Nu bevisat: Sverige är det godaste landet i världen

Patrik Engellau

Sydsvenskan hade nyligen en artikel med rubriken Sverige – det godaste landet på jorden. Tidningen förklarade att ”[tack] vare positiv livsstil, som bland annat inkluderar välstånd, jämställdhet, hälsa och välbefinnande, har Sverige nu överträffat 162 andra länder”.
Det var som fasen, tänkte jag, lite stolt och lite misstänksamt. Bäst kolla vad det handlar om. Information visade sig finnas på hemsidan för The Good Country.

Bakom alltihop står en man vid namn Simon Anholt som ”har arbetet med statsöverhuvuden och regeringschefer i mer än femtio länder under de senaste tjugo åren”. Nu verkar ha Anholt fått en Vision och en Kallelse att förverkliga den. (Det framgår inte hur detta uppdrag finansieras.)

Visionen är Det Goda Landet, ett land som “inser att det ansvarar inte bara för sitt eget folk, utan för varje man, kvinna, barn och djur på planeten, ej heller bara för sitt territorium utan för varje kvadratcentimeter av jordens yta och atmosfären ovanför”. Världens problem är nämligen för allvarliga för att något enskilt land ska kunna lösa dem. ”Amerika kan inte ensamt hantera klimatförändringarna. Italien kan inte lösa migrationsproblemen.”

Vi måste samarbeta mer, men varför gör vi inte det? Det beror på att ”de sju miljarder människor som skapat problemen är organiserade i två hundra stammar som kallas nationer. Var och en av dessa leds av en regering som fokuserar helt på det nationella intresset”.

Syftet för Simon Anholt och Det Goda Landet är att ”förändra hela världens ledningskultur”. Han har därför skapat The Good Country Index för att mäta i vilken utsträckning olika länders ledningar uppfyller hans globaliseringsideal och således strävar för att göra mer för andra länders befolkningar och i motsvarande mån mindre för sina egna.

Indexet är sammansatt av 35 olika indikatorer som hämtats ur statistik från internationella organisationer som FN och Världsbanken. Här är några exempel:

– Antalet internationella patentansökningar i förhållande till ekonomins storlek (plusfaktor).

– Obetalda skulder till UNESCO i förhållande till utfästelser (minusfaktor).

– Antalet fredsbevarande soldater som skickats utomlands till FNs förfogande i förhållande till ekonomins storlek (plusfaktor).

– Vapenexport i förhållande till ekonomins storlek (minusfaktor).

– Mottagna flyktingar i förhållande till ekonomins storlek (plusfaktor).

– Födelsetal (minusfaktor).

– Antal undertecknade FN-avtal (plusfaktor).

– U-landsbistånd i förhållande till ekonomins storlek (plusfaktor).

– Export av mediciner i förhållande till ekonomins storlek (plusfaktor).

Mot denna bakgrund är det kanske inte så konstigt att Sverige ligger på topp av världens länder. Vi är en humanitär stormakt om humanitär stormakt betyder att ge internationellt sett oöverträffat mycket av det egna folkets pengar till andra folk – eller rättare sagt till olika representanter för och administratörer av andra folk.

För mig är Simon Anholts synsätt djupt osympatiskt och tvärtemot vad till exempel Det Goda Samhället står för. Hans tankar är skadliga för världen. Det bästa är om var och en, varje människa, varje familj, varje kommun, varje nation koncentrerar sig på att lösa sina egna problem. Endast på det sättet kan maximal mänsklig handlingskraft mobiliseras.

Anholts tanke är den motsatta, nämligen att vissa människor och nationer ska lösa andra människors och nationers problem. Jag tror han föreställer sig någon sorts internationell välfärdsstat. Jag vet hur det blir. De fattiga länderna kommer i allt gällare ton skylla sina problem på de rika länderna och FN kommer att inrätta alltfler välbetalda sinekurer för sin svällande internationella byråkrati.

