Självkritik

Patrik Engellau

Min karriär som framtidsforskare vid dåvarande Sekretariatet för Framtidsstudier skänkte mig en betydelsefull lärdom, nämligen att man inte vet något om framtiden och att alla förutsägelser egentligen bara är gissningar. Att jag för ett och ett halvt år sedan kaxigt tog Migrationsverket i upptuktelse för dess prognoser om kommande migrationsvolymer var därför dumt. Mina egna gissningar var inte ett dugg bättre än myndighetens.

Migrationsverkets prognos kom i slutet av oktober 2015. Det var under migrationstsunamins höjdpunkt. Det kom 10 000 migranter i veckan. För hela 2015 blev det 163 000 stycken vilket man i oktober kunde ana. Det fanns inga kända tecken på att flödet skulle avta annat än att det höll på att bli vinter och att resorna över Medelhavet därför troligen skulle minska.

I det läget skulle myndigheten göra en framtidsgissning. Med klädsam uppriktighet erkänner myndigheten att den egentligen inte hade en aning: ”… omvärldsfaktorerna [har] förändrats så radikalt på kort tid att det inte går att dra några säkra slutsatser baserat på tidigare erfarenheter”.

Migrationsverket presenterade tre alternativa gissningar för åren 2016 och 2017. För 2016 var alternativen 190, 160 och 140 tusen ankommande. För 2017 var alternativen 170, 135 och 100 tusen nyanlända. Utfallet blev 29 000 för 2016. Innevarande år pekar det mot kanske 23 000 personer.

Min, som det visade sig felaktiga, kritik gick ut på att inflödet troligen skulle fortsätta i tangentens riktning och att det rimligen skulle komma flera hundra tusen personer kommande år. Det fanns ju ingenting som talade emot. Jag antydde att Migrationsverket skönmålade situationen för att inte framkalla panik.

Men det blev alltså annorlunda. Helt oväntat sjönk volymerna drastiskt. Det är mycket märkvärdigt. Men det märkvärdigaste av allt är att vi inte vet varför. I varje fall har vi i Sverige vad jag upptäckt ingen seriös diskussion om vad som hänt.

Regeringen – som väl efter skandalen i Transportstyrelsen har förlorat sitt sista uns av trovärdighet – verkar ge sken av att volymminskningen beror på dess politik. Det pratas om ”EUs lägsta nivå” på förmåner för nyanlända, det pratas om gränskontroller och tuffare tag.

Jag tror inte på regeringen. Jag tror inte den har någon som helst koll på händelserna, det blir som det blir, que será, será.

Det viktigaste skälet till volymminskningen är nog att EU mutat Turkiet att stänga gränsen mot Europa. Frontex rapporterar att ungefär 9 000 personer anlänt till Grekland under första halvåret i år, vilket är ”94 procent färre än motsvarande period 2016”. Med ”94 procent färre” menas antagligen att årets siffra är sex procent av förra årets.

Det totala antalet migranter till EU sjönk ”med 68 procent” vilket alltså borde betyda att årets siffra är en tredjedel av förra årets. (Den stora förändringen verkar vara att flödena från Afrika nu ökar rejält. Ankomsterna via ”västra Medelhavsrutten” tredubblades sedan förra året. På den ”centrala Medelhavsrutten” var nigerianerna den största gruppen följd av folk från Bangladesh, Guinea och Elfenbenskusten. Ankomsterna till Italien och Spanien ökar jämfört med förra året, rapporterar Frontex.)

Det kan vara värt att notera att nedgången i år jämfört med förra året för Sveriges del inte alls är så markant som nedgången för EU som helhet. Det borde betyda att den andel av migranterna som söker sig till Sverige ökar.

Det andra skälet till minskningen av antalet ankommande till Sverige och det övriga norra Europa är troligen de rätt skarpa försvarsåtgärder i form av gränsbevakning med mera som vidtas av Visegradländerna – Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien – samt Österrike.

Migranterna verkar fastna i Grekland och Italien. Italien har första halvåret i år tagit emot 82 000 personer vilket är 19 procent fler än förra året och överväger att stänga sina hamnar för båtar med migranter. Under juli har antalet migranter ökat kraftigt och det görs lösa prognoser om totalt 200 000 nyanlända under 2017.

Jag tror inte att inrikesminister Ygeman och justitie- och migrationsminister Johansson har gjort någonting. Men jag har ju haft fel förr.

54 reaktioner på ”Självkritik

 1. Bo Svensson skriver:

  När jag dröjde mig kvar i Spanien längre än de tillåtna tre månaderna en gång för länge sedan, blev jag hejdad på gatan av poliser och fick sedan argumentera för min sak inför en representant för centralmakten. – Det ordnade sig men reglerna som gällde då, var väl rimliga och kan tjäna till efterföljd: Kostnaden för ens repatriering lastades inte på landet man utvisades från, – det var den resandes ensak hur han tog sig hem igen och fick man inte ihop pengar till biljetten, var det ens ekonomiske garant = hemlandets ambassad som fick ställa upp.

