemet.

  Sveriges problem är att de som styr vill sänka levnadsstandarden och avsiktligt öka den sociala oron och brottsligheten. De har lyckats bra hittills på tre år. För att bana väg för ett mer totalitärt styre med islamistisk hjälp. Inget borgerligt parti har genomskådat detta, eller bryr sig, och spelar med i Morgan-Bjereldfalangens agenda. Bl a med förslag på grundlagsändringar i faggorna.

  Gillad av 3 personer

  • Die Welt skriver:

   ingen tolkhjälp alls. Precis lika lite som jag fick i Japan, Grekland, Frankrike eller annorstädes. Ville jag vara en del utav samhället var jag tvungen att lära mig språket- Däri ligger knuten. De som kommer hit vill inte vara en del utav vårt samhälle- Detta är det oerhört svårt för vanliga till politiker att fatta

   Gillad av 3 personer

 2. Birgitta Spjuth skriver:

  Skall vi ge dessa unga män en gedigen vapen och stridsutbildning via skattemedel? Inom sjukvården behöver vi kunnig och engagerad personal. Inte outbildad och ovillig. Det finns knappt resurser eller plats att skola in de sistnämnda.

  Gillad av 4 personer

  • obsrvatör skriver:

   Man har redan – i liten skala – satt vapen i händerna på dem.
   2013 startades projektet med prickskytte i Sollefteå, där alltså ”flyktingungdomar” fick träna att skjuta med skarpladdade vapen, på skidskyttebanan i staden. Deltagarna, både pojkar och flickor, var mycket entusiastiska och deltog med liv och lust i skjutandet, trots att de flesta av dem bör ha kommit ”från krig och elände”, som Fridolin brukar säga.

   Gillad av 1 person

 3. boerje2 skriver:

  Vi Är Mest Formbara När Vi Är Små Barn
  Förenklat. Varför blir vi någorlunda ett med den kultur vi växer upp i så i? Om vi växer upp i ett kannibalsamhälle så lär vi oss uppskatta att döda fiender och sedan ställa till med fest och äta upp dem. Om vi växer upp i Japan så blir vi japaner i sinnet. Och om vi växer upp i en kultur som bygger på trossatsen om “alla människors lika värde” och att alla kulturer har lika värde och att alla grundvärderingar är lika för alla kulturer då blir vi omogna i vuxen ålder.

  Människan kan endast med stor svårighet byta de väldigt OLIKA värderingar som dessa kulturer bygger på, då de fusioneras med vår biologiskt ärvda del av personligheten under uppväxten till vårt vuxna jag, våra värderingar är en del av oss själva, av vår personlighet. Med en uppväxt med andra värderingar så blir vi någon annan!

  “And as we know from so many psychological studies, whatever a child is strongly influenced by at that age takes an enormous personal effort to change later in life.
  […]
  While Western societies in general define a good person as being open and tolerant, Muslims are told that they are superior to non-Muslims, destined to dominate non-Muslims, and that they must distance themselves socially and emotionally from non-Muslims. The many hateful and dehumanising verses in the Quran and the Hadiths against non-Muslims closely resemble the psychological propaganda that leaders use against their own people in order to prepare them mentally for fighting and killing the enemy. Killing another person is easier if you hate him and do not perceive him as fully human.”
  Nicolai Sennels: Psychology: Why Islam creates monsters

  Samhällstjänsten riskerar därför att komma alldeles för sent för att på allvar kunna påverka. Och de som skulle behöva den allra mest måste uteslutas då de annars skulle se till att uppvigla till motsättningar och bråk mellan vi och dem.

