Lord Acton igen

Patrik Engellau

Det finns en utbredd och lättbegriplig föreställning av innebörd att svenska politiker, eller i varje fall kvaliteten på deras beslut, skulle ha blivit sämre under de senaste årtiondena. Själv tror jag att det ligger till på det viset, men tro är tro och säger inte nödvändigtvis något säkert om sakförhållandena. Däremot så kan man nog på rent logiska grunder komma fram till att en försämring av politikens kvalitet varit att vänta under perioden.

Det typiska för det framgångsrika västerlandet, eller i varje fall ett av dess typiska drag, har varit att folk enat sig kring ett antal grundläggande värderingar och institutioner, till exempel att alla förväntas komma i tid till jobbet och att det ska vara val till riksdagen vart fjärde år och att partier som inte kommer upp till fyra procents röstandel inte får mandat i parlamentet. Poängen har varit själva enigheten. Enigheten har gjort att partier som förlorat valen fått bita ihop och tåla sig i stället för att övergå till gerillakrigföring. De har kunnat göra detta med relativt jämnmod eftersom de varit säkra på ett de nya intressen som kommit till makten inte avsett att på någon avgörande punkt kränka motståndarnas kärnintressen.

Bakom denna respektfullhet har legat maktbalans (plus, särskilt i Sveriges fall, en allmän motvilja mot konflikter). Arbetarklassen har fått låta bli att försöka krossa borgarklassen eftersom borgarklassen varit stark och vice versa. Maktbalansen har lett till att politiken stött och blött och kompromissat i stället för att varje intresse följt sina egna nycker när det någon gång eventuellt fått tillfälle. Förslaget om löntagarfonder var en sådan socialdemokratisk nyck som partiet gav upp när det svenska näringslivet satte ned foten. Maktbalansen tvingade verkligheten på politiken och satte stopp för de värsta dumheterna.

Under de senaste decennierna har maktbalansen i Sverige blivit upphävd. De politiska partierna representerade tidigare motstående intressen som var tillräckligt starka för att tvinga partierna till kompromisser. Men dagens politiska partier är en annan sorts djur. De representerar i stort sett bara de politiker som bemannar dem. Och eftersom alla politikers levnadssituation och därmed objektiva intressen är ungefär desamma blir det ingen skillnad på partierna. Tillsammans representerar de bara det nya maktcentrum som blivit dominerande, nämligen det egna politikerväldet.

Utanför politikerväldet står bara ett antal svaga ”särintressen” som politikerväldet inte behöver bry sig så mycket om. Den första framstående politiker som förbehållslöst gav uttryck för detta ganska nya förhållande var Fredrik Reinfeldt som avfärdade såväl försvaret som näringslivet som just ”särintressen”. Reinfeldt hade naturligtvis rätt. Gamla tiders starka borgar- och kapitalistklass, som socialdemokratiska politiker inte vågat utmana, hade faktiskt, genom politikerväldets uppstigande, reducerats till ett relativt maktlöst särintresse bland alla andra, villaägarna till exempel. Villaägare som företagsägare. Försvaret var ett annat. Andra tidigare betydelsefulla makthavare som förlorat i betydelse är exempelvis universitetslärarna och läkarkåren.

(Stefan Löfven kom efteråt, lite fjäskigt överslätande, och hävdade att näringslivet inte alls var något särintresse utan tvärtom ett ”allmänintresse”. Men det ändrade inte fakta. Reinfeldt hade rätt. Det visade sig inte minst i höstas när ordföranden i Svenskt Näringsliv, Leif Östling, fick sparken efter att ha ifrågasatt politikerväldets fögderi genom frågan vad han fick för sina skattepengar.)

Politikerväldet har med tiden skaffat sig näst intill absolut makt. Som Lord Acton framhöll så korrumperar absolut makt absolut. Det är den korruptionen, tror jag, som vi ser när vi anar att de politiska besluten försämrats. Partierna kan nu styra efter egna infall och nycker utan att riskera åthutningar av utomstående intressen, till exempel just näringslivet eller till och med LO. Det avgörande för besluten blir inte längre vad som passar viktiga medborgarintressen, utan det handlar om vad partierna råkar ha fått för sig.

Vad som helst kan hända och varför det händer är för det mesta dunkelt. Varför lät till exempel alliansregeringen miljöpartiet styra invandringspolitiken genom migrationsöverenskommelsen 2011? Det förelåg inga krav från medborgarna i den riktningen, utan det hade enbart med politikerväldets egna existensvillkor att göra. Regeringen ville knäcka ryggen på sverigedemokraterna.

Varför var det så viktigt att kväsa sverigedemokraterna? Det kan man bara spekulera om, men lite ledning får man om man studerar hur privata oligopol beter sig. Oligopol är monopol som delas mellan ett mycket litet antal företag (motsvarande sjuklöverpartierna). Det typiska är att oligopolföretag i en bransch ägnar sig åt exempelvis prisöverenskommelser – vilket naturligtvis är olagligt – för att maximera den gemensamma nyttan på kundernas bekostnad. Det är också typiskt att sådana karteller med vildsint kraft motarbetar konkurrenter som försöker ta sig in i branschen. EU-kommissionen ägnar avsevärd kraft åt att bekämpa sådana beteenden i privata oligopol. (Fast jag har inte tänkt igenom i vilken utsträckning den privata marknaden när det gäller straffbarhet kan anses jämförbar med politiken.)

Ja, det är nog sant att politiken blivit sämre. Det beror på att politikerna gemensamt fått så mycket makt att de inte behöver bry sig om så mycket annat än den egna kartellen.

88 reaktioner på ”Lord Acton igen

 1. Bo Svensson skriver:

  Demokratin är ju inte genomtänkt. – Det är ju övertydligt i länder, där nu den högpresterande eliten hamnat i minoritet och de slöa och lågpresterande stjäler oförtjänt självkänsla och vinning kraft av sin majoritet istället genom flit och kompetens. – I alla länder förresten där de mest osökta skiljelinjerna handlar om etnisk tillhörighet.

  Fundamentet i en konstitution för ett demokratiskt land skall vara direkt makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning på skattefinansierade ändamål, så att man då kan gynna deras intressen som man känner samhörighet med.

  Det skall inte finnas någon central makt för godtyckligt spenderande.

  Gillad av 3 personer

  • Bo Svensson skriver:

   ”istället för genom flit och kompetens” skall det stå.

   Poängen med demokrati är individers makt över sin ekonomi och sina angelägenheter och denna makt är oförenlig med att den samtidigt finns hos centrala organ: Demokrati förverkligas genom minimering av utrymmet för central maktutövning. – De folkvalda skall fokusera på rättsordningens perfektion.

   Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Och detta är inget ställningstagande för lågt skattetryck. Det är en annan fråga. – Alltså hur stor andel av vår samlade möda och strävande som skall ägnas privata angelägenheter respektiv ägnas den större gemenskap som man räknar sig till.

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Med de verktyg jag visat på, skulle problemet Jugoslavien kunnat få en fredlig upplösning.

