Ett tal från er nästa politiska ledare

Patrik Engellau

Kära medborgare,

Det finns, vad jag har kommit fram till, tre olika filosofiska grunder eller konstruktionsprinciper för ett politiskt ledarskap.

Den första tänkbara konstruktionsprincipen är att använda det mänskliga intellektet till att tänka ut hur samhället borde vara beskaffat. Detta har prövats exempelvis i kommunistiska samhällen. Ett eller flera politiska genier – Karl Marx, Vladimir Lenin, Enver Hoxha, Mao Zedong, Pol Pot, Fidel Castro, Rossana Dinamarca – har tänkt ut hur samhället borde vara beskaffat för att bli perfekt och sedan målmedvetet strävat efter att skapa denna fulländning.

Det har inte fungerat. Fråga mig inte varför. Jag vet inte. Det bara är så. Om vi ska hålla på att kannstöpa om orsakerna till det mänskliga intellektets svagheter i samhälleliga sammanhang kommer vi aldrig ur startgroparna. Vi fastnar i nya intellektuella fajter där intellektet tar strypgrepp på intellektet i syfte att döda det varpå intellektet drar kniv och mördar intellektet som sedan återuppstår som galten Särimner.

Den andra tänkbara konstruktionsprincipen är medmänskligheten. Sådana samhällen byggs på grundval av omtanken och kärleken till nästan. Kristendomen har tidvis, utan särskild långsiktig framgång, försökt konstruera sådana ordningar. Jesuiterna i 1600- och 1700-talens Latinamerika gjorde djärva experiment i så kallade ”missioner” där ursprungsinvånarna, indianerna, skulle utgöra basen för en ny sorts utopier. I modern tid har ingen, veterligen, gjort ett mer kraftfullt sådant experiment än den svenska humanitära stormakten. Mycket litet tyder på att dagens svenska stormaktsprojekt kommer att bli mer framgångsrikt än jesuiternas plan.

Om du anser att ansatsen med medmänsklighet är detsamma, eller en underavdelning av, de intellektuellt baserade uppläggen så kan jag hålla med. Många kristna tänkare känner igen sig i idégodset bakom kommunismen.

Själv har jag efter svåra överväganden kommit fram till att det varken går att lita på den mänskliga tankeförmågan eller omtanken om vår nästa. Det finns troligen ingen bättre metod för den som vill dana ett samhälle än att lita på erfarenheten. Människan fattar inte så mycket, men hon kan, om hon omsorgsfullt studerar den faktiska verkligheten, dra betydelsefulla slutsatser om vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Jag säger inte att det är lätt att inta och acceptera ett sådant synsätt. Det förutsätter nämligen att man förmår underkasta sig fakta och erkänna att man inte begriper så mycket. Det förutsätter också att man går med på att göra avkall på sina käraste idéer om de inte funkar. Man måste kunna, som det heter på engelska, ”kill your darlings”.

Vad skulle detta eventuellt betyda för den som vill leda svensk politik framöver? Framför allt stora mentala plågor. Man måste dra slutsatser av sina misslyckanden och göra något annat än vad som tidigare prövats utan framgång. Låt mig ge några exempel på hur det inte ska gå till.

De senaste årens försök att komma till rätta med brottsligheten med hjälp av dialogpoliser och korvgrillning med ligister har, vad jag begriper, inte fungerat. Att då göra samma sak igen förefaller missriktat. Men det är vad den svenska polisen tycks vara i färd med att göra:

”Riskreducerande samtal” – så kallas metoden som polisen i Region Syd är på väg att göra verklighet av. Det handlar om att prata med gärningspersonen och få personen själv att backa från att utsätta ett brottsoffer.

– Det är något vi har efterlyst länge, att få jobba mer offensivt med gärningsmannen, säger Susanne Gosenius som är samordnare vid Brottsoffer- och personskyddsenheten på polisen i Region Syd.

– Vi vill föra en dialog med gärningsmännen och få dem själva sluta begå överträdelser, säger hon.

I sin bok om Framtidsstaden Malmö skriver Lars Åberg hur de sociala myndigheterna i Malmö oupphörligen repeterar sina misslyckanden i alltmer storslagen skala. Att de sociala insatserna inte funkar vet man sedan decennier, men myndigheterna kan trots detta inte sluta göra samma sak igen med samma nedslående resultat eftersom gällande praxis har blivit deras livsstil och födkrok:

Informationen har emellertid alltid funnits tillgänglig för den som frågat efter den. På alla nivåer i det kommunala systemet har det skrivits rapporter och gjorts utvärderingar. Man kan följa Malmös utveckling i svart på vitt och sveket ligger inte hos dem som dokumenterat och redovisat, utan hos dem som genom olika former av hänsynstagande undvikit att debattera öppet eller att fatta beslut som skulle kunna bidra till att förbättra villkoren… Om integrationsprojekten runtom i staden verkligen hade åstadkommit förbättringar hade behovet av nya naturligtvis minskat. Poängen med projekten, deras själva förutsättning, verkar vara att det mesta ändå förblir som det har varit. Skulle problemen till och med förvärras, insatserna till trots, stärks argumenten för ännu fler projekt.

Det är en omhändertagandeindustri som ser om sitt eget hus.

Egentligen behövs det inget mer för att rädda Sverige än att vi använder det empiriska förnuft som varit västerlandets unika framgångsformel sedan hundratals år. Detta empiriska förnuft har funkat. Varför kasta det överbord?

Så vad precis har jag tänkt göra i stället? Vet inte annat än styckevis och delt. Det första är att inse att det som nu prövas inte fungerar.