  ”Pull-faktorn” vi måste göra oss kvitt, är den fria rörligheten för dem som saknar ekonomisk garant.

  Med ekonomisk garant menas då en kapitalstark och pålitlig som måste ställa upp, om den resande saknar medel för sitt uppehälle, sin sjukvård, sin returbiljett och för kompensation för vad den kan komma att förorsaka genom brottslighet.

  Utvisning av oförsäkrade skall då bara innebära förpassning till bevakad enklav intill flygplats, varifrån man sedan är fri att ta sig vidare till avlägsen destination, om man kan ordna resehandlingar och pengar till biljetten.

  Gillad av 3 personer

  • Jaxel skriver:

   @Bo

   Detta måste dock börja med en diskussion kring huruvida vi kan ha ett system – en lagstiftning – för flyktingmottagande som totalt ignorerar det svenska folkets och det svenska samhällets intressen. För det är ju så det ser ut.

   Enligt svensk lag är vi skyldiga att ta emot, utreda och besluta om asyl samt i förekommande fall ta emot ett obegränsat antal flyktingar och ”skyddsbehövande” från världens alla hörn. Det måste diskuteras om detta är rimligt. Det vore dock en annan sak om ”flyktingarna” hade kommit direkt från något av våra grannländer.

   För övrigt är jag generösare än dig. Jag tycker nog Sverige skulle kunna betala för biljett till ”avlägsen destination”.

   Gillad av 2 personer

   • Moab skriver:

    Det är inte rimligt, bara att avskaffa. Varför rädda människor med en avskyvärd kultur. Varför rädda nazister eller dagens motsvarighet, låt dem klara sig själva.

    Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Alla som menar sig vara förföljda, skall enligt andan i konventioner vi undertecknat ha rätt att ansöka om asyl. – Denna ansökan kan lämpligtvis skickas via e-mail och svar inväntas hemifrån. – Själva mottagandet kan outsourcas till något fattigt land med milt klimat, där flyktingens flit och kunnande kan bli till nytta för den inhemska befolkningen.

    Gilla

 2. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Jo det märkliga är att när det gäller invandringen så är det som att befinna sig i ett mörkt rum och inte veta ett skvatt om vad eller varför något händer. Tabubeläggandet står i bjärt kontrast till svenska traditioner. Man kan plocka fram massor av dokument som ger bevis för detta, exempelvis ett utdrag ur ett regeringsdokument för tiotalet år sedan: ”Ytterst handlar säkerhet om att skydda värden, människor och självbestämmande, och om att upprätthålla tilltron till den demokratiska samhällsmodellen”.

  Det här gäller tydligen inte längre och frågan är hur det egentligen gått till när dessa principer kastats överbord.

  Gillad av 2 personer

 3. Lilla fröken PK skriver:

  http://www.corriere.it/esteri/17_luglio_27/missione-italiana-acque-libiche-almeno-sei-navi-militari-aerei-droni-964b9faa-723c-11e7-9029-c4822e477054.shtml
  I den italienska tidningen Corriere della Sera ( se länken ovan) kan man läsa om hur krigsfartyg ur den nationella marinen har för avsikt att lägga sig utanför Libyens kust i avsikt att hindra migrantbåtar att ta sig vidare med Italien som slutmål. Eventuella sjöräddningar ska gå ut på att återföra migranterna till utskeppningshamnen. Italien har också hotat EU med att stänga hamnarna för migrantbåtar, om inte EU ställer upp på en omfördelningskvot. Också ”Lille Napoleon”, president Macron, vill hålla kvar migranterna i Afrika genom att inrätta s.k. Hot spots. Äntligen lite förnuft i PK-dimman. Hoppas det stämmer!

  Gillad av 3 personer

   • Gert B. skriver:

    Jodå! Riksdagen och regeringen styr Kustbevakningens arbete. Myndigheten sorterar under Justitiedepartementet. Men myndigheten är inte sämre än att den har en egen vision, värdegrund och en verksamhetsídé. https://www.kustbevakningen.se/om-oss/
    Fast det är ju det som riksdag och regering ska stå för, om inte jag har fått allt om bakfoten. Myndigheten ska utföra det som riksdag och regering vill och inte ha egna visioner. Givetvis ska Kustbevakningen bevaka rätt kust!

    Gillad av 1 person

   • Morgonsur skriver:

    Mot vad? Personer som ror en båt med 0,4 promille? Kustbevakningen har sedan muren föll slagits mot att bli nedlagd, eftersom dess existensberättigande försvarnn med EU-inträdet och Schengen-överenskommelsen.

    I Hälsingland där jag tillbringar mina sommarmånader finns en fredagkväll två polispatruller i tre kommuner för att hantera en myriad akuta våldsbrott de inte mäktar med – och samtidigt ungefär lika många kustbevakare som fått polisiära befogenheter för att jaga fiskenät utan telefonnummer vidhäftade och fritidsskeppare med en öl för mycket i sin picknickkorg.

