Vår tids religion

Patrik Engellau

Om man vet vad en person har för uppfattning i en viss fråga kan man ofta förutse vad vederbörande tycker i en annan, till synes orelaterad, fråga. Om jag upptäcker att Nisse oroar sig för klimathotet så satsar jag lugnt en hundring på att han är positiv till migration trots att klimat- och invandringsfrågorna inte har något med varandra att göra. Om träffar jag någon som liksom jag själv oroar sig för migrationens konsekvenser kan jag vara ganska säker på att hon inte är djurrättsaktivist. Hur kan det komma sig att värderingarna klustrar sig på ett så förutsägbart vis (om de nu gör det, den saken är inte bevisad, det bara känns så)?

Jag tror att vi i vår tid har två dominerande förhållningssätt till tillvaron. Det ena företräds av PK-isterna, det andra av Förnekarna. (I detta schema är jag Förnekare, total disclosure.)

PK-ismen tror på ett högre väsen som den tillskriver magiska krafter, nämligen staten eller ännu hellre överstater såsom EU och FN. Politikerna är statens prästerskap. Prästerskap har i alla tider försökt lösa samtidens problem genom att med de rätta metoderna åkalla det Högsta Väsendets välvilja och förmå det att vända sitt ansikte till de troende. Svensk politisk debatt handlar om hur det Högsta Väsendet, staten, bäst kan styra ödet – nya lärarmiljarder eller tidigare SFI på asylboendena – samt om vilken grupp av präster som är bäst skickade att förvalta kulten.

Förnekarna tror inte så mycket på statens allmakt. De tror till exempel inte att skolans problem kan lösas genom riter och ceremonier i utbildningsdepartementet utan i stället måste bekämpas genom ett slags uppryckning eller väckelse inom lärarkåren plus att både elever och föräldrar tar sig i kragen. Förnekarna menar att politikernas åtgärder är lika osäkra som prästernas böner för några hundra år sedan. Någon gång blev prästerna bönhörda och landet fick god skörd, men den tidens förnekare litade mer till sitt eget hårda slit på åkrarna än till det Högsta Väsendets välsignelser.

Vår tids prästerskap, politikerväldet, lever väl på denna ordning där det själv har monopol på att administrera det Högsta Väsendet. Det är därför viktigt att befolkningen i allmänhet blir beroende av det Högsta Väsendet eller åtminstone tror på dess magiska förmågor. I varje förnekare bor en potentiell revolutionär och därför måste varje slags otro stävjas, inte minst genom skambeläggning.

En av PK-ismens dogmer är att människan håller på att ta livet av sig själv genom att släppa ut koldioxid i atmosfären och att det enda som kan förhindra ett sammanbrott för mänskligheten är omvälvande och för folket delvis plågsamma ingrepp i samhällslivet från det Högsta Väsendets sida, något som naturligtvis ger politikerna mer makt över folket.

PK-isterna hatar Förnekare som ifrågasätter klimatdogmen. Helst vill PK-isterna att folket ska erkänna koldioxiden och därmed sig självt som ansvarigt för vilket oväder eller översvämning som helst för att därefter villigt börja piska sig likt medeltida flagellanter.

Jag tror att det är samma mekanismer som styr åsiktsbildningen när det gäller migrationen som när det gäller klimatet. PK-isterna gillar invandringen eftersom den kräver ökade insatser från det Högsta Väsendet och därmed mer makt till politikerna. Metoden att få folket att acceptera hanteringen är ånyo skambeläggning. Folket är för det första, genom kolonialismen och en del andra historiska händelser, till exempel USAs moderna krig i Mellanöstern, direkt ansvarigt för migranternas elände och har därför skyldighet att reda upp skadorna ungefär som i fråga om koldioxiden. Och är folket inte orsaken till migranternas besvär så har det i alla fall en humanitär och moralisk skyldighet att ta hand om migranterna av det enkla skälet att folket på det hela taget har mer pengar än migranterna.

Om en Förnekare hävdar att han inte har något ansvar och att han tycker att migranterna i första hand borde kunna hjälpa sig själva blir han genast klubbad i skallen av PK-isterna och hållen för fascist, rasist, nazist och brunråtta för att han ska lära sig att skämmas. Även detta beteende har gamla traditioner. Så här skriver Wikipedia:

Skampåle, i äldre tider även kallad stupa, spöpåle och kåk, var en pelare av trä eller sten, vid vilken förr i tiden förbrytare offentligen undergick så kallad schavottering, det vill säga utställdes att skämmas eller straffas med spö eller ris.

Den som vägrar att skämmas måste i alla fall betala skatt för att bli köpa sig skuldfrihet. Skatterna blir en sorts avlat. Inte konstigt att PK-isten Mona Sahlin tyckte det var ”häftigt” att betala skatt. PK-ister klagar inte på skatten, men det gör Förnekare.

Jag tror tills vidare alltså att vi har två dominerande värderingskluster i vårt samhälle, å ena sidan PK-värderingarna, å den andra Förnekarvärderingarna. (Kanske är Sekulära värderingar ett bättre uttryck.) Även andra samhälleliga åsiktskonflikter kan nog indelas enligt den här ordningen. Om partierna sönderföll enligt detta mönster tror jag rentav att man skulle kunna sitta igenom en hel partiledardebatt utan att knyta handen i byxfickan och flämta efter luft.

91 reaktioner på ”Vår tids religion

 1. Lasse W skriver:

  Den vänsteranfrätta staten älskar samhällilig mobilisering, Livet ska ha en samhällelig prägel. Kanske via folkkommittéer på arbetsplatserna eller i bostadsområdena. Miljöfrågorna fyller samma funktion av ”församhälleligande”. De människor som älskar fenomenet pryder sig gärna med knappar och andra symboler på kavajslaget. Man älskar att vara en del av en förment folklig gemenskap. Man använder också gärna ordet ”vi” i alla sammanhang. Se upp!
  Totalitarianismen gömmer sig under ytan. LIksom mobbingen av oliktänkande.

  Sveriges öde är att bli ett offer för det här församhälligandet. Sverige och övriga protestantiska länder i norra Europa och i USA. I stället för en kristen moral har vi fått en samhälllelig, De nya bibelorden talar om mångkultur, vit skuld, feminism och allas lika värde. De katolska länderna i södra Europa är mer eller mindre immuna mot sådant här tankegods och länderna i östeuropa har fått nog av det församhälleligade livet. Varför måste Sverige fastna i det här moraset? Vad är det för fel på svenskarna? Varför har de ingen livsvisdom?

  Gillad av 6 personer

  • Jan Molin skriver:

   Detta är bland det bästa jag läst på Patriks blogg. Och det vill inte säga lite, då det oftast skrivs mycket bra texter här. Varje dag! Jag läser på morgonen SVD, UNT: förskräckliga ledarsidor. Sedan blir jag ”glad”. Då jag tar mobilen för att läsa detgodasamhallet.com med många goda skrivare. Därefter läser jag Ledarsidorna.se, den kloke men konstigt nog social-demokratiske skrivaren Johan Westerholm. Tiden är ur led.
   Ibland tror jag att svenskarna är säkert världens fegaste folk. Men så fortsätter jag att tänka: Vi har ju aldrig genom historien varit fria som enskilda människor. Och vi tycks vara mycket svåra att väcka. Lättlurade eller sakna självförtroende att stå för oss själva. Sossarna med ”ejbettomstöd” av kommunisterna och Miljöpartiet och halva befolknigen under minst 3/4 av 1900-talet i sin makt och 90% av pressen, radio och teve.

   Jag hann inte mer, jag får skriva en annan gång! Hälsningar Jan

   Gilla

 2. LORENTZ BRYDOLF skriver:

  Tack Patrik, huvudet på spiken. Själv har jag i åratal hävdat att klimathotstron, den vansinniga invandringspolitiken och genushysterin är siamesiska trillingar. Dessutom kan du slå dig i backen på att frågar du valfri person på nationella sekretariatet för genusforskning I Göteborg, klimathotslobbyn eller globalismfolket så nog tusan är dom USA- och Israelhatare också. Och, inte för inte kallade DN Donald Trump för klimatförnekare häromdagen. Så nog hänger det ihop som du skriver/beskriver.

