Gästskribent Johan Gustafson: Sju utmaningar för Sverige

Under nästa mandatperiod står det svenska samhället inför en rad utmaningar. Några av dessa kräver beslut som kommer att bli svåra att återkalla. Beslut som kommer att kräva mod och integritet – bristvaror i dagens politiska landskap.

Till skillnad från miljöpartiet tror jag inte att miljön kommer få någon framträdande plats. Att döma av de resonemang som förs bland vanliga människor så verkar helt andra frågor dominera. Alliansens tjat om valfrihet inom skola och vård hamnar också långt ner på listan. Folket verkar helt enkelt inte intresserat av det som våra politiker vill käbbla om inom sin komfortzon. Istället vill folket se våra ”folkvalda” hantera följande problemområden, om vi ska våga hoppas på en hållbar framtid:

1. Legitimitetsproblematiken. Hur återupprättas förtroende för samhällskontraktet? Ska våra makthavare våga sätta ner foten och avsluta det totala misslyckande som ett multikulturellt mantra åstadkommit? Kommer staten att lyckas återta rollen som garant för säkerhet såväl på nationell nivå som internationellt? Kommer det politiska systemet lyckas att börja leverera för de skattemedel som nu mest bara snurrar runt eller försvinner från Sverige i diverse skrytprojekt utan uppföljning? Kommer man att klara av att återta det statliga våldsmonopolet, eller skall det fortsätta att vara fritt fram? Detta är inte en partipolitisk fråga. Detta avgör medborgarnas vilja att delta i samhällsbygget.

2. Polariseringsproblematiken. Skall Sverige stöpas om från ett öppet och sekulärt samhälle till ett skyddsområde med inskränkningar, vakter, fundamentalism och grindsamhällen? Ska vi förlita oss på passiva skyddsåtgärder eller ska vi våga konfrontera sjukdomsorsaken? Tekniska säkerhetsinstallationer, censur, nya regelverk och lågpresterande rättsapparat har hittills varit helt verkningslösa mot en galopperande kriminalitet. Brott lönar sig i dagens Sverige, ska det löna sig även i morgondagens? Detta är definitivt inte en partipolitisk fråga.

3. Identitetsproblematiken. Kommer vi våga beröra identitetsförvirringen och börja betrakta försvaret av den svenska kulturen som ett demokratiuppdrag? Eller ska vi fortsätta att odla en tredje generation som varken känner sig välkommen i Sverige eller i sitt ursprungsland? Ska nationell självkänsla endast tillerkännas utländska grupperingar? Och måste vi verkligen fortsätta att slänga pengar efter annorlundaskap? Vi närmar oss en mycket kritisk punkt där vår banala godhet till sist kanske bidrar till att utrota vår egen kultur. Detta är inte heller en partipolitisk fråga. Det är en ödesfråga för oss som nation.

4. Solidaritetsproblematiken. Och hur blir det med den generation som nu lärt sig att allt ska vara roligt, lustfyllt och att det viktigaste i tillvaron är att man mår bra? Och inte blir kränkt, förstås. Vad händer med ansvar, offervilja, lojalitet och förvaltningstradition när rikets högsta ledning konsekvent vägrar att föregå med gott exempel, samtidigt som de undviker allt personligt ansvar? Skall egoism verkligen tillåtas bli den regerande värdegrunden i ett slags kopia av främmande fördelningsekonomi av österländskt snitt? Detta är inte en partipolitisk fråga. Detta är etik och moral.

5. Vertikaliseringsproblematiken. Hur ska vi hantera politikernas och makthavarnas illa dolda förakt för medborgare och skattebetalare? Går det att förmå en amoralisk politikerkår att sluta väsa populism så fort en folklig vilja kommer till uttryck – oaktat vänster eller höger? Kommer dagens politiker verkligen att kunna acceptera att politiska beslut avgörs av vanligt folk? Kan våra politiker någonsin förstå att makt inte har ett värde förrän den utnyttjas för att uppnå mätbara resultat? Det är långt till Kungen, men ännu längre till våra ”folkvalda”. Överhuvudtaget ingen partipolitisk fråga.

