Rättsstatens svaga länk

Stefan Hedlund

De många turerna kring säkerhetsskandalen på Transportstyrelsen har skapat betydande kaos. Statsråd och statssekreterare faller som käglor, och misstankar gryr om att självaste statsministern med berått mod kan ha ljugit svenska folket rakt upp i ansiktet. Osökt går tankarna till Richard Nixon och Watergateskandalen. Huruvida det svenska fallet har inkluderat sådana inslag att det till slut kommer att fälla även statsministern återstår att se.

Redan finns dock lärdomar att dra. En av de kanske dystraste bland dessa rör med vilken uppenbar nonchalans svenska politiker och myndighetsföreträdare väljer att förhålla sig till lagen. Det sprids en känsla av att lagar och regler upplevs såsom varande till besvär, som hinder i vägen för vad enskilda myndighetsföreträdare kan uppleva som en effektiv myndighetsutövning och för vad enskilda politiker kan uppleva som betydelsefulla politiska mål att uppnå. Det är mycket svårt att överdriva allvaret i denna observation.

Sveriges långa tradition av rättsstatlighet har utgjort själva ryggraden i det svenska samhällsbygget, och därmed i de framgångar som länge varit förknippade med svensk ekonomi. Alltifrån de gamla svenska landskapslagarnas tid har kungstanken varit att ”land skall med lag byggas”. Detta har i sin tur förutsatt att statens makt över medborgarna utövas med effektivitet och oväld. Det får aldrig råda någon som helst tvekan om att myndigheter bedriver sin verksamhet i enlighet med lagen.

Principen om omutlighet är självfallet central, och det finns fortfarande anledning att hysa tillförsikt om att Sverige med rätta åtnjuter ett internationellt rykte om att vara fritt från allvarlig korruption. Ett växande antal korruptionsskandaler har på senare tid skapat anledning att även här känna oro inför den fortsatta utvecklingen, men det är ännu inte korruption som utgör det huvudsakliga hotet emot den svenska rättsstaten.

Det verkliga allvaret ligger i att rågången mellan politik och myndighetsutövning är på väg att suddas ut, samt att ingen tycks uppleva detta som problematiskt.

Den utlösande faktorn i ”Transportgate” var ett myndighetsbeslut, fattat av generaldirektör Maria Ågren, att ”göra avsteg” från lagar som skulle skydda känsliga uppgifter. Saken förvärrades av att man trots allvarliga varningar både från Säpo och från myndighetens egen interrevisor valde att göra fortsatta ”avsteg”, alltså att framhärda i att bryta mot lagen.

Huruvida detta skedde med full transparens, alltså med fortlöpande information till ansvarigt departement, återstår att reda ut. Alltmer pekar på att Ågren talar sanning, alltså att hennes överordnade var fullt införstådda med att man i syfte att spara pengar – kanske 200 miljoner i minskade IT-kostnader – valde att bryta inte bara mot Säkerhetsskyddslagen, Personuppgiftslagen och Offentlighets- och sekretesslagen, utan också mot myndighetens egna krav på informationssäkerhet.

Det mest graverande i denna utveckling ligger i att ingen av de inblandade tycks ha upplevt det man gjorde som särskilt anmärkningsvärt. Om det är så, att generaldirektören Ågren har agerat på egen hand har hon gjort sig skyldig till brottsliga handlingar som borde lett till åtal och sannolikt påföljd i form av fängelse. Att hon slapp undan med ett bötesföreläggande om blygsamma 70 000 kronor antyder att så inte har varit fallet.

Om det i stället är så att Ågren har fått tydliga signaler från departementet att hänsyn till lagar och regler inte fick tillåtas att stå i vägen för att ta hem önskade besparingar kommer saken i ett väsentligen annorlunda läge. Hennes omedelbara reaktion borde då självfallet ha varit att vägra. Att hon inte gjorde så innebär att hon svårligen kan svära sig fri från delaktighet.

Det tyngsta ansvaret faller dock på den politiska ledningen, som i denna senare tolkning har beordrat en myndighetschef att begå allvarliga lagbrott. Om detta är fallet, är det lindrigt uttryckt uppseendeväckande. De betydande ansträngningar som nu görs för att hålla statsministern utanför antyder att det finns en växande oro över att här kan finnas bevis som kan leda till verkliga sensationer.

Även om det hela till slut skulle rinna ut i sanden, vilket väl är mest sannolikt, har vi redan vunnit insikter som är djupt oroväckande. Den nonchalans som har präglat hanteringen av skandalen på Transportstyrelsen antyder att likartade mönster finns även på andra håll, inom andra myndigheter.