Jag glömde förresten att nämna att det inte bara är skulder till UNESCO som ger minus bland indikatorerna, utan även skulder till FNs militära engagemang. Undrar varför bristande bidrag till FNs avdelning för utbetalande av tjänstemännens pensioner inte också är en viktig minusindikator på ländernas internationella godhet.

55 reaktioner på ”Nu bevisat: Sverige är det godaste landet i världen

 1. Bo Svensson skriver:

  ”Det bästa är om var och en, varje människa, varje familj, varje kommun, varje nation koncentrerar sig på att lösa sina egna problem. Endast på det sättet kan maximal mänsklig handlingskraft mobiliseras.”

  Efter ”varje nation” skall det väl stå något som omfattar hela planeten, för den kräver ju också att någon bekymrar sig för dess välgång.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Metoden en nation använder för att få ordning och rätt kurs på utvecklingen, är rättsordning och samma måste ju gälla globalt: Ett regelverk som ger de rätta incitamenten för alla aktörer.

   Med ett ogenomtänkt regelverk eller utan något kan det gå helt galet. – De omistliga biotoperna skövlas, haven töms på fisk, de retarderade folkslagen tränger undan de avancerade och istället för duktig och trevlig, blir det hotfull och brutal man måste vara för att vinna respekt.

   Gilla

   • PYJ skriver:

    Vilka gemensamma frågor skall vi och kan vi sammarbeta om? Tycker du att det fungerar väl idag? Varför tar planetens resurser slut? Är det realistiskt att alla ska leva som Västvärlden? Är det verkligen realistiskt med tanke på befolkningsökningarna i den outvecklade delen av världen? Varför ökar deras levnadstilar och deras befolkningar? Vi i väst har skapat en obalans i det mänskliga ekosystemet. Och denna obalans pumpar vi bara hårda och hårdare, varför? Är det att vara god? Är det att rädda mänskligheten och vår planet?

    Vi beter oss som djuraktivisterna som släpper ut minkar från minkfarmsrna, i syfte att vara goda, men resultatet blir det motsatta.

    Jag är lessen men den utvecklade delen av vår planet förstör vår fortlevnad i syfta att vara goda….

    Simon Anholt är en fara för vår planet!

    Gillad av 1 person

  • BjörnS skriver:

   Jag tänkte också citera just det stycket. Det är en korrekt utgångspunkt men vi måste erkänna att det finns områden där ett lands/människas handlande får negativa konsekvenser för andra länder/människor (externaliteter). Görs inte detta riskerar vi att få en situation som är dålig för alla inblandade (tragedy of the commons). Allt detta är välkänt. Anholts väg att försöka adressera dessa frågor är troligtvis dumt, naivt och kanske farligt – här ger jag Patrik rätt. Men det ändrar inte det grundläggande faktumet att det finns överstatliga frågor som måste hanteras på något sätt.

   Gillad av 1 person

 2. Kuckeliku skriver:

  Det är inte fel att tänka både på det egna folket och på resten av världen, men våra politiker har bestämt sig för att svenskar för dem inte är viktigare än några andra på Jorden (”allas lika värde”). Det innebär att deras fokus hamnar på vad de kan göra för resten av världen, eftersom svenskar anses redan ha det oförskämt bra (vilket förstås är en lögn och därtill ingen prognos om framtiden). Det innebär också att de inte längre agerar som demokrater. Vi har ingen global demokrati utan blott nationella demokratier och de handlar definitionsmässigt om nationalstaternas befolkningar. Att svenska politiker bryr sig bra mycket mer om somalier än om svenskar är som om Södertäljepolitiker skulle bry sig väldigt mycket mer om Östersundsbor än om Södertäljebor. Det har ingenting med demokrati att göra.

