Borgerlig beröringsfobi

Stefan Hedlund

Allianspartiernas beröringsfobi gentemot Sverigedemokraterna är nu på väg att i grunden rita om den svenska politiska kartan. Den traditionella blockpolitiken har utgått ifrån att det på ena sidan finns ett strukturellt vänsterblock, vars ledande kraft har varit socialdemokratin, och på den andra ett strukturellt högerblock, där olika borgerliga partier turats om att leda.

Efter att vänsterblocket under lång tid haft effektiv hegemoni lyckades de borgerliga partierna genom bildandet av Alliansen åstadkomma en förskjutning, som resulterade i två mandatperioders regeringsinnehav för högerblocket. Mycket pekade på att socialdemokratin var på väg att marginaliseras. Det finns dock en avgörande skillnad, som gör att vänsterblocket sannolikt kan se fram emot ytterligare ett eller ett par decennier vid makten.

Medan socialdemokratin aldrig har uppvisat någon som helst tvekan i att söka stöd vänsterut, har borgerligheten varit extremt känslig för att söka stöd högerut. Minsta antydan om att fiska i grumliga vatten har gjort att borgerliga partier snubblat över varandra, i sina ansträngningar att visa moraliskt avståndstagande.

En första uppvisning gavs då Carl Bildts regering hade att förhålla sig till Ny demokrati. Konsekvenserna av vägran att, trots betydande åsiktsgemenskap, samarbeta inom hela högerblocket gjorde att den borgerliga regeringens politik blev partiellt förlamad. Med Sverigedemokraternas stora framgångar i valet 2010 blev det tydligt att högerblockets interna splittring skulle bli ett bestående problem för svensk politik.

Efter valet 2014 slog det ut i full blom. Trots att högerblocket hade vunnit en majoritet var man oförmögen att bilda regering. Makten gick i stället till Stefan Löfvén, som trots att han hade riksdagsmajoriteten emot sig fick bilda regering. Efter att Riksdagen helt förutsebart hade röstat ned regeringens första budget, hotade statsministern med avgång och extra val, vilket inte skulle ha löst någonting.

Den kortsiktiga lösningen blev den bisarra ”decemberöverenskommelsen”, varigenom de etablerade partierna i strid med parlamentariska principer tog sig rätt att inom kretsen bestämma vem som skall vara statsminister. Det man glömde var att det finns en folkvilja, som i starkt växande grad vill se en regering baserad till höger snarare än till vänster.

Om det inte hade varit så, att de borgerliga partierna är så paniskt förskräckta över att förknippas med Sverigedemokraterna skulle högerblocket sannolikt kunnat se fram emot ett eller ett par decennier av maktinnehav. Men nu är det inte så. De etablerade borgerliga partiernas vägran att samarbeta högerut garanterar att nästa års riksdagsval kommer att leda till ett fundamentalt systemskifte i svensk politik.

Valåret kommer att domineras av en växande insikt inom valmanskåren om konsekvenserna av den svenska polisens accelererande sönderfall och av ett starkt växande inflöde av migranter som inte kommer att kunna integreras. Kombinationen av dessa båda insikter är ren dynamit. Då Socialdemokraterna i mycket hög grad bär ansvaret kommer man att straffas, samtidigt som Sverigedemokraterna kommer att skörda stora triumfer.

Valresultatet kommer med all sannolikhet att göra Sverigedemokraterna till största parti, med fler röster än allianspartierna sammantaget. Enkel valmatematik ger vid handen att en sådan framgång skulle leda till att både Miljöpartiet och Kristdemokraterna, kanske även Liberalerna, hamnar utanför Riksdagen. Stefan Löfvén kommer i ett sådant läge att framstå som den enda möjliga regeringsbildaren.

En minoritetsregering bestående av enbart socialdemokrater, med passivt stöd från Vänsterpartiet, skulle då ställas emot segerrusiga sverigedemokrater och förbittrade moderater och centerpartister. Då denna regering skulle få mycket svårt att tillgodose de krav som givit Sverigedemokraterna framgång, skulle stödet för de senare fortsätta att växa. Huvudpoängen med detta scenario är att det visar vilka konsekvenser den borgerliga beröringsfobin gentemot Sverigedemokraterna riskerar att få, nämligen en långsiktig marginalisering av borgerligheten.

Socialdemokratin kan på kort sikt glädjas åt hur en hord av politiskt korrekta aktivister har lyckats ta effektiv kontroll över den politiska agendan i vårt land. Bakom bisarra klyschor om ”värdegrund” och alla människors lika värde, har man med stor framgång lyckats brännmärka och definiera bort alla dem som inte delar den postmoderna, postkoloniala och feministiska agendans grundläggande föreställningar om att nationalstaten är förlegad, att en somalisk bonde har samma rätt till svensk välfärd som en svensk verkstadsarbetare, att polisen måste söka dialog med våldsverkare som etablerar parallella samhällen, och att landets försvar har större behov av en genushandbok än av soldater och vapen.

Det budskap man kommer att få efter nästa val är att detta har varit en draksådd. Man kommer att vakna upp till en verklighet där man ställs emot Sverigedemokraterna som största parti, och därmed som huvudmotståndare inom högerblocket, med starkt stöd från valmanskåren för sina krav. Då SD inte skulle få stöd från spillrorna av den gamla Alliansen, skulle Löfvén kunna sitta kvar, men landet skulle riskera att drabbas av totalt kaos.

Är detta verkligen ett pris allianspartierna anser vara värt att betala, bara för att kunna visa upp inför åsiktspolisen att ingen vill befatta sig med Jimmie Åkesson?

93 reaktioner på ”Borgerlig beröringsfobi

 1. Alexander Zetterberg skriver:

  Intressant analys som jag i stycken instämmer med, men den grumlas av ett konstant användande av den dimmiga höger-vänsterskalan.

  Förhoppningsvis ser vi en splittring av alliansen i det misstroendetumult som väntar när riksdagen drar igång efter sommaruppehållet – och det skulle öppna för nytänkande.

  Vi har ett konservativt block i svensk politik bestående av SD, KD och M där samtliga är icke-socialistiska. Partierna skiljer sig åt i synen på statens roll där SD kan betecknas som vänster och M höger med KD någonstans mittemellan.

  Om ett konservativt block formeras redan i vinter kan det presenteras som ett trovärdigt regeringsalternativ, KD klara fyraprocentsgränsen och en bred konservativ majoritetsregering ta över efter valet 2018.

  Gillad av 1 person

 2. Kuckeliku skriver:

  Det är ”liberalismen” som håller på och definierar sig ut ur svensk politik. Sossarna klarar sannolikt av att bli lite mer nationalistiska, men ”liberalerna” kommer fortsätta att förespråka en förödande globalisering.

  Gilla

 3. Hans Kindstrand skriver:

  Jag tror att analysen är helt riktig. Allmänna val brukar handla om framtiden. Valet 2018 kommer enligt min bedömning att handla om ansvarsutkrävande.

  Gillad av 1 person

 4. Lilla fröken PK skriver:

  Jag delar analysen. Man kan nästan tro att den sönderfallande Alliansen gripits av dödslängtan och hellre slår vakt om ”anständighet” och ”värdegrund” än tar ett samtal med Jimmie Åkesson.
  ”Vi går till botten där vi står, men flaggan, den går i topp!”