  Gillad av 4 personer

 4. Fredrik Östman skriver:

  Vad tyder på att ett sådant system skulle bli obligatoriskt för dem du kallar utlänningar? Som du själv medger är inte skolan, trots att den nominellt, och för svenskar faktiskt, är det, obligatorisk för dem. Om detta problem kan lösas, varför inte börja med skolan? Inte minst förefaller detta vara den uppenbara lösningen med tanke på att skolan redan är en statens uppfostringsanstalt av precis det slag du förefaller vilja ha, och inte, t.ex. ett ställe där kunskaper och färdigheter i hämtas. När staten tillåts att uppfostra barnen blir det som i den svenska skolan. Hur skall det i ditt system bli annorlunda när ingen del i förslaget angriper de underliggande problemen? Och varför skall svenskar kallas in när det är utlänningar som skall uppfostras? Vad gör de här?

  Gillad av 5 personer

 5. Moab skriver:

  Jag brukar uppmuntra att folk skall ha olika åsikter och det tycker jag mig se här, jag tycker Anders Leion här visar upp ett osunt tänkande i grunden. Man anar att ett totalitärt tänkande är Anders Leions fundament, den socialdemokratiska samhällsingenjörer med hybris, inte sund konservatism. Jag tycker detta ord, ”sund”, är mycket bra och det är nog för att Patrik är mera sund i sitt tänkande än i stort sett hela det offentliga Sverige, jag vet på rak arm ingen som jag betraktar som alltigenom sund, som jag läser här varje dag. James Delingpole delar upp folk i sin podd i sunda och osunda, han har ett populärt inslag med yes-listor, med kändisar som man får gissa om de är sunda eller osunda, Nick Cave, yes, James Woods, yes, Morrisey, yes, osv.. Nästan hela Sverige är osunt, nästan alla svenskar, och nu står det mig klart att Anders Meion är osund.

  Inlägget ovan har fel om det mesta, svensk värnplikt har ju samma uppfostrande syfte som Macrons, kan det verkligen ha gått någon förbi? Dessutom har Leion missat allt vad Omar skrivit och inte läst en tidning de senaste åren? Har han möjligen missat alla skjutningar, islamisering och alla balkongflygningar? Har han observerat hur muslimska män varken släpper sina fruar eller döttrar utan manlig ledsagare till sjukhuset? Tror Leion verkligen att muslimer skulle skicka sina döttrar att göra värnplikt, och tror Leion att aggressiva invandrarungdomar som skitit i skolan skulle dyka upp och marschera i takt? Vem vill ta ansvar för att sätta kulsprutor i händerna på invandrarungdomar? Dessutom, MED VILKEN RÄTT uttalar sig Leion och våra politiker om att mina barn skall dela logement med dessa invandrare för att uppfostra dem?

  Nej, här avslöjas att jag och Herr Leion står på olika sidor, låt mina barn vara i fred för ditt och dina likars samhällsbygge så skall jag låta dig och dina likar vara ifred. Allt har sin gräns.

  Gillad av 5 personer

 6. Anders skriver:

  Synnerligen naivt förslag. Vad får dig att tro att trakasserierna mot svenskar inte skulle fortsätta under ”samhällstjänsten”? Det här är ju samma idé som att genom att blanda klasserna använda skolan för integrering. Jag vill inte ha någon ”integrering”. Jag vill slippa invandrarna överallt. Jag vill ha segregering – och repatriering.

  Gillad av 5 personer

   • Moab skriver:

    Och omvänt? Globaliseringen blir plötsligt en självmotsägelse när man ber de ”globala medborgarna” att försvara en viss liten bit territorie med sitt liv, när ens ledare med andra handen gett bort ursprungsinvånarnas land.

    Gillad av 5 personer

   • Jeff skriver:

    MOAB@ än en gång ett glimrande inlägg.
    Försvara vad?
    Försvara mot vem?
    Jihadister/IS terroristerna? Oligarkerna med Soros i spetsen? Putin? EU:s federalism?