76 reaktioner på ”Ett tal från er nästa politiska ledare

 1. Peter skriver:

  Halvkvävd visa, tala klarspråk, eller är pk fortfarande för starkt och skrämmande?
  Du har nu under en längre tid finkänsligt gläntat på dörren till klarsyn.
  Är steget ut i ljuset alltför stort att ta eller anser du att de dina och dina fränder ännu inte är tillräckligt förberedda för att öppna dörren helt?
  Sanningen står där helt öppen och den kullkastar många av våra civiliserade axiom.
  Verkligheten är en rättvis och grym rättare av våra felslut.

  Gillad av 8 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  Är det möjligen ett logiskt resultat av kvinnlig rösträtt, att man förr eller senare hamnar i tantvälde, där de maskulint färgade alternativen konsekvent väljs bort till förmån för sådana som passar i den traditionella kvinnorollen med gullande och omhändertagande.

  Gillad av 11 personer

  • Anne-Hedvig skriver:

   Det er en ubalanse i samfunnet nå mellom ‘maskulint’ og ‘kvinnlig’ – men herregud, vi har jo hatt kvinnlig stemmerett siden 1913 (antar fra omtrent samme tid i Sverige), og folk av begge kjønn klarte den balansen ganske greit før i tiden! Ting begynte vel å skjene ut for alvor med 68’erne i posisjoner; og postmodernisme og lignende tankebaner har neppe gjort ting bedre.

   Gilla

 3. Fredrik Östman skriver:

  Det uppenbara fel du gör är att klistra den kristna etiketten på fel lära. Det är erfarenhetsläran, hjältemodet, konservatismen, humanismen, som är kristen. Avarterna kallar vi kätteri. Socialismen är ett kätteri som plågat oss genom hela civilisationens historia, vilket väl är en smula ironiskt med tanke på dess programmatiska historielöshet.

  Gillad av 10 personer

 4. svenne skriver:

  ”Egentligen behövs det inget mer för att rädda Sverige än att vi använder det empiriska förnuft som varit västerlandets unika framgångsformel sedan hundratals år. Detta empiriska förnuft har funkat. Varför kasta det överbord?”

  Luciabeslutet som fattades 1989.12.13 – angående begränsning av invandringsvolymen – kan väl betraktas som en glimt av ”empiriskt förnuft”. I ett ögonblick av en klarsyn, som säkerligen underströks av en föregående konsekvensanalys, insåg man att den riktning som den förda invandringspolitiken hade inte var hållbar i längden utan måste överges.

  Beslutet upphävdes 1991.12.19 av Carl Bildts regering, starkt pådriven av Bengt Westerberg, och detta är väl ett övertydligt exempel på hur man kan ”kasta empiriskt förnuft överbord”. Jag har inte hört talas om varför de skäl som var bakgrunden till Luciabeslutet förkastades i en handvändning. Troligtvis gjordes ingen krass bedömning av riktigheten i denna bakgrund, utan upprivandet gjordes i en känslosörja av upplevd medmänsklig godhet.

  Här kullkastades ett välgrundat beslut, som var fundamentalt för Sveriges framtid, efter två år och den samstämmiga kör som lovordade detta är att betrakta som skyldig till landets nuvarande prekära situation. Att något sådant kan ske efter så kort tid kanske är en indikation på hållbarheten i nuvarande kappvändares attityd. Vem vet, det skulle inte förvåna mig om Fredrik Reinfeldt fortfarande kan påverka utvecklingen mot något destruktivt från skumrasket bakom kulisserna.

  Gillad av 15 personer

  • Jan Molin skriver:

   Jag har skrivit det förut, men upprepar det: dessa tidigare Sverigefördärvare och alla senare tillkomna måste fås till skranket fortast möjligt. Tyvärr lär det ta lång tid, om det överhuvudtaget kommer att finnas tid innan Sverige är förlorat, ty de svenska väljarna är ganska tröga och motkrafterna från sjukpartiernas media förödande vilseförande. Redan 1974 avskaffade man också, efter vad jag förstår, politikers och ämbetsmäns tjänstemannaansvar för fattade beslut. Att man gjorde detta innebär väl också att man förutsåg den långsiktiga verkan av det mångkulturbeslut en enig riksdag fattade 1975 och Reinfeldt senare såg till att bli inskriven i grundlag 2010!

   Gillad av 2 personer

 5. MartinA skriver:

  Det empiriska förnuftet har stora svagheter det också. Se på hela högskolevärlden? Formellt skall den fungera genom hypotes -> experiment -> utvärdering -> diskussion -> ny kunskap eller dylikt. Men stora delar av högskolornas verksamhet har förvandlats till ideologiproduktion?

  Det ska till en förståelse av vad människan är. Och det fås bättre genom att läsa historia och ha en förståelse av vad evolutionen är. Än genom det mer socialdarwinistiska angreppssättet som finns i akademierna. Dels därför att historia är mer lättillgängligt än akademiernas språk, fler kan delta i diskussionen och granska den. Och dels därför att det gäller så enorma mängder resurser, en stor del av samhällsekonomin allokeras med hänvisning till olika studier. Trycket på akademierna att vika sig för politiska intressen blir enormt.

  Akademiernas metod lånar sig dessutom till missledande delargument. Jämför till exempel socialstyrelsens många motstridiga rekommendationer? Det går säkert att argumentera för att sex brödskivor om dan är bra, sett ur ett visst perspektiv, och eftersom staten satt på ett sädesberg så låg det nära till hands att göra det.

  Akademiernas metod är värdelös om det saknas en reell önskan att förstå verkligheten. Och med det stora politiska trycket och snedvridande belöningssystem så upphör förr eller senare denna önskan.

  Gillad av 3 personer

 6. G.P.H. skriver:

  Det handlar nog inte om vår förmåga att tänka. Att intellektualisera fram någon typ av samhällelig konstruktion. I alla samhällen av någon storlek uppstår alltid en fördelning av makt och resurser.