    Poliserna dör av överansträning och kustbevakarna dör av leda. Men samma skattekonto bekostar båda.

    Kustbevakningen har mer att göra i Medelhavet än i Sverige. Om de inte behvös där heller – lägg omedelbart ner myndigheten i fråga.

    Gillad av 1 person

 4. Christer Carlstedt skriver:

  Det där med prognoser kan vara svårt. Framskrivning i tangentens riktning förutsätter ju att inget inträffar som stör utvecklingen.
  Om jag har en hink som läcker en liter vatten i minuten så är det kanske rimligt att tro att den kommer att fortsätta göra det. Resonemanget är underförstått att någon fyller på hinken varefter nivån sjunker. Eller att någon inte blir förtörnad när golvet blir plaskvått och alltså täpper till läckan med en plastbit eller något.

  På herr Erdogan finns det uppenbarligen en hel del synpunkter. Han sitter dock med ett gäng syrier och en massa andra som egentligen inte alls hör till hans fögderi. Dom skall ha mat och någon form av tak över huvudet. Dom kostar pengar för Erdogan. Dom vill egentligen inte bo kvar hos honom för de tror att det blir både bättre mat och logi i Europa. Särskilt norröver.
  Så säger då Erdogan helt rimligt att han kan täppa till resandeströmmen, men då får Europa vara med och stå för hans kostnader för att härbärgera dessa som egentligen helst vill resa vidare. Ur Europas synvinkel är det egentligen en ganska rimlig deal, eftersom det trots allt blir mycket dyrare och obekvämare att ha dem lallandes runt här.

  Nu har det inte burit sig bättre än att någon jäkel har fixat till en läcka i Libyen också.
  Det litet trista med den saken är ju att ”vi” har slagit ihjäl den ende som skulle ha kunnat täppa täppa till den läckan, givetvis mot någon form av ersättning. Den krumeluren hade förstås en hel del hyss för sig, men så här i efterskott vore det ju skäl i att att kanske ifrågasätta visdomen i agerandet.

  De senaste dagarna har vi åter igen läst om de så kallade marockanska ”gatubarnen”. Marockanska myndigheter är vad jag kan förstå själaglada att bli av med dem. Svenska myndighetspersoner tycks ha försökt sälja tillbaks dem mot förutspeglingar om pengar till ungdomsvård i Marocko.

  Den gemensamma nämnaren i dessa fall är att vi tydligen skall betala för något som inte alls är vårt ansvar. Nu vill jag undanta de som har verkliga asylskäl. Där kan jag se att vi har ett moraliskt ansvar att hjälpa till. Dock verkar kunniga på området vara tämligen överens om att mer än 90% av de som vill flytta norröver saknar asylskäl. För dessa har vi absolut inget ansvar. Det ligger uteslutande på dem själva och deras hemländer.

  Har någon försökt att få vatten att rinna uppför?
  Det är ett rent helsike!
  Men det går.
  Lägg en bomullstråd i vattnet så fungerar den som en veke. Där har ni det vatten som motsvarar asylskälen.

  Snacket om att Sverige skull lägga sig på EU´s lägsta bidragsnivå är inget annat än snack och vanlig politisk varmluft. Ballongen sjunker när den får svalna.
  EU´s lägsta bidragsnivå torde återfinnas i Rumänien och Bulgarien.
  Vad jag tycker mig förstå så har inflödet av migranter dit varit högst begränsat?

  Dom kanske har fattat det där med bomullstråden som en veke?

  Gillad av 3 personer

 5. larslindblog skriver:

  Om vi från Europa skulle befinna oss i Nigeria , Bangladesh , Guinea etc utan pass , pengar och visum , inte ha ordnat boende skulle vi bli gripna , förhörda , kanske t.o.m. dömas för olaglig gränspassage , satta i fängelse och sedan hade ambassaden fått bekosta hemresa.
  Det som händer i Sverige och många andra Europeiska länder är ofattbart .
  Varför upprätthåller man inte sina gränser utan accepterar att miljoner utlänningar bara ” ramlar in ” ??
  Sverige lyckas inte ens hantera några tusen unga marockanska gangsters som driver runt i städerna och lever på att råna gamla och svaga , på stölder och knarkförsäljning.

  Jag är så upprörd att jag har svårt att finna ord för min avsky för dom svenska regeringar som tillåter / accepterar att deras egna försvarslösa utsätts för grovt våld från utlänningar – utan att kraftfullt ingripa.

  Gillad av 10 personer

  • Moab skriver:

   Nöjer mig idag med att instämma i detta. Det som sker är oförlåtligt och jag kommer aldrig att rösta på något av de 7 partierna som bidragit till detta.

   Gillad av 5 personer

   • Rolf Åberg skriver:

    Det måste ju vara en skam för landet att vara Socialdemokrat eller Moderat eller annat av Kalle Anka-partierna, som försvarar det här. De måste bort innan landet förgås. Måste tas krafttag Nu!