  Gillad av 3 personer

 3. Thomas Ek skriver:

  Europas miljöavtal är rena galenskapen – två exempel
  Rubriken lär direkt avslöja för Patrik vilken värderingskluster jag tillhör. – President Trump som försökte bjuda till lite inför sitt förestående beslut om Parisavtalet bad européerna om att få omförhandla avtalet men den begäran avslogs av européerna. Trump drog sig därför ur avtalet.

  14 år efter det att president George W. Bush drog sig ur Kyoto avtalet som skedde under ännu större rabalder än vad det här Parisavtalet orsakade, hade USA på eget bevåg minskat sina CO2 utsläpp med 18 % det vill säga snabbare än de europeiska länderna.

  USAs utsläpp är idag i den nivå som var 1992. Det beror på att man i USA låter de fria marknadskrafterna med innovationer, teknikutveckling, nyutvecklad kolindustri och så vidare ta hand om problemet. USAs energi priser kom under samma tid dessutom att hamna på hälften mot vad priserna hamnade på i Europa. USA sänkte alltså sina utsläpp snabbare än Europa samtidigt som USAs priser på olja och el blev hälften än vad de blev i Europa. USA har visat att de leder världens utsläppskontroll genom minskad statlig kontroll. De fria marknadskrafterna tar han om det här.

  Om USA stängde av ALL sin kolindustri som tack vare högt utvecklad ingenjörskonst är en mycket ren energikälla så skulle den effekten inte ens bli mätbar. Den här typen av information undanhålls alltid av vårt Public Service.

  Den här ”spara-in-på-allt-för-att-rädda-planeten-varianten” parat med tusentals olika tvångsregleringar som oupphörligen införs överallt kryddat med en massa bidrag högt och lågt är sålunda kontraproduktivt och så dumt det bara kan bli.

  Om du vågar se något riktigt skrämmande om vad européernas miljö tänk faktiskt leder till, ta dig då en titt på den här lilla tre-minuters-videon.

  Gillad av 5 personer

 4. malmobon skriver:

  Ligger säkert en del i din analys. I vilket fall så är jag mer oroad för att världen är överbefolkad och det är detta som oroar mig. Detta visste redan de gamla grekiska filosoferna. Med överbefolkning följer alltid krig, fattigdom, epidemier…DEMOGRAFI.
  Nu är dock människan funtad så att dem lär sig inte av tidigare generationers misstag, utan måste själv först göra samma misstag.
  En del vaknar innan, och andra vaknar försent. Tillhör SD som vaknat för flera år sedan.

  Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Alla levande organismer ökar sitt antal så länge det finns ett matöverskott. Allt annat vore ju sjukligt beteende.

   Gilla

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Malmöbon — Håller helt med. Globalt sett är överbefolkningen det värsta problemet, även om det för Sveriges del är islamiseringen och det därmed sammanhängande mordet på vår kultur, som är värst.

   Om inte Sverige hade ”berikats” med miljoner invandrare, framför allt muslimer, de senaste decennierna, så skulle vår folkmängd varit ungefär konstant — vilket är det mål vi borde eftersträva!

   Och det målet uppnås om varje familj skaffar i genomsnitt TVÅ barn.
   I min släkt har mina tre syskon mycket riktigt skaffat två barn var; själv har jag nöjt mig med ETT (han firade just sin studentexamen härom dagen med utmärkta betyg, från en efter omständigheterna bra skola).

   Nu hör det till saken att man i den islamska världen har en lite annorlunda syn på barnafödande. Muslimska religiösa ledare ser det närmast som en plikt att kvinnorna ska skaffa många barn för att man så småningom ska ta över Europa.
   Enkel extrapolering av dagens trend pekar på att muslimerna i Sverige kan komma att vara fler än svenskarna inom några decennier.

   Och — Nej, jag ser inte muslimerna som svenskar oavsett om de rent fysiskt befinner sig i Sverige, har åkt tunnelbana i Stockholm osv.

   Detta då de har en för vår kultur helt främmande religion med vidhängande för oss motbjudande uttryck.
   Den eventuella genetiska komponenten i detta lämnar jag därhän då det omedelbart påfallande problemet är kulturellt.

   Sveriges nuvarande makthavare vägrar envetet se allt detta som ett problem, och det enda försvar vi har mot deras galenskap är att rösta bort dem. Sedan återstår det att få bort ”PK-värderingarnas” makt ur samhället innan det är för sent.

   Gillad av 1 person

 5. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Bra skrivet, instämmer till fullo. Möjligen kan jag påpeka något som jag påpekat tidigare, nämligen att visst är ideologierna viktiga men de ekonomiska systemen betyder ocke hel industri gör sitt yttersta för att få bort honom. Detta ekonomiska system är så starkt att det har sina tentakler väl etablerade i ett så avlägset beläget land som Sverige. MSM är dagligen fyllda av förnedrande information om Trump och i en handvändning kan man göra Globen grön för att ytterligare markera sin avsky.

  Med andra ord gillar man inte PK-ismen så räcker det inte agera politiskt, om man har möjlighet, bör man även i ekonomiska sammanhang väga in sådana aspekter. Aktieköp, tidningsprenumerationer, konserter, underhållning etc.

  Gillad av 1 person

 6. Eva Danielsson skriver:

  En förträfflig bild av sakernas tillstånd som jag instämmer helt i.

  Hur kan vi, vanligt folk som är djupt oroade av utvecklingen och den tilltagande dumheten, alltså vi Förnekare, hjälpa till att begränsa Politikerväldets makt och tolkningsföreträde?

  DGS och andra alternativmedia ger hopp, och kanske vänder vinden i migrationsfrågan nu, men ännu mest i ord och inte i det kraftfulla tydliga agerande, som behövs. Tack för att du vågar ifrågasätta klimathot och vågar ifrågasätta islam förutom den naiva och destruktiva hållningen i invandrings/integrationsfrågan. Så bra att du försöker definiera hur det kan komma sig att det har urartat på det här viset. Vilka vinner på myterna och skambeläggandet? Hela världen är inblandad i de här frågorna.

  Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   ”Hur kan vi, vanligt folk som är djupt oroade av utvecklingen och den tilltagande dumheten, alltså vi Förnekare, hjälpa till att begränsa Politikerväldets makt och tolkningsföreträde?”
   Genom att inte be om kvitto när vi går till affären. Och genom att inte konsumera deras medier och inte ge pengar till deras medier.

   Gillad av 1 person

 7. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Den som är alarmist på klimatområdet kallat den som är alarmist på det sociala området för fascist.
  Den som är alarmist på det sociala området kallar inte den som kallar honom fascist för någonting speciellt utan uppehåller sig bara vid att beskriva terrängen.
  Den som fasciststämplar andra uppehåller sig vid att studera kartan och kanske t.o.m. rita kartor som sedan terrängen skall fås att efterlikna genom besvärjelser, precis som inom religioner.

  Gillad av 1 person

 8. Raster skriver:

  Det går utmärkt att vara för begränsad invandring och agera för djurens och sin egen hälsa.

  Det som skiljer sig är att vad avser hälsobiten så har vetenskapen en hel del att erbjuda i informationsväg. Detsamma gäller inte för migrationen. Det vi ser alltmer är dock att allt mer fakta kommer fram som talar för att inga samhällen gynnas av dessa stora och plötsliga förflyttningar. Det skiljer för mycket mellan olika grupper. Forskningen närmar sig detta försiktigt. Fast det rimligaste vore att göra det i en hastighet snabbare än migrationen sker. För att kunna styra upp det innan skadan blir för stor.

  De som styr idag är alldeles för okänsliga för impulser som flödar i samhället. Som om de är drogade för att slippa bli medvetna. De kunde lika gärna vara en människa som förnekar sina sinnesintryck. Utan dem inte heller möjlighet att röra sig eftersom sinnen och motorik interagerar via hjärnan.

  Det går att bry sig om alla djur (inkl människan) samt naturen. I detta ligger också en ökad förståelse för att förändringar sker bäst över relevanta tidsperioder. Och inte minst i relevanta volymer. Det är där skickligheten ligger. Och som dagens styre saknar. Det är inga genier vi har att lita till.

