Ett lurigt ämne II

Patrik Engellau

Igår skrev jag att de svenska lagarna om att vårt land ska vara multikulturellt bör upphävas och den svenska kulturen ha självklart företräde. Jag kan ha fel, men jag tror att det vore lagtekniskt ganska enkelt att göra det. Det räcker med att ta bort alla bestämmelser som särskilt specificerar att multikultur ska gälla. Man behöver inte specificera vad svensk kultur är, det räcker med att man upphäver exempelvis alla bidrag som specifikt går till organisationer som har etniskt särartsbevarande och icke-integration som mål. Om man lägger ned hemspråksundervisningen – och kanske i stället erbjuder lite extra SFI – så händer det troligen inget annat än just att den statligt och kommunalt finansierade hemspråksundervisningen försvinner (samt att det blir ett himla liv på en del människor, till exempel hemspråkslärarna).

Jag tror nämligen att ju längre vi lever med föreställningen om att multikultur ska vara något eftersträvansvärt och att alla kulturer ska ha lika existensberättigande i vårt land, desto djupare ut i kvicksanden hamnar vi.

När svenska politiker för mer än fyrtio år sedan började romantisera om att Sverige skulle bli multikulturellt och till och med blev så förtjusta i sina drömmar att de införde dem i lagboken så tror jag inte de förstod vad de gjorde. Allt fler betraktare börjar numera bli varse att den traditionella svenska synen på folk från andra kulturer går ut på att dessa må ha annan hudfärg och språk och använder andra kläder och kryddor än vi svenskar gör, men att de under ytan egentligen är en sorts svenskar som vill komma ut. Jag upptäckte själv, under flera års arbete i Afrika, att det inte ligger till på det sättet. Det bor inte en liten svensk i varje lite mer mörkhyad person. De är formade av andra kulturer än den svenska.

För fyrtio år sedan fanns det ganska få, eller inga, ledande politiker som haft den omvälvande upplevelsen att inte bara besöka främmande kulturer på charterresa eller andra motsvarande kortvariga vistelser, utan också att bo och jobba där. Det är bara då man får lära sig något nytt och tvingas ifrågasätta sina fördomar, i det här fallet alltså att alla folk är som svenskar.

Jag tror till exempel att en sådan som Mona Sahlin, som troligen aldrig mentalt befunnit sig långt från en socialdemokratisk kursgård, var helt ärlig och uppriktig i sin beundran för utländska kulturer och i sin vänliga och inbjudande nedvärdering av våra lokala, svenska värderingar, seder och traditioner.

Vid det här laget bör vi ha lärt oss att politikernas entusiasm för multikulturen är synnerligen tvivelaktig för att inte säga ogrundad. I takt med att exempelvis den muslimska kulturen växer i styrka och självsäkerhet kommer den, tror jag, med tilltagande kraft och antagonism att kräva plats och erkännande.

Tag fallet HVB-hemmet för ensamkommande i Hörby som nyligen omtalades i Kvällsposten.

”Personalen hade långt skägg, bortrakad mustasch och var klädda i korta byxor med långa skjortor över, som salafister brukar klä sig.” En av de boende klagade: ”Det började med att de frågade om jag är sunni eller shia-muslim. Jag vägrade att svara för det finns ju stora konflikter mellan sunni och shia.”

Snart fick de ensamkommande veta att de inte fick lyssna på musik och inte gå och bada på badhuset.

”Personalen sa att det var ’haram’. Men jag protesterade. Bara två av dem kunde svenska, alla pratade arabiska. Jag kände att något inte stämde.”

En gång i veckan åkte personalen till Malmö för att handla mat till hemmet. De ensamkommande fick bara äta halalmat.

Hörby kommun agerade snabbt. Socialtjänsten uppfattade att HVB-hemmets personal försökt radikalisera ungdomarna och sade därför upp avtalet.

Hörby kommuns socialchef förklarar att ”vi skickar ungdomar till HVB-hem bland annat för att de ska integreras i svenska samhället, inte för att de ska radikaliseras”. När avtalet sades upp blev ”stämningen aggressiv” och socialchefen själv upplevde sig ”hotad”.

Det kan hända att personalen på just det här HVB-hemmet hade brottsliga avsikter, till exempel just att ”radikalisera” ungdomarna, vilket kanske är brottsligt om det handlar om salafism, och att det därför gick att stoppa det hela. Men om det bara handlat om att personalen var fromma muslimer som uppförde sig enligt en lära som enligt svensk multikulturalism har fullständiga rättigheter?

Jag undrar med vilken rätt socialchefen i så fall med rättslig verkan hade kunnat argumentera att syftet var att ungdomarna skulle ”integreras i svenska samhället”. Det står ju i lagarna, inte minst i regeringsformen 1 kap 2 §, att ”etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas”. Jag förstår inte hur en socialchef mot den bakgrunden skulle kunna säga upp ett avtal med ett HVB-hem bara för att en enig personal strävar efter att behålla och utveckla sitt eget kultur- och samfundsliv.

Jo, jag förstår att en socialchef än så länge har makt att låta den traditionella svenskheten dominera över lagtexten utan att det kommer något mothugg, men det tror jag bara beror på att det muslimska samfundet ännu inte utvecklat tillräcklig juridisk kompetens för att stämma exempelvis Hörby kommun med stöd av svensk lag och troligen vinna.

Men det kommer säkert om Sverige fortsätter att måna om multikulturalismen. Så länge det fanns en handfull muslimer i en kommun hade de inte kraft att kräva halalmat och könsseparerade badtider i det kommunala badet. Men med ökad närvaro blir det ändring på det. Varför skulle inte motsvarande inträffa med juridiken?

53 reaktioner på ”Ett lurigt ämne II

 1. Bo Svensson skriver:

  Problemets lösning innanför en multietnisk ordning är ju att varje gruppering får gynna sina egna fränder med sina skattemedel. – Vi må etablera svensk kulturdominans här men generellt måste vi erkänna den multietniska ordningen som norm. – Varför?

