Tre upptäckter på lika många år

Patrik Engellau

Det här med att skriva en krönika om dagen har nack- och fördelar. Nackdelen är att man måste upp och mjölka korna varje dag. Sidan står där som en råmande kossa. Det är visserligen jag själv som skaffat korna, det vill säga bestämt att skriva en text per dag, men på något perverst sätt gillar jag denna milda plåga. Den ger styrsel åt livet.

Fördelen är att jag måste lyssna noga och hålla ögonen öppna och hela tiden försöka förstå hur saker och ting hänger ihop. Annars har jag inget att skriva om. Samhället förändras hela tiden. Insikter som känns mogna idag var kanske inte ens påtänkta för ett år sedan. Intellektuella verktyg som tidigare var användbara – till exempel den gamla högervänsterskalan – känns idag alltmer trubbiga (fast jag vet att många fortfarande tycker den duger fint).

Sedan jag började den här bloggen för ungefär tre år sedan har jag, tycker jag själv, gjort en stor och två mindre upptäckter. Allt bygger på en annan betydligt äldre insikt, nämligen att vår epok kommer att kallas politikerväldet i framtidens historieböcker eftersom det för det mesta är den härskande klassen eller det härskande skiktet som får ge namn åt Sveriges tidevarv, till exempel vasatiden och det karolinska enväldet. Om Karl Marx hade kommit tillbaka och ställt samma fråga som för etthundrafemtio år sedan så hade han nog lite förvånat konstaterat att hans gamla dominerande kapitalistklass fått maka på sig till förmån för politikerna.

Min stora insikt under dessa tre år, om jag får säga det själv, är förekomsten av ett välfärdsindustriellt komplex eller, närmare bestämt, att politikerväldet härleder sin makt och återstående legitimitet ur kopplingen till ett välfärdsindustriellt komplex. Komplexet ger politikerväldet dess raison d´être. Komplexet tar hand om människor som det är synd om och politikerna hämtar pengarna för detta hos den nettoskattebetalande medelklassen. På det viset blir politikerna en humanitär stormakt medan komplexet flyttar fram positionerna. Under de senaste årtiondena har partnerskapet mellan politikerna och komplexet genererat en ideologi som kodifierar deras egenintressen och blivit landets dominerande ideologi, nämligen PK-ismen (enligt Marx kända diktum att samhällets dominerande ideologi är den härskande klassens ideologi).

Min andra insikt under dessa tre år är att politikerväldet blivit alltmer enväldigt. Fortfarande för kanske trettio, fyrtio år sedan fanns starka intressen utanför staten och politiken som politikerna inte kunde strunta i. Det kanske främsta exemplet är den gamla kapitalistklassen som
sedermera muterade till ”arbetsgivarna” och därefter till ”näringslivet”. Min farbror Gunnar, som var chef för Volvo, berättade att när han ville något av staten så ”ringer jag till Sträng”, den dåvarande finansministern. Jag säger inte att det nödvändigtvis var en god ordning, men det var en annan ordning där politiken måste ta hänsyn till starka utomstående krafter. Andra sådana starka utomstående intressen var exempelvis de professionella kårerna, lärarna, läkarna, advokaterna och så vidare. På den tiden representerade partierna i allmänhet sådana externa intressen. Exempelvis hade bönderna ett tag ett eget parti, Bondeförbundet, som sedermera omvandlades till centerpartiet.

Numera är dessa band mellan de politiska partierna och det civila samhället i stort sett avklippta. Tidigare bestod högerpartiet exempelvis av överläkare, socialdemokraterna av arbetare och folkpartiet av lärare. Idag består partierna av politikerbroilers. Politikerna är inte längre beroende av utomstående intressen eftersom dessa intressen är så försvagade. Att Reinfeldt förklarade att det svenska näringslivet är ett ”särintresse” och därför inte värdigt att ha något särskilt inflytande på politiken är talande.

Min tredje insikt följer av den andra. I och med att de politiska partierna klipper banden med organisationer och intressen med rötter i det civila samhället och i näringslivet – och i och med att partierna blir allt mindre beroende av sina medlemmar eftersom staten tagit över försörjningsansvaret – så kommer politikens innehåll, alltså partiernas program och önskemål, inte längre att styras av svenska folket på det sätt vi varit vana vid. I stället börjar politiken alltmer styras av politiken, det vill säga av de ledande politikerna som totalt inte uppgår till mer än några tusen personer. Därför kan politikerna utan särskilt mycket samråd med medborgarna plötsligt lägga ned försvaret – ett annat ”särintresse” enligt Reinfeldt – och höja pensionsåldern.

Detta leder i sin tur till en uppluckring av skiljelinjerna mellan de olika partierna och till en homogenisering av deras program. Politikerna, som styr partierna och deras program, lever under samma ekonomiska och sociala villkor oavsett vilket parti de tillhör och – under det rimliga antagandet att det är människans livsvillkor som utövar huvudinflytandet på hennes tankevärld – så blir partiprogrammen alltmer lika varandra. Det enda partierna behöver respektera bortsett från sina egna existensvillkor är kraven från det välfärdsindustriella komplexet, ty utan komplexet vore politikerväldets legitimitet som bortblåst. Det är därför politikerväldet inte kan göra något annat än det de alltid gjort ty en större förändring, om än aldrig så angelägen för medborgarna, kan underminera dess existensberättigande. Det är därför de senaste årens prat om åtstramningar i migrationspolitiken stannat vid just prat. Det ska bli spännande att se om politikerna tänker göra något åt gängkriminalitet och no go-zoner. Om jag har rätt så kommer de, vid sidan av pratet, bara att vidta kosmetiska åtgärder. Jag hoppas att jag har fel.

78 reaktioner på ”Tre upptäckter på lika många år

 1. svenne skriver:

  ”Det ska bli spännande att se om politikerna tänker göra något åt gängkriminalitet och no go-zoner. Om jag har rätt så kommer de, vid sidan av pratet, bara att vidta kosmetiska åtgärder. Jag hoppas att jag har fel”.