  För samhälles försvar krävs någon typ försvarsorganisation. Om än enbart mobiliserbar vid akut fara. Eller som en krigarkast utvecklad och fast organiserad. Som då även kan användas för mer expansiva syften, exempelvis att bygga imperier.

  Så har vi makten över tanken. Den tog gärna ett professionaliserat prästerskap hand om. Och monopoliserade.

  Och så finns där även det materiella som kan erbjuda ett mer ymnigt och överdådigt liv. Mer fritt från från blåsor i händerna och verkande ryggar. Ofta på bekostnad av andra. Och därmed tillgängligt för de få.

  Kanske mest blottad i det väl organiserade slavsamhällena. Där det fanns fria och ofria människor. Allt handlar egentligen om hur makt och resurser fördelas. Och det gör även kommunismen och dagens mer globala ekonomi. I alla tider har ansamlingar av resurser gett makt. Även makt över lagstiftning och olika samhällsregler.

  Gillad av 1 person

  • G.P.H. skriver:

   Med makt och resurser har alltid följt möjligheten att påverka i den önskade riktningen. Makt som då lätt brukas för egna syften. Den stora massan har alltid inneburit ett hot för de som suttit i toppen av maktpyramiden. I kraft av volym har flertalet alltid inneburit ett potentiellt hot. Som en pöbel, eller en mer vildsint folkmassa.

   Flertalet har därför alltid behövt kontrolleras och tyglas. Lämpligen splittras upp i en massa särintressen. Som nu också sker i det multikulturella samhället. Där enhetlig splittras upp på många händer. Där vi rentav ställs emot varandra, istället för emot den verkliga makten. En avledning i den större skalan.

   Och detta gäller även i demokratier, med sitt stora varu- och tjänsteutbud. Vi har praktiken alltid skilt på ”vi” och ”dom”. De ”där borta” och ”vi här”. ”Ni där nere”, och ”vi här uppe”. Eller tvärtom. Och detta har fungerat splittrande gentemot den verkliga makten.

   Gilla

   • G.P.H. skriver:

    Vi kan teoretisera, spekulera och systematisera tills vi blir blåa i ansiktet. Makt och resurser har alltid hängt samman. Och kapital är då en av de allra viktigaste och mest rörliga resurserna. Även så i demokratier. Ingen samhällsutveckling har ändrat på dessa förhållanden. Tvärtom.

    I en mer global ekonomi är det kapitalet som styr i än högre grad. I kraft av sin ökade rörlighet. Sedan kan vi på kammarn fundera över alla tjusiga principer. Och sätta vackra namn på dem. Som asylrätt, värdegrund, lika värde, tolerans och rentav humanitär stormakt. Men i slutändan sticker ändå alltid egenintresset fram sitt tryne. Och har gjort så i alla tider. Det är alltid makten själv som får sista ordet.

    Gillad av 6 personer

  • MartinA skriver:

   Problemet är att en krigararistokrati behöver krig. Och kriget blev för destruktivt i och med första världskriget. Nu är det ännu många gånger destruktivare.

   Gilla

  • G.P.H. skriver:

   Verka och värka. Snabbt skrivande är nog bra, …men inte alla gånger… En rätt verkande rygg kan även den börja värka. Särskilt när den hastiga stavgången inte följer rättstavningens principer.

   Gilla

 7. Arne skriver:

  Thomas Ek efterlyser åtgärder, jag har själv gjort samma sak otaliga gånger, så kanske en ambition kan vara att smyga in ett förslag till åtgärd, om än aldrig så litet, innan man börjar gnälla. Mitt förslag är då: Göra film av Lars Åbergs bok. Kanske han och Katerina Janouch kan skriva manus tillsammans, Malmö under de senaste 50 åren som fond, så kan man följa en svensk och en invandrad familj under 50 år, boende i Malmö. Ordning till Kaos, svenskt till muslimskt, varv till moské. Gågatan till yttre Ringvägen så man slipper se skiten. Kallbadhuset till tafsbadhuset.

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Riskerar att bara ha verkan att vänja folk vid skiten och understödja dem i det redan pågående arbetet att acceptera det. Människan vänjer sig vid allt. Tusen år av medeltid följde på Romarriket. Levnadsstandarden återvanns inte förrän omkring 1800, tretton hundra år senare.

   Du tar dina värderingar för givna, men det är dem du måste övertyga folk om. Gjorde kanske How the West Was Won dig avvisande mot indianerna, Zebulon? Skulle inte tro det. Att alls avbildas på film är i sig sympatiskapande. Till och med Sturmbannführer Kessler i Hemliga Armén hade vissa sympatiska drag, för att inte tala om den där långa löjtnanten. Eller Darth Vader. Att Kejsaren i Star Wars kan hållas osympatisk beror på att han aldrig visas ordentligt i bild. Det vita sminket, den stora kappan, de knappa replikerna — det är ingen slump.

   Gillad av 4 personer

   • Arne skriver:

    Ah Kessler, han gillade väl ingen? Men du kan ha rätt, det blir nog svårt att hitta filmskapare som inte är vänster och skapar ett inverterat moraliskt perspektiv.

    Då är min kvarvarande plan skönlitterär. Dissidentböcker är så uppenbara idag, okänt förlag och en svensk flagga i någon form. Man skulle skriva något slugt som flyger lite under radarskärmen, eller ännu bättre, en B2a som lurar radarn helt.

    Gilla

 8. Olle Reimers skriver:

  Systemen bör i möjligaste mån vara baserade på egenintresset. Det är den starkaste drivkraften och kan förmodas finnas närvarande i alla valsituationer. Det finns mekanismer där de flesta inser att det egna intresset gynnas bäst genom att gynna andras. Otaliga historiska bevis finns för detta.