  Gillad av 7 personer

 3. Eva Danielsson skriver:

  Detta kan inte upprepas ofta nog, varje människa har ett ansvar för att ta hand om sig själv och utveckla och förvalta sin lott, ett ansvar för att bemöda sig för sina närmaste och ett ansvar för att försöka bidra till sitt samhälle.
  I den ordningen. Och ordningen gäller varje individ men även varje nation, ta hand om det egna först, och bidra till helheten genom att inte behöva andras hjälp.

  Simon Anholts ideer är förfärande och präglar tyvärr till stor del politik och media i vårt land, detta postmodernistiska neomarxistiska rika lilla land i norden, som låter identitetspolitiker och pk-maffia förslösa den hårt arbetande delen av folket, förslösa deras resurser. Är det en sorts flykt från det ”trista” vardagliga till något mer glamoröst internationellt, dvs lilliputtlandets komplex, att få vara med i de storas gäng? Förutom motivet makt förstås, att folk som får det för bra på ett dynamiskt och självständigt sätt kan bli ifrågasättande och rösta till höger på alla sorts skalor. Det måste undvikas.

  Hur kan vi vara relativt rika och ha världens högsta skatter och samtidigt ha ett obefintligt försvar, en överbelastad behandlande sjukvård, bostadsbrist, ett skolväsende med urusla resultat, ett otillräckligt polis-och rättsväsende och misär för de äldsta i samhället???

  Sverige har haft ett otroligt gynnat läge men det är bortslarvat. De sista tjugo åren har vi befunnit oss i sista ledet av:
  Förvärva – Ärva – Fördärva
  Frågan är om det är möjligt att starta om och börja förvärva igen?

  Gillad av 11 personer

  • Jan Molin skriver:

   Möjligt att starta om? Ja men mycket svårt: det största hindret finns hos det svenska folket, särskilt dess kvinnor med naturligt tvingande omhändertagandekänslor. När det gäller äldre män som har gjort förhållandevis långa militärtjänster och repmånader så ställer det sig naturligt att försvara fosterlandet mot alla slag av invasioner, till vilka vi måste räkna invandringen. De av dessa med asylskäl är ju få. Hur det är med yngre män vet jag inte, i Sverige pratar vi ju inte med varandra om dessa frågor, jag har försökt men det blir bara fel, och en del ”vänner” har jag tappat.
   Tyvärr är min tro på ett ändrat beteende hos svenskarna mycket svag. Finns det några demokratier som tydligt gått mot stupet och plötsligt ändrat sin kurs av medvetenhet?

   Gillad av 4 personer

  • MartinA skriver:

   Det är bara möjligt genom att sluta sig samman med andra som vill skapa en stark intressegemenskap och försvara varandra. Sverige, det är slut. Gränsen har fallit och kommer ej att kunna återupprättas. Därför bör var och en sträva efter att bygga nya gränser för att kunna skydda det som de håller kärt.

   Gillad av 4 personer

 4. Kajsa skriver:

  Kan det vara George Soros med gelikar som finansierar denna katastrofala organisation..? Känns som om oddsen i vart fallet inte är så rackarns höga. Tack för informationen och en välskriven krönika – som vanligt!

  Gillad av 1 person

 5. Magnus Furugård skriver:

  allt annat än bevisat. Ett oanvändbart verktyg som bara har propagandistiska syften. Men en definition, kriterier och ett index för hur ett gott samhälle styrs vore en grannlaga och intressant uppgift.

  Gilla

 6. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Anholt må undvika att ange sin politiska hemvist men vi talar vänsterkanten så det dånar ut i rättens krater.
  Det här är oförbehållsam paternalism och därmed veritabelt socialistiskt snömos, en transnationalism o globalism i sant postmodernistiskt nit som åt alla lycka bär.
  Den här killen drar sitt regnbågsfärgade täcke över ett flinande huvud varje kväll och sover barnets goda sömn tryggt ovetande om eländet goda föresatser alltid har garanterat.