   Det finns inte och har aldrig funnits någon annan lösning på hur man ordnar folkens självbestämmande där folken lever blandade om varandra.

   Gilla

 2. Erling skriver:

  Javisst är det sant, därom vittnar den omvärld som nu är vår. Det är ingen tro, det är enbart nakna kalla fakta.

  All verkan har sin orsak. Lagen om sådd och skörd är odiskutabel!!

  Gillad av 1 person

 3. MartinA skriver:

  Reinfeldt var inte imbicill, naturligtvis visste han att uppgörelsen med MP skulle ge mer stöd till SD. Snarare så sa hans handledare i USA till honom att snabba på invandringen innan en stark opinion hade hunnit formas.

  Gillad av 6 personer

  • ,USX_ skriver:

   ”Reinfeldt var inte imbecill, naturligtvis visste han att uppgörelsen med MP skulle ge mer stöd till SD.”

   Det Reinfeldt gjorde 2011 var att uppfylla ett tydligt och klart vallöfte. Han hade om och om igen under ett års tid innan valet 2010 förklarat att om Alliansen inte fick majoritet, skulle de söka samarbete med MP.

   Vidare fanns det inga skäl för Reinfeldt att tro att SD skulle vinna på detta. Alliansen hade redan en lång historia av uppgörelser med MP angående migrationspolitiken. Den man slöt 2008 angående ”arbetskraftsinvandring” var minst lika tokig som den 2011. På kort sikt hade han också helt rätt. Uppgörelsen 2011 gav inga meningsfulla effekter i opinionen. SD började dra först ungefär ett är senare.

   Slutligen bör man vara medveten om att uppgörelsen 2011 inte hade någon effekt vad gäller antalet asylanter. Sveriges andel av asylsökande till EU var i princip samma före och efter. Den verkliga förändringen i immigrationspolitiken kom tidigare och det året med högst andel asylansökande för Sverige var 2007. Det året fanns det bara ett land i världen, USA, som tog emot fler ansökningar än Sverige.

   Utlandssvensk

   Gilla

   • MartinA skriver:

    När jag röstade på M 2006 så trodde jag att de skulle ta tag i invandringsvansinnet. 2010 när jag därför att jag är en durkdriven informationsnarkoman och älskar att argumentera hade fattat vad de höll på med så trodde alla i min omgivning fortfarande att M stod för strängare invandringspolitik.

    Gillad av 1 person

   • ..USX skriver:

    @ Martin A,

    Jo, jag är smärtsamt medveten om vad M väljarna trodde 2006 och 2010. Alla får väl fundera på sin egen roll i den utveckling vi ser, men vad gäller uppgörelsen 2011 förefaller det vara mycket mytbildning, vilket jag ogillar. Om vi ska komma någon vart, måste vi börja med att erkänna verkligheten.

    Utlandssvensk

    Gillad av 1 person

  • Lassekniven skriver:

   Rätt, Reinfedt är en slug och hal fan, helt osentimentalt har han förrått vårt land. Skall han få komma undan med det? Kanske en uppställning inför en granskningskommission?
   De andra sandlådepolitikerna imponerar ju inte med hög intelligens och stort intellekt. Det är faktiskt skrämmande att vi har sådana ledare.
   Men vad gör vi för att rätta till tillståndet i landet? Hur skall vi lösa det hela när Nisse i Hökarängen inte förstår det djupa allvaret i den politiska situationen. Så som jag ser det är det en fråga om en vidsträckt informationskampanj gentemot det ljugande MSM. Hur löser vi detta?
   Bjuda Nisse H på korv som poliserna gör med invandrargangstrarna? Detta är patetiskt, packet skrattar ju ihjäl sig.
   Vid nästa riot i NO-GO-zonerna borde man sätta in några jaägarkompier utan eldvapen. Muskler, batonger och stridsvana räcker mer än väl för att packa ihop stenkastande och bilbrännande gangstrar, och sedan helst utvisning.
   Jag läste för övrigt någonstans att Danmark kan komma införa en ny lag där det blir möjligt att dra in ett erhållet medborgarskap. I Sverige går det bara under krigstillstånd, men är det inte det som egentligen gäller. De har förklarat krig mot Oss. Tvåhundratusen illegala vapen lär finnas i landet. Nu ger man amnesti. Hur många vapen kommer att lämas in? Fyrtio stycken?

   Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    Ekonomin havererar, det blir mindre kul att bo här, migrationsströmmarna vänder.
    Och nej, vi ska inte hålla ordning i utlänningarnas områden. Det är den där gamla svenska sjukan att ta helhetsansvar, alla ska med tänket. Vi ska bygga på vår lojalitet och solidaritet till andra svenskar och till nordeuropeer. Och finna sätt att försvara våra områden, våra kvinnor, vår egendom, våra liv och vår säkerhet.

    Gillad av 2 personer

   • ..USX skriver:

    ”Och nej, vi ska inte hålla ordning i utlänningarnas områden.”

    Instämmer! Det är totalt meningslöst att ens försöka. Empirin är helt förkrossande entydig, det är omöjligt att hålla ordning på MENA populationer med västerländska metoder. Det inkluderar militär.

    Det som fungerar är segregering.

    Gilla

   • ..USX skriver:

    ”Rätt, Reinfedt är en slug och hal fan, helt osentimentalt har han förrått vårt land.”

    Han ser inte sig själv som etnisk svensk och förefaller ha hatat oss hela sitt liv.

    ”Skall han få komma undan med det?”

    Vi får väl se…..

    Gilla

 4. Palle skriver:

  Patrik: en mycket klarsynt beskrivning av vår rikspolitiska verklighet.
  Vad man kan hoppas på är att allt fler medborgare börjar känna allt mer avsmak inför detta motbjudande skådespel – särskilt när den självupplevda verkligheten allt tydligare talar ett annat språk än vad politikerna målar upp. När de verkligen erkänner problemen (då dessa blivit övertydliga och strategin med att förneka deras existens inte längre fungerar), såsom den ökade gängbrottsligheten nu senast i partiledardebatten, då är de inte särskilt intresserade av att närmare gå in på sina egna felbeslut och försummelser, som lett fram till den nuvarande katastrofala situationen. De gånger de berör det egna ansvaret, går de oftast förbi detta i en bisats, och förväntar sig klämkäckt att förtjäna väljarnas förtroende för en ny politik, som de för inte så länge sedan fördömde i starkast möjliga ordalag.
  Om väljarna till slut reagerar mot detta beteende, skulle vi kunna se liknande reaktioner som i Storbrittanien (Brexit-omröstningen), valet av Trump i USA, valen i Frankrike, Holland, Norge, Tjeckien och Österrike – där antietablissemangspartier gjorde tydliga framsteg och skakade om i den politiska ankdammen. Tyskland inte att förglömma, Frau Merkel kämpar ju fortfarande med att försöka sy ihop en regering där. Mycket slående i ett europeiskt perspektiv har med något undantag varit nedgången för socialistiska partier i allmänna val.
  På detta tema kan jag rekommendera inlägget ”De oskyldiga politikerna” på följande blog:
  http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.se/

  Gillad av 3 personer

 5. kvellulvblog skriver:

  Detta är den demokratur som Vilhelm Moberg redan beskrev på 60-talet. Den västerländska demokratins sårbara häl, som nu skadats i Sverige, och en del andra länder. Att råda bot på detta är svårt. Att rösta är meningslöst när alla partier har samma prioritet: Att göra det som är bra för politiker. Att bilda ”ett nytt parti” är likadels meningslöst. Det parti som tar sig igenom ekluten, blir snabbt likadant som de andra. Granskande journalistik tycks effektlös. Annars hade vi knappast haft vår utrikesminister eller justitieminister kvar i den regering vi har idag. Att inte rösta alls, är bra för det egna samvetet, men blir bara effektivt om ”alla” avstår. Att sluta betala mer skatt än vad samhället behöver, är förstås det bästa. Överskatten är det som möjliggjort det politikervälde vi har idag. Men vilken politiker sågar av den gren han sitter på?