  Ett versamt redskap som dykt upp under de senaste åren heter blockchain. Tekniken bakom blockchain skapar bättre förutsättningar för ett decentraliserat samhällssystem som bygger på dessa tankar. I en blockkedja ligger alla politiska löften all redovisad ekonomisk aktivitet o.s.v. öppet för alla som vill se. Tekniken omöjliggör efterhandsförfalskning, vilket givetvis missgynnar det nuvarande systemet som bygger på just förfalskning och lögn.

  Ingen tidigare känd teknik ör att man ihar samma förutsättningar för att gynna ett decentraliserat beslutsfattande på såväl det politiska som det ekonomiska planet. Ett decentraliserat system gör att man inte behöver lita på varanndra i första hand utan på att systemet levererar de fakta vi behöver för att samverka.

  Intresserade kanläsa allt om detta i ”Blockchain Revolution” av Don och Alec Tepscott.

  Gillad av 1 person

 9. Arne skriver:

  Så, nu har jag gett ett förslag, nu skall jag analysera (eller gnälla om man vill).

  Jag tror Patriks inlägg illustrerar de konservativas dilemma väl. Vi vill ha en liten stat, att folk skall sköta sig själv så långt de kan och lite till, vi vill ha fakta och realism i media och höra som det är från våra politiker. Dilemmat är att våra politiska motståndare vill ha en stor stat, de vill bestämma vad folk gör och tänker, de vill se känslor i media och lögner gör inget för ändamålet helgar medlen och trumfar verkligheten, som Gundmundson noterade idag: politik är att vilja cykla. Till sist, om våra politiker säger som det är och erkänner att de inte har alla lösningar så ljuger vänsterliberalerna rakt av och säger att vi har plats för 30 miljoner eller att bara vi öppnar våra hjärtan så går det bra.

  Vänsterliberalerna har under mycket lång tid tagit över alla samhällsintitutioner, och mycket vill ha mer. Samtidigt så har vi andra gjort annat, vi har engagerat oss i företag, entreprenad, försäljning och forskning eller något annat som genererar intäkter för samhället. Vi känner inte ens någon som går runt med plakat och demonstrerar eller som kastar sten på polisen. De som däremot har något gemensamt med vänstern i detta, det är den lilla klick riktiga nazister eller fascister som finns, de har gärna en stark stat, bara den baseras på deras värdegrund, så med denna logik så kan det bli detta spänningsfält som kommer att dominera, precis som nazismen vann över vänstern i Tyskland, två grupper som båda ville se en stor och stark stat.

  Gillad av 4 personer

  • Lars skriver:

   Vilka är ‘vi konservativa’? Jag tillhör inte dem. Tror du att fyra fem ‘konservativa’ på dessa sidor med allmänt låg insikt i samhällsfrågor eftersom ‘de ägnat sig åt att forska, tjäna pengar etc’ har särskilt mycket att tillföra eller att den ens har något gemensamt med Patriks tänkande? Tror inte det.

   Gilla

   • Per-Anders skriver:

    Vad har parasiterna som lever på de som har ägnat sig åt forska, tjäna pengar etc har tillfört? Inte någonting. De har ägnat sig åt att förstöra det mesta. Problemet för dem är att för eller senare tar andras pengar slut.

    Jag är förbaskat trött på att med våld eller hot om våld tvingas försörja politikerpacket och alla förbaskade socialister i alla möjliga löjliga och totalt onödiga institutioner.

    Gillad av 2 personer

   • Arne skriver:

    Vem tillhör du då? Så man har låg insikt i samhällsfrågor när man har haft ett riktigt jobb, är det din position? Svårt att förstå din kommentar.

    Gillad av 2 personer

   • Arne skriver:

    Jag håller inte med dig, utan bas i verkliga livet så riskerar man alltid att hänfalla till utopier. Man har heller antagligen ingen förståelse för,vanligt folks vedermödor och vill inte inse att man är en parasit på den produktiva ekonomin. Se hur sällsynt Trump är.
    På ett personligt plan så rycker jag att nästan alla politiker, i synnerhet svenska, är obehagliga.

    Jag har inga ideal utan ser politk som korrumperande. Jag lyssnade på en intervju med John Howard, han verkade ganska bra. Trump gillar jag till dels också.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Arne: Men hur gör du då? Kan du något om statistik, juridik, medicin, psykologi, statskunskap, utrikespolitik exempelvis? Jag har inte sagt att man inte borde behöva erfarenheter utanför politiken, tvärtom anser jag att man borde ha en åldersgräns om 40 för att komma in i riksdag och 50 för regering så att människor visat vad de kan, byggt upp kunskap och erfarenhet utanför politiken och levt ett relativt normalt liv med alla bekymmer och hunnit följa med i utvecklingen och se hur olika händelser utvecklats. Även om man är intelligent så tar det tid, den mer kunnige och intelligente kan hinna lära sig mer.

    Om man som vi diskuterar politikens misslyckanden så måste man väl måla upp en bild av vilka kategorier och vilka krav på förkunskaper och vilken grad av självständighet politiker bör ha? Förvisso behövs bredd i kunskapsbakgrund, men jag anser att en dos samhällsekonomi är nödvändigt (på motsvarande sätt har ju företagsledare ofta haft dubbelexamen dvs civilingenjör och civilekonom).

    Det är ju också så att även om en person r professor så kan insikterna utanför det egna fältet vara minimala. Tillslut handlar det bara om att man vill ha mindre skatt och mer i plånboken och sedan röstar man på moderaterna. Inte så djupsinnigt tänkande kan man tycka.