  Gillad av 6 personer

 5. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Jo så här kan det gå. Beröringsskräck är en komponent i det hela men det finns andra tillkortakommanden. Det är inte bara (s) som är i kris utan även de borgerliga partierna.

  Om vi börjar med (s) så är läget som jag ser det att på det rent partipolitiska planet befinner man sig i en kraftig nerförsbacke och man tappar väljare. Orsaken till det är att den målgrupp som utgjorde partiets bas inte längre låter sig fösas in i ett kollektiv där man ska vara med i facket, Hyresgästföreningen etc. Partiets ledning och funktionärer har dessutom gjort det ännu svårare för sig genom att föra en politik som inte gynnar ens den ursprungliga målgruppen. Varför sitter då (s) fortfarande vid makten? Jag tror det beror på saker som:

  • Historiskt betingad maktposition med kontroll över media, stora delar av offentlig sektor, fackföreningsrörelsen, stora delar av bostadsmarknaden mm
  • Historiskt betingad god ekonomi, man har råd att satsa på valrörelser t ex
  • Oppositionens inkompetens, t o m IT-skandalen lyckades regeringen vända till sin egen fördel

  Oppositionen är i en än värre kris och ytterst bottnar det i att borgerligheten sedan länge låtit egotrippade politiska broilers ta över som sina företrädare i politiken. I efterhand ser man exempelvis vilka brister i allmänt hyfs och etik som de två ledande moderaterna lider av:

  Reinfeldt som fortfarande inte tycks fatta att glorian hamnat på sned och som märkligt nog tjänar mycket pengar nu. Han hävdar att pengarna kommer från dem som värnar om Sveriges framtid och vill ha goda råd. Det finns nog andra syften tror jag.

  Och vad ska man säga om Anders Borg? Om inte annat så visar han prov på den talang som han kommit fram sig på, ordvrängeri. Det som andra skulle kalla för fylledille och blottare har i hans mun blivit ”Blackout”. Märkligt nog hyllas Borg vad han än gör, t ex av Justitieutskottets moderate ordförande.

  Oppositionens inkompetens illustreras väl av AKB:s beteende, hon verkar sakna självinsikt och tycks inte förstå att hennes beteende gör henne tillåtlöje.

  Sammanfattningsvis: Två block på dekis och någon positiv förändring kommer inte att uppstå inom partierna utan måste påtvingas utifrån av valmanskåren. Till detta kan läggas ett tredje block som får svårt agera i en kostym som är flera gånger för stor och som den dag man kommer till makten kommer att få föra en hård kamp mot alla möjliga intressen som vill sätta krokben.

  Gillad av 5 personer

 6. Eva Danielsson skriver:

  En träffsäker beskrivning av det politiska läget. Sååå deprimerande.

  För en vanlig medborgare verkar det odemokratiskt att oavsett valutgången, så finns det ingen chans att bli av med vänsterblockets regeringsinnehav. Stefan Löfven har ju dessutom redan uttalat att han inte tänker avgå vilket valresultatet än blir 2018.

  Bara det uttalandet, det öppna föraktet för väljare och för demokratin borde få även inbitna sossar att skaka lite på huvudet.
  Kan jag tycka.

  M borde kunna våga samverka med SD, men hur får man velpottorna i L och ”tonåringarna” i C att släppa mobbandet av SD? Dessa små mittpartier är alltså egentliga hindret för att byta regering? Tyvärr är inte varken C eller L särskilt stadigt och stabilt borgerliga ens rent politiskt och har ju dessutom gått in för att ”höja sig” själva genom att trampa på dem som det är gångbart att trampa på, dvs SD och deras väljare.

  Det verkar faktiskt som om partiledningarna för L och C föredrar inflytande av V i stället för SD. Om deras väljare håller med om det och om öppna gränser, så kommer det ”nya vänsterblocket” efter 2018 alltså att innehålla alla riksdagspartier utom M och SD. Eventuellt med C som ny regeringspartner i st f MP?

  Och själva politiken kommer att stadigt fortsätta med nedmontering av det en gång ganska välmående, trygga svenska samhället.

  Gillad av 8 personer

 7. Rune skriver:

  Intressant analys och förmodligen helt riktig, utom för beskrivningen av Sverigedemokraterna som ett högerparti. För min del ser jag dem mera som något slags mittenparti med både socialdemokratiska och högerpartistiska inslag.

  Gillad av 3 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Där slår Du huvudet på spiken!

   Ett Mittenparti, med det bästa från höger o vänster!

   Marknadsekonomi, med ett socialt samvete!
   Som samtidigt värnar Sveriges framtida överlevnad!

   Gilla

  • Anders Eriksson skriver:

   Är det inte bättre att skrota höger-vänsterskalan? Den bara vilseleder! Den kunde fungera till nöds på den tiden då den huvudsakliga konflikten gällde ekonomisk politik. I dag när frågeställningarna är helt annorlunda och vi har ett nytt tydligt konservativt parti behövs en annan modell för att beskriva verkligheten. Således bör vi ha en modell med två axlar i stället för en. Se här till exempel bilden på https://bjornaxen.wordpress.com/2014/09/21/den-nya-politiska-dimensionen-ar-ett-liberalt-dilemma/ (Ordet ”auktoritär” låter otäckt och väcker associationer till ”auktoritära regimer”. Ordet ska i stället förstås ungefär som ”respekt för legitim auktoritet, vilket garanterar ordning”. Jämför engelskans ”authority”.)

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Ingen nypåhittad klassificering har visat sig ha bättre beskrivningskraft än höger-vänster-skalan. Detta beror främst på att ”vänster” är så klart definierat som ”socialism”, ”kätteri” och ”gnosticism”, viljan att avbryta sanningssökandet, att stoppa jorden, att förstöra allt och nå komplett stillhet och likhet i döden.

    Alla som motsätter sig vänstern, alla som hyllar livet och sanningen, och det kan göras på många sätt, är därmed ”höger”. En finare indelning inom högern är inte meningsfull så länge vänstern hotar allt vi håller sant och kärt. Och så har det varit i alla tider sedan historiens begynnelse och innan dess och så lär det väl alltid förbli.

    vänster — höger
    död — liv
    ondska — godhet
    vetskap — vetenskap
    astrologi — astronomi
    gnosticism — agnosticism
    tyckande — kunskap
    hybris — ödmjukhet
    kätteri — inkvisition
    lögn — sanning
    fynd — sökande
    säkerhet — tvivel
    dryghet — empati
    hånflin — höjda ögonbryn
    repsnara — pärlhalsband
    entropi — ordning
    slut — fortsättning
    nihilism — mening

    Kalla det vad du vill. Skalan är i alla fall densamma.

    Gilla

   • Lars-Erik Eriksson skriver:

    Du kan med fördel översätta vänster = paternalism.
    Och eftersom tillvaron – om något – går ut på att raffinera, förtäta, komprimera så krävs det allt annat än dekret, deklamationer och trubbiga 5-års planer.