    Gilla

 6. Eva. skriver:

  Väderprognoser blir snabbt allt osäkrare ju fler dagar man försöker prognostisera. Flödesberäkningar inom migrationens område lär inte vara enklare att göra. Men ett blir allt säkrare i min egen lilla värld. När politiker stolt sträcker på sig och lätt skrytsamt säger – det går bra för Sverige, att de satsar på allt fler bodstäder, arbetstillfällen och mer infrastruktur, och även vill korta långa sjukhusköer, blir jag likväl lite sur, som vid stormigt och blött väder. Varför?

  Jo, jag tänker – vilka bygger och gnor ni egentligen för? Inte är det för mig, och mina barn och barnbarn. Migrationen kräver ökade resurser inom en mängd olika områden, ofta lika oförutsägbart som vädret. Mer och mer handlar och drivs på som en effekt av migrationen. Allt mer skatter måste tas in för att bekosta migrationen, som det otyglade projekt det handlar om.
  De mesta av nya kostnader ligger framför oss, och kommer att drabba allas närmiljö, pådrivet av en tvingande centralmakt.
  Den lilla tillväxt vi har går nu till att bygga för människor uppväxta och komna från något land långt bort.. Och det hela drivs på löpande räkning.

  Jag märker även, på gamla dagar, att jag håller på att bli en annan människa. Förr kände jag mig tämligen neutral när det kom till att betala skatter. Glad var jag inte, men det kändes inte dåligt. Man upplevde, sant eller inte, att det ändå gick till vår egen svenska välfärd, att surt förvärvade pengar gick till något eftersträvansvärt och gott, även om man även då anade att skatteprojekten kanske blivit lite väl många. Men lite personlig förträngning skadade nog inte, om man fortsatt ville vara glad till sinnet.

  Men, som nu hänt ett flertal gånger, har jag allt som oftast upplevt små personliga utmaningar, om än i det mindre formatet. Större gäng har stått utanför ICA, komna från Afghanistan/Iran verkar det som, och de har vägrat att släppa fram mig när jag, som gamla tant, kommit släpande på mina matkassar. De har helt blockerat vägen ut mot trottoaren från affären. Och ingen har tagit minsta notis om mig. Då har jag blivit lätt frustrerad och säger – ”ursäkta mig, kan ni släppa fram mig”. Det är då jag mötts av flabb och grimaser. De har rentav skrattat rakt ut åt den lilla tanten, och härmat mig. Och då har jag tänkt. Det är delvis jag, som fattigpensionär, som bekostar er nya tillvaro i ert nya land. Men här står ni och skrattar föraktfullt åt en äldre kvinna. Hon möts av flin, grimaser och förlöjligande gester, när hon enbart vill att några av er skall behaga flyttar på er så vägen ut till trottoaren blir fri.

  Det är i sådana situationer som hjärtat börjar klappa extra hårt, på ett sätt jag aldrig tidigare känt. Och jag tror inte hjärtats högre puls drivs på av min omvittnade svenska snällhet. För jag tänker – är det för er politikerna bygger det nya Sverige? Är det för er tillvaro politikerna kämpar så hårt, så de måste höja skatter? Höjda skatter går i vart fall inte till mig. Inte som äldre någorlunda frisk kvinna. Som pensionärer betalar vi högre skatter än många andra, så känner och tänker jag.

  Men något än otrevligare börjat mola i mitt djupa inre. Jag börjar även bli rädd för att bli äldre i Sverige. Min egen ålderdom kommer att påverkas av migrationens slukhål. Det förstår jag. Och jag frågar mig – är det även ni som står utanför ICA som skall ta hand om mig när jag blivit riktigt gammal, svag och helt beroende av yttre hjälp? Stefan Löfven har sagt att det kan bli så, och att det till och med är eftersträvansvärt. Men jag blir bara räddare. Har jag rentav gått och blivit rasist, det frågar jag mig själv när jag går och lägger mig på kvällen. Är jag nu en sån där hemsk person som de goda människorna brukar talar om? Och hur skall jag få ned pulsen när jag väl kommit hem, med mina tunga matkassar? Hur gör man när man helst vill glömma, men det inte går? Hur skall jag återigen få vila ut i egen godhet, den som jag hela livet trott att jag burit på. Jag som aldrig fått några böter, och arbetat troget och ansvarsfullt i 45 år, med ytterst få sjukdagar. Och även fött upp ett antal barn, som även de fått barn. Varför skulle just jag hamna bland de mer onda, tänker jag? Vad har jag gjort för fel? Förklara för mig vad som händer med mig rent mentalt? Ni som förstår er på sådana ting. Hur skall jag kunna mota bort de mer bittra tankarna? Hjälp mig, ni som kan. Ni som påstår er förstå den globala världen och är mer goda än jag.