    Gillad av 2 personer

 7. Täbybo skriver:

  Ett bra förslag, om det införts för 15 år sedan. Nu har befolkningens sammansättning förändrats så mycket att genuin gemenskap inte längre är möjlig. Visst kan man försöka bromsa fortsatt splittring och försöka mildra konflikter, men det som återstår är att följa med utvecklingen längs det sluttande planet till en situation där de inneboende samhällskonflikterna får sin slutliga upplösning. Endast en kraftig ekonomiskt tillväxt skulle kunna vända situationen och på lång sikt skapa ett samhälle av välmående svenskar med ursprung i många olika länder.

  Gillad av 3 personer

 8. BjörnS skriver:

  Att en sådan ”värnplikt” skulle bli ett effektivt integrationsinstrument har jag svårt att tro. De som behöver integreras har troligen redan byggt sig en stark utanförsskapsidentitet. Det är också en stor risk i att lära dem hantera vapen på ett effektivt sätt.

  Gillad av 6 personer

 9. Jaxel skriver:

  En intressant krönika som så ofta från den aktuelle krönikören. Jag fäste mig dock vid en detalj: ”…. hindra eller minska den oförsonlighet och det våld som förekommer mellan olika grupper, det vill säga främst från invandrare mot svenskar, ….”.

  Jag är benägen att tro att detta är korrekt, d v s att i de fall det förekommer våld mellan svenskar och invandrare, ungdomar såväl som vuxna, så är svenskarna oftare offer än gärningsmän.

  Fast finns det några solida belägg för detta?

  Gillad av 1 person

  • Moab skriver:

   Så klart det finns, en enorm mängd enskilda fall som man kan samla upp, utländsk statistik visar detta, från att svarta skjuter vita i USA i mycket högre grad än omvänt, till att somalier i Danmark ligger skyhögt över i kriminalitet, men det bästa beviset är just att sakförhållandet inte undersöks längre i Sverige. Detta är Sveriges viktigaste statshemlighet.

   Gillad av 7 personer

  • worlpresscomsite skriver:

   Det finns belägg.
   P Jonasson har gjort en ambitiös studie om vilka förövarna är vid våldtäkt/ gruppvåldtäkt.
   https://pjjonasson.wordpress.com/
   Narkotika, butiksstölder, rån och misshandel har förövare som fullständigt domineras av män med namn från Mellanöstern, Pakistan och Afghanistan upptäckte jag vid tre rundvandringar på tingsrätten i Malmö när jag var där tre gånger i andra ärenden.

   Gillad av 2 personer

   • Moab skriver:

    Exemplen är så många att det är lättare att leta efter motexempel. Nör Expressen lägger ut med bild alla mest eftersökta i Sverige så är det närmsta man kommer en svensk någon med östeuropeiskt namn. Man kan förstå att detta döljs och att man nu skall skärpa lagstiftningen ytterligare så att det skall bli omöjligt för oss att veta sanningen. Men vi vet nog.

    Gillad av 1 person

  • Jaxel skriver:

   Att ”invandrare” är överrepresenterade bland brottslingar vet vi, speciellt vad gäller grova våldsbrott. Detta framkommer bl a i BRÅ:s vid det här laget gamla rapporter. Likväl är det inte alldeles självklart hur den relation krönikan och jag talar om ovan ser ut.

   Det är ju fullt möjligt att invandrare är lika överrepresenterade bland brottsoffren som de är bland gärningsmännen.

   Gilla

 10. Hovs_hällar skriver:

  Vackert tänkt, men vill man sätta vapen i händerna på personer som hatar Sverige? Vidare kan man räkna med DO-anmälningar från individer som känner sig krääänkta av att inte få ha burka i tjänsten — osv.

  Vi har redan ett läge där muslimska invandrare bildat en stat i staten, därtill dessutom uppmuntrade av landets galna makthavare. Klyftan går knappast att överbrygga genom gemensam militärtjänst.

  Gillad av 2 personer

 11. Rikard skriver:

  Hej.

  Den är inte bara rasistisk – den är också fascistisk i ordets riktiga betydelse.