    Gilla

 8. Moab skriver:

  Ja vem är åsiktspolisen? Vem är nyckelspelarna? Man tror att det är Lindberg och Wolodarski och anhang och det är riktigt, men de spelar anfallspel efter sin pk-övertygelse som sig bör. Det stora problemet är att det saknas ett försvar. Jag vidhåller att de som bär det största ansvar är alla de journalister som utger sig för att ha en faktabaserat och ”intellektuell” hållning är det största problemet, Teodorescu, Arpi, Dahlberg, Anders Linder, Gür, etc, det är de som endast tassar runt i sitt försvar (var är Arpi förresten) när de borde sparka smalben. Varför? För att de också är fast i den eländiga tron på värdegrunden, de tror fortfarande på någon sorts väg fram med migration ”bara” man gör si eller så, istället för att rakt av erkänna att SD har om inte haft 100% rätt så nära nog. De skulle samfällt ställa sig upp, alla de som inte vill vara postmoderna utopister, och säga vi hade fel.

  Istället så ligger åsiktspolisen hela tiden på lur, klar att attackera varje person som enskilt sticker upp huvudet. Alla måste ställa sig upp samtidigt istället.

  Gillad av 5 personer

  • Magnus skriver:

   Läser du fortfarande propaganda media?

   Alla har samma agenda oavsett blaska. Namnen du nämner är bara dessa bolags utnyttjade röster för att väga upp allt vansinne. Dessa röster är deras vallhundar som ska valla fåren att vara kvar i inhänget:-)! Dessa finns överallt.

   Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Så är det. Stig som jag fram med namn och adress! Publicera karikatyrerna! Var en hel människa!

   Feghet är undergångens moder. Cato den äldre föraktar oss och vår press. Han var stoltare för sin av strider ärrade kropp än för sina dåd som konsul.

   Gillad av 1 person

   • Lars-Erik Eriksson skriver:

    Har också alltid beundrat Clouseau’s betjänt för dennes stringenta hållning – anfall är bästa försvar – i alla lägen.

    Gilla

 9. Ekonom skriver:

  Några kommentarer till Hedlunds artikel:

  1. Hedlund menar att söka stöd från SD för Allianspartier skulle vara att söka stöd ”högerut”. Jag tycker att det är rätt missvisande att säga att SD är ett parti som står till höger om Allianspartierna. SD röstade emot Allianspartiernas förslag om att sänka marginalskatterna för ”höginkomsttagare” för några år sedan. Normalt brukar man med ”höger” resp ”vänster” syfta på inställningen i fördelningspolitiska frågor och liknande. Att göra ett undantag från denna princip enbart för partier som är mer mot invandring än andra partier ger ett missvisande intryck. Tidigare har främst partier till vänster använt ”höger”-begreppet på detta vis för att skrämma bort väljare från invandringskritiska partier.

  2. Punkt 1 sätter fingret på ett problem som sannolikt kommer att fortsätta generera vissa röstförluster för SD, nämligen den relativt inarbetade sammanblandningen av ”höger” och restriktiv invandringspolitik. Mitt intryck är att de Alliansväljare som gått över till SD i mindre grad tillhör de högsta inkomstskikten och att detta är ett kvitto på att SD inte vunnit så mycket på högerstämpeln. Samtidigt har man inte kunnat pressa ut de sista procenten bland bidragstagarna eftersom deras ekonomi står och faller med de bidrag de får och är livrädda för alla risker för indragna/minskade bidrag. Det är väl också så att de som i slutändan riskerar att drabbas hårdast av en importen av bidragstagare och konkurrenter på arbetsmarknaden är befintliga bidragstagare i Sverige. En del inser detta och röstar på SD. En del inser kanske detta men törs ändå inte rösta på SD p g a högerstämpeln eller p g a att man är rädd för att SD skall offra bidragen i en uppgörelse om invandringen med moderaterna. Därför anser jag att det behövs ett nytt parti som påminner om SD, men som säger att man absolut inte vill samarbeta med moderaterna. Detta parti skulle också kunna hålla kvar vid SD:s tidigare motstånd mot vinster i välfärden och därmed påminna om Vänsterpartiet i detta avseende. Det uttalade huvudmålet för detta parti skulle kunna vara att minska invandringen och u-hjälpen och därmed kunna ha kvar nuvarande bidragsnivåer. Eftersom det var sossarna i Tyskland som avskaffade ersättningsnivåerna ovanför socialbidragsnivån för långtidsarbetslösa så skulle detta parti kunna hävda att man står till vänster om sossarna.

  3. Det behövs också ett parti till höger om SD. Jag tycker att det är rätt uppenbart att moderaternas omsvängning är en taktisk bluff. Anna Kinberg Batra motionerade år 2001 om fri invandring till Sverige. Jag tror hon tycker ungefär likadant som Per Bill än idag. I alla fall torde det vara rätt riskabelt att chansa. Visar det sig att jag har rätt och de som hoppas på en genuin omsvängning i toppen på moderaterna har fel så blir det 4 år till med påfyllning av väljare som i väldigt liten grad röstar på SD och fler avlidna äldre ”svennar” som i klart högre grad röstar på SD. Så vi behöver också ett mer uttalat borgerligt komplement-parti till SD snabbt. Någon som kan måste ta initiativ till detta.

  De som har praktisk möjlighet att förverkliga partibildningsförslagen i punkt 2 och 3 p g a att de är pensionärer eller kan leva på kapital/hyresinkomster etc gör samhället en enorm tjänst om de tar tag i denna fråga.

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Vi har väl redan ett parti högerut, eller två?

   Centern framförallt som bejakar rå kapitalism,
   i vissa avseenden KD!

   Gilla

  • Varva skriver:

   Det finns inte tid för det du föreslår – avgrunden är ju nära. Vi måste försöka ge SD chansen och att fler KLOKA människor ansluter sig till partiet. Kommer de i maktställning, vilket jag hoppas, så behövs ALLA goda krafter som kan hjälpa till. Som det är nu så går vi mot avgrunden!!!

   Gillad av 2 personer

  • Gunnar Karlén skriver:

   Några synpunkter på kommentarerna från ”EKONOM”:
   Förslaget om ett nytt parti enligt pkt 2 finner jag helt orealistiskt. Det räcker att nämna idén om ”motstånd mot vinster i välfärden”. Att driva den linjen kommer garanterat att leda till problem för dem som behöver dessa välfärdstjänster och dessutom tyder förslaget på ekonomisk okunskap! Det är absolut ingen merit för SD att detta parti tidigare förespråkat denna syn!

   Ditt förslag i pkt 3 kan däremot vara intressant. Om du inte redan har gjort det, bör du studera det nya partiet Medborgerlig Samling (MED)! Med din definition kan jag tänka mig att du finner att partiet står till höger om SD. MED har många genomtänkta idéer och är i varje fall ingen taktisk bluff!

   Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Till höger utan att ha minsta beröringsskräck inför SD!

    Men räkna med en startsträcka på TIO ÅR för att nå volymer!

    Den tiden har vi inte till förfogande!
    I bästa fall kan man komma in 2022 eller 2026!

    Gilla

 10. Lennart Granqvist skriver:

  Alliansen har redan drabbats av ett ”avhopp”,fd finansminister Anders Borg.
  Orsaken var dåligt omdöme.
  Vem står på tur?

