Karl XII – Hitler – Stalin – Macron: Visionärer?

Anders Leion

I dagens politiska debatt klagar man ofta på politikernas avsaknad av visioner, på avsaknaden av synpunkter och förslag som går utöver det dagsaktuella. Det är lätt att instämma. Samtidigt inger de visionärer som återfinns i historien vissa betänkligheter.

Att Hitler var en visionär är uppenbart. Han hade mycket långtgående idéer om en grundläggande omdaning av världen, eller i alla fall av Europa. Detsamma gäller Stalin. Men Karl XII? Det är svårt att nu säga vad han hade för slutligt mål annat än ett fullföljande av den stora planen, det vill säga svensk överhöghet över Östersjön och därmed ett rike med tillräckliga ekonomiska och militära muskler för att säkerställa en stabil fred i Norden.

Jämfört med dessa visionärer kan kanske Macron te sig lite beskedlig, men med sin vision om ett moderniserat, effektivt och därmed ett starkt – också militärt – Frankrike har han försökt framställa landet så skilt från dagens verklighet att hans tänkta Frankrike blivit just en vision.

Men finns det någon annan mer påtaglig likhet dem emellan? Det gör det. Olyckligtvis gick det dem alltför väl i händerna i början på deras karriärer. Vad händer när egensinniga, självtillräckliga och i olika avseende mycket begåvade personer direkt belönas med framgång? De surrar sig allt hårdare vid sin vision och omgivningen böjer sig alltmer inför deras vilja. Hur skulle generalerna ha kunnat sätta sig upp mot Hitlers planer efter hans inledande triumfer? Hur skulle Karl XII finna fredstrevare från tsar Peter intressanta efter Narva? Stalin hade en längre väg att gå från rånare och gangster till diktator, men ingen eller inget kunde stoppa honom.

Macron har också haft en flygande start. Han uppvisar redan de tecken på självtillräcklighet och egocentricitet som präglat de andra. Han vann på en valrörelse som utlovade lyhördhet för synpunkter nedifrån och öppenhet gentemot olika åsikter. Men så fort en hög ämbetsman, den högste militären, gjorde detsamma som vår förre överbefälhavare, det vill säga klagade på otillräckliga medel, näpste Macron honom offentligt i ordalag som tvang denne militär att begära avsked. I Frankrike ställer man sig redan frågan om Macrons krav på lojalitet innebär att man måste hålla tyst.

Så vi skall kanske vara tacksamma över att vi i det här landet styrs av utpräglade pragmatiker? Vi har ju politiker, som ägnar stor tid att diskutera tämligen obetydliga ändringar i olika budgetposter eller med entusiasm propagerar för att skolan skall ägna sig åt ytterligare något behjärtansvärt ändamål, istället för att undervisa i tråkiga basfärdigheter.

Nej, tyvärr. Dessa våra sympatiska, jordnära politiker lider nämligen svårt av sin vardaglighet. Tänk att inneha – eller eftersträva – den högsta politiska makten och inte kunna göra något minnesvärt, inte ha något för människornas liv avgörande att erbjuda. Tala om att uppleva livet som ett hål, som en evig saknad efter mening!

Lyckligtvis har våra politiker kunnat lösa också detta problem – och inte enbart för sitt egenintresse utan just genom att kunna erbjuda medborgarna en vision, ett löfte om något avgörande och stort, en genomgripande förändring av verkligheten.

Sverige har alltid haft invandring, ända sedan iskanten drog sig norrut för tiotusen år sedan. Men, med undantag för förhållandena under krigstider, har invandringen inte varit något stort och upplyftande, utan just en del av vardagligheten i landet. Folk har kommit hit och försörjt sig, flyttat tillbaka eller bildat familj och stannat. (Länge såg politikerna denna invandring – till exempel finnarnas invandring under sextio- och sjuttiotal – mest som något besvärligt. När företrädare för finnar här i Sverige ville få stöd av regeringen för att starta en finsk skola, svarade Bengt Göransson: ”Det går ju inte, tänk om kineser kommer till Haparanda och vill starta en kinesisk skola!” Då fanns det cirka 700 000 finnar som tämligen nyligen invandrat).

Men efterkrigstidens långa högkonjunktur mattades av. Arbetskraftsinvandringen ströps åt. Den sämre ekonomin gjorde traditionell välfärdspolitik – utbyggnad av den offentliga sektorn – svårare.

Samtidigt hade politiken kommit att präglas av konflikter långt utanför vårt lands gränser. Vietnamkriget gav ungdomarna tillfälle att engagera sig för något behjärtansvärt. Amerikanska desertörer och andra välkomnades.

Och politikerna tog chansen. Här fanns den – Visionen! Sverige skulle rädda världen med världens mest generösa bistånds- och invandringspolitik! Vi skulle bli världens moraliska stormakt. Och alla måste med! Ingen tilläts protestera mot ett så högt ändamål. Dessa protester – som tidigt fanns – trycktes ned med olika, välkända mobbningsknep.

Och den enkla förklaringen till denna ovilja att se verkligheten? Ekonomiska migranter som kallas flyktingar, en helt uppenbar ekonomisk katastrof som kallas vinst, en accelererande ökning av brottsligheten som benämns ökande anmälningsbenägenhet, etablerandet av parallellsamhällen som hälsas som berikande kulturer… Den enkla förklaringen är att politikerna inte vill, inte kan skiljas från sitt hjärtebarn: Sverige – den moraliska stormakten.

Så pragmatikern är kanske inte heller lösningen?