  För att våld inte skall trumfa rätt i traditionellt multietniska länder och det är de flesta.

  Liked by 1 person

 2. Drutten skriver:

  Hur gör vi då med Sametingslagen, blir den ett undantag? Om Sametingslagen får vara kvar kanske vi skall fundera över att införa en Svensktingslag? Båda lagarna lär i och för sig avskaffas när sharialag införts i Sverige.

  Liked by 1 person

  • larslindblog skriver:

   Jag har ibland tittat på Samiska nyheter…det finns visst hela nio partier representerade i det maktlösa sametinget som är lekstuga införd av riksdagen i Stockholm.
   Men det är ju en födkrok för ledamöterna , det rullar ju in en hel del pengar .

   Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Privilegier för lapparna var fel från början — även ur lapparnas synvinkel. De skulle ha givits stora landområden i stället. Personligen och inte kollektivt. Och exklusiv jakträtt på denna mark.

   Gilla

 3. Christer L skriver:

  Det följande kallas islamofobi: Jag anar att det finns ett latent hot som jag tror en dag kommer att bli uttalat. Hotet är muslimska demonstrationer mot svensk politik. Kanske känner svenska regeringen av detta latenta hot, denna islamofobi? Kärnfrågan är: skulle svenska politiker våga ta den typ av beslut som P E föreslår? Eller håller man på att ”bygga upp” skäl för att backa ner?

  Jag läste nyligen någonstans att dålig svensk försvarsberedskap kan betraktas som gott skäl för den förda politiken under Andra världskriget.

  Liked by 2 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   En sak Patrik nog glömde, föbisåg?

   LÄGG OMEDELBART NER DO,
   detta Anti-integrationsinstrument!

   Där det delas ut ohemula skattefria GÅVOR,
   till de som INTE VILL dela våra värderingar!

   Liked by 4 people

 4. Alexander Zetterberg skriver:

  Visst är det ett lurigt ämne och jag håller fullständigt med dig. Alla skrivningar om att Sverige skall vara multikulturellt bör strykas ur svensk lagtext och samtliga åtgärder som stärker enskilda kulturer bör avskaffas. Det gäller även åtgärder som specifikt är utformade för att stärka den svenska kulturen, den samiska kulturen, den judiska kulturen osv.

  En kultur låter sig inte, och bör inte, definieras. Det är en samlande beteckning av vad människor inom en social grupp uttrycker i sina interaktioner med varandra, med sina ord, tankar och handlingar när dom lever sina liv, till vardag och fest. Det är vanor och traditioner som växer fram och utvecklas över tid. Visst, akademiker kan välja att definiera grupper, studera dem och beskriva deras vanor, tala om gruppens kultur osv., men det är inte något vi skall ägna oss åt utanför den akademiska disciplinen, och absolut inte lagstifa om.

  Däremot är lagar viktiga och det är respekten och efterlevnaden av vår svenska lagstiftning vi som svenska medborgare måste fokusera på. Hur det går när andra principer – såsom hänvisning till värdegrundsdokument eller vagt tal om mänskliga rättigheter – får råda har vi fått uppleva de senaste trettio åren, och du ger bra exempel.

  Lagtekniskt kanske det är enkelt att ta bort multikulturpromoverande paragrafer, men eftersom vänstern och alliansen samfällt infört dessa kan vi inte räkna med några kraftag därifrån. Och när det gäller hemspråksundervisning, betald tolkhjälp till svenska medborgare och liknande destruktiva insatser, lär ingen handlingskraft uppbådas från de tradionella partierna, annat än i bästa fall tillsättning av diverse utredningar.

  Glöm inte att samtliga myndigheter och offentliga företag dessutom måste rensas från värdegrundsdokument och att offentliganställda tjänstemän – från rikspolisnivå ner till den senast anställde socialsekreteraren – ständigt måste påminnas om att de inte är aktivister utan alltid strikt skall följa svensk lagstiftning och inte lägga in personliga värderingar eller hänvisa till annat än just svensk lag i sitt beslutsfattande.

  När man beaktar det enorma arbete som kommer krävas för att vända Sverige inser man att alliansen och vänstern vare sig har vilja eller förmåga att klara uppgiften.

  Endast en massiv framgång för Sverigedemokraterna (över 35%) i valet 2018, ledande till en SD-ledd regering, skulle kunna vända utvecklingen.

  2022 tror jag det är för sent!

  Liked by 4 people

  • Fredrik Östman skriver:

   För liberaler, socialister och andra som drabbats av universalism, idealism eller milleniarism (millennialism) är frågan kanske ‘lurig’. D.v.s. självmotsägelserna uppenbaras därav. Men för realister och konservativa finns, som du här beskriver, inget nytt eller oklart eller lurigt. Vår kunskap om samhället består i samhället självt. Ingen förändring kan motiveras rationellt utan en realistisk uppfattning om vad den kommer att leda till. Detta är orsak nog att avfärda multikulti tillsammans med allt annat irrationellt hokus-pokus, t.ex. universella mänskliga rättigheter.

   Liked by 2 people

 5. MartinA skriver:

  Det är inte hemspråksundervisning som har orsakat den här flyktingkatastrofen. Det är välfärdsstaten. Avlägsna den så vänder migrantströmmanra.
  Och ärligt talat, vi bryr oss faktiskt om ursprung och släktskap och fenotyper. Det är viktigt för oss människor. Så de här fantasierna om ”kultur” och ”assimilation”, tja, farliga proxy argument tycker jag. En gång i tiden kanske ”assimilation” hade kunnat gynnat oss svenskar. Nu är assimilation svenskhatande utrotningspolitik.

  Liked by 2 people

  • Alexander Zetterberg skriver:

   Barvo, just så!

   Om folk måste ta ansvar för sin egen hälsa och försörjning kommer de migranter som finner det lönt att ta sig hit assimilera sig snabbare än kvickt!

