Om problemet med åldersbestämningar

Lennart Bengtsson

Sverige var det första land med statligt påbjuden folkbokföring. Redan i ett kyrkoordningsförslag av år 1608 yrkades det på dopanteckningar främst med hänvisning till deras religiösa betydelse. Västeråsbiskopen Johannes Rudbeckius var en föregångsman inom folkbokföringsområdet. I ett förslag från 1619 betonas vikten av vittnen till att barnet blivit ”sannfärdeligen” döpt. Och i fortsättningen heter det bland annat:

Huarföre wore godt emot Wederdöpare och andre suarmande Andar, att Pastor hadhe en Book förwaradt i Kyrkione, thervthinnan han anteknade hwardt och itt barn, som thet åhret blifuer döpt och huad måna och dagh thet skeer och Huilke som wore withe til theres Döpelse, effter som bruklighit haffuer warit i gamble tijder.

Den äldsta kända urkunden är en fogdeordning för Finland från år 1556, där det föreskrivs att fogdarna skall låta uppskriva hur mycket mantal som fanns i var by och gård, ”både mankön och kvinnkön, vart slag för sig, och huru åldriga de voro”. Två år efter den kungliga instruktionen, 1633, beslutade prästmötet i Linköping att ”ingen person, man eller kvinna, piga eller dräng, tages in i någon socken med mindre de har brev och gott kan ge besked vad och varför de är här”. Redan från medeltiden och fram till 1600-talet fanns det även en militär folkbokföring med bland annat utskrivningslängder där grunduppgifterna om befolkningen lämnades av prästerna.

En sådan noggrann folkbokföring var dock inte lika vanlig i andra länder och inte minst i delar av Asien och Afrika som knappast ens i vår tid har en tillförlitlig folkbokföring. Följande exempel från min egen bekantskapskrets får illustrera detta.

Min svärdotters mormor från Ghana, som gick bort 2015, påstod sig som femåring minnas the femte kriget om the “Golden Stool” mellan Ashantifolket och Storbritannien från våren 1900. Mormodern var därför efter bästa skattningar född någon gång i slutet på 1800-talet. Denna höga ålder stöddes också av det faktum att hennes äldste son i tredje äktenskapet (där det andra barnlösa äktenskapet varade i tio år) var 91 år gammal vid mormoderns frånfälle. Om födelsedatum hade noterats så hade mormodern kanske varit världens äldsta människa vid sitt frånfälle, men sannolikt med felgränser på minst fem år.

Ett annat exempel är en framstående meteorologisk kollega som sedan länge är amerikansk medborgare, men född i en by i Uttar Pradesh i Indien. Vid hans 70-årsdag anordnades en internationell konferens till hans ära med tidpunkten kunde bara bestämmas med en noggrannhet på cirka ett år och inte ens han själv visste om han var 69 eller kanske 71 vid den antagna födelsedagen.

Det är som bekant också stora problem att fastställa åldern på alla migranter som kommer till Sverige. Många svenskar är så vana vid sitt tiosiffriga folkbokföringsnummer att de kanske tror att det är så överallt i världen. Härtill kommer en strävan hos många migranter, inte minst uppmuntrade av dem som arrangerar migrantresorna, att chanserna förbättras i mottagningslandet om man kommer från ett krigförande land som Syrien och anger en lägsta möjlig ålder. Att klassificeras som barn, det vill säga i Sverige med en ålder under 18 år, är extra förmånligt och ökar väsentligt möjligheten att få uppehållstillstånd och kanske så småningom också medborgarskap med alla fördelar och möjligheter detta innebär. Av denna anledning är det vanligt att göra sig av med eventuella urkunder och framställa sig så ung och skyddslös som möjligt. Många ser det nog som en pragmatisk nödlögn.

Åldersbestämning av migranter till Europa har därför blivit en utmaning för många myndigheter eftersom det inte finns någon exakt metod att göra detta.

SvD beskrev den 20 januari i en artikel hur åldersbestämning görs i olika länder. De flesta förväntar sig kanske att EU i ett sådant fall skulle ha utformat generella förordningar som varje land sedan skulle kunna följa. Detta är emellertid ingalunda fallet utan allmänt råder det stora skillnader mellan olika länder. Genomgående, kanske med undantag av svenska myndigheter, ställer man sig tveksam till röntgenundersökningar. Speciellt är osäkerheten stor för individer mellan 16 och 18 år. Tyska läkarförbundet exempelvis avvisar åldersbestämning genom obligatoriska röntgenundersökningar. I Österrike kan man inte heller tvinga någon till röntgenundersökning som inte vill och i osäkra fall följer man principen ” in dubio pro minore” det vill säga bedömer till den unge sökandes förmån.