  Gillad av 1 person

  • kvellulvblog skriver:

   När politikerna inte gör annat än ordnar upp det för sig själva, kan det, som i Tyskland 1933, öppna för en enpartistat med ”karismatisk” ledare. I Sverige, skulle det föstås bli av typ Hugo Chaves. Även om man måste gardera sig för alla högt uppsatta politiker som aviserar sig som feminister. Då har de dessutom redan en minoritet att skylla allt elände på, den vita, nettoskattebetalande mannen.

   Gillad av 1 person

 6. Samuel af Ugglas skriver:

  Nog drog väl socialisterna en riktig nitlott när Löfven framhävde sina sympatier med att använda militären mot det civila Sverige. Bra jobbat Jimmy!

  Gilla

 7. JL skriver:

  Något i still med med nedanstående i vårt fosterland som inte varit i krig (och enats mot en extern fiende) under någon levandes livstid?

  1. Goda tider ger makt åt svaga män
  2. Svaga män skapar dåliga tider
  3. Dåliga tider ger makt åt starka män
  4. Starka män skapar goda tider

  Vi är förhoppningsvis någonstans mellan 2 och 3, men det är för mig inte solklart vilka de starka männen (eller kvinnorna) är. Jimmy? Tino? Ganman? Janne Josefsson? Hanif Bali? Thomas Gur? Ann Heberlein? Sara Mohammed? Soheila Fors?

  Lite tröst att det finns några sanningssägare hur som helst.

  Gillad av 3 personer

 8. Moab skriver:

  Jag tycker att denna poäng, repekt för förloraren är helt central, och här kan man anknyta till dagens andra inlägg av Jan-Olof Sandgren för jag tycker Det illustrerar väl vad det handlar om: vi har två grundläggande politiska strömningar i västvärlden, en som är ödmjuk inför verkligheten, som inser att man inte vet allt, att man inte kan förutse alla konsekvenser av ens beslut och att man måste betrakta utfallet noga. Denna strömning har i modern tid representerats av Reagan och Thatcher och, hoppas jag, Trump. Mot denna så står en annan politisk strömning som vuxit i styrka och blivit helt dominerande, den vänsterliberala pk-istiska som helt saknar ödmjukhet. Man erkänner inte att man inte vet allt, ideérna och utopierna får styra. Eftersom man inte tar höjd för att man kan ha fel utan i allt följer sin utopi så försvinner också respekten för motståndaren och någonstans insåg det som var högern att man lika gärna kunde alliera sig med vänstern, detta blommade fullt ut i Sverige med Reinfeldt och det var på väg att ske i USA, därav den stora chocken över Trump som bröt detta mönster.

  Det är inte helt uppenbart hur Reinfeldts logik var, eftersom SD har vuxit baserat på hans beslut att liera sig med miljöpartiet men svaret ligger nog i Patriks inlägg, det var viktigare att bilda en kartell än att SD fick lite fler röster, för 87% myror är fler än 13% elefanter i porslinsbutiken, DÖ var en alldeles självklar följd av detta och att vi kommer att se någon form av samarbete inom 7-klövern som utestänger SD ser jag som givet efter valet 2018. Detta är de enda dynamiken som betyder något, jag tror därför att det är ett misstag att fokusera på sakfrågorna, det är bara rökridåer, det ENDA som kan producera en ändring är förlorade stolar i kammaren för 7-klövern. Endast rädsla för att kartellen mister sina fördelar kan få dem att byta lag. Jag tror att valet av Ulf Kristersson gjordes för att lura M-väljare att de inte nu är stödröster till en kartell.

  Gillad av 10 personer

  • Johan skriver:

   Instämmer i allt. Valet 2018 blir inte något trendbrott i inflytande över politiken. 7-klöverpartiet kommer skapa de allianser som krävs för att kunna fortsätta projektet. Och kommer försöka mainstreama infoflödet.

   Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Hurdan var Reinfeldts logik? Ser man på vad han skrev i sin bok och vad han och Borg sa under tiden i ungdomsförbundet och stöddes senare av Kristersson, så är det demontering av välfärdsstaten han var ute efter med användning av hög invandring, som ger för stora påfrestningar.

   Du får gärna ta mig ur denna tes, som är oerhörd i sina konsekvenser och i synen på högern, kom inte dragande med Thatcher och Reagan, som representerade en reaktion på välfärdsstaten, men i Thatchers fall ett alltför starkt fack.

   Om du tror neo konservativa i USA är en lösning för svensk del tror jag du ska ompröva. Hur hade du tänkt dig att vinna opinion för det i Sverige? Det är ju bara att skjuta sig i foten och reducera kritiken till nonsens. Se och lär av SD som identifierat att det är i mitten och i försvara av välfärdsstaten man vinner stöd i opinionen.

   Gillad av 2 personer

   • Moab skriver:

    Jag har inte så bra koll på neokonservativa krafter, jag följde John Bolton ett tag, det är allt. Jag nämner väl inte dessa krafter? Jag försöker så gott det går att inte röra mig med termer som neokonservativ och libertarian och så vidare för jag förstår knappt vad de betyder. Jag försöker hitta meningen under men det kräver många ord för en amatör. Du har säker rätt om SD, men vad som är rätt är inte alltid opportunt. När jag lyssnar på Reagan och Thatcher (och jag har precis upptäckt Coolidge) så håller jag med om mycket, jag var inte så gammal när de hade makten och det enda jag minns det är smutskastningen i svensk media (bonzo), precis som med Trump nu.

    Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Reagan och Thatcher är förgrundsgestalter för de konservativa. Sedan åtminstone 80-tal har jag konstaterat att jag många gånger hållit med t.ex. moderaterna i olika frågor, men aldrig köpt helheten eller politiken i de tunga frågorna (särskilt välfärdsekonomiska och den blinda tron på individuella drivkrafter och marknaden). Så är det ju även med socialdemokratin för min del (och det är bara att beklaga att inte Lucia beslutet 1989 fått genomsyra rörelsens position i invandringsfrågan och inte försöket med löntagarfonder i de styrformer man såg framför sig, men det är ju borta nu). När man ska välja mellan partierna så får det ju bli en kompromiss. Idag är det som jag ser det invandringspolitiken som är väsentligast och genom dess påverkan på välfärden och samhällsekonomin på längre sikt den klart viktigaste.