  Vilket är helt okej, om man vågar vara ärlig med det, och med varför man anser en sådan åtgärd nödvändig.

  Då bör man inte hymla och sladdra om integration, utan rakt säga:
  ”Sverige är svenskarnas land, i Sverige lever man som svenskarna och den som inte underordnar sig svenskarnas leverne, seder och vanor skall inte leva i Sverige.”

  Det är ärligt.

  Allt tuggande om integration är fegt, om man nu faktiskt inte tror på mångkulturen som ideal.

  Är det vad Europas moderna teknokratiska ‘vänster’ nu hyllar som ideal? Gratis tvångsarbete åt staten under hot om fängelse? Var då ärlig och kalla dig fascist; nationalismen ligger ju som bekant inbyggt i det begreppet.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 3 personer

  • worlpresscomsite skriver:

   Hans Högqvist
   FN kallar det assimilation och menar att det är ett krav att invandrare/ asylanter ska aktivt arbeta för att assimileras i sitt nya hemland.
   I USA är det ett krav att lära sig språket och ha en god kännedom om landets historia, demokratiska styrelseskick och lagar. Inget dubbelt medborgarskap. Kontroll av detta sedan svärs trohetseden.
   Man ska kunna vara stolt för sitt land!

   Gillad av 1 person

 12. béarnais skriver:

  Jag kan sympatisera med intentionerna. Men ….
  försvaret av en nation ställer egna villkor. Förr i tiden försörjning via allmän värnplikt, mobförråd, specialträning och samverkan mellan olika vapenslag. Idag har den tekniska utvecklingen skenat iväg till högre höjder och ställer ökade krav på människorna.

  Integration handlar om hur vi ser på kulturell olikhet.
  Och här råder förvirring och ingen överordnad inriktning. Skall vi odla kulturell särart eller driva på en assimilation? I grundlagen står att vi skall försvara och bygga ett multikulturellt samhälle. Men i praktiken talar vi mest om integration – om att sudda ut gränser.

  Sanningen är väl att politikerna ”överraskats” om vissa yttringar av mångkulturen, och nu söker desperat efter brandsläckare.

  Vi har i praktiken fått ett samhälle fyllt av en mängd olikartade kulturer och subkulturer. Ingen vet om det överhuvudtaget är möjligt att medvetet och planmässigt styra kultur i någon riktning. Mänsklig utveckling bara sker. Varför skulle t ex. svenskar som flyttar till en främmande kultur automatiskt vilja överge sin egen? Man lär sig, i yttre mening, att anpassa sig till den nya miljön, men utan att för den skull släppa sin inre kärna.

  I fängelser blandas folk. Här återfinns en multikulturell blandning. I den finner man snarare varandra i olika etniska konstellationer – man överger inte sin kulturella tillhörighet. Tvärtom. Man snarare stärks in i den egna identiteten.

  Risken med en det militära som spelplan för integration är nog snarare att den kan sticka iväg åt vilket håll som helst, och samtidigt behålls de etniska förtecknen. Att egen identitet snarare förstärks och hittar nya samarbetsformer. Och att det ur den smältdegeln, snarare än en utjämning, sker det rakt motsatta. Att béarnais-såsen skär sig.

  Gillad av 1 person

 13. Fredrik Siarsson skriver:

  Det skulle kanske bjuda på lite perspektiv och få de fredsskadade svenskarna att lära sig värdera det vi faktiskt har. Panikartat scener lär ha utspelat sig i vänsterns hjärtans på Södermalm i går då det blev strömavbrott under själva Mello. Det samlade lidandet i världen står sig slätt mot det som hipsterghettot utsattes för i går. Jag föreslår att hela landet flaggar på halv stång i 30 dagar för att hedra offren i denna händelse.