  Tyvärr är det nog så att politikerna genom sitt motto ”allas lika värde” har målat in sig i ett hörn. För hur i hela friden skall man kunna ta till krafttag mot personer som har ”flytt för sina liv”, betraktas som ”traumatiserade” och dessutom utsätts för ”strukturell rasism”. De krafttag som kommer att krävas är av den kalibern att glorian kommer att halka på sned hos de personer som betraktar sig som representanter för ”den”humanitära stormakten Sverige”. Därför håller jag med Patrik angående farhågan att inget kommer att ske för att kraftfullt bekämpa brottsligheten.

  Gillad av 5 personer

 2. Nyktergalen skriver:

  Återkommer till vad jag sagt tidigare
  Socialdemokratin har spelat ut sin roll – men behålls för att fortsätta vänster/höger snacket
  Ett exempel:
  Socialdemokratin behövs inte för att bygga ett rättvist pensionssystem utan tvärtom så är det en stor fördel i ett sådant bygge att de inte medverkar
  Ännu ett:
  Socialdemokratin får 20 miljoner av LO till valrörelsen
  LO som idag består av mest SD sympatisörer
  Närapå 100 % av pengar som satsas i valrörelsen är pengar från skatteinkomster
  Kanske en halv miljard – hade blivit många timmar hemspråksundervisning det

  Gillad av 1 person

 3. Bo Svensson skriver:

  Metoder för ordnad återgång i riktning mot normalitet:

  Slå fast att i frågor som gäller migration och migranters rättigheter, är EU-instansers överprövningar av nationella beslut och domar ogiltiga. – Eftersom EU uppenbarligen inte har lust, ork eller kompetens att få stopp på inflödet av oanställningsbara.

  Ta över ansvaret som individuella skattebetalare att fördela våra pengar över skattefiansierade ändamål efter egna preferenser och prioriteringar.

  Sedan krävs det en mera genomtänkt ordning för bank och finans: https://www.alternativ.nu/index.php?topic=161643.0 – Den rådande är instabil och alla de hundratals miljarder som återkommande måste skyfflas in av skattemedel, motsvarar lika mycket vinning åt oförtjänta.

  Gilla

 4. Kuckeliku skriver:

  Du missar hur kapitalet länge arbetat enträget för nyliberala ordningar och global anarkokapitalism. Tex ser man till att stärka alla krafter inom miljöpartiet som vill ha en obegränsad globalisering och gärna trashar demokratin för att få en sådan. Timbro-Johan ”Globalisation is good” Norberg är kompis med Maria Wetterstrand och andra ledande personer inom miljöpartiet. Timbro och andra näringslivsorganisationer har arbetat träget för att miljöpartiet skall anamma en mentalsjuk nyliberal globalism som förstör demokratin, välfärden och planeten.

  Gillad av 2 personer

  • Kuckeliku skriver:

   ”Globalisation is good” är alltså Johan Norbergs internationellt spridda film från 2003. Den utgör kursmaterial i utländska engelskspråkiga kurser om globaliserng. Och det är alldeles säkert näringslivsorganisationer som har bidragit tlll att finansiera den. Med budskapet om att globalisering är något uniformt gott fick vi massinvandringen som ett brev på posten.

   Gillad av 2 personer

   • Hovs_hällar skriver:

    Kuckeliku: Började inte massinvandringen långt tidigare än 2003? Redan på 1980-talet började problemen med asylinvandringen synas — vilket fö. ledde till ”Luciabeslutet” 1989.

    Jag anser att massinvandringen huvudsakligen beror på en ideologisk indoktrinering från vänsterhåll — det vi kan kalla för ”PK-sekten”. Denna sekt har rent religiösa drag, man har mycket skickligt utnyttjat människors existentiella vilsenhet vårt avkristnade samhälle för att skapa något som tydligt påminner om en frireligiös sekt.

    Man kan även jämföra med ”kulturrevolutionen” i Maos Kina på 1960-talet, då hundratusentals människor drogs in i en slags mass-psykos som resulterade i nationellt kaos. Till sist fick armén rycka in för att återställa ordningen.

    En annan jämförelse kunde man göra med Tyskland under nazi-eran på 1930-talet. Samhället tycks ha dominerats av nazisterna och deras makt-demonstrationer, och den som inte gillade Hitler lär ha fått stora svårigheter… Ungefär som nutidens dissidenter drabbas av PK-sektens hat.

    Gillad av 3 personer

   • Jan Molin skriver:

    Grundvalen för massinvandringen skapades 1975 då Palme med stöd av alla dåvarande partier, (M, C, Folkpartiet (idag L) och V ), införde att Sverige skulle bli mångkulturellt! Förräderiet fullbordades av Alliansregeringen ledd av Reinfeldt, som vid sin tid vid makten släppte in nästan 900 000 invandrare för att straffa SD och SDs väljare! Dessutom förde han in i Sveriges grundlag att Sverige ska vara ett mångkulturellt land. Så handlar en riktig landsförrädare! Må vi aldrig glömma detta, han och många fler måste i sinom tid ställas till ansvar. Just som Norges quislingar behandlades efter nazisternas invasion under andra världskriget.

    Gillad av 1 person

  • Per-Anders skriver:

   Anarkokapitalism har ingenting att göra med kooperatistisk kapitalsm eller global kapitalism som båda skulle vara en form av fascism, en centralstyrd kapitalism, vilket naturligtvis inte fungerar och som resultat ger dessa så kallade finanskriser som vi ser i vår värld.

   Jag vet inte vad en global anarkokapitalism skulle betyda mer än att vi inte ska ha monopol eller oligopol varken på lokal eller global nivå.