Om det hade varit unikt så hade varningsklockor klämtat så högt att inte ens statsministern kunnat hävda okunskap. Att så inte skedde visar att det inte var unikt, att sammanblandning av politik och myndighetsutövning är på väg att bli vanligt, och att även grova brott mot lagen inte tas på särskilt stort allvar. Implikationerna är direkt förfärande.

36 reaktioner på ”Rättsstatens svaga länk

 1. MartinA skriver:

  Korruption är positivt eftersom det minskar statens makt. Etablissemanget i sverige drivs av en oändlig illvilja mot landets ursprungsbefolkning. Allt som kan minska deras makt är positivt.

  Gilla

  • Olle Reimers skriver:

   Även om du skulle ha rätt sak; d.v.s. att det nuvarande politiska styret leder åt helsefyr; så är ditt råd ytterst ohälsosamt. Man hamnar i samma sitation som Trump med en administration som gör allt för att sabotera hans direktiv. Är det narki du förespråkar? Eller ”bara” revolution?

   Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Jag vill alltid ha lokal makt. Korruption kommer främst påverka opersonliga system, stora system. Korruption urholkar centralmaktens vilja från dess formulering i centrum till att den skall genomdrivas lokalt.
    Min övertygelse är att det inte finns något välordnat slut på den resa vi befinner oss på. sveriges fundament var att det var svenskarnas nationalstat. Nu är det inte det längre, fundamentet har ryckts bort. Det kommer att sluta i våld och kaos när centralmakten inte längre kan betala transfereringarna. Ju förr detta blir desto bättre eftersom vi svenskar då har större chanser att överleva kaoset. Ju längre det skjuts upp desto mindre andel av befolkningen kommer vi att utgöra.

    Så dels förordar jag central makt av idealistiska skäl, jag tror helt enkelt att besluten blir tjänligare ju närmare människorna de fattas.

    Och dels vill jag ha acceleration eftersom det gynnar min etniska grupp rent strategiskt. Migrationsströmmarna kommer aldrig vändas av politiska beslut. Bara genom ekonomi.

    Gillad av 3 personer

 2. Fredrik Östman skriver:

  Mycket bra, även om antydnungen att det är sosseriet som systematiskt har rundat, försvagat och avskaffat rättsstaten, som ligger i en referens till landskapslagarna, är lite väl svag. Rättspositivismen och dess politiska följsamhet ligger bakom.

  Gillad av 1 person

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Nog ville Finansdepartementet en hel del…
    Piskan ven över Myndigheten, o dess chef!

    Svårt att tro att Stefan kan ha varit ovetande…

    Men snarast värre om han kunnat hållas ovetande!

    Gilla

 3. Kent Forssgren skriver:

  DET HANDLAR OM KORRUPTION.
  Det har gått inflation i antal ministrar och antal statliga myndigheter..
  Man skapar tjänster för politiska fränder, vänner och släktingar.
  Man bildar en ny myndighet, som får en minister och en generaldirektör plus alla andra nödvändiga pappersvändare, oftast utan lämpliga kunskaper.

  Ett problem som har blivit uppenbart genom cirkusen med alla inblandade i skandalen Transportstyrelsen är att inte ens ledningen har klart för sig vad den nya myndigheten skall syssla med.

  I fallet Transportstyrelsen och dess generaldirektör, miljöaktivisten Maria Ågren, saknades uppenbarligen till och med viljan att förstå vad denna myndighet skulle arbeta med.
  Hennes tidigare agerande som generaldirektör för SMHI och Naturvårdsverket visar på med all tydlighet bristen på vilja och eller förmåga att förstå respektive myndighets uppgift.
  För Maria Ågren ha i stället klimatbluffen överskuggat allt annat.

  Då kan man förstå hur det kommer sig att SMHI och Naturvårdsverket har varit och dessvärre fortfarande är så rabiata med att propagera för den nutida vetenskapens största bluff, detta om klimatlarmet.

  Uppgiften om vad olika myndigheter skall syssla med är nu så otydlig och ministrars och generaldirektörers ansvarsområden så svävande att vare sig de själva eller statsministern trovärdigt kan redogöra för detta.

  Men alla upprepar sitt mantra – vi tar ansvar för landet!

  Gillad av 3 personer

 4. Stig Fölhammar skriver:

  EFTERLYST: Justitieklanslern (JK). (Senast sedd i Göran Lambertz skepnad)

  Är det någon som sett eller har hört talas om Justitiekanslern (JK)? Var håller han eller hon hus numera och vad gör han eller hon? Har detta ämbete sopats undan av stormen kring Göran Lambertz, denne förvillade granskare av domarna över Thomas Qvick (Sture Bergwall)?
  Är det någon som har hört något som JK har gjort aller sagt i samband med skandalen kring Transportstyrelsen? Detta är ju precis de frågor som JK skall utreda och besvara.

