Mitt möte med Hells Angels

Jan-Olof Sandgren

Första gången jag träffade Hells Angels var jag ganska nyinflyttad i min förort utanför Göteborg. Jag satt på den lokala pizzerian, när ett halvt dussin bjässar i 120-kilosklassen slog sig ner vid borden intill. Alla bar klubbvästar med Hells Angels välkända symbol. Två tjejer var också var med (fast utan västar) och jag lade märke till att de var påfallande unga och snygga. De hade lika gärna kunnat vara scoutledare eller tärnor i Luciatåget. 

Jag pratade aldrig med Hells Angels. Däremot drack jag öl några gånger med en medlem ur en annan, mindre beryktad MC-klubb. Tyckte mig uppleva en avlägsen likhet med de ”motorintresserade” brödraskap, som ibland dök upp på torget i Nybro i mitten av 70-talet. Samtalen handlade mest om hur man renoverar en Suzuki.

Hells Angels må vara ett modernt påfund, liksom gangsterkulturen, droghandeln, utpressningsverksamheten och mycket annat man förknippar med MC-gäng. Men fenomenet: män på olika fordon, utrustade med visst våldskapital och med ett ”självsvåldigt” sätt att förhålla sig till regler, har djupa rötter i historien.

Det behövs inte särskilt mycket fantasi för att se släktskapet mellan Hells Angels, raggarkulturen, cowboykulturen, korsriddarna, kosacker, samurajer, vikingar, väringar… och så vidare. Någonting i y-kromosomen tycks premiera den typen av mobila brödraskap. Har i varje fall inte sett något liknande hos kvinnor.

I kulturens gryning behövdes troligtvis lättrörliga grindvakter. Auktoritära system som, utan ett övermått av humanitära hänsyn,  kunde hantera frontlinjen mot omvärlden. Alternativt utvidga gränsen när samma kultur behövde mera utrymme. I hägn av denna verksamhet kunde mer sofistikerade samhällen utvecklas, och ibland (som i fallet med västerlandet) humanistiska ideal födas.

Låt oss anta att ”manlighet” har sitt ursprung i vårt behov av att sätta gränser, skrapa ihop resurser och skilja vänner från fiender. Vad händer då i en värld där gränser raderas, alla har lika värde och resurserna räcker åt alla? Jo, då behövs inte längre någon manlighet. Den kanske till och med upplevs som en belastning, eller provokation. Det verkar vara den vägen som den feministiska regeringen och delar av #metoo-kampanjen satsat sitt sista kort på. Det är dock en riskabel väg, av flera skäl:

· Resurserna räcker faktiskt inte åt alla. Ingen tror på det egentligen.

· Idén om en gränslös värld är en politisk vision som aldrig prövats. Väldigt lite talar för att den går att kombinera med fred, demokrati och välstånd.

· Kulturer som inte förmått skydda sig mot andra kulturer har historiskt sett gått under.

Låt oss ändå leka med tanken att problemen går att lösa. Och att manlighet faktiskt inte behövs. Kommer den då att försvinna?

Rasmus Person i tidningen Metro är optimistisk. Han tror att man kan få halva mänskligheten att ”tillfriskna” från manlighet, bara man sätter in tidig psykoterapi och genusvetenskap i grundskolan. Han önskar att han själv fått motsvarande hjälp, så han sluppit gå den långa vägen.

Själv är jag inte lika övertygad. Tror det mesta av manligheten (på gott och ont) sitter tryggt förankrad i ryggraden, eller mer korrekt i våra gener. Vad händer då om manlighet inte längre fyller någon funktion? Min teori är att den – istället för att försvinna (som Rasmus Person hoppas på) – uttrycker sig destruktivt.

Idén att allting (manligt som kvinnligt) har en ”destruktiv sida”, är en bärande tanke i indisk filosofi – som utan att vara strikt vetenskaplig ändå har några tusen år av mänsklig erfarenhet på nacken. Det kanske kan förklara varför vi i en tid av sviktande manlighet också har fenomen som ökad kriminalitet, MC-gäng, gruppvåldtäkter och jihadism.