6. Kompetensproblematiken. När problem och utvecklingsmöjligheter blivit så komplexa att de inte längre kan omfattas av individen, hur förädlar vi då vår gemensamma tankepotential? Vilka nya intelligenta nyckeltal ska vi följa för att bättre förstå konsekvenser och prediktera framtida skeenden? Och vad innebär vårt ökade beroende av kollektivet för oss som individer? Och hur kommer den allt sämre skolan påverka denna process? Att vi behöver förändra vårt politiska system är uppenbart, det vilar på en dogm som i dagsläget är totalt förljugen, förlamad och obsolet. Hur ska det gå till? Tack och lov ingen partipolitisk fråga.

7. Fördelningsproblematiken. Till sist. Hur ska våra resurser fördelas? Ska vi ha modet att kraftsamla för att uppnå verklig förändring inom prioriterade områden eller ska vi fortsätta med
tillämpningen av smörgåsmetoden? Är lite åt alla bättre än logisk prioritering och mycket åt det mest kritiska processerna i vårt samhälle? Östafrikanska kulturinstitut och asiatisk trollflöjtstraktering är måhända mindre viktiga än fungerande vårdcentraler? Borde absolut inte vara partipolitik. Vi som är kunder struntar i om det är privat eller offentlig vård när vi blir sjuka. Bara det är vård. Detsamma gäller skolor, transporter och energi.

Frågorna ovan skär igenom allt partikäbbel och borde hanteras på ett vuxet och välunderbyggt sätt. Tyvärr präglas det politiska Sverige av nepotism, korruption och makthunger.

Plakatpolitiken regerar det politiska rummet. Kommer någon yrkespolitiker verkligen våga ta bladet från munnen inför stundande valkampanj? Om inte, vad blir produkten av en valdebatt som även fortsättningsvis utgår från ett ryggradslöst maktperspektiv utan moralisk kompass?

Man tvekar lite inför att ta uttrycket ”goda krafter” i sin mun. Det känns redan nedsmutsat. Men en sak är klar. Oavsett partipolitisk hemvist finns det fler saker som förenar oss än som skiljer oss åt. Det är kanske där vi ska börja? Tilltron för våra politiska representanter är i botten. Och fientligheten mellan partier fördunklar omdömet. Det kanske är dags att söka gemensamma nämnare i stället för att sprattla efter skillnader och krysta fram indignation? Det kanske är tid för folket att diktera agendan?

Ett gott nytt ödesvalår!

Johan Gustafson är fd officer och har under sin militära gärning bland annat tjänstgjort som kurschef på Försvarets Tolkskola. I dagsläget arbetar han främst med att assistera svenska industriföretag i deras internationaliseringsprocesser. Som specialist inom internationell tillväxtstrategi har han bland annat arbetat med företag som Hästens Sängar, FEAL och StongPoint Cash Security.

 

46 reaktioner på ”Gästskribent Johan Gustafson: Sju utmaningar för Sverige

 1. Bo Svensson skriver:

  En helt okontroversiell sak att sluta upp kring, är krav på skattebetalarens individuella ansvar för sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål. – En ordning där sedan resten av problemen får sin logiska upplösning. – För PROBLEMET är ju centralmaktens tillkortakommanden beträffande att förverkliga folkviljan.

  Det resterande utrymmet för obstruktion är sedan lagstiftningen men kan vi bara få stopp på detta galna spenderande av skattemedel, får vi ta resten sen.

  Gillad av 2 personer

 2. Inovus skriver:

  Att så här tidigt en måndag morgon få läsa Johan Gustafsons inlägg om våra sju utmaningar var mycket vederkvickande. Jag tror att han har alldeles rätt. Dessvärre verkar stora delar av väljarkåren (oavsett partifärg) mer intresserad av väsentligare företeelser än dessa sju problematiker. Det är viktigare för de flesta svenskar att följa dramatiken kring Melodifestivalen, vem som är bäst i ”Hela Sverige bakar”, vem blev utslagen i senaste omgången av ”Idol” och hur det går i ”På spåret”.
  Större delen av den numera passiviserade och fördummade svenska befolkningen har inte längre den nödvändiga bildning och kunskap som krävs för att ens i närheten begripa vad Johan Gustafson skriver. Ytterst få väljare förstår vart det svenska samhället är på väg under nuvarande politiska system och konsekvenserna av att inte det förändras radikalt.
  Den nödvändiga revolutionen verkar långt borta – tyvärr.

  Gillad av 4 personer

 3. Göran Fredriksson skriver:

  Survivel of the fittest gäller för alla livsformer, även de mänskliga civilisationerna.

