Mänskliga motiv

Patrik Engellau

En del läsare har dubier kring teorin att Sverige styrs av det välfärdsindustriella komplexets egenintressen. De menar att människor som jobbar inom komplexet inte i huvudsak drivs av önskemål om att deras arbetsgivare måtte få större offentliga anslag, utan av en drift att vara goda och att ständigt kunna sola sig i strålglansen från de egna dygderna.

Jag menar att det ligger mycket denna observation, men att resonemanget om det omsättningsmaximerande välfärdskomplexet håller i alla fall.

Frågan är snarlik den om kommersiella entreprenörers, alltså företagares, motiv. En del säger att företagare är vinstmaximerande, andra att företagaren drivs av en vilja att förverkliga sina idéer eller motsvarande lite ädlare motiv. Jag har varit företagare i decennier så jag vet att det, åtminstone i mitt fall, handlar om båda. Jag arbetar för någon idé jag tror på och vinsten, om den kommer, är ett underbart och upplyftande tecken på att jag är på rätt väg. Vinsten ger mig energi att fortsätta mitt arbete med att lyckliggöra världen med min hälsobringande tandkräm eller vad jag nu håller på med. I min egen företagarskalle hänger sakerna ihop men om det kommer en illvillig journalist och frågar efter mina motiv så pekar jag inte i första hand på lusten till vinstmaximering för då kommer han att framställa mitt milda behag över svarta siffror som dreglande girighet.

Så är det för företagare, alltså företagsägare som i kraft av sitt aktieinnehav äger vinsten. Men riktigt så är det inte för anställda inom företaget. Jo, anställda på hög nivå brukar solidarisera sig med kravet på profit, men folk längre ned i hierarkin måste hitta andra motiv för att med jämnmod vilja masa sig till jobbet varje dag. Då är nog inget incitament, varken hög lön eller fin status, så starkt som upplevelsen att man kämpar för det goda och hela tiden gör världen lite bättre. (Sedan hör det till saken att bra företag faktiskt gör världen lite bättre. Det är företagsledarens uppgift att få medarbetarna att känna det i kroppen.)

När det gäller välfärdsbyråkratier är det naturligtvis desto lättare att förmå medarbetarna att anamma ett världsförbättrarnit. Jag vet precis hur det känns för jag har jobbat tio år inom u-landsbiståndsbranschen. Jag minns hur jag som ung SIDA-anställd idealist en gång satt ovan molnen med en gin tonic i första klass hos Air India med en äldre, cynisk kollega som skålade och gratulerade oss till förmånen att få göra så mycket gott för världen.

Individen kan i stor utsträckning välja sina motiv, om han till exempel ska maximera sin inkomst, sin status eller sitt godhetsindex. Men individen kan inte välja vad samhället, den allmänna meningen, anser för ”gott”. Det varierar från samhälle till samhälle och från tid till annan. För hundrafemtio år sedan ansågs det gott att som missionär delta i hednamissionen i Afrika. I Sverige idag, eller i varje fall för två år sedan, anses det gott att gå i demonstrationer med en skylt där det står ”Refugees welcome”. Det innebär att den individ som drivs av längtan efter att göra världen bättre gör bäst i att söka sig till verksamheter som av den allmänna meningen utpekas som särskilt goda. De tvivlande läsarna har troligen rätt om de menar att andelen godhetstörstande – läs gärna fariséer – är större bland Migrationsverkets personal än hos Atlas Copco.

Det typiska för det välfärdsindustriella komplexets organisationer är att de odlar godhet. De framhåller, inte bara i sina anslagsäskanden utan även i sin allmänna utåtriktade information, vilka goda avsikter de har och hur mycket godhet de lyckas producera. Och varför gör de det? Jo, därför att godhet premieras. Det märks i de årliga anslagen. Som anställd i en godhetsproducerande organisation ställer man sig hela tiden samma fråga som alla andra levande organismer, nämligen vad som funkar, hur jag ska tänka, tala, handla och uppföra mig så jag får de resurser jag vill ha och helst lite mer.