Låt oss återvända till de två söta flickorna i början av artikeln. De som åt pizza med Hells Angels. En motsägelse (som flera än jag lagt märke till) är att kvinnor ofta väljer män som personifierar motsatsen till feministiska värderingar. Feminister i Sverige har till exempel en alldeles särskild affinitet för afghanska män, världens kanske mest kvinnofientliga patriarkat. Många unga kvinnor verkar tycka att en Hells Angelsväst symboliserar ett större kapital av trygghet än en fittmössa.

Det är mitt intryck att varken kvinnor eller män helhjärtat vågar lita på feminismen, när det kommer till kritan. Trots dess oomtvistade status som statsbärande ideologi. Den används istället som identitetsmarkör, raggningsknep, karriärstege eller ursäkt för att gynna egna intressen. Kvinnlighetens ”destruktiva utrycksform” i det könsneutrala samhället. Ett symptom på att kvinnlighet, lika lite som manlighet, egentligen ”behövs”.

Så vad vore en bättre strategi för framtiden, än att åter göra våra kön ”behövda”? Riktigt hur det ska gå till vet jag inte, men man kan ju börja med att ta tillbaka kvinnligheten från feministerna. Och återerövra manligheten från Hells Angels.

65 reaktioner på ”Mitt möte med Hells Angels

 1. Eva Danielsson skriver:

  Klassisk kvinnokamp fördes för lika villkor, meritokrati, och vidgade könsroller i samhällslivet.
  Vänsterideologier går ut på likhet, inte lika möjligheter.

  Feminismen kapades för länge sedan av vänstern och går ut på att utplåna alla sorts könsskillnader. Man skapar genusteorier som förnekar genetik och biologi och utarbetar ny terminologi därefter. Man hänger sig åt hämndbegär mot manlighet och låter frustration bli hatiskhet mot män som grupp och som ser ut att personifiera det överläge man vill utplåna. Den vita västerländske medelklassmannen är lätt att slå på. Och samtidigt är man trygg med att han inte slår tillbaka utan snällt bistår med försörjning och halvtid tar hand om barnen.

  Manlighet och kvinnlighet där man bejakar skillnader utan att begränsa individerna, berikar ett samhälle precis som relationer kan göra det. När manligt och kvinnligt gör båda parter lite bättre.
  Romantik utan komplementära skillnader är svårt att tänka sig.

  Det är väl behovet av romantik, alt. reptilhjärnan, som slår igenom även för välindoktrinerade feminister, när de faller för män med råare ytlig manlighet. Och om kvinnan tillhör IDvänstern blir hen ju extra pk om hen är tillsammans med någon som tillhör en icke-privilegierad grupp.

  Den vänstervridna feministiska kvinnlighet som är ansvarig för att backa upp den urspårade politik som idag håller på att köra Sverige i botten, är en missuppfattning både av kvinnlighet och feminism.

  De bästa sidorna av genuin kvinnlig och manlig styrka behövs nu för att med gemensamma krafter försöka vända utvecklingen. Till ett samhälle med starka fria individer, där staten representerar folket och inte tvärtom.

  Gillad av 13 personer

   • Eva Danielsson skriver:

    Ja, och ju mindre maskulina vanliga hederliga män blir, desto mer lämnar man ”walk over” till de verkligt urpatriarkaliska männen från medeltida kulturer. (Eller till Hells Angels.)
    Jämställda möjligheter i samhället har visat sig ge tydligare könsroller. Kan verka paradoxalt innan man tänker efter. Vänsterfeminismen vill sudda ut naturlig könstillhörighet medan äkta jämställdhet kan ge frihet att vara sig själv i en trygg könsidentitet med lika villkor i samhället.

    Gillad av 5 personer

  • Jan Molin skriver:

   @Eva: hen?? Heter det inte hon på svenska? Dvs: ”Och om kvinnan tillhör IDvänstern blir hon extra Pk om hon…….”. Vi har väl fortfarande två kön i djurvärlden. Hona och hanne, hon och han i människovärlden.

   Gillad av 1 person

 2. Bo Svensson skriver:

  Formeln för att samtidigt få minskad betydelse för nationsgränser med fri rörlighet för de redliga och fred och välstånd, är krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet och rätt nivå på de utbetalningar som krävs för våldsbrott.

  Och som sagt vår individuella makt som skattebetalare att fördela våra pengar och därvid tillåtas gynna dem man känner gemenskap med.