Vad finns då? Lösningen finns och den är enkel. Det behövs bättre utbildade och kunnigare politiker. En kunnig politiker vågar lyssna till experter och tjänstemän. Han blir inte så lätt förförd av de charlataner som nu befolkar de politiska partierna och massmedia. Han vågar också vara saklig, det vill säga vågar se verkligheten och beskriva den som den är, oavsett om redan denna beskrivning hos vissa, till exempel hos journalister, väcker ilska eller andra negativa känslor, för att inte tala om hur de förslag till hantering av verkligheten, som kan bli aktuella, kan komma att bemötas av dessa och andra hjärtnupna känsloprofitörer.

Politiker med denna utrustning – kunskaper och saklighet – skulle till exempel beskriva folkförflyttningen över Medelhavet inte som bestående av flyktingar utan som invandrare stödda av smugglare och korrupta regimer. Invandrarnas motiv behöver inte ifrågasättas. Det är naturligt att de söker sig ett bättre liv – men det innebär inte att de har rätt till inresa oavsett hur de kommer och vilka (bristande) möjligheter till försörjning de för med sig.

Allt detta är så enkelt och så uppenbart – och var det också fram till det stora hjärnsläppet: Föreställningen att Sverige kunde skapa och lyda sina egna lagar, skilda från den fysiska, ekonomiska och politiska verkligheten.

Lösningen finns och vore enkel att använda sig av. Men hoppas inte på någon förändring. Våra politiker kan inte avstå från sin invanda självsmekning. De har hittat en vision. Den kan de inte släppa. Den ger deras liv och gärning en mening.

53 reaktioner på ”Karl XII – Hitler – Stalin – Macron: Visionärer?

 1. Lilla fröken PK skriver:

  Det finns nog helt visst politiker som drivs av en ärlig vision och en passion, som i vårt land materialiseras i ”värdegrunden” och FNs Agenda 2030. Majoriteten av politikerna och med dem associerade media och Det världsfärdindustriella komplexet har dock mera jordnära skäl att stämma in i kören, lite grann som folket i HC Andersens saga om Kejsarens nya kläder. Förskjutningen i opinionen tyder dock på att en tillnyktring är på gång, vilket förklarar de flesta politikers ovilja att gå till extraval.

  Gilla

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Visioner har en förvånansvärd livskraft. Visionen har ännu inte inträffat så vi vet inte om den kan bli verklighet men för många är det tron på den som ger livet mening. Vissa är övertygade om en underbar tillvaro efter döden och är därför villiga att spränga sig och ett antal oskyldiga i luften. Många vill införa himmelriket här på jorden med hjälp av öppna hjärtan och plånböcker eller via andra människors plånböcker. Det lilla landet, högst upp på kartan, lämpligt förstorat i sin Merkatorprojektion har därför öppnat dörrarna på vid glänt för tusen gånger så många människor till. De är alla inbjudna till den oändliga välfärden. Det är bara som sagan att knäppa till med fingrarna och säga de magiska orden ”Bord Duka Dig”.

  Gilla

 3. larslindblog skriver:

  Tänk om svenska väljare haft lite sunt förnuft , och insett att oräkneliga miljarder till Bai Bang i Vietnam ,till Herr Arafat i Palestina , ANC i Syd Afrika , Mugabe i f.d. Rhodesia , osv i all oändlighet – innebär att det finns mindre pengar kvar till vägar , järnväg , polis , försvar , pensioner och annat vi kunnat ha nytta av.
  ( Något jag irriterar mig på är 2+1 vägar ,ett snikalternativ istället för att bygga redigt när man ändå håller på.)

  Gilla

  • Henning Andersen skriver:

   ”När politiker börjar prata om visioner är det dags att se upp!”
   Sagt av en klok politiker tidigare förbundskansler i Tyskland Helmuth Schmidt.
   Gammeldansk

   Gilla

  • Elof H skriver:

   Min vision är ett land där värdegrunden består i att tjäna folket och arbeta för dess välstånd och säkerhet. Inget mer. Bistånd ryms inte i denna vision. Godhet med andras pengar är ondska. Vill någon ge bort sina pengar så skall det vara frivilligt. Det skall vara väl definierat vad skatterna går till och vilken kvalitet som skall levereras i utbyte.

   Gillad av 2 personer

   • Björn skriver:

    Ja tänk om du går till din bank för att göra ett uttag, och får höra att dina sparpengar har skänkts bort till ”hjälpbehövande” runt om i världen! Egentligen same same!!!

    Gillad av 4 personer

 4. MartinA skriver:

  Jag saknar noter till den historiska uppsatsen. För övrigt är det inte ”våra” politiker, de är köpta av Bank of America med flera.

  ”Dessa våra sympatiska, jordnära politiker ..”
  Någon av oss, antingen Leion eller jag, lider av gravt rubbad verklighetsuppfattning.

  Gillad av 1 person

 5. Fredriksson skriver:

  För inte så länge sedan beskrevs söder i Stockholm som lattedrickarnas stora paradis. Utomhuskaféerna var många och stolarna så där lagom bekväma, och stod längs trottoarer. Och nästan alla människor var i medelåldern, eller strax där inunder. Ölgubbarna var borta och satt nu i himlen och blickade ned på en annorlunda tid.

  Där bodde även ett stort antal svenska journalister. De levde tämligen isolerade, cyklade till arbetet på TV-huset eller DN-skrapan, och umgicks helst med likasinnade. Den stora verkligheten längre bort, besöktes kanske någon gång å yrkets vägnar. Men då mer som en tillfällig resa till ett exklusivt resmål. Detta relativa isolat tycktes även påverka innehållet i deras yrkesutövning, hur de själva förhöll sig till gränslandet mellan egna visioner och den mer bastanta verkligheten där ute. Så såg i alla fall schablonbilden ut.