Nu råkar det vara så att den humanitära stormaktens centrum i dagens Sverige ligger i det välfärdsindustriella komplexet. Det är där godheten nu för tiden produceras. Där finns resurserna. Där finns makten att hämta mer resurser ur medelklassarnas plånböcker om det skulle behövas. Godhets- och omsättningsmaximeringen förenas i samma hantering.

39 reaktioner på ”Mänskliga motiv

 1. A skriver:

  Hur vik fungerar tror jag du har rätt i. Men det är bara en del av problemen vi har. Hur tex Ungern kommer att hanteras, avslöjar vad vi har att göra med. Vilket spelrum som finns. På mångkulturområdet är det nog inte så stort, förmodar jag. Folkgrupper är för den verkliga makten, som strängarna på ett instrument.

  Mvh A

  Gillad av 1 person

 2. Kuckeliku skriver:

  Människor är i hög grad råttor som jagar efter födopellets på det sätt som B.F. Skinner och behavioristerna visade och undervisade på sextiotalet. Det är bara några få som är starka nog i anden för att söka det goda och det rätta snarare än det man belönas för. Makten försöker lura oss att det är de som får pelletsarna som är de goda, medan det självfallet högst ofta är de som alldeles obelönat går emot den maktpåbjudna linjen som är de goda.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Nej, så är det inte. – Även råttor gör ständigt gott: Gör det bästa av läget efter förmåga och vad som är läget, beror på perspektivet i tid och rum och förmågan till inlevelse.

   Nyligen har man gjort experiment med råttor och sett att även en hungrig råtta prioriterar att rädda en annan råtta ur nödläge framför att kasta sig över en godbit.

   Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Att vara god är alltså det normala och det är en missuppfattning att vi är förpliktigade att vara ännu mer människovänliga än vi egentligen har lust till. – Det finns en massa annat kanske ännu angelägnare som vi försummar då.

    Ondska innebär att göra fel för att det är fel.

    Gilla

 3. Bo Svensson skriver:

  Men man är god med andras pengar. – Den genomsnittlige skattebetalaren skulle högst troligt hellre skaffat femtio fadderbarn än att hjälpa en femtedels invandrare in i värmen. – Och högst troligt hittat ännu angelägnare ändamål för sina skattemedel. – Vad jag förut sagt i saken:

  Världen är full av hjälpbehövande som är i verkligt behov av en tillflykt undan våld och misär. – Det tar aldrig slut.

  Många länder med muslimsk befolkning fördubblar sitt befolkningstal på 25 år. – På grund av kvinnoförtrycket under islam, ser man ingen ände på detta.

  Pakistans befolkning t ex ökar med 4 miljoner om året. – Försörjningsproblemen i muslimbältet och i Afrika resulterar oundvikligen i våld och misär och motiv att fly till ett annat land för att få skydd och försörjning.

  Är detta vårt problem? – Vad gör vi då lämpligen åt saken?

  Är rätta svaret på frågan, att agera så, att även Sverige förvandlas till ett sådant muslimskt problemland? – I så fall är det bara att fortsätta som hittills.

  – Eller finns det en intelligent alternativ lösning på problemet?

  Den lösning jag menar uppfyller alla rimliga krav, består i att hyra eller köpa markområden av skuldtyngda länder för att där upprätta asyler, där de som ser sig som flyktingar, kan leva med eget ansvar för sin försörjning. De medel vi är beredda att spendera på flyktingar kan sedan användas för hjälp med infrastrukturen.

  De flyktingar som tror på det multietniska samhället, får bosätta sig huller om buller medan resten får bo varje grupp för sig.

  Invandring och folkomflyttningar som bör accepteras och kanske uppmuntras, är när framstående folkslag brer ut sig på efterblivnas bekostnad och avancerade och människovänliga kulturer brer ut sig på stelnade och hämmandes bekostnad. Den omvända ordningen är pervers och kan bara försvaras av vettvillingar.