  Gilla

  • Janne skriver:

   Alliansen finns inte. C är beredda att samarbeta med vem som helst.
   Moderaterna är å andra sidan omoraliska genom att stödja Anders Borg

   Gilla

  • gmiksche skriver:

   Avhopp genom påhopp.

   Dåligt omdöme? Alltför förlåtande. Med det menas väl att om Borg hade tänkt till hade han inte gjort det – för att inte utsätta sig själv för spott och spe. På ett f d statsråd borde man ha ställt större krav.

   Gilla

 11. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Sedan kan man tillägga att Jimmie Åkessons värdegrund är usel, oacceptabel medan Reinfeldt och Anders Borg däremot är otadliga på området, så länge de inte drabbas av blackouter.

  Gillad av 1 person

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Och vad grundar du det påståendet på?

   Att det står i Aftonbladet?

   Menar du att den som anser att en svensk politiker har åtagit sig att först och främst värna om svenska medborgares intressen, alltså samma politik som Tage Erlander drev på 1950-talet, har en ”usel värdegrund”?

   Gilla

   • Lars-Erik Eriksson skriver:

    Tagga ner gubbe.
    Här försöker man vara ironisk..
    Som George Bernard Shaw skrev: ”Om jag så beskriver en synål så alltid är det nån enögd jävel som känner sig träffad.”

    Gillad av 1 person

 12. MartinA skriver:

  ”…som gör att vänsterblocket sannolikt kan se fram emot ytterligare ett eller ett par decennier vid makten.”

  Sverige kommer ej att fortsätta existera I ”flera decennier”. Jag skulle vara förvånad om det fortsätter existera ens ett decennium.

  För övrigt beskriver väl ovanstående samma skuggspel som alltid i politiken i sverige? FPs främsta anledning till att vara med i alliansen är väl att om de stödde sossarna så skulle det bli uppenbart att det inte finns någon skillnad mellan FP och V. Mycket i partikonstellationerna i sverige går ut på att kidnappa väljare som har en viss åsikt. Till exempel är KD till för att använda de 2% kristna väljarna till andra syften.

  Gillad av 1 person

 13. olle holmqvist skriver:

  Vi ser kollapsen av den klassiska negativa rösten- I Occidenten hade vi två jämnstora block. Det för tillfället i opposition utlovade allt genast och gratis. Det trodde inte valmanskåren på, men misstron mot de för tillfället vid makten räckte för att rösta bort dem, Toblerone, P-böter,
  Är det valmanskåren som mäktar sin folkvilja ? Gamle Popper säger: Icke det, Men fördelen är att de tillträdande inte behöver avliva de frånträdande.

  Hitler var enligt sin mest kände hävdatecknare Alan Bullock ett geni i att tolka folkviljan. Detsamma uttrycks i Sv Uppslagsbok 1936, som jag minns det. Folkviljan röstade för vänstertrafik. Politikeradeln införde klokt nog högertrafik. Man kan ju göra det kontrafaktiska tankeexperimentet att byggandet av moskén mitt på självaste Södermalm skulle ha folkomröstats på Södermalm. Tänk om PK-genomtröskade eliten på uteserveringarna vid Nytorget tänkt: Moské, världsabra, men inte här för faan!. (Enligt koranen bör otrogna inte vistas nära helgedomen. Tänk om någon tar det på allvar ?)

  Hitlers mest kände hävdatecknare, Alan Bullock, hävdade att H. var ett geni i att tolka folkviljan.
  När röda armén gick över Oder skrev berlinborna på sina husväggar: Berlin bleibt Deutsch !
  Folkviljan – är det något lurt och luddigt ?

  Blockpolitiken/negativa rösten har visat sig kapabel att DÖ på ett farsartat sätt. När statsministern debatterar m SD kommer deras tidigare ”heilande” obligatoriskt upp.
  Ingen begriper vad han menar. Den saken begriper inte statsministern. När medlemmarna i två stora fack, Transport och Hotell&Rest sargas av semilegal arbetskraftsimport, svarar deras ledningar med låta dem uppfostras av Poohl & Arnstad.

  Vi går in i ett apartheidsamhälle utan apartheidlagar. De av politikeradeln utanförskapade blir 1 – 2 miljoner.

  Eller kan det bli så att de flesta muslimska invandrare-barnbarn, ser och jämför, iaktar och reflekterar: Vi vill inte bli som mormor och farmor, täckta av hucklen, utegångsförbud kvällstid,
  bortgifta som barn .Vi vill bli fria och oss själva, så som vi ser fria kvinnor omkring oss. Vi vill, i bikini, spela boll med andra på stranden i den ljumma svenska sommardagen.

  Landet heter Occidenten, där solen går ned efter sin upplysande plikt, för att åter stiga upp en ny dag. Det är bland det bästa mänskligheten skapat hittill

  Gilla

 14. Jaxel skriver:

  Mycket bra och viktig krönika. Jag skulle dock vilja dra ut resonemanget lite längre.

  Vad händer när det går upp för en majoritet av medborgarna att de representanter de valt tycker att allas lika värde, Värdegrunden och upprättandet av den humanitära stormakten varit viktigare än att faktiskt representera deras (väljarnas) intresse.

  Medborgarna kommer troligen att förlora förtroendet för hela systemet. Vi kan komma att hamna i en situation där Jimmie Åkesson, i backspegeln, framstår som en välkammad söndagsskolegosse.

  Notera dock att moderatledaren gjort vissa försiktiga försök att bryta ”beröringsskräcken”. Vilket hon, till synes, straffats hårt av väljarna för. Centerledaren som är den mest aggressiva företrädaren för beröringsskräcken tycks däremot erhålla stor uppskattning bland väljarna. Den senares förtroendesiffror är för undertecknad helt obegripliga. Det tycks som om väljarna inte kommer att vakna upp förrän landet försätts i kaos. En process som redan påbörjats. Fast om väljarna, till synes, inte bryr sig vad finns det då för hopp om att bryta utvecklingen.

  Om, eller snarare när, dagens politiska system förlorat sin legitimitet kommer dagens maktelit två sina händer och säga att de bara ville gott och agerade utifrån denna ledstjärna. Det är emellertid inte sant. De har framför allt annat önskat att posera som goda, både inför sig själva och andra. Deras så kallade godhet har inte krävt ett uns av uppoffringar från dem själva. Tvärtom har den givit riklig materiell belöning.

  Gillad av 1 person

  • Moab skriver:

   Så är det, kaos krävs. Media hade kunnat ändra på detta men gör det inte, så kaos krävs, man skulle antagligen kunna räkna på vid hur många våldtäkter, bilbränder, tafsanden, skjutningar, balkongflygningar, inbrott, skjutningar etc som tillståndet kaos inträder genom att jämföra med andra kaotiska länder.

   6500 anmälda våldtäkter är inte nog, räcker 15000? 50 om dagen?

   Gillad av 2 personer

 15. BjörnS skriver:

  För mig är det obegripligt hur det är OK att ha ett nära samarbete med ett ”före detta” kommunistiskt parti men att inte ens kunna diskutera SD. Jag skulle vilja påsta att SD har mindre i bagaget än V. Det blir lite extra förunderligt när t.ex. S skäller på SD för att SD inte stödjer deras förslag i Riksdagen.