  Nu har element från en värld långt bortifrån etablerat sig även på söders höjder. Gatubarn från Marocko ställer till med ett elände. Snattar, stjäl och rånar. De har stora svårigheter att skilja på mitt och ditt. Samhället kan inget göra eftersom de alla är minderåriga. De får därigenom ett slags carte blanche, ett frikort, som tillåter dem att härja tämligen fritt, bortom lagens råmärken, utan några juridiska konsekvenser.

  Men även gatubarn växer och utvecklas, även deras mentala status förändras. Och därmed även kriminaliteten, som blir råare och mera rak och brutal. Och så länge sann ålder inte går att bestämma med hjälp av olika register, så kan åldersgränsers frikort tänjas allt högre upp i åldrar. Juridiska gränser och rätt ålder åtföljs mer sällan.

  Och barn får som vuxen även sexuella drifter. I förhör hos en myndighetsperson uppges en låg ålder, även om den hormonellt är mycket högre. Och när världen är full av ovilliga kvinnor, kan man ta för sig. Juridiken står plötligt inte på offrets sida. Gränser sprängs bakom begrepp som minderårig. Och samhället kan inte göra annat än att titta på, inte ens ta någon olydig i örat.

  Man undrar i sitt stilla sinne hur detta miljöombyte på söders höjder påverkat de journalister som alltjämnt bor kvar där? Låter de sig alls påverkas av den förändrade lokala miljön? Eller håller de krampaktigt fast i sina egna visioner? Ser de rentav den förändrade miljön som en enda stor utmaning, när de skjutsar sina telingar på cykel till dagiset i kvarteret bredvid?

  Och hur upplever barnen dessa nya migrerade utmaningar som tillkommit den senaste tiden? Kommer de som äldre att dela föräldrarnas syn på världen? Att när något är riktigt, riktigt dåligt, kan det enbart bli bättre. Förändringspotentialen blir ju bara större, ju sämre vi får det. Och i och med det får egna visioner allt mer luft under vingarna.

  Eller börjar även journalisters verklighetsbild på söder att flagna och gå upp i sömmarna? Och märks det, i så fall av, i deras rapportering, hur de sätter samman texter och hur fogar bild till bild? Det frågar man sig på avstånd och som gammal mediekonsument. Påverkas även journalister av verkligheten utanför den egna dörren?

  För även enklaven på söders höjder är statt i förändring. Följer med detta även en mentala förändringar, inne i journalisters huvuden, eller förblir världen där inne alltid global, lätt gömd bakom latteglaset, på det egna innekaféet? Jag skulle så gärna vilja veta, men det får nog stanna vid en stilla undran. Ännu har jag inte sett tecknen på teve-skärmen eller hört något ur radiohögtalaren som indikerar någon förändring. Det sägs att väntans tider kan bli lång. Men hur länge skall man behöva vänta – undrar en rådvill – som aldrig frågat förr.

  Gillad av 6 personer

 6. Thomas Nilsson-Backe skriver:

  Bra Rutet!
  Som ett gott, färskt exempel på charlataner inom massmedia och ”what we’re up against”, ur dagens Expressen:
  http://www.expressen.se/kronikorer/jens-liljestrand/tank-om-kvinnor-i-hijab-hade-dodat-isbjornarna/
  De dikotomier och förfalskningar som ställs upp i denna artikel kan bara låta sig göras av någon som sitter väl skyddad (av kollegor och arbetsgivare) i sin högborg, där han vet att han kommer att bli oemotsagd och därför kan kosta på sig att uttrycka sig hur ärekränkande som helst.
  Min stilla undran är hur en människa som Jens Liljestrand själv bidragit till en bättre värld enligt hans egna visioner, annat än via högfärdigt önsketänkande, kasta skuld på andra och att googla på Darfur…

  Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Ja jäklar, vilket stolpskott. Han har nog aldrig träffat någon av oss här på riktigt. Inte sjutton skulle jag titta ner i min mobil om han kom dragandes med de där plattityderna.

   Gilla

 7. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Tänkvärt i allra högsta grad. Om vi börjar med Macron: Jag delar uppfattningen att det bor en Napoleon i honom. Han kan bli farlig både för sitt land och för Europa. Jag har lyssnat på honom och var initialt imponerad av att han seriöst undersökte vanligt folks önskningar och synpunkter. Det visade sig att så inte alls vara fallet, han snarare pådyvlade folk vad de skulle tänka och tycka. Han framstod som spännande på sina frälsningsmöten – tyckte alla som var trötta på politikens förfall i landet.

  Den maktspelare vi ser agera idag har inte mycket likhet med den frälsare som åkte runt och förförde fransmännen före valet. Här ser vi en egotrippad typ som har djärva planer för att skapa mera överstatlighet inom EU för att bereda vägen för ett friare agerande för sådana som honom och som bl a tänker lösa Frankrikes ekonomiska problem med en ny utjämningspolitik inom EU.

  I Sverige kan man inte agera lika självsvåldigt men den rådande ”tron” på vad som är rätt och riktigt utgör ett minst lika stort hot mot Sverige som Macron är mot Frankrike.

  Jag håller med om den nuvarande politikerkretsen i Sverige inte förmår tänka och agera i nya banor. Historien visar att alla dominerande krafter som är på fel spår inte slutar upp av sig själva, inom ekonomin är det konkurser som sätter stopp, inom politiken är det val som sätter stopp. Denna tes bekräftas inte minst av att alla partier i Sverige med undantag av SD är livrädda för att folkviljan ska slå igenom i val tidigare än absolut nödvändigt.