   Liked by 1 person

   • MartinA skriver:

    Jag vill inte ha några migranter hit överhuvudtaget. Vad de finner det lönt att göra är ej relevant. Mitt förslag går ut på att få dem att flytta härifrån.
    Däremot kommer det naturligtvis inte genomföras. Förinnan ekonomin förstörs.

    Liked by 3 people

  • Bo Svensson skriver:

   Acceptansen för skattefinansierad hjälp åt behövande blir ju svagare ju mindre samhörighet man känner med de hjälpta. – Det är ju detta som motiverat psykopat-liberalers stöd för folkblandningspolitiken.

   Men en sann liberalism har inga invändningar mot att folk som känner stark gemenskap, värnar om varandras välgång.

   Det kan ju ordnas även där folkslag blandats om varandra via individuell makt för skattebetalarna över skattemedlens fördelning över godkända ändamål.

   Jag har sagt det förut: Skatt som från början utvecklades från landsvägsrån över tullavgifter till dagens snyltande på alla värdeflöden man tror sig kunna kontrollera, kan civiliseras till att bli som klubbavgifter man betalar till valfri gemenskap.

   Liked by 1 person

   • Alexander Zetterberg skriver:

    Personligen har jag noll och intet till övers för den sorts ras-centrerade lösningar du förespråkar!

    De som värnar sina medmänniskor kan (och bör) stödja och stötta efter förmåga, men inte över skattsedeln. Staten skall hålla sig borta från allt som inte rör polis, militär, rättsväsende och kanske något minimalt mer.

    Som jag ser det är minskad acceptans för en stark välfärdsstat det enda goda som kommit ut av Fredrik Reinfeldts överenskommelse med miljöpartiet – men om man får tro hans ungdomsskrift kan just detta ha varit hans avsikt…

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Vi är flockdjur och hade vi inte varit det, hade det inte funnits varken språk eller civilisation. – Under sekler förmåddes vi med makt och lämpor betrakta nationen som den flock vi borde ägna vår solidaritet men dåligt genomtänkta globalitetssträvanden vill nu sabotera nationalism för gott och skyr inga medel.

    Är det homo economicus man ser som norm? – Då är psykopatliberalism rätt benämning. – Det krävs något mindre än allt och alla för att tillfredsställa vårt behov av flock. – Det krävs en arena där man kan agera och bli sedd och vinna rang bland dem vars omdömen man beaktar. – Det är också ett villkor för demokrati.

    Och gemenskaper under en liberal ordning är så klart fria att ha vilka regler de vill för medlemskap.

    Gilla

   • Alexander Zetterberg skriver:

    Visst, och det måste vara frivilligt.

    Parallellt med att välfärdsstatens icke-centrala uppgifter monteras ner – under färden mot nattväktarstaten – kommer frivilliga sammanslutningar, försäkringsalternativ, frivilligorganisationer etc att växa till. Kanske under en övergångsperiod en skatteväxling med ”välfärdskupong” kan introduceras. Som konservativ men ändå förespråkare av en minimal stat ser jag vikten av att inte med ett Alexanderhugg avlägsna rådande strukturer, det måste ske ordnat under en längre tidsperiod.

    Min poäng är just friviligheten att välja vilken sammanslutning man skall tillhöra, vilken nivå av försäkringsskydd man önskar osv.

    Jag tror inte att en sammanslutning eller ett försäkringsbolag som kräver ”rasrenhet” eller att den kulturella bakgrunden säkerställs kommer få så stor anslutning – men kanske har jag fel.

    Gilla

 6. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Vad jag inte begriper är hur politiker kan bete sig så oerhört motsägelsefullt. Här har vi ett land som invaderas av olika utländska intressen som man i många fall inte har en aning om vilka de är. Samtidigt rynkar sossar och opposition sina pannor inför 2018:

  ”Det har blivit alltmer uppenbart med risken för att främmande makter försöker påverka allmänna val och utgången av dem. Vi såg det senast i det amerikanska valet, säger Löven på en presskonferens”.

  Detta sagt som man blottat en mängd försvarshemligheter för just dessa främmande makter, läs ryssarna.

  Liked by 2 people

 7. Eva Danielsson skriver:

  Svensk kultur ska råda i Sverige och alla som flyttar hit ska anpassa sig till den! Det borde vara självklart.
  Law Language Loyalty är en bra sammanfattning av kulturell anpassning som bör avkrävas dem som vill bo här, förutom egenförsörjning.

  Men lagen från -75 måste ändras, så att det inte finns några tvivel om detta. Genast.

  Likaså bör bidrag till alla sorts vuxenorganisationer och samfund och s k studieförbund slopas. Allt sådant hör civilsamhället till och ska bekostas ur egen privat plånbok. Statens uppgift här bör bara handla om att stoppa olaglig och samhällsomstörtande verksamhet, inte att dela ut skattemedel eller främja något.
  Alla friförskolor och friskolor med religiös, politisk eller etnisk profil bör läggas ner, alt. stryka de indoktrinerande inslagen ifall de fungerar bra pedagogiskt. Stenhård uppföljning och kontroll av verksamheten av kommun och skolinspektion. Barns rätt till utbildning och rätt till religionsfrihet, dvs att tycka, tro och tänka själva måste efterlevas. Föräldrar har långtgående ansvar och rättigheter mot sina barn, de får indoktrinera på fritiden.
  Och förbjud moske’byggen och utländsk finansiering av moske’verksamhet.