  Att mänskligheten utvecklas framlänges, förutsätter att de som har de bästa genetiska förutsättningarna att leva ett människovärdigt liv och förvalta civilisationens frukter, får den rikligaste avkomman eller i varje fall inte förlorar terräng till de sämre lämpade.

  För den förvirrade skara som menar att vår genetiska utveckling är överspelad, måste det rimligtvis handla om att de avancerade kulturerna hävdar sig mot de efterblivna.

  Från inget av perspektiven är den nuvarande folkomflyttningsordningen förenlig med en ljusare framtid.

  En global rättsordning som är vårt enda hopp om fred och lyckosam utveckling med skydd för livsmiljön och artrikedomen, kan inte inbegripa att de som är ”bäst i klassen” skall komma i underläge mot de ansvarslösa och inkompetenta.

  Min ambition handlar om att sprida insikter om betydelsen av fungerande spelregler som resulterar i att de som gör rätt blir vinnare och de som gör fel förlorare, istället för vår nuvarande perversa ordning.

  Det perversa består i att just det som skulle resultera i en ljusare framtid för ett folk: flit, energi, kompetens, fredlighet, empati, ansvarsmedvetenhet, nu istället har blivit receptet för katastrof i form av att mista sitt livsrum till invaderande horder som vill vara med och dela på välståndet.

  Dessa invandrares motiv för att lämna sina egna länder är våld och misär som kommer överallt som ett brev på posten där det finns för lite av de nämnda dygderna och för mycket av indolens, brutalitet och religiös fanatism.

  Den orsak som har till verkan deras framgångsrika utbredning över jorden är alltså ett övermått av negativa egenskaper som vi vill se mindre av framdeles och ett underskott av de positiva som vi vill se mer av.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Mera noga räknat: När den årliga merkostnaden är 300 miljarder för våra runt två miljoner nysvenskar, – jämfört med om motsvarande invandring varit av folk vars närvaro här motiverades av en anställning, – är den genomsnittlige skattebetalarens årliga merkostnad för denna sorts hjälp åt behövande runt 60 000kr. Var och en av dessa 5 miljoner skattebetalare betalar då alltså 60 000kr/år för att 0,4 individer skall ha det bättre än där de hör hemma.

   100kr/månad till ett fadderbarn gör stor skillnad menas det och 60 000kr räcker alltså till 50 fadderbarn. – 300 miljarder/år räcker till 250 miljoner fadderbarn

   Kan tryckas på lappar att dela ut till folk fokuserade på hjälp åt behövande men dåliga på matte.

   Gillad av 2 personer

  • Olle Reimers skriver:

   Resonemanget påminner inte så lite om det som förekommer när man diskuterar nnehållet i Deep State America. Ett kompakt motstånd på många förvaltningsnivåer liksom inne i Vita Huset självt av människor som tycker att den valda presidenten representerar det onda i samhället. Deep State i sig har flera andra bottnar där liksom här; men att de nämnda härstammar från godhetskomplexet råder det knappast tvekan om!

   Gilla

 4. LIsa C skriver:

  Får en känsla av att det välfärdsindustriella komplexet hållet på att få konkurrens av Kulturen i tävlingen om vem som gör mest GODHET.

  Gilla

 5. Martin skriver:

  Jag vänder mig mot att ta emot VIKs ”godhetsprodukter”. Manegen är krattad i Sverige, utbildning och möjligheter finns. Det är bara att sätta igång. Det absolut bästa, och detta erkänns av alla de äldsta och genom historien bevarade visdomsutsagorna av sådana som Konfucius, Buddha, Platon m.fl., är att individen i första hand bör ta ansvar för sitt eget liv , uppföra sig väl och kultivera de gåvor naturen gett. Någon annan ska inte komma och genom sin ”godhet” fixa biffen åt en. Det är en gammal sanning.