  Det enda rimliga är att höja kraven på politiker.

  Gillad av 1 person

  • Anne-Hedvig skriver:

   Veldig enig med deg! Patriks skjema er for enkelt, og passet ikke på alle. Jeg for min del er for naturvern og dyrebeskyttelse, men MOT innvandringen av (særlig) muslimer. Nasjonalstaten vil jeg bevare!

   Forstår ikke motviljen mot klimaproblemet, for meg er det litt i samme stil som vaksinemotstand – altså uvitenskapelig. Derimot kan man sette spørsmålstegn ved måten klimatrusselen angripes på, ‘kjøpe klimakvoter’ og annet som svære vindmølleparker. Norge har mer enn nok elektrisk strøm, men skal pga forskrudde EU-idéer ødelegge kystnatur med disse industrianleggene. Dreper fugl og støyer over lange avstander gjør de også. Og på toppen av det hele skal vår egen strøm bli dyrere pga strømkabler til utlandet! Forskning har vist at dette ‘grønne’ opplegget har ingen effekt på CO2-utslippene overhode.

   Gillad av 3 personer

  • Drdr skriver:

   Jag instämmer. Det är bra med djurrättsaktivism, och den har hamnat allt för mycket i skymundan. Färre människor borde det vara. Att Sveriges befolkning i år passerade 10 miljonerssträcket var inget att glädjas åt. Människor i andra kulturer har för hög nativitet. Varför diskuteras inte barnbegränsning i överbefolkade länder längre?

   Gillad av 3 personer

 9. fornuftist skriver:

  Själv är jag med i båda lägren därför att jag är Förnuftist; jag tillämpar det Sunda Förnuftet.

  Därmed inser jag att det människan har för sig i världen har effekt på klimatet. Jag ser och är påläst om bevisen för att det faktiskt sker och har till och med gjort amatörmätningar som vederlägger det jag observerar.

  Jag inser dessutom den skadliga effekten av migration och mångkultur. Och i detta området är det långt enklare att övertyga sig själv då bevisen är så högst uppenbara och effekterna är inte alltför svåra att förutse med tillämpning av det Sunda Förnuftet.

  Det som stör mig är dels att det inte går att diskutera den fråga med det läger som är ihärdiga förnekare till respektive fråga. De som till synes kan tillämpa ett rationellt synsätt i ena frågan kan inte göra det i den andra.
  Det andra är att man tvunget ska blanda ihop frågorna och förutsätta att tycker man si så måste man också tycka så, trots att frågorna inte alls hänger samman.

  Det skrämmer mig att de som ovan kallas Förnekarna inte förstår hur det skadar deras tilltro när man inte verkar styras av någon logik och förnuft utan snarare likt barn i trotsåldern bara ska tycka tvärtemot vad makten säger.
  I den ena frågan pekar man på massor med bevis för att man har rätt, i den andra frågar förnekar man massor med bevis och är allmänt dåligt insatta i komplexiten.
  Många Förnekare verkar drivas antingen av allmän trots mot makten eller av ren egoism och protektionism; typ ”jag har det bra här och nu, låt mig leva exakt som jag vill utan att behöva bry mig om eventuella konsekvenser och kom inte och försök begränsa mig i mina val.”

  Man får ha de åsikter man vill och må leva som man vill men jag ber att man inte blandar ihop de två frågorna.
  Om framträdande företrädare i migrationsfrågan kan stämplas som faktaförnekare eller miljösvin pga av deras åsikter i klimatfrågan så kommer media och etablissemang att utnyttja det i migrationsdebatten och försvaga vår sak och förhindra folk att byta sida.

  Gillad av 2 personer

  • MOAB skriver:

   Jag håller inte med dig du är inte förnuftist, du är absolutist. Att människan har en påverkan är ju inget man kan använda för att motivera några åtgärder, frågan är hur, och på vilket sätt människan påverkar jordklotet, och sedan om och hur man kan åtgärda det. Det finns inget som tyder på att politikerna är skickade att bäst lösa klimatfrågan, det är heller inte så att de åtgärder som görs överhuvudtaget är effektiva. Det är alt det man inte hör om som ger effekt. Fattigdomsbekämpning skulle ha större effekt för människan, det är mycket som tyder på att höjda koldioxidnivåer är bra, det växer mer.

   Mina amatörobservationer över 50 år tyder på motsatsen av dina, ingen höjning av vattennivån exempelvis. Det är ovedersägligt så att inga modeller kan förutsäga vad temperaturhöjningen kommer att bli, och inte alls med den precision man anger, ej heller vad effekten är, det är också ovedersägligt så att stora forskarlag, inklusive NASAs, har avslöjats med att rensa data som ej passar deras världsbild. Varför ljuga om man har så självklart rätt? En förnekare har inte kunnat undvika vad pk-isterna (som du missriktat kallar förnuftist just för att du är lurad i denna fråga) tycker och tror, vi har pumpats med välförpackad ”information” i åratal, jag tog det själv för givet utan att veta innan climategate, jag gissar å andra sidan att de som köpt detta har gjort ytterligt knapphändiga försök att undersöka om något inte stämmer. Jag gissa att du inte läst en enda artikel av någon seriös forskare som är så kallad ”klimatskeptiker”.

   Jag tror du är just motsatsen till en förnuftist och inte ens förstår vad jag skrivit, läs igen: att människan har en påverkan på klimatet är i sig ingen motivation till några åtgärder innan man vet hur mycket och hur, det är här lögnerna kommer in.

   Förnekarna har läst om båda sidor av argumentet och pk-isterna endast det ena.

   Gillad av 6 personer

  • Det röda pillret skriver:

   ”Allt tyder på att klimatmodellernas skrivbordsprodukter inte beskriver den faktiska verkligheten.
   … De faktorer som styr klimatet är långt mer komplexa. Dessa är dock politiskt ointressant att studera eftersom det bara är människans påverkan som man kan göra politik av.

   ”Trump må vara en bufflig typ men han förefaller vara en av de mest ärliga politiker som blivit valda till ett högt ämbete. Han gör verkligen, eller försöker göra, det han sagt att han skulle göra – i valrörelsen. Ytterst märklig man. Må han lyckas med att få slut på klimattalibanernas förstörelse av Västerlandet!”

   ”President Trump försöker bara att uppfylla sina vallöften och sticka hål på den korrumperade FN-bubblan.”

   ”Man måste vara blind för politiker och Elitens ränksmiderier, om man inte ser, eller har sett under flera decennier, hur dessa har tagit miljö- och klimatfrågan till sig som en ytterligare påverkansfaktor mot det stackars hårt prövade folket, och alldeles särskilt de uppväxande massorna. Med sina klena kunskaper är dessa ett lättfångat byte för resursstarka maktkreatur.”

   ”Fantastiskt av Trump att motarbeta globalisternas skrämselpropaganda ”Klimathotet”.

   ”En seger för förnuftet. ”Forskande” metereologer kan ju inte ens förutsäga vädret en vecka framåt. Ter sig övermaga att sitta framför datorerna och bygga luftslott hundratals år framåt.”

   ”Det finns en högst ovetenskaplig huvudregel. Om miljöpartiet driver en fråga så är verkligheten tvärt emot.”

   https://anthropocene.live/2017/06/01/trumps-krav-pa-omforhandling-av-parisavtalet-kan-utvecklas-till-hans-storsta-triumf/

   Gillad av 1 person

 10. Helge Andersson skriver:

  Kan det ha med tidsperspektiv att göra? Ena gruppen ser det som händer här och nu, den andra drar saker till sin spets i tangentens riktning. Båda har egentligen fel, för verkligheten är dynamisk.

  Gilla

 11. MartinA skriver:

  Hur får du då ihop att PKisterna är ännu mindre förtjusta i att betala skatt än förnekare?
  En alternativ teori är att PKisterna helt enkelt är sådana att de säger vad som helst som de själva kan ha nytta av, oavsett om det är katastrofalt för gruppen eller orsakar stort lidande för andra eller om det är djupt omoraliskt. Den här teorin förklarar den kolossala dubbelmoral som PKisterna hela tiden visar. PKisterna påstår sig hela tiden så högljutt bry sig om alla andra och anklagar hela tiden förnekarna för att vara egoister för att dölja det faktum att PKisterna egentligen bara bryr sig om sig själva. En parasitisk organism har ett mycket stort behov av att dölja sin parasitism.