I Storbritannien anser man intervjuer bättre än medicinska undersökningar och brittiska läkarorganisationer bedömer de medicinska undersökningar som osäkra. I stället förlitar sig de brittiska myndigheterna till intervjuer med unga flyktingar. Det innebär att två socialarbetare i kommunen, där den unga flyktingen placerats, gör en intervju som bland annat handlar om livet i hemmet, familj och skolgång.

Åldersbestämning är i flera länder delegerad till kommunansvariga.
I de flesta fall förefaller migranterna ange en lägre ålder än vad som senare fastställts efter genomgången undersökning.

Genomgående förefaller problemen med åldersbestämningen ligga i intervall på några år och möjligheten att släppa igenom personer i 30-årsåldern som under 18, som ryktats ha förekommit i Sverige, verkar högst orimligt och är sannolikt en skröna. Ett sådant avgörande klarar helt säkert en enkel medicinsk undersökning eller en intelligent utfrågning. Att en 19-åring råkar bli en 18-åring eller en 17-åring en 16-åring eller omvänt är däremot säkert möjligt men knappast något problem vare sig för samhället eller individen.

Myndigheterna i Hamburg förefaller ha en utvecklat en pragmatisk procedur. Om migranterna inte är nöjda med åldersbestämningen måste migranterna själva bevisa motsatsen. Detta synes mig vara en utmärkt princip som jag tycker även svenska myndigheter skulle kunna anamma. Det skulle få till resultat att migranterna har anledning att behålla sina identitetshandlingar.

37 reaktioner på ”Om problemet med åldersbestämningar

 1. Göran Fredriksson skriver:

  18 års gräns för att betraktas som vuxen är ett svenskt påfund som inte behöver användas på immigranter med samma noggrannhet som för dem som omfattas av svensk folkbokföring. För inte så länge sedan var gränsen 21 år. Gräns för inköp av alkohol på Systemet är 20 år vilket visar både att det går att ha olika gränser i olika sammanhang och att den gränsen kan ändras.

  Välj därför en gräns som inte är exakt kopplad till verklig ålder som kanske ändå ingen vet vilken den är. Gränsen för en immigrant kan sättas efter en bedömning av om man uppträder som en vuxen eller efter t.ex. könsmognad som bör vara ganska lätt att konstatera.

  Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Att överhuvudtaget låta ålder ha relevans för lagstiftning är omöjligt i ett mångetniskt samhälle.
   Om någon som inte är del av mitt vi skadar en av oss så kräver jag vedergällning, oavsett vad. Mellan grupper kan endast finnas diplomati och krig.

   Gillad av 1 person

 2. Aha skriver:

  Varje beslut om ensamkommande är beslut i tvåmiljonsklassen antagande att den ensamkommande i snitt bor i två år som ensamkommande. Ca 65 000 ensamkommande har kommit sedan år 2004 enligt Migrationsverket.
  Ackumulerad kostnad blir då ofattbara 130 miljarder och det till ungdomar som klarat sig att ta sig från en kontinent till en annan. Jag menar att kostnaden för omhändertagandet kunde ha satts betydligt lägre.
  Det stora problemet är dock att de getts asyl på oklara grunder och på oklar ålder. Genom åren har detta framstått som en gigantisk bluff.

  Hur kan det vara möjligt att ett land och dess myndigheter satsar 130 miljarder på en sak som till stora delar är en bluff?
  Vad har riksrevisionsverket gjort? Den tredje statsmakten, media?
  Vad gäller media så har de spelat med och t.o.m. varit pådrivande. Ogenerade har de skrivit om ensamkommande som kommit från Iran, liktydigt med inga asylskäl, ogenerat har de skrivit om ensamkommande som söker asyl för att slippa militärtjänstgöring, inga asylskäl, ogenerat har de visat bilder på 25 – 30 åringar förebärande att de är under 18 år.

  260 000 fattigpensionärer hade för dessa pengar kunnat få 250 000 kr i tillskott under perioden 2004 – 2017.

  Gammelmedia ska nu upprätta faktakoll mot fejknyheter. De börjar med noll förtroende. Så måste domen bli då man medvetet och aktivistiskt varit pådrivande för att fejkade asylskäl har accepterats till en kostnad över hundra miljarder.