  Industrialismen och den liberala revolutionen som startade på 1800-talet har skapat ekononomiska möjligheter så att svaga individer kan tas om hand på ett historiskt bra sätt i de västerländska s.k. välfärdssamhällena. Men makten över politiska beslut måste fortfarande ligga i de starkares händer för att den egna kulturen och samhällsskicket inte skall bli utkonkurrerade av främmande sådana. Annars kommer de svaga återupptäcka visheten i det gamla ordspråket att de som gapar över mycket mister ofta hela stycket.

  I t.ex. Sverige och andra välfärdssamhällen behövs bl.a. begränsningar i rösträtten till riksdagen för dem som inte kan bidra till samhället och begränsningar i valbarheten för dem som inte visat att de redan tidigare kan försörja sig. Ett samhällskick som låter de svaga och obildade styra samhällsutvecklingen är inte konkurrenskraftigt och kommer att hamna på historiens skräphög.

  Gillad av 3 personer

 4. Ängslighet skriver:

  De flesta partier har sina kärnväljare att förvalta. Att öka sitt röstetal utgör då en balans mellan dessa väljare och attrahera nya väljargrupper. Men dessa måste i hög grad hämtas från andra partiers väljargrupper. Partierna kannibaliserar därför på varandra. Politiken blir därför försiktigt trevande och enbart ytligt djärv och då i mer populistisk mening, och enbart inom vissa mer smala sektorer.

  Sammantaget får vi då en skara tämligen fega politiker. Verklig handlingskraft uteblir. Det finns inget rum för radikalitet. Kalla det gärna för en politisk komfortzon.

  Fenomenet liknar det som hittas inom stora, sedan länge väl etablerade företag, som försvarar en redan intecknad marknad. Det är inte ur dem de mest radikala idéerna föds och växer. Spotify föddes inte ur grammofon och musikindustrin. Mer banbrytande idéer kommer alltid utifrån eller in från sidan. De växer sällan upp ur verksamhetsfält man anser sig redan dominera.

  Inom politiken ses exempelvis SD som ett slags marknadshot från de sedan länge etablerade partiernas sida. Precis som Spotify länge uppfattades som ett rent hot från en konservativ musikindustri.

  Det är huvudsakligen detta motstånd SD möter. Men så vill inte övriga partier presentera och marknadsföra sitt motstånd. Istället intar och marknadsför man sitt motstånd som rent ideologiskt, och klär in det i en starkt emotionell språkdräkt. Man slipper därmed att diskutera sakpolitik. Men tassar likväl efter, om än i mycket små steg. Steg man ytterst ogärna vill skall synas mera publikt. Därav de höga brösttonerna mot SD. Extra tydligt manifesterat efter att Kristensson tagit över partiledarrollen inom M.

  Gillad av 1 person

 5. Kuckeliku skriver:

  Vi måste som jag ser det ersätta Skolverkets vänsterliberala värdegrund med denna: Hållbarhet, Demokrati, Frihet, Omsorg och Framsteg. Skolverket har tappat bort både Hållbarhet, Demokrati och Framsteg och vilken idiot kan tro att det fungerar att ersätta dessa fundamentala värden med en individualiseringsextremism där individen är allt?

  Gillad av 1 person

 6. Leif Nilsson skriver:

  En bra analys av läget, även om formuleringen ”står det svenska samhället inför en rad utmaningar”, känns minst lika nedsmutsat som uttrycket ”goda krafter”. 😉

  Jag tror säkert att några yrkespolitiker från Sjuklövern, tar ”bladet från munnen” inför det stundande röstfisket, men den orddiarrén som följer lär inte vara vatten värd.

  De facto är Sverigedemokraterna det enda parti som har visat ”mod och integritet”. Som liberal tror jag dock inte att partiet har perfekta lösningar på alla de problemområden som du beskriver, men de är dock det enda hoppet i ödesvalet!
  En röst på SD är en röst för uppvaknande och förändring! En röst på på något av Sjuklöver-partierna, är garanterat en röst för fortsatt nedbrytning av vår kultur och upplösning av vår nation!

  Gillad av 3 personer

 7. Lennart Bengtsson skriver:

  En utmärkt och likaledes skrämmande hälsodeklaration av det svenska samhället. Det finns ingen annan utväg än att svenska folket engagerar sig på allvar och inser att det krävs att de själva måste börja ta initiativ i rätt riktning. Om detta sedan kommer att betecknas som populism av media och överhet eller något ännu värre är det bara att rycka på axlarna och fortsätta att lugnt och systematiskt att åtgärda alla de nödvändiga uppgifter som sammanställts i inlägget. Detta krävs för att nationen skall återfå sin goda hälsa. Ett första steg vore att i visa sina intentioner i det förestående valet.