  Gillad av 1 person

 7. Christer Carlstedt skriver:

  Så rullar då kulan ner i det där förargliga hålet igen – Vad är godhet?

  Grannens ungar kommer in till mig och är hungriga och vill ha en smörgås.
  Nu vet ju jag att den familjen tjänar väl så bra som jag, men pappan tycker sig behöva en ny allt sportigare bil vartannat år. Mamman har sin självkänsla i de flotta kläderna och middagar med ”flickorna”.

  Om ungarna nu får sina smörgåsar – är jag god då?
  Eller är jag möjligen godare om jag säger till grannarna att skärpa till sig och se till att ungarna får mat, för hos mig blir det inget?

  När man ser sig om i världen så upptäcker man ju rätt snabbt att i de hjälpmottagande länderna finns ett antal figurer som lever i överflöd och resten har just inget. Ganska vanligt är en i förhållande till landets ekonomiska värde en ”något” överdimensionerad säkerhetsapparat.
  Man brukar inte tala så särdeles högt om vems säkerhet som avses.
  Förståeligt. För det skulle nog låta rätt så illa.

  Alla länder har någon form av skola. Någon form av sjukvård. Någon form av administration.
  Jag medger givetvis att de här sakerna inte nödvändigtvis är ”up to standard”.
  Så har de då sin säkerhetsapparat.
  Ju sämre de civila delarna fungerar desto större blir behovet av säkerheten. Förstås.
  Mugabes Zimbabwe är ett bra exempel.

  Nu kan ju inte ens regeringarna i de här ”behövande” länderna med att komma till FN och säga att vi behöver pengar till vapen för att hålla tummen i ögat på folk hemmavid.
  I stället tigger man pengar till de civila delarna.
  Om man nu får det man ber om, så inträffar ju de fiffiga att man frigör landets egna resurser och kan handla vad man tycker sig behöva.
  Jo jag menar gräddans säkerhet!

  Vad som alltså inträffar är att biståndet frigör resurser för förtryck av de egna folken.

  Är det kanske det som den här pajasen Anholt menar med godhet?

  Gillad av 10 personer

  • Bo Svensson skriver:

   ”Vad är godhet?”

   Godhet är bara att bete sig normalt: Att göra det bästa av läget efter bästa förmåga och bästa förstånd. – Som vi gör utan uppehåll från födelse till död.

   Vad som är ”läget”, beror på ens grad av inlevelseförmåga och på hur vida perspektiv man har i tid och rum.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Godhet skall inte blandas ihop med moraliskt beteende. – Moralen är flockens krav på sina medlemmar. – Vi är angelägna om att svara mot vad som förväntas av oss av dem vi vill tillhöra.

    Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Har du tänkt på att när sjuklövern talar om att stärka säkerheten så avser man säkerheten för journalister och offentliga personer. Dvs precis samma skrot och korn som i bananrepublikerna i Afrika. Vi vanliga anses inte behöva någon säkerhet, eventuella våldtäkter och överfall ska vi räkna med.

   Gillad av 1 person

  • annagustin2@gmail.com skriver:

   GODHET…skulle kunna vara – att först sopa framför egen dörr!
   Att göra det genom att se till att det egna landets system, för den egna befolkningen – bygger på rättvisa. GÄrna så som Kalle Gustafson föreslår med sitt systemförslag TIDFAKTOREKONOMI, som är ett rättvist, klokt och genialt genomtänkt samhällssystem. Ett pliktsystem.
   Det bästa vore om i alla fall vi som ändå verkar bry oss tillräckligt för att hänga här och kommenterar, kunde gå ihop och hjälpas åt att lyfta fram de få systemidéer som finns…för att få igång en samhällsdebatt kring dessa nya systemidéer. DEt handlar ju om att ställa allt till rätta….eftersom det just nu går i rasande fart åt h-e.
   https://www.facebook.com/groups/2226668604225029/

   Gilla

 8. Jim Engellau skriver:

  Är det någon skillnad på diktatorn staten som vet vad som är bäst och godast för mänskligheten .? Tänkte inte Hitler , Stalin och och alla förtryckande religioner som Islam så ? Historien går igen men i lite annan skepnad . Naiviteten som i den svenska regaringen blommar ut .