  Gillad av 3 personer

 6. Zeb Macahans byxor skriver:

  Vi upprepar oss på bloggen men det gör inget för nya läsare kommer väl till, men hur ökar man strömmen, hur får man bloggen att bli viral? Jordan Peterson har över miljonen som sett några av hans videos, som jag förstår det så kom ökningen när han personifierade motståndet mot identitetspolitiken genom att gå emot ny lagstiftning i Kanada. Han få nu in över USD 50,000 i månaden på sitt patreonkonto, och uppnår mycket.

  Jag tycker att en av hans centrala poänger är central för Sverige, det är att alla måste anstränga sig för att positionera sig i livet, och det betyder inte att göra som alla andra av konvenans. Han säger att vi måste komma ihåg nazismens och kommunismens ondska, varför? För att veta vad vi alla är kapabla till. Detta saknar jag fullständigt idag, hos pk-isterna, men även hos de ”nya dissidenterna” som jag ser som fortfarande vara pk för att de inte kan lämna deb explicita och osmakliga godheten bakom sig. De ser sig, liksom de inbitna pk-isterna, som bestående av endast gott, och projicerar all sin ondska på en liten klick nazister som demonstrerar i Göteborg, eller Trump. Dessa nazister är för få för att bära svenskarnas ondska. Jordan Peterson har rätt i att man istället måste blicka inom sig och inse att man har kapacitet för både gott och ont, att hjälpa och att skada, och att det handlar om att finna en balans mellan dessa. I en ond tid som våra ledare nu skapat så krävs det av det bästa att de axlar den moraliska bördan att skada de onda, som i krig.

  Jag tycker vidare att hans poäng är central för det är en liten klick människor som driver det onda, en liten klick centrala pk-ister som valt ondskan, som är medvetna om att de tjänar den, som styr en stor tyst massa som av konvenans inte aktivt tänkt efter vad de tror eller vad de är. Det är kanske bara 10%, om ens det, av befolkningen som hörs, resten följer och en växande klick som vi har börjat göra motstånd mot de 10 procenten. Kampen står om alla de som inte tänkt efter. Mycket av vår argumentation riktar sig mot de 10 procenten men de kommer inte att lyssna, de är våra fiender. Patriks inlägg av igår är ett exempel, det är lönlöst att tro att Wolodarski skall ta till sig våra argument. Jag gillar Petersons tillvägagångssätt, han går inte rakt på dagens problem utan går via vår inre psykologi, och får oss att tänka efter. Jag hoppas att det är därför han undviker islam, för hans uppräkning av nazityskland, Sovjet och Maos Kina har ju sin naturliga och uppenbara manifestation idag i islam och de muslimska länderna. Det är en alldeles uppenbar arvtagare, och giftermålet mellan pk och islam är helt följdriktigt, kärnan i dessa ideologier är ren ondska.

  Hur väcker vi alla de som inte tänkt efter?

  Gillad av 7 personer

  • Olle Reimers skriver:

   Mycket bra skriven kommentar! Jordan Peterson, Gad Saad och några till har precis som du säger valt en mer intellektuell approach och får på såsätt mer bärighet till argumentationen. Därmed ger de oss andra bättre argument för att kunna stå emot en del av den känslosås som dagligen hälls över oss.

   Gillad av 1 person

 7. Nils Bengtsson skriver:

  Varje organisation existerar för sig egen skull. Skillnaden mellan ett privat företag och offentlig verksamhet är att när ingen efterfrågar det privata företagets varor eller tjänster så upphör det medan den offentliga verksamhet fortgår vare sig någon vi ha den eller inte.

  Den godhet som någon organisation påstår sig producera är underordnad organisationens medlemmar intresse av att få en lön. Medlemmarna kommer att hitta på i stort vad som helst för att organisationen ska fortgå och de få ut sin lön.

  Gillad av 3 personer

 8. Kenneth Lundgren skriver:

  I boken ”Den nya industristaten” beskrev nationalekonomen John Kenneth Galbraith hur stora företagsorganisationer inte vinstmaximerar. Han beskrev hur organisationens alla mellanskikt ser till att vinsten hamnar på en lagom nivå som tillgodoser alla intressenter, d.v.s. ägare, anställda, kunder m.fl. Direktiven uppifrån modifieras och slipas till av mellanskikten.