  Smart guns https://en.m.wikipedia.org/wiki/Smart_gun borde alla med medborgerligt förtroende tillåtas bära. – Helst skulle då en avlossad kula enkelt kunna knytas till ett bestämt vapen.

  I mitt ”definitiva skattesystem” http://www.alternativ.nu/index.php?topic=5417.0 betalas skatten i form av en multipel av timlönen minus existensminimum eller i form av en arbetsinsats samma tid mot existensminimum. (Alla inkomster därefter är skattefria.)

  Där bortfaller ju behovet av värnplikt, om tillräckligt många väljer att betala sin skatt i form av vapenträning och träning i gatustrider m m.

  Gilla

 3. Bo Svensson skriver:

  Den där ekonomiske garanten, – som då i regel är ett försäkringsbolag, – blir då ekonomiskt ansvarig inte bara för vad resenären kan förorsaka i förluster och bedrövelse genom våldsbrott, utan också för resenärens försörjning, sjukvård, hemresa och annat som den inte kan eller vill ordna själv.

  Vilsna resenärer som påträffas utan ekonomisk garant, – som gäller som globalt visum, – förpassas till bevakad enklav intill flygplats varifrån det är fritt att ta sig vidare till avlägsen destination. – Betraktar man sig som flykting, får man be UNHCR om transport till något av deras läger. – Det skall inte vara någon annans problem.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Den där lösningen på våra problem med flyktingar kommer säkert att avfärdas som grym och omänsklig, trots att den inte kan överträffas i människovänlighet: Den hushållar bäst med de resurser vi är beredda att ägna ändamålet hjälp åt de 65 miljonerna som fryser, svälter och dör i lägren så länge vi här spenderar skattemedlen på folkblandningspolitik istället.

   Som med rätta bör benämnas mordbrännarpolitik, eftersom kursen pekar mot avgrunden.

   Gilla

 4. stibb0418 skriver:

  Men så har vi det där med spindlarna, som Alf Henriksson observerade i sin dikt om ”Könsrollerna”:
  ”Den kvinnliga spindeln äter sin man.
  Hon är sannolikt mera huslig än han.”

  Gillad av 3 personer

 5. Göran Fredriksson skriver:

  Kan manlighet elimineras med psykoterapi och genuskunskap så kan även HBTQ:are botas.

  Att statens vanskötsel av sina viktigaste uppgifter som alltid tidigare har varit männens uppgifter, att försvara reviret och att upprätthålla ordning och säkerhet inom reviret, sammanfaller i tiden med feminismens uppgång, är knappast en tillfällighet.

  Marknaden för MC-klubbar och andra liknande organisationer för män med våldskapital kommer att växa kraftigt.

  Gillad av 7 personer

 6. Aha skriver:

  I tidernas begynnelse hade vi en gränslös värld. Sakta men säkert uppstod i denna värld fasta bosättningar och i samklang med det uppstod också försvarsanläggningar som upptog mer och mer av människornas ansträngningar. Dessförinnan hade säkert nomaderna slagits med varandra när de stötte på varandra.
  En gränslös nutida värld kommer naturligtvis uppvisa samma tendenser. Det blir som att börja om. De rika måste därvid skydda sina egendomar mer än andra. Om det kommer att ske med polisstyrkor eller med militär är skrivet i stjärnorna.
  I en gränslös värld kommer milljoner och åter miljoner fattiga att migrera till de rika områdena, för att vara de rika behjälpliga. De som inte lyckas med det blir kriminella vilket de rika måste lägga ner avsevärda resurser på för att skydda sig emot.
  Det kommer att uppstå krafter om att bilda egna reservat, man är tillbaka till ruta ett med statsliknande bildningar.
  Globalisering måste ta den tid det tar innebärande att först måste nog standardutjämningar till i världen innan världen kan bli gränslös. Åskådningar och religioner behöver också bli mer lika.

  Slutsats? De gränslösa globalisterna är svaren skyldiga på många frågor. En forcering till gränslösa samhällen är väl bland det farligaste man kan företa sig. Naiva svenska politiker är i riskzonen för sådant.

  Gillad av 2 personer

 7. Jan Bengtsson skriver:

  För 50-60 år sedan fick en pojke lära sig,
  att snälla pojkar ALDRIG får kyssa de vackra flickorna,
  idag underförstått heller inte ligga med dem,
  eller bli fäder till deras barn…

  Nu i efterhand förstår man att detta var rena rama sanningen, inte ett skämt!