  Politikerna har som självklart uppdrag att värna Sverige och svenska medborgare, även om de inte verkar tycka så själva. De ska göra det på ett pragmatiskt sätt och det innebär (ta mig f-n) att som vuxna människor kunna sitta ner och prata också med dem man inte tycker om. Går det i Norge, Finland och Danmark borde det gå också i Sverige. Tycker man. Endast Sverige svenska krusbär har och endast Sverige svenska politiker har. Sällan har egennyttan, likgiltigheten och inkompetensen manifesterats så tydligt.

  P.S. En gång i tiden trodde jag att oförmågan att diskutera en långsiktigt hållbar energipolitik under de 30+ år som följde kärnkraftsomröstningen var det ultimata beviset. Sedan såg jag invandringspolitiken alltsedan luciabeslutet för nästan 30 år sedan som det ännu mer ultimata beviset. Därefter följde försvarspolitiken… Nu har jag i förtvivlan men med minskande förvåning sett två nya, och om möjligt lika ultimata, bevis i form av polisens omorganisation & GD samt hanteringen av Transportstyrelsens haveri. Jag börjar sakna ord.

  Gillad av 9 personer

 16. akelaslair skriver:

  ”Är detta verkligen ett pris allianspartierna anser vara värt att betala? Ja, det tror jag. De kommer att köra ända in i kaklet. Sedan kommer de att stå mitt i kaoset med förvåningens finger i häpnadens mun och gnälla om att de varit naiva.

  Gillad av 2 personer

 17. Arthur skriver:

  Jag misstänker att centern och folkpartiet avser att efter att ha ägnat en hel valrörelse åt att ge sken av motsatsen, sätta sig i en socialdemokratisk regering.

  Gillad av 5 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Taburetterna lockar, men väljarnas dom skulle bli hård!
   Är det ens säkert att Liberalerna hänger kvar 2018?

   Skulle de saknas av någon???

   Gilla

  • Janne skriver:

   Det finns inget annat alternativ för C och L, de har redan målat in sig i ett hörn.
   De kommer att lobba för ”Alliansen” men gifta sig med Löfven.

   Gillad av 1 person

  • Lilla fröken PK skriver:

   Även om Annie Lööf lovat att hellre äta upp sin ena sko än att stödja SAP, tror jag att hon gärna kan tänka sig att svälja både förtreten och skon, om det ger en ministerpost. Hon kan ju alltid hävda att hon ”tar ansvar för landet i ett kaotiskt läge”. Vad väljarna ger uttryck för, är ju trots allt av underordnad betydelse.

   Gillad av 4 personer

 18. Walfrid skriver:

  Tre borgerliga partier ”leds” av tre ängsliga fruntimmer. F-n vet om det inte gäller det fjärde också.
  Ingen ordning i Alliansen innan det missförhållandet rättats till.

  Gillad av 1 person

  • gmiksche skriver:

   Det gäller inte för det fjärde borgerliga partiet. Det visas ja av väl utvecklat skäggstubb som har kommit på senare år.

   Gilla

 19. Jaxel skriver:

  När de vänsterintellektuella och ultraliberalerna hamnar i samma position i en viktig fråga finns det anledning för bägge parterna att ta sig en rejäl funderare. Här syftas självfallet på den allt överskuggande frågan som är utgångspunkten för dagens krönika. Ultraliberalerna har nog funderar, men knappast de så kallade vänsterintellektuella.

  Vänsterintellektuell är i dagens läge närmast en självmotsägelse. Finns dom? De kanske finns, men de är i så fall oerhört svåra att observera.

  För att anknyta till gårdagens krönika så är väl problemet med begreppet intellektuell att det kommit att få en helt annan betydelse än vad man tänker sig att det borde ha.

  Gillad av 2 personer

  • gmiksche skriver:

   Vänsterintellektuell en motsats? Du förväxlar intellektuellt med intelligent. Sprungna ur samma stam, men med helt olika innebörd.

   Gilla

 20. Tommy Santesson skriver:

  Briljant analys Stefan, riksdagen styrs av känslor, inte av intellekt. Vår lagstiftande församling är inte värd namnet, det är en sandlåda. Allt för många av dess ledamöter är inte mogna för uppgiften de är valda till.
  Dom borde tvingas till att gå en grundkurs i demokrati, och framförallt måste det ställas krav på att de skall behärska den svenska grundlagen, vilket många inte tycks göra.

  Gillad av 1 person

 21. Lars Åhlin skriver:

  Två saker ligger SD, och dem näraliggande delar av borgerligheten, i fatet. Den första är den omhändertagande-instinkt som inte vill inse att svenska staten har ett större ansvar mot sina medborgare (och andra vi redan givit skydd) än främlingar. Är enbart hjälpbehovet prioriteringsgrund kommer svenska pensionärer med flera alltid att stå tillbaka inför de migranter som bosätta sig i Europa. Men på denna punkt tror jag opinionen håller på att vända – att tala om ”vi och dom” har blivit mycket mer accepterat än vad det var fram till hösten/vintern 2015.

  Det andra problemet för SD et consortes är kopplingarna till nazismen och Hitlers maktövertagande 1933. Många känner till grunddragen i händelserna. I valen juli 1932 gick nazisterna kraftigt framåt, fick 37% av rösterna och blev riksdagens största parti. Men regeringen tillsattes av Hindenburg, presidenten, som vägrade låta Hitler bilda regering. Efter stor kalabalik hölls ett extra val i november, där Hitlers parti backade, men behöll sin ställning som största parti. I januari 1933 övertalade von Papen, en konservativ politiker, Hindenburg att låta Hitler bli rikskansler en regering dominerad av andra partier (bara 3 av 9 ministrar kom från NSDAP). Våren 1933 inträffade riksdagshusbranden och Hitler lyckades få igenom en fullmaktslag som gav NSDAP diktatoriska befogenheter. Resten vet vi.

  De flesta svenskar inser säkert att Sverige 2018 är något helt annat än Tyskland 1932. Weimar-republiken höll på att valla sönder med gatustrider mellan kommunister och nazister, ekonomin var i kaos. Och framför allt är SD och Jimmie Åkesson faktiskt annorlunda än NSDAP och Hitler. Men rädslan för något slags sverigedemokratiskt och främlingsfientligt maktövertagande är ändå en realitet som SD och andra måste förhålla sig till. Jag saknar i detta sammanhang en diskussion från SD:s sida om de institutioner i rättsstaten som skall skydda mot majoritetsdiktatur. Domstolarnas ställning är oerhört viktig. Utvecklingen i Polen den senaste tiden är intressant också för oss i Sverige. SD måste mycket tydligare än hittills uttala sitt stöd för domstolarnas rätt att överpröva politiska beslut utifrån regeringsformen, och statsförvaltningens plikt att själva respektera och vid behov genomdriva domstolarnas utslag.