  Gillad av 2 personer

 8. Moab skriver:

  Jag slutade nästan att läsa när det stod utmaningar. Sällan har en problembeskrivning varit så fel, en utmaning är något som man tar sig an efter förberedelser proportionella mot uppdraget som man anser sig ha en realistisk möjlighet att klara av. Ungefär som när jag började klättra vid Kullen i Skåne, vår instruktör klättrade fingerjam och vi stod med tappade hakor. Jag och några vänner köpte lite häxor och nötter och började på 4, sedan 4+ i svårighetsgrad och efter nåt år så stod vi där vid fingerjam. Vi hade förberett oss för att komma förbi kruxet där man hänger i ett finger. Några år senare så såg jag El Capitan för första gången. Att tala om utmaningar för de krux som ligger mellan oss och toppen i Sverige är som att jag och min kompis direkt efter nybörjarkursen skulle ge oss på ”utmaningen” The Nose på El Capitan:

  Det finns inte mer som förenar oss just nu, tyvärr. 7-klövern har förstört en tusenårig kultur, vissa kommer att välja att gå tillbaka till den igen, andra kommer att stanna på den röda sidan där de nu ännu inte tvingats att välja. Vit eller röd. Det finns ingen gemensam mark, ”common ground”, att enas om. Det är ett krig som inte startat, och ”de flesta” röstar ännu rött, 87% i senaste valet, säkerligen 70% i detta valet. Nästa mandatperiod blir fruktansvärd när allt börjar kollapsa och desperationen och polariseringen sprider sig. Vi har närt en orm vid vår barm och för alla som har någon erfarenhet av reptiler så är inte förstående och empati deras starka sida.

  Gillad av 8 personer

 9. Kent Forssgren skriver:

  MYCKET BRA BESKRIVNING AV TILLSTÅNDET FÖR NATIONEN SVERIGE.

  Men, denna menings frågetecken bör rätas ut, till ett utropstecken.
  ”Det kanske är tid för folket att diktera agendan?”
  Hur skall då detta gå till?

  Folket behöver en ledare. Så är människan natur.
  En ledare som utstrålar en entusiasm och tro på nationen, så stor och ärlig att medborgarna smittas.
  En sådan ledare som medborgarna i USA nu har fått, genom den nye presidenten Donald Trump.

  TA DEL AV DONALD TRUMPS TAL OM TILLSTÅNDET I NATIONEN USA.
  Tänk er sedan att talet i relevanta delar hålls av en svensk statsminister.
  Vilken fantastisk spirit och vilken tro på framtiden för nationen och medborgarna, som ett sådant tal skulle innebära.
  Trump State of the Union Address 2018

  Dock det räcker inte med en ledare.
  Vi behöver ett politiskt system, i vilket medborgarnas intressen är styrande.

  SCHWEIZ HAR ETT SÅDANT SYSTEM.
  I Schweiz är riksdagsledamöternas arvode mycket lågt och det är inte tänkt att ledamöterna skall kunna leva bara p.g.a. ersättningen från parlamentet i Bern. Därför är det fråga om korta återkommande parlamentssejourer så att ledamöterna kan ha ett riktigt arbete vid sidan om att vara folkvald.
  Resultatet är att många företagsledare och fria yrkesutövare också är riksdagsledamöter.
  Besluten är därför väl genomtänkta. Om folket ändå inte håller med blir det folkomröstning.

  DET ÄR NU TID FÖR FOLKET ATT DIKTERA AGENDAN!

  Gillad av 3 personer

 10. Agneta Berglöw skriver:

  Utmärkt krönika.Märkligt att politiker är folkvalda när kontakten mellan folket o politikerna är avgrundslik.
  Dagens Eko idag meddelar att Vänsterpartisten Rossana Diamarca hoppar av politiken o lämnar riskdagen.Denna politiker har inte slitit ut stolarna på Rosenbad med ca en 30% närvaro genom åren.Full riksdagslön och pension?Självklart.
  Tankarna går till den kloke Kronblom-placera sig i viloläge på valdagen o läsa korrumperad veckopress.