  Gillad av 5 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   PK-isterna, alltså vänstern, är den del av befolkningen som i störst utsträckning saknar empati. Precis som du beskriver ovan. Svenskarna är ett särskilt empatilöst folk, vilket är orsaken till att vänstern är så stark i Sverige.

   Det sägs ofta att man måste vara vänster om man har hjärta, d.v.s. styrs av sina känslor, medan man blir höger i takt med att man har eller får hjärna, d.v.s. låter förnuftet påverka känslorna. Det som inte sägs lika ofta är att känslorna är individuella och endast gäller individen själv, medan förnuftet måste till för att vi skall kunna ”känna” empati, d.v.s. försätta oss i andras situation och inse att det skulle ha kunnat vara vi. Som i Martin Niemöllers vers eller i Donald Reeds Insanity Fair.

   Empati är ett inlärt beteende som inte sällan betecknas med andra ord, som ”klass” eller ”god uppfostran”. Därmed står klart varför Sverige präglas så starkt av bristen på empati.

   Gilla

 12. uppstigersolen skriver:

  Usch Patrik. Du kallar oss som är realister och tror på oss själva för Förnekare. Ja, jag förnekar att jag är skyldig till att ha orsakat migranternas längtan att bli försörjd av mig. Ja, jag förnekar att jag är orsaken till eventuell minimal höjning av koldioxiden i atmosfären.
  Men, det gör mig inte till Förnekare. Jag vill att PK-isterna ska komma till en betydligt varmare plats än den där de nu befinner sig. Där kan de lida de kval som denna plats vanligtvis förknippas med. I evighet, Amen.

  Gillad av 3 personer

 13. MartinA skriver:

  Finns förresten en bok av den amerikanske tänkaren Thomas Sowell, ”A conflict of visions” som lägger märke till och diskuterar samma fenomen, att olika människor kommer hamna på samma sida i till synes helt orelaterade frågor. Ni ger ju i viss mån nytt liv till den gamla högerskalan 🙂

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   I viss mån? Det är precis den gamla motsättningen vänster–höger. Inget nytt.

   Men för den som kommer från vänster känns det nytt, eftersom vänstern, vilket t.ex. Jonathan Haidt konstaterat, inte förstår hur högern tänker. Orsaken till detta är förstås att vänstern helt präglas av avsaknaden av empati, eftersom empati betyder just precis att förstå andras synvinkel och position, att förstå samhället som ett system. När en person från vänstern får ingivelsen att inte bara styras av sina egna snöda känslor och ingivelser, utan tänka på andra, blir det som en frälsning, som om en ny värld uppstått. Det är den yttersta manifesteringen av vänsterns psykologiska självcentrering. Men i själva verket har inget ändrat sig i den stora världen, den som ligger utanför den enskildes lustcentrum, den som empatiska realister lever i.

   Gillad av 2 personer

 14. Bo Svensson skriver:

  Den största klyftan är mellan manligt och kvinnligt tänkande. – Och för att försvara sin tillhörighet i gruppen män och inte riskera bli stämplad som feminin eller gay, kan det lätt bli fel med katastrofala konsekvenser. – Man kan tänka sig läget i Tjernobyl när de käcka risktagarna viftade bort de ängsliga protesterna från de säkerhetsansvariga. – Den som är ängslig, är alltid lägre i rang än den som är käck och riskbenägen och behöver inte lyssnas på.

  Boten mot det eländet som för en massa andra eländen är att ersätta politik med marknadsekonomi: Det får inte tillåtas några ekonomiska stöd eller styrning av energiproduktionen utan risker och skador på människor och miljö skall betalas av producenten vilket förutsätter obligatorisk fullgod försäkring.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Det kan kanske ha sitt förklaringsvärde som osakliga etiketter, som stereotyper, men om man gör manligt och kvinnligt tänkande till dissocierade abstraktioner (alla män alltid, alla kvinnor alltid) kommer man att gå vilse mycket snabbt.

   De skillnader som finns mellan mäns och kvinnors personligheter yttrar sig som en liten förskjutning av genomsnittet av olika Gauß-fördelningar av personlighetsdrag. För de allra flesta grupper av män och kvinnor kan alltså skillnaden inte noteras. Bara i extremerna blir könsskillnaderna tydliga. Jordan Peterson beskriver detta utförligt i sina föreläsningar i psykologi. Sök på youtube! Grundläggande kunskaper i statistisk analys krävs förstås, som alltid. Lärs det ut i skolan längre?

   Det finns ingen som helst saklig grund att skylla vår situation på kvinnlig rösträtt eller på kvinnors inflytande i politiken. Det är ett samhälleligt misslyckande på det intellektuella planet. Vårt samhälle och vår civilisation har inte uppstått genom applikation av våra personligheter eller instinkter, utan genom medvetet hämmande av dem.

   Gilla

 15. oppti skriver:

  Realiteten är PKisternas stora fiende.
  Det går inte att rädda världen genom att låta de som vill komma hit.
  Vi kan hjälpa ett fåtal här. Många känner sig upplyfta av detta men inser inte att de skapar en värld där orättvisor permanentas och synliggörs, något som hotar vårt samhälle.
  Vi kan hjälpa ett flertal i närområdet. Det bygger upp dessa samhällen.

  Gillad av 2 personer

 16. Gunilla skriver:

  Ovanligt krångligt sätt att förklara enkla samband. PK-isterna är vänster och Förnekarna mestadels höger eller (borgelig)’liberala’. Vänster har alltid velat bli försörjda av andra (‘de andra’, kapialisterna, utsugarna etc etc). Naturligtvis tycker de om skatter (sosseregeringar har alltid älkat att höja skatter; de ‘rika’ ska stå för fiolerna’) så att de får mer ‘försörjning’. själva ser de till att inte ha något så de kan gynnas av de som betalar skatt. Men under senare årtionden har ju sosse-väljare också blivit medelklass så därför törs sosseregeringen idag inte använda skatte-släggan som förut. Men principen gäller fotfarande.

  Gillad av 1 person

 17. Carina skriver:

  Visserligen börjar jag bli en äldre dam, men jag passar inte i detta mönster. Många skulle säkert kalla mig för rasist för jag är helt övertygad om att detta med helt okontrollerad muslimsk invandring leder till att västvärldens utveckling helt faller samman. Ävenom man från vänsterns sida tror att pengar inte spelar roll så räcker de inte till allt Svenska medborgare får mer och mer klara sig utan samhällets stöd. Otillräckligt med poliser och sjukvård som inte klarar sina uppdrag T.ex. 20% fattigpensionärer, som ändå kanske jobbat 40-50 år för att få en dräglig tillvaro.
  Resurserna ska gå de s.k. nyanlända som vi väl försörja resten av deras liv. För att inte tala om riskerna med islamismen som man i Sverige kallar religionsfrihet. Finns det överhuvudtaget någon anledning till istället för att våra lagar ska gälla, acceptera att vi går tillbaka till medeltidens lagar?
  Samtidigt tycker nog många att jag är jobbig för jag är verkligen orolig för klimat och miljö. Inte tycker jag våra egna politiker är så bra på detta heller. De pratar mycket men lever inte som de lär och räknar Sveriges utsläpp ungefär som fanns läser bibeln.
  Och jag tycker inte att våra medvarelser djuren är för oss människor att utnyttja och som vi behagar.
  Så jag passar inte riktigt in i människans värld och har aldrig gjort. Man får anpassa sig så gott det går. Så kan nog varken rösta på höger eller vänster.

  Gillad av 1 person

  • Carina skriver:

   Skrev lite för fort och läste inte därav dålig svenska. Men självklart ska det vara ”som Fan läser bibeln” Lever verkligen inte perfekt själv heller, men lite ödmjukhet från våra politiker skulle verkligen inte skada. Trump är som han är men de självutnämnda svenska godhetsapostlarna ser verkligen inte bjälken i sina egna ögon. De vräker ur sig vad som helst till och om dem som inte har samma uppfattning som de själva har. Och våra medier är helt osakliga, på gränsen till ohederliga.