  Gillad av 10 personer

  • Moab skriver:

   Jag känner med dig. Jag är yngre och man och skriver under pseudonym för att jag ibland skriver ärligt här om vad jag känner och vill. Då blir jag oftast censurerad. Jag hade ställt mig bakom motsatsen till humanitära åtgärder. Mina mest primitiva instinkter som man är väckta och de har mycket lite med rättvisa och humanitet att göra.

   Gillad av 4 personer

  • Asta skriver:

   Tack för ett gripande dokument, du formulerar på ett utmärkt sätt vad alltfler har börjat känna de senaste åren.
   Jag har precis som du börjat oroa mig för den dagen man inte kan klara sig själv.
   Långvården är alldeles tydligt ett populärt område att spara pengar på. Larmrapporterna avlöser varandra.
   Man ska tydligen vara mörkhyad och komma från främmande land för att prioriteras.
   Ättestupan användes som slagträ i den politiska debatten för några år sedan.
   Funderar ibland på om det finns något modernt bra alternativ den dagen man blir för skröplig.

   Gillad av 4 personer

  • lensof skriver:

   Du sätter fingret på något väldigt viktigt som sker i vårt land. Och det är inte hur den stora invandringen påverkar vår ekonomi, våra institutioner och vår miljö även om den uppenbart gör även detta. Det ingen vill prata om för det är fortfarande tabubelagt är vad invandringen och invandrarnas beteende gör med oss infödda svenskar.

   Att stora grupper främmande människor som inte vill oss väl både stör och attackerar oss som bor här, som har bidragit till den välfärd dessa människor nu lever på, blir alltmer irriterande för väldigt många. Irriterande, samtidigt som de skrämmer. Något som definitivt påverkar inställningen till främmande människor. En inställning som kan vara orättvis mot de skötsamma och välvilliga men oundviklig när de negativa grupperna växer i antal och storlek.

   Det har blivit populärt att politiskt tala om naivitet. Frågan är när gemene man i landet inser att den frånvaro av rasism som präglat miljön många av oss växte upp i har varit naiv och nästan dum. Vad händer med oss då? Och vad skapar detta för krafter politiskt?

   Det som finns i oss är ofta mer skrämmande än vad som finns utanför. Det är dessa krafter våra politiker helt negligerar, kanske inte har vett att förstå.

   Gillad av 2 personer

  • Linden skriver:

   Pensionsfrågan är en intressant fråga ur ett flertal perspektiv.
   Inte minst har frågan om pensionerna högaktuell, där den ena sidan hävdar att invandrarna är pensionsräddarna medan den andra sidan hävdar att invandringen försämrar pensionerna.

   Efter 2015 års massinvasion av folk från utvecklingsländer kan det inte råda något tvivel om vilken sida som har rätt.

   Man blir indignerad över att de äldre fått en allt sämre pension. när man ser de vedermödor de tvingas genomleva på de allt mer underbemannade servicehemmen. De äldre är den grupp som drabbas hårdast när välståndet krackelerar.

   ”Politiker talar ofta om hur man värnar samhällets svaga grupper, men när de talar om ‘svaga grupper’ menar de kärnfriska personer – kvinnor och män – som befinner sig mitt i livet”

   PKismen i ett nötskal? Det svenska och de som byggt upp vårt välstånd är inte mycket att bry sig om,
   det är våra nya gäster som ska omhuldas.

   Gillad av 2 personer

  • gratiks skriver:

   Känner igen mig tillfullo. Invasionen av obildade, ouppfostrade inkräktare från dysfunktionella har redan förvandlat min svenska välvilja till ett gryende hat. När jag åker ned på stan och ser alla dessa kedjerökande, mobilpratande dagdrivare och deras barnvagnsdragande hucklekvinnor tänker jag :
   -Jaha, dig ska jag försörja. Varför då?
   Ingen har lyckats förklara det för mig på ett övertygande sätt.
   Mitt hjärta har hårdnat och det fyller mig med stor sorg och frustration.

   Gilla

  • Eva Danielsson skriver:

   Hej min namne! Hoppas du läser detta fast det har gått några dagar sedan du skrev. Ditt inlägg är gripande och vi är nog många ur vår generation som känner igen sig i dina reflektioner och känslor.
   Jag ser det som fullständigt normalt att reagera med både rädsla, avsky och hat mot hotfulla och oförskämda människor. Med extra bitterhet för att de tvingar fram dessa känslor hos en när man bara vill fortsätta vara nöjd och få vara ifred.

   Jag har känt mig undrande och oförstående till våra regeringars invandringspolitik sedan ungdomen på sjuttiotalet. För att bli mer och mer skarpt kritisk till den förda politiken under tjugohundratalet. Spiken i kistan var när min egen statsminister, Reinfeldt, körde över sina partikamrater och kohandlar med det pinsamt lättlurade miljöpartiet, 2011, och säljer ut vår nation till att bli hela världens socialkontor och soptipp. För att kunna fortsätta mobba SD. Jag förlåter aldrig denne förrädare.