    Gilla

 10. Arne skriver:

  Vi står på sidlinjen, alla vi som egentligen inte är intresserade av politik och vi blir som korkar i de totalitäras hav, ett hav som kommer att bestå av en DinaMarca mot någon ung man som kommer att ha mycket mera aggression än vad hon någonsin kan frammana Jag tror inte vi kommer att ha sån tur att en Trump räddar oss, istället så tror jag vi får en man, troligen kustjägare, som är runt 30 år. Republikanerna i USA har precis samma problem som vi, hur skall man vinna ett krig om ens politiska vision innefattar att ha så små trupper som möjligt? Jag vet ingen som kommer närmre en Trump än Patrik själv, kan inte du rädda oss? Annars så får vi vänta på den där 30-åringen som vet att våld är lösningen. Han vet också att de som är bäst i världen på våld är västerländska män.

  Gillad av 4 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag läste en fantastisk berättelse om en grupp engelska kommandosoldater som var omringade i Syrienkriget nyligen. Ammunitionen tog slut. De tog farväl av varandra och av livet och beredde sig att dö. De började döda ISIS:ar med bara händerna. De slog ihjäl dem. De dränkte dem i vattenpölarna. De vann. De överlevde.

   Gillad av 4 personer

 11. Christer Carlstedt skriver:

  Man behöver inte alltid veta (även om det kan vara väldigt trevligt), varför något inte fungerar. Det kan räcka med att utförda tester visar att så är fallet. Om jag släpper en enkilosvikt så drullar den ner på marken. Den far absolut inte upp i luften hur gärna jag än vill. Vi kallar det gravitationspåverkan. Ingen vet vad gravitation är, men det behövs inte heller för praktiska ändamål. Det finns ett Nobelpris som väntar på den som kan få det att fungera baklänges.

  I utförda sociala experiment med mindre väl anpassade individer, t.ex. genomförda ”dialoger”, så väljer man uppenbarligen att bortse från fundamenta, nämligen att människan är en social varelse. Man tror tydligen att ett samtal med helt obekanta figurer på socialkontor eller polis skulle få delinkventen att överge sitt sociala sammanhang. Det kriminella gänget, eller den religiösa grupperingen är det enda sociala sammanhang dessa individer har som de bedömer är av vikt. Att då försöka prata dem ur den förmenta tryggheten i gruppen måste vara bland de mest dödfödda projekten man kan tänka sig.
  När, och framför allt om, man inser detta grundläggande faktum kan man börja fundera på hur problemen skall tacklas.

  Gillad av 8 personer

  • Anne-Hedvig skriver:

   Google på ‘Nicolai Sennels’ – en dansk psykolog som har arbeidet i fengsel med kriminelle, innsatte muslimer. Han skriver at deres tankebaner og verdisystemer er helt annerledes enn etnisk danske kriminelles.
   Svært interessant – burde leses av politi og andre i våre land som plages av kriminelle muslimer.

   Patrik har tidligere skrevet om ‘den indre svenske’ som mange tror finnes der innerst inne, men Sennels påviser at ‘svensken’ er helt fraværende hos disse menn og ungdommer! Han går også i detalj om hva som er forskjellig i tankebanene hos dem og oss.

   Gillad av 3 personer

 12. Henrik Ekstam skriver:

  Tack för kloka tankar som alltid. Angående varför kommunism och andra totalitära centralstyrda system inte funkar tror jag att jag kan bidra med en tanke. (som för övrigt också redogörs för ganska bra i Homo Deus av Yuval Noah Harari.

  Det beror på vilken typ av problem men anser att samhället representerar, komplext eller komplicerat. (detta beskrivs väl i Cynefin ramverket).

  Men kort sagt: Om man ser världen som en maskin där ingående faktorer är kända i förhand, då får politikerna ingenjörerens roll. Då skulle det funka med central planering.

  Ser man i stället världen som komplex, dvs vi vet inte vad vi inte vet, då blir samhället som ett ekosystem och politikerna får snarare rollen som trädgårdsmästare (dvs skapa bra gromån och sedan kliv undan)

  Order ”Samhällsmässigt ingenjörskonst” speglar ju lite hur vi ser på det hela. I min värld beror det på att vetenskapen har varit så bra på att lösa problem de senaste 300 åren, att vi tror samma approach funkar på allt, men som kommunism och nazism visar är så inte fallet.

  Gillad av 4 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Du har rätt med trädgårdsmästaren, men det finns ingenting vetenskapligt eller ingenjörsmässigt i någon form av socialism, vare sig kommunism, socialdemokrati eller national-socialism. Marx försökte klistra på en sådan etikett, men den föll av redan innan någon visste vem Marx var. Hans lögner uppenbarades i fullkomlig detalj redan på 1850-talet av riktiga vetenskapsmän. Så det var inte det förment vetenskapliga i Marx läror som slog an. Det var det socialistiska, det millenaristiska, frälsningsläran, dödskulten, kätteriet. (Däremot har förstås Marx och t.ex. Lenin och Nils Karleby missbrukat vetenskapliga termer i sina rationaliseringar.)

   Gillad av 4 personer

 13. Klas Stjernberg skriver:

  Käre Patrik!
  Varför hålla på att räkna upp all styrelseskick,som inte fungerar, när det finns ett, som fungerar och har fungerat i över 800 år trots avsaknad av egna naturresurser och som trots svår geografi även lyckas med att få tågen att både avgå och ankomma på minuten.
  Vore det inte bättre att beskriva hur Schweiz fungerar.
  Det är också intressant att konstatera att man aldrig har försökt integrera de de olika folkgrupperna tyska, franska och itaienska men det har gått bra ändå.

  Sverige skulle bli ett mycket bättre land om vi införde det Schweiziska välbeprövade systemet med beslutande folkomröstningar.

  Gillad av 7 personer

  • Erik skriver:

   ….och de politiska djuren saknas.

   Parlamentet sammanträder fyra gånger per år och då i tre veckor, dvs sammantaget 12 veckor per år.