   Gillad av 1 person

  • educaremm skriver:

   Kanske den hinduiska religionen skulle kunna ses som intressant?

   I Indien, där kor betraktas som heliga, vilket nog är någonting främmande för hela västvärlden. Dock tas mycket tillvara, av vad kor kan producera på olika sätt. T ex mjölk och även spillning, men även kors hudar, tror jag, efter att det att de har dött, på ett ganska effektivt sätt.

   Ett märkligt land, Indien, och en märklig kultur, med mycken respekt gentemot allt levande, invävt i sitt tänkande och i sitt filosoferande.

   Gilla

 18. 5ven55on skriver:

  Bra analys, Patrik! I förlängningen kommer åtminstone jag fram till att fredlig nationalism med inriktning på att stärka civilsamhället är den ena realistiska motkraften i dagsläget.

  Anledningen är att vi har ett tvåfrontskrig; både mot staten (inklusive större ”stater” som EU) och de stora företagen och kapitalägarna. Det enda som kan vara tillräckligt starkt att stå emot dessa allierade krafter är starka folkgemenskaper.

  Det är också därför de nationalistiska rörelserna idag är så icke-chauvinistiska. Detta monster av överstatlighet och kapital är en sådan formidabel fiende att vi måste ena oss. Dvs stärka varandras strävan efter nationell sammanslutning;nationalism utan fientlighet mot andra nationer.

  Gilla

 19. Hortensia skriver:

  Tack, Patrik, men jag undrar om inte en och annan särdeles energiskt immigrantvänlig PK-ist, som tydligen inte förnekar sig och sin ”feminina” sida, kan räkna med att få tillbringa en liten stund vid skampålen?

  Knivskarpa Ann Heberleins väl valda ord punkterar godhetsbubblan – och ur hålen sipprar en synnerligen osmaklig sörja…

  https://ledarsidorna.se/2017/06/vilka-overgrepp-sker-pa-de-ensamkommande-har-vi-lart-nagot/

  Gillad av 2 personer

  • MOAB skriver:

   Noterade denna. Jag har observerat precis samma sak på badhuset där äldre kvinnliga skötare nojsar med vad som uppenbarligen är sexuellt svältfödda män, såg samma sak på stranden häromdagen där ett par hade med sig en ung man, kvinnan i 60-års ålders smekte den unge mannen på ett ytterligt obehagligt sätt. Vad är det för sjuka, vad för de inom hemmets fyra väggar? Den största ondskan börjar sippra in mellan bordläggningen.

   Gillad av 3 personer

  • MartinA skriver:

   Ann Heberlein kampanjade hårt för massinvandring och ensamkommande när det var opportunt. Och demoniserade de som försökte varna. Nu vänder hon kappan efter vinden men anser sig fortfarande för fin för att prata med de som har haft rätt hela tiden och vars självuppoffrande arbete har gjort denna vindkantring möjlig. Heberlein är en djupt omoralisk människa tycker jag.

   Gillad av 1 person

 20. Håkan skriver:

  PK bör definieras som tron på mer Politik löser alla problem.

  Att vara Politiskt inkorrekt är att tro att mindre politik vore bättre.

  Gilla

 21. Jaxel skriver:

  Personlig är jag oroad över klimathotet. Om man med det menar att jag är rätt så övertygad om att mänskliga aktiviteter lett till och leder till en höjning av jordens temperatur. Det finns dock andra saker som jag oroar mig betydligt mer för – problem som tycks mig avsevärt mer akuta.

  Vad gäller kvasireligiösa förhållningssätt så finns saker undertecknad inte kan låta bli att förundras över. Det finns människor som anser sig förnuftsstyrda som ändå utan minsta tvekan, tycks det, är beredda att förkasta den närmast massiva konsensus som finns i vetenskapssamhället om att människan med stor säkerhet påverkar klimatet (1,2). Det är svårt att uppfatta detta förhållningssätt som annat än känslostyrt.

  Det borde egentligen inte behövas – men för säkerhets skull skall jag göra ett tillägg.

  Vetenskapliga teorier och modeller är självklart alltid öppna för kritik och omprövning. Detta är skulle man kunna säga en central dogm inom vetenskapen. Detta innebär emellertid inte att vilken flummig kritik som helst måste accepteras. Vetenskapligt grundad, rationell, kritik måste bygga på befintliga data och vetenskapliga (rationella) resonemang. Om då personer som totalt saker den kompetens som krävs för uttala sådan – vetenskapligt baserad – kritik ändå tvärsäkert förkastat vetenskaplig konsensus så är det svårt att se annat än att dessa människor låter känslor och kvasireligiösa övertygelser styra. (Trots att de själva ser sig som rationella.)

  Den i särklass viktigaste faktorn som förbättrat de (materiella) villkoren för människorna på jorden är rationellt förhållningssätt och (natur-)vetenskaperna. Låt oss därför fortsättningsvis hoppas att sådana förhållningssätt får ha företräde före religiösa och kvasireligiösa dito.

  Vad gäller indelning av människor i debatter tycker jag den viktigaste skiljelinjen går mellan dem som är villiga att föra en rationell och intellektuellt hederlig diskussion och dem som inte är det. Och ja, det är extremt ovanligt med intellektuell hederlighet bland ”PK-ister”. Därav följer dock inte nödvändigtvis att ”Förnekare” alltid är intellektuellt hederliga.

  1. https://royalsociety.org/~/media/Royal_Society_Content/policy/projects/climate-evidence-causes/climate-change-evidence-causes.pdf

  2.https://lon.objectstorage.open.softlayer.com/v1/AUTH_d9ae7582733d454a9082da895746e818/globalassets/assets/globalassets-vetenskap_samhallet-miljo_klimat-uttalanden-akademiuttalande_klimatuttalande_final_150410.pdf

  Gillad av 1 person

   • MOAB skriver:

    Jo, men hur förklarar du att många forskare ertappats med att ljuga och manipulera data? Vad är motivationen?

    Gilla

   • Jaxel skriver:

    @MOAB

    Mer konkret kan man säga att den vetenskapliga processen syftar till att eliminera de skadliga effekterna av undermåligt arbete eller rent fusk; peer-granskning, krav på reproducerbarhet etc. När det gäller en fråga som stötts och blötts så länge och intensivt skulle jag tro att risken för att rent fusk skulle vara avgörande är närmast obefintlig.

    Gillad av 1 person

   • MOAB skriver:

    Inget svar på frågan. Rent fusk är ett faktum, det är sällsynt inom forskarvärlden men verkar vara tämligen vanligt inom klimatforskning, jag antar att det är för att det kokas soppa på en spik, det finns effekter men de är närmast försumbara och man kan överhuvudtaget inte förutspå framtiden. Så man ljuger.

    Gillad av 2 personer

  • Kristina von Heland skriver:

   Läs gärna på Anthropocene om de olika teorierna om klimatet. En god vän var på ett möte, innan var han på middag hos oss. Det blev klimattugg-jag sa att jag har svårt att köpa paketet. Inte att människor påverkar jorden på gott och ont utan att de kan spå väder hundra år framåt. Jag sa, som bonde litade mina kollegor mer till min prognos när det var tid att slå gärdena tex. Jag har brutit många ben i kroppen så jag får ont då det ska regna. Vännen sa det på mötet och då blev de andra klimattroende vansinniga. Det ger mig en intäkt att de kan ha fel-hade de rätt skulle de skrattat och inte blivit så arga.
   Jag är skeptiker till alla miljöchocker. Det var försurningen-SVT visade en gammal tall som hade snytbaggeangrepp( toppskador). Sedan visades samma tall då ozonhålet skulle förinta världen-typ.
   Kornas metangas-de säger fisande men det är rapare-idisslare. Be dem att namnge kons magar-där blir det svårt då de inte verkar veta att kon är en idisslare.
   Jag hade kontroll av en skogsmulle-hugg ner hasselsnåren sa han och jag fick ett brunt fönsterkuvert som ett brev på posten. Sk-t i det och några år senare kom nästa skogsmulle inrusande på gården helt i upplösning. Han hade hittat hasselsnår och skulle fridlysa dem! Jag visade de förra papperen och frågade vilka som gällde-på så sätt blev jag av med fridlysningen i alla fall.
   Rödlistning-i S. är härfågeln rödlistad. Där jag bor kryllar det av härfåglar-de mår bra här. I S. råkar någon förvirrad fågel komma fel och då rödlistas den. Som att rödlista krokodiler i Kiruna.
   Nu sa min man att varje svensk gör av med 6 000 l vatten per dag-det är sant för det står i någon rapport. Kollade och en skrev att nu får svensken låta bli att spola då de kissat, spara på vattnet som man gör söderut! Dels är det inte slut på vattnet dels spolar vi varje gång vi går söderut.
   Jag tycker att Patric skrev en rolig analys. Kan tillägga att djurrättsaktivisterna också brukar vara feminister. De brukar hata på nätet-alla djurbönder. De älskar ulliga gulliga djur men hatar sina medmänniskor verkar det.
   Jag behåller min skepticism ett tag till och är inte övertygad när Al Gore stod med sina staplar och diagram- Goretex den skitigaste prod av alla-dåligt samvete?

   Gillad av 2 personer

  • Jaxel skriver:

   @MOAB
   Jag vet inte vilka fall du syftar på. Men rent allmänt, som framgick även ovan, så förekommer flertalet mänskliga tillkortakommanden också i forskarsamhället.

   Dock, om Kungliga Vetenskapsakademin, Royal Society och US National Academy of Sciences uttalar sig så tydligt man kan förvänta sig i en fråga som jag inte är kapabel att själv bedöma ser jag inget annat alternativ än att acceptera dessa uttalanden. (Jag har ändå en akademisk examen i högst relevanta ämnen från ett mycket ansett läroinstitut och därtill betydande forskningserfarenhet. Det senare dock inte inom klimatteori eller liknande.)

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Dessa sällskap har ingen som helst kompetens inom kommunistisk kommandoplaneekonomi. Vad säger Gosplan, som har mer erfarenhet av bemödanden av detta slag? Det handlar ju inte om naturvetenskap, utan om försök att skaffa politisk kontroll över komplexa, globala naturfenomen!

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    “Because if you say to them, ‘Let’s enforce the border’ — ‘What? Are you out of your mind? That’s just a natural phenomenon. We can’t enforce the border. People are going to be coming in anyway.’ But if you say to them, ‘We can control the very heavens,’ that, we can do. And it’s actually literally insane. The less it has to do with your life, the more the left is invested in it.”

    Gilla

   • Jaxel skriver:

    @MOAB och Fredrik Östman
    Det har gjorts ett antal utredningar med anledning av det påstådda forskningsfusket som benämnts ”climategate”. Samtliga frikände de aktuella forskarna från anklagelserna om forskningsfusk: ”finding no evidence of fraud or scientific misconduct.[” (1).

    Fast det spelar förstås ingen som helst roll. Alla som deltagit i dessa kommissioner deltar förstås i en närmast allomfattande konspiration. Tillsammans med i stort sett samtliga vetenskapsakademier och i stort sett hela vetenskapssamhället. Självklart. Och givetvis är vem som helst som är intelligent och tror sig vara förnuftig kapabel att avgöra frågan om eventuell mänsklig klimatpåverkan. (Obs Sarkasm.)

    Deprimerande diskussion.

    1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Climatic_Research_Unit_email_controversy

    Gilla

   • Det röda pillret skriver:

    ”Dock, om Kungliga Vetenskapsakademin, Royal Society och US National Academy of Sciences uttalar sig så tydligt man kan förvänta sig i en fråga som jag inte är kapabel att själv bedöma ser jag inget annat alternativ än att acceptera dessa uttalanden.”

    Science is a matter of facts, consensus is not science.

    Gilla

   • Jaxel skriver:

    @det röda pillret
    Precis! Men du misstar dig grovt om du därmed tror att det inte krävs någon särskild kompetens för att avgöra vad som är ”facts” i komplicerade naturvetenskapliga frågeställningar. Om ingen särskild kompetens krävs må man förstås hävda att alla har rätt till sin egen berättelse och att de alla är lika sanna. Jag delar inte den kunskapssynen.

    Det jag skrev som du citerade har sin grund i att jag bedömer att jag inte har kompetens att på egen hand bedöma vad som är ”facts” i detta fall. Du och en del andra här på bloggen kanske har betydligt större kompetens än jag i relevanta kunskapsområden.

    Gilla

  • MartinA skriver:

   Global uppvärmningssekten har dels haft fel i sak. Ingen uppvärmning har skett de senaste tjugo åren, tvärs emot vad deras modeller har påstått skulle ske.
   Och dels är deras teori ologisk. De menar att mer koldioxid i atmosfären ger mer uppvärmning ger mer koldioxid ger mer uppvärmning. En positive feedback loop. Samtidigt som vi vet från historien att klimatet blir både varmare och kallare i cykler. Det är sant att vi har mer koldioxid i atmosfären nu än på mycket lång tid. På grund av fossila bränslen. Men vi har ej ett varmare klimat nu än på mycket länge, snarare ser vi en återhämtning från den lilla istiden på sexton-sjuttonhundratalet. Solcykel teorin förklarar klimatet betydligt mer logiskt än koldioxid teorin.

   Gillad av 1 person

   • Jaxel skriver:

    @MartinA
    Jag är inte särskilt road av att ta en diskussion i sak om klimatteori, då jag inte anser mig behärska teorin.

    Ditt påstående om ingen uppvärmning de senaste tjugo åren tycks dock stämma dåligt med vad NASA rapporterar, där framför allt de allra senaste åren visar en kraftig temperaturökning (1).’

    1. https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/

    Gilla

 22. Klokskap skriver:

  Jag är ingen Nisse. Jag oroar mig för klimathotet och migrationen. Jag antar att varken du eller jag Patrik är tillräckligt insatta för att själva på vetenskaplig grund kunna granska de data som finns om människans roll i klimatförändringarna. Att klimatet förändras är ett faktum, människans roll är det som är mer komplicerat för en lekman att granska. Jag bygger mina åsikter så långt det går på fakta. Det finns övertygande fakta om att den migrationspolitik Sverige för får allvarliga ekonomiska och sociala konsekvenser samt att vi kan hjälpa på ett bättre sätt genom att arbeta på plats, både genom direkt katastrofhjälp och genom handel, investeringar, kunskapsöverföring etc. På samma sätt finns övertygande bevis för att t ex biltrafiken och överdriven animaliekonsumtion har negativa effekter på individ- och systemnivå. Jag tycker det är sorgligt att när man ska välja parti att rösta på blir det antingen eller. Varför klamrar t ex de som är kritiska till migration fast vid bilsamhället t ex? Vi är en barnfamilj som klarar det mesta av våra vardagstransporter med cykel. Cykelkärra och lastcykel är jättebra när man ska storhandla eller skjutsa barn. På köpet blir vi friskare och gladare. Tänk så mycket trevligare städer skulle vara om biltrafiken trängdes undan. Tänk så mycket friare våra barn skulle vara om de kunde röra sig friare utan störande biltrafik. Bilismen kostar liv, hälsa och pengar. Vår överdrivna animaliekonsumtion leder till utarmning av naturen i andra länder. Lagom konsumtion av svenska djur som betar är däremot bra för biologisk mångfald.

  Gillad av 2 personer

  • MOAB skriver:

   Ännu en totalitär figur som döljer sina totalitära tendenser bakom ”klokskap”. Du vill tvinga folk att leva som du vill, det är det det handlar om, för att du VET att du har rätt i klimatfrågan. På samma sätt så vill migrationsextremisterna och islamofilerna att Sverige skall bli tvingande ”mångkulturellt” (araber i alla skolor) för att DE vet att de har rätt i den frågan.

   Låt mig leva som jag vill så kan du leva som du vill, hur låter det?