    Förövrigt är ju samhällsekonomi och geopolitik så komplext så man måste nästan börja med att inse hur litet man vet och utgå från det, men ändå försöka förstå och resonera. Ur den aspekten är jag ”konservativ” i mening att man bör vara försiktig i förändringsförslag och genomförande för att kunna hantera avvikelser och backa och helst börja i liten skala. Jag känner inget behov att förhålla mig till det via någon ism, men naturligtvis måste man ta till sig t.ex. någon ekonomisk skola i sina grunddrag för att ha möjlighet förstå något.

    Men jag tänker, jag blir lite undrande över din bakgrund, du säger du är naturvetare, fysiker, har jobbat på många håll i världen och även på börsgolv och då faller det sig naturligt tro du läst ekonomi med, så jag tror du har kapacitet att precisera dina resonemang på dessa områden. Jag är inte professionell och för övrigt är ju inte heller professionerna eniga i hur världen ser ut utan det är någon slags diskurs som böljar fram och åter ungefär som de här sidorna, men det har mycket stor betydelse för att förstå vad som händer. Ekonomisk i bred bemärkelse driver mycket av samhället.

    Jag gillar hursomhelst att de här sidorna inspirerar en att fundera och man kan försöka formulera sin syn på hur världen hänger samman fråga för fråga, preliminära slutsatser man kanske sedan omformulerar. Texterna här ska ju vara anonyma och självbärande dvs tanken som den uttrycks i sig är det väsentliga, inte positionen i samhället.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Neokonservativ betecknar högerflanken i demokratiska partiet som under och efter Reagan vandrade över gränsen och blev vänsterflanken i det republikanska. Det betyder för ingen del att Reagan var något så osmakligt, inte alls. Reagan representerar, precis som Thatcher, den rent konservativa ådran i politiken, Edmund Burkes lära.

    MOAB har rätt.

    Reagan var substitut för Goldwater, som i sin tur var efterföljare till Taft. Resten av det republikanska partiet är inte alls konservativt. Thatcher följde på Powell och Churchill. Resten av det konservativa partiet är inte särskilt konservativt, och sedan Thatcher fick sparken är de ju helt bort i natten vilse i pannkakan. Många konservativa, ledda av Farage, gick ur och bildade eget.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Ja kanske du ska visa respekt du med och resonera lite mer stringent med tanke på din egen bakgrund och dina läsare?

    Gilla

   • Lars skriver:

    Är du ironisk MOAB? Du har kanske varit så länge utomlands att du inte följt med i utvecklingen i Sverige, att det inte går att vara ironisk, vilket bygger på att man har en gemensam världsbild, eftersom det är så mycket nonsens som skrivs på fullt allvar, men nästan bara kan uppfattas som ironiskt? Jag har funderat på hur man kan skriva för att undvika detta med nonsens och har väl knappast kommit på hur, men väljer att skriva stycken som är avgränsade inom sitt ämne och logiskt sammanhållna. Om jag exempelvis skulle skriva om Thatcher och Reagan så skriver jag inte nonsens om att ”de var ” utan försöker skriva vad deras politik hade för inverkan på det ämne jag diskuterar. Jag kan inte säga att jag lyckas. Jag tror i alla fall att det leder fel att skriva som om alla på dessa sidor hade en gemensam uppfattning om verkligheten för de har de inte.

    Gilla

   • Moab skriver:

    Nej det är uppenbart. Det är många här som varit vänster och som försöker rädda vad som räddas kan av sin heder, genom det sedvanliga hyckleriet. Mitt vi kan man kanske bara förstå om man följer bloggen ett tag. Jag är sällan ironisk. Du verkar inte hålla med om min världsbild men försök slå ner på något specifikt så kan jag bemöta det om jag kan. Det finns ju en möjlighet att jag har fel..

    Gilla

   • Moab skriver:

    Sedan dessa uppmaningar om stringens.. jag har min stil och du din, jag kan sällan följa dina resonemang heller, men du verkar ha lätt för att uppmana andra att vara mer som du är, är det så att du är vänster?

    Gilla

   • Lars skriver:

    https://en.wikipedia.org/wiki/Neoconservatism

    Moab,. du försöker hela tiden blanda bort korten i vad du skriver och ungefär som man beskyller kvinnor spela på känslomässiga argument. Om du är den du säger dig vara så har du inga som helst problem att följa vad jag skriver eller förstå.

    Jag har följt dig och det är inte din världsbild som ger en förklaring av tillståndet i världen. Du för fram dina amerikanska hjältar Reagan och liknande och när du ifrågasätts så vet du plötsligt inte vad du menar och sedan är det någon annans fel, nu mitt. Projicering kallas det.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Vem är Viktor David Hansen? En av de mest kända neo-konservativa akademikerna i USA.

    Är jag vänster, som Moab frågade? I förhållande till USA och EU och Ryssland är jag svensk och ser världen utifrån svenskt perspektiv, ett litet land som måste navigera på ett rimligt sätt i en värld vi inte kan kontrollera. Ett litet land, geografiskt spridd befolkning, med starkt utrikeshandelsberoende och behov av ett starkt sammanhållet samhälle och utbyggda välfärdsystem i en riskfylld värld.

    Gilla

   • Lars skriver:

    ”Hanson is a registered member of the Democratic Party, but he is also a traditional conservative who voted for George W. Bush in the 2000 and 2004 elections.[16]
    He has been described as a neoconservative by some commentators, for his support of maintaining U.S. troops to rebuild society after successful military interventions,[17][18] and has stated, ”I came to support neocon approaches first in the wars against the Taliban and Saddam, largely because I saw little alternative.”[19] In 2005, Hanson wrote of why he did not find the Democratic Party populist or reflective of its prior concerns: ”The Democratic Party reminds me of the Republicans circa 1965 or so—impotent, shrill, no ideas, conspiratorial, reactive, out-of-touch with most Americans, isolationist, and full of embarrassing spokesmen.”

    https://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Davis_Hanson

    Gilla

 9. Jaxel skriver:

  Det är en cynisk syn på dagens svenska politik som kommer till uttryck i krönikan. Jag tror den är motiverad.

  Enligt decemberöverenskommelsen skall den statsministerkandidat som samlar stöd från den största tänkbara partikonstellationen släppas fram. För att detta skall uppfyllas för Stefan Löfvens del krävs att han har stöd från vänsterpartiet

  DÖ är visserligen uppsagd, men lever i praktiken kvar.

  För att alliansen inte skall fälla regering eller dess budget så behöver Stefan Löfven alltså kunna räkna in vänsterpartiet i sitt parlamentariska stöd. Det är alltså alliansen som, för att inte fälla honom, tvingar Löfven att förhandla med vänsterpartiet. Man tvingar Löfven att ge vänsterpartiet inflytande över regeringens politik. Att föra en politik som går längre åt vänster än den Löfven skulle föra om han fick bestämma helt själv. Man tvingar alltså regeringens politik i en riktning som man själva ogillar.