  Gillad av 1 person

 14. Bengt Yourstone skriver:

  Ett genialt förslag! Det gäller bara att fördela gossarna så att den önskade blandningen uppstår så att vi inte får en pluton syrier, en pluton somalier eller en pluton med bara med svensk etnicitet. Men jag har svårt att se att muslimska kvinnor skulle ställa upp för värnpliktig tjänstgöring. Annars är detta ett förslag som borde ha kommit för längesen från handlingskraftiga politiker. Om de nu finns.

  Gillad av 1 person

 15. Östrahult skriver:

  I dagens GP finns en artikel av en socialsekreterare i Angered som väl avspeglar attityderna i socialsvängen. ”Drivkrafterna för unga gängkriminella är pengar, tjejer, status. Utan sin kriminella identitet är man ingenting. Hur spännande är en kontaktperson eller praktikplats för en som tjänar 50 000 svart netto i veckan på knarkhandel?

  Skulle samhällstjänst kunna råda bot på denna situation, naturligtvis inte.

  Nu är ju som tur är alla ungdomar inte gängkriminella, en hel del är bara allmänt vilsna och här tror även jag att samhällstjänst skulle kunna bidra till bättre sammanhållning. För många skulle dock en sådan upplevelse upplevas som en kraftig kulturkrock, krav på disciplin, mobilförbud, tidspassning etc.

  Gillad av 1 person

 16. Hans Jensevik skriver:

  Anders! Ideologiskt gods från dina tidiga årsringar tonar fram. Barnbidrag, lika för alla! Ja, en gång hade Socialdemokraterna en liberal kärna i sin ideologi. Vi var individer och Sossarna samlade över 50 % av väljarna i ett folkhem. Men så slängde man ut det liberala och lyfte in marxistisk klasskamp. Individen reducerades till en person i en grupp och skulle känna sin klass.

  We, the people, som författningar börjar fr o m 1787 (USA) och 1789 (Frankrike) där man är individ i en nation och folksuveräniteten betydde att ingen nation skulle anfalla någon annan nation och att alla skulle försvara sin nation om den blev angripen gäller inte i Sverige. Historieämnet har försvunnit i Sverige och om detta kan inte svensken. Globalisterna vill att vi ska var ett fragmenterat folk i ett mångkulturellt samhälle och bara en homogen samling plikttrogna individer då vi som urbefolkning genom skatter ska finansiera vad en hel värld kan efterfråga av sociala tjänster. Hur startade franska revolutionen? Och många andra revolutioner? Pengarna tar slut för de styrande makthavarna och ökade skatter utlöser en revolt ….. Det sker under nästa mandatperiod då lågkonjunkturen inträder. Men det kan också inträffa att vi finner oss som underlägsna offer för en invandrad invasion.

  Det är märkligt att den socialistiska indoktrineringen efter 1968-revolten gjort flertalet svenskar till moraliskt handlande socialister och att den synen genomsyrar alla riksdagens partier. Allmän värnplikt som du föreslår skulle ses som extremt diskriminerande, när individen inte finns som individ utan nummer i en identitetsgrupp. Du har sakligt rätt och historiskt stöd för dina synpunkter men de är inte PK.

  Gilla

 17. uppstigersolen skriver:

  På SvT häromveckan var det ett nytt avsnitt av ”Det Goda Samhället”. Det handlade om att man fick prova på livet som soldat under en helg. Blandat kompott av deltagarna. Som född på förtitalet kände jag genast igen mig, allt såg ut och verkade vara som när jag gjorde lumpen 65 – 66. Upp tidigt, uppställning, marsch utomhus i snö, disciplin. Allt som var obligatoriskt för oss som nu är pensionärer. Lärde vi oss nåt? Ja, kamratskap och att Sverige var värt att försvara. Dessutom, den som inte hade disciplin nog att komma i tid blev tråkad av oss andra eftersom vi kunde straffas när nån maskade. Låter som så bra att det givetvis inte kommer att genomföras. Dagens goddagspiltar skulle väl skrika i högan sky.