  Är det därför som Afghaner STÅR så högt i kurs,
  att de som bara tar för sig är avsevärt ”intressantare” att ligga med???

  Gilla

 8. Elisabeth skriver:

  Det ligger mycket i det du skriver, Jan-Olof Sandgren. Medan jag funderar på det hela vill jag bara säga att svensk polis borde gå i skola i USA där polisen är både respekterad och fruktad och där kårandan ofta är massiv. Just idag ska vi inte prata om ev korruption och liknande ( vilket f ö snart upptäcks i vårt land också ) utan om attityden till jobbet, till allmänheten. Här illustrerat av hur New York-polisen tänkt sig säkra New Yorkbornas nyårsfirande.
  https://www.amny.com/news/new-year-s-eve-times-square-security-1.15652461
  Bombsniffande hundar, snipers på taken och stöddiga poliser som inte är att leka med. Just så. Kriminella och bråkstakar ska helt enkelt vara rädda för polisen , anser jag. Jag vill se stora, stöddiga karlar bland ordningspoliserna, inte hästsvans-flickor, inte dialogpoliser. Minns ni rabaldret för några år sedan när man lyckats avlyssna vad Malmöpoliserna sa till varann i piketbussen när de utsattes för stenkastning etc vid ett upplopp i Malmö ? ”Han den där apejäveln i rött, han ska tas”, ja, något liknande. Oj, så mycket kritik dessa poliser fick i media. Och i vanlig svensk ordning handlade inte debatten om det faktum att polisen utsattes för stenkastning och våld utan att man i stridens hetta yttrade ordet ”apejävel”. Ett slags etikettsbrott, alltså. Men, det är faktiskt just den attityden jag vill se i en sådan situation. Inte backa, bara på dom ! Med kraft och manlig ilska. En nära bekant var i Helsingborg igår och steg framåt kvällen på en buss som blev utsatt för häftig raketbeskjutning. Man skickade iväg nyårsraketerna rakt mot bussen. Min bekant ( och de övriga i bussen, antar jag ) tyckte det var oerhört skrämmande, det kändes som en krigszon. Vad är passande etikett på sådana som gör sådant ?

  Gillad av 6 personer

  • Per-Anders skriver:

   ”…kårandan ofta är massiv.”

   De kåranda du skriver om innebär att poliser står och ser på när andra poliser begår brott. Är det önskvärt? Jag tycker att det är fega ynkryggar. Dessutom dör det mer folk som bygger bostäder åt oss än de som påstår sig skydda oss medborgare mot brott.

   Gilla

   • Elisabeth skriver:

    Per-Anders, jag skrev just att jag idag inte tänkte prata om ev korruption och liknande ( inklusive på några håll dålig kåranda ) inom amerikansk polis.Jag vill prata om attityderna när det gäller ordningens upprätthållande. Det är svårt att vara polis, jag anser att polisledningen ska hålla det i beaktande när man uttalar sig i olika situationer.Det kan väl inte vara så svårt att försvara vad poliser säger i sin buss i stridens hetta utan att börja yra om värdegrunder och liknande. Och jag har svårt att tåla sådan polisledning som Eliasson representerar när han ex tar brottsförövare i försvar som i IKEA-fallet. Han är värsta sortens ”civilist” utan någon förankring i riktigt polisarbete.

    Gillad av 2 personer

   • Moab skriver:

    Japp det är önskvärt, för att skapa avskräckning så måste svaret ibland vara oproportionellt och man måste acceptera att den egna sidan går över en principiell gräns ibland. Principfast realism var en fras jag hörde idag som jag tycker är bra. Det är världsfrånvänt och vänster att kräva perfektion av sig själv.

    Jag tycker man kan pröva sina tankar mot om man tycker det var bra eller dåligt med atombomberna mot Japan. På samma sätt så måste man acceptera att polisen ibland skjuter och ibland skjuter fel man.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Atombomberna och brandbomberna mot japanska och tyska städer var alla fullkomligt riktiga helt oavsett huruvida var och i efterhand i den säkrare värld som de åstadkom kan bedömas ha varit utan taktisk verkan i proportion till deras förstörande verkan (som inte var deras enda verkan).