  Senast igår hörde jag public service TV diskutera regeringens förslag om vinstbegränsningar för offentligt finansierad vård och omsorg. Vad gäller just detta förslag konstaterades att det hade mycket små möjligheter att passera riksdagen, men att regeringen ändå skulle lägga fram det för att tillfredsställa vänsterpartiet och därmed räkna på dess stöd för regeringen.

  Det är svårt att förstå att det bisarra faktumet att alliansen tvingar Löfvens politik åt vänster inte diskuteras mer i debatten. Överenskommelsen kring maktinnehavet är alltså för alliansen viktigare än politikens innehåll. Det är svårt att inte bli cynisk.

  Gillad av 3 personer

 10. Hortensia skriver:

  Tack, Patrik, det är lätt att instämma i dina, som vanligt, skarpsinniga iakttagelser av moraset i det svenska, politiska landskapet, som Sjuklövern lägger så mycket av sin tid och av allas våra pengar på att akta för Sverigedemokraternas spadar och färdiga planer för nödvändig utdikning.

  Merit Wager, som också skämmer bort sina läsare med kloka och välformulerade tankar om nationens tillstånd, beskrev mycket träffande onsdagens partiledarnonsensdebatt och bifogade några rader av Johan Westerholm… som väl snart måste ha fått nog av Socialdemokraterna?

  http://meritwager.nu/allmant/blandade-tankar-efter-partiledardebatten-den-17-januari-2018/

  Gillad av 2 personer

 11. Moab skriver:

  En observation är också att pengar och makt korrumperar, detta vet alla men hur många har sett det på nära håll? En av de goda sakerna med en klassisk överklass när den var som bäst var att den försökte bevara kunskapen om HUR man är överklass, med klass.. När nu den nya politiken och ekonomin gör att nästan vem som helst kan tillhöra en ekonomisk och politisk elit så får vi en massa folk på toppen som inte kan hantera det. Jag har personligen inte sett politiker stiga till väders annat än någon småkomisk figur i kommunen som jag stöter ihop med på gymmet, men redan på denna nivå kan det märkas, en medioker människa som stigit för högt till väders. Där jag verkligen observerat detta fenomen det är på tradinggolven i London, där folk kunde tjäna flera miljoner pund om året, en intäkt på 100-300tusen SEK, om dagen. Dessa människor är duktiga affärsmän i sin lilla sfär men då de tjänar en faktor 100 mer än andra som sitter bredvid, så blir det nästan alltid så att egot sväller upp, man tror att man är 100 gånger bättre, man är inte som andra. En bra grönsaks eller bilhandlare. Samma mekanism gissar jag är i spel vad gäller politiken, när man ser hur usla de är, hur outbildade och utan insikter och ideér de är, och hur katastrofalt utfallet av deras beslut är, trots allt detta, alla dessa tillkortakommanden så verkar de allihop besitta ett gigantiskt självförtroende, ett självförtroende som kommer sig endast av tillfälligheterna som lett till att de befinner sig där de befinner sig, deras enda förmåga är att armbåga sig fram och följa strömmen. Sen tar de beslut om klimat och migration, försvar och EU och NATO som de inte har någon kapacitet alls att analysera själva. Ett skrämmande apspel.

  Gillad av 9 personer

 12. Nils Nilsson skriver:

  Jag skulle vilja tillägga att politikerna skulle aldrig ha lyckats tillskansa sig denna absoluta makt om den tredje statsmakten inte hade gjort gemensam sak, med just politikerna. Balansen tidigare mellan olika maktcentra var beroende av god journalistik och ett upplyst folk – dagens situation är ett oinformerat (och till stora delar obildat) folk samt en mediabransch, som har blivet, just det, bara ett särintresse bland många andra utan makt.

  Gillad av 8 personer

 13. uppstigersolen skriver:

  Om svenska folket vill så kan vi ändra allt i september. Men om svenska folket är särdeles förtjusta i inbrott, rån, mord, våldtäkter och annat spännande så kommer vi får mer av det. Allt åt alla är väl socialisternas paroll. Varför ska bara vissa bli rånade? Kan inte alla bli det?

  Gillad av 6 personer

 14. magnusrosensparr skriver:

  ”Det finns en utbredd och lättbegriplig föreställning av innebörd att svenska politiker, eller i varje fall kvaliteten på deras beslut, skulle ha blivit sämre under de senaste årtiondena.”

  Det är ingen tvekan om att de flesta, som varit med och kunnat studera detta under perioden 1969-2018, nog håller med om det. Något färre har väl brytt sig om att studera själva politikerna, men min tes är att det har skett en enorm kvalitetsförsämring under denna tid. Med kvalitetsförsämring menar jag såväl själsliga egenskaper (ärlighet, god moral och ansvarstagande) som praktiska färdigheter (kompetens, flit och redlighet). Det räcker att nämna Tage Erlander, Bertil Ohlin, Gunnar Hedlund och Gunnar Heckscher för att inse det enorma gapet mellan kvaliteten på dåtidens och nutidens politiker. Lägger man därtill den personliga framtoningen hos gångna tiders politiker, och jämför med dagens bleka, platta, intetsägande och urvattnade dito blir ju facit ännu mer nedslående.

  Den offentliga sektorns stora utbredning och hegemoni sedan 1968 och politikerväldets degenerering har fortplantats till befolkningen i stort, särskilt genom skol- och utbildnings-väsendet för de människor som fötts efter detta år. Detta förstörelseverk har nu pågått i femtio år, men att reparera dessa omfattande skador på det svenska samhället kommer att ta avsevärt mycket längre tid, förutsatt att vi naturligtvis byter ut alla politiker och att vi börjar nu direkt.

  Gillad av 6 personer

 15. Pelle skriver:

  En alldeles utmärkt diagnos! Men det svåra blir nu behandlingen. Hur förfara så att patienten – Moder Svea – tillfrisknar? Vi väntar nu otåligt på Patricks nästa krönika!

  Gillad av 1 person

 16. Johan Karlson skriver:

  SD hålls utanför eftersom de vill bryta upp de grundläggande värderingar vi har varit överens om i samhället – och fortsatt vi vara överens om sedan åtskilliga decennier eller sekler.

  Gillad av 1 person

  • Björn G skriver:

   Kanske det,
   men det kan också vara så att SD hålls utanför
   för att 7-klövern har kommit överens om fina välbetalda reträttplatser och att SD är ett hot mot dessa.

   Gillad av 2 personer

  • worlpresscomsite skriver:

   Hans Högqvist
   Som jag läser SDs program så står de för en bra skola, bra sjukvård, bra försvar och en rimlig social trygghet åt svenska medborgare. Att lyxkonsumera med sociala skyddsnät ses däremot inte som rimligt. Detta är väl traditionella grundläggande värderingar som förmodligen majoriteten av Sveriges befolkning är eniga i.