  Gillad av 1 person

 11. Lena M skriver:

  om alla dessa 7 punkter vore uppfyllda för att tillgodose skattebetalares krav finns en hög skattebetalarvilja. Om inte behöver kanske systemet raseras. Var och en får klara sig själv med hjälp av sin familj eller klan. Och betala för tjänster. Om fler vill ta ut än betala in fungerar det inte längre. Tanken att socialtjänsten, äldreomsorgen skolplikten tas bort. Vi måste sluta betala in innan pengarna tar slut….

  Gillad av 2 personer

 12. Christer Hanefalk skriver:

  Tack! Skickligt skrivet. Retoriskt excellent! Därtill vettigt vinklat baserat på den verklighet vi alla lever i. Ett stort problem för oss är att det krävs hög personlig förmåga (eng ‘capability’) för att ta in det du skriver om. Och den förmågan är inte särskilt utbredd bland våra folkvalda. Ser vi bakåt i tiden några år så har de folkvalda tyvärr inte heller ‘giganters axlar att stå på’ (källa Isaac Newton 1675 i ett brev till Robert Hooke). Politikerbanan lockar tyvärr inte de skarpaste i samhället. Så är fallet idag, men det var inte stort bättre för 50-60 år sedan.
  Det ska bli intressant att följa dina frågors hantering i samband med Almedalen.

  Gillad av 2 personer

 13. Björn skriver:

  Innan det på allvar går att ens försöka ta sig an alla de närmast olösliga problem(”utmaningar” är enbart en politisk svammelfloskel!) Sverige står inför, måste HUVUDORSAKEN fastställas och ERKÄNNAS AV ALLA; En ohanterbar mängd människor, de flesta dysfunktionella och med en religion och kultur, som är oförenlig med vårt västerländska sätt att leva, har lockats hit och släppt in av landsförrädarna inom 7-klöverpartierna!

  Gillad av 3 personer

 14. uppstigersolen skriver:

  Politiker med IQ på låg nivå styr idag i Sverige. Nu kan man faktiskt vara lite bakom flötet men ändå göra gott. Nuvarande korkskallar flyter ovanpå och bryr sig inte om Nisse i Hökarängen. Ahmed i Rosengård ligger dem närmare hjärtat.

  Gillad av 2 personer

 15. Hovs_hällar skriver:

  Intressanta synpunkter, mycket tekniskt fokuserade. Personligen anser jag att punkt ETT är nyckelpunkten — alltså dogmen om ”mångkulturen”; och att den självklart är intimt förknippad med punkt TRE; försvaret av den svenska kulturen!

  Nuvarande makthavare sitter fast i ett extremt, närmast frireligiöst, sekt-tänkande där man inte bryr sig om verkligheten utan enbart tillber en ”vision” om hur verkligheten BORDE se ut.

  Annie Lööf kan ha visioner om ”trettio miljoner nybyggare”, och trots sådant vanvett sitta kvar som partiledare.

  Med politiska ledare av den kalibern är Sverige mycket illa ute.

  Gillad av 2 personer

 16. Jaxel skriver:

  Någonstans kokar väldigt mycket av det i krönikan sagda ner till våra styrandes syn på det uppdrag de fått av väljarna.

  Det uppdrag de borde känna att de fått är att skapa ett bra land en bra stat och ett gott liv åt sina väljare, d v s medborgarna om vi pratar riksnivån. Exakt hur en sådan stat och ett sådant samhälle skall se ut kan man givetvis ha olika syn på beroende på var man står, exempelvis på vänster-högerskalan. Fast det är inte där problemet ligger.

  Väldigt många av de problem som Sverige har idag hänför sig dock till att detta, att skapa ett bra Sverige för medborgarna, inte är den primära ledstjärnan för våra styrande. Det viktigaste för våra styrande är att i varje läge visa att man är en god människa och att man står upp för principen om alla människors lika värde. En princip som, om den tillämpas bokstavligt, utesluter uppdraget att skapa ett gott samhälle åt medborgarna. Ett sådant uppdrag skulle ju komma i direkt konflikt med principen om alla människors lika värde ity det skulle innebära att medborgarna väl och ve och deras önskemål bedöms som mer värda än andra människors.

  Jag vill inte höra något prat om alla människors lika värde eller humanitär stormakt från en politiker som jag skall kunna rösta på. Sådant prat innebär ju att vederbörande frånsäger sig uppdraget att representera mig och mina intressen.