  Den kultur som måste mötas och motas mest strikt och tydligt är muslimsk kultur. Folk från de flesta andra kulturer kan vi nog med ansträngning hjälpa till anpassning, men islam tillåter inga förändringar eller ifrågasättanden, så det är s a s kört från början. Islam är en rigid, bokstavstroende och intolerant religion/ideologi som strävar efter att ta över makten överallt. Islams kultur dvs värderingar, bedömningar och livsstil ligger femtonhundra år efter våra och tillåter inte ens utveckling. Islam respekterar inte människoliv, detta liv ses bara som en fas på resan till det eviga livet. Islam respekterar inte alla individers fri -och rättigheter, respekterar inga andra livsåskådningar, respekterar inte sekularitet dvs att religion och stat är åtskilda, respekterar inte jämställdhet mellan man och kvinna, respekterar inte barns rätt till frihet och skydd, respekterar inte olika sexuell läggning, respekterar inte yttrandefrihet eller demokrati. Jag befarar att man kan räkna upp hur mycket som helst som visar att islam är oförenligt med det viktigaste i västerländsk/svensk kultur.

  Vi bör ge allt stöd till muslimer som vill lämna islam eller leva sekulärt och hjälpa övriga att flytta till något muslimskt land. Det nuvarande tillståndet innebär att hysa insprängda celler av illvilliga fiender inom befolkningen. De kommer att vilja islamisera detta vårt land med hjälp av demografi och infiltrerande inom partier och intresseorganisationer förutom radikaliseringsarbete inom moskeerna. För att till slut ta över styret av landet. Och då har vi gett upp allt som kan kallas svensk kultur.

  Vid den tanken på ett så eländigt liv, får jag viss förståelse för troende muslimers önskan om att lämna detta liv och gå vidare. Muslimers jordeliv verkar så miserabelt att man nog måste tro på ett paradis och liv efter döden för att stå ut.
  Att slippa islamisering är det allra viktigaste, den enda riktigt viktiga frågan för Sverige idag, som jag ser det. Vi kan nog ta itu med vad som helst för övrigt, bara vi lyckas hejda och mota tillbaka spridningen av islam.
  Fobi betyder att man hyser en orealistisk rädsla för något som inte finns eller som är ofarligt. Termen islamofobi är alltså en vilseledande felkonstruktion, för hur kan någon någorlunda normalintelligent person tycka att islam inte finns eller är ofarligt?
  Själv säger jag att jag är motståndare till islam. Till islam som lära.
  Jag är villig att acceptera muslimska människor i vårt land, som ärligt anpassar sig till svensk kultur (om det är möjligt), men jag är inte villig att acceptera islam som politisk lära/ideologi eller kultur i vårt land.

  Liked by 5 people

 8. Martin skriver:

  Det du lyfter fram är väl inte bara åsikter? Det finns väl forskning som visar att kulturellt heterogena länder är mer instabila och konfliktfyllda? Men man behöver egentligen ingen forskning utan kan bara observera vad som försigår. Kulturell homogenitet och låg kriminalitet (som man nämnt här flera gånger tidigare) är det som får saker att flyta effektivt i samhället och det är precis vad vi hade i det landet.

  Muslimernas levnadssätt med hemmafruar, många barn och anti-vetenskapliga tänkande passar inte in i Sverige. På många andra sätt också men inte minst ekonomiskt. Många barn och lite produktivt arbete från föräldrarna går inte ihop samhällsekonomiskt. Om de kräver att få leva på sitt sätt måste vi ha ett annat samhällskontrakt. Detta kommer ofrånkomligen att leda till att verkligt svaga människor kommer i kläm, då allt större del av utfallet av välfärd i livet kommer måsta knytas till individens prestation. Muslimerna kan f.ö. inte kräva att alla andra ska betala för deras ineffektiva kultur i all oändlighet. Jag vill inte det. Jag vill att mina skattepengar ska anvädas till konstruktiva ändamål som forskning t ex.. Inte till att upprätthålla den muslimska kulturen i Sverige.

  Liked by 4 people

 9. Jaxel skriver:

  Patrik! Du har tidigare påpekat att offentliga bidrag till etniska föreningar blir en direkt uppmuntran till icke-integration. Föreningar som tar emot bidragen samt funktionärer i dessa föreningar får ju ett rent ekonomiskt intresse av människor i de aktuella grupperna hävdar sin åtskillnad från majoritetskulturen. Detta förtjänar att i sammanhanget upprepas.

  Det är klart att om multikultur är något eftersträvansvärt så är det kanske inget jätteproblem. Fast, om de berörda inte tycker den egna kulturen är mer värd än att den riskerar att förfalla om inte majoritetssamhället med ekonomiska medel stöttar den så kan man med skäl fråga sig varför skattebetalarna skall tvingas till detta. (Jag vet inget om hur stora summor det handlar om.)

  Om man däremot hyser minsta tvivel om multikulturens välsignelser så blir bidragen rent skadliga.

  Hur som helst tycks det finns god anledning att avskaffa denna typ av bidrag. Fast vem vet det kanske finns något skäl att behålla dem som undertecknad inte förstått.

  För övrigt troe jag att du har rätt i att socialchefens agerande förmodligen skulle underkännas i domstol om saken ginge dithän.

  Liked by 1 person

 10. Christer Carlstedt skriver:

  Jag frågar mig varför man stiftar en viss lag och tror mig ha kommit fram till att några har sett att det föreligger någon form av behov att reglera någon verksamhet.
  Om jag då uppfattat det hela rätt, så kan jag inte se annat än att grundlagsändringen som ”gav” oss det multikulturella samhället blott och bart är ett utslag av en helt obefogad klåfingrighet.

  På vilket sätt har lagens skrivning om multikultur i landet tillfört något för landet?
  Vi hade yttrandefrihet, tryckfrihet och religionsfrihet.

  Det fanns givetvis inte skrivet att människor kunde vistas i landet oberoende av etnicitet.
  Men det fanns å andra sidan inget som sade att folk med en viss kulör eller etnicitet inte var välkomna heller.
  Var och en kunde bo här på egna meriter.