  Så vad blir slutsatsen bland oss som inte är politiker? Jag kan inte se något annat än att vi är i ett paradigmskifte. Under många år har vi vant oss vid att politikerna sköter politiken om inte bra så i alla fall någorlunda. Nu har det dock spårat ur och egentligen finns ingen annan lösning än att flera från det verkliga livet engagerar sig. Dessa kommer att mötas av invändningar att de inte kan och inte förstår. Kanske stämmer det men i så fall kanske vi kan få en avpolitisering och återgång till ett system där civilsamhället tar större plats. Inte minst visar den aktuella IT-skandalen att politikerna skapat så mycket lagar och regler att man inte ens bryr sig om att följa dessa själva.

  Gillad av 5 personer

   • Sten Lindgren den äldre skriver:

    Höga chefer i näringslivet är inte längre beroende av politiken och skatterna för sin privata ekonomi. För sin business har man inte råd att stöta sig med någon politiker.

    Gillad av 1 person

  • Per skriver:

   SD är på väg att missa ett gyllene politiskt tillfälle i samband med det räfs och rättarting som krävs i efterföljden av Transportstyrelsens haveri. Man har nu möjlighet att tänka långsiktigt och statsmannamässigt. Inte gå rakt med rå och otyglad styrka.

   Man kan istället säga att vi accepterar att Stefan Löfven enbart avpolletterar två av sina ministrar. Och vi gör det för att vi lyssnat till statsministern, och tar hans oro över Sverige på allvar. Vi vill också sätta Sveriges säkerhet i första rummet. Ingen prestige får då stå i vägen.

   Försvarsminister Peter Hultqvist må ha begått misstag, i vilken grad och omfattning, om nu alls, får ett senare KU-förhör genomlysa. Men i nuläget bör vi inte utsätta Sverige för onödiga påfrestningar. Vi drar därför i nuläget tillbaka våra krav på Peter Hultqvists avgång.

   Migrationstoppen 2015 har möjligtvis kastat en trasslig skugga över hur Regeringen hanterade outsourcingen av känsliga it-system. Migrationen låg då i akut fokus. Tidsbrist och upplevelsen av viktigare prioriteringar, stod måhända i vägen, för en mer adekvat och riktig hantering av frågan.

   Nu är skadan redan skedd, och skademinimering gäller. Vi måste också dra slutsater inför framtiden, och strama upp alla ansvarsområden och kommunikationen dem emellan.

   Regeringen har tagit två steg bakåt – och ett framåt – i samband med två ministrars avgång. SD tar ett steg framåt – mot en ansvarstagande lösning. Vi gör det genom att inte med nuvarande information, kräva försvarsministerns avgång. Vi gör det för att värnar om stabilitet och ett mera tryggt Sverige, precis som Stefan Löfven vill. KU-förhören får ha sin gång. Först därefter får vi agera på eventuell ny information som kommer fram.

   Minst av allt förväntar sig Stefan Löfven den typen av stöd från SD. Det kommer då att bli svårare att i framtiden utmåla SD som ett parti som inte kan eller vill ta ansvar. Stefan Löfvens utfall mot SD har många gånger varit tämligen ovärdiga, mer av typen emotionella utbrott.

   Genom att stå över detta, från SD:s håll, och ta ett vidare ansvar för hela landet, kan SD stärka sig som politisk kraft, och visa att man är någon att lita på. SD har nu ett gyllene tillfälle att visa sin politiska mognad på ett mer sofistikerat och ansvarstagande sätt. Hoppas att de klarar av detta. SD har nu fått en respit till förhösten att vässa taktik och politisk mogenhet.

   Gillad av 1 person

   • Sten Lindgren den äldre skriver:

    Frågan är redan död genom att Alliansen börjar vackla. Intressant att se hur Odenbergs uttalande genast blåstes upp av den samlade pressen, dvs ett tecken på att all press egentligen är sossar eller ännu mera vänsterut

    Gilla

 8. Vax skriver:

  Fartblinda politiker utan ansvar
  Borttagandet av RIKSRÄTT och ÄMBETSMANNAANSVAR har gjort att politiker och politiskt tillsatta tjänstemän har kunnat göra lite som de vill efter sin egen agenda och ideologi, utan att behöva snegla på gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

  Det värsta som kan hända politikerna och tjänstemännen är att de hamnar på ”elefantkyrkogården” och inte längre får fatta några beslut.

  Antigen blir de sysslolösa, eller satta att göra olika utredningar. Vissa hamnar efter ett tag i en underordnad position främst utomlands, medan partiet väntar på att allmänheten glömmer deras skandaler eller misstag.

  Syndabocken Lars Danielsson har återuppstått
  Där är Lars Danielsson som fick gå efter Tsunamikatastrofen ett lysande exempel. Han är nu tillbaka i politiken som EU-ambassadör och är nu ny chef för EU-representationen. (Decenniets största politiska skandaler).

  http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/artiklar/decenniets-st%C3%B6rsta-politiska-skandaler-4fbf8b4b04bf725194002f14

  http://www.regeringen.se/artiklar/2016/11/lars-danielsson-ar-ny-chef-for-eu-representationen/

  SAMTLIGA som blivit inblandade i POLITISKA SKANDALER har fått behålla sin lön hela deras ”förordnande” enligt det regelverk som tidigare politiker beslutat om.

  http://word.harrietsblogg.se/

  Gillad av 2 personer

  • OT skriver:

   ”En aspekt av TSgate som knappt belysts alls är det ironiska i att en svensk myndighet anser sig nödgade att förlägga delar av sin verksamhet utomlands av kostnadsskäl. Det innebär ju ett totalt självmål och underkännande av regeringens ekonomiska politik. Hur förväntar de sig att svenska företag ska kunna klara sig då? Vad är det som gör att det är så kostsamt att bedriva verksamhet i Sverige? När svenska företag förlägger verksamhet utomlands så brukar det bli ett ramaskri, både från regeringen och från media.
   Ytterligare en aspekt är att det uppenbarligen inte gjorts någon miljökonsekvensbeskrivning, något som annars brukar poängteras och hållas högt. De tyckte alltså att det är bättre att driva servrarna med brunkolsel och dylikt än med ren svensk vatten- eller kärnkraft.
   Sverige är fantastiskt.”
   Martin Kirchberg på Facebook.