  Gillad av 4 personer

 5. Rolf skriver:

  En till vinkling är: Varför skrivs så lite om de enorma risker, som ligger i att svenska folkets alla identitets-uppgifter driver vind för våg.
  Kan ”någon” enkelt skapa eget körkort, id-handlingar osv med dessa uppgifter.

  Vad händer med banktransaktioner, id-kontroller osv. om den visade id-handlingen är ifrågasatt, det går inte längre att lita på att personen är den som han/hon utger sig för att vara.

  Ett samhälle under sammanbrott.

  Gillad av 1 person

 6. Lilla fröken PK skriver:

  En ”sittstrejk” med afghaner, som i flera fall fått avvisning på sina asylansökningar, pågår dag efter dag mitt framför näsan på politiskt och polisiärt ansvariga i vår huvudstad. Utan att någon reagerar.

  Gillad av 2 personer

 7. Sten Lindgren den äldre skriver:

  (s) är fortfarande mästare i att behålla greppet över opinionsbildning och byråkrati. Att man lyckats göra det hela till en fråga om vad statsministern visste eller inte visste är ett exempel på det. Man är samtidigt mycket skickliga på att skydda statsministern.

  Den vidare frågan att regeringen är ansvarig har därmed puttats undan och detta med oppositionens goda minne, eftersom man inte på allvar vågar utmana nuvarande regering.

  Att inte lagar följs är mycket allvarligt och jag tror att Sverige nått en punkt där det genomreglerade samhället inte längre fungerar. Det genomreglerade samhället förutsätter en enhetlig befolkning, stark politisk styrning med klara korporativa inslag och en nitisk byråkrati. Inget av detta stämmer längre, några exempel:

  • Mängden lagar och regler har nått en omfattning så att det inte längre går att leva upp till alla krav. Det finns inbyggda målkonflikter mellan olika regelsystem
  • Kontrollinstanserna förmår inte kontrollera. Exempel är obefintliga p-lisor i Tensta och poliserna på Medborgarplatsen som ej kontrollerade de demonstrerande afganerna.
  • Med andra ord hotas offentlig sektor av självgenerade problem i form av tilltagande elefantiasis samtidigt som den som bekant också ansträngs av massinvandringen

  Det som på sikt kan väcka befolkningen är då man inser att alla inte är lika inför lagen. En hederlig småföretagare åker på dryga böter för minsta förseelse som att skicka in en blankett för sent men man kan felparkera åtta månader i Tensta utan böter.

  Gillad av 6 personer

 8. Kungskobran skriver:

  TRANSPORTSTYRELSEN

  Man tittar förundrad på
  när stadsråden får gå
  vad är det dom gjort
  som är så stort.

  Murvlarna dom gnager på
  dom har ett sjå
  att rota i varje vrå
  innan någon lägger locket på

  Alla skyller på alla
  men regeringen skall inte falla
  bara störas så mycket det går
  när ingenting annat förslår

  Vad är ett haveri värt
  mot rikets säkerhet
  varningar är inget att ha
  i dom kan vi strunta

  Det som hänt är inget skämt
  men vad har egentligen hänt
  har något egentligen läckt
  eller är elden släkt

  Att transportera
  hemligheterna
  utanför rikets gräns
  att dom inte skäms

  Vi svenskar är ju så bra
  snälla och hederliga
  utlänningar är ju inget att lita på
  det kan var och en förstå

  IBM håller tyst
  säger inte ett knyst
  det låter ju bra
  då behöver vi oss ej oroa

  Sanningen kommer aldrig fram
  inom lyckta dörrar den får sin famn
  i slutna rum den förvaras
  och kommer i evighet bevaras

  Allt kommer upprepas igen
  sådan är verkligheten
  felet är aldrig mitt
  utan alltid ditt

  Skåda och njut
  innan cirkusen tar slut
  och alla har sagt
  sitt vet hut

  Gillad av 1 person

 9. wanted wear skriver:

  Vilken kompetens har alla de inblandade i att bedöma innehållet i problemställningen och om lagbrott skett? Vilken juridisk kompetens har de inblandade? Detta är väl vad som händer när en misslyckad svetsare blir statsminister, och alla runt honom är på samma intellektuella nivå.
  Jag tror uppriktigt sagt att Löfven inte besitter förmågan att själv bedöma situationen, endast blåsten i media spelar roll.