   Det finns alltså ingen grogrund för de högst onödiga biomassor, typ Fridolin, Damberg och Ygeman, vars hela tillvaro består i, och alltid bestått i, att styra och ställa med folk efter att med hot om våld avtvingat dem skattemedel.

   Gillad av 4 personer

 14. Crister. L skriver:

  ”Egentligen behövs det inget mer för att rädda Sverige än att vi använder det empiriska förnuft som varit västerlandets unika framgångsformel sedan hundratals år. Detta empiriska förnuft har funkat. Varför kasta det överbord?”

  Det som pågår har inget med svensk erfarenhet att göra. Vi har aldrig mottagit en muslimsk folkvandring. Svenska journalister har aldrig känt sin särskilda ställning i förhållande till allmänheten ifrågasatt som nu, men tvingats ljuga för att behålla jobbet. Politiker och övrig så kallad maktelit har aldrig tjänat så mycket pengar som nu. Men framför allt har vi inte på hundratalas år nalkats ett politiskt katastrofläge med risk för kaos och inbördeskrig så som nu.

  Med hjälp av något piller då och då och genom att upprepa det invanda förnekar man verkligheten och behåller lugnet.

  Det finns ett begrepp som heter feedback-circle eller något liknande. Det betyder att man gör samma sak som tidigare, men annorlunda, man återkopplar resultaten och utvecklar systemet varje gång man kör det. Jag tror det ligger mycket i det. Som P E säger måste man då inse att man kan göra misstag och att dessa kan rättas till. SD är ett sådant system, den politiken syftar till att lösa problemen, även om den inte för närvarande spikrakt avgjort hur.

  Gillad av 2 personer

  • Jan Molin skriver:

   Jag skriver som igår: varför denna engelska i svensk text?? Du skriver det ju sedan rätt: Det heter och har alltid hetat återkoppling och är på så sätt självförklarande!
   Förövrigt är jag med dig i det du skriver.

   Gilla

   • Språkrasisten skriver:

    Det heter och har alltid hetat återkoppling och är på så sätt självförklarande!

    ”Rundgång” tror jag att det kallas. På svenska, vill säga.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Den tekniska termen är återkoppling. Rundgång är ett specialfall: det är positiv återkoppling, en självförstärkande signal som får systemet att självsvänga. Finns t.ex. av typen mikrofon/högtalare/förstärkare och av typen skatt/politiker/bidrag. Den fungerande återkopplingen är negativ och används i alla möjliga reglersystem. Den skulle väl ha använts i pensionssystemet, den s.k. bromsen, men det blev ju inte så i och med den okontrollerade och subventionerade massinvandringen av okända socialfall och yrkeskriminella.

    Gilla

 15. Johan skriver:

  På gränsen till skrattretande när man gång på gång går ut med nyheten att nu ska vi minsann reducera kriminaliteten med skärpta straffskalor. Vem riktar man sig till? Det är ju just kriminalitetens affärside att man inte bryr sig om lagen eller vad som står i den. Det enda som skulle kunna ha effekt vore att risken att åka fast markant ökade. Vi är på väg mot parallella arbetsytor i Sverige där olika grupperingar har andra lagar än Svea Rikes Lag. Och fler blir det så länge samhället inte kan visa vad som gäller för alla.

  Gillad av 1 person

 16. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Klyftan mellan verkligheten och det officiella Sverige har inte varit större på många år. Idag kan vi exempelvis höra att samtidigt som polisen misslyckas totalt även i sin kärnverksamhet så ska man ”storsatsa på kampen mot nätbrott”. Man ska alltså inte storsatsa mot skjutningar, gruppvåldtäkter eller mot att Post Nord endast vågar sig in i Angered på morgnar.

  Tyvärr finns det här gapet mellan teori och verklighet i alla möjliga sammanhang, även på DGS.

  En aktuell beskrivning som kanske kan ge en del människor en bättre förståelse för situationens allvar är dagens krönika av Johan Westerholm. Han är ju f.d. militär och det märks i hans förmåga att beskriva problem och lösningar, se https://ledarsidorna.se/2017/12/den-fiktive-statsministerns-jultal-2017-aret-fore-valet/

  Gillad av 2 personer

 17. Thomas Ek skriver:

  ’Obunden Traditionell’
  Amerika är det största experimentet vår planet skådat och den största kraften för gott i mänsklighetens historia. Tror därför på ett samhälle likt det Traditionella USA som har den amerikanska konstitutionen som plattform. Det traditionella USA styrs av en liten statsapparat där individens frihet sätt i första rummet. Modellen motverkar det PK-ism.

  Det vill säga en liten statsapparat dock märk väl, med en mycket professionell och kraftfull poliskår. Platt skatt skall råda. Platt skatt är i alla ändar det i särklass mest rättvisa, kostnadseffektiva och lättöverskådliga skattesystemet.

  De här grundstenarna göder individens kreativa förmåga, personliga ansvarstagande vilket ger starka, självständiga och redbara medborgare. Individen uppmuntras härigenom till att arbeta hårt, vara ärlig, hålla sig nykter, och stärka sin personliga moral.

  De statligt styrda departementens befattningar skall tillsättas av Problemlösare, – inte, av politiska ideologer.

  Den amerikanska konstitutionen stadgar inte individens rätt till fri sjukvård. Det är på ett sätt rätt tänkt. Men ett anständigt kostnadseffektivt skydd för sjuka, äldre och svaga skall trots detta implementeras. Det går utan konstigheter och utan att det kommer kosta skjortan, att plocka fram.

  Vårt nya Public Service som skall ha till uppgift att återge Sanningen, – om vad som sker i våra samhällen med omvärld bör förslagsvis, inrättas genom en kommitté som leds av en domare. Därefter övervakas av en panel bestående av ett antal välrenommerade domare.