   Gillad av 2 personer

   • SD skriver:

    Transportstyrelsen Hr beslutat att talen 666 och 786 inte får förekomma på svenska bilars registreringsskyltar. 666 är enligt islam djävulens nummer och 786 kan ses som kritik mot islam och kan inte få köras omkring som förolämpning mot muslimer. Tänk om de varit lika noggranna i hanterandet av svenska folkets säkerhet. Det buddistiska 108 eller det satanistiska 218 har de dock missat. Ingenting är heligt i Sverige – utom islam.

    Gillad av 1 person

   • Anna Lindén skriver:

    666 är vilddjurets tal i Bibeln. Om islam anser att det är djävulens siffra så är det ingenting som kommer ur deras egen fatabur.

    Gilla

 9. Moab skriver:

  Så är det, en kollega sade en gång att får man en vision så skall man gå till doktorn. Jag har kommit fram till att de politiska alternativ jag tilltalas av utmärks just av en avsaknad av visioner, och alla de jag ogillar skarpt bygger just på dessa. ”Sveriges” vision som humanitär stormakt hade dock fått problem vad gäller massinvadring om det inte legat i linje med EUs ideér. Är det inte märkligt att tusentals presumtiva terrorister tillåts komma till ”Sverige”, och därmed EU? Flera terrordåd utanför Sveriges gränser har haft ”svenskar” involverade. Var är de högljudda kraven på att vi ställer vårt hus i ordning?

  Nej, det stora problemet är inte visionen om ”Sverige” som humanitär stormakt utan att en annan vision, EUs, håller oss i sitt grepp. Detta är inte alls den pragmatiska frihandelsunion det kunnat vara, utan just ett megalomaniskt projekt utan förankring hos medborgarna. Däremot så har man lurat oss att pragmatism är en ledstjärna, men det är uppenbart att en inre krets hela tiden söker sig mot visionen, en vision som greve Coundenhove-Kalergi i nästan alla delar hade klar för länge sedan.

  Så den humanitära stormakten är bara vårtan på häxans näsa.

  Jag tror EUs grundande behöver skärskådas, och det är intressant att jag fått färre gilla sedan jag började dra in denna aspekt, det kan betyda att jag har fel, eller att denna bloggs läsare har en sund skepsis, eller att jag har rätt och det är obehagligt och det ger sällan många gilla att peta i sånt. Nå tiden får utvisa, men jag gissar att Macron är utvald att stå i centrum för EUs vision.

  Gillad av 2 personer

  • Jan Molin skriver:

   MOAB: Jag läser dina mycket goda inlägg med stor uppskattning, dvs gillande. Men trycker aldrig på några gillaknappar! Kanske andra gör likaledes, jag vet inte. Så kämpa på!

   Gilla

  • Gert B. skriver:

   Ordet vision får mig att omedelbart gå i försvarsställning. En vision är något fiint och beröömvärt, men det är absolut inte uppnåeligt. Minns Trafikverkets ”nollvision”. Förbannat trams! Om så trafiken endast bestod av fotgängare och oxkärror så skulle folk fortfarande bli överkörda. Ett annat exempel fick jag när jag avlade min syndabekännelse den andre maj.
   På Skatteverkets startsida kunde man läsa ”vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig”. Det gjorde mig rasande! Politiker kan till nöds få ha visioner.
   Myndigheter ska lösa den uppgift som lagstiftarna har lagt på dem! De ska f–n inte ha visioner!

   Gillad av 2 personer

 10. Eva Danielsson skriver:

  Att göra sig märkvärdig internationellt har vi i arvet efter Olof Palme. Det behövdes ju på den tiden ingen briljans inrikespolitiskt, svenskarna var ju redan sossar/kommunister, och hans ego krävde mer.
  Klasskampen föll för 68vänstern i samma veva när muren föll och kreti och pleti dessutom hade fått det rätt bra genom marknadsekonomisk välståndsutveckling. Då ersattes klasskampen med kampen för alla med mörkare hudfärg från underutvecklade länder, eftersom kampen i sig är livsluft för vänsterutopister. Identitetspolitiken blev så linjen där individer endast är ”exempel” från sin grupp och där makt är enda målet. Fast förpackat med hög moral, man ”räddar” ju svaga grupper. Och spelar på den skuld den privilegierade gruppen kan fås att känna för att t ex råka vara född i Sverige. Skuldkänslorna plåstras om med lite känslor av godhet för att ha öppnat sina hjärtan för fattiga och förtryckta. Och alla etablerade partier liksom regim-tv och etablerad press har hängt på. Trenden kom som alltid från USA.
  Och när slussportarna väl är öppnade, så krävs det mycket kraft att stänga dem igen. Migrationsvågen kommer inte att ta slut utan att man stryper tillflödet vid mynningen. Man bör rädda folk på havet men förstås forsla tillbaka dem till utgångshamnen. Vi måste sluta ge allt åt alla och våga värna om nationsgränsen, dvs ta bort pullfaktorer, ställa krav på nyanlända, slopa asylrätten i nuvarande utformning, genomföra id-kontroller och avhysa redan vid gränsen osv osv…
  Migrationen, som det är nu, styrs av djungelns lag, starkast och slugast vinner.