    Gilla

   • Hovs_hällar skriver:

    Du PerAnders: och tänk om du varit med i 2a världskriget och fått höra vad soldaterna sa om fienden i stridens hetta? Då hade du väl fått stora skälvan….

    Kanske vi ska ha snällhets-certifiering av soldaterna i Försvarsmakten: Regel ETT: Aldrig säga annat än snälla saker om den SNÄLLE FI!

    Gillad av 1 person

 9. Moab skriver:

  Ja, suck, det tillför inte så mycket men liknande har skrivits för årtionden sedan. Av andra och av mig, dock har jag aldrig skrivit något om att återerövra manligheten. Jag tror att det är folk som Jan-Olof som verkar vara nyvaknade som ser det behovet, de med en fot i vänstern. En Arpi. Jag tror istället det är så att det är de mest lismande hycklande och klena som fått sätta tonen, en Fridolin, en Kaplan, en Ullenhag, en Lindberg och en Wolodarski. Riktiga män har bara blivit ännu mera tysta för kunskap och kompetens och en naturlig förståelse för våld och konflikt har trängts undan, man kan se det i företagen också där en viss typ av män kommer fram som saknar en manlig kompetens att hantera en hammare, men vet allt om agile och de senaste kvinnliga inneorden. Så folk är i stort som de alltid varit, det är bara så att vi lever i en tid där de sämsta fegaste och mest hycklande männen kommer fram, vi lever med kvinnliga ideérs styre. Yin, ingen Yang. Se vad bra det går.

  Gillad av 8 personer

 10. uppstigersolen skriver:

  Den man som inte vill vara man på riktigt upplever jag som en fjolla. Han kan vara trevlig, artig, välutbildad och an alldeles utmärkt arbetskamrat. Men, när det hettar till någonstans så är det inte honom jag vänder mig till eller litar på utan de män som liksom jag står upp för vår manlighet. Hit men inte längre är det som gäller om jag blir angripen. Att försöka resonera med personer som angriper mig eller mina närmaste är inte det jag tar till om det gäller. Slå hårt, inkapacitera och bunta ihop.

  Gillad av 3 personer

  • Moab skriver:

   Kan vi sluta säga ”stå upp” för något? Precis som ordet ”oacceptabelt” har monopoliserats av Löfven så ser jag Fridolin framför mig när jag hör ”Stå upp”, han säger det minst 3 gånger om dagen.

   Gilla

   • Eva Danielsson skriver:

    Jag förstår din synpunkt, men jag tycker alla ska få använda de ord som man själv tycker passar. Jag vill varken vara tvungen att undvika ord som andra nöter ut eller behöva välja ord som anbefalls av allmänna-tyckande-debatten. Jag försöker tänka mig för bara, för att inte såra eller förolämpa i onödan.
    Men vi kan lugnt konstatera att några av våra folkvalda inte är begåvade med särskilt stort ordförråd.

    Gillad av 2 personer

   • Göran Fredriksson skriver:

    Politiker och generaldirektörer arbetar numera ”aktivt” när de skall framhålla att de minsann inte har somnat på jobbet.

    Gilla

   • uppstigersolen skriver:

    Hm, tänkte inte på att jag skrev det. Vad vill du använda istället? Jag tänkte mig ju att om jag blir angripen så kan man ju inte sitta ner eller ligga. Då är man ju slagen på förhand. Därav stå upp.

    Gilla

 11. Bengt skriver:

  Så här vid årsskifte upplever man gränsen mellan förfluten tid och framtid särskilt påtagligt. Fastän det ju är en gräns vi ständigt befinner oss på i livet. Blicka både bakåt och framåt finns skäl för titt och tätt under året.

  Nåväl, för att fatta mig kort: Min nyårsönskan är att jag hösten 2018 ska få uppleva en svensk majoritetsregering med Jimmie Åkesson som statsminister och med statsråd, statssekreterare m.fl. hämtade bland skribenter här på DGS -Jan -Olof Sandgren inte att förglömma! – ledarsidorna.se ( i synnerhet Johan Westerholm), Dick Erixon på Samtiden, för att nämna några.

  Tack Jan-Olof för alla kloka, sansade och tänkvärda inlägg här på DGS!