  Gilla

 10. Kent Forssgren skriver:

  OM DETTA MED DE SVENSKA LANDSKAPSLAGARNA FINNS MER ATT SÄGA.
  ”Sveriges långa tradition av rättsstatlighet har utgjort själva ryggraden i det svenska samhällsbygget, och därmed i de framgångar som länge varit förknippade med svensk ekonomi. Alltifrån de gamla svenska landskapslagarnas tid har kungstanken varit att ”land skall med lag byggas”.

  Landskapslagarna var på medeltiden folkets lagar.
  När dessa lagar inte passade överheten så ändrade överheten, under ledning av en kung, lagarna: till namnet rikslagar.

  Man gjorde detta inte bara i strid mot folkets vilja, utan i verklig strid. I själva verket var det i form av ett krig. Ett krig mellan makten, adeln och kyrkan i Stockholm och bönderna på landsbygden.

  Det sista landskapet som makten erövrade var Småland.
  Dackefejden var ett bondeuppror mot Gustav Vasa åren 1542-1543, under ledning av Nils Dacke, en bonde från Visselfjärda i södra Småland.
  Dackefejden slogs brutalt ner med hjälp av bland andra 6000 tyska legosoldater. Dessa drog runt i hela landskapet, våldtog kvinnorna, dödade de försvarslösa männen och brände ner deras gårdar.

  Men kungen var listig. Genom propaganda i bästa- hmm – värsta DDR stil, lyckades han få med sig folket i Dalarna till Småland.
  Dalarna hade tidigare haft sitt uppror: Engelbrektsupproret, vilket varade 1434–1436. Upproret då riktade sig emot Erik av Pommern, då kung över Kalmarunionen, och leddes av frälsemannen Engelbrekt Engelbrektsson.

  Det tog två hundra år innan Smålands befolkning hade kommit tillbaka till den standard och det antal som var innan Gustav Vasa.

  Det tycks mig som att vi kan befara att något liknande är på gång nu i Sverige.
  Makten skyr inga medel för att bibehålla sin makt.
  Nu gör man det genom att byta ut folket.
  Och, en främmande makt är återigen inblandad.
  En makt som utnyttjar Sverige i sin egen kamp om världsmakt.
  Denna makt har, i själva verket med benäget bistånd av ledande svenska politiker, gjort Sverige till en Vasallstat.

  Vad är en Vasallstat?
  Åter till medeltiden!
  Vasallstat eller lydrike är en stat som står i avtalad beroendeställning till en annan stat genom vasallskap eller tributplikt. Vasallstater var vanliga i det medeltida internationella systemet där icke-suveräna furstar, vasaller, var förpliktigade att tillhandahålla militär assistans till en länsherre, ofta en suverän monark.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Vasallstat

  Gilla

 11. Erik2 skriver:

  Min undran börjar tillsammans med andra kommentatorer bli denna; I vilken utsträckning är denna transportstyrelseskandal (tskl) dåligt ledarskap? I vilken utsträckning är detta informationsläckage medvetet? Det går att konstatera att skandalen har kommit i ett för främmande makt väldigt lämpligt skede. Just nu pågår en viktig nyuppbyggnad av det militära försvaret i form av egen förmågeutveckling och viktiga samarbetsavtal. Detta leds av en gammaldags pragmatisk gråsosse. Tskl verkar ha initierats från finansen och genomförts av identitära falangen inom (S). Gemensam nämnare för huvuddelen av identitära delen av (S) är bakgrund inom revolutionär vänster. Det är länge sedan, visst, men man börjar till sist undra om man verkligen lämnat sin revolutionära övertygelse bakom sig. En fullt rimlig tolkning är ju att så inte är fallet. Så lämpligt att se till att vitala uppgifter om militär förmåga ges tillgängligt den makt som tidigare i livet så beundrat och i princip arbetat för. Är det här en helt orinlig konspirationsteori, eller är det så här illa det är? Om det är så här illa så förklarar det oerhört mycket av det som just nu sker. För att vara tydlig, landet håller på att omvandlas till ett modernt kommunistiskt land. Det är sofistikerat, men sker samtidigt tillsammans med fiendens fiende (onämnbar religion), och kommer i slutänden att ge samma ofria klaustrofobiska och fattiga samhälle som gamla DDR.

  Gilla

 12. pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

  Dagens mefistofeliskt sinnade grundlagsmanipulatörer torde sakna historiskt motstycke och den legära attityd de anlägger gentemot rättsstaten och dess medborgare, står tveklöst under all rimlig värdighet.
  De kullbytterande konspiratörerna har emellertid lagt snaran om sin egen hals och får allt svårare att bevara sin statskonstärliga trovärdighet, i landet som kapitulerat inför rabulistiska infiltratörer, opportunistiska kolonisatörer och kringresande teatersällskap med exorbitanta politiska ambitioner i det kravfyllda bagaget.
  Andreas ber att få betyga sin ovilja.