   Gilla

 5. Fredrik Östman skriver:

  En mycket fin sammanfattning av din världsbild, där sammanhanget mellan de olika delarna framgår klart och tydligt. Det enda som skrapar lite, och som tvivelsutan är avsiktligt under rubriken pace and lead, är tidsskalan. När andelen offentliganställda översteg andelen privatanställda i landet och i väljarkåren var politikerväldet redan etablerat. Detta hände, om jag inte missminner mig, i skiftet från sjuttio- till åttiotal. Ungefär samtidigt gav folket upp hoppet om polisens och rättsväsendet som allmänhetens beskyddare och började sätta sig självt bakom galler; gallergrindar och galler för källarfönster introducerades. Moderata samlingspartiet fick sin första broiler i Anders Björk, född 1944.

  Gillad av 3 personer

 6. malmobon skriver:

  Bra gjort Patrik. Upplysningstiden är inte slut, fast skolor gör allt för undvika verkligheten.
  När det diskuteras skola kommer aldrig upp verkliga anledningen. 70000 unga och en massproduktion av muslimer. Ingen verka bry sig om att det saknas 40 000 lärare.

  Pk media kör på i sin gamla stil, och folk köper skiten, och läser. Fördummade. Precis som SVT.
  Börjat lyssna på radio i stället. Karlavagnen är rätt intressant.

  En Mohammed och 3 till vandrar runt på Rosengården, för att hålla lugnt. Med bidrag från Malmö Stad naturligtvis. Är väl som vargen som skall vakta fåren.

  Mina egna projekt fortskrider sakta med Återvändarcenter. Måste först skydda domän namnet och sen blir det hemsida. Blir tunga namn bakom detta. Utbyggda vårdboende. Måste få bort och rädda missbrukarna från gatorna. Skyddat boende för kvinnor ligger i pipeline med bra präst och ett boende för hemlösa. Därefter en bok som skall spegla Malmös utveckling från jag föddes 1956. Lite annat smått och gott. En sak i sänder, och det viktigaste först gäller. Återvändarcenter.

  Gillad av 1 person

 7. Fredrik Östman skriver:

  Angående höger-vänster-skalan, så brukar jag ofta försvara den mot alla möjliga dumma och ogenomtänkta alternativ som brukar presenteras med en envishet som bara kan vara dårens. Jag vidhåller att den skalan behåller sin giltighet för att dela in människors politiska inställning från god till ond även idag. Men för att skilja de åtta riksdagspartierna åt båtar den föga, det är rätt och riktigt. Det beror nog inte så mycket på att de skiljer sig åt längs någon annan skala, som på att de drivs mer av opportunistiskt och cyniskt klassintresse än av något slags politisk övertygelse eller princip — något de själva förstås i många fall inte är medvetna om. Politikerna agerar i kognitiv dissonans och ideologierna levererar färdigformulerade rationaliseringar. På så sätt verkar en del av höger-vänster-skalan indirekt på politiken. De rödgröna hämtar sina rationaliseringar från socialismens och de allierade från liberalismens fatabur av irrationella trolleritrick och utstuderade lögner.

  Gillad av 2 personer

  • Peter skriver:

   I Z-led finns diametralt skild människosyn, helt frikopplad från höger-vänster.
   Den ena ytterligheten är en elitism som uttrycks i globalism, kommunism/socialism och ultraliberalism.
   Den andra består av ödmjuk demokrati, ett synsätt där man inser sina begränsningar och har mod att lyssna till oliktänkandes synsätt och idéer.
   Höger-vänsterskalan finns helt säkert kvar men har för stunden kommit i skymundan bakom totalitarism-demokratiaxeln.

   Gilla

  • Per-Anders skriver:

   Bättre att dela in vänster eller höger i bestämma mycket eller bestämma inget.

   Bestämma mycket = lite frihet
   Bestämma inget = väldigt mycket frihet

   Eller

   Bestämma mycket = lite individuellt ansvar
   Bestämma inget = väldigt mycket individuellt ansvar

   Gilla

 8. Moab skriver:

  Dina insikter är mycket bra, jag tror jag snubblade över din person då jag såg ett youtube-klipp där du satt i publiken i en debatt och nämnde något om komplexet, men jag kommer kanske ihåg fel. Jag vet inte hur länge du har tänkt specifikt över Sveriges våndor? Vilka är mina egna insikter? Jag flyttade hem för lite drygt 10år sedan och hade inte ovanstående formulerat för mig, och jag hade inte heller haft något större politiskt intresse men galenskapen gick inte att undvika, var man än vände sig så hängde resonemangen inte ihop. En av mina första insikter var att etablissemanget skapade just det de sade sig vara emot, allt man gjorde fick SD att växa och SD var och är bara en mild västanfläkt av det som komma skall. En annan insikt som man värjde sig emot det var att ALLA i media medverkade till att mörka sanningen, ibland snubblade man över någon, låt oss säga KO Arnstberg och så tänkte man, ja men nu, han måste väl ha publicerats, men icke, insikten att media helt enkelt fört svenskarna bakom ljuset och har indoktrinering som huvudsyfte, överordnat sanningen, var plågsam. Man hoppades att det fanns NÅGON som inte var anfäktad men det är nästan definitionen på pk, blir du framsläppt i systemmedia så är du ofarlig. En fjärde insikt var hur pusslet hängde ihop med postmodernismen och marxismen och hur detta nästan perfekt förklarar det vi ser, en samhällsmodell där sanningen och verkligheten ignoreras och endast påstådda maktförhållanden spelar roll, nästan alla agerar som perfekta postmodernister utan att inse det.

  Gillad av 7 personer

  • Moab skriver:

   Min sista viktiga insikt var att även om man i hela samhället använde sig av det postmodernistiska redskapet att helt enkelt inte betrakta verkligheten (våldtäkterna är som Schrödingers katt, om BRÅ inte öppnar lådan, har de då hänt, eller om rättsväsendet inte dömer våldtäktsmännen, var det då våldtäkt?) så var det helt omöjligt att många på toppen inom politik, media, administration och samhälls”forskning” inte visste vad som pågick. Våldtäkterna fanns, islamiseringen fanns, tafs på badhus och under konserter fanns, välfärdsfusket fanns, de inhemska terroristerna fanns, svenskar som åkte för att halshugga och våldta fanns och så vidare, och det fanns de som visste detta och trots Åkesson, LePen, Farage, Wilders osv så fortsatte de på samma väg: massinvandring. Inget hinder var för stort för att rubba detta medel och mål: massinvandring. Så för mig sjönk det in förra året:

   De vill ha det så här.