  Gilla

 9. malmobon skriver:

  Sydsvenskan tappar läsare varje dag. Den tidningen är upphovet till bl.a. Malmös förfall.
  Skall bort.
  Malmö går med 5 miljarder i underskott/år. Ökar. enligt en Professor i Danmark kommer många andra kommuner göra desamma om 5-6 år.
  Bör väl räknas in som minusfaktor?

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Bonnier har dessutom förstört både HD o NST, uppköpta före detta kvalitetstidningar!
   SD-hatiska kolumnister som Avellan o Per T Olsson…
   Låt dem gå i putten!

   Gilla

 10. Hovs-svartaste-hallar skriver:

  Den trosvissa rubriken i Sydsvenskan påminner mig dessutom om det parodiska ordspråket ”Det är bättre att vara rik och frisk än att vara fattig och sjuk”.

  Ja, och att Sverige hamnat högt på stollen Anholts skala förvånar knappast. Ju bättre ett land är på att föröda sina egna tillgångar, desto bättre på skalan. Halleluja!

  Gillad av 2 personer

 11. Kirurgen skriver:

  Existerar det godhet i länder som Anholt inte kan nå med sitt budskap. Jag tänker då främst på Ryssland, Nordkorea och Kina et al. Så vitt jag begriper så existerar det inte varken intern eller eller extern (internationell) godhet i dessa länder. Begriper han inte det? I USA finns det en intern godhet i form av charity, man kan tycka vad man vill om detta men den är äkta. Vänstern och liberal PK (inklusive MP) mår väl illa när de hör ordet välgörenhet.
  Det finns en annan gök som heter Arnstad som också är en självpåtagen världsförbättrare. Jag undrar om han vill bo närmaste granne med en somalisk familj med sex barn och där mannen är islamist eller ha ett gäng sunkiga bilar och husvagnar med romer närmast sig om han har hus. Detta låter ju väldigt rasistiskt från min min sida men jag vill inte bo så. Jag vill ha lugn och ro och jag är övertygad om att herrar A&A inte har minsta intresse av att leva i ovan nämnda scenarior.
  Ibland använder vi uttrycket Bror Duktig för Sverige men Bror Duktig i Walt Disneys film Tre små grisar är orädd, modig och handlingskraftig. Han handlar mer än han snackar. Det är en skymf att jämföra honom med Sveriges ledande politiska skikt och statsmakter.
  In med teknokrater istället och propagera för en Nordisk Union med visumtvång. Vi kommer att klara oss bra i världen. Ta det bästa från EU, exempelvis överstatlig kontroll av smittspridning. Utan EU hade galna kosjukan blivit ett jätteproblem. Skippa det dåliga vilket är det mesta.

  Gillad av 2 personer

  • Lars-Erik Eriksson skriver:

   Jag röstade ja till EU och EMU. Allvarliga misstag jag insett sedan tio år tillbaka.
   När det gäller euron var alltså svenska folket klokare än jag.
   Den naturliga gången är att människan bildar städer sedan nationer, sedan unioner i och med närområdet.
   EU var ett alldeles för stort projekt och steg.
   Vi kan fortfarande göra det rätta.

   Gillad av 1 person

 12. Weasel skriver:

  ”– Födelsetal (minusfaktor).”

  Jaha, då borde väl diktaturen Kina när det gäller just den punkten vara världens godaste land på grund av sin enbarnspolitik ?
  För övrigt är det för mig aningen oklart varför det skulle vara en minusfaktor för ett land att öka befolkningen via barnafödande medan det skulle vara en plusfaktor för samma land att öka befolkningen via invandring ?