  Gilla

 13. Jaxel skriver:

  Jag kan inte låta bli att tycka att SÄPO kommit lindrigt undan i detta. SÄPO fick efter vad man kan förstå kännedom om Transportstyrelsens planer sommaren 2015. Vid en tidpunkt då det kanske fortfarande hade varit möjligt att förhindra att data komprometterades. Det måste ju relativt snabbt ha visat sig att det inte räckte med att gå linjevägen och informera statssekreteraren i ansvarigt(a) departement. Typ. Snabba åtgärder var påkallade och inget kraftfullt tycks ha hänt förrän känsliga data redan korrumperats.

  Varför tog inte SÄPO till mer okonventionella metoder medan tid fortfarande fanns. Undertecknad känner förstås inte till några detaljer angående när data migrerades, men det verkar inte helt osannolikt att det var senare än sommaren 2015. (Migreringen måste enligt planen vara avslutad senast den 31 december samma år.) SÄPO skulle ju exempelvis tillsammans med ÖB med någon form av nödrop kunna ha vänt sig direkt till statsministern. Typ. Det verkar dock som att efter att man gjort diverse påpekanden men inte fått adekvat respons har valt att sätta sig på händerna. Det är i alla fall vad det verkar. Allt är förstås inte vad det verkar, men om SÄPO gått längre än vad som hittills varit allmänt känt så medför det ju att bristande ansvarstagande på andra ställe accentueras än mer.

  Gilla

   • Jaxel skriver:

    Jomen det räckte ju inte till. Det var ju alldeles uppenbart .Varför gjorde de inte mer? Till exempelvis en direkt kontakt med statsministern. Fler alternativ kan säkert tänkas..

    Gilla

  • Kent Forssgren skriver:

   ANGÅENDE SÄPO´S BEFOGENHETER.
   Om SÄPO finner att deras information undanhålls från ansvariga, så har rimligen SÄPO mandat och skyldighet att informera Statsministern.
   Det finns anledning att misstänka att de också har gjort detta.
   Men när effekten inte blev den önskade, läckte SÄPO informationen till lämpliga media.

   Gilla

 14. Rolf Åberg skriver:

  Hur kommer det sig att ansvariga i denna skandal inte åtalas och hamnar i fängelse ? Hur kan man komma undan med precis vad som helst i detta land ? Hur kan svenska folket bara tiga i all oändlighet ? IT-skandalen, klimathotsbluffen, islamiseringen, m.m När det blir val igen har man (folket) själva sopat allt under sin egen matta och röstar på tomtarna som sabbar landet, i vanlig ordning. Man blir ledsen av att uppleva förfallet Sverige.

  Gilla

 15. Lotta Trouble skriver:

  ”Om det i stället är så att Ågren har fått tydliga signaler från departementet att hänsyn till lagar och regler inte fick tillåtas att stå i vägen för att ta hem önskade besparingar kommer saken i ett väsentligen annorlunda läge. Hennes omedelbara reaktion borde då självfallet ha varit att vägra. Att hon inte gjorde så innebär att hon svårligen kan svära sig fri från delaktighet.”

  ”Jag lydde bara order”, som man sa i Nürnberg för ca 70 år sedan. Det är intressant att människor som Maria Ågren och regeringen funderar så mycket kring värdegrund och ”god människosyn” att de inte förstår att i en annan tid hade de stått i främsta ledet och heilat.

  Gillad av 1 person

 16. Sven-Åke Pettersson skriver:

  Transportstyrelsens haveri startade ju tidigare och genom missbruk av utnämningsmakten.

  Maria Ågren utnämndes av Löven-regeringen i slutet av februari 2015 och var främst miljöintresserad. Därefter fortsatte regeringen att plocka in sossar med politisk bakgrund i styrelsen. Ordföranden Rolf Annerberg utnämndes början av juni 2015 och därefter Lövens vän och partikollega från Skellefteå som ledamot i början av juli 2015. Triss i ”rätt” värdegrund istf kompetens och kunskap.
  källa: http://uvell.se/2017/07/24/lovfen-kompisarna-och-transportstyrelse-gate/
  Alla tre är nu bortplockade men skadan kvarstår.

  Mycket illa att sossarna sätter i system att marinera myndigheter och viktiga beslutsorgan med pålitliga och lojala kollegor och partivänner. Sverige utarmas på rätt kompetens.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.