  Gillad av 4 personer

 12. Yin och yang skriver:

  Man kan bryta ned manlighet och kvinnlighet i olika normalfördelningskurvor. Dessa kan vara olika höga, skarpa, breda och sammanfallande, för olika typer av uppmätta egenskaper. Ytterst sällan står två kurvor helt bredvid varandra. I mångt och mycket överlappar de varandra. Och tur är väl det eftersom vi alla lever tillsammans. Faktiskt är de personliga egenskaperna bra mycket mer vida och omfattande än de som särskiljer könen.

  Men där finns likväl mönster i de särskiljande egenskapskurvorna. Dels i kontakten med de riktigt små barnen. Men även i det mer oförsonligt fysiskt präglade försvaret av det egna samhället. Vi delar egentligen samma strategi – överlevnadens förenande strategi. Men denna strategi fördelar sig inte helt jämt i våra aktiva hormonsystem. Men tillsammans bildar de en fungerande helhet. Ett slags yin och yang.

  Så i praktiken missar feminismen hela den strategiska poängen med två samarbetande kön. Feminismen värjer sig mot allt vad biologi heter, och därmed mot hela evolutionen. Man vill heller inte se mönstren i människans historia. Feminismen består i grunden av ett kammarspel förklätt till genusvetenskap och brukat för att själv klättra i hierarkier för att kunna ta mera plats i samhället. Inget fel i sig, men med helt fel intellektuell överbyggnad.

  Gillad av 2 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”Så i praktiken missar feminismen hela den strategiska poängen med två samarbetande kön. ”

   Det är välkänt, ”att bakom varje framgångsrik man står en kvinna”.

   Det är antagligen en oslagbar kombination, om båda tror och jobbar för familjens framgång tillsammans. Idag, när runt hälften skiljer sig, så skall det sparas individuellt, delas föräldradagar etc., inga ”stordriftsfördelar” eller maximering av familjens livsinkomst längre.

   Gillad av 2 personer

 13. oppti skriver:

  I dagens SVD har en historieprofessor dragit historiska paralleller av Metoo kampanjen.
  1960 talets sexuella frigörelse där även kvinnors sexualitet bejakades tas upp men även den kyskhetsdebatt som pågick i slutet av 1800 talet, där Strindberg motsatte sig en manlig kyskhet. Vi kommer nog att överleva även detta misstänkliggörande av manligheten, förhoppningsvis visare och med färre våldsverkande män eller okänsligt tafsande i ord och handling.

  Gillad av 1 person

 14. Jaxel skriver:

  Attityder och beteende bland människor är givetvis en produkt av arv och miljö, där kulturen är en mycket viktig del av miljön.

  När det gäller mans- och kvinnoroller så utvecklas dessa i samspelet mellan könen. Om kvinnor i gemen verkligen innerst inne önskade att se en annan man, en annan mansroll, så har de makten i sin hand. Det är bara att i partnervalet börja premier de egenskaper man säger sig vilja se hos mannen. Män som önskar sig framgång hos det andra könet, d v s de flesta män, skulle då bli tvungna att anpassa sig och sakta men säkert skulle den kulturellt betingade delen av mansrollen förändras.

  De tillkortakommanden som feministerna anser finnas hos mannen, i den kulturellt betingade mansrollen, är således till stor del en följd av anpassning till kvinnligt beteende. Med tanke på att feminister ihärdigt förnekar det genetiska arvets betydelse bör det egentligen inte vara något problem att förändra mansrollen – om man verkligen önskade det.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Om feministerna verkligen inte tycker om den traditionella mansrollen, varför vill de då så gärna spela den? Varför hör vi krav på kvotering till maktens positioner om de inte vill ha dem? Varför är one night stands så viktiga för feminister om de vill föda om uppfostra barn? Ta inte billiga rationaliseringar på allvar.

   Gillad av 1 person

 15. MartinA skriver:

  Det vore intressant att studera HAs framgång eller brist på framgång i mänskliga populationer som till skillnad från oss ej har ett betydande ursprung hos stäppnomaderna.