   Gillad av 4 personer

   • Hovs-svartaste-hallar skriver:

    MOAB: Menar du att du vill ha ditt bilåkande i fred? Har du tänkt på att de som hellre cyklar kan känna sig undanträngda av att bilismen tar upp så mycket av den offentliga miljön och därigenom tränger undan andra trafikslag?
    Det är ingen självklarhet att bilismens behov av utrymme alltid ska väga tyngre än allt annat — utan det är en förhandlingsfråga där olika intressen måste kunna mötas.

    Själv har jag bott i bilens förlovade land, USA, i fem år, och jag tyckte bilismens totala dominans överallt var ganska vidrig. Det är ett fysiskt faktum som du inte kan snacka bort, att en personbil kräver enormt mycket mer utrymme i gaturummet än ex-vis en cykel.

    Personligen har jag valt att bosätta mig så att jag kan ta mig fram med cykel plus kollektivtrafik — just för att slippa skaffa bil — och ändå kunna ha ett hus med egen trädgård.

    Visst när jag bodde i USA hade jag bil, av den orsaken att samhället var till 110 procent anpassat för just det trafikslaget…

    Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    Flott svar, Hovs SH!
    MOAB synes det er så kjekt å være avhengig av olje fra araberland, slik at araberne får makt over oss og dermed bl.a. kan presse sine religiøse galskaper på Vesten.
    Beklager, dette er helt satt på spissen og fullstendig usaklig, men jeg kunne ikke dy meg… 😉

    Mer saklig: plassmangel i byene, forurensning fra avgasser, smog, støy, stress og økte astmaforekomster.
    MOAB bør nok innse at fossil-bilismens æra er over. Nå må det legges mer til rette for oss andre som forurenser mindre, ikke skader andre, og tar mindre plass.

    Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    PS. til Hovs SH –
    Ta med barns mulighet til å leke trygt ute, samt folkehelsen. Folk sitter, og blir fete. Før i tiden gikk man jo fra A til Å om det ikke var for langt – helt naturlig mosjon uten at man behøvde tenke på det – unger gikk til skolen og til venner, og det gikk kollektivtransport selv på mindre steder. Samfunnet var innrettet på at ikke ”alle” hadde bil. Man fikk varer bragt til døren.
    Har vært en traurig utvikling i mange år for oss billøse, men nå ser det heldigvis ut til å lysne litt.

    Gilla

  • MOAB skriver:

   Jag menar att jag ytterst sällan ser det motiverat med tvingande lagar baserat på doktriner. Avstånden är stora i USA och chokladsåsen till glassen säljs i 3 liters dunkar och cornflakes per kubikmeter. Inte lätt att cykla med.

   Jag har dessutom mycket svårt för att ligga bakom de medelålders som ligger med sina stora bakar 3 i bredd på sina 40,000 kronors cyklar,

   Gillad av 3 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Är det klimatsmart att flytta folk från varmaländer till vår kalla nord,
   där uppvärmning o hus är många gånger dyrare?

   Det hör vi aldrig Mp prata om…

   Gilla

 23. Det är livet skriver:

  På en bröllopsmiddag där jag själv var gäst, deltog två udda figurer. Kvinnan i utmanande klädsel, hängande ovårdat hår, mannen 5 år yngre med långt, uppsatt hår. Naturligtvis i T-skirt och jeans. När man pratade med de bekräftades alla fördomar om typen de tillhörde. Hon var över 30 och livnärde sig på magdans, han är kurir för företag som vill sända värdefulla reservdelar, ritningar, dokument till mottagare utan fraktföretag. Han sover ofta på flygplatser och åtar sig att flänga runt i världen för en liten penning.Naturligtvis var de vegetarianer, hade tre knähundar hemma, på fritiden fotvandrade de i Afrika. Politiskt var de naturligtvis vänster och stora anhängare av globalism, HBTQ, invandring.
  Jag börjar misstänka att dessa människors hjärna fungerar på ett annat sätt än normala människors hjärna.

  Gillad av 4 personer

 24. Thor skriver:

  Klimat- och invandringsfrågorna har definitivt med varandra att göra. Om man nu tror att flygtrafik har med klimatpåverkan att göra. Besök Arlanda. Iraqi Airways flyger i skytteltrafik mellan Sverige och Bagdad. Fulla plan med nysvenskar i båda riktningarna. Tabloiderna ropar ut: 5 000 svenskar fast i Gaza. 12 000 svenskar fast i Mogadishu. Exemplen kan göras många.

  Gillad av 2 personer

 25. Ullah skriver:

  Du förlorade mig i denna text när du skrev att skolans problem bara kan lösas genom att lärarna rycker upp sig. Det stämmer inte. Skolans problem kan lösas om lärarna återfår det mandat de tidigare hade och om de får en vettig arbetsmiljö. Som det är nu pressas alltmer ovidkommande uppgifter på dem, alltså ovidkommande för läraryrket, och dessutom läggs allt mer undervisningstid på dem utan tid för planering och efterarbete. Det är inte konstigt att så många lärare går in i väggen. Det är arbetsgivaren som måste rycka upp sig, annars kommer hela skolan att kollapsa totalt.

  Gillad av 4 personer

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Ulla: — Håller med, skolans mycket allvarliga problem ska INTE skyllas på lärarna utan beror på en vanvettig skolpolitik där man på högre ort snarast MOTARBETAR de lärare som försöker göra ett bra jobb.

   Ex-vis, så tillåts inte lärarna agera så att de neutraliserar störande elever som saboterar undervisningen — då skriks det om att man ”kräääänker” eleven!

   Den första förutsättningen för att öht. kunna lära ut nånting är att läraren har befälet i klassrummet. Uppnås inte detta är tiden bortkastad, vilket drabbar alla elever som faktiskt vill lära sig något.
   Men den härskande post-marxistiska vänstern hatar ordning — associerar all ordning med ”fascism”, och älskar däremot kaos.

   Gillad av 3 personer

 26. MOAB skriver:

  Censur igen, det verkar som reglerna appliceras mest för att ta bort inlägg som Patrik ogillar på,andra grunder.

  Gilla

 27. Thomas Ek skriver:

  Patriks iakttagelse om värderingskluster som jag vill likställa som en förutfattad mening – är varsamt använt av godo och bör därför bejakas och utnyttjas. Det är ett effektivt verktyg som med besinningsfull användning rent av kan vara nödvändig och livs räddande. Det är dock inte alla individer som begåvats med den här egenskapen. Med det sagt tar jag tillfället i akt med att peka på fördärv som den PK-ism (den härskande klassens ideologi) vårt Public Service företräder.

  Gilla

 28. lendon skriver:

  Elegant Sowelsk analys. Gäller inom många områden. Tror tex att majoriteten av de som är för ett betydligt starkare försvar också vill ha lägre skatter vilket ter sig en smula motsägelsefullt. De som är mot betyg i de lägre skolåren är förmodligen högst oroade av ”klimathotet” osv. Som gammal tillitssvensk ställer det här till det för mig nu för tiden då jag tvingas avläsa den dolda agendan hos såväl kreti som pleti, framförallt kreti, typ,

  Gilla

 29. Det röda pillret skriver:

  Ligger mycket i Patrik Engellaus analys.

  Om vanligt folk i Sverige slutade med att låta sig påverkas av vänstermedias systematiska propaganda mot oliktänkande, skulle nog allt fler känna igen sig i följande reflektion:

  ”… the US has split into two groups with almost nothing in common. Until the 2016 election one side, the left, thought it had so dominated the other that they felt comfortable calling their opponents deplorable.

  To be honest, most of us on the right also thought we had lost. All we heard was how the left was winning every argument. Everywhere we faced Politically Correct Judges enforcing the left’s unconstitutional anti individual dictatorship.

  Then Trump won. We deplorables had elected someone to stop this destruction of our nation.

  Our victory has driven the Left insane. They did not have far to go. The left started from a fantasy view of the world where everything they wished was true.

  The easiest way to understand this is to look at a few reasons they refer to us a deplorable. We believe in two genders, male and female. Anything else is a mental defect needing treatment. Marriage is between a man and a woman for the purpose of having children. Everyone should be treated equally under the law, no special treatments. Science is a matter of facts, consensus is not science. All of these simple facts are rejected by the left to be replaced by their dreamworld of words.