   Det går inte att komma runt, etablissemanget vill ha taharrush, och allt det andra, så en följd av ”de vill ha det så här” är:

   De är våra fiender.

   Detta är mina två insikter som jag burit på länge men som jag inte längre kommer runt. Jag tror också det varje dag blir värre delvis beror av att få har insett detta och inte har insett att de inte kommer att övertygas, de vill ha det så här, det är inte för att de inte har förstått eller är naiva eller någon annat. När man väl accepterat dessa två insikter så kan man börja ompröva sina åtgärder, det är det som saknas på denna blogg: vad göra?

   Gillad av 8 personer

   • Täbybo skriver:

    Insikten att makten vill ha det så här var plågsam. Det var också plågsamt att inse att det även gällde den utbildade medelklassen. De uttryckte alla att de ville ha det så här. Oavsett konsekvenserna. Det gick inte att ha en öppen dialog med någon. De tänkte fortsätta rösta på M eller något parti som förde en vänsterpolitik. Valresultatet 2014 talar för sig självt. Politiken som omvandlar Sverige har stor folklig legitimitet. Det råder heller inget tvivel om att folket vid nästa val än en gång kommer att bekräfta att man vill ha det så här.

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Postmodernismen passar svenskarna så väl rent mentalt, eftersom svenskarna i så stor utsträckning är självgoda och dumdryga. De vill till varje pris ha rätt, veta bäst, och då är alla tricks och finter tillåtna för att det skall bli så. Man intar rent intuitivt icke-positions-positionen emellan alla sammanhängade och allvarligt menade åsikter. Å ena sidan, å andra sidan, och jag är lagom i mitten och bortom och över allt det där jobbiga tyckandet.

   Gillad av 3 personer

 9. Crister L skriver:

  Vad är det med det här landet? Jag börjar tro att problemet inte ska definieras i termer av konflikter mellan olika partier, identiteter, folk, åsikter, åldrar etc. Istället är det summan av allt sådant. Den summan framträder på så många håll, överallt samma summa, samma övergripande problem:

  Det finns ingen adekvat ledning. Inget övergripande svenskt intresse. Detta är samma sak som Trump påvisade om USA. Jag tycker mig se detta poppa upp överallt i Västvärlden. Det är alltså helt enkelt globalismen.

  Globalismen är ett antal överstatliga intressen som förenar sig mot nationalstaters intressen. Tillvägagångssättet är korruption, dolda överenskommelser, desinformation osv. Därför finns ingen adekvat ledning i Sverige för Sverige. Detta gör Sverige till ett själlöst land, ett land som Tim Pool kallade ”creepy”. Läbbigt.

  Vi har blivit läbbiga. På DGS kan man som på andra bloggställen roa sig att framstå som något annat. Men DGS ingår i globalismen, ingår i den själlösa svenska fladdriga nationen, som dag för dag försvagas och alltmer måste hoppas på att globalismens riddare räddar vad som räddas kan.

  Gillad av 2 personer

 10. Sten Lindgren den äldre skriver:

  All heder åt Patrik för hans humor, insiktsfullhet och anspråkslöshet. En intressant artikel med anknytning till dagens ämne finns på Ledarsidorna. En nyckelformulering i den texten är ”Statsmakterna har ingen inherent rätt att omfördela det privata ägandet, enär ”staten är något som uppstår efter människan och hennes egendom” och måste betraktas som avledd ur detta.” Läs hela texten på https://ledarsidorna.se/2018/01/slow-culture-leo-xiii-och-en-kristen-ekonomisk-politik/

  Gillad av 2 personer

  • Per-Anders skriver:

   Jodå. Man kommer att hitta på en massa projekt, men inget av dem kommer att leda till något.

   Min uppfattning är att om man vill ha bort kriminalitet i t.ex. no-go-zoner så måste man ge invånarna där chansen att rensa upp. Men det kommer man aldrig att göra. Det kommer fortsätta som det gör och blir ännu värre.

   Dessutom. Politiker är inte problemlösare; de är problemskapare.

   Gillad av 1 person

 11. 5ven55on skriver:

  Din analys är utmärkt, Patrik, utom på en punkt; den tar inte upp det globala perspektivet. Det välfärdsindustriella komplexet är en Svensk företeelse som vi inte hittar i andra länder, men trots det drivs massinvandringsagendan i hela västvärlden. Hur kommer det sig att massinvandringen drivs på även där ingen välfärdsindustriellt komplex finns?

  Svaret är att på den globala nivån är det inte politikerna som har mest makt; det är en liten klick superrika oligarker. Det är de som driver utvecklingen och som får politiker att gå i deras ledband.

  Just i Sverige är det extra lätt för oligarkerna att driva igenom massinvandringsagendan tack vare den starka centreringen av makten i politikernas händer och att det välfärdsindustriella komplexets modus operandi är så kompatibelt med agendan. Men oligarkerna är uppenbarligen en väldigt stark maktfaktor bakom skeendet.

  Medelklassen måste inte bara förstå att Svenska politiker numera saknar demokratisk förankring och hur det välfärdsindustriella komplexet ger dem makt. De måste också förstå oligarkernas stora makt så att de kan välja politiker som inte går i oligarkernas ledband. De måste också förstå vikten av att minska maktcentreringen och att återta det individuella ansvaret (och friheten som kommer med det).