  Gillad av 9 personer

 3. Ulla L skriver:

  Den mångåriga perioden med ordning och reda i folkbokföringen är förbi. Nu är det öppenhet, globalisering, folkvandring och noll-koll som gäller. Det är det Nya Sverige, ett avskräckande exempel för andra länder.

  Gillad av 5 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Mogenhetstest borde vara krav för att få rösta. Då kommer några att få rösta kanske redan vid 15-års ålder medan andra aldrig kommer att få rösta. Görs testet öppet och ärligt kommer det att fungera. Inga 1 X 2 frågor utan kanske ett hundratal frågor.

    Gilla

  • cmmk10 skriver:

   ”Varför skulle de vilja behålla sina identitetshandlingar om dessa talar emot deras önskan att bedömas som barn?”

   Eller omvänt: varför göra sig av med identitetshandlingar om dessa talar för deras önskan att bedömas som barn?

   Saken är nog ganska enkel: de utan ID-handlingar är inte barn och/eller saknar asylskäl.

   Gillad av 1 person

 4. Hovs_hällar skriver:

  Lennart verkar angelägen att minimera det gigantiska problemet med ”ensamkommande flyktingbarn”, som i själva verket är vuxna — och nästan alltid män.

  I grunden är det svenska myndigheter som orsakat detta problem, genom att öppna en intressant möjlighet till att åka på en räkmacka in i det rika landet Sverige. Det vore konstigt om inte den möjligheten utnyttjades av människor från utfattiga länder, på jakt efter ett bekvämare liv.

  För oss svenska skattebetalare, som tvingas betala notan och som dessutom utsätts för dessa ”barns” kriminella beteenden, är detta däremot mycket obehagligt. Dessa ”barn” kostar gigantiska summor, det rör sig om tiotals miljarder kronor årligen, och skulle räcka till att betala HELA UNHCR:s kostnader för alla flyktingar i världen som de ansvarar för!

  Gällande Lennarts anekdotiska evidens rörande åldersosäkerheter, så påpekar jag att de gäller människor födda för länge sedan.
  Kort sagt, så förstår jag inte syftet med att idag publicera en artikel där denna helt skandalösa hantering, som dessutom är mycket skadlig för vårt samhälle, avfärdas så lättvindigt.

  Gillad av 5 personer

 5. Moab skriver:

  Det är inte skrönor. Du har ju missförstått helt vad som står på, din analys bygger på en bild av det Sverige som var när du lämnade moder Svea för många år sedan, förståeligt men icke desto mindre helt fel. Hur många ”ensamkommande” har du sett med egna ögon? De jag har observerat har varit 25-30 år gamla. De gymnasielever jag talade med var så klart helt säkra på att de i deras klass var långt äldre (och de var nästan aldrig där). Där de däremot alltid hänger är på gymmet där de glor på tjejer med tappade hakor, mer än en gång gick jag förbi och knäppte med fingrarna när de helt hämningslöst stirrade. Samma sjuka scener på badhuset här när de kvinnliga äldre HVB-hem skötarna nojsade med de vuxna männen i badet som uppenbarligen hellre glodde på yngre tjejer och hela tiden skulle sitta i bubbelbadet. Det hela är perverst så man skall akta sig mycket noga för att tala om skrönor, detta är MYCKET värre än vad personer vid sunda vätskor kan föreställa sig.

  Lennart verkar ha missförstått på ett helt fundamentalt plan, det är inte så att administrationen i dessa frågor söker att följa lagar och regler, utan man följer i allt vad som uppfattas som det högsta goda, dvs att så många som möjligt skall komma in i Sverige. Detta är överordnat allt annat, vem tror Lennart sitter och utför dessa utfrågningar? Det är ju migrantaktivister hela bunten, Inte ens de medicinska undersökningarna har gått att få till stånd pga att inga läkare har velat medverka så det verkar rimligt att många läkare obstruerar och feltolkar för alla är gripna av ett vansinne därmed högsta goda är att få in folk i Sverige. Administrationen av detta är kapad av aktivister.

  Gillad av 10 personer

 6. Gert B. skriver:

  Självklart ligger bevisbördan inte hos myndigheterna. Hur kan man inte veta sin ålder? Den faktan traderas. Jag vet hur gamla mina syskon är, hur gamla mina kusiner är och något så när hur gamla mina syskonbarn är. Utan att ha några anteckningar. Då bör nog personerna själva också ha koll på när de är födda. Nej, ordning och reda måste krävas.
  Den ordningen jag önskar är upphävd asylrätt för alla utom för våra grannländers medborgare.