  Dagens styrande politiker har alltså sagt upp det kontrakt som förtroendet mellan dem och medborgarna vilar på. Om inte detta kontrakt skyndsamt återupprättas finns allvarliga risker för demokratins framtid.

  Gillad av 3 personer

 17. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Annie Lööf är ett lågvattenmärke i svensk politik som personifierar nästan alla Dina punkters motsatser. Det är en olycka att Åsa-nissemarxismen kan yngla av sig i ständigt nya generationer. Reinfeldt är ännu värre – han är väl orsaken till att många av Dina punkter finns.

  Gillad av 2 personer

   • Sten Lindgren den äldre skriver:

    Nja, det är möjligt att hon vill etikettera sig som nyliberal, men agerandet är typiskt Åsa-Nisse-marxistiskt. Hon vill ta in ännu flera bidragstagare samtidigt som hon inte på allvar opponerar mot regeringens socialistiska politik.

    Gilla

 18. Margareta skriver:

  Jaxels inlägg ovan ”Jag vill inte höra något prat om alla människors lika värde eller humanitär stormakt från en politiker som jag skall kunna rösta på. Sådant prat innebär ju att vederbörande frånsäger sig uppdraget att representera mig och mina intressen.

  Dagens styrande politiker har alltså sagt upp det kontrakt som förtroendet mellan dem och medborgarna vilar på. Om inte detta kontrakt skyndsamt återupprättas finns allvarliga risker för demokratins framtid.”
  Säger allt. Och visar hur ”vilse i pannkakan” etablissemanget, dvs. politiker, journalister samt övriga politruker, är inför det samhällsläge man genom åratals misskötsel skapat. Alltifrån att montera ned försvaret till att kalla folk för rasister i tid och otid.
  För övrigt vill jag meddela att jag sedan några år tillbaka har bestämt att min röst vid det kommande valet hamnar hos den politiker(eller det politiska parti) SOM INTE ANVÄNDER ORDET UTMANING utan nyttjar det tydligen kontroversiella ordet PROBLEM.

  Gillad av 1 person

 19. Grus-Olle skriver:

  1. Legitimitetsproblematiken. Svar: Om det krockar mot våra svenska lagar, så lär nog den frågan vara oundviklig till slut. Partierna har ju trots allt börjat prata om sk ”svenska värderingar”.

  2. Polariseringsproblematiken. Svar: Eftersom vi svenskar är konflikträdda i grund och botten så är det väl desto vanligare att människor hellre flyr problemet.

  3. Identitetsproblematiken. Svar: Ursvenskt är rena barbariet har det sagts.

  4. Solidaritetsproblematiken. Svar: Våra högst folkvalda politiker bryr sig bara om sina egna intressen som att sitta i FN:s säkerhetsråd och vurma för Palestina. Svenska folket har inte precis bett om det.

  5. Vertikaliseringsproblematiken. Svar: Som du säger, det är långt till Kungen, men ännu längre till våra ”folkvalda”. Såna som Magdalena Andersson och Annika Strandhäll är därför värda allt förakt.

  6. Kompetensproblematiken. Svar: Skrota den förbannade värdegrunden eftersom den endast är baserad på konflikträdsla och känsloargument.

  7. Fördelningsproblematiken. Svar: Idioten Annie Lööf fortsätter med att predika om sk asylrätten.

  Gillad av 1 person

 20. Grus-Olle skriver:

  Det värsta är trots allt dom endast röstar ideologiskt dvs på sossarna, såna som inte bryr sig om sakfrågor överhuvudtaget. Dom förtjänar varken demokrati eller välfärd.

  Gillad av 1 person

 21. rudmark skriver:

  Fenomenal vinkling (eller för att tala Löfvenska: ingångsvärden) av problemen, istf skolavårdomsorgbrott och ”vi måste xxx” utan några som helst intentioner.

  Gillad av 1 person

 22. MartinA skriver:

  Försvaret gav inget skydd överhuvudtaget mot invasionen. Följaktligen är det enda jag vill ha ifrån en före detta officer ett utförligt mea culpa och en ursäkt för det lidande som invasionen har åsamkat alla det som det var hans plikt att skydda. Men som han undlät att skydda.

  Gillad av 2 personer

 23. Per-Anders skriver:

  ”Kommer man att klara av att återta det statliga våldsmonopolet..”

  Det handlar bara om att få in skatterna, inte om att skydda medborgarna. Och det fungerar alldeles utmärkt.