  Gillad av 1 person

 12. Lilla fröken PK skriver:

  Intressant analys. Tillfogas kan mainstreammedias strategiska roll, en dygnet runt arbetande propagandaapparat ( många ”a” där ). Läser man bara sin lokaltidning och ser på Aktuellt och Rapport, får man en mycket tillrättalagd bild av verkligheten i Sverige. Den representativa demokratin är inte heller särskilt representativ längre. Folket tillfrågas endast vart fjärde år, och dessvärre tror jag att många väljare är så marinerade i PK-sås, att de inte orkar ta till sig verkligheten. Tino Sanandaji har uttryckt det elegant i en aforism: ” I Iran begärde man att jag skulle tro på något som jag inte kunde se. I Sverige begär man att jag inte ska tro på något som jag KAN se. ”

  Gillad av 3 personer

 13. oppti skriver:

  Ett exempel på detta redovisar i Lövens hembygd i dagens SVD.
  Ett sossevälde där kommunala företrädare(S) i förra valet lovade något som landstingsdito(S) inte hade för avsikt att hålla-en bibehållen sjukvårdsinrättning med BB och allt.
  Nu är kommunala företrädare för S ilskna och kanske inte så sugna på att förnya makten.
  Mest ilskan är de på uteblivna besök av Löven.
  Makten klättrar uppåt och trampar nedåt.

  Gillad av 1 person

 14. bengtakewennberg2017 skriver:

  PK-ismen, som Du kallar dagens styrelsesätt, är som jag förstår det en direkt men oönskad konsekvens av vårt svenska, demokratiska statsskick. Den enda förklaring jag kan komma på för att grundtankarna urartat är att de inblandade aktörerna inte förstått och inte värnat de utgångspunkter som detta statsskick bygger på. Vi verkar i just sådana politiska frågor vara ett ytligt, naivt och imbecillt folk som saknar kopplingar till den grundläggande idévärld på vilket vår politiska tradition vilar.

  Vi är inte ensamma om detta. Även i andra betydligt mer politiskt erfarna och initierade nationer i Europa som Frankrike, Tyskland och Italien famlar man sig fram och har drabbats av liknande perversiteter. Detta gäller numera också vår stora förebild USA.

  I länder som Ryssland, Polen, Ungern, Turkiet, Kina och i mellersta östern betraktas därför PK-ismen som något dekadent västerländskt, som man med all kraft måste skydda sig mot och förinta. Försöken av dagens regering att sprida vår form av PK-ism i världen blir då förstås patetetiska.

  Gillad av 2 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   BengtÅke… Resonerar man som du, borde man alltså lägga ner demokratin och kanske övergå till något som liknar systemet i Kina.
   Eller som Churchill sa: ”Demokratin är det sämsta systemet — om man inte tar hänsyn till alternativen”.

   Problemet med demokratin är att den kan infekteras av vanvettiga ideologiska tankesystem, som hotar att förstöra samhället — inklusive själva demokratin.

   I västerlandet har marxismen försökt sig på just detta men misslyckats — ända fram till när den muterade och återuppstod som ”PK-ismen”. Då, när den gav upp sina fullständigt obsoleta anspråk på att representera en ”arbetarklass” som skulle ”göra revolution”, med mera patetiskt nonsens, och istället började prata om ”identiteter” och liknande pösiga luftpastejer, kunde de nymornade ex-marxisterna få vind i seglen.

   Kort sagt: när vänstern började snöa in på identitetspolitik, och väckte folks moderskänslor genom att utnämna alla från 3:e världen till Stackars Utsatta Människor, som vi alla har ett kollektivt ansvar att ta hand om — så var succén given.

   Därifrån, och fram till att medelålders kvinnor, utsatta genom att lida av underskott på sex, nu kunde skaffa sig en skattesubventionerad personlig sex-leksak i skepnad av en ”ensamkommande”, var steget inte långt alls…

   PK-sektens tjänare kan ordna det riktigt trevligt för sig. Vi andra betalar.

   Gillad av 1 person

 15. Ole Frantsen skriver:

  Hej Patrik,
  Har med stort nöje läst dina krönikor under flera år nu.
  Tack för dina intelligenta,intressanta och insiktsfulla kommentarer som balanserar de dagstidningar jag läser varje dag.
  Med vänlig hälsning,
  Ole Frantsen
  Pensionär från Jönköping

  Gillad av 4 personer

 16. magnusrosensparr skriver:

  Allt det här om bakomliggande faktorer stämmer ju, men du nämnde inte mediernas centrala roll. Det hade ju inte gått lika lätt för politikerna om medierna hade varit uppdelade i två starka läger; PK-medier (DN, SvD, Expressen, Aftonbladet, SVT/SR etc.) och frihetliga, libertarianska och konservativa medier. De senare finansierade av enskilda förmögna personer från näringslivet, den jordägande adeln m fl. och/eller stiftelser samt även utländska intressen. Troligen hade resultatet blivit ett helt annat, om den utestängda och manipulerade allmänheten hela tiden hade sett två sidor av saken.

  Gilla

 17. olle holmqvist skriver:

  ”politikerväldet” – det hade vi mellan 1718 och 1772. Kallades för frihetstiden av de styrande själva. Fast dessa var på ett vis smartare än de nutida. De tycks ha varit ill salu till högt-nog bjudande. Ryssen eller fransysken. F ö i P.;s inledande -det är vi som är kossorna. Vi står vid grinden, mjölkstinna, och råmar upp mot laggårn med alla mjölkningsapparater

  Gilla

 18. Bo Svensson skriver:

  Partipolitik är ju fel om partierna representerar gruppers intressen. – Det måste handla om idéer om hur lagarna bäst skall utformas för att tjäna sitt ändamål: Resultera i att utvecklingen går framlänges.

  Gilla

  • Per-Anders skriver:

   Dagens svenska politik går ut på att ta hand om sin egen grupp på bekostnad av andra grupper. Det borde vara som du skriver att ens idéer ska ta tillvara allas intressen.