  Och den svenska regeringens uppgift är primärt att värna det svenska folket . Inte det afghanska eller amerikanska folket . Och uppgiften är definitivt inte att ”vara god” . Om det sedan anses vara alltför ”rasistiskt” att värna det svenska folket så behöver Sverige faktiskt ingen regering utan kan lika gärna outsourca denna uppgift till exempelvis Putin eller Trump.
  Då skulle väl säkert antinationalisterna bli nöjda….

  Gilla

 13. Strix skriver:

  Det är inte PK media som diskuterar de här problemen. Hanna Stjärne hade förmodligen tagit med sig Patriks analys och spolat ner den på toaletten.
  Det socialistiska hatdrevet är snart igång mot Det Goda Samhället och Patrik.
  Du är en modig man!

  Gillad av 1 person

 14. A skriver:

  Anhalt representerar naturligtvis den interntionella socialismen. Att härska genom att söndra är sannolikt den mest resurseffektiva metoden. Det är nog den mest realistiska metoden för skapande av makt. Socialismen är ett verktyg. Kina sysslar för tillfället med den nationella varianten, därför en fiende. Kapitalism eller inte, har inte med saken att göra. Kapitalism skapar resurser och socialism skapar makt, de går att förena. Så ser jag på saken i mycket grova drag. Förskräckligt är det iallafall.

  Mvh A

  Gillad av 1 person

 15. Gösta Svensson skriver:

  ”– Antalet internationella patentansökningar i förhållande till ekonomins storlek (plusfaktor).”

  Hmm. Om man i en nation lämnar in massor av patentansökningar gällande nya vapensystem, blir det plus då också. Kvantitet framför kvalitet.

  När jag läser detta tänker jag som jag brukar tänka när det gäller hur moderna magiker skall sia och spå om vår samtid. Istället för att titta på några utslängda benbitar eller kaffesump, förlitar man sig på information som samlats ihop och bearbetats och tolkats i flera led av flera agenter, för att till slut användas för att bevisa eller motbevisa något.

  Kan detta fortfarande vara kopplat till verkligheten, eller har det helt släppt taget om den skitiga sörja vi vanliga dödliga dagligen vadar omkring i, och för evigt glidit in i den rena värld av idéer där många teoretiker finner det bekvämt och mysigt befinna sig?

  Gillad av 1 person

 16. Lennart Bengtsson skriver:

  Inga förnuftiga mänskliga relationer kan fungera utan prioriteter. När det gäller välgörenhet så föreslår jag det gamla brittiska ordstävet ”Charity begins at home” . Först måste man gynna de egna, sedan andra i successivt allt vidare kretsar. Skall man fördela sin godhet lika på 7.5 miljarder människor + diverse husdjur och annat så blir det inte mycket att fördela åt envar. Härtill kommer förpliktelser och löften. Svenska myndigheter har faktiskt förpliktelser till sitt eget folk, som har arbetat och slitet för det allmännas bästa! Och vi har alla ansvar för gamla och hjälplösa i vårt eget land som givet oss det angenäma liv vi har idag. Att det finns virrpannor och dumhuvuden som inte vet vad de vill från en dag till den andra är något vi måste leva med men vuxet och välutbildat folk borde veta bättre och det gäller i synnerhet de personer som valts till att representera oss. Gör de inte detta skall de kastas ut och ersättas med andra.