  Gillad av 4 personer

 24. Rolf skriver:

  Samtliga 8 riksdagspartier sitter fast i ett PK tänkande som styrs av Globalismen som grund. Dessa har inte kraft att åtgärda de allvarliga problem vi har i Sverige. De är snarare roten till problemen.

  Det behövs en motkraft som står upp för Lokalism. Sverige först och främst för svenskarna. Där lokala drivkrafter agerar för folkets bästa lokalt och på riksplanet. Lokal produktion för lokal konsumtion.

  Landsbygdspartiet oberoende. Dvs partiet står ovanför höger – vänster tänket. Som är grunden till block-politik och som enbart är skadligt för landet.
  https://landsbygdspartiet.org/fyra-hornstenar/

  Gillad av 2 personer

 25. 77711n skriver:

  1. Vilket parti har bäst försökt värna nationen?
  2. Vilket parti är berett att möta det multikulturella våldet med effektiva åtgärder?
  3. Vilket parti står upp för och försvarar svensk kultur?
  4. Vilket parti ställer krav på medborgarskap och personligt ansvar?
  5. Vilket parti har krävt folkomröstningar i stora avgörande frågor för befolkningen?
  6. Vilket parti har främst pekat på konsekvenserna av en oansvarigt hög invandringspolitik?
  7. Vilket parti har konsekvent stått för omsorg om dem som byggt landet, tillgänglig vård och
  välfungerande skolor?

  Gillad av 2 personer

 26. olle reimers skriver:

  Innan man går in på alla de frågor som skribenten räknar upp och som alla förtjänar sin plats i debatten bör man fastslå vissa principer i samhället.

  1. Yttrandefriheten. Det är den grundläggande byggstenen för ett demokratiskt samhälle men den är under ständig attack från de demokratiskt valda ledarna som inte vill lyssna på medborgarna. Mitt förslag är att det ska vara förbjudet för valda ombud att i någon form kritisera yttranderätten eller komma med förslag som begränsar den. Vill de komma med den sortens förslag får de vackert ställa sig utanför politikerstaketet.

  2. Utbildningen och skolan. Den centrala uppgiften att förmedla objektiv kunskap (så långt detta är möjligt) måste återställas. Det politiskt motiverade målet med att fostra eleverna i någon form av politiskt korrekt anda måste bort. Unga personer kommer alltid att vara besvärliga och bråkiga; det är deras uppgift i samhället. Om den bråkigheten baseras på kunskap och insikter kan den vändas till en positiv kraft till den fortsatta utvecklingen i stället för att, som nu är fallet,
  forma ungdomarna till lydiga PK-slavar!

  3. Återställa de fristående samhällsinstitutionerna. Sedan femtio år tillbaka har det politiska systemet ansträngt sig till det yttersta för att göra de icke politiska ämbetsmännen till fångar i det politiska systemet. Det allra tydligast uttrycket för det ärpolitiseringen av rättsväsendet. Det har nu gått så långt att de viktigaste posterna tillsätts i ett politiskt starkt färgat men insynsskyddat nätverk. Utan detta nätverk hade inte monster som Dan Eliasson kunna slinka mellan maskorna; inte heller de domare som inte orkar förmå sig att upprätthålla rättvisa regler i förhållandet mellan medborgare och invandrare samt, och inte minst, i egenskap av granskare av nya lagar kunna hålla ifrån sig allvarliga ingrepp i yttrandefriheten.

  Gilla

 27. M Boberg skriver:

  Mkt bra. Konkret som skribenten skriver glöm röstboskap det handlar inte om smarta idèer endast hur man ska få ordning på det dom förstört sedan 50 år i ökande takt.
  Det handlar om den som vågar förlora annars blir det som Grus Olle sa om flaggan och lyset.
  Sen fattar jag inte en del kommentarer men dom bor väl på så jävla taskiga ställen i syd Svedala att jag inte fattar att dom packar och drar åtminstone norrut om inte utomlands?
  Va hjälper det att gnälla visa lite mer än tomt prat och smarta kommentarer.
  Även om jag har respekt för dom när man exempelvis läser PM Nilsson på Di 4-2-17 om staden som lagen glömde men det är ju självförvållat av svenne och jag personligen skrek om detta i fjollträsk i ett kvartsekel och gjorde sen som Grus Olle nämnde. Var i allas ögon en jävla finne. Men utan Mannerheim så hade vi alla gått med en björn f-a på skallen som Herman Lindqvist inte sa men menade.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.