   Gillad av 1 person

 19. Aha skriver:

  Stort beröm åt Engellau som i sitt ”mjölkande av korna” lyckas hitta så många intressanta och substantiella infallsvinklar att skriva om varje dag. Tre år ger tusentalet krönikor. Står inte någon efter, snarare tvärtom. Engellau anför Sveriges krönikörer. Förhoppningsvis kommer även riksmedia öppna upp för Engellau. Många är betjänta av att läsa Engellaus tankegångar.

  Bra jobbat.

  Gillad av 7 personer

 20. Sixten Johansson skriver:

  Förslag till epoknamn och kapitelrubrik i framtida historieskrivning:
  ”Mytomanska Barnriket”,
  ”Det medierade mobbväldet”,
  ”Från Sverige till Sveunuckistan”.

  Gillad av 1 person

 21. uppstigersolen skriver:

  Men som alltid. De styrande faller förr eller senare. Varför skulle detta patrask få regera vidare i många år till? De gynnar bara sig själva medan folket får ta smällen. Nåja några generaldirektörer, advokater och andra medlöpare smörjer kråset på min bekostnad. Till slut säger någonting stopp. Antingen är det folket eller så är det något annat. Det kan bli lugnt eller våldsamt. Vi får se.

  Gilla

 22. Rolf skriver:

  Boken Den Härskande Klassen, av Bengt Ericson belyser detta tillstånd av PK-ism.
  Mycket allvarligt är att de styrande väljs ur en mycket liten del av svenska folket, och med allt större inblandning av personer med icke svensk bakgrund. En mycket liten del av svenska folket är medlem i något politiskt parti. Det statliga partistödet garanterar att karusellen fortsätter som ett självspelande piano.
  Politiker-adel är den nya kapitalist-klassen.
  Folket månde bäva.
  Demokrati är sista steget innan anarki och diktatur. NWO.

  Intervju med Bengt Ericson mycket belysande.
  https://www.axess.se/Tv/vodplayer.aspx?vod=6690

  Gillad av 2 personer

 23. A skriver:

  Jag tror att en maktelit utvecklad så långt i denna riktning, kan förändras men då huvudsakligen av ändrade faktorer utifrån. Folket har de i praktiken som i en ask. Däremot Trump.. Ett slag i magen. Se hur de vrider sig som maskar, det är förståss äkta. Jämför med SD. Detta ser jag som en tillförlitlig manometer på hotnivån mot deras makt. Putin tvåa, betydligt svalare.
  Det enda realistiska annars vore nog en total ekonomisk katastrof. Det borde kunna rucka på nåt i allafall. Men det kanske bara förvärrar, se på Venezuela. De är kvar. Dögrävarna.

  Mvh A

  Gillad av 1 person

 24. Åse skriver:

  Det var rysligt svårt, jag skulle stå där på scen och tala om att det Jimmie Åkesson har sagt i två-tre år är fullständigt rätt, det var själva utmaningen. Hur gör man det? Det är inte klokt att vi inte har försörjt UNHCR:s flyktingläger med pengar.”

  När professor Hans Rosling bekräftade att SD har haft rätt i alla år omyndigförklarades han omedelbart av twittervänstern. Den politiskt korrekte Totte Löfström på Nyheter 24 skriver:

  ”Vi hade fel. Han [Hans Rosling] är ingen kung. Han är bara som vilken naken kejsare som helst, som gömmer sig bakom siffror som om det vore det allting handlar om. Det är inte faktan Jimmie Åkesson rabblar som är fel – det är slutsatserna han drar som är det.”

  http://www.morpheusblogg.se/2015/10/10/pk-syntax-error/

  Gillad av 2 personer

 25. MartinA skriver:

  Även om jag oftast tycker olika från PE är jag mycket imponerad av bedriften att skriva en tänkvärd text om dagen. Och det är just det som ger DGS sin prägel och mycket dess relevans.

  Gillad av 5 personer

  • Moab skriver:

   Jag tror det är för att du gillar sanningen, skillnaden är att om Patrik är en pirats huggare så är du en katana som du slipat och slipat tills den är så skarp att den skär igenom allt, men pass på för perfektion är skört. Jag finner dock allt som oftast att du har rätt, men i mellanmänskliga förhållanden så kan det ibland vara bra att inte vara helt precis.

   Gillad av 2 personer

 26. Sven skriver:

  Politikerna och de olika partierna representerar helt riktigt inte medborgarnas och olika befolknings gruppers intressen längre (förutom gullandet med muslimer vars röster som grupp man gärna vill ha). Därför talar politiker heller inte om konkreta åtgärder för olika samhällsproblem som människor i vårt land upplever i sin vardag. Istället talar politiker helst om känslor hela tiden för att vinna sympati och röster för sin godhet.

  Gillad av 2 personer

 27. Åse skriver:

  Det kallas ”undanträngningseffekten”. Som om det vore ett naturfenomen, någonting oundvikligt som vi ska finna oss i. Egentligen en nationalekonomisk term, men i Sverige betyder det att invandrare tränger ut svenskar på bostadsmarknaden. Svenskar sätts på undantag i sitt eget land. Och det är absolut ingenting som vi ska finna oss i.
  Sverige, med 10 miljoner invånare, har nu fler personer i akut hemlöshet – drygt 5 900 – än England, med 55 miljoner invånare. Där är 4 751 personer hemlösa.
  https://juliacaesar.blog/2018/01/28/ett-folk-pa-undantag/

  Det är en kamp på ytterst olika villkor. Stefan Löfvens regering har redan beslutat (i den så kallade Anvisningslagen, 2016:38, den tvångslag som trädde i kraft den 1 mars 2016) att svenskar ska ställas åt sidan och att invandrare har garanterad rätt till bostad. Kommunerna är tvingade att ta emot ett visst antal migranter med beviljade uppehållstillstånd, även om de inte har några lediga bostäder att erbjuda. Kommunerna har inte rätt att säga nej eller överklaga.