  Bara för att en lag råkar finnas, så är det inget skäl för att inte förändra den om den inte fyller någon egentlig funktion.
  Vad gäller multikultureriet så öppnar det å andra sidan för självvald etnisk segregation. Ett land torde kunna definieras som ett område där man har vissa grundläggande gemensamma intressen och värderingar. Att då skriva en lag som kan medföra intressekonflikter inom det geografiska området är inte bara korkat. Det är ett sätt att rasera det som byggts av tidigare generationer.
  Jag är rätt så övertygad om att förorternas shariapoliser inte har något gemensamt med Sverige mer än mottagandet av försörjningsstödet samt fungerande el, vatten och avlopp.
  Den typen av multikultur som bara är en dränering av landets resurser betackar jag mig för.

  Kom igen när man kan visa på något gott för landet som den ”fantastiska mångkulturen” har medfört!
  Det är inte positivt med längre köer till vårdinrättningar.
  Det är inte positivt att folk inte kan flytta till ett nytt jobb för att de lediga bostäderna nu är fyllda och betalade med skattemedel.
  Det är inte positivt att skötsamma människor av främmande etnicitet skall belastas av de mängder som varken kan eller vill integreras i vår gemensamhet.

  Liked by 1 person

 11. 5ven55on skriver:

  Mångkulturvansinnet och massinvandringsdårskapen har införts sakta men säkert. Det började redan på 60-talet med David Schwartzs propagerande med Bonniers hjälp. Grodan har kokats långsamt.

  Risken är stor att den här skutan inte kommer att gå att vända lika relativt lugnt och stilla. Det kan mycket väl bli slaskigt, tyvärr. Men ju längre vi väntar desto slaskigare kommer det antagligen att bli.

  Det kommer dock ta minst lika lång tid som det tog att koka grodan att hela landet efter slasket. Men nu står vi där så det är lika bra att börja kavla upp ärmarna.

  Liked by 3 people

 12. Moab skriver:

  Jo, så klart en bra åtgärd att rulla tillbaka i lag all multikultur. Det blir tråkigt i längden men endast ett parti kan tänkas företräda denna ståndpunkt. Det behövs mycket opinionsbildning, exempelvis så är antalet artister som inte är pk lätträknade, min intuition förde mig rätt i min ungdom eftersom hårdrockare oftare än andra verkar inta en konservativ hållning. Främst av alla, Ted Nugent.

  Så förslaget är bra men det kommer inte att beslutas om detta förrän det är försent om inte pk-hegemonin bryts. Jag har börjat tro att pk är som den svarta spindelmannens dräkt, den ondaste svarta kletiga kärnan kommer kravlande över golvet och letar efter en värd, länge så var Miljöpartiet ondskans värd men plötsligt hände något, islamismen avslöjades för en kort ögonblick, vad som egentligen alltid varit uppenbart, men alla valt att inte se, att pk-ismen döljer enorma självmotsättningar, kvinnors rätt men man tar inte i hand med dem för att de är smutsiga sexuella varelser, kom upp till utan, mycket snart efter detta så kröp det svarta över i golvet och kröp in i en ny villig värd, Annie Lööf blev den nya bäraren och fick den innersta kärnan av pk-röster, från både Mp och M. Men det är ju samma gamla Annie. På samma sätt så försöker alla, inklusive folk som Sanadaji, att lura oss att vi nu har kontroll, alltmedan folkutbytet fortsatt fortgår.

  Så,goda förslag i all ära, men hegemonin är obruten, allt är pk som vanligt och varje dag är en islamiserande dag, för varje dag kommer nya muslimer till ”Sverige”, och nya muslimer föds i våra BBn och våra politiker är som marionettdockor som mer eller mindre medvetet går ondskans ärenden, de är fast i det svarta kletet, de tror de företräder gott men så lätt det är att se att de går i ondskans ledband, och vilken perfekt ny värd helylle Annie är.

  Liked by 4 people

 13. Hovs-svartaste-hallar skriver:

  Genom dogmen om ”mångkultur” har den svenska kulturen skrivit under sin egen dödsdom, då makthavarna samtidigt släpper in flera hundra tusen aggressivt självhävdande individer från främmande kulturer i landet.

  Frågan är om det ännu finns tid att stoppa detta.

  Ekonomen Tino Sanandaji höll för flera år sedan ett utmärkt föredrag i Almedalen, som sammanfattar läget.

  Liked by 4 people

 14. Lilla fröken PK skriver:

  Vi ska inte som samhälle tillmötesgå religiöst motiverade krav över huvud taget. Ovetenskapligt grundade krav på särskild, ”religiöst certifierad” kost i våra fängelser, ska till exempel inte tillmötesgås. Om en intern i fängelset inte vill äta fläsk, ska han givetvis slippa, men något alternativ behöver inte erbjudas. Vill han avstå, så är det hans val.

  Liked by 4 people

 15. Anna Westin skriver:

  Ständigt slås jag av hur tankar och idéer om den alltigenom goda människan lätt genomsyrar samhällsvisionen. Man tycks utgå ifrån – att vill man bara väl – så blir också allting gott i slutändan. Och när man väl bestämt sig för att alla människor är lika mycket värda – går det inte att göra åtskillnad mellan Adolf Hitler och Florence Nightingale. Det går heller inte att göra skillnad på olika kulturer. De blir även de likställda. Så tycks det fungerar när man knäböjer inför sanningens altare. Människan tycks ha lätt för att fångas av höga principer. Via dem får hon en känsla av att ha fångat ett slags innersta väsen, en essens av det riktigt tänkta. Och av principer kan man bygga trappor. Juridiska trappor kan byggas långa. Och ju fler trappsteg, ju högre upp kommer man.

  Parkeringsregler och skattelagstiftning få nog i det sammanhanget betecknas som tämligen irrelevanta. Annat är det med asyllagstiftning, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, och lagtext om det multikulturella samhället. Då blir genast ens strävan mycket sexigare.

  Ens ambitioner om en bättre värld fungerar även som en bekräftelse på egen inneboende godhet. Speciellt när det som satts på pränt i en grundlag handlar om multikultur. Vissa principer får därigenom en högre mening, som det senare kan vara mycket svårt att backa ifrån. De fungerar på likartat sätt som med religiösa urkunder. Texten själv heligförklaras.