  Vi kan översätta detta till att offentliga myndigheter inte godhetsmaximerar utan finner lämpliga nivåer och uttryck för sina godhetsuttryck. Lagarna och anslagsdirektiv som ska styra myndigheten ”uppifrån” tolkas och läggs tillrätta inom byråkratin så att godhet kan presenteras i lagom utsträckning utan att anslagstillväxt och karriärer äventyras.

  Gillad av 3 personer

 9. Magnus Furugård skriver:

  Sannolikt så används skattepengar till allehanda ”godhets”projekt utan att det redovisas vilken goda effekt de har. Bidragen bör väl utgöra en väsentlig del av det du bestämt till det välfärdsindustriella komplexet?! Nu är gott och ont något olika för olika människor men det borde gå att mäta väsentlig måluppfyllelse och sedan ha ett samtal om detta är rimligt. Men varje gång som detta tas upp så saknar jag fakta i målet. Stora poster såsom bistånd och militärt bistånd går lätt att hitta men bidrag av allehanda slag innefattande också ränteavdrag är svårt att finna en samlad uppgift om, eller? SVT har t ex angivit ränteavdragen till 30 miljarder kr (2015). Men det vore intressant att se en sammanställning av alla bidrag som betalas ut av skattemedel, till vad de går och någon slags mätning av till vilken nytta, annat än att det är maktens möjlighet till att ge likasinnade en bit av kakan. Det borde vara självklart att staten öppet redovisade detta. Men är det något som görs någonstans?

  Gillad av 1 person

  • Nils Bengtsson skriver:

   Vad jag vet är det vara New Zeeland som i detalj redovisar sin statskassa. Ironisk nog så är alla andra än staten i Sverige skyldiga att redovisa i detalj. Det som kallas för kvartalsekonomi eller kvartalskapitalism – att stora företag ska ”årsredovisa” varje kvartal – är ett statligt påhitt.

   Å andra sidan kanske vi som medborgare kan skicka ett email till någon myndighet och be om en fullständig redovisning av vad vartenda krona hos myndigheten har använts till.

   Gillad av 1 person

 10. Christer Carlstedt skriver:

  Motivationen i organisationer är säkerligen väldigt olika stark beroende på var i organisationen man befinner sig.
  På de lägre nivåerna, där kanske 80% av organisationens medlemmar befinner sig, torde det huvudsakliga intresset vara att den förväntade pengaleveransen sker den 25:te som avtalat.
  Man tar för givet att det produceras något gott för annars blir ju inget sålt och lönen kommer att utebli.

  Ju högre upp man kommer desto vindkänsligare måste man bli om man skall kunna konkurrera om de allt färre avancemangsposterna. Ifrågasättande av organisationens policy brukar inte vara någon snabbväg till avancemang.
  Om högsta ledningen i organisationen står med näsan pekande i vindriktningen så kommer säkert som amen i kyrkan alla lägre chefer att titta åt samma håll.

  Intelligent?
  Tja, jag vet inte det. Till och med kor ställer sig med rumpan mot viden när det blåser.
  Skillnaden ligger väl däri att korna inte gör sig något som helst bekymmer om vinden vänder. De vänder sig bara åt andra hållet.
  Det blir litet besvärligare för de som stått på bergets topp och predikat vad som är godhet att styra om till en annan riktning.

  Jag vill inte verka småsnål, så jag bjuder gärna på ett tips.
  Enligt FN´s deklaration skall man så snart sig göra låter se till att familjer kan återförenas.
  Det är gott!

  Vad kan då vara godare än att snabbt och geswindt bjuda på en enkelbiljett hem till familjen för alla som hävdat att de är barn?
  Att svensk kola är godare än den hemmavid är ju helt irrelevant när man implementerar den verkliga godheten. Om man då inte bjuder på svensk kola så är ju inte heller det ett problem.