  Svenskar är ett tålmodigt folk. Vi uthärdar mycket. Så gott som varje dag serverar politiker och myndigheter nya påbud för hur vi ska sättas på undantag i vårt eget land.
  När är det nog?

  Gillad av 3 personer

 28. Simon skriver:

  Men måste den vara så förljugen – den härskande politikerklassen? Det är dissonansen mellan högtidliga ord och på följande handling (eller brist därpå) som håller på att göra mig knäpp. ”Alla människors lika värde och likhet inför lagen” – jo tjenare. Somliga släpps in i landet och får tillgång till samhällsesurser för miljoner utan att samhället gör ens en rimlig ansträngning att fastställa deras ålder eller identitet. Andra kan se sig i stjärnorna efter bostäder, tandvård eller ens stöd från samhället när livet knakar. För somliga är man beredda att ändra grundlagarna för att stoppa deras möjligheter att framföra ogrundade påståenden som kan drabba någon. Andras ostyrkta påståenden hyllas som det bästa som hänt sedan franska upplysningen när de får folk avskedade och utstötta ur gemenskapen. Demokratin, yttrandefrihetet och det fria åsiktsutbytet hyllas ihärdigt samtidigt som man vidtar åtgärder för att minska möjligheten att yttra sådant majoriteten inte håller med om, eller byta åsikter med de demokratiskt valda företrädare som ventilerat liknande åsikter. Även om dessa åsikter stämmer både med folkflertalets och vad det egna partiet stod för för inte ens en generation sedan.

  ”All animals are equal…”
  Varifrån kommer denna oblyghet för dubbelspel och flera måttstockar? Djinghish, Pinoshet och Mussolini – kämpade de för att upprätthålla en glorifierad självbild? Att Sovjet gjorde det är ju bekant, genom Orwell t.ex. Men varför anses denna falsksång nödvändig? Kan man inte bara vara tydlig med vad ens maktutövning innebär?

  Gillad av 3 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   @ Simon: Alla makthavare måste ha något som motiverar deras makt, serverar en förklaring varför just DE är de mest lämpade att ha makten.

   Gårdagens enväldiga kungar ansågs tex. utsedda av Gud.

   Sovjetkommunismens välde föll samman när ingen längre trodde på ledarnas anspråk.

   Sveriges nuvarande makthavare försöker desperat hitta på nya trick som ska imponera på folket, såpass att folket inte bara spottar på dem eller beslutar att rulla dem i tjära och fjädrar.

   ”Nu ska Sverige bli en ”humanitär stormakt”! Titta nu! … Jamen NUU!! Är vi inte häftiga??!”

   Hur många ser ännu på den bedrövliga föreställningen med något annat än vrede och förakt?

   Gillad av 1 person

 29. Eva Danielsson skriver:

  Du har nog inte fel, Patrik. Tyvärr.
  Och i USA och Kanada verkar politikerväldet vara i klorna på postmoderna neomarxister precis som här. Om inte S vinner stort i höst kan vi vänta en ny form av DÖ. Med Ygeman väntande i kulisserna att ta över och Bjereld som ideolog.
  Maktdelningen från 1809 togs bort i den nya regeringsformen 1974 och därefter har det ju bara varit att ånga på för politikerna. De behöver inte ha folket bakom sig eller med sig. En semi-demokrati.
  Nu inskränker regeringen yttrandefriheten och tryckfriheten ytterligare om inte riksdagen stoppar det. Så då får den styrande klassen det ännu lite lugnare. Med trygga löner och pensioner.
  Tryggheten för medborgarna är inget som bekymrar politikerväldet. Så länge vi arbetar och betalar skatt och står för alla kostnader, ekonomiskt och socialt.
  Med källskatt kan vi inte strejka. Bara klaga. Och snart kanske inte det heller.

  Gillad av 1 person

 30. phnordin skriver:

  Karl Marx hade, om han levat, varit mycket nöjd med vad Sverige uppnått i fråga om kollektivisering och likriktning. Väl är att märka att den svenska modellen finansieras av en ständigt försvagad valuta och devalveringar som möjliggör att levnadsstandarden sänks lika för alla. Märker folket detta?

  Gillad av 1 person

 31. Sixten Johansson skriver:

  Patrik har rätt, men jag vill bygga ut bilden på medvetandesidan. Ekonomi och ideologi förklarar inte riktigt hur PK-ism, postmodernism och andra absurditeter kunde slå igenom så fullständigt efter millennieskiftet, inte bara i hela det politiska fältet, utan i hela samhället, även i förment rationella vetenskaper och delar av näringslivet.

  Min teori är att ett knippe psykologiska och halvt religiösa faktorer har genererat en svensk helhetsbild av tillvaron, en kollektiv verklighetstolkning som förstärkts av konsensusanda, kårdisciplin och mobbvälde. De stora berättelsernas tid sägs vara förbi, men det är inte sant. Jag tror att svenskarna i vår tid har skapat en unikt heltäckande mytologi, som griper in i alla livets faser och formar och styr tänkandet och handlandet.

  Ett slags nymytologiskt ödesdrama spelas dagligen. Vi dissidenter har en biroll: De Onda, de utstötta, som likt kören i ett grekiskt drama bara kan kommentera skeendet, inte påverka det. De tre viktiga entiteterna är De Förtryckta (offer), De Skyldiga (vita män, patriarkatet, Fadern, den västerländska civilisationen) och De Medierande (politiker, journalister, aktivister, jurister, VIK, pladderexperter, Sonen).

  De Medierande har besatt alla huvudroller. Allt kretsar kring dem. Med ordmagi väver, förstärker och värnar de en nymytologisk skuld-, offer- och godhetsverklighet. Hela denna uppblåsta symbiotiska skara, som svävar ovanför markverkligheten, består av psykoinfantila egoister utan ledaregenskaper.

  Gillad av 3 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Sixten: Exakt: PK-ismen fungerar verkligen som en kvasi-religiös sekt anser jag. En sekt där de har tilldelat sig själva, som river ner Sverige, de ”goda” rollerna. Motiveringen är, precis som när kommunisterna vill göra ”revolution”, att vårt nuvarande samhälle påstås vara ”dåligt”.