  Det är då den riskerar att börjar leva ett liv vid sidan om verkligheten. Juridisk text utformad i ett annorlunda samhälle, och under andra förhållanden och förutsättningar, riskerar att likt en autoimmun sjukdom börja bryta ned själva samhällskroppen. Samhället får svårt att ta steg bort från principer, fast signalerna om att något inte står rätt till blir allt tydligare. Vissa juridiska texter har rentav laddats med ett slags överjordiska principer. Och då släppt anden ur flaskan.

  Vi har nu blivit offer för lagstiftning om det multikulturella samhällsbygget. Anden i flaskan såg snäll ut innan han släpptes ut. Rentav söt och gullig. Nu när han blivit utsläppt förmörkar han himlen och kasta långa skuggor över det mesta i tillvaron.

  Lagstiftarna satt för några decennier sedan och tänkte snälla tankar. De satt tämligen isolerade långt uppe i norr, och i ett tidigt sjuttiotal. Olof Palme kunde då tämligen fritt ge utlopp för höga ambitioner. Och det skedde i skugga av Vietnamkriget, Apartheid och stormakternas terrorbalans. Och applåder var lätta att få.

  Det är fortsatt dessa höga ambitioner vi värnar om, som om de vore huggna i sten. Vi har rentav utnämnt oss själva till en humanitär stormakt, och börjar därigenom få konflikter med allt fler länder. Sverige, ett land som vet hur man styr världen efter rena principer, har stigit upp som fågeln Fenix. Allt medan verkligheten själv krackelerar och samhället går mot misslyckande och nederlag.

  Att använda lagtexter som skohorn för stora fötter, till allt för små skor, är kanske inte det allra smartaste. Men nu står vi där vi står, med trånga skor och ömmande fötter. Man kan snart fråga sig om vi överhuvudtaget klarar av att gå.

  Liked by 3 people

 16. Hexe skriver:

  Tjänstemän med partibok kan gå från det ena toppjobbet till ett annat, utan att deras kompetens någonsin utvärderas.
  Den svenska staten låter ett antal personer hoppa runt från den ena chefsbefattningen till den andra, utan anknytning till den verksamhet som bedrivs.

  Ännu märkligare är det när personerna i fråga inte ens tycks ha presterat särskilt väl i sina tidigare befattningar.

  Från en vanlig medborgares perspektiv är det lätt att få intrycket av att det finns individer som åtnjuter en särskild slags privilegier, som vore de förutbestämda att för alltid bekläda chefsbefattningar,

  Rikspolischefen Dan Eliasson är ett ” lysande” exempel, han har kritiserats både externt och internt för sin oförmåga att hantera sina uppdrag.

  En annan skandalomsusad socialdemokrat och jurist är Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, som gång på gång kritiserats i medierna för sitt frikostiga utdelande av bidrag till extremister och blufforganisationer.

  Eliasson och Nyberg är två exempel på hur långt man kan komma i myndighetssverige med rätt partibok på fickan och rätt kontakter i den socialdemokratiska partitoppen. Alliansregeringen sade sig vilja göra upp med denna osunda utnämningskultur, men i praktiken tycks mycket litet ha hänt. Efter valet 2014 tycks tendensen snarare ha stärkts.
  Här ett aktuellt exempel på rötan: Regeringen höjde Maria Ågrens lön mitt under den pågående polisutredningen.

  Inrikesminister Anders Ygeman – som uppger att han kände till den hemliga säpo–utredningen mot Tranportstyrelsens dåvarande generaldirektör – var med och klubbade igenom den nya högre lönen.

  Ygeman kan också nämnas i sammanhanget, han kanske är regeringens största förespråkare för det multikulturella och verkar ha en hel del gemensamt med Sahlin, han har lätt för att haspla ur sig löften som sedan inte är vatten värd.
  Socialdemokraterna vår tids nya adel.

  http://www.bt.se/ledare/johansson-sverige-har-fatt-en-ny-adel/

  Liked by 3 people

 17. Anna skriver:

  Jo tack,den förbaskade ängsligheten om anpassning till multikulti har verkligen befästs i Sverige. I barnets skola fick pojkarna veta att de inte fick komma nära en viss flicka (sitta bredvid etc) på grund av hennes religion (islam). Jag gick i taket o kontaktade rektorn,fick sedan ett ganska lamt svar att det handlade im snpassning till krav från hennes strikt religiösa familj och att de försökte gå varligt fram. Jag var svenskt artig men ville skrika att de skulle upplysa fluckans föräldrar att nu bor de i Sverige och då får de anpassa sig till och följa våra lagar och normer eller åka till något annat land,förslagsvis Saudiarabien ( fast än mer synd om flickan då förstås) Denna jävla svenska mesighet! Jag ringde Skolverket för att få reda på vad som gällde,de hade aldrig hört om ett liknande problem vilket förvånade mig. I dagens multikulti torde krockar som denna vara ganska många,eller tiger de svenska föräldrarna av rädsla för att anklagas för rasism?

  Liked by 2 people

 18. Rolf Ahlqvist skriver:

  ”Det bor inte en liten svensk i varje lite mer mörkhyad person”, skriver du. ”De är formade av andra kulturer än den svenska”, vilket är sant. Men genom tillståndet í deras land med fattigdom, arbetslöshet, våld och krig, önskar de korsa det farliga Medelhavet med stora risker i sig, för att få en bättre tillvaro. Europa hägrar med möjlighet till arbete. Och en del av de landsflyktiga vill kanske till Norden, där Sverige lyser som mest som något av ett paradis. Men vi här i landet talar sedan 1950-talet inte om paradis. Den ateistiska eliten nöjer sig möjligen med, att se vårt land som ett inomvärldsligt folkhem. Så det gäller att bygga eller kanske köpa hus, där man kan rusta upp sitt kök till vitskinande elegans. Och nu på 2000-talet t.o.m. göra som i den amerikanska drömmen och kanske sätta igång med att bygga en pool, en simbassäng för av svalka sig i sköna sommardagar.