   Jag ”hatar” den ansvarslösa invandringspolitiken och den icke-existerande integrationspolitiken som försämrar allas våra liv i detta land. Det har kommit hit för många för fort och islam är dessutom inte möjligt att att acceptera för oss lika lite som muslimer överlag tänker acceptera oss och vår livsstil.

   Jag ”hatar” alla invandrare som bråkar, stjäl, våldtar, mördar, och uppträder stötande och uppkäftigt.
   Jag ”hatar” även ”pursvenska” människor som gör sådant.
   Däremot har jag inga problem med laglydiga och trevliga människor oavsett hudfärg och ursprung. Några är och har varit grannar, kompisar och arbetskamrater.

   Jag delar din känsla av att ha blivit utsatt för något jag inte har sagt ja till. Berövad grundtryggheten i samhället och framtidstron.

   Gilla

 7. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Man kan naturligtvis snöa in på vem som är huvudman för immigrationen till Sverige från MENA men jag tror som du Patrik att utan VIK, utan ett byråkratiskt, handlingsförlamat EU skulle Soros & Imamer/Ayatollor haft liten påverkan på folksammansättningen i landet.
  Den absurda asylrätten har blivit en dogmatisk sanning i värdegrunden som inte får ifrågasättas. Vedertagna begrepp som ”allas lika värde” o ”inte ställa grupp mot grupp” virvlar runt i icke-debatten likt hästskiten i New York på 1800-talet och träffar hög som låg ända in i lungsäcken.
  Det är vi själva som ställt till det, det är bara vi som kan rädda oss.

  Gillad av 4 personer

 8. JAN BENGTSSON skriver:

  Tror inte jag heller!

  När EU muren faller,
  då ligger Sverige vidöppet för anfall!

  Men anhörigsiffrorna är förstås inte inräknade,
  de redovisar BARA inkastade ANKARE!

  Då blir bilden snart en annan, inte lika ljus…

  Gillad av 3 personer

 9. BjörnS skriver:

  Sverige måste skyndsamt lämna Schengen och på så vis återta kontroll över sina gränser. Ett återinträde i Schengen kan bara bli aktuellt när EU har den gränskontroll och migrationspolitik som krävs för internt öppna gränser. Vi är långt ifrån där.

  Gillad av 5 personer

 10. p2185 skriver:

  Bloggade ”prognos anhöriginvandring” och fick fram varierande, men höga antal från i vintras. Har inte sett någon sen uppdatering och anar en fortsatt ‘tsunami’.

  Gillad av 2 personer

 11. Johansson skriver:

  Stort att vara självkritisk !

  Oavsett hur många som nu kommer så ser utvecklingen negativ ut för västvärlden. Även om inflödet stryps så är islamiseringen redan påbörjad och går i en rasande fart.

  Det måste till lagar som förbjuder religiösa attributer i det offentliga rummet och vi måste föra en politik som skapar motorvägar hem för migranterna, en enkelbiljett.

  Nedan text/översättning av Karl-Olov är tydlig och borde läsas av alla:

  https://morklaggning.wordpress.com/2017/07/29/det-demografiska-sjalvmordet/

  Är det någon här som tror att våra och de övriga europeiska ledarna har förstått vart det barkar åt?

  Gillad av 6 personer

 12. Lars Strömberg skriver:

  Jag ser här ytterligare ett tillfälle att framkasta min lilla käpphäst, nämligen:
  Det ÄR inte bara politik, politiska beslut, systemkonstruktioner och dylikt som påverkar samhället och vad som händer i detsamma.
  Vår tilltro till att politiska åtgärder – eller för den delen vilka politiska partier som sitter i regeringen etcetera – är avgörande för utvecklingen, är enligt min uppfattning alldeles för stor.
  Insikten om att tillvaron och sambanden är extremt mycket mer komplex(a) än vad vi kanske skulle vilja att de vore, är oftast närmast obefintlig.
  Vi vill (såklart) att det skall vara enkelt och överblickbart i den mycket komplexa verklighet vi lever.
  De flesta av oss är dessutom hyfsat idélösa administratörer.
  Väldigt få av oss är mer fritänkande kreatörer.
  De flesta av anammar en idé, ideologi, ett parti eller annat – som redan finns färdigt, och klamrar sig fast vid det.
  Väldigt få tänker SJÄLVSTÄNDIGT.
  Det tycks vara viktigare att bygga upp sin identitet med en tillhörighet än att stå lite vid sidan om och – åtminstone försöka – försöka tänka egna tankar.
  Ursäkta utvikningen, men jag tror att den här grundbetraktelsen är viktig.

  Gillad av 1 person

  • lensof skriver:

   Utvikning men den hänger ihop.
   För den som vill tänka självständigt och följa vad man kommer fram till då blir förhatlig. Någon att attackera, kväva eller söka tvinga till likformighet med de andra allt för att de andra ska slippa bli påminda om vad de inte vill eller inte har förmåga till.