  Gillad av 6 personer

 7. Marckus E. skriver:

  ”ingen person, man eller kvinna, piga eller dräng, tages in i någon socken med mindre de har brev och gott kan ge besked vad och varför de är här”

  Liknande rekommendationsbrev var mer eller mindre obligatoriskt på den engelska landsbygden nära nog fram till början av 50-talet. En i mitt tycke mycket god sedvänja, alla visste med andra ord med vem och vilka de hade med att göra.

  Gillad av 4 personer

 8. uppstigersolen skriver:

  Varför tar vi emot folk utan godkända handlingar. FN föreskriver att den som söker asyl ska vara behjälplig för att fastställa identitet, ålder och skyddsskäl. Kan de inte presentera ett enda hållbart dokument så är min slutsats att de ljuger om det mesta. Då gäller regeln, åk hem. Inga bidrag, inget boende ingenting ska gälla. Tänk er själva, ni åker på semester någonstans, pengarna tar slut och ni beger er till närmaste socialkontor och säger att ni vill söka asyl. När de frågar er vem ni är hittar ni på någon bra story. Tror ni att ni får inkvartering på juste boende och uppassning?

  Gillad av 3 personer

 9. BjörnS skriver:

  Står det inte i lagen att det är den asylsökande som måste göra sina uppgifter troliga? Då är det väl bara för myndigheterna att börja tillämpa lagen. Och media ska acceptera att lagen tillämpas. Inget av detta kommer att hända, ty sådan är den svenska rättsstaten.

  Gillad av 2 personer

 10. oppti skriver:

  Jag förstår inte varför man ens bryr sig om detta?
  Har vi en skyldighet att ta emot barn som kommer ensamma men ej vuxna ungdomar?
  Är det önskvärt att barn kommer själva?
  Bör vi uppmuntra barn att komma men ej unga vuxna?
  Det är vårt mottagande som skiljer sig och det är vi som specialbehandlar barn.
  Är vi tvingade till detta?

  Gillad av 4 personer

  • cmmk10 skriver:

   Enligt barnkonventionen torde det krävas att vi gör allt i vår makt för att återbörda ”barnet” till sina föräldrar”

   Ett svenskt barn som ”dök upp” i t ex Saudiarabien skulle nog bli hemskickat ASAP. Finns väl inga föräldrar som vill vara skilda från sina barn?

   Gilla

 11. Jaxel skriver:

  ”Myndigheterna i Hamburg förefaller ha en utvecklat en pragmatisk procedur. Om migranterna inte är nöjda med åldersbestämningen måste migranterna själva bevisa motsatsen.”

  Detta förhållningssätt är också helt i enlighet med svensk lagstiftning. Jag läste en utförlig dom från Migrationsöverdomstolen där framgick klart och tydligt att det var den asylsökande som hade skyldighet att styrka de uppgifter om ålder denne lämnade.

  I svensk massmedial debatt är det lätt att få intrycket att en rättssäker handläggning innebär att den sökandes påståenden skall accepteras så länge myndigheter och domstolar inte helt säkert kan motbevisa påståendena. Detta är alltså helt fel. Rättsosäkert var det däremot tidigare när Migrationsverket, i strid med lagstiftningen, tycks ha accepterat vilka påståenden som helst om ålder.

  De som (utan grund) idag klagar på att de medicinska åldersbestämningar innebär en bristande rättssäkerhet vill tydligen gå tillbaka till det gamla där den asylsökande,
  I strid mot lagstiftningen, gavs frihet fritt att ljuga så mycket vederbörande ville. En något märklig definition på rättssäkerhet.

  Gillad av 6 personer

 12. Hortensia skriver:

  Du borde läsa exceptionellt kunniga Merit Wagers blogg, Lennart, den är enormt innehålls- och lärorik.

  ”Åldern har ingen betydelse för själva asylprövningen, exakt samma regler vad gäller krav på asyl- eller skyddsskäl gäller för minderåriga som för vuxna. Den enda skillnaden är att om någon bevisligen är – eller efter åldersbedömning visar sig vara – under 18 år så kan den inte skickas tillbaka utan ett ordnat mottagande. Om personen då närmar sig myndighetsåldern (Migrationsverket gör individuella bedömningar) får personen ett tillstånd som gäller tills den blir myndig/vuxen enligt lag, varvid den ska återvända om den alltså inte befunnits ha asyl- eller skyddsskäl.”