   Gillad av 2 personer

  • Sofia skriver:

   Jag förstår verkligen inte vilka de värderingarna är, kan du förklara? SD är snarast en kopia av gamla tiders socialdemokrater. De vill att svenska skattebetalare har företräde till svenska skattemedel, vad är så konstigt med det?
   Och på vilket vis skiljer det sig från vad alla andra partier förutom då V, MP och C, som verkar tro att nationalstaten upplösts inte bara i idévärlden utan också i skuggvärlden där vi alla befinner oss. Jag har inte hört vår statsminister tala om fri asylinvandring inte heller M- ledaren, då skulle vi ju nämligen inte behöva ett asylprövningssystem över huvud taget.
   Därmed finns ingen skillnad i värderingar mellan de realistiska partierna i riksdagen. Analysen om hur mycket skattemedel vi kan lägga på välgörenhet (asylmottagande) skiljer sig åt mellan de realistiska partierna, samt vilka omständigheter som är asylgrundande men det är inte värderingsskillnader, det är saker som måste gå att förhandla om.

   Ytterligare en skillnad mellan dessa partier är synen på sk. papperslösa dvs. de människor som genomgått en asylprövning, fått avslag men ändå olagligen stannar kvar i landet. Huruvida dessa människor ska ha rätt till skattefinansierade insatser som socialbidrag, sjukvård, förskola och skola och annat är en skiljelinje som en del ser som ett exempel på olika människosyn. Eller så kan man helt enkelt se det som att människor ska vara lika inför lagen, vilket är en rättsstatlig princip, som också signalerar en väldigt tydlig människosyn, dvs. att ingen människa står över lagen och inte heller ska kunna vinna fördelar genom att bryta den. Om alla människor på riktigt är lika mycket värda så borde så grundläggande rättsprinciper gälla i Sverige oavsett vilka socialförsäkringssystem som finns på andra platser i världen eller hur synd det är om den enskilda individen.

   Gillad av 1 person

  • Moab skriver:

   Vänligen var mer specifik. Varför är det alltid så att talesmän från etablissemanget inte förmår uttrycka sig. Frustrerande. Vilka värderingar är det du tänker på, rätten till gängvåldtäkt utan att få fängelse och utvisning? Eller något annat? Jag tar en risk här men gissar att ditt ”vi” inte är mitt.

   Gillad av 4 personer

  • Erling skriver:

   Du stärkte ditt inlägg om du ville konkretisera ’grundläggande värderingar’.

   Rent av en fruktbar kommunikation.

   Annars är formuleringen bara en av ett stort antal meningslösa floskler!

   Gillad av 2 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Johan Karlson — Håller jag inte alls med om! SD vill enkelt uttryckt återknyta till de värderingar som ansågs självklara på Tage Erlanders tid, före vänsterns rabalder och larmanden.

   Ex- vis så var Erlander helt emot invandring från muslimska länder, eftersom han helt riktigt förutsåg att sådan invandring skulle leda till motsättningar.

   Erlander satte värde på ett homogent samhälle, han ansåg att vi sluppit de raskravaller som då härjade i USA tack vare Sveriges dåvarande etniska homogenitet. Även där hade han rätt.

   Kort sagt anser jag att din historieskrivning är falsk, och att de ”värderingar” som SD vill göra upp med är sådana som prackats på oss av den nya vänstern, med början på 1970-talet, och som utgör en samling mycket destruktiva och farliga idéer.

   Gillad av 2 personer

 17. Aha skriver:

  Pensionärsföreningarna är ett bra exempel på Engellaus tes om att politikerväldet har tagit över. Organisationerna har ofta varit styrda av f.d. politiker. Stillatigande har man åsett att tusentalet miljarder har satsats på migranter.

  Pensionärerna är två miljoner, ungefär lika många som invandrarna. Om en stor del av pengarna till invandrarna istället hade satsats på pensionärerna hade fattigpensionärerna haft det mycket bättre.
  I kraft av floskeln ”man ska inte ställa grupper mot varandra” har pensionärsorganisationerna inte med ett ord berört denna fördelningsmöjlighet. Man har inte ens protesterat mot de vaga asylskälen, att det handlar inte om flyenden utan om ekonomiska migranter som känner stor dragelse till vårt välfärdssystem.
  I kraft av sin numerär hade pensionärerna lätt kunna nå politiskt genomslag. De är faktiskt lika många som de som röstade på sossarna.

  Pensionärernas företrädare ska ställas mot skampålen.

  Gillad av 9 personer

  • Hortensia skriver:

   Jag tror, AHA, att en och annan pensionär (även om vederbörande nu bör ha fått en omild, migrantorsakad aha-upplevelse) kan få göra sina förrädiska företrädare sällskap i skamvrån.

   ”Pensionärerna rasar mot Sverigedemokraternas reklamfilm.
   De vill inte användas som slagträ i partiets valpropaganda – där pensionärer ställs mot invandrare.
   – Vi köper inte det budskapet. Hur dumma tror de att pensionärer är? säger Karin Karlsson, 69.”

   https://www.expressen.se/nyheter/de-rasar-mot-sds-valfilm/

   Gillad av 1 person

   • Hortensia skriver:

    Nja, MOAB, jag tror nog mer det handlar om bristande källkritik än om bristande förstånd.

    Dagens äldre svenskar har faktiskt kunnat lita på vad som stått i tidningarna, sagts på radio och visats på TV under en så stor del av sina långa liv, att det kan ta lite längre tid att börja ana oråd. En äkta, snarast rationell, troskyldighet lär förbytas i misstro, ilska och bottenlöst förakt allteftersom verkligheten tränger sig på.

    Gillad av 1 person

   • kvellulvblog skriver:

    Pensionärer måste inte bli mer korkade för att de lyfter pension, men sannolikt bryr sig politikerna mindre om vad de tycker. Nu har personer med mina åsikter aldrig fått sina åsikter respekterade så just för mig är det ingen skillnad när jag blev pensionär. Politikerna vet mycket väl, att få pensionärer byter parti. Detta gäller förstås den stora massan, de som alltid har tyckt att ”vad far gör, är alltid rätt”. De var likadana när de arbetade. En övertro på att de ”rika” skulle betala mer, så att det var lönsamt att betala skatt, har väl också ingått. När sedan vår regering säger att invandringen kommer att behövas för att det skall bli pengar till pensionärerna så tror de på det också. Och när de blir nedslagna och rånade, så tror de att det beror på att vi betalt för lite skatt till ”välfärden”.

    Gilla

 18. johan utan land skriver:

  Vad gäller Sverigedemokraterna är det helt uppenbart att de motarbetats av etablissemanget. Hur har då det fungerat för oligopolet? Riktigt dåligt från deras synvinkel Hittills har SD dubblats vid varje val och man kan inte utesluta att trenden fortsätter två val till.