   Något som vi ser dagliga exempel på och som kan tyckas märkligt eftersom vi i landet anses vara extrema i vår individualitet. Frågan är då om vi inte bara har flyttat tillhörigheten från t.ex. familj och kyrka till allmänna mer diffusa grupperingar. Vi har förlorat stödet från den lilla gruppen i vår jakt efter individualitet, förlorat både bekräftelse och vardaglig verklighetsförankring. Därmed också blivit mer mottagliga för ismer av olika slag. Och visst är det här med värdegrund en slags ism fast i det fördolda.

   Vi har fått lära att det är frånvaron av grupp som får oss att tänka självständigt medan det ofta är tvärtom så att gruppens stöd kan bidra till nya och egna tankar. Den trygghet som kan finnas i en väl fungerande grupp ska inte underskattas.

   På så vis har vår ”individualitet” skapat en grund för mycket av den huvudlösa politik vi nu styrs av. Samtidigt som vår ”individualitet” är ett resultat av långvarig styrning som splittrat och förminskat de grupperingar som tidigare stärkt och stöttat oss.

   Gillad av 1 person

  • Christer Holm skriver:

   Väldigt viktig. Kanske är så att vi skulle kunna klippa av den konforma ullen från våra kroppar om vi som exempel kunde smyga in lite eget företagande på skolschemat.

   Gilla

 13. Christer Holm skriver:

  Som paralyserad ligger Europa och låter sig skändas, som ett skrämt djur i ett hörn som ej vet var han skall ta vägen. Den paralyserande effekten kan sedan omvandlas till något icke egentligt önskvärt, men till slut såsom nödvändigt, när ullbeklädnaden avlägsnas.

  ”Alfahannen”, som skulle skydda flocken, var den som först vek ner svansen. Den förutvarande egna flocken var sekundär, i förhållande till den nya som inte ens behövde bjuda upp till naturlig kamp. Respektlösheten för det egna bjöd in de andra, till den flock som var i naturligt behov av alfa där det ej ens fanns en beta.

  Gillad av 3 personer

 14. Janne skriver:

  Håller med. Det är en björntjänst för migranter att locka smuglarna till att skicka migrantbåtarna ut i Melelhavet och plocka ut de ur båtarna strax utanför Libiens gränser samt föra de till Italien.
  För övrigt- allt tal om EUs lägsta nivå är bara skitsnck. Stämmer inte, vi har fortfarande högsta antalet asylansökningar per capita.

  Gillad av 2 personer

 15. Kirurgen skriver:

  1. Befolkningen i Nigeria utgöres idag av 225 miljoner individer. Medelåldern är mycket låg. Om 33 år, således 2050 har antalet individer ökat till 450 miljoner, alltså dubbelt så många. Detta enligt kollegan Hans Rosling, tyvärr nyligen bortgången, med sitt fascinerande mobila statistikprogram och tillika presentation. Rosling var säkert både vänster och PK men en fin människa och äkta idealist. Detta ansåg redan innan hans bortgång. Således, varthän skall alla nigerianer åka. Svedala borde väl vara det ultimata målet. Det finns gott om muslimer i Nigeria så då kan vi få hit boko haram också. Härliga tider, strålande tider.
  2. Jag rekommenderar Swexit, Dexit, Finexit. Norge och Island är ju redan hemma så att säga. Vi bildar the Nordic Union (NU), och stänger våra gränser men är fortsatt generösa och skickar mycket pengar och resurser till de nödlidande på plats under full kontroll och transparans. Då blir hjälpen effektiv. Vi lägger ner SIDA ( och i samma sväng Arbetsförmedlingen och Landstingen också).
  Ett tankeexperiment: antag att SIDA fått 30 miljarder (lågt räknat) under 30 år. Med 3 % ränta på ränta blir det cirka 1700 miljarder. Så mycket hade vi haft att spela med för landets bästa. En intelligent gissning är väl att hälften av SIDAs medel har gått i putten. Detta innebär 450 miljarder kronor ( hälften av 30 x 3000000000). Kusligt.
  3. Bröder och systrar vi måste kommitta oss och på allvar försöka infiltrera makten och ta över den och skapa ett nytt politiskt system ad modum SCHWEIZ !
  4. Med ovanstående icke orealistiska skräckscenario är jag övertygad om att vi i framtiden måste skapa frikårer i de olika landsändarna för att skapa skydd för att skydda oss själva och landet. Regering, riksdag och myndigheter klarar ju uppenbarligen inte sina uppdrag. Frikårer ger rent semantiskt obehagliga känslor och associationer men sanna mina ord, vi kommer dit och det måste kunna gå att organisera utan att det blir fascism. Det är en fråga om överlevnad.