  Gillad av 2 personer

 18. SasjaL skriver:

  Visst, men man skall dock vara medveten om att bakom militära aktiviteter finns politiska och ekonomiska intressen. Varför inte åtgärda underliggande problem, i stället för symtombehandling? (En ‘problemlösningsmetod’ som tyvärr har blivit allt vanligare inom det medicinska området …)

  Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Och varför det? Staten! Anders Leion tänker att om vi svenskar blandas bort och utrotas så kommer staten fungera bättre. Anders Leions lojalitet är till ett själlöst, dött ting, en formalism, en abstraktion. Istället för till ett folk av kött och blod. Motbjudande!

   Gillad av 4 personer

 19. Anders Svensson skriver:

  En veckas grundläggande kurs i vård och omsorg för alla skulle göra underverk för den pressade sjukvården … bara akut sjuka till akuten i fortsättningen …

  Gillad av 1 person

 20. Rutger skriver:

  jaha !, så alla ska således tvångsmässigt ägna ett år till att integrera motvilliga invandrare. Därtill lägger också skribenten argumentet att offentliga sektorn behöver arbetskraft varför tvångsarbete är en fiffig lösning. Därtill 12 månaders fängelse om man vägrar – eller gäller det bara invandrare ? Ursäkta uttrycket, men va f-n, nu får det vara slut med plågandet av vanligt hyggligt folk. Eller skämtar skribenten med oss. Det är andra gången nu jag undrar om skribenten skämtar, eller är ute för att provocera. Kanske istället bidragen till migranterna ska dras in och om de inte kan, vill, eller förmår skaffa sig egen legitim försörjning . Om de misslyckas blir det utvisning. Vill man ta till ytterligare tvångsmetoder för integrering som tex inlärning av svenska seder, svärandet av trohet till Sverige, uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap villkorat med god vandel, bevisade svenskkunskaper m.m. så är det inte fel. Allt bara förslag som fokuserar sig på problemet och inte galet nog på oss andra

  Gillad av 4 personer

  • Moab skriver:

   Precis, svaret är mycket enklare, vad gör de här? Nästa steg som jag inte tycker är på något sätt annorlunda än Leions förslag det är att tvinga alla som har plats att hysa invandrare i statens namn.

   Gillad av 5 personer

 21. Magnus Rosensparr skriver:

  Förslaget är inte genomförbart i Frankrike eftersom folket inte skulle acceptera det och militären skulle motsätta sig det. Förslaget går bara att genomföra i Sverige med tvång, och vem skulle stå för det tvånget – polisen? Den svenska polisen, som knappt kan skydda sina egna stationer och fordon, brukar behöva oddset 4 mot 1 för att lyckas. Att tvinga sex miljoner medborgare till samhällstjänst kräver således en insats av 24 miljoner poliser.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Polisen skulle lyckas plåga de svenska bönderna men låta de utländska herrarna och deras damer vara i fred, precis som nu. En svensk redutt som deklareras idag skulle inte överleva en vecka. Redutten måste planeras och förberedas i avvaktan på en allvarlig kris.

   Gillad av 1 person

 22. alexwestin skriver:

  Bra förslag. Jag har tidigare haft funderingar på en allmän värnplikt, som emellertid inte var klassisk militär, utan inriktad på olika slags krisberedskap. Den skulle kunna innefatta utbildning i sjukvård, brandförsvar, reparationstjänst inom infrastruktur (vatten- och eldistribution, transporter, telekommunikation, internet). Att kalla det samhällstjänst är bredare och bättre. Försvaret är inte rustat att ta hand om det.

  Gillad av 2 personer

 23. cmmk10 skriver:

  ”Fast finns det några solida belägg för detta?”

  När jag gick i grundskolan, 60/70-talet, var våldet mer eller mindre uteslutande riktat mot pursvenska barn, från invandrade. Så såg min verklighet ut, vilket naturligtvis inte är vad som kan kallas ”solida belägg”.