  Gillad av 1 person

  • Jaxel skriver:

   @Lars Å
   ”Är enbart hjälpbehovet prioriteringsgrund kommer svenska pensionärer med flera alltid att stå tillbaka inför de migranter som bosätta sig i Europa. ”

   Ja, det blir väl hjälpbehovet som blir prioriteringsgrund om alla människor har lika värde (för det offentliga Sverige). Det är väl konsekvensen av detta vi ser i dagens kommunala åldringsvård.

   Gillad av 1 person

  • Lars-Erik Eriksson skriver:

   Du gör en viktig distinktion och sätter också ord på den känsla som frammanas och odlas av SD’s många kritiker. Ränderna går aldrig ur, så fort de får regeringsmakt kommer de att skapa ett apartheidsystem, moderna varianter på kz-läger och eutanasi-program förklädda till den mest avancerade hospisvården tänkbar, osv.
   Den, känslan mer än logiken, måste nog SD, moderna gråsossar enl. mitt förmenande, bemöta precis som du skriver.
   Något vår nation vore betjänt av – förutom Swexit – är förstås en konstitution inspirerad av USA o Schweiz, en författning där det kristna kulturarvet skall framhållas i sann agnostisk anda samt betydelsen av medborgarskapet där skyldigheter o rättigheter går hand i hand emedan icke-medborgare mest har skyldigheter, till skillnad från idag där det förefaller vara vice versa.

   Gilla

   • gmiksche skriver:

    Det finns ingen anledning för SD att svära sig fri från något som andra pådyvlar dem utan saklig grund. Att svära sig fri i ett sådant sammanhang kan tolkas som om det fanns anledning till detta. Ett beprövat sätt från PK-håll att få folk att avge trosbekännelser. Varför försöker man aldrig med vänsterpartiet?

    Man ska stå för det man gjort och be om ursäkt om det finns anledning. Men akta sig noga för att ta på sig ett ansvar för något man inte är ansvarig för.

    Gillad av 2 personer

   • Lars-Erik Eriksson skriver:

    Du har en poäng men det har jag också!
    Jimmie, Söder, Karlsson et consortes kunde naturligtvis ha startat ett eget parti när det begav sig.
    Kanske lättja, kanske otålighet men kanske också, initialt, gemensamt tankegods med BSS, besläktade ideer med vit makt-rörelsen. Vad vet jag.
    Jag är helt övertygad om att SD hade varit största parti i dag, allting annat lika, om medierna och konkurrerande politiker inte lyckats smeta brunfärg på allt som företrädarna gör.
    En hel del väljare är helt enkelt rädda, t.o.m. inför sig själva, för att tänka tanken på att lägga rösten på det enda parti som beskriver verkligheten.
    Den rädslan är skickligt framjagad via MSM och beröringsskräckens kodord är ”nazistiska rötter” o ”järnrörsskandalen” o ”skrämmande människosyn”.
    Man kan sammanfatta vår meningsskiljaktighet som en tidtabellsfråga.
    Hade SD likt NyD grundats på egna fötter o rötter skulle vägen till riksdagen varit längre men kanske hade man kunnat växa ännu snabbare väl där.

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Hade och hade…Det kan man säga om mycket. Vi kan inte börja om. Tiden har gått och åt fel håll. De problem Ny demokrati hade för ögonen var inte dagens. Ian Wachtmeister i all ära, men han valde fel kompanjon. Och blev dessutom uthängd och attackerad på ett skamligt sätt. Med tanke på socialdemokratins och i synnerhet vänsterpartiets historia – och där finns det verkligen en personlig kontinuitet över tiden – är SDs ”rötter” tämligen oskyldiga.

    Gillad av 1 person

  • Lars Åhlin skriver:

   Tack för stödet, Lars-Erik Eriksson! Till Gmischke: Det är ett faktum att många misstänker att SD skulle begå övergrepp mot minoriteter, ett faktum som måste hanteras! Jag är själv SD-medlem, och ser okänsligheten inför motståndarnas argument som självdestruktiv.

   Gilla

   • gmiksche skriver:

    Du lyckas med att göra en misstanke till ett faktum i samma mening. Det är raskt marscherat, får jag säga.

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Jag får modifiera det jag skrev för en minut sedan. Jag håller med dig att många misstänker att SD skulle begå övergrepp mot ditt och datt ifall SD får maktställning. Den misstanken är ju PK-media och sjuklövern fullt sysselsatta med att underblåsa. Icke förty tycker jag att attack är bästa försvar. Det finns otroligt mycket att kritisera i dagens Sverige. Sådant som man inte behöver förklara för folk, utan som folk vet. Det gäller det att om och om igen påminna folk om vem som suttit i de olika regeringarna som haft ansvaret för landet men låtit bli att ta sitt ansvar. Att påminna folk om alla bortförklaringar som dessa regeringar bestått oss med. När nu SD har en fjärdedel, kanske mer, av väljarkåren bakom sig, då gäller det att inte ducka. Å andra sidan inte vara övermodig heller.

    Gilla

 22. Fredrik skriver:

  Som svar på sista frågan: Ja! Centern har utan ansträngning vuxit av att äta upp ett trasigt MP och av Annies kostnadsfria självsäkra utspel. En röst på C blir garanterat en röst på S.

  Batra är alldeles för ängslig för att våga ta stöd av SD. Jag betraktar Löfvens kommande fyra år som nästan helt givet. Numera är det bara de borgerliga partiernas ledningar som fortfarande tror att Alliansen existerar.

  Gilla

 23. Martin skriver:

  Alliansen utpressar väljarna till att sluta rösta på SD. Genom att signalera till folket att en röst på SD har man ingenting för försöker man få folk att återvända till allians-partierna. Det är att ignorera folkviljan, som ju redan under innevarande period ville ha en mer högerinriktad regering, och ett svek mot demokratins grundpricip, nämligen folkstyre. Jag kommer iallafall inte att låta mig utpressas på det viset.

  Gilla

 24. malmobon skriver:

  I Skåne kommer ca 35% rösta på SD. Moderata kommuner som Vellinge och Staffanstorp kommer SD troligen bli största parti.
  Oftast glöms kommunala och region val bort i sammanhangen och deras påverkan på dagliga besluten. Sjukvården, skolor, äldreboende.
  Är lättare för politiker samarbeta med SD i dessa. Mycket av detta arbete sker i olika nämnder, där sakfrågorna är viktiga och det går inte hålla SD ute i dessa.

  Idag föser SD andra politiska partier framför sig. Moderaterna kopierar SD politik. Tyvärr är det 15 år försent.

  Den som inte fattar att SD är enda partiet att rösta på 2018 är naiv.

  I Malmö försöker SD skapa ett utbyggt Återvändarcenter men stoppas av Catrin Stjernfeldt Jammeh. Detta är något som inte sossarna fattat i Malmö. Många från Syrien vill tillbaka nästa år.
  Sossarna i Malmö kommer få en riktig chock efter nästa val. Jag vet.

  Vad gäller block efter nästa val hinner mycket hända fram till nästa val.

  I dagslägen ser det ut som beskrivs av krönikören. INGET är dock givet. Media styr.