  Gillad av 4 personer

 11. Janne skriver:

  Patrik skrivet ”men folk längre ned i hierarkin måste hitta andra motiv för att med jämnmod vilja masa sig till jobbet varje dag. Då är nog inget incitament, varken hög lön eller fin status, så starkt som upplevelsen att man kämpar för det goda och hela tiden gör världen lite bättre. ”

  Nej, många anställda bryr sig inte om att göra välden bättre. Man måste å pengar för att leva, inte mer.
  Det enda som gör att man pallar sig till jobbet. Vad tror är motivet för folk som skall stäga andras toaletter?

  Eller om man jobbar för säg, tobaksbolag. Bara pengar och kariärmöjligheter. Göra välrden bättre?
  Som bert Karlsson. Han såg att det går att göra pengar på migranter, då passar han på den möjligheten

  Gilla

 12. Anders skriver:

  Räcker det inte med analyser nu? Är det inte dags för handling? Tiden går och snart står vi inför fait accompli. Vi kan då diskutera hur mycket vi vill men landet går obönhörligen mot sin undergång.

  Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Har du gått med i SD? Jobbar du aktivt för att se till att dina vänner röstar SD? Vi måste prova den demokratiska vägen först innan vi eventuellt tar till andra metoder. Eftersom sjuklövern klart deklarerat att de fortsätter i tangentens riktning så finns bara ett alternativ.

   Gillad av 3 personer

 13. Erik Björn-Rasmussen skriver:

  Patrik!
  Ditt och mitt tänkande ligger mer och mer parallellt. Ditt om drivkrafter och incitament, just denna krönika, i det välfärdsindustriella komplexet. Mitt, gällande mitt pågående skrivprojekt om sjukvården. Där har jag alldeles nyligen kommit på är att människor som arbetar i vårdens verksamhet och dess byråkrati egentligen är offer. De flesta, med ett fåtal undantag, önskar och hoppas att det går att övervinna landstingsbyråkratins tröghet och rätta till vårdens alla ineffektiviteter och vidhängande moraliska sunkigheter.

  Detta har de, som inte tröttnat och lämnat vården, alla hållit på med under lång tid. De drivs fortfarande av goda och legitima mänskliga motiv.

  Dock: Du och många vet i dagsläget att SIDA säger sig skapa godhet men inte gör det. Så där finns en viss opinion mot status quo.

  Vad däremot gäller landstingsproblematik vet mycket få människor, förutom kanske bara du och jag och de som var med i ditt HSF-projekt att de politiskt styrda landstingen aldrig någonsin kommer kunna bota sin inbyggda strukturella ineffektivitet. De vet nämligen inte att det är den politiska styrningen i sig som är den primära orsaken till sjukvårdens eländiga tillstånd. De är med andra ord mer offer än medlöpare åt maktpolitikers skumma avsikter.

  Detta, hoppas jag, kommer min bok att ändra på. Den lanseras i april nästa år.

  Gillad av 1 person

  • V for Vendetta skriver:

   Ingen människa är ett offer utan mer en produkt av sitt val. De personer som går inom den offentliga sektorn och väntar på förändring på grund av det egna beteendet gör ju detta i förlängningen därför att de inväntar något som bygger på eras eget godhetsideal. Det gör dem knappast till offer utan mer till slavar under sina egna högst medvetna val.

   Gillad av 1 person

 14. gubbeligo5 skriver:

  Jag tror inte heller att komplexet styrs av godhet utan det är samma snöda vinning som i alla organisationer. Det läskigaste med Sveriges offentliga sektor är att den växer alldeles av sig självt men inte nödvändighetsvis inom de områden den gör mest nytta. Bidrag och välfärdstjänster seglar upp som den stora vinnaren i budgetspusslet p g a den vettlösa massinvandringen.

  Politikerna får något konstigt i blicken när media nu har avslöjat att en man med tre fruar och 16 barn har fått bostadsrätter värda 14 miljoner. Varje fru måste ju ha en egen lägenhet. Vad detta innebär i faktiska bidrag och transfereringar kan man bara drömma om.