  Det ironiska är att de gamla partierna mycket lätt hade kunnat ta vinden ur seglen för SD. Det hade i princip räckt att hålla sig till luciaöverenskommelsen, kanske införa språkkrav för medborgarskap, beivira de värsta bidragsbrotten och utvisa de mest brottsbelastade bland dem som ännu inte fått medborgarskap och några andra åtgärder som egentligen inte borde vara kontroversiella. Hade detta skett hade SD fortfarande varit en obetydlig sekt i klass med Kalle Ankapartiet och Jultomtens Vänner.

  Nej, istället har etablissemanget formligen drivit iväg förtvivlade medborgare till andra gemenskaper. Majoriteten tycks ha hamnat just hos det SD som oligopolet så starkt ogillar. En hel del av dem som bytt sida är dessutom rejält förgrymmade på sina gamla partier och drar sig säkert för att någonsin rösta sjuklöver igen. Bra jobbat politiker. Hur tänkte ni?

  En del menar att det var viktigare för oligopolet att skapa så mycket kaos som möjligt så fort som möjligt i vårt land. Fast det är helt säkert förtal för det är inte rimligt att tro att ett styrande skikt avsiktligt skulle förstöra den materiella basen för sin egen makt och rikedom.

  Gillad av 1 person

 19. Rolf skriver:

  Boken Den härskande klassen, av Bengt Ericson ger förklaring till hur det gått till att det uppstått en politiker-adel i Sverige, som skor sig på folkets bekostnad.
  https://www.axess.se/Tv/vodplayer.aspx?vod=6690

  Det finns ingen anledning att tro att SD gör någon skillnad, även om de vinner valet stort. 7-klövern och SD är korrumperade av samma krafter.
  Den internationella bank-elit som äger FED, Bank of England och alla andra riksbanker, inkl den svenska.

  Gillad av 1 person

 20. Sabine skriver:

  Vissa anser sig se längre än andra. Och att se långt anses vara vidsynt. Och mest fint är att se bortom jordens rundning. Rentav globalt.

  Politikerperspektiv består i hög grad av utsikten från en topp. Utifrån den egna positionen ser man ut över världen.

  Och längre ned återfinns vardagsmänniskans mer begränsade perspektiv. Så tänker nog politiker.

  Mångas liv är fyllda av grå och tråkig enformighet. Fyllt av strävsamhet och plikter. Man lämnar och hämtar barn på dagis oavsett väder. Letar parkeringsplats vid något överfullt köpcenter. Åker i bästa fall ut till sommarstugan på helgen för att kunna kraftsamla inför den nya arbetsveckan.

  Så finns det de som far och flyger och flackar ut i den stora världen. Vissa av dem vill även ta hem världen i form av migration. Man förfäktar det multikulturella samhället. Varför resa så intensivt när man kan ta hem en del av världen, och på så sätt förbli internationell även här hemma.

  Men i praktiken vill man inte själva leva mitt i denna kulturella mångfald. Inte när det kommer till kritan. Bara ha mångfalden på lagom pikant avstånd. Det nära får andra uppleva. Kanske på väg hem från tunnelbanan i en förort en sen kväll när kvällspasset slutat.

  Politiskt har Globalisten importerat en mer främmande värld av ideologiska orsaker. Nu krockar den världen med den lilla människans vardagsliv. Oron och otryggheten sprider sig. Klagar de näpsas de för att vara populister.

  Politikerna och globalisterna har ritat om det politiska landskapet för all överskådlig framtid. Nu trasas samhällsgemenskapen sönder. Samhället själv fragmentiseras intill oigenkännlighet. Globalisterna och politikerna fick som de ville. Och förlorarna blev de längre ned, de man fortsatt moralisera över.

  Gillad av 4 personer

 21. Lassekniven skriver:

  Jag funderar på hur många som läser DGS och övriga alternativa bloggar. Jag menar utöver oss som är mer eller mindre liktänkande? Jag försöker alltid att sprida budskapet till andra att DGS är en läsvärd blogg. Jag undrar också om det ledande skiktet bland politikerna läser DGS. I så fall får de väl huvudbry eller också skrattar de bara och rycker på axlarna väl medvetna om det faktum att när mandatperioden är slut så väntar Schlaraffenland med mjölk och honung. Ur led är tiden.

  Gillad av 2 personer

  • Lars skriver:

   Jag funderar som du och tänker att de som kommenterar borde ha möjligheten att påverka i tankarna även om det är ett fåtal som kommenterar och undvika extrema lösningar som neo konservatism, 10 % nattväktarstat od. för det är varken genomförbart eller möjligt vinna svenska folket för det (eftersom de trots allt är relativt rationella). Annars är det många gånger intressanta kommentarer som väcker ens egen tankeverksamhet t.ex. den här av dig.

   Gilla

   • Moab skriver:

    Neokonservatism igen, har du fått det på hjärnan? Jag tror du är den enda som nämnt detta här, ingen annan.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Snälla MOAB, du, Fredrik, SIxten bekänner er till den ideologin. Exakt vad den står för är oklart, men det börjar med Barry Goldwater på 60-talet, fördes vidare av Reagan och Thatcher och det slog rot i EU, i Tyskland och i Frankrike. Exakt vad neo-konservatism betyder är oklart, men det är en nyliberal ekonomiskt-politiskt inriktning med betoning av individen och familjen, sänkta skatter, större inkomstskillnader mm. I Sverige så är det borgerlig ideologi, särskilt M och C.

    https://sv.wikipedia.org/wiki/Barry_Goldwater

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Lars, det är lika viktigt att ha ”våldskapital” när man för denna debatt mot poolitikerväldet som att det är att polisen bär batongen synlig när han bjuder busen på korv.

   Så länge de vet att vi bara snackar så kan de sitta där och garva åt oss gamla tandlösa gubbar och gummor.

   Jag har anfört i flera sammanhang att om man i den här situatiionen vill åstadkomma någon form av resultat så måste vi visa upp vårt våldskapital.

   Förslagsvis sker detta genom att DGS tillsammans med Ledarsidorna och några andra arrangerar en jättedemonstration den 7 april (Drottninggatedagen) kl 16.00 där temat är bort med ingreppen i yttrandefriheten (som regeringen nu planerar) och återinförande av folkstyret.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Frågan är, tycker jag, vad man vill uppnå och möjligheten till det. Jag skulle vilja se en tillnyktring i media och politiskt liv och övergång/återgång till rationalitet och pragmatism och mindre av känslomässigt tyckande och där kan ju artiklar och kommentarer på DGS ha en positiv inverkan, så jag avser väl närmast att man när man skriver tänker sig en läsekrets och mindre ägnar sig åt grupp tänk och slagord oavsett vad det avser. Det blir väl kanske lite tråkigt och det är inte så lätt, men jag tror ett av de stora problemen i Sverige är samtalsklimatet och debattnivån. Det är en demokratisk fråga, jag tror demokratin kräver pålästa medborgare även om frågorna är svåra och komplexa och vi som skriver här har olika uppfattningar och avspeglar hur det ser ut i samhället. Du för fram tanken på en demonstration? Det är väl riktigt, men jag tror inte den allmänna basen finns där än i form av genomtänkta mål (invandringen självklart, men här finns ju möjligheten att rösta på SD för att visa var man står, gör man inte det blir det aldrig någon ändring, utan tryck ändrar sig inte sjuklövern).