  Invandrare, varav de flesta kanske är muslimer är liksom vi kristna troende, i minoritet och utsatthet, och är kanske mest förnöjda med att i nästa liv, få plats i det himmelska paradiset. Alltmedan den sekuläre, ofta otroende svensken håller sig ganska neutral inför religionstankar, eftersom motsatsen till det jordiska livet, kan bli ett kärvt Gehenna eller intigheten. Och därför nöjer de sig med sitt jordiska välfärdsparadis i stället för att fastna i religiösa grubblerier..Men vem vet, ganska snart framöver har samhällsklimatet svängt, så att förnuftstankarna på ”det eviga ” livet, kommer i jämbredd med den förståndiga vardagsomsorgen och med det där liggande problemlösningarna. Tiden och historien syns ju vara ï en vändpunkt, där det ”eviga” nuet blir alltmer förekommande och betydelsefullt.

  Liked by 1 person

 19. Sixten Johansson skriver:

  Jag har solidariskt arbetat med och för fyra av de inhemska minoriteterna: sverigefinnar, finska zigenare, tornedalingar och samer. Några år som hemspråkslärare i finska i Upplands-Väsby, största delen av mitt yrkesliv som tolk i norra Stor-Stockholm och framför allt som översättare, mest från finska och andra språk i Norden. Mitt modersmål är tornedalsfinska. Utifrån min samlade erfarenhet och nuvarande slutsatser stöder jag helhjärtat Patriks ståndpunkt att multikulturmålen måste avskaffas och jag anser att detsamma bör gälla även de inhemska minoriteterna.

  Samhället ska inrikta sina gemensamma resurser på det som långsiktigt främjar hela befolkningen. Det allra mesta ska därför inriktas på svenskan. Men eftersom språk- och kulturkunskaper också är en utvinningsbar nationell resurs kan man bygga upp institutioner som utvecklar expertkunnande och läromedel i alla möjliga språk, med prioritering av dem som har störst utvecklande och ekonomiskt värde för hela befolkningen.

  Mångkulturen tänktes berika landet, men det förutsätter ju att man inom de många kulturerna har viljan och förmågan att dra åt samma håll, alltså en egen vilja att berika landet. Nu är det tvärtom, kulturutövarna vill bli berikade av landet. Det vanligaste påtryckningsmedlet är känsloutpressning: ”Det är så oerhört synd om oss och så mycket orättvisor har begåtts mot oss att just vi som lever i dag måste ha ersättning!” Samma offermentalitet, samma evinnerliga gnäll och konflikter med andra, bidragskonkurrerande grupper, odlas och gödslas med pengar på alla nivåer.

  Det är sannerligen dags att köra varenda individ och grupp ungar med Peter Pan-syndrom ut ur barnkammaren och kallsinnigt förklara att livet alltid kommer att vara fyllt av olikheter och orättvisor. De in- och utrikesfödda svenskar och invandrare som inte accepterar denna bistra verklighet kan packa och dra i väg för att hitta eller skapa sitt eget absoluta Rättviseland. ”Här gör du / ni mer skada än nytta, så hejhej och lycka till!”

  Liked by 3 people

 20. Kirurgen skriver:

  Som jag skrev i går finns det ingen evidens att multikultur av den typ som nu påtvingas oss i västvärlden är särdeles berikande.
  Däremot är arbetskraftsinvandring välgörande speciellt om invandrarna redan är utbildade och snabbt kan slussas in i systemet. Sannolikheten är ganska hög att denna typ av närande människor också lär sig språket hjälpligt snabbt. Illiterata har dålig chans att komma in i systemet men kan tvingas in genom att samhället kräver okomplicerad ( någonting annat är väl inte tänkbart) motprestation för bidrag. Härvid uppstår också en naturlig kontakt med svenska språket.
  Ett mycket effektivt sätt att minska kriminaliteten hos migranter och asylanter är genom att i mycket högre utsträckning använda utvisning som straff, även för mindre brott. Min bedömning är att behöver inte statueras många exempel innan man börja skönja en tilltagande stillhet bland dessa kriminella. Våra svenska gangstrar får vi ju dras med själva, tyvärr.
  En helt annan sak gäller detgodasamhallet. com per se. Hur många följer per vecka? Femtusen individer och alla med samma åsikter? Kunskapen om DGS måste spridas och här har jag en idé. Vid de stora utomhusevenemangen ( fotboll och rockkoncerter exempelvis) föreslås att ledningen för DGS hyr ett litet flygplan som får dra en banderoll över mängden där det står :

  LÄS
  https:// detgodasamhallet.com

  Gilla

   • Kirurgen skriver:

    Ber om ursäkt för min pyramidala felgissning, känner mig redan lite lättare om hjärtat av din kommentar. Information om den Alternativa Högerns sanna agenda och DGS är det viktigaste politiska uppdraget i mannaminne. Uppdraget borde enligt mig utmynna i ett politiskt system ad modum Schweiz, som är det mest stabila politiska systemet i världen tillsammans med Singapore´s.
    Jag filar på ett inlägg som jag kanske kunde få presentera i Det Goda samhället, om det går för sig. Titeln är: ” Hälso- och sjukvård i dagens Sverige”. Jag kommer i så fall givetvis att presentera mig med namn och titel.
    Ha det bra
    Lars Erik

    Gilla

 21. Lars skriver:

  Anna-Greta Leijon var ansvarig för lagstiftningsarbetet om invandringen som klubbades i riksdagen 1975. Hon intervjuades i P1 ”Gomorron, världen!” den 8 januari 2017.
  Avsnittet börjar efter 1 timme och varar i ca 15 minuter.
  Jag skulle gärna se att Patrik hade ett samtal med henne i DGS-TV.
  Under intervjun framhåller hon att invandrarnas rätt att behålla sin kultur måste rymmas inom Sveriges lagar. Dock verkar hon medge att detta inte var något som betonades år 1975, det ansågs nog som självklart.