  Gillad av 3 personer

  • Moab skriver:

   Vi är alla som Jordan Peterson som avkräver oss själva en orimlig bevisbörda i detta när staten gör allt för att dölja sanningen, självklart så finns det belägg för detta, alla vet det, inte minst de som absolut inte vill att BRÅ skall kartlägga detta. ,

   Gillad av 3 personer

 24. Per-Anders skriver:

  Allmän samhällstjänst = slaveri
  Värnplikt = slaveri

  Staten ska inte bestämma över individer utan staten ska frukta och tjäna medborgarna.

  Gilla

 25. wildwest63@hotmail.com skriver:

  Idén funkar om större delen, kanske 80%, är etniska svenskar med en känsla för landet man offrar 12 månader av sitt liv för. Det funkar aldrig för den samling typer som kommit hit som behöver böneutrop för att känna sig ”hemma”.

  Och varför skulle det bli integration på luckan mellan somalier, araber och mig? Det blir sannolikt bara Tensta mot Danderyd i miniatyr, därtill med tillgång till vapen. Eller kanske det är författarens underliggande logik, som inte uttalas? Att någon grupp unga män från specifik etnisk tillhörighet förgörs rent fysiskt? Isåfall måste jag säga att det för Den Humanitära Stormakten vore mer humant att sätta alla i ett militärt transportplan och landa i Mogadishu, Kabul eller Asmara och peta ut alla ”integrationsvilliga” nysvenskar.

  Hur går det med genustramsets 278 könsidentiteter? Hur ska det samordnas? Om könsskillnader är sociala konstruktioner bör alla 278 kön göra gemensam samhällstjänst. Varvid muslimska invandrartjejer med galler för ögonen ska duscha i samma byggnad, rentav samma dusch, med sina kompisar från Nigeria. För att inte tala om svenska tjejer som ska duscha med afghaner. Jag tror att gruppvåldtäkter kommer till en helt ny nivå, nånstans i klass med hunnerna.

  Gott tänkt, men fullständigt ogenomförbart.

  Gilla

 26. Lars Eriksson skriver:

  Jag tycker Anders Leions förslag i grunden är bra tänkt. Jag har några kommentarer som jag hoppas kan ge bidrag.
  Egentligen så borde de ungas samhällstjänst börja redan i skolan. Det kanske den delvis gör idag? Men jag tänker så här: I skolan kan vi olika mycket, det är naturligt. En del har lärt sig mer hemma, en del har lärt sig lite. I skolan så hjälper vi varandra till kunskap. Att arbeta tillsammans i en klass är ett grupparbete. I Sverige kanske det blivit lite för mycket ensamarbete för varje elev, vår nuvarande skola har spårat ur en hel del.
  Alla som är medborgare i landet bör kunna tas ut till värnplikt. Värnpliktiga behövs både till militärt och till civilt försvar. Det är svårt med tvång, därför bör den frågan övervägas noga, tvång kanske kan motiveras i något enstaka fall, men inte generellt. Det tror jag inte på som modell.

  Gilla

 27. Anders F skriver:

  Förslaget är mycket bra, men jag tror att det är ogenomförbart i dagsläget. Det stora problemet är den exempellösa nedrustning av det svenska försvaret man från politiskt håll gav sig på under 1990-talet och följt av att man senare avskaffade den allmänna värnplikten. Situationen hade varit en helt annan om man hade haft åtminstone stora delar av försvaret kvar och valt att låta alla flickor och de som inte gjorde sin värnplikt göra någon form av samhällstjänst.

  Gilla

 28. Anders skriver:

  Jag häpnar när jag läser de positiva kommentarerna till AL:s förslag. Uppenbarligen tycker dessa kommentatorer att vi ska acceptera att det finns hundra tusen somalier i Sverige, för att bara ta ett exempel, och att vi ska anstränga oss för att ”integrera” dem. Hjärntvätten har verkligen varit effektiv. Arma folk!

  Gillad av 3 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.