  Gillad av 3 personer

  • Lars-Erik Eriksson skriver:

   Man beräknar att Afrikas samlade folkmängd – i dag cirka 1 miljard – fördubblas vart 38:e år.
   Så vid nästa sekelskifte får jag antalet afrikaner till 4 miljarder plus växel.
   I dag är svenskarna 10 miljoner, alltså 1% av A’s.
   Att vi sänder dit traktamentesdrivna SIDA-varelser att gödsla pengar måste vara den största bluffen någonsin riktad de som betalar för kalaset.
   När även afrikanska ekonomer ber oss om att köpa deras produkter i stället för att belöna deras flegmatism borde även det svenska politiska etablissemanget tänka till.

   Gillad av 1 person

 16. C skriver:

  Det som var mest skrämmande i Transportgate var inte outsoursningen som sådan, utan det var att det fick och kunde ske. Detta var toppen på ett isberg, där nedmonteringen av Sverige är det centrala verksamheten. Outsoursning är i sig inget hot, även om det i detta fallet också betydde grava säkerhetsrisker. Synen på vårt försvar har förbättrats de senaste åren. Minns ni landsförrädaren Reinfeldt som betraktade försvaret som ett ”särintresse” bland alla övriga. Den enda myndighet som skulle ges ökade resurser oavsett var Migrationsverket, tyckte Reinfeldt. Att ett land kunde vara så urbota korkat att man i sin iver t.om sålde ut ubåtshamnen på Gotland. Nu vill man köpa tillbaka den, men priset har 3-dubblats.
  Det allvarligaste i hela denna soppa är syftet bakom Transportgate, nämligen att man ville spara pengar för att kunna härbärgera flera somalier i våra utanförskapsområden. Några ser kopplingen, medan flertalet förstår den inte. Jag tror att det i förlängningen innebär att Sverige går mot ett tvåpartisystem inom 5-10 år. På den ena sidan alla Sverigevännerna med ett parti som heter Sverige Domokraterna. På den andra sidan ett parti som består av hela etablissemangets olika partier, påhejat av SAF, LO, Advokatsamfundet, MSM, AFA med fan o hans moster. För att förvilla det ytterligare kallas detta parti för Demokratiska Sverige.

  Gillad av 2 personer

 17. MartinA skriver:

  ”I det läget skulle myndigheten göra en framtidsgissning. Med klädsam uppriktighet erkänner myndigheten att den egentligen inte hade en aning: ”

  Det här är bara ett annat sätt att säga att regeringen ej försvarar gränsen. Vilket betyder att den inte är någon regering alls.

  Gillad av 2 personer

 18. Henric Ankarcrona skriver:

  Låt oss komma ihåg att Migrationsverkets budget för 2016 var 12 miljarder kr och utfallet enligt Migrationsverkets årsredovisning för 2016 blev 73 miljarder kr.
  Frågorna kvarstår om:
  – hur har besluten fattats?
  – av vem?
  – var kommer pengarna ifrån?
  – vilka behov i Sverige blir utan resurser?
  – vilken nytta kunde pengarna ha gjort i de länder där eländet finns?
  Ingen vill svara. Vare sig politiker eller journalister.
  Jag har skrivit till dem i olika former vid olika tillfällen. De har en sak gemensam. Tystnad och åter tystnad.

  Gillad av 1 person

 19. Moab skriver:

  Är chockerad över att Europas ledare är barnlösa. Jag har själv nu upplevt en barnlös kvinnlig chef och hon är psykopat och lever för jobbet och saknar basala egenskaper som gör en hel dom människa.

  Kan vi inte dela upp Europa eller Sverige så alla utopister kan få alla migranter?

  Gillad av 1 person

   • JAN BENGTSSON skriver:

    När det skrivna ser konstigt ut kollar man tangentbordet!

    För att se om fingrarna sluntit i hastigheten…
    Men alltid bra att hinna korrekturläsa)

    Gilla

  • A skriver:

   Jag känner likadant, önsketänker om att de skulle få leva på sitt vis och vi på vårat. Var och en på sitt håll. Sprickan är avgrundsdjup. Men det kommer de aldrig att acceptera, de ska bestämma över alla överallt. Det är så det fungerar. De stängde in med murar förr, nu är de överallt istället.

   Mvh A

   Gilla

 20. Svenne skriver:

  Jag läste en kommentar till en tidningsartikel som handlade om Ygemans utspel att 80 000 ”flyktingar” skulle skickas tillbaka till sina hemländer, Kommentaren löd: ”Detta kommer aldrig att ske därför att Sverige är som en återvändsgränd med en backventil”. Detta tycker jag är en tydlig och distinkt sammanfattning av hur invandringspolitiken fungerar.

  Gilla

 21. j2krebs skriver:

  Fin självkritisk betraktelse tillika känga åt svenska bristerna i frågan. Mutan till Turkiet är nog en dominerande faktor till prognosmissen. Här uppenbarar sig också en vurm i den politiska elitens kammare, att vänta och se om någon annan kan göra det som skulle göras. Man kan ju tycka att sker alltför ofta rentav, ibland bryter detta ut i full dager med förtrytsamma tillrättavisningar om den störda ordningen i regeringssarbetet.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.