  Both sides now know how large the other is and both are unwilling to sit down and shut up any more.

  The left is namecalling and threatening to go to the war with the right, claiming a moral high ground. That has worked before to shut up the right, but no longer. We know they are insane and their ground is a slime quagmire.”

  Gillad av 2 personer

 30. BMI skriver:

  Tja, jag är en kvinna (i samma ålder som alla batikkärringar med dubbel namn) som är stor motståndare till invandringen och oroar mig oerhört för dess konsekvenser men samtidigt är jag sedan 15 år vegetarian och lika engagerad i djurrättsfrågor som invandrarfrågor. Det ena behöver verkligen inte utesluta det andra.

  Gillad av 1 person

 31. Tant Grön skriver:

  Jag bestämde mig för att kolla upp den där CO2-halten som alla pratar om, och det visar sig att jordens atmosfär består till 0,041 % av CO2. Detta motsvarar 410 ppm, dvs. 410 miljontedelar. Är det detta allt det här har handlat om?! 410 jädra miljontedelar?!

  Gillad av 1 person

 32. Rolf Ahlzén skriver:

  Ja Patrik, tyvärr grupperar sig åsikterna ofta längs de linjer du skisserar. Det är sorgligt. Människans roll i planetens uppvärmning är överväldigande väl belagd, liksom de stora riskerna med den typ av snabb migration Sverige haft i närmare trettio år, liksom att djur tar stor skada, lider, av vårt sätt att hantera dem. Samtliga dessa ståndpunkter är rationella och bygger på en kombination av tilltro till vetenskaplig evidens och vissa, av de flesta delade, värderingar. Trist, således, om irrationella och oetiska åsiktskluster uppstår, Men socialpsykologiskt fullt förklarbart.

  Gillad av 1 person

 33. Ina Höst skriver:

  Gud hjälper den som hjälper sig själv, sa min mormor alltid. Fast hon var en hjälpsam person.

  Enligt din definition, Patrik; tillhör jag förnekarna! 🙂

  Genusteorierna och identitetsteorierna är ren idioti!
  Migrationen är en katastrof (se Ulf Larssons lilla berättelse idag), det finns ingen plan!

  Klimatpaniken likaså! Klimatet varierar mellan varmare och kallare perioder naturligt. På 1800-talet upphörde lilla istiden med dåliga skördar, svält och sjukdomar efter en värmeperiod på vikingatiden (varmare än idag och en del av inlandsisen på Grönland avsmälte med på sin höjd några decimeters höjning av havsnivån under hela perioden och folk kunde bo kvar vid kusterna). Är det så fel att det blir en eller ett par grader varmare eller längtar man tillbaka till lilla istiden? Om det ska vara koldioxidfritt i atmosfären, får människor och djur sluta andas. Sedan kan vi få se en jord där all växtlighet dött! Det som har störst inverkan på växthuseffekten, är vattenånga (mer än 90%). Ska vi tömma jorden på vatten då, så vi slipper moln?
  Nej, vi ska bry oss om riktiga miljöproblem som människan orsakar som föroreningar och förgiftning av vatten, jord och luft!

  Gillad av 1 person

 34. annagustin2@gmail.com skriver:

  Bortsett från kosmiska förändringar…så är det troligt att vi människor faktiskt påverkar klimatet. Läs gärna A Blueprint for Survival (på svenska Till dem som vill överleva”)

  Vår tids religion tror jag istället är ekonomismen. Översteprästerna kallas ekonomer och de är de närmaste rådgivarna till våra så kallade ”folkvalda” Som de flesta hört så öppnar ingen politiker idag munnen utan att säga ”vi måste öka tillväxten”. Men de är så ointelligenta att de inte fattar att om man konstant ökar tillväxten på en ändlig planet och dessutom med massproduktion av skitprodukter med inbyggda livslängder – då är ”ökad tillväxt” detsamma som ökad rovdrift på vår enda planet.

  Prästerskapet har nu fått politikerna att förstå att för att hålla igång tillväxten krävs fler ”shoppingenheter”. Då dessvärre de svenska ”shoppingenheterna” redan har allt…och marknaden så att säga blivit mättad…så måste vi importerar dem som verkligen behöver allt…och kan hjälpa till att hålla igång tillväxten. Recept: Pumpa ut vapen så mycket att Sverige nu är ett av de värsta länderna i världen per capita i att kränga vapen….men det blir ju som Anders Borg sa när han föreläste på ett amerikanskt universitet: en win-win-situation…”You make war…and we get the refuges”. En fruktansvärd cynism.

  ”Politikerväldets ideologi” skrev Patrik för några dagar sedan. Väldigt bra begrepp!

  Hur har det kunnat bli så här? Partipolitiker från a-ö i samarbete med de största företagen i världen = bankerna….och andra storföretag. Tja, med ett ekonomiskt system som kräver ökad tillväxt för att kunna fungera så är det kanske inte så konstigt. Däremot är det väldigt konstigt att dessa individer, som kallar sig folkvalda, inte själva kan se att NU…har det gått för långt. Planeten tål inte mer ökad tillväxt av skitprodukter. Om partipolitikerna vore en samling kloka, visa och intelligenta människor, så skulle de ju för länge sedan påbörjat kursändringen på bryggan. De skulle redan på 1970-talet ha börjat inse vikten av det som den brittiska forskargruppen med Edward Goldsmith skrev i sin rapport 1972, OBSERVERA…alltså för 45 år sedan (http://www.edwardgoldsmith.org/ – han fick 1991 det Alternativa Nobelpriset, dog 2009) :

  ”Det är helt uteslutet att räkna med en fortsatt exponentiell tillväxt i konsumtionen av råvaror och energi. De nu kända reserverna av samtliga metaller utom ett litet fåtal kommer att vara tömda inom 50 år, om konsumtionstakten fortsätter att klättra uppåt som nu.”

  Men NEJ…fortfarande begriper de inte HUR det ekonomiska systemet fungerar och rusar på i ullstrumporna – med allas VÅRA pengar. En mycket bra bok att läsa är av den intressanta ekonomen David Korten: ”När företagen styr världen” (hans hemsida: http://davidkorten.org/) Det var han som uppmanade sina läsare att ”Turn away from the King” alltså inte bokstavligen kungen utan makten.

  En utmärkt video med en kort föreläsning av en fysiker borde också ALLA intelligenta människor lyssna på (han dog häromåret men tack och lov finns hans föredrag kvar, bland det viktigaste jag lyssnat på: https://www.youtube.com/watch?v=F-QA2rkpBSY

  Apropå tankar om överbefolkning…så skrev den brttiska forskargruppen att ”lika många måste dö som föds”. Ungefär som i naturen. Varför går människan emot detta?

  Gilla

 35. ptn skriver:

  Vad gāller påståendet om sambandet klimat / migration ār min åsikt att den europeiska, och i synnerhet de nordiska folkens påverkan på klimatet ār av underordnad betydelse och överdriven. Dāremot har jag lānge kānt strak oro ōver den negativa verkan de senaste årens migration kan medfōra fōr ovanstående folkgrupper.

  Vad gāller oro fōr migrationen av idag kontra djurrāttsaktivism, så har jag med stigande ålder blivit mera betānksam mot hur vi behandlar djur. Från unga år var vapen, jakt och fiske ett stort intresse och visserligen händer det även idag att jag tar hunden på promenad i skogen med bössa och drar iväg på fisketure, men idag med viss eftertänksamhet med det snsvar detta innebär. Idag är det inte så viktigt att komma hem med byrte eller fångst men nåt byte bör ändå ibland bärgas annars kan ju omgivningen undra vad jag håller på med.

  Gilla

 36. Micke skriver:

  Mest korkat är är föreställningen inom den högerextrema populismen att en typ av politisk korrekthet inte balanseras av en annan politisk korrekthet (er egen). Att ni är fria från poltisk korrekthet. Det är snarare troligen så att er politiska korrekthet som egentligen bara bygger på att muslimer inte ska leva i Sverige är i ännu högre grad cementerad än andras
  Försök att hålla er till sakfrågan (att muslimerna ska ut) istället för nonsens.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.