  I den politiska världen kunde modellen namnges som ’Obunden Traditionell’. Problemet vilket skall ses som angenämt, är hur och när det här skulle kunna införas.

  What Say You?

  Thomas Ek

  Gillad av 1 person

  • Aha skriver:

   Ett samhälle med platt skatt riskerar att skikta sig med stora klasskillnader om följd. Som rik har du tid och råd att skapa ännu större rikedom av de pengar du tjänar in. Skickliga konsulter kan om inte annat ombesörja det.

   Den/de som ryker ifrån i kraft av sin monetära styrka, relationen till skicklighet finns där men är nödvändigtsvis inte dominerande kausalitet, blir rikare och rikare. Ungefär som forna adeln som därmed kunde lägga beslag på all vällevnadskonsumtion. För att inte tala om vad kungarna gjorde med sina hov.

   Måhända är detta överdrivet, men platt skatt leder till ökad skiktning. Det kan nog fastslås.

   Gilla

 18. Lennart Bengtsson skriver:

  Det är fortfarande anmärkningsvärt att Darwins utvecklingslära fortfarande missförstås i den allmänna debatten. Många tror att det är den starkaste som överlever kampen för tillvaron när det i själva verket är den mest anpassbare som gör det. ” Survival of the fittest” heter det dvs de som bäst anpassar sig till verkligheten är de som kommer att överleva och klara sig bäst.
  Den empiriska filosofin växte särskilt fram i Storbritannien med Locke och Hume som ledande namn och det var denna kloka inställning till verkligheten som var en grundsten till Europas och senare världens fenomenala utveckling.

  Hotet har ständigt kommit från ideologierna där människor har fantiserar samman en inbillad verklighet som ständigt måste underhållas med ”fake news”. Här spelar bilderna en allt mäktigare roll att påverka människornas känslor. En stackars liten förolyckad pojke blir den mäktiga kraft som driver på den svenska migrationen och en sjuk och utsvulten isbjörn blir ett mäktigt instrument i klimatpropagandan.

  Det är faktiskt betydligt färre barn som far illa i världen idag än för 50 år sedan och när de gäller isbjörnarna så är de betydligt fler nu än för 50 år sedan och dessutom överlevde de under perioder då Arktis hade betydligt mindre is än nu som för så där 6000 år sedan. Numera är det snarare tigrar,elefanter och lejon som är utsatta och det beror på allt fler människor och inte på klimatet.

  Gillad av 7 personer

 19. lingongatanblog skriver:

  Hur skulle ett ”Riskreducerande samtal” låta idag i Malmö? ”Snälla, nästa gång ni rånar en tonåring på mobiltelefonen, hugg honom inte i överkroppen eller huvudet utan bara i benen eller i armarna”. Eller ”Skulle ni kunna undvika att tända eld på flickans underliv nästa gång ni utför en gruppvåldtäkt så skulle vi uppskatta det”.

  Gillad av 3 personer

  • Moab skriver:

   Jag hörde att polisen hade undersökt fel trappuppgång efter gruppvåldtäkten i Stockholm. Polisen skall nu undersöka om de kunde gjort något bättre.

   Så när polisen väl lämnar munkarna på kontoret i Malmö så får man hoppas att de åker till rätt lekplats men det är väl att tro på tomten.

   Gillad av 3 personer

 20. Stig Fölhammar skriver:

  Korvgrillning, dialogpoliser och ”riskreducerand samtal” samt diverse projekt inom ”omhändertagandeindustrin” var bara början. Under hösten har metoderna utvecklats eller snarare anpassats till den rådande situationen.

  Polischefen Sintréus i Malmö lär enligt journalisten Johanna Bäckström Lerneby i Aftonbladet under hösten ha hämtat ner imamen Ali Kahn från Angered – en stadsdel som enligt polisen i Göteborg har styrts av familjen eller klanen Kahn i nästan 20 år – för att ”skapa fred” mellan de stridande fraktionerna i Malmö. Detta gör imamen Kahn på muslimskt vis – förövarens och brottsoffrets familjer eller klaner kallas av imamen Kahn, de möts och en uppgörelse träffas – förövarens familj eller klan betalar brottsoffrets familj eller klan ”ersättning”. Ett mord lär betinga ett pris om 500 000 och mindre skjutningar från 100 000 och uppåt.

  Till saken hör att varken Justitieombudsmannen (JO) eller Justitiekanslern (JK) har funnit något något märkvärdigt eller anmärkningsvärt i polischef Setréus tillvägagångssätt. Båda dessa svenska traditionella rättsvårdande myndigheter har avslagit anmälningar mot förfarandet.

  Slutsats; vissa delar av landet byggs nu av islamister med islamistisk lag på den svenska polisens initiativ och med de rättsvårdande myndigheternas gottfinnande.

  Gillad av 2 personer

 21. Mikael Birk skriver:

  Att Malmö kommun har drygt 50 kommunikatörer anställda säger allt om vad som prioriteras; sken och mediabild framför verkligheten, samt moralisk självgodhet över alla projekt och åtgärder ur den sociala ingenjörskonstens fatabur. Åtgärder och projekt utvärderas sedan inte eftersom den självrättfärdiga godheten inte ser något behov av konsekvensanalys. Politiker och myndighetspersoner hyllar sig egen förträfflighet i kraft av något socialt projekt – nyttan därav är sekundärt och utvärderingar således ointressanta. Utvärderingar har naturligtvis risken att slå tillbaka på initiativtagaren varför den faktiska nyttan ständigt förbises.