  Igår fick vi en migrationsminister, Helene Fritzon, garvad sosse i innersta kretsen, erfaren kommunpolitiker och känd som identitetspolitiker. Inte minsta hopp om vett och sans i sikte alltså.

  Sedan finns ju alltid några konspirationsteorier om att mäktiga doldisar avsiktligt medverkar till lagom kaos och etnisk blandning i Europa genom massmigrationen för att montera ner resterna av nationsgränserna och tvinga fram ett federalt centralstyrt Europa. Vanskligt företag ifall det skulle ligga något i detta. Europas relativt välfungerande samhällen kan ju raseras till ruiner, krigszoner och fattigdom lika gärna som att sluta sig samman till en enad världsdel.

  Drömmen om ärliga makthavare som med befolkningen bakom sig värnar om gränser och förnuft och med kraft och saklighet tar tag i problem, ter sig ouppnåelig.

  Även om några av alla de begåvade, ärliga och handlingskraftiga personer som lever i detta land skulle kunna tänka sig en politisk karriär, så är det inte genom kompetens och vilja att åstadkomma något som man blir politiker. Utan genom rätt kontakter, lojalitet med rätt personer och att inte gå emot de tongivande och styrande och så förstås välja partitillhörighet inte i första hand efter samsyn i politiska frågor, utan efter vilket parti som har makt och vill ha makt. Så ter det sig i alla fall för en vanlig medborgare utanför systemet.

  Gillad av 4 personer

  • olle holmqvist skriver:

   ”Sedan finns ju alltid några konspirationsteorier om att mäktiga doldisar avsiktligt medverkar till lagom kaos och etnisk blandning i Europa genom massmigrationen”

   Konspirationer finns på olika grader av komplexitet och organisation och skrivna dokument.
   Fader Soros kan mkt väl ge pengen till Gudrun Schyman : .”Möt Jihadisterna med Kärlek” om han nu tror att det passar honom för att destabilisera regionen och driva flyktingar till Europa.
   Behöver inte hemmahöra i ngt mer organiserat än så. fast det kan så vara. Alltså varning: extrapolera inte in i faktaunderlagsfriheten.

   Gilla

 11. Jonas Bohman skriver:

  Bra skrivet. Vi behöver helt klart andra politiker, som är förankrade i verkligheten. Jag har tidigare sagt att förtroendevalda först och främst skall ha minst 5-10 års arbetslivserfarenhet, får sitta max två mandatperioder, för att sedan gå tillbaka till eget yrke, och sedan möjligen få sitta en mandatperiod till, sedan slut. Då skulle vi få mer realistisk politik från Rosenbad. Det behövs mer teknokrater i politiken.

  Gilla

  • Martin skriver:

   Så sant som det var sagt. I nuläget blockerar dessutom, om jag förstår saken rätt, politiska broilers folk från verkligheten att komma in i partierna. Det är ytterligare en följd av systemet du nämner. Människor som faktiskt jobbar har inte tid nog att uppnå broilerstatus och är därför per automatik utestängda, oavsett hur välutbildade och kompetenta de är.

   Gillad av 1 person

  • BjörnS skriver:

   Ja, men det kanske inte kan motverka den dumma kortsiktighet som präglar svensk politik. Nästan ingen förmår lyfta blicken och tänka och agera långsiktigt. En orsak är att politikernas incitamentsstruktur är kortsiktig genom att nästa val styr allt och på vägen dit har vi månatliga opinionsundersökningar. Det är precis som den ofta baktalade kvartalskapitalismen. Vi bör fundera på sätt att ändra detta. Här är två inte så genomtänkta förslag:
   1. Låt ett partisröstandel utgöras av genomsnittet av resultatet i de tre senaste valen. Det gör att en regering har råd att inte ständigt prioritera kortsiktigt.
   2. Sänk lönen för riksdagsledamöter och ministrar och kompensera det med en 10-årig utdelning som börjar den dag de slutar. Utdelningen kan vara knuten till (a) BNP-utveckling och utvecklingen av hushållens reala disponibla inkomst. Det skulle ge politiker egna ekonomiska incitament att tänka långsiktigt.

   Gilla

 12. Strix skriver:

  ”Lösningen finns och den är enkel. Det behövs bättre utbildade och kunnigare politiker”.
  Gud bevare Sverige för så kallade kunniga politiker, tanken är lika utopisk som SOCIALISMEN.
  Avveckla den socialistiska iden om att stjäla medborgarnas tillgångar för att godtyckligt dela ut dem till kreti och pleti. Ge tillbaka medborgarna deras naturliga rätt att bestämma över sitt liv, sin egendom och frukten av sitt arbete. Sverige närmar sig ett tillstånd av kringflackande medellösa intellektuellt förvirrade nomader, fullt jämförbart med flertalet länder i Afrika. Den socialistiska godheten kommer de senast anlända främlingarna garanterat att avveckla. Är det verkligen så vi vill ha det?
  Det måste väl i fridens namn bli mer motiverat att göra svenska medborgarna kunnigare än att medborgarna gör sig mer beroende av ”kunnigare politiker”?