  http://meritwager.nu/allmant/migrationsoverdomstolen-i-februari-2014-det-ar-den-asylsokande-som-har-att-gora-sannolikt-att-han-ar-minderarig/

  ”De två män som är misstänkta för sexuella övergrepp mot en pojke i Alvesta är betydligt äldre än vad de tidigare uppgett, enligt åklagaren.
  Vid en presskonferens på torsdagen meddelade åklagaren Emma Berge att de båda misstänkta är betydligt äldre än de 15 år som de tidigare påstått. En tandröntgen visar att den ene mannen är 18-19 år gammal och den andre mannens ålder är fortfarande okänd, han ska dock vara äldre än 18 år, menar åklagaren. Enligt sitt konto på Facebook ska han vara 45 år gammal. Där skriver han också att han arbetat som bilmekaniker i Dubai.”

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/misstankta-valdtaktsmannen-ljog-om-sin-alder

  Gillad av 2 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   Lennart Bengtsson skall tydligen vara expert på klimatet. Han kanske skall hålla sig till det ämnet? Nu har han gett sig in i ett ämne som han överhuvudtaget inte behärskar! Har DGS slut på seriösa skribenter? Detta inlägg drog ner trovärdigheten på både Bengtsson och DGS.
   De s k ensamkommande flyktingbarnen är det största bedrägeri som Sverige har utsatts för t o m större än bluffen om klimathotet. Det kommer att för lång tid utsätta oss för stora ekonomiska, sociala och kulturella skador.
   Det var Merit Wager som väckte mig i invandringsfrågan. Har Lennart Bengtsson överhuvudtaget läst det Merit Wager skriver?
   Bloggen Toklandet har har också skrivit mycket om de absurda åldersbluffarna.
   Bo Adolfsson, Hjo.
   Internflykting och dissident sedan 2009

   Gillad av 2 personer

   • Hortensia skriver:

    Ja, Bo, åldersbluffande (åt båda hållen, vi har tydligen många uppseendeväckande gamla ”nysvenskar” också) immigranter kostar oss skjortan – helt i onödan.

    Hoppas eminenta Merit Wager snart dyker upp här igen och att frispråkiga Julia Caesar, som öppnade mina ögon för invandringskatastrofen, kan få göra ett gästspel.

    Gillad av 3 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Hortensia — Bra skrivet — men myndigheterna följer inte ens sitt eget regelverk. Ex-vis har vi det nu aktuella fallet där makthavarna är på väg att låta en samling ”ensamkommande” få stanna i landet trots att de redan har beslut om utvisning mot sig — efter påtryckningar från asylaktivister, som nu verkar vara någon sorts inofficiell statsmakt här i landet.
   Vanvettet skruvas upp hela tiden.

   Gillad av 4 personer

   • Hortensia skriver:

    Tack, H-H. ”Vanvettet skruvas upp hela tiden.” Exakt så är det och ”gymnasieamnestin” är verkligen ett bedrövligt kapitel i den digra boken om Sveriges nedgång och fall. :/

    Gillad av 3 personer

 13. Svenne skriver:

  Problemet är väl egentligen inte om den eller den skall få asyl på grund av en viss ålder, utan det verkliga problemet är väl om vi överhuvudtaget har kapacitet att ta emot några fler ”nyanlända” och detta oavsett ålder.

  Gillad av 3 personer

 14. Anders skriver:

  Hela problemställningen är fel, för att inte säga pervers. Vi har ingen som helst anledning att ta emot människor från andra världsdelar, vare sig de är 10, 20 eller 30 år. Det behövs inga åldersbestämningar. Dessa människor ska över huvud taget inte komma in i landet, och har de ändå lyckats ta sig hit ska de resolut skickas tillbaka därifrån de kom.

  Gillad av 7 personer

 15. Fredrik Östman skriver:

  Det är ju en mycket slående information att folkbokföringen infördes uttryckligen som motmedel till kätteriet/anabaptismen/socialismen. Igor Sjafarevitj gör kopplingen mellan dagens socialism och dess föregångare i världshistorien mycket klar. Det handlar alltid om dessa ”svärmande andar”, och motmedlet är alltid sanningen, verkligheten, hederligheten. Med folkbokföringen slås sanningen, verkligheten, fast i skrift. Kätteriet är evigt. Vi måste ständigt hävda sanningen, vi måste ständigt hänga upp vår tids anabaptiser i burar på kyrktornen.
  http://www.robertlstephens.com/essays/shafarevich/001SocialistPhenomenon.html

  Gilla

Lämna ett svar till olle reimers Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.