  Gillad av 3 personer

  • Janne skriver:

   Men politikern (M) har mage att säga att familjen ara kommer att bo där i 2 år (enligt BRF är det 3 år). och att kommunen kan sedan sälja lägenheterna med vinst.
   Ingen vet om besittningsskydet är bortförhandlat i hyresavtalet med kommunen. Erfarenheter från Malmö säger att kommunen brukar missa att göra det och familjer stannar som hyresgäster för alltid.
   Kul för de grannar som har pröjsat sina miljoner själva medan en annan får bo gratis. Vem vill köpa lägenhet i en sådan förening? Vad finns det för chans att den 57 årige manen lär sig svenska och får jobb och försörjer familjen? Kommunen med 100 000 invånare har nyligen köpt dyra bostadsrätter för 300 miljoner. Det är 3 000 kr per invånare, inkl. småbarn.
   Finns det inga gränser för.invandring till Sverige?

   Gillad av 2 personer

   • JAN BENGTSSON skriver:

    ÄVEN OM man på skrivet papper förhandlat bort ett besittningsskydd,
    är det inte värt pappret det skrevs på…

    Finns det någon ENDA,
    som tror att det går att ställa en 16-barns familj på gatan,
    om man inte självmant vill flytta…

    Det lär man garanterat INTE VILJA!

    Dum-Svenne blåst o grundlurad som vanligt…

    Räck då upp en hand…

    Vi har ett Djävulens redskap,
    som heter FN:s Barnkonvention…

    I akt o mening, att göra Nationalstaterna försvarslösa mot invasion!!!

    Den sätter garanterat STOPP!

    Säg upp!

    Gilla

 15. V for Vendetta skriver:

  Det torde givet vara så att godhetsproducerande organisationer per automatik drar till sig personer som på något sätt kan hantera tanken och dessutom omvandla den till en karriär eller ett eget fundament inom organisationen. Ett sådant exempel utgör Barbro Romeo i Malmö vilken är ansvarig för en förskola där. Hon stoppade inköpet av en brandbil då den inte är könsneutral samt bestämde att alla toalettdörrar skall vara genomskinliga. Hon menar att det strategiska arbetet mot ett framtida samhälle mot sexuella övergrepp börjar just med ett arbeta liknande det som iscensätts på förskolan. Allt står att läsa i Sydsvenska 2016-09-26. Vinner då Barbro kunskapen utifrån ett vetenskapligt baserat lärande eller är det så att hon styrs av sitt mer personliga synsätt utifrån hur världen skall vara beskaffad? Min övertygelse är det senare, hennes mission är personlig. Vilka människor är då Barbro beredd att låta vara en del av hennes organisation, ja en inte alltför långsökt gissning är att det är människor med samma plattform som hon själv tar avstamp ifrån. Således kommer denna organisation att producera tankar, idiom samt produkter som passar det tankesätt som Barbro och hennes gelikar har. Dessutom… för att kunna förvalta, utveckla samt också växa i en sådan organisation MÅSTE man låta den producerande godheten växa för att, precis som i alla produktion, svälla för varje år och således ta mer plats och generera mer anslag. Vi lär oss av detta att det är en höna med stålnacke som skall förpassas till relikerna men inte lätt kommer att låta sig nackas. I Barbros fall är vi dessutom med och göder den via skattsedeln.

  Gillad av 1 person

 16. Lars skriver:

  När arbetet är av den karaktären att man måste engagera sig för att kunna göra jobbet så handlar det inte enbart om lönen utan man måste ha mål och syften i sin egen lilla cellhörna i den stora organisationen. Då räcker det inte som motivation att lönechecken kommer var månad utan mer konkret engagerande målsättningar måste till som att tro sig uppnå någon form av nytta för organisation och samhälle. Kanske lite enklare för den ‘simple’ arbetaren. Biståndsarbetaren i Afrika, som lever kungligt jämfört med i Sverige och fylls av välvilja och bemöts med respekt som representant för pengarna som hon representerar blir starkt påverkad i varje fiber av kroppen vill jag tro.