    Gilla

 22. Bo Svensson skriver:

  Det är säkert lagstridigt att förbereda eller hota med totalskattestrejk men om man istället formulerar det som att man kommer att fortsätta betala skatt från ett bestämt datum, om mordbrännarpolitiken avslutas och det blir en tydlig kursändring präglad av vett och sans och långsiktighet.

  Hur man skulle kunna stoppa skatte-inbetalningarna, måste vara tillåtet att begrunda utan att det kan tolkas som förberedelse till brott. – Det kan ju tänkas som en förberedelse för ett läge, där fienden tagit makten över centrala positioner i samhället.

  Gilla

 23. Jeff skriver:

  Att Sverige kunnat undvika att dras in i krig under två hundra år är tack vare en klok politik som hållit oss utanför militära allianser. Det är först på senare år som vi på ett högst odemokratiskt sätt börjat bli indragna i rena krigshandlingar utanför fredsbevarande aktioner arrangerade av FN.

  Vi har deltagit som en del av NATO i anfallskrigen i Afghanistan och i Libyen, utan att vi varit medlemmar av den alliansen och utan stöd hos svenska folket.

  Den här politiken sammanfaller med en ändrad prioritering hos våra politiska beslutsfattare. Det har blivit viktigare för dem med lukrativa relationer till utländska makthavare framför lyhördhet för folkviljan.

  Svenska politiker har funnit det fördelaktigt att liera sig med den hyperförmögna oligarki som försöker införa en egen unipolär maktordning, där de och deras storföretag och banker styr världen – ofta kallat den nya världsordningen (NWO).

  Vissa politiker lyfter ogenerat miljonarvoden från oligarkernas banker för tjänster de utfört.

  https://anthropocene.live/2018/01/20/sakerhetspolitiskt-vansinne/

  Gillad av 4 personer

  • Lars skriver:

   Lars Bern blandar faktiska samband med konspirationsteorier. Vet ej varför. Han har en sammansvärjningsteori. Ryssland har visat sig expansivt under Putin med krig i Georgien och Ukraina och framstötar i mellersta östern, med nyvunna kompisar i Iran, Turkiet, Syrien, ett spel om inflytande. Likaså ökat samarbete med Kina. Geopolitiska hänsyn och ett spel om inflytande.

   Sverige och Finland ligger som en buffert mellan Nato (Norge) och Ryssland. Det fordras mycket trupp att ta dessa länder och då uppmarch vägarna går genom Polen och Tyskland så är det inte ett troligt scenario med separat anfall på de Nordiska länderna, tvärtom är Ryssland bekänt av en buffert. Sverige skyddas av hav och fjäll.

   Påverkas säkerhetsläget i Europa av att de öst europeiska länderna frigjort sig från Ryssland och gått med i Nato positivt eller negativt? Troligen positivt. Ska vi gå med i Nato? Den teknologiska utvecklingen har förändrat spelplanen, tiden för segt värnpliktsförsvar är förbi. Sannolikt måste de europeiska länderna inklusive Sverige öka sin försvarsbudget till 2 % för att kunna räkna med USA. Med den nedrustning av både civilt och militärt försvar Sverige genomfört är nog möjligheten att stå utanför Nato förbi. Jag är inte övertygad, men ser att spelplanen förändrats och att vi under hela kalla kriget i praktiken varit USA allierad är ett faktum och oavsett vad USA är för land så är USA vad vi behöver som allierad.

   Gilla

 24. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Det politiska systemet i Sverige skulle inte överleva om det inte backades upp av ekonomiska aktörer som anser att nuvarande system gynnar deras intressen. Många av dessa är engagerade i Studieförbundet Näringsliv och samhälle, SNS. SNS publicerade nyligen en ”konjunkturrapport” där budskapet var att skatterna behöver höjas, speciellt fastighetsskatten och arvsskatten. Exempel på företag som stöder PK-Sverige: ÅF, Swedavia, Länsförsäkringar, Handelsbanken, Axel Johnson Gruppen, Handelshögskolan i Stockholm, Systembolaget, Net Insight, Capio, Alecta, Skanska, Swedbank, Attendo, Mölnlycke, Lancelot, EQT, Telia Company, Mäklarsamfundet, PwC, Mannheimer Swartling, Ledarna, Scania, Kreab, Apoteket, Investor, Tyréns, Svensk Exportkredit, Bonnier, Cevian Capital, Systembolaget, Jernhusen, Cramo, Tetra Laval, Vattenfall, Herenco, IFN, Morgan Stanley, Advokatfirman Vinge, Södra, SKF, Skanska, SOS Alarm, Nordea, Fortum Sverige, Elekta, Svenska Bankföreningen, Skandia, Fastighets AB L E Lundberg, SSAB, Upplands Motor, Nordstjernan, Sparbankernas Riksförbund, Volvo, Altor Equity Partners, LKAB, Advokatfirman Lindahl, Företagarna, Kantar Sifo, H&M, Formas, Tetra Laval, Sandvik, Einar Mattsson, Bergvik Skog, Salenia, Electrolux, Björn Savén, IK Investment Partners, Sophiahemmet, AMF, Klarna, Academic Work, JM, AFA Försäkring, Industrivärden, Atlas Copco, KF, Stora Enso, Wallenbergstiftelserna, Segulah, IFN, Investor, Sveaskog, Vasakronan, Alecta, Castellum.

  Gilla

  • Lars skriver:

   Mycket viktig poäng, intressenterna i AB Sverige formerar sig i olika grupperingar och väldigt mycket av samhällsdebatt, särskilt utifrån ekonomiskt perspektiv, kanaliseras via SNS, men även andra grupperingar finns som Timbro, Svenskt Näringsliv mm. Eliterna i Sverige har många träffpunkter.

   Gilla

 25. villvaraanonym skriver:

  Jag tror att Patrik luras när han skriver att han inte är säker på varför sjuklöverpartierna tycker att det är viktigt att kväsa Sverigedemokraterna eftersom det inte behövs spekuleras om: ingen, i synnerhet inte politiska makthavare (”PK-ister”), vill bli betraktad (antingen av övertygelse eller rädsla) som rasist eller förknippad med rasistiska tendenser.

  Sjuklöverpartierna tycker det är viktigt att ”knäcka ryggen” på Sverigedemokraterna av anledningen att de inte anses ha rätt människosyn, vilket har sitt ursprung i dess rasistiska historia. ”Oligopolet” (som representerar en förkrossande majoritet av de röstberättigande?) har valt att kväsa rasistiska tendenser, (höger)populism, vilket har påverkat ”politikens kvalitet” bland annat genom migrationsöverenskommelsen (DÖ) 2011.

  Sverigedemokraterna anser sig inte ha rasistiska tendenser (längre) men det håller inte alla(!?) övriga med om. Rätt eller fel? det avgörs av definitionen.

  Gilla

Lämna ett svar till Lassekniven Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.