  Gillad av 2 personer

  • Olle Reimers skriver:

   Jag är bara så förvånad över att alla kommentatorer inte ser elefanten som står synlig mitt i rummet! Samma elefant som fick Reinfeldt att uppmana oss alla att öppna våra hjärtan (och fe honom vår plånbok), som sedan länge städslar Carl Bildt, som håller möten med Stefan Löfven och Annie Lööf och som uppmanar oss att importera hundratusemtals muslimer varje år.

   Är det ingen som vågar? Rädd för att bli kallad konspirationsteoretiker? Var är det globala perspektivet?

   I så fall har globalisterna rätt. Man kan skjuta med hur stor kanon som helst. Ingen vill höra krevaden!

   Gilla

 25. Henric Ankarcrona skriver:

  En utmärkt krönika.

  Trereflexioner:
  – moderaternas utspel om SD var i innehåll klokt men i form otydligt; beröringsskräcken segrade
  – någonstans såg jag att SD i riksdagen oftare stödjer regeringen än Alliansen; om den uppgiften är korrekt faller kategoriseringen utmed höger-vänsterskalan
  – tag in SD i en borgerlig regering; motsvarande partier har kommit med i grannländerna och väljarstödet har oftast halverats; varför skulle det inte fungera i Sverige?
  Punkt två och tre är delvis motstridiga men SD vill sannolikt ha makt liksom alla politiska partier.

  Gilla

 26. Anders skriver:

  Stefan Hedlund har inte med invandrarnas röster i kalkylen. Det finns idag nära en miljon utländska medborgare i Sverige, och fram till 2021 räknar Migrationsverket med ytterligare 800 000. Befolkningstillväxten är häpnadsväckande 1,5% om året. Det utdelas runt 60 000 nya medborgarskap om året. Den allt övervägande delen av de ”nya svenskarna” röstar vänster. I valdistriktet Herrgården (Rosengård) i Malmö fick S nära 80% av rösterna och V 10%. Kan S bara mobilisera invandrarna så att de röstar kommer detta tillskott mer än väl att kompensera för att de traditionella S-väljarna sviker. Detta är ju också S taktik: man satsar på identitetspolitik och kommer på sikt att bli ett utpräglat invandrarparti, vars röstandel kommer att öka allt eftersom invandringen fortgår. Och detta parti kommer förstås att fortsätta driva s.k. ”omfördelningspolitik”, dvs en enorm kapitalöverföring från den etniskt svenska befolkningen till invandrarna. Vi kommer att få ett ännu högre skattetryck än nu, kombinerat med en omfattande, men allt sämre ,”välfärdsapparat”. Att de ”borgerliga” partierna inte förstått detta är obegripligt.

  Gillad av 1 person

 27. RD skriver:

  Säkert är det många här som delar min bakgrund.

  Från 1925 och bakåt i nio rakt nedstigande led har mina förfäder, mitt eget kött och blod, tjänstgjort som soldater på bland annat Älvsborgs regemente. Jag brukar tänka på detta ibland, inte minst i dessa tider. Så mycket torpar-liv, kamp, möda och armod. Så mycket blod förspillt. Allt för att värna fäderneslandet, dess kultur och folk. Kronan. Gränsen. Oss.
  Sen kom sjuklövern, som första svenska generation någonsin TOG man sig rätten att gå på tvärs med hela vår historia, man TOG sig rätten att ge bort, inte bara vad som är de nu levande svenskarnas, utan även de före oss, och framför allt våra efterkommandes, genom arvsrätt oomtvistliga, och enda, hemland. Det är ett svindlande svek som ingen ensam svensk generation har rätten att genomföra.

  Gillad av 5 personer

 28. Kjell Jegefors skriver:

  Ett intressant, (realistiskt?) men skrämmande framtidsscenario baserat på att etablerade partiernas oförmåga att acceptera en stor del av svenska folkets synpunkter – trots att de är valda för att värna om Sveriges och svenska folkets väl och ve.
  Denna fobi som finns för SD anser en stor del av oss som hittills röstar på den politiska högersidan är oförståelig. Själv trodde jag att AKB skulle, efter en tid, få respekt och acceptans för sitt närmande till SD i vintras. Blev besviken när hon snabbt kröp till korset och inte ville stå för sina ord. Det resulterade som vanligt i osäkerhet och frågetecken om vad hon egentligen ville. Det är nödvändigt att det skapas samarbeten mellan Alliansen och SD. Det värnar, eller skapar möjlighet för en mer balanserad politik i vårt land än om en splittring sker enligt Hedlunds scenario med vänsterdominans ytterligare en valperiod för att sedan tas över av SD i ensam majoritet. Förfärligt!! Så Alliansen – acceptera den realistiska bilden över läget i vårt land och skapa en aktiv och kraftfull opposition med ett genomarbetat program för Sveriges nära framtid 5 – 10 år att presenteras inför valet 2018.

  Gillad av 2 personer

  • gmiksche skriver:

   När en politisk broiler som AKB inte vill stå för sina ord kan det knappast vara någon överraskning. För att komma fram till den position hon har idag har hon i åratal sagt det hennes föregångsmän ville höra. Med en viss munvighet och ett stort mått av idétorka. Vad annat kvalificerar henne som ledare för det traditionellt konservativa parti som M en gång varit under Gösta Boman, men som Carl Bildt lotsade in på nya spår?

   Gillad av 1 person

 29. Gösta Johnsson skriver:

  Centerpartiet är det minst pålitliga följt av L bland allianspartierna. De skulle kunna sälja ut Sverige för att nå maktpositioner…men tack och lov finns nu SD som kan komma att sätta stopp för sådana planer om de får betydligt fler röster i valet 2018.
  S+MP är den mest skadliga konstellationen för vårt land. V hejar på och stöttar. Att dessa får ytterligare 4 till 8 år vid makten gör situationen för vårt land prekär och ett snabbt närmande till fullständigt kaos och katastrof.
  Det kommer att bli tre ganska jämnstarka block…hoppas att två av dessa innehåller SD! Om inte kommer vår unika sammanhållning inom nationen Sverige att gå förlorad.

  Gilla

 30. OT skriver:

  I huvudsak kan man säga att problemet är detsamma som har präglat svensk debatt och praktisk politik mycket länge, nämligen en oresonlig vägran att ta hänsyn till erfarenheterna från andra länder.

  PK har drabbats av hybris, att som Reinfeldt gjorde utropa sig till humanitär stormakt är bevis på tappat fotfäste.

  Om man hade tittat på utfallet av stor MENA invandring i övriga länder, borde Sverige aldrig fört den massinvandringspolitik som vi nu för.
  Men PK få vill inte höra talas om utfallet i de västländer som tog emot MENA folk långt innan oss.

  Det kom inte ens upp i debatten och om ämnet kom på tal, så blev det bara det sedvanliga rasist-nazist mantrat.

  Gillad av 2 personer

 31. Johan Karlson skriver:

  Vill Sverigedemokraterna verkligen driva fram ett maktskifte i svensk politik, vet de mycket väl vad det behöver göra. Nämligen att på ett tydligt sätt lämna sin främlingsfientliga position och kapa svansen. Svårare än så är det inte.

  Gilla

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   ”…lämna sin främlingsfientliga position…”
   Har du öht. lyssnat på vad SD:s ledande företrädare säger numera? Eller grundar du uttalandet på vad du läst av någon krönikör i AB?