  Gillad av 4 personer

 17. lasse4u skriver:

  Sådant här beskrevs bra i DN debatt 2014 av Mats Alvesson , lednings- och organisationsforskare vid Ekonomihögskolan, Lund.
  ”Ballongsamhället”
  https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=de&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.dn.se%2Fdebatt%2Fvi-lever-i-ballongsamhallet-och-det-riskerar-spricka%2F&anno=2
  (Länk via google translate, man kommer runt att det är en prenumerationsartikel då, om texten ser ”konstig” ut, klicka på ”original”. DN har blockerat Unvis.it)
  ”Men särskilt finns en mycket stor medelklass som bildar en tjock samhällsmidja. I denna trängs alla yrkesgrupper som lyckas undgå göra någon konkret produktion utan är sysselsatt med mer eller mindre viktig symbolverksamhet. ” /…/
  ”Förr var ett arbetsliv på låg nivå helt okej, i och med att de flesta var arbetare, lantbrukare med mera. Nu gäller det att klättra upp ett par nivåer på samhällsstegen, att stiga till väders med ballongen.
  I ballongsamhället är soliditeten ganska svag. Mycket är uppblåst.”

  Simon Anholt och hens ”produktion” kan sägas vara en typisk produkt av ballongsamhället. Vi överflödas nu med allehanda ”bevis” och ”forskning” om än den ena än den andra åsikten som ”sanning”.

  Nästan så man kanske kunde se en framtidsprofetia i Gustav Cassels uttalande i Skattebetalarnas förening –Sunt Förnuft-1921:
  ”Det naturligtvis synnerligen lovvärda arbetet för höjandet av ungdomarnas kunskapsnivå bör likvisst ej, som nu i många fall tycks ske, genom heltidsläsningens införande bedrivas så, att befolkningens ekonomiska välstånd undergrävas.”

  Gillad av 1 person

  • Gösta Svensson skriver:

   Fantastisk artikel av Mats Alvesson du länkar till! Hade missat den. Den säker mycket rakt ut som jag hittills bara upplevt som en känsla.
   Tack LASSE4U

   Gilla

 18. lasse4u skriver:

  En färsk artikel i ”Vård fokus”:
  ”Man vänjer sig aldrig”
  https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/augusti/man-vanjer-sig-aldrig/
  Otack är godhetens pris, här räddar modern sjukvård och kvalificerad sjukvårdspersonal livet på de importerade gangstrarna, som ”tack” får personalen utstå hot och trakasserier.

  ”Trots att patienten är sekretesskyddad har de anhöriga snabbt lyckats ta reda på vilken avdelning patienten har skickats till.
  (vilket sekretesskydd har då vi vanliga medborgare? Det tyder på att den administrativa delen av organisationen är djupt korrupt)
  När Carina tittar ut genom entrédörren står där minst ett tiotal personer som kräver att få komma in. De skriker, drar och sparkar på dörren” /…/
  ”– Vi brukar komma överens om att gå gruppvis till parkeringshuset,” (efter arbetets slut) /…/
  ”– De kan ringa var femte minut. Ofta för rena struntsaker. När en kille har repat sig så väl att han kan vara uppe och gå själv kan han ändå ringa på klockan bara för att begära ett glas vatten. De tar all vår tid från alla de andra patienterna”
  Hur är man funtad om man på det sättet trakasserar och i praktiken förnedrar den kvalificerade sjukvårdspersonal som räddat ens liv.

  Gillad av 3 personer

 19. Bjarne Däcker skriver:

  Det finns tre förutsättningar för livets uppkomst: (1) en molekyl som kan upprepa sig självt, RNA eller DNA, (2) en kemisk reaktion (ämnesomsättning) som ger energi samt (3) en sluten cell. Utan en sluten cell diffunderar energin från ämnesomsättningen ut i världshavet.

  Gillad av 1 person

 20. Björn K skriver:

  Med tanke på hur stor del av landets befolkning som utnämnts till fascister, rasister och nazister är det märkligt att vi kan vara världens godaste land.

  Gillad av 1 person

 21. Björn skriver:

  Samma här! Trodde inte det var möjligt att det fanns sämre politiker än de svenska, men jag hade fel! Dessutom trodde jag att vi skulle få gemensamma priser(skatter) på alkohol och tobak inom EU, för att få bort underlaget för mycket av den organiserade och gränsöverskridande kriminaliteten! Fel, det också! Plus en massa annat!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.