  Godmorgon, världen! 8 januari kl 09:03 | Sveriges Radio
  https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/826841?programid=438

  Gilla

 22. Vax skriver:

  Judit Bergman
  Sverige liknar i allt högre grad en misslyckad stat: I de 61 ”no-go-zonen” finns det 200 kriminella nätverk med uppskattade 5 000 brottslingar som är medlemmar. Tjugotre tre av dessa zoner är särskilt kritiska. Barn yngre än 10 år är involverade i allvarliga brott, inklusive vapen och droger, och är bokstavligen utbildade för att bli härdade brottslingar.
  Problemet sträcker sig emellertid utöver organiserad brottslighet. I juni attackerades svensk polis i staden Trollhättan under ett upplopp i Kronogårdsförorten av cirka hundra maskerade invandrare, främst somalier. Upploppet fortsatte i två nätter.

  Samtidigt fortsätter Sverige att få återvändande ISIS-soldater från Syrien, vilket knappast förbättrar säkerhetssituationen. Sverige har hittills fått 150 återvändande ISIS-fighters. Det finns fortfarande 112 som är kvar utomlands – de anses vara de
  allra hårdförase. -och Sverige förväntar sig att många av dem kommer tillbaka också. 

  Förvånansvärt nog har den svenska regeringen givit flera av de ISIS-återvändande skyddade identiteterna för att förhindra att lokala svenskar ska ta reda på vem de är. 
  Två i Sverige födda ISIS-soldater som återvände till Europa, Osama Krayem och Mohamed Belkaid , fortsatte med att begå terrorattackerna i Bryssel flygplats och tunnelbanestationen Maelbeek i centrala Bryssel den 22 mars 2016. Trettiotvå människor dödades, 300 skadades.

  Den svenska staten, i sanna orwellska stil, åtalar de svenska medborgarna som påpekar de uppenbara problemen som invandrare orsakar. När polisens Peter Springare sade i februari att invandrare begick en oproportionerlig mängd brott i förorterna, undersöktes han för att uppmana ”rashat”.

  För närvarande åtalas en 70-årig svensk pensionär för ”hattal” , för att skriva på Facebook att invandrare ”sätter eld på bilar och urinerar och skräpar ner på gatorna”.
  Med tusentals jihadister över hela Sverige, vad kan vara viktigare än att åtala en svensk pensionär skriva på Facebook?

  Gilla

 23. Rikard skriver:

  Hej.

  Det enda som är fel i vad du skriver är ditt tempus, så att säga.

  Islamisering är inget som är på väg. Islamiseringen påbörjades tidigt nittiotal.

  Tänk i generationer, inte budgetår eller mandatperioder.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gilla

 24. T Bertilsson skriver:

  Kultur är inget som kan beslutas i politiska organ utan något som sakta växer fram över generationerna och fångar det i vårt levnadsätt, som har förmågan att bestå och utveckas på egna meriter. Icke så att kultur, i meningen vårt levnadsmönster, är statiskt. Detta vore ett bestridande av att samhället är stadd i ständig förändring men föreställningen om att kulturen kan kommenderas fram och förändras från en dag till en annan är däremot inget annat än naivt socialistiskt vansinne.

  En kultur utvecklas dels från ett samhälles goda och sunda grundvärderingar, i vårt land bestående av vårt omistliga kristna arv (förvisso under ständig attack från socialister och värderelativistiska liberaler och andra destruktiva sekulära krafter) och dels utifrån de faktiska förutsättningarna. Bland de faktiska förutsättningarna intar språket, d.v.s. förmågan att kommunicera med varandra såväl i samtal som genom litterära alster, en särställning. Väder och vind styr över såväl byggnadskultur som klädeskultur, innehållet i vårt skafferi avgör vår matkultur, o.s.v. o.s.v.

  Utifrån det som säges ovan framstår det som uppenbart att begreppet ”mångkultur” är stor en anomali och dumhet. Icke så att kulturen icke kan påverkas av andra kulturer, historien visar tvärtom på mångfaldiga exempel på då så skett, men de influenser som beständigt anammats av vår kultur har gjort det på grund av egna meriter och icke genom politiska beslut.

  Gilla

 25. Johan Utan land skriver:

  Man kan diskutera olika sätt att styra upp situationen men så länge alliansen av vänster och höger och mittimellanöstern består kommer inget att hända. Resonemangen här blir blott hypotetiska.

  Jag drar dock mitt strå till stacken och säger att Mona Sahlin hade rätt. Det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka. Det är bara att hoppas att de svenskar, såväl nya som gamla, som uppskattar lag och ordning skall klara att bygga upp något nytt efter det oundvikliga kaoset som den oheliga hegemonin störtar oss i.

  Till dem som skapat eländet säger jag att jag hoppas att de är nöjda med det de ställt till med för de har fått exakt det de ville.

  Gilla

 26. Hawwa skriver:

  @Anna:
  Det är en skrämmande situationen som du beskriver dit lagarna inte når. När man som medborgare inte kan påräkna sig hjälp eller skydd av samhället, riskerar den tillit som på många sätt varit Sveriges framgångsfaktor att urgröpas. Man undrar vad som händer om/när vi tappar förtroende för t ex skolan eller dess företrädare, vart skall vi vända oss om inga lagar i världen hjälper?
  Vad gör vi när vi sviks först av en enskild företrädare för skolan, och senare av Skolverket?
  Tigandets kultur har förvisso på många sätt rått i skolvärlden (t ex vad gäller mobbning. Det är ytterst sällan någon har sett eller hört något, och man får förstå att barn ”kivas”). Skolan har kanske funnit sig tillrätta i tigandet.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.