   Men visst formeras det nu en massiv vrede mot migrationspolitiken, det vore faktiskt väldigt konstigt om INTE makthavarnas ständiga vägran att ta itu med de av den sanslösa migrationen skapade problemen skulle väcka hat ute i stugorna!
   Nog för att svenskarna vanligen är beskedliga, men det finns en gräns för hur mycket man låter sig trampas på.

   Man får bara hålla i minnet att felet är makthavarnas, och att migranterna bara gör det man kan förvänta sig, givet de vanvettiga spelregler makthavarna skapat.

   Gillad av 3 personer

 32. Fd moderat skriver:

  Det mycket märkliga är att framträdande personer som kallar sig nyliberaler har omfattat vänsterns verklighetsbeskrivning och blivit kulturellt vänster. De omfattar t o m tanken på att vi skall ha öppna gränser med fri tillgång till välfärdsstaten för hela världen. Det är konsekvensen av vad de tycker för de anser att alla former av gränskontroller är den största inskränknngen som finns.
  Läser man vad de skriver och säger så har Fredrik Segerfeldt i en intervju sagt att vi måste låta alla få komma till Sverige och söka asyl även om vi inte reformerar välfärdsstaten.

  Gilla

 33. Johan Karlson skriver:

  Denna artikel är skriven från ett perspektiv långt till höger om mitt eget, dvs ur en politisk motståndares perspektiv. Det hindrar inte att grundanalysen kan verka rimlig i synen på det kommande decenniet politiskt sett i Sverige. Men det är just ur dagens perspektiv.
  Min kommentar som centerpartist är att Socialdemokrater och Miljöpartister i stora delar har en helt annan politik än vi och strävar mot ett samhälle som ser delvis annorlunda ut än den syn vi har. Det är grundläggande skillnader som inte går att kombinera och därför är det så viktigt att vi i Centern driver vår politik med all den kraft vi har för att så stor del av denna politik ska bli verklighet.
  Med Sverigedemokraterna är det en annan sak. I mina ögon vill Sverigedemokraterna Sverige genuint illa. De hotar de grundläggande samhällsvärden för Sverige. Det är något annat och det förklarar en besvärlig låsning i Svensk politik som man inte bara överger.
  Samtidigt är det lätt att stirra sig blind på situationen som den är idag och dra ut linjerna härifrån som att ingenting annat kan hända. Vem vet hur landet ligger i morgon?

  Gilla

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Du anser alltså att ett inflöde på trettio miljoner ”nybyggare” från främmande kulturer vore bra för Sverige?

   För det har er partiledare sagt.

   Och att vara benhårt emot en sådan politik, och vilja ha en politik mer liknande Erlanders på 1950-talet, vore däremot inte bra?

   Ja — jag stannar där.

   Gillad av 2 personer

  • gmiksche skriver:

   Utanförskapsområden
   1990 3
   2002 128
   2006 156
   2012 186

   På senare tid har man slutat att ta fram statistik (vilket tidigare folkpartiet gjort, men den visade tyvärr att dessa områden även ökat under den borgerligare regeringen där centern fanns med). I dag torde siffran vara 200+. Givetvis är varken regeringen eller den borgerliga oppositionen intresserad att ta fram relevant statistik.

   Viktigare än att deras antal ökat är att deras befolkning under senare tid ökat i ännu högre grad. Och det bara fortsätter.

   Och du menar att ”ingen vet hur landet ligger i morgon”. En som inte vet är fågel struts. Jag förstår att det finns många djurvänner inom centern som anammat detta perspektiv.

   Intressant att få veta att Sverigedemokraterna vill Sverige genuint illa . Eftersom de hotar de grundläggande samhällsvärdena. Om jag har förstått dig rätt menar du att SDs ställningstagande mot tillkomsten och tillväxten av dessa områden är ett sådant hot.

   Gillad av 3 personer

  • Boris skriver:

   De som vill Sverige och svenskarna illa är de som inte erkänner nationen Sverige och den svenska kulturen utan tillbedjer ett globalistiskt mischmasch där de sjuka och svaga skall kastas åt vargarna. Det är verkligen att vilja svenskarna illa. Polariseringen är nu så kraftig att jag inte ser någon annan lösning än att dela på landet.

   Gilla

 34. Wilmaalfons2 skriver:

  Jimmie Åkesson och SD behöver bara sitta med armarna i kors och låta ”Alliansen” rekrytera fler och fler väljare till dem!
  De [SD) behöver inte lägga en krona på marknadsföring av sin politik och rekrytering av väljare, det sköter borgerligheten åt dem!
  Hur kan borgerligheten bete sig så oansvarigt? Hur kan man vara så blind att man spelar dem man säger sig avsky rätt i famnen?????
  Har man tappat all kontakt med verkligheten och vanligt folks sätt att tänka? Kan det eventuellt bero på att de är politiska högavlönade broilers som endast ser till sina egna intressen och privilegier eller, beror det på decenniers indoktrinering från vänstern om att de är de enda regeringsdugliga???? ”Vi är alla sossar” säger utomstående betraktare och det låter inte helt fel, tyvärr!
  Tacksam för reflektioner kring dessa funderingar!

  Gilla

 35. T Bertilsson skriver:

  Mest ändamålsenligt efter nästa val är att en Regering, bestående av Allianspartierna, träder till med Sverigedemoktarenas passiva stöd. Detta är det enda vettiga. Trilskande centerpartister och liberaler måste komma till insikten att deras nuvarande hållning enbart ger vänsterpartiet, ett i huvudsak kommunistiskt patrask, ges inflytande. För detta finns intet försvar. Efter nästa val, hur brydsamt valresultatet än må vara, är det varje borgerlig politikers höga plikt att förpassa det avskyvärda och kommunistanfrätta vänsterpartiet utanför allt politiskt inflytande.

  Gillad av 2 personer

 36. Steen skriver:

  Allerede da Reinfelt kom til i 2006, skulle han jo have ”gjort en Anders Fogh”. Han kunne have sat venstrefløjen skamat i mange år, men han valgte en utopi, der nu skader Sverige mere og mere og truer med at gøre ladet uregerligt.
  Fredrik Reinfeldt och Sverige sågas ordentligt av Anders Fogh Rasmussen

  Gillad av 1 person

 37. Eva Backelin skriver:

  Tack Stefan Hedlund för en fin artikel. Ju oftare detta sägs desto större chans att vi kan få en annan, mer demokratisk utveckling i Sverige – och rädda landet. Och ju fler intellektuella med en samhällelig position, som kräver en anständig behandling av Sverigedemokraterna, desto större blir också chansen att PK-politiker, främst inom KD och M förstås, vågar uttala sitt öppna stöd för det enda oppositionspartiet. och bana väg för en förändring. För proletariatet, LO-medlemmar, kristna invandrare och andra svaga grupper, behöver uppenbarligen en förtrupp, och ju större och starkare den blir desto bättre.Även socialdemokraterna betraktades ju för dryga hundra år sedan som föga salongsfähiga och fick kämpa för att bryta motståndet, även om glåporden mot dem inte är jämförliga med vad Sverigedemokraterna utsätts för idag.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.