  Gilla

   • MartinA skriver:

    Jag gillar David Anthony bäst av de akademiker som specialiserat sig på Indoeuropeer. Men finns många fler. Penn Museum hade en konferens som hette ”silk road” som innehöll mycket. Och jag länkade till den här Ölanders spellista om den indoeuropeiska konferensen. Och en av videosarna är från CARTA initiativet som bara är intresserade av att tvärvetenskapligt studera människans ursprung och evolutionen. Den är från det intressanta initaitivet inom CARTA som heter ”culture-gene interaction”.

    Gilla

 16. Gunther skriver:

  Tack Eva Danielson for denna skarpsynta och sanna observation:

  ”Det är väl behovet av romantik, alt. reptilhjärnan, som slår igenom även för välindoktrinerade feminister, när de faller för män med råare ytlig manlighet. Och om kvinnan tillhör IDvänstern blir hen ju extra pk om hen är tillsammans med någon som tillhör en icke-privilegierad grupp.”

  Laste Expressens reportage om svenska kvinnors resor till Gambia. Fortplantningsdriften ligger tunt under vart skinn som en kvinnlig psykologiprofessor upplyste mig under en middag for manga ar sedan. Sympatiserar starkt med dessa kvinnors langtan efter karlek. Svenska man, bli som tigrar i sangen (som Al Gores fru sa om sin man), sa slipper kvinnor aka till Gambia.

  For ovrigt behover man inte ga lange pa en svensk gata for att se empirisk evidens for Eva Danielsons tes.

  Gunther

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Så länge det accepteras att man skaffar ungarna ihop med vem som helst och får deras försörjning tryggad av ett produktivt folkslag, fungerar det ju – men den rätta ordningen som man måste landa i hellre förr än senare, är att mannen hävdar revir och kvinnan som vill skaffa ungarna ihop med en afrikan eller en afghan får flytta till Afrika eller Afghanistan.

   Gillad av 1 person

 17. Hovs_hällar skriver:

  Intressant — och jag kan hålla med. Männens traditionella roll är just att försvara gruppen, medan kvinnorna ser till att barnen överlever.

  Såkallade ”matriarkat” har jag inte sett mycket av, även om de av somliga påstås representera ett slags mänsklighetens förlorade guldålder …

  Arkeologen Marija Gimbutas är känd för en sådan hypotes, om ett förlorat fredligt matriarkat

  ”…Gimbutas, 68, a UCLA archeologist, is now heralded in some circles as an intellectual pioneer, mainly because of the allure of the ideas in her book. Those ideas have kindled an interest in archeology among an unlikely amalgam of artists, feminists and other spiritually oriented people who find in her work confirmation of some of their most cherished beliefs…”

  http://articles.latimes.com/1989-06-11/magazine/tm-2975_1_marija-gimbutas-gods-of-old-europe-indo-european

  Detta trevliga gudinnedyrkande samhälle krossades givetvis av elaka beväpnade PATRIARKAT, och sedan dess har inget varit sig likt.

  Teorin är lockande men strider mot vad vi vet om den mänskliga naturen. Tyvärr.

  Gillad av 2 personer

 18. Björn K skriver:

  Manlighet och kvinnlighet är en naturlig del av det sexuella spelet och fortplantningen. Detta kommer att fortsätta så länge mänskligheten existerar. Det är något som vänsterfeminister och andra kulturdebattörer inte kan ta in. Nej de sitter i sin bubbla väl avskilda från verkligheten och blir bara mer och mer förvirrade. Mer och mer skattepengar satsar man på detta, vad f-n får jag för pengarna?

  Gilla

 19. olle holmqvist skriver:

  Det är en gammal svensk sed att lösa det förr kallades problem med namnbyte: Patrik har erfarenhet: NIB blev SIDA och allt bistånd gick till fattiga, inget blev palats. Mönstret är
  Dårhus >Sinnesskukhus>mentalsjukhus>Psykklinik.och nu finns inga dårar längre. Inte ens på Helgeandsholme.

  Förslag: döp om HellsA.till Veg.Angels. alla vet ju att vegetarianer är Jättesnälla. I högveggiga Indien, där man knappt får äta kyckling, genom strömmas samhället av fredlighet- alla generationerna Gandhi avsattes t ex fredligt. Eftersom som dom fredälskande indierna dyrkar djurgudar så platsar väl tjuren Ferdinand ? Uppvaktadd av deras Hövördigheter Gertrud & Rosanna.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.