  Gillad av 2 personer

 22. Dan Astrom skriver:

  Det handlar väl om att människor röstar på de som ältar samma sak år ut och år in. ”Vi ska satsa på skola, vård och omsorg”, sedan gör man helt klart andra saker varje gång. Folk röstar ändå på dom nästa gång. Känns som svensken blivit korkad av för mycket välfärd

  Gillad av 1 person

 23. Göran Fredriksson skriver:

  Förvärva, ärva och fördärva är ofta gången inom släkter där en uppfinnare eller entreprenör har varit framgångsrik. Utvecklingen möjliggjordes av den liberala revolutionen under den senare delen av 1800-talet. Entreprenörerna var oftast män de första etthundra åren.

  Kvinnorna, främst liberala, lyckades under den tiden förvärva jämställdhet för kvinnor i betydande grad, den ärvdes och utvecklades av nya generationer efter andra världskriget.

  Kommer de nuvarande feministiska generationerna vara de som fördärvar jämställdheten genom att inte se eller förstå konsekvenserna av att det patriarkala samhället importeras och tillåts breda ut sig.

  Alltmer tyder på att ett jämställt samhälle inom sig bär fröet till sin egen undergång.

  Gillad av 1 person

 24. Magnus Rosensparr skriver:

  ”… Susanne Gosenius som är samordnare vid Brottsoffer- och personskyddsenheten på polisen i Region Syd.”

  Enhetens projekt kan inte beskrivas som annat än flum. Undrar om efternamnet Gosenius är konstruerat utifrån verbet att gosa?

  Gilla

 25. oppti skriver:

  Vi har en naiv och godhjärtad inställning till våra medmänniskor.
  De har stor tilltro till vår välvilja.
  Men när den välvillige dottern ser att den föräldrafria festen attraherar allt för många festglada så måste det finnas nån vuxen som sätter stopp.
  När denne blir kallad för främlingsfientlig så gäller det att hålla ut och inte ge sig.
  Hemmet är väl värt att bevara intakt. Festen får fortsätta nån annan stans!

  Gillad av 2 personer

 26. Lassekniven skriver:

  Mycket vrede och frustration bland kommentarerna i dagens krönika. Jag har förstått att slaget håller på att förloras men är ändå beredd att kämpa till slutet. Vi som skriver här med alla våra utbildningar, allt vårt intellekt, vår intelligens och klarsyn, vi är för få och för spridda geografiskt. Det finns inga multimiljardärer som är villiga att stöta med pengar. Inte som fienden som får av Soros. Det finns inte ens pengar till mitt förslag till luftballonger med texten: Läs http://www.detgodasamhället.com. Eller massutskick per papperspost eller upptryckning av miljoner enkla lappar där det står likaledes: Läs http://www.detgodasamhallet.com för spridning på tunnelbanan, bussar och tåg och på andra offentliga platser.
  Frågan är bara om PE skulle stödja en sådan aktion med risk för att bli attackerad.
  Varför gör inte MED någonting sådant?
  Tyvärr ladies and gentlemen, efter oss syndafloden.

  Gillad av 1 person

 27. Urban Larsson skriver:

  Ett eller flera politiska genier – Karl Marx, Vladimir Lenin, Enver Hoxha, Mao Zedong, Pol Pot, Fidel Castro, Rossana Dinamarca

  Rossana Di i denna gröt som Genie?

  Gilla

 28. Samhällsvetare skriver:

  Ett sätt att förbättra ett samhälle är

  1. att människor träffas
  2. kommer överens om hur förbättringarna ska ske.

  Att tillsammans etablera en organisation i syfte att förbättra.

  Att förstå att saker och ting tar tid.

  Gilla

 29. Lassekniven skriver:

  Fredrik Östman

  Fredrik, du har varit på tårna idag. Det är rätt fortsätt med det, ”på de ondskefulla med kraft”. Jag försöker med mitt lilla bidrag. Från och med valåret 2018 skall jag skrika mig hes. Vinna eller försvinna. Vid förlust har jag kvar sommarstugan i Sverige och drar till Kanarieörna. Då behöver jag ju inte frysa i alla fall samt i lugn och ro sammanfatta mitt långa liv som neurokirurg i bokform till barn och övriga anhöriga och vänner. Cirka 6000 operationer har det hunnit att bli.
  Detta var lite svammel men in conclusio: socialism, kommunism, nazism och islamism är den värsta dynga som drabbat mänskligheten. Det finns ingen rättvisa, ingen ärlighet i sådana system.

  Gillad av 5 personer

 30. Sixten Johansson skriver:

  Det gör gott i själen att läsa både Johan Westerholms och Patriks fiktiva statsmannatal i dag. Min önskejulklapp och uttalade nyårsönskning vore att deras personkemi skulle visa sig fungera, att de skulle hitta en stark kvinna och bilda en ledartrojka och börja rekrytera ett tjugotal dissidenter och andra kunniga och trovärdiga kandidater till ett personvalt riksdagsparti, som skulle kunna komplettera SD. Via en sådan plattform skulle vi kunna kanalisera våra kunskaper, idéer och resurser och på alla vis stötta och hedra Sveriges modiga kämpar och amasoner.

  Gilla

  • Olle Reimers skriver:

   Sixten Johansson; så byggs en rörelse: tre kloka attraherar vardera tre kloka; nio kloka attraherar vardera tre kloka, o.s.v. Alla vet vi ju hur många sädeskorn det blev på den 64:e schackrutan. Svårare än så är det faktiskt inte. Intiativets makt är gigantisk!

   Gilla

 31. Olle Reimers skriver:

  Hur har ditt liv varit? Har det följt din plan? Har du aldrig tvingats till ad-hoc lösningar?

  Det handlar om inställning. Vet man att livet handlar om att sträva vidare i ständig uppförsbacke och motvind men med plötsligt uppdykande sköna rastplatser när du minst anar det men hoppas på och längtar efter.

  Det är inympandet i den unga generationen av denna vår vetskap som är den grundläggande byggstenen i samhället. Strävan att göra saker bättre; det är ju livets mening; eller hur?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.