   Vi som anser att Sverige fungerade rätt bra före ”mångkulturen”, har däremot tilldelats rollen som ”onda”.

   Gillad av 1 person

 32. Rose-Marie Ahlström skriver:

  Jag kommer i år att rösta på den partiledare som likt Trump kommer att sätta sitt eget land i första rummet och se till att dess invånare respekteras, skyddas och omhändertas vid behov. Således ”SVERIGE FÖRST”

  Gillad av 2 personer

 33. Lars skriver:

  l
  Jag är min själ impad av föredraget. Märkligt när han betonar personifiering, hur vi tänker utifrån relationer i grupper, det är ju som jag funderat på hur våra abstrakta begrepp laddas med affekt som delvis kommer ur social motivation och hur hela tänkandet inklusive vad som pågår på universitet sker i teoretiska system som kännetecknas av organisation, uppgift, människa och teknik och därmed som andra organisationer kan beskrivas funktionellt som informationsbearbetande funktioner.

  Ta bort Dawson från hans roll i ett universitetssammanhang, hans föredrag och publik och skrivande och recensioner och han blir isolerad och producerar varken tankar eller litteratur! Jädrans fin sammanfattning han ger kring vad man vet idag och hur det måste påverka hur vi uppfattar världen omkring oss. Dock tror jag Darwinismen fortfarande i mycket är på metafysisk nivå. Även om slump och överlevnad av de grupper som stått emot eller anpassat sig troligen är helt korrekt så saknar jag en drivkraft för livets uppkomst och även för förändringen, jag tror inte riktigt på att det räcker att hänvisa till mutationer i den genetiska koden, man har ju tom konstaterat att den slås på eller av beroende på miljö och att man kan ärva miljöanpassning så något fattas, något som har med regelbundenhet och livet att göra och det i sig pekar inte på en Gud utan på att det är något fundamentalt vi inte vet och att det kan finnas så mycket mer i tillvaron, men kanske inte bör formuleras som historiska myter som vi ska tro på, men myterna har ju ett värde i sig, men bör betraktas som myter, tror jag.

  Gilla

 34. Lars skriver:

  Politiska system vinner legitimitet genom att tillhandahålla ett samhälle som kännetecknas av välfärd, av arbetstillfällen, lag och ordning. Det finns inget välfärdsindustriellt komplex. Dominerande krafter är det politiska systemet, det mediala och de ideologiproducerande., Ett ideologiskt system är det nyliberala ekonomiskt-politiska tänkandet. Det kännetecknar EU och det kännetecknar Nya Välfärden. Hur passar de öppna gränserna in i det?

  Gilla

  • A skriver:

   Du är kvar i det gamla Lars, de har fattat att det bara blir skit om de ger sig på pengarna direkt. Det lärde de sig med löntagarfonderna, det blev tvärnit. De fixar det ändå bakvägen. Byt kapitalistsvin mot allas lika värde. Invandringen? De behöver ett trasproletariat att ömma. Samt konkret så är det en potentiellt obegränsad röstresurs. De vill ha rösterna röst för röst, var så säker.

   Mvh A

   Gilla

 35. O.T skriver:

  2016 fanns det i Högsby kommun 4685 personer mellan 20 och 100 år. Det innebär att dessa skattebetalare betalar ca 20 000 kronor/år till att hålla igång ersättningen från enbart Migrationsverket.

  Om jag summerar de nämnda kostnaderna så blir den totala summan ca 137,5 miljoner kronor för att hålla igång invandringen under de första tre åren i Högsby kommun innan kostnaden går över helt och hållet på kommunens skattebetalare. Om jag jämför det med de beräknade skatteintäkterna på ca 218 miljoner kronor så utgör det ca 63 procent.

  Om Högsby kommun skulle finansiera hela invandringen själva skulle kommunen vara tvungen att höja kommunalskatten med 63 procent. Det vill säga från dagens 21,71 kronor till 35,40 kronor. En höjning med nästan 14 kronor. Till detta skall givetvis även landstingsskatten läggas på nästan 12 kronor.

  Totalt i kommunal o landstingsskatt ca 47 kronor per hundralapp!
  http://mobil.thoralf.bloggplatsen.se/

  Gilla

 36. Lars-Olof Svensson skriver:

  Koppla ihop det med postkolonialismen på våra lärosäten, Masoud Kamal, Paulina de los Reyes och Stefan Jonsson tex. Där Du kan snacka om en sysslolös men välbetald ny klass. Vad säger de? Bland annat detta, från världsförbättrarna på Nationella Sekretariatet för Genusforskning. Det konstiga är att den ligger på sekretariatets hemsida så de måste tycka att den är ok och något att visa upp. https://www.genus.se/media/ett-samtal-om-omedveten-kommunikation-teckensprakstolkad-version/

  Gilla

 37. Karl Oskar skriver:

  Antagligen är Sverige värst ansatt av dessa skruvade tankemönster. Verkar dock som att hela Västeuropa är infekterat. Även USA.
  Östeuropa tycks immunt. Hur kan det hänga ihop? Vad gör att Östeuropa kan stå emot?

  Gilla

 38. olle holmqvist skriver:

  OT:
  Skulle gärna delta i ”gilla-processen” men då måste man signa in och acceptera ”conditions”. jag är obenägen inför sådana ordmassor som man bara får huvudvärk av att läsa, och än värre försöka förstå. .
  ”VaultPress offers different levels of service. By signing up for a particular level of service, you agree to pay VaultPress the applicable subscription fees. Unless you notify us before the end of your subscription period that you no longer wish to run VaultPress, your subscription will renew automatically.2

  synd för funktionen är bra tänkt. men jag vill inte ha några subscriptions på sånt jag inte tycker jag behöver.

  Gilla

Lämna ett svar till Moab Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.