  Gilla

  • Janne skriver:

   Man kan undra om flyktingmiljonären Karlsson drivs av godhet… Jag betvivlar det. Han är bra businessman, passar på att tjäna pengar.

   Gilla

 17. Johan skriver:

  Jag skulle önska att det vore möjligt att skapa en ny trend som förpassar postmodernismen till historiens sophög, som ökar folks medvetande om att synsättet är hopplöst ute och omodern. Att den nya trenden skulle inbjuda till mångfald så till vida att man tillvaratar varje individs egenskaper utan att göra det lätt för sig som hos postmodernismen att klumpa ihop folk i grupper och tillskriva dem egenskaper utan att besvära sig om att ta vara på vem man har att göra med. Jag skulle önska att denna positiva trend skulle kunna spridas globalt genom globalismens motpoler, de partier och organisationer som värnar om olika samhällens särarter och som arbetar för verklig demokrati.
  Jag anser att postmodernismen är odemokratisk, ogenomtänkt, naiv, primitiv och redo för att kasseras och ersättas med något mer kreativt och demokratiskt för mänsklighetens skull. Vi kan bättre.

  Gillad av 1 person

 18. Mats R skriver:

  Jag uppskattar mycket att ordet ”farisé” äntligen används i diskussionen om självutnämnda representanter för godheten. Termen är synnerligen adekvat i det här sammanhanget. Tyvärr är det väl så att de flesta svenskar, särskilt yngre, inte vet vad en farisé är, men det går bra att googla för att få veta mera. Via Google får man lära sig mycket som ens lärare inte vill att man ska veta.

  Gilla

 19. OT skriver:

  Fredagen den 8:e september skrev Per Wästberg en krönika i Svenska Dagbladet där han jämförde mediernas hantering av terrordåden i Charlottesville och Barcelona. I Charlottesville körde en nynazist in i folkhopen och mirakulöst nog blev bara en person dödad. I Barcelona körde en islamist in på La Rambla: 15 döda och 126 sårade. Per Wästberg konstaterar att attentatet i Charlottesville har fördömts i hela världen. Nazismen är säker mark för den som vill visa sin avsky inför ondskan. Reaktionerna har varit mer förvirrade och tveksamma när det gäller terrorn i Spanien, trots att mördarna var kamouflerade och tillhör en hemlig armé som vill föra Europa tillbaka till 600-talet. Har terroristerna haft en svår barndom, levt i en utsatt miljö eller har någon imam radikaliserat och lärt dem ett dubbelliv? Per Wästberg är föraktfull inför dessa undanglidande förklaringar och lyfter fram de västerländska idealen. En flicka ska inte betraktas som prostituerad för att hon bär minikjol, man föraktar inte homosexuella och vi tillämpar inte könsapartheid.

  Per Wästberg avslutar sin krönika med ”Vi har kämpat i Europa för att befria oss från biskopars och påvars påbud och gjort oss fria från vår egen fanatism. Vi måste tillämpa demokratins regler och får inte blunda bara för att vi vill slippa att anklagas för att begränsa friheten bland dem som vill avskaffa vår.” Det är samma perspektiv som en annan svensk författare, Lars Gustafsson, förde fram, strax före sin död häromåret. Han myntade två axiom:

  Tolerans gentemot de intoleranta leder till intolerans
  Intolerans gentemot de intoleranta leder till tolerans

  Inte heller Lars Gustafsson blev angripen för sitt klarspråk, låt vara i litterär finkostym. Kanske är det så enkelt som att Per Wästberg och Lars Gustafsson är författare av en sådan dignitet att dumskallarna åtminstone fattar detta: ett angrepp riskerar att likt en bumerang träffa dem själva?

  https://morklaggning.wordpress.com/2017/09/12/vem-far-saga-sadant-som-inte-far-sagas/#more-16808

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.