  Gillad av 3 personer

 13. Björn skriver:

  Om man vill bygga ett fungerande samhälle, är det ju bra om man har nån slags ”ritning”, eller åtminstone en skiss, på hur man tänkt sig det hela! Som det är nu liknar ”Sverige-bygget” mest en EU-migrantsk kåkstad, med en massa ”oförutsedda” brister, som lappas och lagas i panik allt eftersom de uppdagas! Bostadsbrist, arbetslöshet, skol- och vårdkollaps, explosionsartad ökning av kriminalitet, dagliga dödsskjutningar, otrygghet, inbrott, rån, bråk mellan olika importerade grupperingar, muslimska terrordåd, osämja bland arbetande svenskar som måste sova och nattsuddande bidragstagare från MENA, noll gemenskap mellan grannar pga språkförbistring, drogade gatubarn som rånar och misshandlar, kvinnor som blir våldtagna eller kastade från balkonger, moskéer som hetsar, bråk och tafs på badhus och festivaler, mm mm i all oändlighet!

  Gillad av 2 personer

 14. Pelle skriver:

  Karl XIiI var nog ingen visionär, vid hans trontillträde var Östersjön så gott som ett svenskt innanhav. Grannländerna gillade inte detta, speciellt inte Ryssland visionära ledare Peter den store som till alla pris ville få.en rysk östersjökust. Och Danmark ville han tillbaka Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän. Också Polen ville vara med och få sin bit av det svenska riket, och var därför med på noterna när Ryssland och Danmark anföll Sverige vid den unge Karl XIIs trontillträde. Så det så 🙂

  Gillad av 1 person

 15. Lars Thylen skriver:

  Mycket intressant och upplysande . Våra politiker lär ju vara de sämst utbildade ( och bildade?) i OECD, har dock ingen ref tillgänglig. Men vi skulle behöva bättre utbildade och mera begåvade politiker och tjänstemän ( flera med naturvetenskaplig bakgrund!) med mera av etisk och intellektuell resning. Frånvaron av dylika egenskaper kan väl vara en förklaring till de upprepade haverierna ( migration, skola, universitet, polis, nyligen timad IT skandal….).
  I en kommentar av Jonas Bohman föreslogs krav på politiker på ” minst 5-10 års arbetslivserfarenhet, max två mandatperioder, för att sedan gå tillbaka till eget yrke” etc. Problemet väl dels att vi har yrkespolitiker ( som inte har något annat yrke än ev lobbying att falla tillbaka på) , dels att tjänstemännen sitter kvar, kanske man skall göra som i USA, byta ut dessa oxå. Inte helt trivialt men kan lösas om viljan finns.
  Vi kan ju inte räkna med att någon Churchill dyker upp i det svenska politiska landskapet (dylika verkar inte tillverkas längre) , så vi får försöka hitta utvägar i alla fall. Ty, som det brukar heta från vår Statsminister ”.. så här kan vi ju inte ha det!! ”. Men så har vi det

  Gillad av 1 person

 16. Kristina von Heland skriver:

  Parallellen Macron-Sverige tänkte jag på då jag hörde honom på utländska nyheter kommentera avgången.
  Han sa att en man så högt upp som uttrycker att han inte kan ta ansvar för att skydda Frankrike pga för lite pengar är en man som utsätter Frankrike för fara.
  Det lät som då Sveriges statsminister kritiserade en barnboksförfattare som uttryckte en oro för kvinnors situation med ökade våldtäkter. Hon satt i ett soffprogram i utlandet. Det finns fler exempel. Det som gör Sveriges statsminister så patetisk är att han inte direkt gör ett statsmannamässigt intryck då han näpsar kändisar ner på såpaskådisnivå. Macron gav sig åtminstone på en hög militär. Det är som i Grönköping då man tar avstamp i den stora världen och tar ner den på lokalnivå.

  Gillad av 1 person

 17. Tommy Santesson skriver:

  Har ni tänkt på att politikeryrket är det enda yrke som saknar krav på relevant/formell yrkesutbildning. Denna stora brist är särskilt påtaglig i dagens Sverige där den politiska inkompitensen riskerar att slita sönder landet.
  Fortsätter det så här kommer Sverige inom en inte allt för avlägsen framtid bestå av muslimska enklaver, då dröjer det inte länge förän vi har ett inbördeskrig på halsen.
  Om den profetian blir verklighet kommer det att behövas en ny visionär, typ Gustav Wasa som enar landet, och det kommer inte att bli gratis i människoliv räknat.
  Förövrgt anser jag att baskunskaper för en politiker bör vara: Statskunskap, Historis och Nationaekonomi.

  Gillad av 2 personer

 18. Rikard skriver:

  Hej.

  Så vad gör du åt saken?

  Vad är du beredd att rösta på?

  Vad är du beredd att göra utöver att rösta?

  Sju av riksdagens partier är de som varit med och skapat samt livnärt sig på visionen.

  Hela den offentliga förvaltningen är nu fylld av en rent byzantinsk kår av aktivister som alla följer ‘det privata är politiskt’ som ledstjärna i sitt arbete.

  Är det systemet kapabelt att läka sig självt, tror du?

  Demografin väntar inte på att det skall bli sedesamt att få lite fläckar på manschetterna, och de svenska arbetarmännen har ingen lust att dra lasset åt den radikal-chic:a medelklass som röstat och styrt via önsketänkande och lögner.

  Vad är du beredd att göra för Sverige, och för svenskarna?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 3 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Själv har jag vid sjuttio års ålder valt att bli lokalpolitiker. Dessutom, trots min hustrus förmaningar ta upp de problem vi har, med vänner och bekanta. Några blir förfärade men jag märker att fler och fler tänker efter nu och inte skriker rasist åt mig längre.

   Gillad av 5 personer

  • Anna Lindén skriver:

   Jag har engagerat mig politiskt i Medborgerlig Samling (MED), ett nytt liberalkonservativt parti som företräder en pragmatisk och långsiktigt hållbar politik för Sverige.

   Gilla

 19. Susanne skriver:

  Som vanligt god analys och välformulerat! Men jag är, trots allt eskalerande elände både i Sverige och i EU, måttligt orolig, även om jag inser att det troligen kommer bli väldigt mycket sämre innan det blir en vändning. Anledningen är att sönderfallet går allt fortare och därmed påverkar verklighetens folk, dvs oss väljare, mer. När man själv, eller ens nära, drabbas reagerar man på ett annat sätt än om de drabbade inte tillhör de man normalt träffar. Det mest oroande är att politikerna nu med hög fart vill avskaffa yttrandefriheten och demokratin och istället vill föra all makt från folken och nationalstaterna till ett litet superkorrupt gäng vänner i en ”EU-regering” och även till en totalt odemokratisk världsregering med säte i New York 2030. Jag tror inte detta kommer ske just därför att så många nu redan har drabbats av de utopistiska globalisternas falska visioner. Och fler kommer drabbas i en allt snabbare takt. Jag tror att kommande val genererar en chockvåg genom etablissemanget, men det dröjer nog inpå 20-talet innan en rejäl kursomläggning kommer. Den kommer, var så säker, om inte förr så när pengarna är slut, vilket de är och kan snart inte döljas längre. Ju djupare fallet blir desto större är dessvärre risken att någon form av diktator kommer ta makten. Jag hoppas hoppas och tror på början av en kursomläggning från 2018 och rejält räfst- och rättarting åren därefter! Det är min positiva vision 🙂

  Gillad av 1 person

 20. Stig Fölhammar skriver:

  Phu, det här var i mastigaste laget Anders! Det var halt enkelt för många ämnen på en gång. Du borde försöka skriva en bok i stället. Du kan så mycket och vet så mycket, att jag ser fram emot en utförlig och mer genomtänkt framställnig.

  Gilla

 21. Södermalmsrealisten skriver:

  Värdegrundet
  är till största delen ett subakvatiskt rev som omringar Södermalm. Här och varstädes dock över vattnets yta. De kallas då holmar och är ett slags mindre öar. Ganska vanliga i Stockholmstrakten. Här heter de Årsta holmar, Lijeholm..nä det hör nog inte hit, i alla fall, Reimersholme och Långholmen.

  I bägge riktningar över Värdegrundet lämpligifieras beskrivningar av verkligheten enl PK-principen. PK betyder Präktighets-Kolossalitet. Principen är alltså ett slags mjukgörare T ex invandrade, sedan flera år könsmogna mä…förlåt barn, som bränner bilar, skolor, tafsar på främmande vuxna kvinnor som många barn gör, är inte ”stygga” De beter som de gör eftersom Svenskarna (de etniska d:o) och deras Samhälle, bara öppnat plånboken glatt och villigt, men inte sina hjärtan för dem.

  Passagen över Värdegrundet övervakas från DN-minareten, som utifrån kan se all trafik. DN betyder DiaréeNyheter.


  PK -minareten ser allt !

  Gillad av 1 person

 22. rudmark skriver:

  Tänk när det bara fanns (finns?) storhetsvansinniga kommunalpolitiker som behövde bygga monument över sig själva – konserthallar, kulturhus, arenor, m.m. – för pengar som inte fanns och med ekonomiska utsikter i nivå konkursfähiga tomma gruvor. Som vanligt fick/får kommuninnevånarna betala allt i evighet.

  Gillad av 1 person

 23. gmiksche skriver:

  Det gäller bara att byta ut de politiker som styr landet. Som den här bloggen visar finns det gott om kompetenta ämnen till ersättare.

  Svårare än så här är det inte. Lättare sagt än gjort. För att röstboskapet ska tänka om krävs att krubban är tom. En vacker dag kommer den att stå tom, det är en av få säkra hållpunkter.

  Det kommer att krävas ytterligare nedgång och förstörelse av landet innan man kan förvänta sig en substantiell ändring. Substantiell, det värsta vore halvmesyrer.

  Gillad av 1 person

 24. P skriver:

  Sveriges BNP ökade med 1,7 procent andra kvartalet. – Det visar på styrkan i svensk ekonomi, och vi ser att både hushållens konsumtion går stark men också bostadsinvesteringarna, säger Andersson.

  USA:s BNP växte med 2,6 procent i beräknad årstakt under andra kvartalet, det var blaha, blaha för det var precis vad analytiker väntat sig.

  Man kan undrar lite över TT:s rapportering. 1,7 procent är urstark. 2,6 är knappt något. Kan det ha något med Donald Trump och hans totala inkompetens att göra eller är det något som fungerar i USA trots Trump och TT

  Sveriges BNP per capita sjunker stadigt och beräknas av SCB att 2018 vara nere på 0,7 %. Inte imponerande med tanke på att det är högkonjunktur.
  Vidare har statsskulden de sista fem åren ökat från ca 1100 till 1320 miljarder.
  Om staten lånar upp så mycket pengar, när det råder högkonjunktur, hur mycket behöver man då låna, när blir sämre tider?

  Gillad av 3 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”hur mycket behöver man då låna, när blir sämre tider?”

   Sossarna, sin vana trogen, satsar på rejäla skattehöjningar istället. Sedan brukar de skryta om att de sanerar Sveriges finanser – trots att det är vi som betalar.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.